GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERHAT KILIÇARSLANž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Serhat KILIÇARSLAN

Rektörlük / Enformatik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

serhat.kilicarslan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Rektörlük 

Bölüm

Enformatik Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (2017- 2020)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Kocaeli Üniversitesi (2013- 2017)

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Marmara Üniversitesi (2004- 2008)

Teknik Eğitim Fakültesi - Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanılarak Tıbbi Verilerin Analizi Ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Mikrodenetleyici Temelli Plcler İçin Programlama Yazılımının Gerçekleştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Rektörlük/ Enformatik Bölümü(2013- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Bilgisayar Programcılığı Pr., (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, (2018- 2018)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KILIÇARSLAN SERHAT,ÇELİK METE,ŞAHİN ŞAFAK, (2021). "Hybrid Models Based On Genetic Algorithm And Deep Learning Algorithms For Nutritional Anemia Disease Classification", Biomedical Signal Processing And Control, (Yayın No: 6495232) [SCI-Expanded]

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,ÇELİK METE, (2020). "Diagnosis And Classification Of Cancer Using Hybrid Model Based On Relieff And Convolutional Neural Network", Medıcal Hypotheses, 137(109577), 1-10., Doi: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109577 (Yayın No: 6007355) [SCI-Expanded]

ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT,CÖMERT ONUR, (2019). "Classification And Diagnosis Of Cervical Cancer With Stacked Autoencoder And Softmax Classification", Expert Systems Wıth Applıcatıons, 115557-564., Doi: doi.org/10.1016/j.eswa.2018.08.050 (Yayın No: 4374359) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT, (2019). "Dıvorce Predıctıon Usıng Correlatıon Based Feature Selectıon And Artıfıcıal Neural Networks", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 259-273. (Yayın No: 5047749)

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR, (2019). "Parçacık Sürü Optimizasyonu Kullanılarak Boyutu Azaltılmış Mikrodizi Verileri Üzerinde Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Prostat Kanseri Teşhisi", Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 769-777., Doi: 10.29130/dubited.464092 (Yayın No: 4830423)

KILIÇARSLAN SERHAT,ÇELİK METE, (2019). "Rotasyon Orman Sınıflandırma Algoritması Kullanarak Kronik Böbrek Rahatsızlığının Tahmini", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (43), 21-34. (Yayın No: 5703020)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,ÇELİK METE (2019). DERİN ÖĞRENME İLE LÖSEMİ KANSERİ MİKRODİZİ VERİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5098192)

ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT,HEKİM MAHMUT (2019). Evrişimsel Sinir Ağı Modeli Kullanılarak Retina Görüntülerinde Optik Disk Tespiti. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5311728)

ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT (2019). Performance Analysis of Optimization Algorithms on Stacked Autoencoder. 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5640495)

KILIÇARSLAN SERHAT,ÇELİK METE,ŞAHİN ŞAFAK (2019). RASTGELE ORMAN ALGORİTMASI İLE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TAHMİNİ (PREDİCTİON OF IRON DEFICIENCY ANEMIA USING RASTGELE FOREST ALGORITHM). 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5098190)

KILIÇARSLAN SERHAT,ÇELİK METE (2019). Rastgele Alt Uzay Yöntemi Kullanılarak Otizm Spektrum Bozukluğu Tahmini. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5098194)

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2018). Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Orta Gelirli Ülkelerin Borsa Endeksleri ile Bist100 Endeksinin Tahmin Edilmesi. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4256188)

ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR,KILIÇARSLAN SERHAT,AYDOĞAN YUNUS (2018). Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Bitcoin Fiyatlarinin Tahmini. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (MULTI 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4344921)

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2018). Parçacık Sürü ve Ateş Böceği Optimizasyon Algoritmalarıyla Boyutu Azaltılmış Prostat Kanseri Verilerinin Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:5325709)

ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT,CÖMERT ONUR (2018). YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK RAHİM AĞZI KANSERİNİN TEŞHİSİ VE SINIFLANDIRILMASI. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (MULTI 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4553991)

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT (2018). Çok Katmanlı Algılayıcı Sinir Ağı ve C4. 5 Karar ağacı algoritmaları ile Boşanma Tahmini. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4282991)

CÖMERT ONUR,ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT,AYDOĞAN YUNUS (2018). Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanilarak Oltalama Websitelerinin Tespiti. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4344922)

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). LABORATUVAR KONTROL YAZILIMI İLE TASARLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ BİLİŞİM DERSLERİ ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3363640)

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERINE YÖNELIK HAZIR BULUNURLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNIVERSİTESİ ÖRNEĞi. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3363655)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KILIÇARSLAN SERHAT,GELEN GÖKHAN PICPLC ler için Programlama Arayüzü Geliştirilmesi. Eleco 2014 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1665467)

KILIÇARSLAN SERHAT Çoklu Ortam Desteğinin Öğrenci Öğrencilerin Matematik Tutumlarına Etkisi. Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:433905)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yeni Başlayanlar İçin Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2018)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 94, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6132250)

İçerik Yönetim Sistemi (2014)., KILIÇARSLAN SERHAT, Koyulhisar Myo Yayınları, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 433898)

Ofis İuygulamaları Ve İnternet Kullanımı (2013)., KILIÇARSLAN SERHAT, Tıp Fakültesi, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 433893)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tıp Fakültesi Sınavları için Ölçme ve Değerlendirme Sistemi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2008, Bilgisayar Yazılım Depertmanı c#, KuvetyTürk Katılım Bankası, , (Diğer)

