GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ESMA AKPINAR ASLANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Esma AKPINAR ASLAN

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (2009- 2014)

İstanbul Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Marmara Üniversitesi (2000- 2007)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr. (İngilizce)

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Major Depresif Bozukluk Hastalarında Sertralin Ve Agomelatinin Etkinlik Ve Tolerabilite Açısından Karşılaştırılması", Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Uyku, Yeme Ve Cinsel İşlev Bozuklukları, Lisans, (2019-2020)

Bedensel Belirti Bozuklukları Ve İlişkili Bozukluklar, Lisans, (2019-2020)

Depresif Bozukluklar, Lisans, (2019-2020)

Bipolar Bozukluklar, Lisans, (2019-2020)

Ruh Sağlığı, Ruhsal Bozukluk Ve Normallik Kavramları, Lisans, (2019-2020)

Stres Tepkisi Ve Stresle Başaçıkma, Lisans, (2019-2020)

Alkol Ve Madde Kullanım Bozuklukları, Lisans, (2018-2019)

Uyku, Yeme Ve Cinsel İşlev Bozuklukları, Lisans, (2018-2019)

Bedensel Belirti Bozukluğu Ve İlişkili Bozukluklar, Lisans, (2018-2019)

Depresif Bozukluklar, Lisans, (2018-2019)

Bipolar Bozukluklar, Lisans, (2018-2019)

Şizofreni Ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Lisans, (2018-2019)

İletişim Ve Etkili İletişim Becerileri, Lisans, (2018-2019)

Ruh Sağlığı, Ruhsal Bozukluk Ve Normallik Kavramları, Lisans, (2018-2019)

Stres Tepkisi Ve Stresle Başaçıkma, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, İlker GÜNEYSU, "Obsesif Kompülsif Bozukluğun Üstbilişsel Modeli", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Burcu ESER, "Şizofrenide Zihin Teorisi Ve Psikopatoloji İle İlişkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Burcu ESER, "Şizofrenide Zihin Kuramı Ve Psikopatolojiyle İlişkisi",

Tıpta Uzmanlık, İlker GÜNEYSU, "Obsesif Kompülsif Bozukluğun Metakognitif Modeli",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKPINAR ASLAN ESMA,BATMAZ SEDAT,YILDIZ MESUT,SONGUR EMRAH, (2020). "Suicide Attempts İn Turkish University Students: The Role Of Cognitive Style, Hopelessness, Cognitive Reactivity, Rumination, Self-Esteem, And Personality Traits", Journal Of Rational-Emotive Cognitive-Behavior Therapy, 38(4), 579-601. (Yayın No: 6717039) [SCI-Expanded]

AKPINAR ASLAN ESMA,BATMAZ SEDAT,YÜNCÜ ÖZGÜR AHMET,SEVİL NESLİHAN,ERKEK BURCU, (2020). "Validity And Reliability Of The Turkish Version Of The Glasgow Antipsychotic Side Effect Scale", Journal Of Clinical Psychiatry, 23290-301., Doi: 10.5505/kpd.2020.94547 (Yayın No: 6078389)

KILINÇEL ŞENAY,TUNCER ISSI ZEYNEP,KILINÇEL MEHMET OĞUZHAN,AKPINAR ASLAN ESMA,AY RUKİYE,ERZİN GAMZE,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,AKKAYA CENGİZ, (2020). "Effects Of Coronavirus (Covıd-19) Pandemic On Health Anxiety Levels Of Healthcare Professionals", Journal Of Contemporary Medicine, 10(3), 312-318., Doi: 10.16899/jcm.767377 (Yayın No: 6685351)

GÜNEYSU İLKER,BATMAZ SEDAT,AKPINAR ASLAN ESMA,SONGUR EMRAH,KOYUNCU SERHAT, (2019). "The Effectiveness Of Suicide Risk Assessment Tools İn Predicting The Need For Hospitalization", Journal Of Clinical Psychiatry, 22193-205. (Yayın No: 6078046)

