GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUZAFFER KATARž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Muzaffer KATAR

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

muzaffer.katar@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2010)

Tıp Fakültesi -

LİSANS, Marmara Üniversitesi (1996- 2003)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr. (İngilizce)

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Çölyak Hastalarında Gsh-Px (Glutatyon Peroksidaz) Ve Sod (Süperoksid Dismutaz) Enzim Polimorfizmi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Tıbbi Biyokimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Temel Tıp Bilimleri Bölümü(2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2020- Devam Ediyor)

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2017- Devam Ediyor)

Hormon Ve Biyokimya Laboratuvarı Alt Birim Sorumlusu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, (2019- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2018- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dişçilik Hizmetleri Bölümü, (2018- 2019)

verdiği dersler

Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Alan Dersi (Uygulama), Lisans, (2019-2020)

Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Alan Dersi, Lisans, (2019-2020)

Diş Hekimliği 2.Sınıf-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Saati), Lisans, (2019-2020)

Diş Hekimliği 1.Sınıf-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Saati), Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem3-Tıbbi Biyokimya (Yıllık Toplam Laboratuvar Uygulaması Süresi), Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem3-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Sayısı), Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem2-Tıbbi Biyokimya (Yıllık Toplam Laboratuvar Uygulaması Süresi), Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem2-Tıbbi Biyokimya(Toplam Yıllık Ders Süresi), Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem1-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Toplam Laboratuvar Uygulaması Süresi), Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem1-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Sayısı), Lisans, (2019-2020)

Diş Hekimliği 2.Sınıf-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Saati), Lisans, (2018-2019)

Diş Hekimliği 1.Sınıf-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Saati), Lisans, (2018-2019)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik-Tıbbi Biyokimya, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Ebelik-Tıbbi Biyokimya, Lisans, (2018-2019)

Tıp Fakültesi Dönem3-Tıbbi Biyokimya (Yıllık Toplam Laboratuvar Uygulaması Süresi), Lisans, (2018-2019)

Tıp Fakültesi Dönem3-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Sayısı), Lisans, (2018-2019)

Tıp Fakültesi Dönem2-Tıbbi Biyokimya (Yıllık Toplam Laboratuvar Uygulaması Süresi), Lisans, (2018-2019)

Tıp Fakültesi Dönem1-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Toplam Laboratuvar Uygulaması Süresi), Lisans, (2018-2019)

Tıp Fakültesi Dönem2-Tıbbi Biyokimya(Toplam Yıllık Ders Süresi), Lisans, (2018-2019)

Tıp Fakültesi Ddönem1-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Toplam Ders Saati), Lisans, (2018-2019)

Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, Önlisans, (2018-2019)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik-Tıbbi Biyokimya, Lisans, (2017-2018)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Ebelik-Tıbbi Biyokimya, Lisans, (2017-2018)

Tıp Fakültesi Dönem3-Tıbbi Biyokimya (Yıllık Toplam Laboratuvar Uygulaması Süresi), Lisans, (2017-2018)

Tıp Fakültesi Dönem2-Tıbbi Biyokimya (Yıllık Toplam Laboratuvar Uygulaması Süresi), Lisans, (2017-2018)

Tıp Fakültesi Dönem1-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Toplam Laboratuvar Uygulaması Süresi), Lisans, (2017-2018)

Diş Hekimliği 2.Sınıf-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Saati), Lisans, (2017-2018)

Diş Hekimliği 1.Sınıf-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Saati), Lisans, (2017-2018)

Tıp Fakültesi Dönem3-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Sayısı), Lisans, (2017-2018)

Tıp Fakültesi Dönem2-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Sayısı), Lisans, (2017-2018)

Tıp Fakültesi Dönem1-Tıbbi Biyokimya(Yıllık Ders Sayısı), Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Emre PİRDOĞAN, "Sağlıklı Bireylerde Kan Grubu Antijenlerine Karşıhba1c Değerlerinin Karşılaştırması",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKAR İLKER,KATAR MUZAFFER, (2020). "Is C-Type Natriuretic Peptid Level Can Be An Early İndicator For Acute Kidney İnjury?", Medicine Science International Medical Journal, 9(1), 73-77., Doi: 10.5455/medscience.2019.08.9137 (Yayın No: 6170446)

KATAR MUZAFFER, (2019). "Estimation Of Median Values Of Second Trimester Screening Test For Our Hospital", International Journal Of Medical Biochemistry, (Yayın No: 6337708)

Aksakal Ceyhun,KATAR MUZAFFER, (2019). "Çocuklardaki Bell’S Palsy De Nötrofil/Lenfosit Oranı, Platelet/Lenfosit Oranı Ve Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi", Bozok Tıp Dergisi, 9(3), 39-44., Doi: 10.16919/bozoktip.494021 (Yayın No: 5251960)

KATAR MUZAFFER, (2019). "Determination Of Median Values Of First Trimester Screening Tests: A Tokat Scale Retrospective Study", Van Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 15-21. (Yayın No: 5695963)

