GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞENOL ÇİTLݞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Şenol ÇİTLİ

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Cumhuriyet Üniversitesi (2009- 2013)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Mcp-1 (A-2518G) Ve Ccr2 (G190a) Polimorfizmlerinin Ve Mcp-1 Gen Ekspresyonunun Fmf Kliniği/Mefv Gen Mutasyonlarıyla İlişkisinin Araştırılması", Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Tıbbi Genetik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, (2009- 2013)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKBULUT ULAŞ EMRE,EMEKSİZ HAMDİ CİHAN,ÇİTLİ ŞENOL,ÇEBİ ALPER HAN,ATA KORKMAZ HATİCE AYÇA,BAKİ GAYE, (2018). "Il-17A, Mcp-1, Ccr-2, And Abca1 Polymorphisms İn Children With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease", Jornal De Pediatria, 2(34), 20-23., Doi: 10.1016/j.jped.2018.03.005 (Yayın No: 4697178) [SCI-Expanded]

Ceylan Ahmet Cevdet,ÇİTLİ ŞENOL,Erdem Haktan Bagis,Sahin Ibrahim,Arslan Elif Acar,Erdogan Murat, (2018). "Importance And Usage Of Chromosomal Microarray Analysis İn Diagnosing İntellectual Disability, Global Developmental Delay, And Autism And Discovering New Loci For These Disorders", Molecular Cytogenetıcs, 11(null), , Doi: 10.1186/s13039-018-0402-4 (Yayın No: 4648797)

erdem haktan bağış,ceylan ahmet cevdet,şahin ibrahim,sever erdem zeynep,ÇİTLİ ŞENOL,TATAR ABDULGANİ, (2018). "Mitochondrial Dna Copy Number Alterations İn Familial Mediterranean Fever Patients", Bratislava Medical Journal, , Doi: 10.4149 (Yayın No: 4648636) [SCI-Expanded]

AKBULUT ULAŞ EMRE,EMEKSİZ HAMDİ CİHAN,ÇİTLİ ŞENOL,ÇEBİ ALPER HAN,ATA KORKMAZ HATİCE AYÇA,BAKİ GAYE, (2018). "Il-17A, Mcp-1, Ccr-2, And Abca1 Polymorphisms İn Children With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease", Jornal De Pediatria, , Doi: 10.1016/j.jped.2018.03.005 (Yayın No: 4420392) [SCI-Expanded]

EMEKSİZ HAMDİ CİHAN,Altin Hakan,ÇİTLİ ŞENOL, (2016). "A Lately Diagnosed 11-Beta Hydroxylase Deficiency İn A 46, Xx Case With Complete Virilization", Gazı Medıcal Journal, 27(3), 173-175., Doi: 10.12996/gmj.2016.54 (Yayın No: 4688102)

altın hakan,ÇİTLİ ŞENOL,akçay ahmet, (2015). "Faktör V Leiden Ve Mthfr İkili Mutasyonu Bulunan Renal Ven Trombozlu Yenidoğan Olgusu", Journal Of Contemporary Medicine, (Yayın No: 4688851)

Cakmak E.,Alagozlu H.,Yonem O.,Ataseven H.,ÇİTLİ ŞENOL,Ozer H., (2012). "Steatohepatitis And Liver Cirrhosis İn Chanarin-Dorfman Syndrome With A New Abdh5 Mutation", Clınıcs And Research In Hepatology And Gastroenterology, 36(2), 34-37., Doi: 10.1016/j.clinre.2011.12.007 (Yayın No: 4680716)

Ozdemir Ozturk,Sezgin Ilhan,Kurtulgan Hande Kucuk,Candan Ferhan,Koksal Binnur,Sumer Haldun,Icagasioglu Dilara,USLU ATİLLA,Yildiz Fazilet,ARSLAN SULHATTİN,Cetinkaya Selma,ÇİTLİ ŞENOL,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,Kayatas Mansur, (2011). "Prevalence Of Known Mutations İn The Mefv Gene İn A Population Screening With High Rate Of Carriers", Molecular Bıology Reports, 38(5), 3195-3200., Doi: 10.1007/s11033-010-9991-7 (Yayın No: 4680685)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,bolat fatih,Erkoca Göktolga Gülseren,Akkuş Nejmiye,ÇİTLİ ŞENOL,SEZGİN İLHAN, (2013). "Adams Oliver Sendromlu Bir Yenidoğan: Bir Olgusunumu Ve Literatür Değerlendirmesi", Cumhuriyet Medical Journal, (Yayın No: 4688419)

Erkoca Göktolga Gülseren,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,ÇİTLİ ŞENOL,SEZGİN İLHAN, (2013). "Vater Asosiasyonu: Bir Olgu Sunumu", Cumhuriyet Mdical Journal, (Yayın No: 4688237)

