GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET GÜNEޞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Mehmet GÜNEŞ

Ziraat Fakültesi / Bahçe Bitkileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmet.gunes@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Bahçe Bitkileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (1993- 1997)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (1991- 1993)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1986- 1990)

Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Tokat Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa Spp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Ve Çelikte Çoğaltılması Üzerinde Bir Araştırma", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997

YÜKSEK LİSANS, "Bazı Elma Ve Armut Çeşitlerinde Kimyasal Seyreltmenin Seyreltme Oranı, Meyve Kalitesi Ve Meyvelerin Bazı Pomolojik Özellikleri Üzerine Etkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2012- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2006- 2012)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2004- 2006)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (1993- 2004)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (1993- 1997)

Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)/ (1991- 1993)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Tıbbi Aromatik Süs Bitkileri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Dış Mekan Süs Bitkileri, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Fulya OKATAR, "Bazı Kuşburnu Genotiplerinin Yarı Odun Çelikleriyle Çoğaltılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Özge ÖZCAN, "Tokat Ekolojik Koşullarında Lilium Candidum Ve Lilium Akkusianum Zambak Türlerinin Fenolojik Ve Morfolojik Karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Defne ERASLAN, "Kuşburnu (Rosa Dumalis L.) Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Bazı Ortam Ve Uygulamaların Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Aysel GÖKÇEK, "Gerbera (Gerbera Jamesonii) Bitkisinde Bazı Solüsyonların Vazo Ömrüne Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Fatma KARAGÖZ, "Farklı Hasat Zamanlarının Bazı Kuşburnu (Rosa Sp.) Türlerinin Çekirdeklerinin Yağ Asitleri İçeriğine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Engin KÜÇÜKHÜSEYİN, "Bazı Ahududu (Rubus İdeaus L.) Çeşitlerinin Çorum Koşullarına Adaptasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Ayşegül EROĞLU, "Yalova İlinde Dış Mekan Süs Bitkilerinin Mevcut Durumu, Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Şüheda Basire AKÇA, "Tokat Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Glayöl (Gladiolus Grandiflorus) Çeşitlerinin Kesme Çiçek Verim Ve Kalitesi Bakımından İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Göknur ŞAHİN, "Dondurarak Ve Açık Havada Kurutarak Muhafazanın Kuşburnu Meyvesinin Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Ergin ÇİLALİ, "Amasya-Tokat Karayolu Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnunda (Rosa Spp) Mesafeye Bağlı Olarak Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Ayşe DEMİR, "Farklı Kuşburnu (Rosa Sp.) Türlerinde Olgunlaşma Süresince Fenolik Bileşik Değişimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Serkan GÜNEŞ, "Ümitvar Bir Kuşburnu (Rosa Canina) Genotipinin Farklı İki Lokasyondaki Fenolojik, Morfolojik Ve Pomolojik Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Ümit DÖLEK, "Amasya Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa Ssp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2008

Doktora, Ümit DÖLEK, "Bazı Kuşburnu (Rosa Sp.) Türlerinde Optimal Hasat Zamanının Ve Fitokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2013

Editörlük

Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University (TR DİZİN), Dergi, Gaziosmanpaşa Üniv. Basımevi

Turkish Journal Of Agriculture- Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Global Impact Factor (GIF) ,Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),Google (Scholar ),Crossref (Journals),Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),ULAKBİM TR Dizin dergi listesi (TR-DİZİN), Dergi, www.turjafcongress.org

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜNEŞ MEHMET,Alkaç Onur Sefa,ÖCALAN OSMAN NURİ, (2020). "Propagation Of Some Sea Buchthorn Cultivars By Semi-Hardwood Cuttings", Journal Of New Results İn Science, 9(2), 32-38. (Yayın No: 6687864)

Alkaç Onur Sefa,ÖCALAN OSMAN NURİ,GÜNEŞ MEHMET, (2020). "The Effect Of Some Solutions On The Vase Life Of Star Flowers", Ornamental Horticulture, 26(4), 607-613. (Yayın No: 6687806)

GÜNEŞ MEHMET,Okatar Fulya, (2020). "Rosa Dumalis, Rosa Canina Ve Rosa Villosa Türlerine Ait Bazı Üstün Kuşburnu Genotiplerinin Yarı-Odun Çelikleriyle Çoğaltılması", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(2), 133-139. (Yayın No: 6687882)

GÜNEŞ MEHMET,Eroğlu Ayşegül,Alkaç Onur Sefa, (2019). "Outdoor Ornamental Plants Produced In The Provınce Of Yalova Of Turkeystatus, Problems And Solutıons", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 2(2019-2), 162-170., Doi: 10.13002/jafag4616 (Yayın No: 5244126)

GÜNEŞ MEHMET,Küçükhüseyin Engin, (2019). "Bazı Kırmızı Ahududu (Rubus İdaeus L.) Çeşitlerinin Çorum Ekolojikkoşullarına Adaptasyonu", Gaziosmanpasa Journal Of Scientific Research, 8(2), 113-122. (Yayın No: 5446959)

Dölek Ümit,GÜNEŞ MEHMET,GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2018). "Total Phenolic Compound And Antioxidant Activity Changes İn Rosehip (Rosa Sp.) During Ripening", Journal Of Agricultural Science And Technology, 20(4), 817-828. (Yayın No: 4302576) [SCI-Expanded]

GÜNEŞ MEHMET,Çilali Ergin, (2018). "Tokat-Amasya Karayolu Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnunda (Rosa Sp) Mesafeye Bağlı Olarak Kirliliğin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(3), 118-129. (Yayın No: 4551407)

GÜNEŞ MEHMET,Dölek Ümit,ELMASTAŞ MAHFUZ,Karagöz Fatma, (2017). "Effects Of Harvest Times On The Fatty Acids Composition Of Rose Hip (Rosa Sp.) Seeds", Turkish Journal Of Agriculture-Food And Technology, 5(4), 321-325. (Yayın No: 3466505)

GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ,GÜNEŞ MEHMET,Dölek Ümit, (2017). "Changes İn Flavonoid And Phenolic Acid Contents İn Some Rosa Species During Ripening", Food Chemistry, 235154-159., Doi: 10.1016/j.foodchem.2017.05.004 (Yayın No: 3615725) [SSCI]