GÜNDÜZ NERMİN,AKPINAR ASLAN ESMA,EREN FATMA,SODAN TURAN HATİCE,ÖZTÜRK MUSTAFA,TURAL ÜMİT, (2019). "Analysis Of 24-Hour Heart Rate Variability Among Panic Disorder Patients Without Previous Drug Treatment And Comorbid Disorders", Turkish Journal Of Psychiatry, 30(4), 236-244. (Yayın No: 6087985) [SCI-Expanded]

TALAS ANIL,CERİT CEM,AKPINAR ASLAN ESMA, (2019). "Comparison Of The Effects Of Sertraline And Agomelatine On Sleep Quality, Sexual Functioning And Metabolic Parameters İn Patients With Major Depressive Disorder", Psychiatry And Clinical Psychopharmacology, 29(3), 257-263. (Yayın No: 6078366) [SCI-Expanded]

YEŞİLYAPRAK NURGÜL,BATMAZ SEDAT,YILDIZ MESUT,SONGUR EMRAH,AKPINAR ASLAN ESMA, (2019). "Automatic Thoughts, Cognitive Distortions, Dysfunctional Attitudes, Core Beliefs, And Ruminative Response Styles İn Unipolar Major Depressive Disorder And Bipolar Disorder: A Comparative Study", Psychiatry And Clinical Psychopharmacology, 29(4), 854-863., Doi: 10.1080/24750573.2019.1690815 (Yayın No: 5783961) [SCI-Expanded]

ESER BURCU,BATMAZ SEDAT,SONGUR EMRAH,YILDIZ MESUT,AKPINAR ASLAN ESMA, (2018). "Analysis Of The Psychiatric Consultations For İnpatients And From The Emergency Room İn A University Hospital: A Comparison With Studies From Turkey", Journal Of Clinical Psychiatry, 21(3), 278-289., Doi: 10.5505/kpd.2018.53824 (Yayın No: 4354469)

AKPINAR ASLAN ESMA,CERİT CEM,TALAS ANIL,TURAL ÜMİT, (2016). "Agomelatine Versus Sertraline: An Observational, Open-Labeled And 12 Weeks Follow-Up Study On Efficacy And Tolerability", Clinical Psychopharmacology And Neuroscience, 14(4), 351-356. (Yayın No: 6080322) [SCI-Expanded]

CERİT CEM,TÜZÜN BAŞAK,AKPINAR ASLAN ESMA,ŞAHAN EBRU, (2016). "Clozapine Withdrawal Catatonia Refractory To Ect: A Case Report", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin Of Clinical Psychopharmacology, 22(3), 275-277. (Yayın No: 6080187) [SCI-Expanded]

GÖKTAY FATİH,ALTAN ZEYNEP MÜZEYYEN,TALAS ANIL,AKPINAR ASLAN ESMA,ÖZDEMİR EKİN ÖZGE,AYTEKİN SEMA, (2015). "Anxiety Among Patients Undergoing Nail Surgery And Skin Punch Biopsy", Journal Of Cutaneous Medicine And Surgery, 20(1), 35-39. (Yayın No: 6080312) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT,YÜNCÜ ÖZGÜR AHMET,ÖZTÜRK MEHMET,AKPINAR ASLAN ESMA, (2020). "Assessing Depression With Anxious Distress And Mixed Features: The Validity And Reliability Of The Turkısh Version Of The Clinically Useful Depression Outcome Scale", Journal Of Clinical Psychiatry, 23(1), 43-55. (Yayın No: 6078352)

ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT,Bal Ufuk,AKPINAR ASLAN ESMA, (2018). "Metacognitive Beliefs İn Alexithymic Individuals", Journal Of Cognitive-Behavioral Psychotherapy And Research, 7(3), 113-119., Doi: 10.5455/JCBPR.291367 (Yayın No: 4681313)

