GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NURAN TUNCERž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Nuran TUNCER

Eğitim Fakültesi / İlköğretim Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

nuran.tuncer@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

nurantuncer72@gmail.com nuran.tuncer@gop.edu.tr 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

İlköğretim Bölümü 

Anabilim Dalı

Okul Öncesi Öğretmenliği Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2015- 2018)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2003- 2006)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1994- 1995)

Mesleki Eğitim Fakültesi - Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Okul Öncesi Çocuklarının Yürütücü İşlevlerinin Gelişimini Desteklemeye Yönelik Öğretmen Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018

YÜKSEK LİSANS, "Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracının Tokat Örnekleminde 48-66 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Çocuk Gelişimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü/Okul Öncesi Öğretmenliği Pr./ (2019- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk Gelişimi Pr./ (2013- 2019)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Meslek Yüksekokulu/Sağlık Programları Bölümü/ (2006- 2013)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Tez Çalışması, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Lisans, (2020-2021)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2020-2021)

Araştırma Projesi I, Lisans, (2020-2021)

Ana-Baba Eğitimi, Lisans, (2020-2021)

Değerler Eğitimi, Lisans, (2020-2021)

Okul Öncesi Eğitim Programları, Lisans, (2020-2021)

Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi, Lisans, (2020-2021)

Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Erken Çocukluk Eğitimi, Lisans, (2020-2021)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Tez Çalışması, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Etkili İletişim, Lisans, (2019-2020)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Araştırma Projesi Iı, Lisans, (2019-2020)

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Çocuklarda Yürütücü İşlev Becerileri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Araştırma Projesi I, Lisans, (2019-2020)

Okul Öncesi Eğitim Programları, Lisans, (2019-2020)

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Lisans, (2019-2020)

Okul Öncesi Eğitime Giriş, Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Çocuk Edebiyatı, Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Okul Deneyimi, Lisans, (2018-2019)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2018-2019)

Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Bebeklik Döneminde Gelişim Ve Eğitim, Lisans, (2018-2019)

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Ve Eğitim, Lisans, (2018-2019)

Erken Çocukluk Eğitimi, Lisans, (2018-2019)

Aile Eğitimi, Önlisans, (2018-2019)

Eğitimde Araç Geliştirme, Önlisans, (2018-2019)

Çocuk Edebiyatı, Lisans, (2018-2019)

Çocuk Gelişimi I, Önlisans, (2018-2019)

Eğitimde Araç Geliştirme, Önlisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Meltem ESMERAY, "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilgisayar Oyun Bağımlılığı İle Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.",

Editörlük

Osmanlı’Da Modern Okul Öncesi Eğitim (1908-1918), Kitap, Editör, Alalma Yayınları, 01.04.2019 - 01.07.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TUNCER NURAN, (2021). "Aileler Ve Öğretmenler Arasındaki İletişim İçin Güncel Bir Uygulama Whatsapp Grubu Örneği", Trakya Eğitim Dergisi, 10(2), 1037-1063., Doi: 10.24315/tred.811566 (Yayın No: 6957312)

TUNCER NURAN, (2021). "Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlev Envanteri- Ebeveyn Formu'nun 48-72 Aylık Çocuklara Uyarlanması Ve Bazı Değişkenler Açısından Yordanma Gücünün İncelenmesi", Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(35), 2052-2081., Doi: 10.26466/opus.832602 (Yayın No: 7014823)

TUNCER NURAN, (2021). "Comparıng The Executıve Functıon Skılls Of Turkısh And Refugee Preschool Chıldren: Flexıble Item Selectıon Task (Fıst)", European Journal Of Education Studies, 3(1), 235-265., Doi: 10.46827/ejes.v8i1.3535 (Yayın No: 6901249)

YILMAZ BETÜL, TUNCER NURAN, (2021). "Examınıng The Relatıonshıp Between Teachers' And Preservıce Teachers' Sense Of Humour And Attıtude Toward Death", European Journal Of Education Studies, 8(1), 285-302., Doi: 10.46827/ejes.v8i1.3535 (Yayın No: 6901269)

TUNCER NURAN, SÖZEN ŞAHİN, SAKAR ŞÜKRİYE, (2021). "Okul Öncesi Eğitimde Deprem Farkındalığı: “Deprem Benden Küçüksün” Projesi, Tokat İli Örneği", Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi, 3(1), 1-27. (Yayın No: 6955096)

KAPLAN KADİR,TUNCER NURAN,BİLİCİ ALİ, (2020). "Cinsiyetin Akademik Yaşama Etkisi", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(24), 41-65. (Yayın No: 6611907)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN, (2019). "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Kuramsal Eğitimbilim, 12(2), 819-841., Doi: 10.30831/akukeg.454844 (Yayın No: 5753760)

TUNCER NURAN,AVCI NESLİHAN, (2018). "Classroom Strategies Promoting The Development Of Preschoolers’ Executive Functions (A Qualitative Analysis) Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yürütücü İşlev Becerilerinin Gelişimini Destekleyen Sınıf Stratejileri (Nitel Bir Analiz).", İjoess International Journal Of Eurasıa Socıal Scıences, 9(32), 1224-1283. (Yayın No: 4313494)

TUNCER NURAN,AVCI NESLİHAN, (2018). "Yetiştirme Yurdundan Anneliğe Giden Yolculuk Koruma Altında Büyümüş Kadınların Annelik Deneyimlerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 1075-1102. (Yayın No: 4491808)

TUNCER NURAN,AKSOY AYŞE BELGİN, (2017). "Üniversite Öğrencileri İle Anne-Babaları Arasındaki İlişkinin Taraflar Açısından İncelenmesi: Nitel Bir Analiz", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(26), 176-202. (Yayın No: 3928214)

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,TUNCER NURAN, (2016). "Turkish Preschool Children S Perceptions And Expectations Related To 1St Grade Education", Childhood Education, 149-154., Doi: http://dx.doi.org/10.1080/00094056.2016.1150754 (Yayın No: 2941824)

TUNCER NURAN,KANDIR ADALET, (2015). "Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracının Cinsiyete İlişkin Farklılıklar Yönünden İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 71-82. (Yayın No: 2042958)

ULUS LEYLA,TUNCER NURAN,SÖZEN ŞAHİN, (2015). "Mesleki Eğitim, Gelişim Ve Yeterlilik Açısından Meslek Yüksekokullarının Önemi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 165-185. (Yayın No: 2048006)

TUNCER NURAN,AYPAR MELİKE,ULUS LEYLA, (2015). "Investigation Of General Properties Of Preschool Institutions İn Terms Of Some Variables Example Of Tokat", Scientific Journal Of Humanistic Studies, 7(13), 70-86. (Yayın No: 2068850)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN, (2013). "Influence Of The Physical Environment On İnstruction Process And Behavior Management Early Childhood Teachers Perceptions", Cumhuriyet International Journal Of Education, 2(4), 37-46. (Yayın No: 553363)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN, (2013). "Okul Öncesi Ve Birinci Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretime Hazırlık Sürecine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1691-1713., Doi: 10.12738/estp.2013.3.1665 (Yayın No: 552997) [SSCI]

SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,TUNCER NURAN,YERLİKAYA İBRAHİM, (2012). "Pre Service Preschool Teachers Views Related To Qualitative And Quantitative Data Collection Based On Their Experience", International Journal Of Humanities And Social Science, 2(13), 158-165. (Yayın No: 553364)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TUNCER NURAN, AVCI NESLİHAN, (2021). "Cezaevinde Anne Olmak", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 179-213., Doi: 10.9775/kausbed.2021.011 (Yayın No: 6957926)

TUNCER NURAN,AVCI NESLİHAN, (2019). "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Yürütücü İşlevlerini Destekleyen Stratejileri Kullanma Yeterlilikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52(52), 212-236. (Yayın No: 5442401)

TUNCER NURAN,KANDIR ADALET, (2007). "Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracının Tokat Örnekleminde 48–66 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması (Madde Analizi Sonuçları).", Gazi Üniversitesi Mesleki Eğtim Dergisi, 9(17), 88-99. (Yayın No: 4286130)

KANDIR ADALET,TUNCER NURAN, (2006). "Okulöncesi Dönemde Çocuklarda Düşünme Becerilerinin Gelişimi.", Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi, 8(16), 58-68. (Yayın No: 4286132)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

TUNCER NURAN, (2012). "Erken Çocuklukta Barış Eğitimi Ve Çatışma Çözümleri”", Eğitimci Dergisi, (16), 46-49. (Yayın No: 4286126)

TUNCER NURAN, (2006). "Okul Öncesi Çocuklarında Fen Ve Matematik Etkinlikleri", Çoluk Çocuk Dergisi. Ankara, (64), 12-13. (Yayın No: 4286174)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

TUNCER NURAN, ARSLAN ARZU (2019). Okul Öncesi Eğitimde Güvenli Okul Projesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6961313)

TUNCER NURAN,Arslan Arzu (2019). ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ(EÇDEP). KAZAK LİNGUA HALK BİLİMİNİN GÜNCEL SORUNLARI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5784250)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER, GÜNDÜZ UĞUR, ŞENEL MUSTAFA, TUNCER NURAN, Aydoğdu Akın (2019). POLICYMAKERS, EDUCATORS AND PARENTS UP FOR MEDIA LITERACY AT THE CROSSROADS OF RIGHTS, VALUES AND IDENTITY. 21st Annual Children’s Identity and Citizenship European Association CONFERENCE Europe at a Crossroads: Rights, Values and Identity (Özet Bildiri) (Yayın No:6958636)

TUNCER NURAN,AKAR GENÇER ARZU (2019). Rising Awareness and Self Realization. The Scientific Committee of 21th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association Conference “Europe at a Crossroads: Rights, Values and Identity”, (Özet Bildiri) (Yayın No:5061875)

TUNCER NURAN,SAKAR ŞÜKRİYE,SÖZEN ŞAHİN (2017). Pre-School Education Example - TOKAT Project: ”I am not scared of Earthquake”. to the 2017 International Conference on Educational Research “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research” (Özet Bildiri) (Yayın No:3929572)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3786981)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN (2015). Pre service preschool teachers expectations of the in service teachers who supervise their field placements. OMEP Dünya Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2049232)

AĞAOĞLU MELİH NACİ,SÖZEN ŞAHİN,TUNCER NURAN (2013). Meslek Yüksekokullarında Program Açma Kriterleri ve Bölge İhtiyaçlarının DolulukOranı ve Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi Üzerine Etkileri. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS) “Mesleki Eğitimde Kalite” (Özet Bildiri) (Yayın No:6460202)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ERDEN FEYZA,TUNCER NURAN (2013). Preschool teachers’ self reported practices related to mathematics. International Conference on Innovation and Challenges in Education , 2013-Kütahya (Özet Bildiri) (Yayın No:4438064)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN (2012). Influence of the Physical Environment on Instruction And Behavior Management: Early Childhood Teachers’ Perceptions.. Adana Çukurova Üniversitesi III. Uluslararası Okulöncesi Eğitimi Kongresi’xxnde sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286199)

ŞENEL MUSTAFA,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE (2012). HISTORY OF COMMUNICATION THROUGH THE EPICS OFANCIENT TIMES: A COMPARATIVE AND CONTRASTIVE STUDY OF THE CONCEPT OF„DEATH‟. Biskek, Kırgızistan’da II. Uluslararası Iletisim Sempozyumu’xxnda sunulmustur (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum (Özet Bildiri) (Yayın No:4443962)

CAN YAŞAR MÜNEVVER,YAZICI ZELİHA,KANDIR ADALET,TUNCER NURAN (2010). Teaching Peace in Early Childhood: “Conflict Reason” and “Conflict Resolution”.. Yunanistan, Second South Europen and Meditrranean Conference’xxda sunulmuştur. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4287253)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU (2009). The Citizenship Perceptions of 6 Year Old Children Attending Preshool Education.. Yunanistan, Second South Europen and Meditrranean Conference’xxda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4287251)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,Güler Nadi,AKKAYA TELCİ BURCU,KANIK İLKAY,KAYRAK ZEHRA ECE,Arslan Arzu,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA (2009). Cultural Heroes vs Media Heroes The Children s Choice Between The Two Human Rights and Citizenship Education. The Eleventh Annual CiCe Network Conference, Sweden, Malmo University (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:561366)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,Güler Nadi,AKKAYA TELCİ BURCU,KANIK İLKAY,ARSLAN ARZU,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA (2009). Shadow Children or the Children s Shadow. 6th International Children Films Festival, Borders - Childhood and Beyond (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:561328)

Arslan Arzu,TUNCER NURAN,AKKAYA TELCİ BURCU (2009). The Adventure Of The Daisy Money Managing Economics At Pre School. International Children Films Festival, “Borders - Childhood and Beyond” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:561327)

TUNCER NURAN,ULUS LEYLA,KANDIR ADALET (2008). Öğretmenlerin Beş - Altı Yaş Çocuklarının Kavram Gelişimlerinde Türkçe Dil Etkinliklerini Kullanmalarına İlişkin Görüşleri. Qafkas Üniversitesi Uluslar arası Çocuk Edebiyatı Kongresi Azerbeycan- Bakü. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4287254)

TUNCER NURAN,KANDIR ADALET (2007). Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracının Güvenilirlik Analizi Sonuçları.. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 3.Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi’xxnde sunulmuştur (Özet Bildiri) (Yayın No:4287256)

TUNCER NURAN, ARSLAN ARZU ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE BAHÇE AKADEMİSİ; KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM İÇİN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ. “International Congress of Early Childhood Outdoor Practices’e (ICECOP" (Özet Bildiri) (Yayın No:7014811)

TUNCER NURAN, ŞENEL MUSTAFA A case study of street children and refugee children in Turkey. 20th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association and 2nd Joint CitizED Association Conference Citizenship & Identity in a ‘Post-Truth’ World (Özet Bildiri) (Yayın No:6958519)

GÜLEBENZER SERHAT,TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU,ULUS LEYLA “Dolls Of Discrimination: Toys as Carrier of The Values and Tools of The Early Childhood Education. International Journal of Arts Sciences The American University-İtalya- Roma (Özet Bildiri) (Yayın No:4286178)