GÜNEŞ MEHMET,ELMASTAŞ MAHFUZ,Dölek Ümit, (2017). "Phytochemical Changes İn Heated Rosa Species Fruits And Seeds", Czech Journal Of Food Sciences, 35(No. 4), 345-351., Doi: 10.17221/419/2016-CJFS (Yayın No: 3594246) [SCI-Expanded]

GÜNEŞ MEHMET,GÜneş Serkan,Dölek Ümit, (2017). "“Yıldız” Kuşburnu (Rosa Canina) Çeşidinin Bazı Fenolojik, Pomolojik Ve Morfolojiközellikleri", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpaşa Üniversity (Jafag), 34(1), 170-178. (Yayın No: 3486197)

GÜNEŞ MEHMET,Dölek Ümit,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2016). "Pomological Changes İn Some Rosehip Species During Ripening", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpaşa University (Jafag), 33(3), 214-222. (Yayın No: 3079125)

Dölek Ümit,GÜNEŞ MEHMET, (2016). "Fruit Growth Characteristics Of Rose Hips Rosa Sp", Agriculture And Food Sciences Research, 3(2), 75-79., Doi: 10.20448/journal.512/2016.3.2/512.2.75.79 (Yayın No: 3090606)

Koç A, Çelik Z, Akbulut M, Bilgener, ŞErcişli, SGüneş, MGerçekcioğlu, REşitken, A, (2013). "Morphological Characterization Of Cherry Rootstock Candidates Selected From Central And East Black Sea Regions İn Turkey", Hindawi Publishing Corporation Scientic World Journal, 916(520), 9-19. (Yayın No: 417497) [SSCI]

GÜNEŞ MEHMET,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Türkoğlu Z,KOÇ AYSEN,ERCİŞLİ SEZAİ,Bilgener Şükriye,AKBULUT MUSTAFA,Yıldırım N,EŞİTKEN AHMET, (2012). "Genetic Relationships Among Prunus Rootstocks For Sweet Cherry (Prunus Avium L.) Cultivars", Plant Genetic Resources, 10(02), 101-107., Doi: 10.1017/S147926211200007X (Yayın No: 4701293) [SSCI]

Güneş M, Çekiç Ç, (2011). "Effects Of Various Rootstocks Budding Times And Techniques On Budding Success Of Black Mulberry", Propagation Of Ornamental Plants, 11(1), 44-46. (Yayın No: 417055) [SCI-Expanded]

Türkoğlu Z,, Bilgener Ş, Ercişli S, Bakır, MKoç, AAkbulut, MGerçekcioğlu, RGüneş, MEşitken, A, (2010). "Simple Sequence Repeat Based Assessment Of Genetic Relationships Among Prunus Rootstocks", Genetics And Molecular Research, 9(4), 2556-2565. (Yayın No: 416874) [SSCI]

Güneş M, (2010). "Pomological And Phenological Characteristics Of Promising Rose Hip Rosa Genotypes", African Journal Of Biotechnology, 9(38), 6301-6306. (Yayın No: 416463) [SCI-Expanded]

Güneş M, Dölek Ü, (2010). "Fruit Characteristics Of Promising Rose Hip Genotypes Grown İn Mid North Anatolia Region Of Turkey", Journal Of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 460-463. (Yayın No: 416251) [SSCI]

Özgen M, Güneş M, Akça Y, Türemiş, NIlgın, MKızılcı, GErdoğan, ÜSerçe, S, (2009). "Morphological Characterization Of Several Morus Species From Turkey", Hort. Environ. Biotechnol., 50(1), 9-13. (Yayın No: 416084)

Gerçekcioğlu R, Güneş M, Çekiç Ç, (2005). "Evaluation Of Some Red Raspberry Rubus İdaeus L Cultivars İn Central Anatolia Turkey", Journal Of The American Pomological Society, 59(4), 215-220. (Yayın No: 415720) [SSCI]

Ergüneş G, Tarhan S, Güneş M, (2005). "Greenhouse And Open Sun Drying Of European Plums Prunus Domestica L", Journal Of Applied Science, 5(5), 910-915. (Yayın No: 415445)

Özkan Y, Aslan A, Gerçekcioğlu R, Güneş, M, (2005). "The Effect Of Indole Butyric Acid Concentrations On Rooting Of The Green And Hard Wood Cuttings Of Some Plum Clone Rootstocks", Asian Journal Of Chemistry, 17(1), 310-318. (Yayın No: 412853) [SSCI]

Özkan Yakup, Madakbaş S,Y, Gerçekcioğlu R, Güneş, M, (2005). "The Effect Of Indole Butyric Acid Concentrations On Rooting Of Green And Soft Wood Cuttings Of Mahaleb Sl 64", Asian Journal Of Chemistry, 17(1), 301-309. (Yayın No: 412604) [SSCI]

Güneş Mehmet, Çekiç Çetin, (2004). "Some Chemical And Physical Properties Of Fruits Of Different Mulberry Species Commonly Grown İn Anatolia Turkey", Asian Journal Of Chemistry, 16(34), 1849-1855. (Yayın No: 407146) [SCI-Expanded]

Güneş Mehmet, Çekiç Çetin, (2004). "The Effects Of Pretreatments And Dark Light Conditions On The Seed Germination Of Different Mulberry Species", Asian Journal Of Chemistry, 16(34), 1842-1848. (Yayın No: 405883) [SCI-Expanded]

GÜNEŞ MEHMET, (2003). "Some Local Plum Varieties Grown İn Tokat Province", Journal Of Applied Sciences, 3(5), 291-295. (Yayın No: 405673)

Gunes Mehmet, Gercekcioglu Resul, (2001). "Effects Of Ethephon On Fruit Removal Force And Other Fruit Characteristics Of Kutahya Sour Cherry", Bio Science Bulletin, 17(1), 19-22. (Yayın No: 405083)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜNEŞ MEHMET,Akça Ş Basire,YAZİCİ KÜBRA, (2016). "Tokat Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Glayöl Gladiolus Grandiflorus Çeşitlerinin Kesme Çiçek Verim Ve Kalitesi Bakımından İncelenmesi", Bahçe, 45933-937. (Yayın No: 3087854)