CERİT CEM,YALUĞ ULUBİL İREM,AKPINAR ASLAN ESMA,TALAS ANIL,TUFAN ALİ EVREN,ÖZTEN EYLEM, (2013). "Agomelatin Depresyon Tedavisine Ne Getiriyor? Güncel Bir Gözden Geçirme", Yeni Symposium, 51(3), 123-131. (Yayın No: 6080369)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AKPINAR ASLAN ESMA Up-to-date psychopharmacological treatments in post-traumatic stress disorder. 10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (Özet Bildiri) (Yayın No:6078596)

ŞAHAN EBRU,ZENGİN EROĞLU MELİHA,AKPINAR ASLAN ESMA,TALAS ANIL Olanzapine and Tardive Dyskinesia.. 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6080436)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

SOYDAN ADEM,AKPINAR ASLAN ESMA,ALİM SAİT (2019). Diyabetik maküler ödem nedeniyle göz içi ilaç enjeksiyonu yapılan hastalarda, enjeksiyon sayısı ve cinsiyete göre yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. TOD. 42. Bahar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5387354)

COŞKUN KADİR,AKPINAR ASLAN ESMA,SERTÇELİK SENCAN (2018). Defisit ve Nondefisit Şizofreni Hastalarında Bilişsel İçgörü ve Zihin Kuramı Becerilerinin İncelenmesi. 1.Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078473)

GÜNEYSU İLKER,AKPINAR ASLAN ESMA,BATMAZ SEDAT (2017). Bir Üniversite Hastanesinde İstenilen Psikiyatri Konsültasyonlarındaki Deliryum OlgularınınDeğerlendirilmesi. TPD 53. UPK (Özet Bildiri) (Yayın No:3946192)

AKPINAR ASLAN ESMA COVID-19 Pandemisinin Mülteci Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Yayın No:6715610)

AKPINAR ASLAN ESMA COVID-19 Pandemisinin Mülteci Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Yayın No:6715609)

YEŞİLYAPRAK NURGÜL,BATMAZ SEDAT,YILDIZ MESUT,SONGUR EMRAH,AKPINAR ASLAN ESMA Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozuklukta Bilişlerin İçeriği, Yanıt Tarzı ve Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078665)

AKPINAR ASLAN ESMA Geriatrik Hastada Bipolar Bozukluğa ve Geç Başlangıçlı Bipolar Bozukluğa Yaklaşım. 4. Psikiyatri Zirvesi 11. Anksiyete Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078617)

GÜNEYSU İLKER,BATMAZ SEDAT,TOPALOĞLU ÖMER FARUK,AKPINAR ASLAN ESMA Obsesif Kompülsif Bozukluğun Üstbilişsel Modelde Değerlendirilmesi: Düşünce Kaynaşması Ölçeği, Ritüeller Hakkındaki İnanışlar Ölçeği ve Durdurma İşaretleri Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirilik Çalışması. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078694)

SAVAŞ AHMET EKREM,ESER BURCU,BATMAZ SEDAT,AKPINAR ASLAN ESMA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine Yatış Anında Normal Aralık Dışındaki Rutin Laboratuvar Değerlerinin Dağılımı ve Yatış Süreleriyle İlişkisi. 55. Ulusal Psikiaytri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078712)

ESER BURCU,BATMAZ SEDAT,YEŞİLYAPRAK NURGÜL,SONGUR EMRAH,YILDIZ MESUT,AKPINAR ASLAN ESMA Mani Tarama ve Tanıma Ölçeği. 22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6080398)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Covıd-19 Pandemisine Bütüncül Yaklaşım (2020)., AKPINAR ASLAN ESMA, Akademisyen Kitabevi, Editör: Turgut Teke, Metin Doğan, Fatma Çölkesen, Sayfa Sayısı: 446, ISBN: 9786257106801, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6715580)

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (2019)., AKPINAR ASLAN ESMA, Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın Ve Tanıtım Ltd. Şti., ISBN: 978-605-81674-6-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6078398)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2007, Pratisyen Hekim, TOKAT/TURHAL KAZOVA DEVLET HASTANESİ, (Hastane)

