GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BÜNYAMİN AKYOLž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Bünyamin AKYOL

Artova Meslek Yüksekokulu / Terapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

bunyamin.akyol@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Artova Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Terapi Ve Rehabilitasyon Bölümü 

Anabilim Dalı

Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1999- 2003)

Eğitim Bilimleri Fakültesi - Özel Eğitim Bölümü

TEZLER

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ Terapi Ve Rehabilitasyon Bölümü/ Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Pr., (2017- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Kastamonu Üniversitesi/ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu/ Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü/ Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Pr., (2014- 2017)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Kastamonu Üniversitesi, Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu, Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü, Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Pr., (2016- 2017)

Bölüm Bşk., Kastamonu Üniversitesi, Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu, Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü, Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Pr., (2016- 2017)

verdiği dersler

Özel Eğitim, Lisans, (2017-2018)

Görme Engellilerin Rehabilitasyonu, Önlisans, (2017-2018)

Engelli Bakım Modelleri Ve Bakım Planı, Önlisans, (2017-2018)

Engelli Hakları Ve Bakım Etiği, Önlisans, (2017-2018)

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri, Önlisans, (2017-2018)

Özel Eğitime Giriş, Önlisans, (2017-2018)

Halk Sağlığı, Önlisans, (2016-2017)

Sosyal Rehabilitasyon, Önlisans, (2016-2017)

Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu, Önlisans, (2016-2017)

Engelli Uygulamaları Ve Rehabilitasyon Uygulamaları I, Önlisans, (2016-2017)

Meslek Etiği, Önlisans, (2016-2017)

Beslenme İlkeleri, Önlisans, (2016-2017)

Gelişim Psikolojisi, Önlisans, (2016-2017)

Engelli Grupları Ve Özel Eğitim, Önlisans, (2016-2017)

Meşguliyet Terapisi Ve Ortam Tasarımı, Önlisans, (2015-2016)

Uzun Dönem Bakım Hizmetleri Ve Sağlık Ekonomisi Yönetimi, Önlisans, (2015-2016)

Görme, İşitme Ve Konuşma Engellilerin Rehabilitasyonu, Önlisans, (2015-2016)

Fiziksel Engellilerin Rehabilitasyonu, Önlisans, (2015-2016)

Meşguliyet Terapi Ve Ortam Tasarımı, Önlisans, (2015-2016)

Engelli Bakım Plan Ve Modelleri, Önlisans, (2015-2016)

Sosyal Rehabilitasyon, Önlisans, (2015-2016)

Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu, Önlisans, (2015-2016)

Engelli Uygulamaları Ve Rehabilitasyon Uygulamaları I, Önlisans, (2015-2016)

Engelli Grupları Ve Özel Eğitim, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003-2014, Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Öğretmen, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:bunyamin.akyol@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Lisans
1999-2003
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/ ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON PR.
Öğretim Görevlisi
2014-2017
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/ ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU/ ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/ ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON PR.


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2016-2017
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/ ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2016-2017
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/ ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)GÖRME ENGELLİLERİN REHABİLİTASYONUTürkçe2
(2017-2018)ENGELLİ BAKIM MODELLERİ VE BAKIM PLANITürkçe4
(2017-2018)ENGELLİ HAKLARI VE BAKIM ETİĞİTürkçe2
(2017-2018)BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
(2017-2018)ÖZEL EĞİTİME GİRİŞTürkçe4
(2016-2017)HALK SAĞLIĞITürkçe2
(2016-2017)SOSYAL REHABİLİTASYONTürkçe3
(2016-2017)ZİHİNSEL ENGELLİLERİN REHABİLİTASYONUTürkçe3
(2016-2017)ENGELLİ UYGULAMALARI VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI ITürkçe8
(2016-2017)MESLEK ETİĞİTürkçe2
(2016-2017)BESLENME İLKELERİTürkçe3
(2016-2017)GELİŞİM PSİKOLOJİSİTürkçe3
(2016-2017)ENGELLİ GRUPLARI VE ÖZEL EĞİTİMTürkçe4
(2015-2016)MEŞGULİYET TERAPİSİ VE ORTAM TASARIMITürkçe2
(2015-2016)UZUN DÖNEM BAKIM HİZMETLERİ VE SAĞLIK EKONOMİSİ YÖNETİMİTürkçe4
(2015-2016)GÖRME, İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLERİN REHABİLİTASYONUTürkçe4
(2015-2016)FİZİKSEL ENGELLİLERİN REHABİLİTASYONUTürkçe4
(2015-2016)MEŞGULİYET TERAPİ VE ORTAM TASARIMITürkçe2
(2015-2016)ENGELLİ BAKIM PLAN VE MODELLERİTürkçe4
(2015-2016)SOSYAL REHABİLİTASYONTürkçe3
(2015-2016)ZİHİNSEL ENGELLİLERİN REHABİLİTASYONUTürkçe3
(2015-2016)ENGELLİ UYGULAMALARI VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI ITürkçe8
(2015-2016)ENGELLİ GRUPLARI VE ÖZEL EĞİTİMTürkçe4
Lisans
(2017-2018)ÖZEL EĞİTİMTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2003-2014Zihinsel Engelliler Sınıf ÖğretmeniMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Öğretmen, (Kamu)