GÜLEBENZER SERHAT,TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU The Investigation of the Effects of the Project “Do a Favor, Be Happy” on the Children between 4-6 Ages. International Journal of Arts Sciences The American University 28/31 Ekim 2014 İtalya-Roma (Özet Bildiri) (Yayın No:4286180)

TUNCER NURAN,AYPAR AKTANOĞLU MELİKE Investigation of General Properties of Preschool Institutions in Terms of Some Variables Example of Tokat. International Journal of Arts Sciences The American University 28/31 Ekim 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1538453)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE,ŞENEL MUSTAFA,GÜNDÜZ UĞUR Sosyal ağlar, Yeniliklerin Yayılımı Kuramı ve Gelecek Düşleri.. Uşak Üniversitesi Akademik Bilişim Kongresi ’xxnde sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286214)

SÖZEN ŞAHİN,TUNCER NURAN,SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA Assessment of Building and Physical Design of Early Childhood Institutions from Different Professionals’xx Perspectives. İnternational journal of Arts and Sciences, (poster) Avusturya-Vienna’ (Özet Bildiri) (Yayın No:4286196)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ŞENEL MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE,TUNCER NURAN Value Transfer Through Generations, Cultural Changes and Media Impact.. Bildiri İzmir Kuşadası, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı’xxnda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286211)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,DEMİR DOĞUŞ,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE Poverty. EU’s Perception of Poverty andTthe Representation of Poverty in The New Turkish Serials Media Impact.. Bildiri İzmir Kuşadası, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı’xxnda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286213)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ARDIÇ GÖKÇEN,TUNCER NURAN Turkish Perspective Of Multiculturalism: Marriage Stories Of Turkish Television Serials.. 7th CiCe Annual Research Student Conference, University of York, England, 23 -24 May 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:4286198)

ŞENEL MUSTAFA,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE History Of Communication Through The Epics Of Ancient Times: A Comparative And Contrastive Study Of The Concept Of ”Death”.. Bildiri Bişkek, Kırgızistan’xxda II. Uluslararası İletişim Sempozyumu’xxnda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286204)

ARSLAN ARZU,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE,ŞENEL MUSTAFA,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER The Study of Having a View From The Others and Altrusim Skills of 6 Years Olds.. Dublin City Üniversitesi 13. Annual CiCe Network Conference’xxda sunulmuştur (Özet Bildiri) (Yayın No:4286220)

ŞAHİN RUKİYE,TUNCER NURAN,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER “Teaching Universal Values By A Universal Source”. 3rd South European and Mediterranean Citizenship Education Conference, “Inclusive Society Under Crisis”, Patras University, Greece, 6-8 May, 2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:4286223)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE,UZUNOĞLU CEMAL,ARSLAN ARZU “What Do Future Teachers Expect From Computer Assisted Education”. International Computer Instructional Technologies Symposium, 24-26 Eylül 2010, Selçuk Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:4286224)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ARSLAN ARZU,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA Analyzing the Impact of ”Project Based Learning” on The Lliving Values Responsibility” Skills of 6 Year Preschool Students.. İspanya 12. Conference of CiCe in Europe’xxda sunulmuştur. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4286439)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ARSLAN ARZU,TUNCER NURAN,AKKAYA BURCU Çocuklarda Para Yönetimi ve Papatya Paranın Yolculuğu.. 6. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali6th International Children Films FestivalSınırlar - Çocukluk ve ÖtesiBorders - Childhood and Beyond19 – 21 Ekim / October 2009 (Özet Bildiri) (Yayın No:4286469)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU,Güler Nadi,ŞENEL MUSTAFA Cultural Heroes vs. Media Heroes: The Children’s Choice Between The Two.. İsveç 11. Annual CiCe Network Conference’xxda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286477)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ARSLAN ARZU,TUNCER NURAN Where is Peace? A Comparative Study of Peace Concept: East-West, North and South. Yunanistan, Second South Europen and Meditrranean Conference’xxda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4287249)

yılmazkol özgür,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA,balkan ilker,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER Çocuk ve Yetişkinde Alımlama Estetiği Üzerine Cuerdas Can Dostum Animasyon Film İncelemesi. 1. Uluslararası çizgi Film/Animasyon Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2941841)

TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU “KEŞKE ŞİMDİ ÇOCUK OLSAYDIK’’Çocukları Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Ebeveynlerin Çocuklarını Anlama Yolundaki İlk AdımlarıYetişkinlerin Empati Becerilerinin İncelenmesi. 7. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali7th International Children Films FestivalCreativity – Ways to Encourage, Improve and Cope Up WithYaratıcılık – Teşvik Etme, Geliştirme ve Başaçıkma Yolları20 – 22 Ekim / October 2010 (Özet Bildiri) (Yayın No:4286458)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN Turkish Preschool Teachers’ Belliefs About Early literacy Practices. 23RD Eecera Conference: Values, Culture And Contexst 28- 31/08 .2013 Tallinn, Estonia (Özet Bildiri) (Yayın No:4286185)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER, ARDIÇ MECİAR GÖKÇEN, ERÇETİN EMRE, TUNCER NURAN, ETGÜ BÜŞRA, AYDEMİR CANSU How To Develop Better Programs For Future Audience . 7th CiCe Annual Research Student Conference, University of York, England, 23 -24 May 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:6958844)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ŞENEL MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE,TUNCER NURAN The EU Concepts of Ethnicity, Nationalism And Religion In The New Millenium: A Case Study Of Newslines. Bildiri Bişkek, Kırgızistan’xxda II. Uluslararası İletişim Sempozyumu’xxnda sunulmuştur (Özet Bildiri) (Yayın No:4286203)

ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN Turkish Preschool Children’s Perceptions Related to Grade Education. 66 th OMEP International Conference Children’s Cultural Worlds 1-5 July 2014, University College Cork (UCC), Ireland (Özet Bildiri) (Yayın No:4286183)

GÜNDÜZ UĞUR,ŞENEL MUSTAFA,ÇAĞLAYAN İNCİ,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN Future of Journalism: Dissemination Of İnnovations Access to The Means. İstanbul International Conference on Communication, Media, Technology and Design’xxnda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286207)

PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE,ARSLAN ARZU,YÖRÜK NEVİN “I Trust Myself and My Web” Project at Preschool Level.. Dublin City Üniversitesi 13. Annual CiCe Network Conference’xxda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286217)

GÜNDÜZ UĞUR,ŞENEL MUSTAFA,TUNCER NURAN Trust Qotas in Childhood And Establishing a Healthy Network. 8th CiCe Annual Conference 2013: Identities and citizenship education: University of Lisbon, Portugal 13-15 June 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:4286187)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TUNCER NURAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN (2012). Okulöncesi öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşleri. Marmara Üniversitesi 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:560968)

TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU (2007). Okulöncesi Eğitim Kurumunda Görev Alan Usta Eğiticilerin Fen ve Matematik Etkinliklerini Uygulamadaki Bilgi ve Tutumları. Bildiri, Tokat XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde sunulmuştur. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4287259)