2008-2011, Eğitim, İstanbul BüyükŞehir Belediyesi, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:serhat.kilicarslan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2017-2020
Erciyes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanılarak Tıbbi Verilerin Analizi Ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi
Yüksek Lisans
2013-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Mikrodenetleyici Temelli Plcler İçin Programlama Yazılımının Gerçekleştirilmesi
Lisans
2013-2017
Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Lisans
2004-2008
Marmara Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi/Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK/ ENFORMATİK BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2018-2018


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KILIÇARSLAN SERHAT,ÇELİK METE,ŞAHİN ŞAFAK (2021). Hybrid models based on genetic algorithm and deep learning algorithms for nutritional Anemia disease classification. Biomedical Signal Processing and Control, (Yayın No: 6495232)
2.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,ÇELİK METE (2020). Diagnosis and classification of cancer using hybrid model based on ReliefF and convolutional neural network. MEDICAL HYPOTHESES, 137(109577), 1-10., Doi: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109577 (Yayın No: 6007355)
3.ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT,CÖMERT ONUR (2019). Classification and diagnosis of cervical cancer with stacked autoencoder and softmax classification. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 115557-564., Doi: doi.org/10.1016/j.eswa.2018.08.050 (Yayın No: 4374359)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT (2019). DIVORCE PREDICTION USING CORRELATION BASED FEATURE SELECTION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 259-273. (Yayın No: 5047749)
2.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2019). Parçacık Sürü Optimizasyonu Kullanılarak Boyutu Azaltılmış Mikrodizi Verileri Üzerinde Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Prostat Kanseri Teşhisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 769-777., Doi: 10.29130/dubited.464092 (Yayın No: 4830423)
3.KILIÇARSLAN SERHAT,ÇELİK METE (2019). ROTASYON ORMAN SINIFLANDIRMA ALGORİTMASI KULLANARAK KRONİK BÖBREK RAHATSIZLIĞININ TAHMİNİ. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (43), 21-34. (Yayın No: 5703020)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT (2018). Çok Katmanlı Algılayıcı Sinir Ağı ve C4. 5 Karar ağacı algoritmaları ile Boşanma Tahmini. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4282991)
2.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2018). Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Orta Gelirli Ülkelerin Borsa Endeksleri ile Bist100 Endeksinin Tahmin Edilmesi. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4256188)
3.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2018). Parçacık Sürü ve Ateş Böceği Optimizasyon Algoritmalarıyla Boyutu Azaltılmış Prostat Kanseri Verilerinin Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:5325709)
4.ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT (2019). Performance Analysis of Optimization Algorithms on Stacked Autoencoder. 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5640495)
5.ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT,CÖMERT ONUR (2018). YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK RAHİM AĞZI KANSERİNİN TEŞHİSİ VE SINIFLANDIRILMASI. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (MULTI 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4553991)
6.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,ÇELİK METE (2019). DERİN ÖĞRENME İLE LÖSEMİ KANSERİ MİKRODİZİ VERİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5098192)
7.ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT,HEKİM MAHMUT (2019). Evrişimsel Sinir Ağı Modeli Kullanılarak Retina Görüntülerinde Optik Disk Tespiti. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5311728)
8.KILIÇARSLAN SERHAT,ÇELİK METE,ŞAHİN ŞAFAK (2019). RASTGELE ORMAN ALGORİTMASI İLE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TAHMİNİ (PREDİCTİON OF IRON DEFICIENCY ANEMIA USING RASTGELE FOREST ALGORITHM). 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5098190)
9.KILIÇARSLAN SERHAT,ÇELİK METE (2019). Rastgele Alt Uzay Yöntemi Kullanılarak Otizm Spektrum Bozukluğu Tahmini. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5098194)
10.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). LABORATUVAR KONTROL YAZILIMI İLE TASARLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ BİLİŞİM DERSLERİ ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3363640)
11.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERINE YÖNELIK HAZIR BULUNURLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNIVERSİTESİ ÖRNEĞi. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3363655)
12.ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR,KILIÇARSLAN SERHAT,AYDOĞAN YUNUS (2018). Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Bitcoin Fiyatlarinin Tahmini. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (MULTI 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4344921)
13.CÖMERT ONUR,ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT,AYDOĞAN YUNUS (2018). Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanilarak Oltalama Websitelerinin Tespiti. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4344922)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KILIÇARSLAN SERHAT,GELEN GÖKHAN (2018). PICPLC ler için Programlama Arayüzü Geliştirilmesi. Eleco 2014 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1665467)
2.KILIÇARSLAN SERHAT (2018). Çoklu Ortam Desteğinin Öğrenci Öğrencilerin Matematik Tutumlarına Etkisi. Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:433905)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Yeni Başlayanlar İçin Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2018)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 94, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 6132250)
2.İçerik Yönetim Sistemi (2014)., KILIÇARSLAN SERHAT, Koyulhisar Myo Yayınları, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 433898)
3.Ofis iUygulamaları ve İnternet Kullanımı (2013)., KILIÇARSLAN SERHAT, Tıp Fakültesi, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 433893)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tıp Fakültesi Sınavları için Ölçme ve Değerlendirme Sistemi, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2011Eğitimİstanbul BüyükŞehir Belediyesi, , (Diğer)
2007-2008Bilgisayar Yazılım Depertmanı c#KuvetyTürk Katılım Bankası, , (Diğer)