GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MAHİR KAYAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mahir KAYA

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mahir.kaya@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2010- 2016)

Enformatik Enstitüsü - Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

YÜKSEK LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2007- 2010)

Enformatik Enstitüsü - Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

LİSANS, İstanbul Teknik Üniversitesi (1995- 2000)

İşletme Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "An Optimal Application Partitioning And Computational Offloading Framework For Mobile Cloud Computing", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü, 2016

YÜKSEK LİSANS, "E-Cosmic: A Business Process Model Based Functional Size Estimation Approach", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/ Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Harran Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/ Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı, (2016- 2017)

Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Enformatik Enstitüsü/ Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)(2007- 2016)

Öğretim Görevlisi, Harran Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi(2002- 2006)


İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı, (2016- 2017)

verdiği dersler

Mobil Bulut Bilişim, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Yazılım Mimarileri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Mobil Programlama, Lisans, (2017-2018)

Nesneye Yönelik Programlama, Lisans, (2017-2018)

Veri Yapıları, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇETİN KAYA YASEMİN,KAYA MAHİR, (2017). "Cıtızens’ Acceptance Of E-Government Servıces", International Journal Of Computer Science, Engineering And Information Technology (Ijcseıt), 7(6), 9-19., Doi: 10.5121/ijcseit.2017.7602 (Yayın No: 3873812)

KAYA MAHİR,ÇETİN KAYA YASEMİN, (2017). "Complex Event Processing Using Iot Devices Based On Arduino", International Journal On Cloud Computing: Services And Architecture (Ijccsa), 7(6), 13-24., Doi: 10.5121/ijccsa.2017.7602 (Yayın No: 3873659)

KAYA MAHİR,KOÇYİĞİT ALTAN,EREN PEKİN ERHAN, (2016). "An Adaptive Mobile Cloud Computing Framework Using A Call Graph Based Model", Journal Of Network And Computer Applications, 6512-35., Doi: 10.1016/j.jnca.2016.02.013 (Yayın No: 3408412) [SCI-Expanded]

KAYA MAHİR,Özpınar Mustafa,ÇETİN KAYA YASEMİN,TAŞKAYA TEMİZEL TUĞBA, (2013). "Mobilemetu:A Mobile Campus Project Based On Web Services", Global Journal On Technology, (Yayın No: 3408523)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇETİN KAYA YASEMİN,KAYA MAHİR (2017). Augmenting Computing Capabilities of Mobile Devices with Computation Offloading Using an Online Learning Algorithm. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3873913)

KAYA MAHİR,ÇETİN KAYA YASEMİN (2017). Complex event processing on collected sensors’ data using Arduino. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3873874)

ÇETİN KAYA YASEMİN,ÖZKAN YILDIRIM SEVGİ,KAYA MAHİR (2014). Effects of the Usability and Expected Benefit on M-Service Usage: The Case of a Location-Based Mobile Campus Service. 8th Interfaces and Human Computer Interaction (IHCI) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3419282)

KAYA MAHİR,KOÇYİĞİT ALTAN,EREN PEKİN ERHAN (2014). A mobile computing framework based on adaptive mobile code offloading. Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 2014 40th EUROMICRO Conference on. IEEE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3419190)

KAYA MAHİR,DEMİRÖRS ONUR (2011). E-Cosmic: A Business Process Model Based Functional Size Estimation Approach. Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 2011 37th EUROMICRO Conference on. IEEE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3419231)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÇETİN KAYA YASEMİN,KAYA MAHİR,ÖZKAN YILDIRIM SEVGİ (2014). Lokasyon Tabanlı Mobil Kampus Uygulaması ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3419267)