Şahin Göknur,GÜNEŞ MEHMET,Dölek Ümit, (2016). "Dondurarak Ve Açık Havada Kurutarak Muhafazanınkuşburnu Meyvesinin Bazı Kaliteözelliklerine Etkileri", Bahçe, 4555-66. (Yayın No: 3187135)

Yıldız K, Çekiç Ç, Güneş M, vd, (2014). "Farklı Dönemlerde Alınan Kara Dut Morus Nigra L Çelik Tiplerinde Köklenme Başarısının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 1-5. (Yayın No: 628609)

Güneş M, Şen SM, (2014). "Bazı Kuşburnu Tiplerinin Rosa Spp Odun Çelikleriyle Çoğaltılabilirlikleri Üzerinde Bir Araştırma", Bahçe, 30(1), 17-24. (Yayın No: 627982)

TarhanS, Ergüneş G, Güneş M, Mutlu, A, (2009). "Farklı Kurutma Koşullarının Amasya Elmasının Kuruma Süresi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), 1-6. (Yayın No: 629414)

Edizer Y, Hancı F, Güneş M, (2009). "Kastamonu Yöresinde Yetişen Bazı Kuş Kirazı Prunus Avium L Tiplerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 7-11. (Yayın No: 628848)

Cekiç Ç, Edizer Y, Güneş M, (2005). "Açıkta Ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir Ve Tudla Çilek Çeşitlerinin Erken Ve Geç Turfanda Dönemlerindeki Verimleri", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 7-11. (Yayın No: 628347)

GÜNEŞ MEHMET,ŞEN SEYİT MEHMET, (2001). "Bazı Kuşburnu Tiplerinin (Rosa Spp.) Odun Çelikleriyle Çoğaltılabilirlikleri Üzerinde Bir Araştırma", Bahçe, 30(1-2), 17-24. (Yayın No: 5927847)

Güneş M, Şen SM, (2001). "Tokat Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların Rosa Spp Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma", Bahçe, 30(1), 9-16. (Yayın No: 627783)

Gerçekcioğlu R, Güneş M, Özkan Y, (1999). "Bazı Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Kalitesi Ve Üretim Miktarlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", Bahçe, 28(12), 57-64. (Yayın No: 627532)

Güneş M, Aşkın MA, (1993). "Bazı Elma Ve Armut Çeşitlerinde Kimyasal Seyreltmenin Seyreltme Oranı Meyve Kalitesi Ve Meyvelerin Bazı Pomolojik Özellikleri Üzerine Etkisi", Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 3247-261. (Yayın No: 627197)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜNEŞ MEHMET,Alkaç Onur Sefa,Külhaşoğlu Cemre (2019). The Effect of Indole Butyric Acid Concentrations on Rooting of Hergo and Pollmix Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides). I. International Ornamental Plant Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5346751)

GÜNEŞ MEHMET,Alkaç Onur Sefa,ÇEKİÇ ÇETİN,SARAÇOĞLU ONUR (2019). Developing of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides) Cultivation in Tokat Ecological Conditions. I.International Ornamental Plants Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5346670)

GÜNEŞ MEHMET,Çilali Ergin,Dölek Ümit (2017). Tokat- Amasya Karayolu Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnunda (Rosa sp) Mesafeye Bağlı Olarak Kirliliğin Belirlenmesi. XIII. Congerss of Ecology and Environment (Özet Bildiri) (Yayın No:3795391)

GÜNEŞ MEHMET,Şahin Göknur,Dölek Ümit (2016). Dondurarak ve Açık Havada Kurutarak Muhafazanın Kuşburnu Meyvesinin Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Uluslararası katılımlı Ulusal Üzümsü Meyvelre sempozmumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3317011)

GÜNEŞ MEHMET,Şahin Göknur,Dölek Ümit,ELMASTAŞ MAHFUZ (2016). Effect of Deep Freezing and Air Drying Storage on Content of Fatty Acids of Rosehip Seeds. AGROSYM 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3085792)

KOÇ AYSEN,EŞİTKEN AHMET,Türkoğlu Z,GÜNEŞ MEHMET,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2014). Some Qualitative Properties of Cherry Rootstock Candidates Selected from Central and East Black Sea Regions in Turkey. International Agriculture Congress, University of South-East Europe Lumina, Bucuresti, Romania (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4855165)

YAZİCİ KÜBRA,Dursun Şükrü,GÜLGÜN ASLAN BAHRİYE,GÜNEŞ MEHMET (2014). A research on evalation of cultural and landscape features of Lilium candidum white lily within the context of Tokat city.. International Environment Sciences Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3685736)

Güneş. M, Çekiç. Ç, Edizer. Y Determination of Pollen Quality Pollen Viability and Pollen Germination in Some Dogrose Species Rosa section Caninae. Ist International Rose Hip Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:421969)

Gerçekcioğlu. R, Güneş. M A Research on Improvement of Almond Prunus amygdalus L by Selection Wild Growing in Tokat Central Distirct. XI. GREMPA Seminar on Pistachio and Almonds (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:421727)

Güneş. M, Gerçekcioğlu. R, Özkan. Y Research on Phenological and Pomological Chacteristics of Some Plum Cultivars Grown in Tokat Ecological Conditions. Proc. of the Conf.On Integrated Fruit Produc. Acta Hort (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:421481)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YAZİCİ KÜBRA,GÜLGÜN ASLAN BAHRİYE,GÜNEŞ MEHMET,EDİZER YEMLİHA (2015). Tokat Kenti Eski Mezarlıklarında Kullanılan Bazı Soğanlı Bitkiler. Ulusal Tarım Kongresi 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:3685758)

GÜNEŞ MEHMET,EDİZER YEMLİHA (2007). Bazı Kuşburnu Tiplerinin (Rosa spp) Tokat Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu. II Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3805036)

GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN (2007). Farklı Dut Anaçlarının Aşılama Zamanlarının ve Aşı Çeşitlerinin Kara dutun Morus nigra Aşı Başarısı Üzerine Etkisi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyuumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3233436)

ÇEKİÇ ÇETİN,GÜNEŞ MEHMET,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2004). Bazı Çilek Çeşitlerinin Tokat Ekolojisine Adaptasyon Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4731123)

GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN (2004). Tokat Yöresinde Yetiştirilen Farklı Dut Türlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3230705)

GERÇEKCİOĞLU RESUL, GÜNEŞ MEHMET, EDİZER YEMLİHA (2003). Bazı Ahududu Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6891595)

