GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ABDULLAH HARUN İNCEKARAž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Abdullah Harun İNCEKARA

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Harita Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

abdullah.incekara@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Harita Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Fotogrametri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Teknik Üniversitesi (2018- )

Fen Bilimleri Enstitüsü - Geomatik Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Teknik Üniversitesi (2016- 2018)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Geomatik Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, İstanbul Teknik Üniversitesi (2011- 2016)

İnşaat Fakültesi - Geomatik Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Investigating The Usability Of Lidar-Derived Intensity Image In Shoreline Extraction Studies", İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Harita Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Harita Mühendisliği Bölümü/ Fotogrametri Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Fotogrametri Iı, Lisans, (2018-2019)

Dijital Fotogrametri, Lisans, (2018-2019)

Dijital Fotogrametri, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER,BALIK ŞANLI FUSUN,SUSAM TEKİN, (2019). "Using Satellite Imageries And Orthophoto To Quantify Environmental Impact Of Mining Activities İn Forest Area", Fresenıus Envıronmental Bulletın, 28(2), 806-812. (Yayın No: 4809606) [SCI-Expanded]

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER,GÖKSEL ÇİĞDEM, (2019). "Investigating The Utility Potential Of Low-Cost Unmanned Aerial Vehicles İn The Temporal Monitoring Of A Landfill", Isprs International Journal Of Geo-Information, 8(1), , Doi: 10.3390/ijgi8010022 (Yayın No: 4756475) [SCI-Expanded]

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,BAYRAM BÜLENT, (2018). "Qualifying The Lıdar-Derived Intensity Image As An Infrared Band İn Ndwı-Based Shoreline Extraction", Ieee Journal Of Selected Topics İn Applied Earth Observations And Remote Sensing, 11(12), 5053-5062., Doi: 10.1109/JSTARS.2018.2875792 (Yayın No: 4569964) [SCI-Expanded]

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER, (2018). "Comparative Analyses Of The Point Cloud Produced By Using Close-Range Photogrammetry And Terrestrial Laser Scanning For Rock Surface", Journal Of The Indian Society Of Remote Sensing, 46(8), 1243-1253., Doi: https://doi.org/10.1007/s12524-018-0805-z (Yayın No: 4337908) [SCI-Expanded]

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,Tezcan Celil Serhan,BOZKURTOĞLU ERKAN,GAZİOĞLU CEM, (2017). "Interpreting Temperature Based Discontinuity And Roughness Of Rock Surfaces By Using Photogrammetric Technique", International Journal Of Environment And Geoinformatics, 4(3), 206-213., Doi: https://doi.org/10.30897/ijegeo.348806 (Yayın No: 3749578)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ATİK MUHAMMED ENES,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,SARITÜRK BATUHAN,ÖZTÜRK OZAN,DURAN ZAİDE,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). 3D Object Recognition with Keypoint Based Algorithms. EURASIAN GIS 2018 CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4541758)

ALBENİ YUSUF,SARITÜRK BATUHAN,ATİK MUHAMMED ENES,ÖZTÜRK OZAN,DURAN ZAİDE,ŞEKER DURSUN ZAFER,BAYRAM BÜLENT,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ÇELİK MEHMET FURKAN (2018). Combination of UAV-Based Digital Surface Model With 3D Model of ITU BICYCLE HOUSE Produced by Close-Range Photogrammetry. ICOMOS Inter-ISC Meeting Colloquium: Anti-Seismic Vernacular Heritage of Anatolia and Beyond, 9-13 July, Kastamonu, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4313272)

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER,BALIK ŞANLI FUSUN (2018). Comparison of Pixel-Based and Object-Oriented Approach to Extract Boundary of Open Pit Mine in Forest Area. International Conference On Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, 2-5 April, Izmir, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4273605)

DELEN AHMET,BALIK ŞANLI FUSUN,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). Remote Sensing and GIS for the Management of Agricultural Production around Gediz River in Izmir, Turkey. International Conference On Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, 2-5 April, Izmir, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4273604)