2008-2014, Asistan Doktor (Anesteziyoloji ve Reanimasyon), İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane)

2009-2014, Asistan Doktor (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları), İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane)

2014-2017, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, TOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:esma.akpinaraslan@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2009-2014
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İstanbul Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Major Depresif Bozukluk Hastalarında Sertralin Ve Agomelatinin Etkinlik Ve Tolerabilite Açısından Karşılaştırılması
Lisans
2000-2007
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr. (İngilizce)Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)UYKU, YEME VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARITürkçe2
(2019-2020)BEDENSEL BELİRTİ BOZUKLUKLARI VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLARTürkçe2
(2019-2020)DEPRESİF BOZUKLUKLARTürkçe2
(2019-2020)BİPOLAR BOZUKLUKLARTürkçe2
(2019-2020)RUH SAĞLIĞI, RUHSAL BOZUKLUK VE NORMALLİK KAVRAMLARITürkçe2
(2019-2020)STRES TEPKİSİ VE STRESLE BAŞAÇIKMATürkçe2
(2018-2019)ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARITürkçe2
(2018-2019)UYKU, YEME VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARITürkçe2
(2018-2019)BEDENSEL BELİRTİ BOZUKLUĞU VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLARTürkçe2
(2018-2019)DEPRESİF BOZUKLUKLARTürkçe1
(2018-2019)BİPOLAR BOZUKLUKLARTürkçe1
(2018-2019)ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLARTürkçe2
(2018-2019)İLETİŞİM VE ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİTürkçe2
(2018-2019)RUH SAĞLIĞI, RUHSAL BOZUKLUK VE NORMALLİK KAVRAMLARITürkçe2
(2018-2019)STRES TEPKİSİ VE STRESLE BAŞAÇIKMATürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.İlker GÜNEYSU, "Obsesif Kompülsif Bozukluğun Metakognitif Modeli", Tıpta Uzmanlık
2.Burcu ESER, "Şizofrenide Zihin Kuramı ve Psikopatolojiyle İlişkisi", Tıpta Uzmanlık
3.İlker GÜNEYSU, "Obsesif Kompülsif Bozukluğun Metakognitif Modeli", Tıpta Uzmanlık
4.İlker GÜNEYSU, (2020)., "Obsesif kompülsif bozukluğun üstbilişsel modeli", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
5.Burcu ESER, (2020)., "Şizofrenide zihin teorisi ve psikopatoloji ile ilişkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AKPINAR ASLAN ESMA,BATMAZ SEDAT,YILDIZ MESUT,SONGUR EMRAH (2020). Suicide Attempts in Turkish University Students: The Role of Cognitive Style, Hopelessness, Cognitive Reactivity, Rumination, Self-esteem, and Personality Traits. Journal of Rational-Emotive Cognitive-Behavior Therapy, 38(4), 579-601. (Yayın No: 6717039)
2.AKPINAR ASLAN ESMA,BATMAZ SEDAT,YÜNCÜ ÖZGÜR AHMET,SEVİL NESLİHAN,ERKEK BURCU (2020). Validity and Reliability of the Turkish Version of the Glasgow Antipsychotic Side Effect Scale. Journal of Clinical Psychiatry, 23290-301., Doi: 10.5505/kpd.2020.94547 (Yayın No: 6078389)
3.KILINÇEL ŞENAY,TUNCER ISSI ZEYNEP,KILINÇEL MEHMET OĞUZHAN,AKPINAR ASLAN ESMA,AY RUKİYE,ERZİN GAMZE,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,AKKAYA CENGİZ (2020). Effects of Coronavirus (COVID-19) Pandemic on Health Anxiety Levels of Healthcare Professionals. Journal of Contemporary Medicine, 10(3), 312-318., Doi: 10.16899/jcm.767377 (Yayın No: 6685351)