GERÇEKCİOĞLU RESUL,GÜNEŞ MEHMET,EDİZER YEMLİHA,Esmek İsmail (2003). Bazı Böğürtlen (Rubus fruticosus L.) Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu (2000-2002 Yılları Gözlem Sonuçları).. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4732267)

Onur Caner,GÜNEŞ MEHMET (1999). Bazı Frenk Üzümü (Ribes spp) Ahududu ve Böğürtlen (Rubus spp) Çeşitlerinin Evaluasyonu. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5928358)

EDİZER YEMLİHA,GÜNEŞ MEHMET (1997). Tokat Yöresinde Yetiştirilen Yerel Elma ve Armut Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3145182)

Şen S Mehmet,GÜNEŞ MEHMET (1996). Kuşburnunun Beslenme Değeri Kullanım Alanları ve Tokat Yöresi Açısından Önemi. Kuşburnu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3083853)

Şen S Mehmet,GÜNEŞ MEHMET (1996). Tokat Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların Rosa ssp Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Kuşburnu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3094710)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Bahçe Tarımı Iı (2017)., Ünal Ali,ERDOĞAN VELİ,KUNTER BİRHAN,GÜNEŞ MEHMET,YEŞİLOĞLU TURGUT,KÜDEN AYZİN,Şeniz Vedat,BALKAYA AHMET,ÖZGÜR MEHMET,GÖKÇE ALİ FUAT,İPEK MERYEM,İPEK AHMET,SARI NEBAHAT,BAKTIR İBRAHİM, Anadolu Üniversitesi, Editör: Vedat Şeniz Veli Erdoğan, Sayfa Sayısı: 239, ISBN: 978-975-06-1032-5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4091078)

Bahçe Tarımı Iı (2016)., GÜNEŞ MEHMET,KUNTER BİRHAN, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Editör: Vedat Şeniz, Veli Erdoğan, Sayfa Sayısı: 242, ISBN: 978-975-06-1032-5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2424979)

Üzümsü Meyveler (2013)., GÜNEŞ MEHMET, Tomurcukbağ Ltd. Şti, Editör: Sabit Ağaoğlu, Resul Gerçekcioğlu, Sayfa Sayısı: 654, ISBN: 978-975-978-605-64181-1-NaN, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 418057)

Üzümsü Meyveler (2013)., GÜNEŞ MEHMET, Tomurcukbağ Ltd. Şti, Editör: Sabit Ağaoğlu, Resul Gerçekcioğlu, Sayfa Sayısı: 654, ISBN: 978-975-978-605-64181-1-NaN, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 418153)

Genel Meyvecilik (2012)., GÜNEŞ MEHMET, Nobel Yayın Dağıtım, Editör: Resul Gerçekçioğlu, Şükriye Bilgener, Arif Soylu, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 417876)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat ta Yabani İğde Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yönetici, 01.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Farklı Kuşburnu Rosa sp Türlerinde Olgunlaşma Boyunca Meydana Gelen Fitokimyasal Değişimler ve Optimal Hasat Zamanının Belirlenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 07.03.2011-31.03.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Ekolojik Koşullarında Lilium candidum ve Lilium akkusianum zambak türlerinin Fenolojik ve Morfolojik Karakterizasyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.05.2016-20.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Merkez İlçe Ekolojik Koşullarında Yetişen Bazı Dut Türlerine (Morus sp) Ait Genotiplerin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.11.2017-20.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yerel Meyve Genetik Kaynaklarının Toplanması ve Korunması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 24.06.2014-20.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BAZI AHUDUDU (Rubus ideaus L.) ÇEŞİTLERİNİN ÇORUM KOŞULLARINA ADAPTASYONU", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 24.05.2016-12.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Merkez İlçe Ekolojik Koşullarında Yetişen Bazı Dut Türlerine (Morus sp) Ait Genotiplerin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.10.2017-11.05.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ülkemizde Selekte Edilmiş Ümitvar Karadut Morus nigra L ve Mordut Morus rubra L Genotiplerinin Fitokimyasal İçerikleri Antioksidant Aktiviteleri ile Kolleksiyon Bahçelerinin Oluşturulması", -Tübitak 1001, Araştırmacı, 01.06.2006-01.12.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat’ta Yabani İğde Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 17.11.2017-01.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yetiştirme Ortamına Kompost, Bakteri ve Mikoriza Uygulamasının Lale ve Zambak Yetiştiriciliğinde Büyüme, Çiçeklenme ve Soğan Kalitesine Etkisi", TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 15.07.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Yetiştirme Ortamına Kompost, Bakteri ve Mikoriza Uygulamasının Lale ve Zambak Yetiştiriciliğinde Büyüme, Çiçeklenme ve Soğan Kalitesine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.06.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"TİCARİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BAZI SÜS BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI VE TOKAT’TA YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.07.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Alttan Isıtmalı ve Sisleme Ünitesine Sahip Çelikle Çoğaltma Ünitesinin Kurulması ", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Amasya Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların Rosa spp Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Bazı Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozlarının Çimlenme Yeteneklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma ", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Kiraz Vişne Anaç Islahı ", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ülkemizde Selekte Edilmiş Ümitvar Karadut Morus nigra L ve Mordut Morus rubra L Genotiplerinin Fitokimyasal ve Antioksidant Aktiviteleri ile Koleksiyon Bahçelerinin Kurulması ", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Frenk üzümü Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı TAGEM IY 97 06 06 2001 Yardımcı Araştırıcı ", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Kuşburnu Yetiştiriciliği, Tarıma Destek Ürünler Paneli, Merkze, Kurs, 29.01.2009-29.01.2009 (Ulusal)

Kuşburnu Yetiştiriciliği, Akkuş ve Köyleri Çiftçi Eğitimi ve Danışmanlık Merkezi Projesi (TR052.02/LDI-123), Akkuş, Kurs, 30.11.2008-30.11.2008 (Ulusal)

Organik Kuşburnu Yetiştiriciliği, Kadın İstihdamını destekleme Hibe Projesi (CFCU/2007TR05 IPO 001/PWE), Kadışehri, Kurs, 01.03.2007-31.03.2007 (Ulusal)