TUNCER NURAN,KANDIR ADALET (2006). Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracının Cinsiyete İlişkin Farklılıklar Yönünden İncelenmesi,. XV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla (Özet Bildiri) (Yayın No:4287260)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Osmanlı'da Modern Okul Öncesi Eğitim (1908-1918) (2019)., BARDAK MUSA, Alalma Yayınları, Sayfa Sayısı: 180, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6962932)

Aile Eğitimi (Genişletilmiş 3. Baskı) (2016)., TUNCER NURAN,SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA, Vize Yayınları, Sayfa Sayısı: 117, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 560033)

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi (2010)., KANDIR ADALET,CAN YAŞAR MÜNEVVER,TUNCER NURAN, Morpa Yayınları, Sayfa Sayısı: 144, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 559837)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Bebeklik Döneminde Gelişim Ve Eğitim (2020)., TUNCER NURAN, Lisans Yayıncılık, Editör: Esra Dereli, Güneş Salı, Sayfa Sayısı: 344, ISBN: 978-605-9498-89-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6615944)

Çocuk Edebiyatı (2019)., TUNCER NURAN, Hedef Yayın, Editör: Turla Ayşe, Sayfa Sayısı: 224, ISBN: 978-605-9877-28-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4507616)

sanatsal faaliyetler

"Edebiyatın En Özgür Hali: Çocuk Edebiyatı", Eğitim Fakültesi-Dünya çocuk kitapları afiş sergisi ve "Çocuk Edebiyatı" temalı workshop çalışmaları, TÜRKİYE, 2019,

"Gel! Kumkurdu ile Düşünelim!", AB Komisyonu, Çocukları Sorgulayıcı Düşündürme Atölyesi Düzenleyen(ler):AB Komisyonu MERSCIN Uluslararası 4. Bilim Şenliği, TÜRKİYE, 2019,

"Küçük Prens Sokağı", Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencileriyle birlikte 5-11 yaş çocukları için Küçük Prens temalı sergi, sanat, oyun, drama, öykü atölyeleri ve workshoplar, TÜRKİYE, 2016,

"Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar için Eşit Bir Başlangıç ", Zile Evren Köyü İlkokulu okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için sanat, oyun, drama ve öykü atölyeleri ve tiyatro gösterisi, TÜRKİYE, 2013,

"Çocukluk Bizde Kalsın Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Çalıştayı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Ev sahibi okul) Çalıştay, konser, müzikal gösteri, sempozyum, panel, konferans, tiyatro oyunu, workshoplar, öğrenci bildirileri, şehir gezisi, TÜRKİYE, 2012,

"Öykü Atölyesi", Anabilim Eğitim Kurumları 7. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi 7. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali 7. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi 7. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali Şenol Güneş Bulvarı İkbal Caddesi Kahraman Sokak No:1 Çamlık K. Ataşehir / İstanbul , TÜRKİYE, 2010,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Mutlu Çocuk Akademisi", Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü, 03.06.2019-15.02.2020 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Farkına Varıyorum ve Kendimi Gerçekleştiriyorum", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Koordinatörü, 01.09.2015-01.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"”BİRLİKTE KEŞFEDİYORUZ”", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Koordinatörü, 01.03.2018-01.09.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Etkili Okul Etkili Öğrenci ”Mesleğimle Geleceğime Gülümsüyorum”", Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.09.2016-01.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Öğrenci Koçluğu Semineri”Mesleğimle Geleceğime Gülümsüyorum”", Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.09.2016-01.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Deprem Benden Küçüksün BAP", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.02.2013-01.08.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1987-1989, Stajyer (Lise 2 ve 3. sınıfta 2 yıl boyunca haftada 3 gün tam zamanlı staj uygulaması), Robert Kolej, Uygulama Anaokulunda Stajyer öğrenci

1990-1991, Yaz Okulu Çocuk Kulübü Öğretmeni (1990 yaz,1991 yaz toplam 6 ay), Robert Kolej, Eğitimci

1991-1998, Anasınıfı Öğretmeni-Tokat Reşadiye/Niksar, Tokat Milli Eğitim Bakanlığı, Anasınıfı Öğretmeni (5- 6 yaş grubu)

1998-1999, Çocuk Gelişimi Öğretmeni, Niksar Kız Meslek Lisesi, Çocuk Gelişimi Öğretmeni

1999-2006, Çocuk Gelişimi Öğretmeni, Tokat Kız Meslek Lisesi, Çocuk Gelişimi Öğretmeni

2001-2006, Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi Alan Şefi, Tokat Kız Meslek Lisesi, Mesleki eğitimin geliştirilmesi, istiatamın artırılması konusunda sanayi okul işbirliği çerçevesinde projeler yapmak ve yürütmek

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

10. İlkbahar Öğretmenler Konferansı, Eğitim ve öğretim alanındaki yenilikleri paylaşmak , Enka Okullar-Maslakİstanbul, Kurs, 08.03.2008-08.03.2008 (Ulusal)

Uygulayıcı Sertifikası, Resim yorumlama ve projektif testler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Kurs, 07.03.2020-08.03.2020 (Ulusal)

çalıştay

3. Ulusal Öğrenci Çalıştayı, ”Çocukluk Bizde kalsın” Tia İletişim Araştırmaları, Tokat-Mayıs 2012., Düzenleme Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat, Çalıştay, 03.05.2012-04.05.2012 (Ulusal)

6. Uluslararası Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çalıştay, 06.05.2015-07.05.2015 (Uluslararası)

TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Koordinasyon Üyesi Uygulayıcı Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim, Çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik farklı illerden gelen koordinasyon üyelerine yönelik 3 günlük çalıştay, Ordu-Fatsa, Çalıştay, 22.02.2016-24.02.2016 (Ulusal)

5. Uluslararası Çocukluk Bizde KalsınÖğretmen Adayları ve Öğrenci Çalıştayı Mayıs 2014, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Etkinlik Adresi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM)Maltepe Mah. Çırpıcı Çıkmazı Sok. No:6 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel: 0212 484 58 00, Çalıştay, 24.05.2014-25.05.2014 (Uluslararası)

5. Uluslararası Çocukluk Bizde KalsınÖğretmen Adayları ve Öğrenci Çalıştayı Mayıs 2014, Bilim Kurulu Üyeliği, Etkinlik Adresi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM) Maltepe Mah. Çırpıcı Çıkmazı Sok. No:6 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel: 0212 484 58 00, Çalıştay, 24.05.2014-25.05.2014 (Uluslararası)

4. Ulusal Çocukluk Bizde Kalsın Öğrenci Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyeliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM), Çalıştay, 26.04.2013-27.04.2013 (Ulusal)

 

sertifika

Çocuk Resimlerinin Yorumlanması", Çocuk resimlerini yorumlama eğitimi 16 saat, Ankara Kırımlı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, Sertifika, 23.04.2016-24.04.2016 (Ulusal)

 

araştırma

Confirmation of performed Teaching Staff Mobilitiy under ERASMUS+ programme, Erasmus+ ders verme hareketliliği kapsamında 1 haftalık ziyaret, Klaipeda State University, Araştırma, 10.04.2017-17.04.2017 (Uluslararası)

