GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERHAT KILIÇARSLANž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Serhat KILIÇARSLAN

Rektörlük / Enformatik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Rektörlük 

Bölüm

Enformatik Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (2017- )

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- )

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Kocaeli Üniversitesi (2013- 2017)

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Marmara Üniversitesi (2004- 2008)

Teknik Eğitim Fakültesi - Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Mikrodenetleyici Temelli Plcler İçin Programlama Yazılımının Gerçekleştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Rektörlük/ Enformatik Bölümü(2013- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Bilgisayar Programcılığı Pr., (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Görsel Programlama Iı, Önlisans, (2016-2017)

Programlama Temelleri, Önlisans, (2016-2017)

Temel Bilgi Teknolojileri, Lisans, (2016-2017)

Görsel Programlama Iı, Önlisans, (2015-2016)

Programlama Temelleri, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2018). Prostat Kanseri Mikrodizi Verilerinin Parçacık Sürü ve Ateş Böceği Optimizasyon Algoritmalarıyla Boyut Azaltılarak Destek Vektör Makinesi İle Sınıflandırılması. . Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat Ve Kültür Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4256184)

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2018). Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Orta Gelirli Ülkelerin Borsa Endeksleri ile Bist100 Endeksinin Tahmin Edilmesi. . Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat Ve Kültür Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4256188)

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). LABORATUVAR KONTROL YAZILIMI İLE TASARLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ BİLİŞİM DERSLERİ ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3363640)

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERINE YÖNELIK HAZIR BULUNURLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNIVERSİTESİ ÖRNEĞi. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3363655)

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT Çok Katmanlı Algılayıcı Sinir Ağı ve C4. 5 Karar ağacı algoritmaları ile Boşanma Tahmini. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Yayın No:4282991)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KILIÇARSLAN SERHAT,ÖZCAN KÜRŞAT VOLKAN,ŞAHİN ŞEMSETTİN,AYDOĞAN YUNUS,ÇAĞMAN NAİM,DEMİR OSMAN TIP FAKÜLTELERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ WEB TABANLI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ. ULUSAL TIP EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1665485)

KILIÇARSLAN SERHAT,GELEN GÖKHAN PICPLC ler için Programlama Arayüzü Geliştirilmesi. Eleco 2014 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1665467)

KILIÇARSLAN SERHAT Çoklu Ortam Desteğinin Öğrenci Öğrencilerin Matematik Tutumlarına Etkisi. Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:433905)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar Ve Ofis Programı Kullanımı (2017)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 94, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3906002)

Bilgisayar Teknolojileri Ve Ofis Kullanımı (2016)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 110, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3363712)

Bilgisayar Ve Ofis Kullanımı (2015)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 81, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1665446)

Temel Bilgi Teknolojileri Ders Kitabı (2014)., ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 76, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1665450)

İçerik Yönetim Sistemi (2014)., KILIÇARSLAN SERHAT, Koyulhisar Myo Yayınları, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 433898)

Ofis İuygulamaları Ve İnternet Kullanımı (2013)., KILIÇARSLAN SERHAT, Tıp Fakültesi, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 433893)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tıp Fakültesi Sınavları için Ölçme ve Değerlendirme Sistemi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2008, Bilgisayar Yazılım Depertmanı c#, KuvetyTürk Katılım Bankası, , (Diğer)

2008-2011, Eğitim, İstanbul BüyükŞehir Belediyesi, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:serhat.kilicarslan@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2017-
Erciyes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2013-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:Mikrodenetleyici Temelli Plcler İçin Programlama Yazılımının Gerçekleştirilmesi
Lisans
2013-2017
Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Lisans
2004-2008
Marmara Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi/Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK/ ENFORMATİK BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)GÖRSEL PROGRAMLAMA IITürkçe1
(2016-2017)PROGRAMLAMA TEMELLERİTürkçe1
(2015-2016)GÖRSEL PROGRAMLAMA IITürkçe4
(2015-2016)PROGRAMLAMA TEMELLERİTürkçe4
Lisans
(2016-2017)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİTürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2018). Prostat Kanseri Mikrodizi Verilerinin Parçacık Sürü ve Ateş Böceği Optimizasyon Algoritmalarıyla Boyut Azaltılarak Destek Vektör Makinesi İle Sınıflandırılması. . Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat Ve Kültür Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4256184)
2.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2018). Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Orta Gelirli Ülkelerin Borsa Endeksleri ile Bist100 Endeksinin Tahmin Edilmesi. . Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat Ve Kültür Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4256188)
3.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). LABORATUVAR KONTROL YAZILIMI İLE TASARLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ BİLİŞİM DERSLERİ ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3363640)
4.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERINE YÖNELIK HAZIR BULUNURLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNIVERSİTESİ ÖRNEĞi. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3363655)
5.YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT (2016). Çok Katmanlı Algılayıcı Sinir Ağı ve C4. 5 Karar ağacı algoritmaları ile Boşanma Tahmini. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (Yayın No:4282991)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KILIÇARSLAN SERHAT,ÖZCAN KÜRŞAT VOLKAN,ŞAHİN ŞEMSETTİN,AYDOĞAN YUNUS,ÇAĞMAN NAİM,DEMİR OSMAN (2016). TIP FAKÜLTELERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ WEB TABANLI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ. ULUSAL TIP EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1665485)
2.KILIÇARSLAN SERHAT,GELEN GÖKHAN (2016). PICPLC ler için Programlama Arayüzü Geliştirilmesi. Eleco 2014 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1665467)
3.KILIÇARSLAN SERHAT (2016). Çoklu Ortam Desteğinin Öğrenci Öğrencilerin Matematik Tutumlarına Etkisi. Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:433905)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Yeni Başlayanlar için Bilgisayar ve Ofis Programı Kullanımı (2017)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 94, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3906002)
2.BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE OFİS KULLANIMI (2016)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 110, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3363712)
3.Bilgisayar ve Ofis Kullanımı (2015)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 81, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1665446)
4.Temel Bilgi Teknolojileri Ders Kitabı (2014)., ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 76, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1665450)
5.İçerik Yönetim Sistemi (2014)., KILIÇARSLAN SERHAT, Koyulhisar Myo Yayınları, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 433898)
6.Ofis iUygulamaları ve İnternet Kullanımı (2013)., KILIÇARSLAN SERHAT, Tıp Fakültesi, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 433893)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tıp Fakültesi Sınavları için Ölçme ve Değerlendirme Sistemi, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2011Eğitimİstanbul BüyükŞehir Belediyesi, , (Diğer)
2007-2008Bilgisayar Yazılım Depertmanı c#KuvetyTürk Katılım Bankası, , (Diğer)