Dut Yetiştiriciliği, Tarımda iyi Uygulamalar ve Modern Kapama Meyve Bahçesi Tesisi Çiftçi Eğitimi Projesi (İskilip/Çorum 31/05/2006 TR0305.02/LDI/049), İskilip, Kurs, 31.05.2006-31.05.2006 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmet.gunes@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1993-1997
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Dr)

Tez Adı:Tokat Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa Spp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Ve Çelikte Çoğaltılması Üzerinde Bir Araştırma
Yüksek Lisans
1991-1993
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Bazı Elma Ve Armut Çeşitlerinde Kimyasal Seyreltmenin Seyreltme Oranı, Meyve Kalitesi Ve Meyvelerin Bazı Pomolojik Özellikleri Üzerine Etkisi
Lisans
1986-1990
Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri BölümüAkademik Görevler

Profesör
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Doçent
2006-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2004-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1993-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1993-1997
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1991-1993
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)TIBBİ AROMATİK SÜS BİTKİLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ümit DÖLEK, (2008)., "Amasya yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (Rosa ssp.) seleksiyon yoluyla ıslahı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Serkan GÜNEŞ, (2011)., "Ümitvar bir kuşburnu (Rosa canina) genotipinin farklı iki lokasyondaki fenolojik, morfolojik ve pomolojik özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Ergin ÇİLALİ, (2012)., "Amasya-Tokat karayolu çevresinde doğal olarak yetişen kuşburnunda (Rosa spp) mesafeye bağlı olarak ağır metal kirliliğinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ayşe DEMİR, (2012)., "Farklı kuşburnu (Rosa sp.) türlerinde olgunlaşma süresince fenolik bileşik değişimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Ümit DÖLEK, (2013)., "Bazı kuşburnu (Rosa sp.) türlerinde optimal hasat zamanının ve fitokimyasal değişimlerin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora
6.Göknur ŞAHİN, (2013)., "Dondurarak ve açık havada kurutarak muhafazanın kuşburnu meyvesinin bazı kalite özelliklerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Şüheda Basire AKÇA, (2014)., "Tokat ekolojik koşullarında yetiştirilen bazı glayöl (Gladiolus grandiflorus) çeşitlerinin kesme çiçek verim ve kalitesi bakımından incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Ayşegül EROĞLU, (2016)., "Yalova ilinde dış mekan süs bitkilerinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Fatma KARAGÖZ, (2017)., "Farklı hasat zamanlarının bazı kuşburnu (Rosa sp.) türlerinin çekirdeklerinin yağ asitleri içeriğine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Engin KÜÇÜKHÜSEYİN, (2017)., "Bazı ahududu (Rubus ideaus L.) çeşitlerinin Çorum koşullarına adaptasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Fulya OKATAR, (2019)., "Bazı kuşburnu genotiplerinin yarı odun çelikleriyle çoğaltılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Özge ÖZCAN, (2019)., "Tokat ekolojik koşullarında lilium candidum ve lilium akkusianum zambak türlerinin fenolojik ve morfolojik karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Defne ERASLAN, (2019)., "Kuşburnu (Rosa dumalis L.) odun çeliklerinin köklenmesi üzerine bazı ortam ve uygulamaların etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Aysel GÖKÇEK, (2019)., "Gerbera (Gerbera jamesonii) bitkisinde bazı solüsyonların vazo ömrüne etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Global Impact Factor (GIF) ,Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),Google (Scholar ),Crossref (Journals),Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),ULAKBİM TR Dizin dergi listesi (TR-DİZİN), Dergi, www.turjafcongress.org
2.Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University(TR DİZİN), Dergi, Gaziosmanpaşa Üniv. Basımevi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÜNEŞ MEHMET,Alkaç Onur Sefa,ÖCALAN OSMAN NURİ (2020). Propagation of Some Sea Buchthorn Cultivars By Semi-Hardwood Cuttings. Journal of New Results in Science, 9(2), 32-38. (Yayın No: 6687864)
2.Alkaç Onur Sefa,ÖCALAN OSMAN NURİ,GÜNEŞ MEHMET (2020). The effect of some solutions on the vase life of star flowers. Ornamental Horticulture, 26(4), 607-613. (Yayın No: 6687806)
3.GÜNEŞ MEHMET,Okatar Fulya (2020). Rosa dumalis, Rosa canina ve Rosa villosa Türlerine Ait Bazı Üstün Kuşburnu Genotiplerinin Yarı-odun Çelikleriyle Çoğaltılması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(2), 133-139. (Yayın No: 6687882)
4.GÜNEŞ MEHMET,Eroğlu Ayşegül,Alkaç Onur Sefa (2019). OUTDOOR ORNAMENTAL PLANTS PRODUCED IN THE PROVINCE OF YALOVA OF TURKEYSTATUS, PROBLEMS AND SOLUTIONS. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 2(2019-2), 162-170., Doi: 10.13002/jafag4616 (Yayın No: 5244126)
5.GÜNEŞ MEHMET,Küçükhüseyin Engin (2019). Bazı Kırmızı Ahududu (Rubus idaeus L.) Çeşitlerinin Çorum EkolojikKoşullarına Adaptasyonu. Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, 8(2), 113-122. (Yayın No: 5446959)
6.Dölek Ümit,GÜNEŞ MEHMET,GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). Total Phenolic Compound and Antioxidant Activity Changes in Rosehip (Rosa sp.) During Ripening. Journal of Agricultural Science and Technology, 20(4), 817-828. (Yayın No: 4302576)
7.GÜNEŞ MEHMET,Çilali Ergin (2018). Tokat-Amasya Karayolu Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnunda (Rosa sp) Mesafeye Bağlı Olarak Kirliliğin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(3), 118-129. (Yayın No: 4551407)
8.GÜNEŞ MEHMET,Dölek Ümit,ELMASTAŞ MAHFUZ,Karagöz Fatma (2017). Effects of Harvest Times on the Fatty Acids Composition of Rose Hip (Rosa sp.) Seeds. Turkish Journal of Agriculture-Food and Technology, 5(4), 321-325. (Yayın No: 3466505)