 

çalışma

Çocuk Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Programı, Çocuk Üniversitesine kayıtlı çocuklarla çeşitli konularda eğitim atölyeleri , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalışma, 30.06.2014-27.08.2014 (Ulusal)

 

rapor

 

 

 












E-Posta Adresi:nuran.tuncer@gop.edu.tr
Adres:nurantuncer72@gmail.com nuran.tuncer@gop.edu.tr




Öğrenim Durumu

Doktora
2015-2018
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi (Dr)

Tez Adı:Okul Öncesi Çocuklarının Yürütücü İşlevlerinin Gelişimini Desteklemeye Yönelik Öğretmen Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi
Yüksek Lisans
2003-2006
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracının Tokat Örnekleminde 48-66 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması
Lisans
1994-1995
Gazi Üniversitesi
Mesleki Eğitim Fakültesi/Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü



Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./
Öğretim Görevlisi
2013-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ PR./
Öğretim Görevlisi
2006-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)AİLE EĞİTİMİTürkçe3
(2018-2019)EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRMETürkçe2
(2018-2019)ÇOCUK GELİŞİMİ ITürkçe3
(2018-2019)EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRMETürkçe2
Lisans
(2020-2021)ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİTürkçe3
(2020-2021)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2020-2021)ARAŞTIRMA PROJESİ ITürkçe3
(2020-2021)ANA-BABA EĞİTİMİTürkçe2
(2020-2021)DEĞERLER EĞİTİMİTürkçe2
(2020-2021)OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARITürkçe3
(2020-2021)FARKLI ÜLKELERDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİTürkçe2
(2020-2021)FARKLI ÜLKELERDE KARŞILAŞTIRMALI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİTürkçe3
(2019-2020)ETKİLİ İLETİŞİMTürkçe2
(2019-2020)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2019-2020)ARAŞTIRMA PROJESİ IITürkçe3
(2019-2020)ARAŞTIRMA PROJESİ ITürkçe1
(2019-2020)OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARITürkçe3
(2019-2020)ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİTürkçe2
(2019-2020)OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞTürkçe2
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2019-2020)ÇOCUK EDEBİYATITürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2018-2019)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2018-2019)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2018-2019)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİTürkçe4
(2018-2019)BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİMTürkçe2
(2018-2019)ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİMTürkçe3
(2018-2019)ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİTürkçe2
(2018-2019)ÇOCUK EDEBİYATITürkçe2
Yüksek Lisans
(2020-2021)TEZ ÇALIŞMASITürkçe1
(2020-2021)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2019-2020)TEZ ÇALIŞMASITürkçe1
(2019-2020)DANIŞMANLIKTürkçe1
(2019-2020)ÇOCUKLARDA YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Meltem ESMERAY, "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ile Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.", Yüksek Lisans


Editörlük

1.Osmanlı’da Modern Okul Öncesi Eğitim (1908-1918), Kitap, Editör, Alalma Yayınları, 01.04.2019 - 01.07.2019
2.OSMANLI’DA MODERN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, Kitap, Editör, Alalma, 01.07.2019 - 31.07.2019