Erkoca Göktolga Gülseren,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,Bolat Fatih,Göktolga Gökay,ÇİTLİ ŞENOL,Akkuş Nejmiye,SEZGİN İLHAN, (2012). "Pena-Shokeir Fenotipi: Bir Olgu Sunumu", Cumhuriyet Medical Journal, (Yayın No: 4688156)

ÇİTLİ ŞENOL,Köksal Binnur,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,Akkuş Nejmiye,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,SEZGİN İLHAN, (2011). "Prenatal Dönemde Multiplex Kantitatif Fluoresan Pcr(Qf-Pcr) Tekniği İle Yaygın Kromozomal Anoploidilerin Tespiti:Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyim", Cumhuriyet Medical Journal, (Yayın No: 4687940)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

SEYHAN SERHAT,ÇİTLİ ŞENOL (2018). A Report Of Mosaıc 7p Duplıcatıon Syndrome Wıth New Fındıngs.. Erciyes genetik günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4689118)

AKBULUT ULAŞ EMRE,ÇİTLİ ŞENOL,EMEKSİZ HAMDİ CİHAN,ÇEBİ ALPER HAN,ÇAKIR MURAT (2017). Çocuklarda alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı ile MCP-1, CCR-2, ABCA1, IL-17 gen polimorfizmleri arasındaki ilişki. 13. Uludağ Pediatri Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3835180)

ÇİTLİ ŞENOL,SEYHAN SERHAT LMX1B geninde nadir görülen delesyon vakası: nail-patella sendromu.. Tıbbi Genetikte Algoritmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4689154)

ÇİTLİ ŞENOL,SEYHAN SERHAT Ektodermal Displazili bir ailede EDA geninde saptanan yeni mutasyon.. 12.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4689207)

AKBULUT ULAŞ EMRE,ISIK ISHAK ABDURRAHMAN,EMEKSİZ HAMDİ CİHAN,ÇEBİ ALPER HAN,ÇİTLİ ŞENOL,ATA KORKMAZ HATİCE AYÇA Çocuklarda serum mikroRNA düzeyleri İle Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı arasındaki ilişki. 14. Uludag Pediatri Kis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4389975)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2013-2017, UZMAN DOKTOR, TRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, UZMAN DOKTOR OLARAK ÇALIŞTIM., (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:senol.citli@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2009-2013
Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Mcp-1 (A-2518G) Ve Ccr2 (G190a) Polimorfizmlerinin Ve Mcp-1 Gen Ekspresyonunun Fmf Kliniği/Mefv Gen Mutasyonlarıyla İlişkisinin Araştırılması