9.GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ,GÜNEŞ MEHMET,Dölek Ümit (2017). Changes in flavonoid and phenolic acid contents in some Rosa species during ripening. Food Chemistry, 235154-159., Doi: 10.1016/j.foodchem.2017.05.004 (Yayın No: 3615725)
10.GÜNEŞ MEHMET,ELMASTAŞ MAHFUZ,Dölek Ümit (2017). Phytochemical changes in heated Rosa species fruits and seeds. Czech Journal of Food Sciences, 35(No. 4), 345-351., Doi: 10.17221/419/2016-CJFS (Yayın No: 3594246)
11.GÜNEŞ MEHMET,GÜneş Serkan,Dölek Ümit (2017). “Yıldız” Kuşburnu (Rosa canina) Çeşidinin Bazı Fenolojik, Pomolojik ve MorfolojikÖzellikleri. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa Üniversity (JAFAG), 34(1), 170-178. (Yayın No: 3486197)
12.GÜNEŞ MEHMET,Dölek Ümit,ELMASTAŞ MAHFUZ (2016). Pomological Changes in Some Rosehip Species During Ripening. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG), 33(3), 214-222. (Yayın No: 3079125)
13.Dölek Ümit,GÜNEŞ MEHMET (2016). Fruit Growth Characteristics of Rose Hips Rosa sp. Agriculture and Food Sciences Research, 3(2), 75-79., Doi: 10.20448/journal.512/2016.3.2/512.2.75.79 (Yayın No: 3090606)
14.Koç A, Çelik Z, Akbulut M, Bilgener, ŞErcişli, SGüneş, MGerçekcioğlu, REşitken, A (2013). Morphological Characterization of Cherry Rootstock Candidates Selected from Central and East Black Sea Regions in Turkey. Hindawi Publishing Corporation Scientic World Journal, 916(520), 9-19. (Yayın No: 417497)
15.GÜNEŞ MEHMET,GERÇEKCİOĞLU RESUL,Türkoğlu Z,KOÇ AYSEN,ERCİŞLİ SEZAİ,Bilgener Şükriye,AKBULUT MUSTAFA,Yıldırım N,EŞİTKEN AHMET (2012). Genetic relationships among Prunus rootstocks for sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars. Plant Genetic Resources, 10(02), 101-107., Doi: 10.1017/S147926211200007X (Yayın No: 4701293)
16.Güneş M, Çekiç Ç (2011). Effects of Various Rootstocks Budding Times and Techniques on Budding Success of Black Mulberry. Propagation of Ornamental Plants, 11(1), 44-46. (Yayın No: 417055)
17.Türkoğlu Z,, Bilgener Ş, Ercişli S, Bakır, MKoç, AAkbulut, MGerçekcioğlu, RGüneş, MEşitken, A (2010). Simple sequence repeat based assessment of genetic relationships among Prunus rootstocks. Genetics and Molecular Research, 9(4), 2556-2565. (Yayın No: 416874)
18.Güneş M (2010). Pomological and Phenological Characteristics of Promising Rose Hip Rosa Genotypes. African Journal of Biotechnology, 9(38), 6301-6306. (Yayın No: 416463)
19.Güneş M, Dölek Ü (2010). Fruit Characteristics of Promising Rose Hip Genotypes Grown in mid North Anatolia Region of Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 460-463. (Yayın No: 416251)
20.Özgen M, Güneş M, Akça Y, Türemiş, NIlgın, MKızılcı, GErdoğan, ÜSerçe, S (2009). Morphological Characterization of Several Morus Species from Turkey. Hort. Environ. Biotechnol., 50(1), 9-13. (Yayın No: 416084)
21.Gerçekcioğlu R, Güneş M, Çekiç Ç (2005). Evaluation of Some Red Raspberry Rubus idaeus L Cultivars in Central Anatolia Turkey. Journal of The American Pomological Society, 59(4), 215-220. (Yayın No: 415720)
22.Ergüneş G, Tarhan S, Güneş M (2005). Greenhouse and Open Sun Drying of European Plums Prunus domestica L. Journal of Applied Science, 5(5), 910-915. (Yayın No: 415445)
23.Özkan Y, Aslan A, Gerçekcioğlu R, Güneş, M (2005). The Effect of Indole Butyric Acid Concentrations on Rooting of the Green and Hard wood Cuttings of Some Plum Clone Rootstocks. Asian Journal of Chemistry, 17(1), 310-318. (Yayın No: 412853)
24.Özkan Yakup, Madakbaş S,Y, Gerçekcioğlu R, Güneş, M (2005). The Effect of Indole Butyric Acid Concentrations on Rooting of Green and Soft wood Cuttings of Mahaleb SL 64. Asian Journal of Chemistry, 17(1), 301-309. (Yayın No: 412604)
25.Güneş Mehmet, Çekiç Çetin (2004). Some Chemical and Physical Properties of Fruits of Different Mulberry Species Commonly Grown in Anatolia Turkey. Asian Journal of Chemistry, 16(34), 1849-1855. (Yayın No: 407146)
26.Güneş Mehmet, Çekiç Çetin (2004). The Effects of Pretreatments and Dark Light Conditions on the Seed Germination of Different Mulberry Species. Asian Journal of Chemistry, 16(34), 1842-1848. (Yayın No: 405883)
27.GÜNEŞ MEHMET (2003). Some Local Plum Varieties Grown in Tokat Province. Journal of Applied Sciences, 3(5), 291-295. (Yayın No: 405673)
28.Gunes Mehmet, Gercekcioglu Resul (2001). Effects of Ethephon on Fruit Removal Force and Other Fruit Characteristics of Kutahya Sour Cherry. Bio Science BUlletin, 17(1), 19-22. (Yayın No: 405083)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÜNEŞ MEHMET,Akça Ş Basire,YAZİCİ KÜBRA (2016). Tokat Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Glayöl Gladiolus grandiflorus Çeşitlerinin Kesme Çiçek Verim ve Kalitesi Bakımından İncelenmesi. BAHÇE, 45933-937. (Yayın No: 3087854)
2.Şahin Göknur,GÜNEŞ MEHMET,Dölek Ümit (2016). DONDURARAK VE AÇIK HAVADA KURUTARAK MUHAFAZANINKUŞBURNU MEYVESİNİN BAZI KALİTEÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ. Bahçe, 4555-66. (Yayın No: 3187135)
3.Yıldız K, Çekiç Ç, Güneş M, vd (2014). Farklı Dönemlerde alınan Kara Dut Morus nigra L Çelik Tiplerinde Köklenme Başarısının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 1-5. (Yayın No: 628609)
4.Güneş M, Şen SM (2014). Bazı Kuşburnu Tiplerinin Rosa spp Odun Çelikleriyle Çoğaltılabilirlikleri Üzerinde Bir Araştırma. Bahçe, 30(1), 17-24. (Yayın No: 627982)
5.TarhanS, Ergüneş G, Güneş M, Mutlu, A (2009). Farklı Kurutma Koşullarının Amasya Elmasının Kuruma Süresi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), 1-6. (Yayın No: 629414)
6.Edizer Y, Hancı F, Güneş M (2009). Kastamonu Yöresinde Yetişen Bazı Kuş Kirazı Prunus avium L Tiplerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 7-11. (Yayın No: 628848)