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TUNCER NURAN (2021). AİLELER VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ İLETİŞİM İÇİN GÜNCEL BİR UYGULAMA WHATSAPP GRUBU ÖRNEĞİ. Trakya Eğitim Dergisi, 10(2), 1037-1063., Doi: 10.24315/tred.811566 (Yayın No: 6957312)
2.TUNCER NURAN (2021). Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlev Envanteri- Ebeveyn Formu'nun 48-72 Aylık Çocuklara Uyarlanması ve Bazı Değişkenler Açısından Yordanma Gücünün İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(35), 2052-2081., Doi: 10.26466/opus.832602 (Yayın No: 7014823)
3.TUNCER NURAN (2021). COMPARING THE EXECUTIVE FUNCTION SKILLS OF TURKISH AND REFUGEE PRESCHOOL CHILDREN: FLEXIBLE ITEM SELECTION TASK (FIST). European Journal of Education Studies, 3(1), 235-265., Doi: 10.46827/ejes.v8i1.3535 (Yayın No: 6901249)
4.YILMAZ BETÜL, TUNCER NURAN (2021). EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' AND PRESERVICE TEACHERS' SENSE OF HUMOUR AND ATTITUDE TOWARD DEATH. European Journal of Education Studies, 8(1), 285-302., Doi: 10.46827/ejes.v8i1.3535 (Yayın No: 6901269)
5.TUNCER NURAN, SÖZEN ŞAHİN, SAKAR ŞÜKRİYE (2021). Okul Öncesi Eğitimde Deprem Farkındalığı: “Deprem Benden Küçüksün” Projesi, Tokat İli Örneği. Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi, 3(1), 1-27. (Yayın No: 6955096)
6.KAPLAN KADİR,TUNCER NURAN,BİLİCİ ALİ (2020). CİNSİYETİN AKADEMİK YAŞAMA ETKİSİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(24), 41-65. (Yayın No: 6611907)
7.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 12(2), 819-841., Doi: 10.30831/akukeg.454844 (Yayın No: 5753760)
8.TUNCER NURAN,AVCI NESLİHAN (2018). Classroom strategies promoting the development of preschoolers’ executive functions (A qualitative analysis) Okul öncesi dönem çocuklarının yürütücü işlev becerilerinin gelişimini destekleyen sınıf stratejileri (Nitel bir analiz).. İJOESS INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 9(32), 1224-1283. (Yayın No: 4313494)
9.TUNCER NURAN,AVCI NESLİHAN (2018). YETİŞTİRME YURDUNDAN ANNELİĞE GİDEN YOLCULUK KORUMA ALTINDA BÜYÜMÜŞ KADINLARIN ANNELİK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 1075-1102. (Yayın No: 4491808)
10.TUNCER NURAN,AKSOY AYŞE BELGİN (2017). Üniversite Öğrencileri İle Anne-Babaları Arasındaki İlişkinin Taraflar Açısından İncelenmesi: Nitel Bir Analiz. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(26), 176-202. (Yayın No: 3928214)
11.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,TUNCER NURAN (2016). Turkish Preschool Children s Perceptions and Expectations Related to 1st Grade Education. Childhood Education, 149-154., Doi: http://dx.doi.org/10.1080/00094056.2016.1150754 (Yayın No: 2941824)
12.TUNCER NURAN,KANDIR ADALET (2015). Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracının Cinsiyete İlişkin Farklılıklar Yönünden İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 71-82. (Yayın No: 2042958)
13.ULUS LEYLA,TUNCER NURAN,SÖZEN ŞAHİN (2015). Mesleki Eğitim, Gelişim Ve Yeterlilik Açısından Meslek Yüksekokullarının Önemi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 165-185. (Yayın No: 2048006)
14.TUNCER NURAN,AYPAR MELİKE,ULUS LEYLA (2015). Investigation of General Properties of Preschool Institutions in Terms of some Variables Example of Tokat. Scientific Journal of Humanistic Studies, 7(13), 70-86. (Yayın No: 2068850)
15.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN (2013). Influence of the physical environment on instruction process and behavior management Early childhood teachers perceptions. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(4), 37-46. (Yayın No: 553363)
16.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN (2013). Okul Öncesi ve Birinci Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretime Hazırlık Sürecine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1691-1713., Doi: 10.12738/estp.2013.3.1665 (Yayın No: 552997)
17.SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,TUNCER NURAN,YERLİKAYA İBRAHİM (2012). Pre service preschool teachers views related to qualitative and quantitative data collection based on their experience. International Journal of Humanities and Social Science, 2(13), 158-165. (Yayın No: 553364)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.TUNCER NURAN, AVCI NESLİHAN (2021). CEZAEVİNDE ANNE OLMAK. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 179-213., Doi: 10.9775/kausbed.2021.011 (Yayın No: 6957926)
2.TUNCER NURAN,AVCI NESLİHAN (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Yürütücü İşlevlerini Destekleyen Stratejileri Kullanma Yeterlilikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52(52), 212-236. (Yayın No: 5442401)
3.TUNCER NURAN,KANDIR ADALET (2007). Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracının Tokat Örnekleminde 48–66 aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması (madde analizi sonuçları).. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğtim Dergisi, 9(17), 88-99. (Yayın No: 4286130)
4.KANDIR ADALET,TUNCER NURAN (2006). Okulöncesi Dönemde Çocuklarda Düşünme Becerilerinin Gelişimi.. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi, 8(16), 58-68. (Yayın No: 4286132)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.TUNCER NURAN (2012). Erken Çocuklukta Barış Eğitimi ve Çatışma Çözümleri”. Eğitimci Dergisi, (16), 46-49. (Yayın No: 4286126)
2.TUNCER NURAN (2006). Okul öncesi Çocuklarında Fen ve Matematik Etkinlikleri. Çoluk Çocuk Dergisi. Ankara, (64), 12-13. (Yayın No: 4286174)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TUNCER NURAN,Arslan Arzu (2019). ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ(EÇDEP). KAZAK LİNGUA HALK BİLİMİNİN GÜNCEL SORUNLARI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5784250)
2.TUNCER NURAN,SAKAR ŞÜKRİYE,SÖZEN ŞAHİN (2017). Pre-School Education Example - TOKAT Project: ”I am not scared of Earthquake”. to the 2017 International Conference on Educational Research “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research” (Özet Bildiri) (Yayın No:3929572)
3.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN (2015). Pre service preschool teachers expectations of the in service teachers who supervise their field placements. OMEP Dünya Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2049232)
4.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,ERDEN FEYZA,TUNCER NURAN (2013). Preschool teachers’ self reported practices related to mathematics. International Conference on Innovation and Challenges in Education , 2013-Kütahya (Özet Bildiri) (Yayın No:4438064)
5.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,Güler Nadi,AKKAYA TELCİ BURCU,KANIK İLKAY,KAYRAK ZEHRA ECE,Arslan Arzu,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA (2009). Cultural Heroes vs Media Heroes The Children s Choice Between The Two Human Rights and Citizenship Education. The Eleventh Annual CiCe Network Conference, Sweden, Malmo University (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:561366)
6.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU (2009). The Citizenship Perceptions of 6 Year Old Children Attending Preshool Education.. Yunanistan, Second South Europen and Meditrranean Conference’xxda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4287251)
7.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,Güler Nadi,AKKAYA TELCİ BURCU,KANIK İLKAY,ARSLAN ARZU,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA (2009). Shadow Children or the Children s Shadow. 6th International Children Films Festival, Borders - Childhood and Beyond (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:561328)
8.Arslan Arzu,TUNCER NURAN,AKKAYA TELCİ BURCU (2009). The Adventure Of The Daisy Money Managing Economics At Pre School. International Children Films Festival, “Borders - Childhood and Beyond” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:561327)
9.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3786981)
10.TUNCER NURAN,ULUS LEYLA,KANDIR ADALET (2008). Öğretmenlerin Beş - Altı Yaş Çocuklarının Kavram Gelişimlerinde Türkçe Dil Etkinliklerini Kullanmalarına İlişkin Görüşleri. Qafkas Üniversitesi Uluslar arası Çocuk Edebiyatı Kongresi Azerbeycan- Bakü. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4287254)
11.TUNCER NURAN,AKAR GENÇER ARZU (2019). Rising Awareness and Self Realization. The Scientific Committee of 21th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association Conference “Europe at a Crossroads: Rights, Values and Identity”, (Özet Bildiri) (Yayın No:5061875)
12.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER, GÜNDÜZ UĞUR, ŞENEL MUSTAFA, TUNCER NURAN, Aydoğdu Akın (2019). POLICYMAKERS, EDUCATORS AND PARENTS UP FOR MEDIA LITERACY AT THE CROSSROADS OF RIGHTS, VALUES AND IDENTITY. 21st Annual Children’s Identity and Citizenship European Association CONFERENCE Europe at a Crossroads: Rights, Values and Identity (Özet Bildiri) (Yayın No:6958636)
13.TUNCER NURAN, ARSLAN ARZU (2019). Okul Öncesi Eğitimde Güvenli Okul Projesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6961313)
14.AĞAOĞLU MELİH NACİ,SÖZEN ŞAHİN,TUNCER NURAN (2013). Meslek Yüksekokullarında Program Açma Kriterleri ve Bölge İhtiyaçlarının DolulukOranı ve Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi Üzerine Etkileri. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS) “Mesleki Eğitimde Kalite” (Özet Bildiri) (Yayın No:6460202)
15.ŞENEL MUSTAFA,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE (2012). HISTORY OF COMMUNICATION THROUGH THE EPICS OFANCIENT TIMES: A COMPARATIVE AND CONTRASTIVE STUDY OF THE CONCEPT OF„DEATH‟. Biskek, Kırgızistan’da II. Uluslararası Iletisim Sempozyumu’xxnda sunulmustur (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum (Özet Bildiri) (Yayın No:4443962)
16.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN (2012). Influence of the Physical Environment on Instruction And Behavior Management: Early Childhood Teachers’ Perceptions.. Adana Çukurova Üniversitesi III. Uluslararası Okulöncesi Eğitimi Kongresi’xxnde sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286199)
17.CAN YAŞAR MÜNEVVER,YAZICI ZELİHA,KANDIR ADALET,TUNCER NURAN (2010). Teaching Peace in Early Childhood: “Conflict Reason” and “Conflict Resolution”.. Yunanistan, Second South Europen and Meditrranean Conference’xxda sunulmuştur. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4287253)
18.TUNCER NURAN,KANDIR ADALET (2007). Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracının Güvenilirlik Analizi Sonuçları.. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 3.Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi’xxnde sunulmuştur (Özet Bildiri) (Yayın No:4287256)
19.TUNCER NURAN, ARSLAN ARZU (2007). ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE BAHÇE AKADEMİSİ; KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM İÇİN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ. “International Congress of Early Childhood Outdoor Practices’e (ICECOP" (Özet Bildiri) (Yayın No:7014811)
20.TUNCER NURAN, ŞENEL MUSTAFA (2007). A case study of street children and refugee children in Turkey. 20th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association and 2nd Joint CitizED Association Conference Citizenship & Identity in a ‘Post-Truth’ World (Özet Bildiri) (Yayın No:6958519)