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,KARLITEPE FURKAN,ACAR ALPARSLAN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). Examining The Potential and Limitations of Close-Range Photogrammetry Within Scope of Facade Improvement. ICOMOS Inter-ISC Meeting Colloquium: Anti-Seismic Vernacular Heritage of Anatolia and Beyond, 9-13 July, Kastamonu, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4313241)

ÖZTÜRK OZAN,SARITÜRK BATUHAN,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,BAYRAM BÜLENT,DURAN ZAİDE (2018). Contribution of Smartphones for Documentation of Cultural Heritage: A Case Study of Zilkale. 39th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4531648)

DELEN AHMET,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ÖZTÜRK OZAN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). GIS BASED ACCURACY ASSESSMENT OF MULTI-RESOLUTION SEGMENTATION. EURASIAN GIS CONGRESS 2018, 4-7 September, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:4344500)

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,DELEN AHMET,Acar Alparslan (2017). Investigating the Suitability of Mirrorless Cameras in Terrestrial Photogrammetric Applications. 4th International Workshop on Geoinformation Science (GeoAdvances 2017), 14-15 October 2017, Safranbolu, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3674464)

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2016). Comparison of Point Clouds Produced From Close Range Photogrammetry and Laser Scanning Techniques. 37. Asian Conference On Remote Sensing (ACRS), 17-21 October 2016, Colombo,Sri Lanka (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3505445)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,BAYRAM BÜLENT (2018). LIDAR YOĞUNLUK VERİSİNİN NDWI DEĞERLERİNEBAĞLI OLARAK KIYI ÇİZGİSİ ÇIKARIMINDAKULLANILMASI. VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), 18-21 Eylül 2018, Eskişehir (Özet Bildiri) (Yayın No:4355625)

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,BAKIRMAN TOLGA,BAYRAM BÜLENT,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). AÇIK MADEN SAHA SINIRLARININ PİKSEL TABANLI VE NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ İLE ÇIKARIMI. VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), 18-21 Eylül 2018, Eskişehir (Özet Bildiri) (Yayın No:4355636)