7.Cekiç Ç, Edizer Y, Güneş M (2005). Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemlerindeki Verimleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 7-11. (Yayın No: 628347)
8.GÜNEŞ MEHMET,ŞEN SEYİT MEHMET (2001). Bazı Kuşburnu Tiplerinin (Rosa spp.) Odun Çelikleriyle Çoğaltılabilirlikleri Üzerinde Bir Araştırma. Bahçe, 30(1-2), 17-24. (Yayın No: 5927847)
9.Güneş M, Şen SM (2001). Tokat Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların Rosa spp Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma. Bahçe, 30(1), 9-16. (Yayın No: 627783)
10.Gerçekcioğlu R, Güneş M, Özkan Y (1999). Bazı Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Kalitesi ve Üretim Miktarlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Bahçe, 28(12), 57-64. (Yayın No: 627532)
11.Güneş M, Aşkın MA (1993). Bazı Elma ve Armut Çeşitlerinde Kimyasal Seyreltmenin Seyreltme Oranı Meyve Kalitesi ve Meyvelerin Bazı Pomolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 3247-261. (Yayın No: 627197)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÜNEŞ MEHMET,Şahin Göknur,Dölek Ümit (2016). Dondurarak ve Açık Havada Kurutarak Muhafazanın Kuşburnu Meyvesinin Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Uluslararası katılımlı Ulusal Üzümsü Meyvelre sempozmumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3317011)
2.YAZİCİ KÜBRA,Dursun Şükrü,GÜLGÜN ASLAN BAHRİYE,GÜNEŞ MEHMET (2014). A research on evalation of cultural and landscape features of Lilium candidum white lily within the context of Tokat city.. International Environment Sciences Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3685736)
3.KOÇ AYSEN,EŞİTKEN AHMET,Türkoğlu Z,GÜNEŞ MEHMET,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2014). Some Qualitative Properties of Cherry Rootstock Candidates Selected from Central and East Black Sea Regions in Turkey. International Agriculture Congress, University of South-East Europe Lumina, Bucuresti, Romania (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4855165)
4.GÜNEŞ MEHMET,Çilali Ergin,Dölek Ümit (2017). Tokat- Amasya Karayolu Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnunda (Rosa sp) Mesafeye Bağlı Olarak Kirliliğin Belirlenmesi. XIII. Congerss of Ecology and Environment (Özet Bildiri) (Yayın No:3795391)
5.GÜNEŞ MEHMET,Alkaç Onur Sefa,Külhaşoğlu Cemre (2019). The Effect of Indole Butyric Acid Concentrations on Rooting of Hergo and Pollmix Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides). I. International Ornamental Plant Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5346751)
6.GÜNEŞ MEHMET,Alkaç Onur Sefa,ÇEKİÇ ÇETİN,SARAÇOĞLU ONUR (2019). Developing of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides) Cultivation in Tokat Ecological Conditions. I.International Ornamental Plants Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5346670)
7.GÜNEŞ MEHMET,Şahin Göknur,Dölek Ümit,ELMASTAŞ MAHFUZ (2016). Effect of Deep Freezing and Air Drying Storage on Content of Fatty Acids of Rosehip Seeds. AGROSYM 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3085792)
8.Güneş. M, Çekiç. Ç, Edizer. Y (2016). Determination of Pollen Quality Pollen Viability and Pollen Germination in Some Dogrose Species Rosa section Caninae. Ist International Rose Hip Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:421969)
9.Gerçekcioğlu. R, Güneş. M (2016). A Research on Improvement of Almond Prunus amygdalus L by Selection Wild Growing in Tokat Central Distirct. XI. GREMPA Seminar on Pistachio and Almonds (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:421727)
10.Güneş. M, Gerçekcioğlu. R, Özkan. Y (2016). Research on Phenological and Pomological Chacteristics of Some Plum Cultivars Grown in Tokat Ecological Conditions. Proc. of the Conf.On Integrated Fruit Produc. Acta Hort (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:421481)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GERÇEKCİOĞLU RESUL, GÜNEŞ MEHMET, EDİZER YEMLİHA (2003). Bazı Ahududu Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6891595)
2.YAZİCİ KÜBRA,GÜLGÜN ASLAN BAHRİYE,GÜNEŞ MEHMET,EDİZER YEMLİHA (2015). Tokat Kenti Eski Mezarlıklarında Kullanılan Bazı Soğanlı Bitkiler. Ulusal Tarım Kongresi 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:3685758)
3.ÇEKİÇ ÇETİN,GÜNEŞ MEHMET,GERÇEKCİOĞLU RESUL (2004). Bazı Çilek Çeşitlerinin Tokat Ekolojisine Adaptasyon Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4731123)
4.GERÇEKCİOĞLU RESUL,GÜNEŞ MEHMET,EDİZER YEMLİHA,Esmek İsmail (2003). Bazı Böğürtlen (Rubus fruticosus L.) Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu (2000-2002 Yılları Gözlem Sonuçları).. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4732267)
5.Onur Caner,GÜNEŞ MEHMET (1999). Bazı Frenk Üzümü (Ribes spp) Ahududu ve Böğürtlen (Rubus spp) Çeşitlerinin Evaluasyonu. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5928358)
6.EDİZER YEMLİHA,GÜNEŞ MEHMET (1997). Tokat Yöresinde Yetiştirilen Yerel Elma ve Armut Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3145182)
7.Şen S Mehmet,GÜNEŞ MEHMET (1996). Kuşburnunun Beslenme Değeri Kullanım Alanları ve Tokat Yöresi Açısından Önemi. Kuşburnu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3083853)
8.Şen S Mehmet,GÜNEŞ MEHMET (1996). Tokat Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların Rosa ssp Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Kuşburnu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3094710)
9.GÜNEŞ MEHMET,EDİZER YEMLİHA (2007). Bazı Kuşburnu Tiplerinin (Rosa spp) Tokat Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu. II Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3805036)
10.GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN (2007). Farklı Dut Anaçlarının Aşılama Zamanlarının ve Aşı Çeşitlerinin Kara dutun Morus nigra Aşı Başarısı Üzerine Etkisi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyuumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3233436)