21.GÜLEBENZER SERHAT,TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU,ULUS LEYLA (2007). “Dolls Of Discrimination: Toys as Carrier of The Values and Tools of The Early Childhood Education. International Journal of Arts Sciences The American University-İtalya- Roma (Özet Bildiri) (Yayın No:4286178)
22.GÜLEBENZER SERHAT,TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU (2007). The Investigation of the Effects of the Project “Do a Favor, Be Happy” on the Children between 4-6 Ages. International Journal of Arts Sciences The American University 28/31 Ekim 2014 İtalya-Roma (Özet Bildiri) (Yayın No:4286180)
23.TUNCER NURAN,AYPAR AKTANOĞLU MELİKE (2007). Investigation of General Properties of Preschool Institutions in Terms of Some Variables Example of Tokat. International Journal of Arts Sciences The American University 28/31 Ekim 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1538453)
24.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE,ŞENEL MUSTAFA,GÜNDÜZ UĞUR (2007). Sosyal ağlar, Yeniliklerin Yayılımı Kuramı ve Gelecek Düşleri.. Uşak Üniversitesi Akademik Bilişim Kongresi ’xxnde sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286214)
25.SÖZEN ŞAHİN,TUNCER NURAN,SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA (2007). Assessment of Building and Physical Design of Early Childhood Institutions from Different Professionals’xx Perspectives. İnternational journal of Arts and Sciences, (poster) Avusturya-Vienna’ (Özet Bildiri) (Yayın No:4286196)
26.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ŞENEL MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE,TUNCER NURAN (2007). Value Transfer Through Generations, Cultural Changes and Media Impact.. Bildiri İzmir Kuşadası, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı’xxnda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286211)
27.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,DEMİR DOĞUŞ,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE (2007). Poverty. EU’s Perception of Poverty andTthe Representation of Poverty in The New Turkish Serials Media Impact.. Bildiri İzmir Kuşadası, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı’xxnda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286213)
28.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ARDIÇ GÖKÇEN,TUNCER NURAN (2007). Turkish Perspective Of Multiculturalism: Marriage Stories Of Turkish Television Serials.. 7th CiCe Annual Research Student Conference, University of York, England, 23 -24 May 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:4286198)
29.ŞENEL MUSTAFA,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE (2007). History Of Communication Through The Epics Of Ancient Times: A Comparative And Contrastive Study Of The Concept Of ”Death”.. Bildiri Bişkek, Kırgızistan’xxda II. Uluslararası İletişim Sempozyumu’xxnda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286204)
30.ARSLAN ARZU,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE,ŞENEL MUSTAFA,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER (2007). The Study of Having a View From The Others and Altrusim Skills of 6 Years Olds.. Dublin City Üniversitesi 13. Annual CiCe Network Conference’xxda sunulmuştur (Özet Bildiri) (Yayın No:4286220)
31.ŞAHİN RUKİYE,TUNCER NURAN,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER (2007). “Teaching Universal Values By A Universal Source”. 3rd South European and Mediterranean Citizenship Education Conference, “Inclusive Society Under Crisis”, Patras University, Greece, 6-8 May, 2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:4286223)
32.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE,UZUNOĞLU CEMAL,ARSLAN ARZU (2007). “What Do Future Teachers Expect From Computer Assisted Education”. International Computer Instructional Technologies Symposium, 24-26 Eylül 2010, Selçuk Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:4286224)
33.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ARSLAN ARZU,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA (2007). Analyzing the Impact of ”Project Based Learning” on The Lliving Values Responsibility” Skills of 6 Year Preschool Students.. İspanya 12. Conference of CiCe in Europe’xxda sunulmuştur. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4286439)
34.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ARSLAN ARZU,TUNCER NURAN,AKKAYA BURCU (2007). Çocuklarda Para Yönetimi ve Papatya Paranın Yolculuğu.. 6. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali6th International Children Films FestivalSınırlar - Çocukluk ve ÖtesiBorders - Childhood and Beyond19 – 21 Ekim / October 2009 (Özet Bildiri) (Yayın No:4286469)
35.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU,Güler Nadi,ŞENEL MUSTAFA (2007). Cultural Heroes vs. Media Heroes: The Children’s Choice Between The Two.. İsveç 11. Annual CiCe Network Conference’xxda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286477)
36.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ARSLAN ARZU,TUNCER NURAN (2007). Where is Peace? A Comparative Study of Peace Concept: East-West, North and South. Yunanistan, Second South Europen and Meditrranean Conference’xxda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4287249)
37.yılmazkol özgür,TUNCER NURAN,ŞENEL MUSTAFA,balkan ilker,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER (2007). Çocuk ve Yetişkinde Alımlama Estetiği Üzerine Cuerdas Can Dostum Animasyon Film İncelemesi. 1. Uluslararası çizgi Film/Animasyon Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2941841)
38.TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU (2007). “KEŞKE ŞİMDİ ÇOCUK OLSAYDIK’’Çocukları Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Ebeveynlerin Çocuklarını Anlama Yolundaki İlk AdımlarıYetişkinlerin Empati Becerilerinin İncelenmesi. 7. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali7th International Children Films FestivalCreativity – Ways to Encourage, Improve and Cope Up WithYaratıcılık – Teşvik Etme, Geliştirme ve Başaçıkma Yolları20 – 22 Ekim / October 2010 (Özet Bildiri) (Yayın No:4286458)
39.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN (2007). Turkish Preschool Teachers’ Belliefs About Early literacy Practices. 23RD Eecera Conference: Values, Culture And Contexst 28- 31/08 .2013 Tallinn, Estonia (Özet Bildiri) (Yayın No:4286185)
40.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER, ARDIÇ MECİAR GÖKÇEN, ERÇETİN EMRE, TUNCER NURAN, ETGÜ BÜŞRA, AYDEMİR CANSU (2007). How To Develop Better Programs For Future Audience . 7th CiCe Annual Research Student Conference, University of York, England, 23 -24 May 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:6958844)
41.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,ŞENEL MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE,TUNCER NURAN (2007). The EU Concepts of Ethnicity, Nationalism And Religion In The New Millenium: A Case Study Of Newslines. Bildiri Bişkek, Kırgızistan’xxda II. Uluslararası İletişim Sempozyumu’xxnda sunulmuştur (Özet Bildiri) (Yayın No:4286203)
42.ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN,TUNCER NURAN (2007). Turkish Preschool Children’s Perceptions Related to Grade Education. 66 th OMEP International Conference Children’s Cultural Worlds 1-5 July 2014, University College Cork (UCC), Ireland (Özet Bildiri) (Yayın No:4286183)
43.GÜNDÜZ UĞUR,ŞENEL MUSTAFA,ÇAĞLAYAN İNCİ,PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN (2007). Future of Journalism: Dissemination Of İnnovations Access to The Means. İstanbul International Conference on Communication, Media, Technology and Design’xxnda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286207)
44.PEMBECİOĞLU EMİNE NİLÜFER,TUNCER NURAN,ŞAHİN RUKİYE,ARSLAN ARZU,YÖRÜK NEVİN (2007). “I Trust Myself and My Web” Project at Preschool Level.. Dublin City Üniversitesi 13. Annual CiCe Network Conference’xxda sunulmuştur. (Özet Bildiri) (Yayın No:4286217)
45.GÜNDÜZ UĞUR,ŞENEL MUSTAFA,TUNCER NURAN (2007). Trust Qotas in Childhood And Establishing a Healthy Network. 8th CiCe Annual Conference 2013: Identities and citizenship education: University of Lisbon, Portugal 13-15 June 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:4286187)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TUNCER NURAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA,SAK RAMAZAN (2012). Okulöncesi öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşleri. Marmara Üniversitesi 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:560968)
2.TUNCER NURAN,KANDIR ADALET (2006). Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracının Cinsiyete İlişkin Farklılıklar Yönünden İncelenmesi,. XV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla (Özet Bildiri) (Yayın No:4287260)
3.TUNCER NURAN,ARSLAN ARZU (2007). Okulöncesi Eğitim Kurumunda Görev Alan Usta Eğiticilerin Fen ve Matematik Etkinliklerini Uygulamadaki Bilgi ve Tutumları. Bildiri, Tokat XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde sunulmuştur. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4287259)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.OSMANLI'DA MODERN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM (1908-1918) (2019)., BARDAK MUSA, Alalma Yayınları, Sayfa Sayısı: 180, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6962932)
2.Aile Eğitimi (Genişletilmiş 3. Baskı) (2016)., TUNCER NURAN,SAK RAMAZAN,ŞAHİN SAK İKBAL TUBA, Vize Yayınları, Sayfa Sayısı: 117, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 560033)
3.Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi (2010)., KANDIR ADALET,CAN YAŞAR MÜNEVVER,TUNCER NURAN, Morpa Yayınları, Sayfa Sayısı: 144, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 559837)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim (2020)., TUNCER NURAN, Lisans Yayıncılık, Editör: Esra Dereli, Güneş Salı, Sayfa Sayısı: 344, ISBN: 978-605-9498-89-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6615944)
2.Çocuk Edebiyatı (2019)., TUNCER NURAN, Hedef Yayın, Editör: Turla Ayşe, Sayfa Sayısı: 224, ISBN: 978-605-9877-28-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4507616)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Mutlu Çocuk Akademisi, Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü, 03.06.2019-15.02.2020 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Farkına Varıyorum ve Kendimi Gerçekleştiriyorum, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Koordinatörü, 01.09.2015-01.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.”BİRLİKTE KEŞFEDİYORUZ”, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Koordinatörü, 01.03.2018-01.09.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Etkili Okul Etkili Öğrenci ”Mesleğimle Geleceğime Gülümsüyorum”, Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.09.2016-01.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
5.Öğrenci Koçluğu Semineri”Mesleğimle Geleceğime Gülümsüyorum”, Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.09.2016-01.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
6.Deprem Benden Küçüksün BAP, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.02.2013-01.08.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)