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2016). Kayaç Yüzeyleri İçin Yakın Resim Fotogrametrisi ve Lazer Tarama Teknilerinin Karşılaştırılması. 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3505450)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"İnsansız Hava Araçlarının İHA Orman ve Kıyı Yönetiminde Kullanımındaki Olanaklarının ve Kısıtlarının İrdelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 13.11.2017-13.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"“GOP ÜniversitesiHarita Mühendisliği Fotogrametri Laboratuvarı Teçhizat Alım Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 16.10.2017-02.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:abdullah.incekara@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2018-
İstanbul Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Geomatik Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2016-2018
İstanbul Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Geomatik Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Investigating The Usability Of Lidar-Derived Intensity Image In Shoreline Extraction Studies
Lisans
2011-2016
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi/Geomatik Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)FOTOGRAMETRİ IITürkçe4
(2018-2019)DİJİTAL FOTOGRAMETRİTürkçe4
(2017-2018)DİJİTAL FOTOGRAMETRİTürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER,BALIK ŞANLI FUSUN,SUSAM TEKİN (2019). Using Satellite Imageries and Orthophoto to Quantify Environmental Impact of Mining Activities in Forest Area. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(2), 806-812. (Yayın No: 4809606)
2.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER,GÖKSEL ÇİĞDEM (2019). Investigating the Utility Potential of Low-Cost Unmanned Aerial Vehicles in the Temporal Monitoring of a Landfill. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(1), , Doi: 10.3390/ijgi8010022 (Yayın No: 4756475)
3.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,BAYRAM BÜLENT (2018). Qualifying the LIDAR-Derived Intensity Image as an Infrared Band in NDWI-Based Shoreline Extraction. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 11(12), 5053-5062., Doi: 10.1109/JSTARS.2018.2875792 (Yayın No: 4569964)
4.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). Comparative Analyses of the Point Cloud Produced by Using Close-Range Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning for Rock Surface. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 46(8), 1243-1253., Doi: https://doi.org/10.1007/s12524-018-0805-z (Yayın No: 4337908)
5.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,Tezcan Celil Serhan,BOZKURTOĞLU ERKAN,GAZİOĞLU CEM (2017). Interpreting Temperature Based Discontinuity and Roughness of Rock Surfaces by Using Photogrammetric Technique. International Journal of Environment and Geoinformatics, 4(3), 206-213., Doi: https://doi.org/10.30897/ijegeo.348806 (Yayın No: 3749578)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2016). Comparison of Point Clouds Produced From Close Range Photogrammetry and Laser Scanning Techniques. 37. Asian Conference On Remote Sensing (ACRS), 17-21 October 2016, Colombo,Sri Lanka (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3505445)
2.ÖZTÜRK OZAN,SARITÜRK BATUHAN,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,BAYRAM BÜLENT,DURAN ZAİDE (2018). Contribution of Smartphones for Documentation of Cultural Heritage: A Case Study of Zilkale. 39th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4531648)
3.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER,BALIK ŞANLI FUSUN (2018). Comparison of Pixel-Based and Object-Oriented Approach to Extract Boundary of Open Pit Mine in Forest Area. International Conference On Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, 2-5 April, Izmir, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4273605)
4.DELEN AHMET,BALIK ŞANLI FUSUN,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). Remote Sensing and GIS for the Management of Agricultural Production around Gediz River in Izmir, Turkey. International Conference On Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, 2-5 April, Izmir, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4273604)
5.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,DELEN AHMET,Acar Alparslan (2017). Investigating the Suitability of Mirrorless Cameras in Terrestrial Photogrammetric Applications. 4th International Workshop on Geoinformation Science (GeoAdvances 2017), 14-15 October 2017, Safranbolu, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3674464)
6.ATİK MUHAMMED ENES,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,SARITÜRK BATUHAN,ÖZTÜRK OZAN,DURAN ZAİDE,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). 3D Object Recognition with Keypoint Based Algorithms. EURASIAN GIS 2018 CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4541758)
7.ALBENİ YUSUF,SARITÜRK BATUHAN,ATİK MUHAMMED ENES,ÖZTÜRK OZAN,DURAN ZAİDE,ŞEKER DURSUN ZAFER,BAYRAM BÜLENT,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ÇELİK MEHMET FURKAN (2018). Combination of UAV-Based Digital Surface Model With 3D Model of ITU BICYCLE HOUSE Produced by Close-Range Photogrammetry. ICOMOS Inter-ISC Meeting Colloquium: Anti-Seismic Vernacular Heritage of Anatolia and Beyond, 9-13 July, Kastamonu, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4313272)
8.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,KARLITEPE FURKAN,ACAR ALPARSLAN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). Examining The Potential and Limitations of Close-Range Photogrammetry Within Scope of Facade Improvement. ICOMOS Inter-ISC Meeting Colloquium: Anti-Seismic Vernacular Heritage of Anatolia and Beyond, 9-13 July, Kastamonu, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4313241)
9.DELEN AHMET,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ÖZTÜRK OZAN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). GIS BASED ACCURACY ASSESSMENT OF MULTI-RESOLUTION SEGMENTATION. EURASIAN GIS CONGRESS 2018, 4-7 September, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:4344500)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,BAYRAM BÜLENT (2018). LIDAR YOĞUNLUK VERİSİNİN NDWI DEĞERLERİNEBAĞLI OLARAK KIYI ÇİZGİSİ ÇIKARIMINDAKULLANILMASI. VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), 18-21 Eylül 2018, Eskişehir (Özet Bildiri) (Yayın No:4355625)
2.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,BAKIRMAN TOLGA,BAYRAM BÜLENT,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). AÇIK MADEN SAHA SINIRLARININ PİKSEL TABANLI VE NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ İLE ÇIKARIMI. VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), 18-21 Eylül 2018, Eskişehir (Özet Bildiri) (Yayın No:4355636)
3.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2016). Kayaç Yüzeyleri İçin Yakın Resim Fotogrametrisi ve Lazer Tarama Teknilerinin Karşılaştırılması. 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3505450)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.İnsansız Hava Araçlarının İHA Orman ve Kıyı Yönetiminde Kullanımındaki Olanaklarının ve Kısıtlarının İrdelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 13.11.2017-13.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.“GOP ÜniversitesiHarita Mühendisliği Fotogrametri Laboratuvarı Teçhizat Alım Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 16.10.2017-02.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)