KAYA MAHİR,KOÇYİĞİT ALTAN (2014). Mobil Uygulamalarda Vekil Tabanlı Kod Taşıma Yönteminin Farklı Seviyelerdeki Bulut Bilişim Altyapılarının Kullanılması Durumundaki Başarımının Karşılaştırılması. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3419199)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Bulut Bilişim Ve Yerel Sunucu Tabanlı Mobil Hesaplama Çerçeve Yazılımının Geliştirilmesi", -Tübitak 3001, Araştırmacı, 01.05.2016-01.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mahir.kaya@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2016
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Enformatik Enstitüsü/Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Tez Adı:An Optimal Application Partitioning And Computational Offloading Framework For Mobile Cloud Computing
Yüksek Lisans
2007-2010
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Enformatik Enstitüsü/Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Tez Adı:E-Cosmic: A Business Process Model Based Functional Size Estimation Approach
Lisans
1995-2000
İstanbul Teknik Üniversitesi
İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2016-2017
HARRAN ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2016
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ/ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)
Öğretim Görevlisi
2002-2006
HARRAN ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı
2016-2017


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)MOBİL PROGRAMLAMATürkçe4
(2017-2018)NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMATürkçe3
(2017-2018)VERİ YAPILARITürkçe3
Yüksek Lisans
(2017-2018)MOBİL BULUT BİLİŞİMTürkçe3
(2017-2018)YAZILIM MİMARİLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇETİN KAYA YASEMİN,KAYA MAHİR (2017). CITIZENS’ ACCEPTANCE OF E-GOVERNMENT SERVICES. International Journal of Computer Science, Engineering and Information Technology (IJCSEIT), 7(6), 9-19., Doi: 10.5121/ijcseit.2017.7602 (Yayın No: 3873812)
2.KAYA MAHİR,ÇETİN KAYA YASEMİN (2017). Complex Event Processing Using IOT Devices Based on Arduino. International Journal on Cloud Computing: Services and Architecture (IJCCSA), 7(6), 13-24., Doi: 10.5121/ijccsa.2017.7602 (Yayın No: 3873659)
3.KAYA MAHİR,KOÇYİĞİT ALTAN,EREN PEKİN ERHAN (2016). An adaptive mobile cloud computing framework using a call graph based model. Journal of Network and Computer Applications, 6512-35., Doi: 10.1016/j.jnca.2016.02.013 (Yayın No: 3408412)
4.KAYA MAHİR,Özpınar Mustafa,ÇETİN KAYA YASEMİN,TAŞKAYA TEMİZEL TUĞBA (2013). MobileMETU:A Mobile Campus project based on web services. Global Journal on Technology, (Yayın No: 3408523)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KAYA MAHİR,DEMİRÖRS ONUR (2011). E-Cosmic: A Business Process Model Based Functional Size Estimation Approach. Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 2011 37th EUROMICRO Conference on. IEEE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3419231)
2.KAYA MAHİR,KOÇYİĞİT ALTAN,EREN PEKİN ERHAN (2014). A mobile computing framework based on adaptive mobile code offloading. Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 2014 40th EUROMICRO Conference on. IEEE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3419190)
3.ÇETİN KAYA YASEMİN,ÖZKAN YILDIRIM SEVGİ,KAYA MAHİR (2014). Effects of the Usability and Expected Benefit on M-Service Usage: The Case of a Location-Based Mobile Campus Service. 8th Interfaces and Human Computer Interaction (IHCI) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3419282)
4.ÇETİN KAYA YASEMİN,KAYA MAHİR (2017). Augmenting Computing Capabilities of Mobile Devices with Computation Offloading Using an Online Learning Algorithm. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3873913)
5.KAYA MAHİR,ÇETİN KAYA YASEMİN (2017). Complex event processing on collected sensors’ data using Arduino. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3873874)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÇETİN KAYA YASEMİN,KAYA MAHİR,ÖZKAN YILDIRIM SEVGİ (2014). Lokasyon Tabanlı Mobil Kampus Uygulaması ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3419267)
2.KAYA MAHİR,KOÇYİĞİT ALTAN (2014). Mobil Uygulamalarda Vekil Tabanlı Kod Taşıma Yönteminin Farklı Seviyelerdeki Bulut Bilişim Altyapılarının Kullanılması Durumundaki Başarımının Karşılaştırılması. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3419199)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Bulut Bilişim Ve Yerel Sunucu Tabanlı Mobil Hesaplama Çerçeve Yazılımının Geliştirilmesi, -Tübitak 3001, Araştırmacı, 01.05.2016-01.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)