Üniversite Dışı Deneyim

2001-2006Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi Alan ŞefiTokat Kız Meslek Lisesi, Mesleki eğitimin geliştirilmesi, istiatamın artırılması konusunda sanayi okul işbirliği çerçevesinde projeler yapmak ve yürütmek
1999-2006Çocuk Gelişimi ÖğretmeniTokat Kız Meslek Lisesi, Çocuk Gelişimi Öğretmeni
1998-1999Çocuk Gelişimi ÖğretmeniNiksar Kız Meslek Lisesi, Çocuk Gelişimi Öğretmeni
1991-1998Anasınıfı Öğretmeni-Tokat Reşadiye/NiksarTokat Milli Eğitim Bakanlığı, Anasınıfı Öğretmeni (5- 6 yaş grubu)
1990-1991Yaz Okulu Çocuk Kulübü Öğretmeni (1990 yaz,1991 yaz toplam 6 ay)Robert Kolej, Eğitimci
1987-1989Stajyer (Lise 2 ve 3. sınıfta 2 yıl boyunca haftada 3 gün tam zamanlı staj uygulaması)Robert Kolej, Uygulama Anaokulunda Stajyer öğrenci




Kurs
1.10. İlkbahar Öğretmenler Konferansı, Eğitim ve öğretim alanındaki yenilikleri paylaşmak , Enka Okullar-Maslakİstanbul, Kurs, 08.03.2008-08.03.2008 (Ulusal)
2.Uygulayıcı Sertifikası, Resim yorumlama ve projektif testler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Kurs, 07.03.2020-08.03.2020 (Ulusal)
Çalıştay
1.4. Ulusal Çocukluk Bizde Kalsın Öğrenci Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyeliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM), Çalıştay, 26.04.2013-27.04.2013 (Ulusal)
2.5. Uluslararası Çocukluk Bizde KalsınÖğretmen Adayları ve Öğrenci Çalıştayı Mayıs 2014, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Etkinlik Adresi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM)Maltepe Mah. Çırpıcı Çıkmazı Sok. No:6 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel: 0212 484 58 00, Çalıştay, 24.05.2014-25.05.2014 (Uluslararası)
3.5. Uluslararası Çocukluk Bizde KalsınÖğretmen Adayları ve Öğrenci Çalıştayı Mayıs 2014, Bilim Kurulu Üyeliği, Etkinlik Adresi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM) Maltepe Mah. Çırpıcı Çıkmazı Sok. No:6 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel: 0212 484 58 00, Çalıştay, 24.05.2014-25.05.2014 (Uluslararası)
4.TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Koordinasyon Üyesi Uygulayıcı Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim, Çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik farklı illerden gelen koordinasyon üyelerine yönelik 3 günlük çalıştay, Ordu-Fatsa, Çalıştay, 22.02.2016-24.02.2016 (Ulusal)
5.6. Uluslararası Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çalıştay, 06.05.2015-07.05.2015 (Uluslararası)
6.3. Ulusal Öğrenci Çalıştayı, ”Çocukluk Bizde kalsın” Tia İletişim Araştırmaları, Tokat-Mayıs 2012., Düzenleme Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat, Çalıştay, 03.05.2012-04.05.2012 (Ulusal)
Sertifika
1.Çocuk Resimlerinin Yorumlanması", Çocuk resimlerini yorumlama eğitimi 16 saat, Ankara Kırımlı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, Sertifika, 23.04.2016-24.04.2016 (Ulusal)
Araştırma
1.Confirmation of performed Teaching Staff Mobilitiy under ERASMUS+ programme, Erasmus+ ders verme hareketliliği kapsamında 1 haftalık ziyaret, Klaipeda State University, Araştırma, 10.04.2017-17.04.2017 (Uluslararası)
Çalışma
1.Çocuk Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Programı, Çocuk Üniversitesine kayıtlı çocuklarla çeşitli konularda eğitim atölyeleri , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalışma, 30.06.2014-27.08.2014 (Ulusal)