GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ORHAN ULUSOYž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Orhan ULUSOY

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2017- )

Tıp Fakültesi - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1998- 2005)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,ULUSOY ORHAN (2019). Kortikosteroit İle Islatılmış Olan Mesh Kullanımının Oksidatif Stres Parametrelerine Etkisi. 7.ULUSLARARASI ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5611890)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2006-2010, PRATİSYEN HEKİM, SAĞLIK BAKANLIĞI, TOKAT İLİ REŞADİYE İLÇESİ KIZILCAÖREN SAGLIK OCAĞI, (Kamu)

2010-2017, AİLE HEKİMİ, SAĞLIK BAKANLIĞI, TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİ PETROL MEVKİİ AİLE SAGLIĞI MERKEZİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

7.Uluslararası Urojinekoloji Kongresi Katılım Sertifikası, 7.Uluslararası Urojinekoloji Kongresine Katılım sağladığını belirtir belgedir, İstanbul, Sertifika, 23.11.2019-24.11.2019 (Uluslararası)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:orhan.ulusoy@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2017-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Lisans
1998-2005
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,ULUSOY ORHAN (2019). Kortikosteroit İle Islatılmış Olan Mesh Kullanımının Oksidatif Stres Parametrelerine Etkisi. 7.ULUSLARARASI ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5611890)
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2017AİLE HEKİMİSAĞLIK BAKANLIĞI, TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİ PETROL MEVKİİ AİLE SAGLIĞI MERKEZİ, (Kamu)
2006-2010PRATİSYEN HEKİMSAĞLIK BAKANLIĞI, TOKAT İLİ REŞADİYE İLÇESİ KIZILCAÖREN SAGLIK OCAĞI, (Kamu)
Sertifika
1.7.Uluslararası Urojinekoloji Kongresi Katılım Sertifikası, 7.Uluslararası Urojinekoloji Kongresine Katılım sağladığını belirtir belgedir, İstanbul, Sertifika, 23.11.2019-24.11.2019 (Uluslararası)