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2009-2013
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AKBULUT ULAŞ EMRE,EMEKSİZ HAMDİ CİHAN,ÇİTLİ ŞENOL,ÇEBİ ALPER HAN,ATA KORKMAZ HATİCE AYÇA,BAKİ GAYE (2018). IL-17A, MCP-1, CCR-2, and ABCA1 polymorphisms in children with non-alcoholic fatty liver disease. Jornal de Pediatria, 2(34), 20-23., Doi: 10.1016/j.jped.2018.03.005 (Yayın No: 4697178)
2.Ceylan Ahmet Cevdet,ÇİTLİ ŞENOL,Erdem Haktan Bagis,Sahin Ibrahim,Arslan Elif Acar,Erdogan Murat (2018). Importance and usage of chromosomal microarray analysis in diagnosing intellectual disability, global developmental delay, and autism and discovering new loci for these disorders. MOLECULAR CYTOGENETICS, 11(null), , Doi: 10.1186/s13039-018-0402-4 (Yayın No: 4648797)
3.erdem haktan bağış,ceylan ahmet cevdet,şahin ibrahim,sever erdem zeynep,ÇİTLİ ŞENOL,TATAR ABDULGANİ (2018). Mitochondrial DNA copy number alterations in familial mediterranean fever patients. Bratislava Medical Journal, , Doi: 10.4149 (Yayın No: 4648636)
4.AKBULUT ULAŞ EMRE,EMEKSİZ HAMDİ CİHAN,ÇİTLİ ŞENOL,ÇEBİ ALPER HAN,ATA KORKMAZ HATİCE AYÇA,BAKİ GAYE (2018). IL-17A, MCP-1, CCR-2, and ABCA1 polymorphisms in children with non-alcoholic fatty liver disease. Jornal de Pediatria, , Doi: 10.1016/j.jped.2018.03.005 (Yayın No: 4420392)
5.EMEKSİZ HAMDİ CİHAN,Altin Hakan,ÇİTLİ ŞENOL (2016). A Lately Diagnosed 11-beta Hydroxylase Deficiency in a 46, XX Case with Complete Virilization. GAZI MEDICAL JOURNAL, 27(3), 173-175., Doi: 10.12996/gmj.2016.54 (Yayın No: 4688102)
6.altın hakan,ÇİTLİ ŞENOL,akçay ahmet (2015). Faktör V Leiden ve Mthfr İkili Mutasyonu Bulunan Renal Ven Trombozlu Yenidoğan Olgusu. Journal of Contemporary Medicine, (Yayın No: 4688851)
7.Cakmak E.,Alagozlu H.,Yonem O.,Ataseven H.,ÇİTLİ ŞENOL,Ozer H. (2012). Steatohepatitis and liver cirrhosis in Chanarin-Dorfman syndrome with a new ABDH5 mutation. CLINICS AND RESEARCH IN HEPATOLOGY AND GASTROENTEROLOGY, 36(2), 34-37., Doi: 10.1016/j.clinre.2011.12.007 (Yayın No: 4680716)
8.Ozdemir Ozturk,Sezgin Ilhan,Kurtulgan Hande Kucuk,Candan Ferhan,Koksal Binnur,Sumer Haldun,Icagasioglu Dilara,USLU ATİLLA,Yildiz Fazilet,ARSLAN SULHATTİN,Cetinkaya Selma,ÇİTLİ ŞENOL,ÖZTEMÜR ZEKERİYA,Kayatas Mansur (2011). Prevalence of known mutations in the MEFV gene in a population screening with high rate of carriers. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 38(5), 3195-3200., Doi: 10.1007/s11033-010-9991-7 (Yayın No: 4680685)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,bolat fatih,Erkoca Göktolga Gülseren,Akkuş Nejmiye,ÇİTLİ ŞENOL,SEZGİN İLHAN (2013). Adams Oliver sendromlu bir yenidoğan: Bir olgusunumu ve literatür değerlendirmesi. cumhuriyet medical journal, (Yayın No: 4688419)
2.Erkoca Göktolga Gülseren,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,ÇİTLİ ŞENOL,SEZGİN İLHAN (2013). VATER asosiasyonu: Bir olgu sunumu. cumhuriyet mdical journal, (Yayın No: 4688237)
3.Erkoca Göktolga Gülseren,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,Bolat Fatih,Göktolga Gökay,ÇİTLİ ŞENOL,Akkuş Nejmiye,SEZGİN İLHAN (2012). Pena-Shokeir fenotipi: Bir olgu sunumu. Cumhuriyet Medical Journal, (Yayın No: 4688156)
4.ÇİTLİ ŞENOL,Köksal Binnur,KÜÇÜK KURTULGAN HANDE,Akkuş Nejmiye,ÖZDEMİR ÖZTÜRK,SEZGİN İLHAN (2011). Prenatal dönemde multiplex kantitatif fluoresan PCR(QF-PCR) tekniği ile yaygın kromozomal anoploidilerin tespiti:Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi deneyim. Cumhuriyet Medical Journal, (Yayın No: 4687940)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.SEYHAN SERHAT,ÇİTLİ ŞENOL (2018). A Report Of Mosaıc 7p Duplıcatıon Syndrome Wıth New Fındıngs.. Erciyes genetik günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4689118)
2.AKBULUT ULAŞ EMRE,ÇİTLİ ŞENOL,EMEKSİZ HAMDİ CİHAN,ÇEBİ ALPER HAN,ÇAKIR MURAT (2017). Çocuklarda alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı ile MCP-1, CCR-2, ABCA1, IL-17 gen polimorfizmleri arasındaki ilişki. 13. Uludağ Pediatri Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3835180)
3.ÇİTLİ ŞENOL,SEYHAN SERHAT (2017). LMX1B geninde nadir görülen delesyon vakası: nail-patella sendromu.. Tıbbi Genetikte Algoritmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4689154)
4.ÇİTLİ ŞENOL,SEYHAN SERHAT (2017). Ektodermal Displazili bir ailede EDA geninde saptanan yeni mutasyon.. 12.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4689207)
5.AKBULUT ULAŞ EMRE,ISIK ISHAK ABDURRAHMAN,EMEKSİZ HAMDİ CİHAN,ÇEBİ ALPER HAN,ÇİTLİ ŞENOL,ATA KORKMAZ HATİCE AYÇA (2017). Çocuklarda serum mikroRNA düzeyleri İle Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı arasındaki ilişki. 14. Uludag Pediatri Kis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4389975)
Üniversite Dışı Deneyim

2013-2017UZMAN DOKTORTRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, UZMAN DOKTOR OLARAK ÇALIŞTIM., (Hastane)