4.GÜNEYSU İLKER,BATMAZ SEDAT,AKPINAR ASLAN ESMA,SONGUR EMRAH,KOYUNCU SERHAT (2019). The Effectiveness of Suicide Risk Assessment Tools in Predicting the Need for Hospitalization. Journal of Clinical Psychiatry, 22193-205. (Yayın No: 6078046)
5.GÜNDÜZ NERMİN,AKPINAR ASLAN ESMA,EREN FATMA,SODAN TURAN HATİCE,ÖZTÜRK MUSTAFA,TURAL ÜMİT (2019). Analysis of 24-Hour Heart Rate Variability among Panic Disorder Patients without Previous Drug Treatment and Comorbid Disorders. Turkish Journal of Psychiatry, 30(4), 236-244. (Yayın No: 6087985)
6.TALAS ANIL,CERİT CEM,AKPINAR ASLAN ESMA (2019). Comparison of the effects of sertraline and agomelatine on sleep quality, sexual functioning and metabolic parameters in patients with major depressive disorder. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(3), 257-263. (Yayın No: 6078366)
7.YEŞİLYAPRAK NURGÜL,BATMAZ SEDAT,YILDIZ MESUT,SONGUR EMRAH,AKPINAR ASLAN ESMA (2019). Automatic thoughts, cognitive distortions, dysfunctional attitudes, core beliefs, and ruminative response styles in unipolar major depressive disorder and bipolar disorder: a comparative study. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(4), 854-863., Doi: 10.1080/24750573.2019.1690815 (Yayın No: 5783961)
8.ESER BURCU,BATMAZ SEDAT,SONGUR EMRAH,YILDIZ MESUT,AKPINAR ASLAN ESMA (2018). Analysis of the psychiatric consultations for inpatients and from the emergency room in a university hospital: A comparison with studies from Turkey. Journal of Clinical Psychiatry, 21(3), 278-289., Doi: 10.5505/kpd.2018.53824 (Yayın No: 4354469)
9.AKPINAR ASLAN ESMA,CERİT CEM,TALAS ANIL,TURAL ÜMİT (2016). Agomelatine versus Sertraline: An Observational, Open-labeled and 12 Weeks Follow-up Study on Efficacy and Tolerability. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 14(4), 351-356. (Yayın No: 6080322)
10.CERİT CEM,TÜZÜN BAŞAK,AKPINAR ASLAN ESMA,ŞAHAN EBRU (2016). Clozapine Withdrawal Catatonia Refractory to ECT: A Case Report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(3), 275-277. (Yayın No: 6080187)
11.GÖKTAY FATİH,ALTAN ZEYNEP MÜZEYYEN,TALAS ANIL,AKPINAR ASLAN ESMA,ÖZDEMİR EKİN ÖZGE,AYTEKİN SEMA (2015). Anxiety Among Patients Undergoing Nail Surgery and Skin Punch Biopsy. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, 20(1), 35-39. (Yayın No: 6080312)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT,YÜNCÜ ÖZGÜR AHMET,ÖZTÜRK MEHMET,AKPINAR ASLAN ESMA (2020). Assessing Depression with Anxious Distress and Mixed features: The Validity and Reliability of the Turkısh Version of the Clinically Useful Depression Outcome Scale. Journal of Clinical Psychiatry, 23(1), 43-55. (Yayın No: 6078352)
2.ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT,Bal Ufuk,AKPINAR ASLAN ESMA (2018). Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7(3), 113-119., Doi: 10.5455/JCBPR.291367 (Yayın No: 4681313)
3.CERİT CEM,YALUĞ ULUBİL İREM,AKPINAR ASLAN ESMA,TALAS ANIL,TUFAN ALİ EVREN,ÖZTEN EYLEM (2013). Agomelatin Depresyon Tedavisine Ne Getiriyor? Güncel Bir Gözden Geçirme. Yeni Symposium, 51(3), 123-131. (Yayın No: 6080369)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AKPINAR ASLAN ESMAUp-to-date psychopharmacological treatments in post-traumatic stress disorder. 10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (Özet Bildiri) (Yayın No:6078596)