11.GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN (2004). Tokat Yöresinde Yetiştirilen Farklı Dut Türlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3230705)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Bahçe Tarımı II (2017)., Ünal Ali,ERDOĞAN VELİ,KUNTER BİRHAN,GÜNEŞ MEHMET,YEŞİLOĞLU TURGUT,KÜDEN AYZİN,Şeniz Vedat,BALKAYA AHMET,ÖZGÜR MEHMET,GÖKÇE ALİ FUAT,İPEK MERYEM,İPEK AHMET,SARI NEBAHAT,BAKTIR İBRAHİM, Anadolu Üniversitesi, Editör: Vedat Şeniz Veli Erdoğan, Sayfa Sayısı: 239, ISBN: 978-975-06-1032-5, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4091078)
2.Bahçe Tarımı II (2016)., GÜNEŞ MEHMET,KUNTER BİRHAN, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Editör: Vedat Şeniz, Veli Erdoğan, Sayfa Sayısı: 242, ISBN: 978-975-06-1032-5, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2424979)
3.Üzümsü Meyveler (2013)., GÜNEŞ MEHMET, Tomurcukbağ Ltd. Şti, Editör: Sabit Ağaoğlu, Resul Gerçekcioğlu, Sayfa Sayısı: 654, ISBN: 978-975-978-605-64181-1-NaN, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 418057)
4.Üzümsü Meyveler (2013)., GÜNEŞ MEHMET, Tomurcukbağ Ltd. Şti, Editör: Sabit Ağaoğlu, Resul Gerçekcioğlu, Sayfa Sayısı: 654, ISBN: 978-975-978-605-64181-1-NaN, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 418153)
5.Genel Meyvecilik (2012)., GÜNEŞ MEHMET, Nobel Yayın Dağıtım, Editör: Resul Gerçekçioğlu, Şükriye Bilgener, Arif Soylu, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 417876)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat ta Yabani İğde Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yönetici, 01.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Farklı Kuşburnu Rosa sp Türlerinde Olgunlaşma Boyunca Meydana Gelen Fitokimyasal Değişimler ve Optimal Hasat Zamanının Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 07.03.2011-31.03.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Tokat Ekolojik Koşullarında Lilium candidum ve Lilium akkusianum zambak türlerinin Fenolojik ve Morfolojik Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.05.2016-20.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tokat Merkez İlçe Ekolojik Koşullarında Yetişen Bazı Dut Türlerine (Morus sp) Ait Genotiplerin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.11.2017-20.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Yerel Meyve Genetik Kaynaklarının Toplanması ve Korunması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 24.06.2014-20.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.BAZI AHUDUDU (Rubus ideaus L.) ÇEŞİTLERİNİN ÇORUM KOŞULLARINA ADAPTASYONU, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 24.05.2016-12.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Tokat Merkez İlçe Ekolojik Koşullarında Yetişen Bazı Dut Türlerine (Morus sp) Ait Genotiplerin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.10.2017-11.05.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Ülkemizde Selekte Edilmiş Ümitvar Karadut Morus nigra L ve Mordut Morus rubra L Genotiplerinin Fitokimyasal İçerikleri Antioksidant Aktiviteleri ile Kolleksiyon Bahçelerinin Oluşturulması, -Tübitak 1001, Araştırmacı, 01.06.2006-01.12.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Tokat’ta Yabani İğde Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 17.11.2017-01.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Yetiştirme Ortamına Kompost, Bakteri ve Mikoriza Uygulamasının Lale ve Zambak Yetiştiriciliğinde Büyüme, Çiçeklenme ve Soğan Kalitesine Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 15.07.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
11.Yetiştirme Ortamına Kompost, Bakteri ve Mikoriza Uygulamasının Lale ve Zambak Yetiştiriciliğinde Büyüme, Çiçeklenme ve Soğan Kalitesine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.06.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
12.TİCARİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BAZI SÜS BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI VE TOKAT’TA YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.07.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
13.Alttan Isıtmalı ve Sisleme Ünitesine Sahip Çelikle Çoğaltma Ünitesinin Kurulması , DİĞER, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
14.Amasya Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların Rosa spp Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi , DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
15.Bazı Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozlarının Çimlenme Yeteneklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma , DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
16.Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Kiraz Vişne Anaç Islahı , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
17.Ülkemizde Selekte Edilmiş Ümitvar Karadut Morus nigra L ve Mordut Morus rubra L Genotiplerinin Fitokimyasal ve Antioksidant Aktiviteleri ile Koleksiyon Bahçelerinin Kurulması , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
18.Frenk üzümü Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı TAGEM IY 97 06 06 2001 Yardımcı Araştırıcı , DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

Kurs
1.Dut Yetiştiriciliği, Tarımda iyi Uygulamalar ve Modern Kapama Meyve Bahçesi Tesisi Çiftçi Eğitimi Projesi (İskilip/Çorum 31/05/2006 TR0305.02/LDI/049), İskilip, Kurs, 31.05.2006-31.05.2006 (Ulusal)
2.Kuşburnu Yetiştiriciliği, Akkuş ve Köyleri Çiftçi Eğitimi ve Danışmanlık Merkezi Projesi (TR052.02/LDI-123), Akkuş, Kurs, 30.11.2008-30.11.2008 (Ulusal)
3.Kuşburnu Yetiştiriciliği, Tarıma Destek Ürünler Paneli, Merkze, Kurs, 29.01.2009-29.01.2009 (Ulusal)
4.Organik Kuşburnu Yetiştiriciliği, Kadın İstihdamını destekleme Hibe Projesi (CFCU/2007TR05 IPO 001/PWE), Kadışehri, Kurs, 01.03.2007-31.03.2007 (Ulusal)