2.ŞAHAN EBRU,ZENGİN EROĞLU MELİHA,AKPINAR ASLAN ESMA,TALAS ANILOlanzapine and Tardive Dyskinesia.. 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6080436)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜNEYSU İLKER,AKPINAR ASLAN ESMA,BATMAZ SEDAT (2017). Bir Üniversite Hastanesinde İstenilen Psikiyatri Konsültasyonlarındaki Deliryum OlgularınınDeğerlendirilmesi. TPD 53. UPK (Özet Bildiri) (Yayın No:3946192)
2.COŞKUN KADİR,AKPINAR ASLAN ESMA,SERTÇELİK SENCAN (2018). Defisit ve Nondefisit Şizofreni Hastalarında Bilişsel İçgörü ve Zihin Kuramı Becerilerinin İncelenmesi. 1.Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078473)
3.SOYDAN ADEM,AKPINAR ASLAN ESMA,ALİM SAİT (2019). Diyabetik maküler ödem nedeniyle göz içi ilaç enjeksiyonu yapılan hastalarda, enjeksiyon sayısı ve cinsiyete göre yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. TOD. 42. Bahar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5387354)
4.AKPINAR ASLAN ESMA (2019). COVID-19 Pandemisinin Mülteci Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Yayın No:6715610)
5.AKPINAR ASLAN ESMA (2019). COVID-19 Pandemisinin Mülteci Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Yayın No:6715609)
6.YEŞİLYAPRAK NURGÜL,BATMAZ SEDAT,YILDIZ MESUT,SONGUR EMRAH,AKPINAR ASLAN ESMA (2019). Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozuklukta Bilişlerin İçeriği, Yanıt Tarzı ve Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078665)
7.AKPINAR ASLAN ESMA (2019). Geriatrik Hastada Bipolar Bozukluğa ve Geç Başlangıçlı Bipolar Bozukluğa Yaklaşım. 4. Psikiyatri Zirvesi 11. Anksiyete Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078617)
8.GÜNEYSU İLKER,BATMAZ SEDAT,TOPALOĞLU ÖMER FARUK,AKPINAR ASLAN ESMA (2019). Obsesif Kompülsif Bozukluğun Üstbilişsel Modelde Değerlendirilmesi: Düşünce Kaynaşması Ölçeği, Ritüeller Hakkındaki İnanışlar Ölçeği ve Durdurma İşaretleri Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirilik Çalışması. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078694)
9.SAVAŞ AHMET EKREM,ESER BURCU,BATMAZ SEDAT,AKPINAR ASLAN ESMA (2019). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine Yatış Anında Normal Aralık Dışındaki Rutin Laboratuvar Değerlerinin Dağılımı ve Yatış Süreleriyle İlişkisi. 55. Ulusal Psikiaytri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6078712)
10.ESER BURCU,BATMAZ SEDAT,YEŞİLYAPRAK NURGÜL,SONGUR EMRAH,YILDIZ MESUT,AKPINAR ASLAN ESMA (2019). Mani Tarama ve Tanıma Ölçeği. 22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6080398)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.COVID-19 Pandemisine Bütüncül Yaklaşım (2020)., AKPINAR ASLAN ESMA, Akademisyen Kitabevi, Editör: Turgut Teke, Metin Doğan, Fatma Çölkesen, Sayfa Sayısı: 446, ISBN: 9786257106801, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6715580)
2.Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (2019)., AKPINAR ASLAN ESMA, Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın Ve Tanıtım Ltd. Şti., ISBN: 978-605-81674-6-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6078398)
Üniversite Dışı Deneyim

2014-2017Ruh Sağlığı ve Hastalıkları UzmanıTOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ, (Hastane)
2009-2014Asistan Doktor (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane)
2008-2014Asistan Doktor (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane)
2007-2007Pratisyen HekimTOKAT/TURHAL KAZOVA DEVLET HASTANESİ, (Hastane)