BEKAR LÜTFÜ,KALÇIK MACİT,KATAR MUZAFFER,YETİM MUCAHİT,çelik oğuzhan,DOĞAN TOLGA,KARAVELİOĞLU YUSUF,GÖLBAŞI ZEHRA, (2019). "Investigation Of Icam-1 Levels İn Hypertensive Patients With Fragmented Qrs Complexes", Acta Cardiologica, 1-7., Doi: 10.1080/00015385.2018.1555200 (Yayın No: 5001069) [SCI-Expanded]

BEKAR LÜTFÜ,KATAR MUZAFFER,yetim mücahit,çelik oğuzhan,kilci hakan,ÖNALAN ORHAN, (2016). "Fragmented Qrs Complexes Are A Marker Of Myocardial Fibrosis İn Hypertensive Heart Disease", Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives Of The Turkish Society Of Cardiology, 44(7), 554-560., Doi: 10.5543/tkda.2016.55256 (Yayın No: 3971441)

ERDOĞAN HASAN,EKİCİ FATİH,KATAR MUZAFFER,KESİCİ HAKAN,ASLAN HÜSEYİN, (2014). "The Protective Effects Of Endothelin-A Receptor Antagonist Bq-123 İn Pentylenetetrazole-İnduced Seizure İn Rats", Human Experimental Toxicology, 33(10), 1008-1016., Doi: 10.1177/0960327113520017 (Yayın No: 3943427)

KATAR MUZAFFER,özügürlü fikret,ÖZYURT HÜSEYİN,benli i, (2014). "Evaluation Of Glutathione Peroxidase And Superoxide Dismutase Enzyme Polymorphisms İn Celiac Disease Patients", Genetics And Molecular Research, 13(1), 1030-1037. (Yayın No: 3966294) [SCI-Expanded]

ÖZÇETİN MUSTAFA,KATAR MUZAFFER,YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,özügürlü fikret, (2011). "Free Oxygen Radicals Associated With Growth İn Coeliac Disease", Healthmed Journal, 5(5), 1007-1012. (Yayın No: 3965466) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DENİZ FATİH ERSAY,özügürlü fikret,ETİKAN İLKER,KATAR MUZAFFER,YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,özdemir metin, (2012). "Nöroşirürji Polikliniğinde Değerlendirilen 289 Hastanın Vitamin B-12 Düzeylerinin Araştırılması", Selçuk Tıp Dergisi, 28(1), 36-38. (Yayın No: 3972079)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KATAR MUZAFFER (2019). Evaluation of tumor marker tests in a hospital setting. XXVII. Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting BCLF 2019XXX. National Congress of the Turkish Biochemical Society TBS 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5701889)

KATAR MUZAFFER,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL,ÖZMEN ZELİHA CANSEL (2019). Evaluation of first trimester screening tests. XXVII. Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting BCLF 2019XXX. National Congress of the Turkish Biochemical Society TBS 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5701888)

özmen zc,AYDOĞAN LEYLA,HOPA ZİYA,DEVECİ KÖKSAL,KATAR MUZAFFER (2019). GLUKOZ YÜKLEME TESTİ YAPILAN GEBELERDE OKSİDATİF STRES VEİNFLAMASYON PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. UluslararasıLaboratuvar Tıbbıve XIX. Ulusal KlinikBiyokimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5701233)

KATAR MUZAFFER (2019). D VİTAMİNİ, İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ OBEZİTEDEN ETKİLENİR Mİ?. 1st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5251982)

KATAR MUZAFFER (2019). GELENEKSEL SÜLÜK TEDAVİSİ UYGULANMASI SONRASI SERUM INR SEVİYESİNİN BEKLENENDEN UZUN SÜRE YÜKSEK KALMASI. ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5016987)

KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,KATAR MUZAFFER (2018). KLORPRIFOS TOKSISITESI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA İNTRAVENÖZ LIPID EMÜLSIYON TEDAVISININ SERUM BUN VE KREATININSEVIYESINE OLAN ETKISI. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:4619530)

KATAR MUZAFFER,DEVECİ KÖKSAL,DEVECİ HÜLYA FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA, HSCRP, TİYAMİN VE SEROTONİN’xxİNDEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası KBUD Kongre LABEXPO 2019Ulusal 2. Kalıtsal Metabolik HastalıklarLaboratuvarı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5701363)

KATAR MUZAFFER,DEMİR OSMAN İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası KBUD Kongre LABEXPO 2019Ulusal 2. Kalıtsal Metabolik HastalıklarLaboratuvarı Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5701556)

ÜNÜBOL MUSTAFA,BEKAR LÜTFÜ,KATAR MUZAFFER,çelik oğuzhan Epicardial adipose tissue in patients with prolactinoma.. The 3rd Latin Ameica Congress on Controveries to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension. (Yayın No:3976443)

BEKAR LÜTFÜ,KATAR MUZAFFER,yetim mücahit,çelik oğuzhan,kilci hakan,ÖNALAN ORHAN Serum Procollagen Type1C-terminal propeptide levels and fragmented QRS in patients with hypertension. 30. UluslararasıTürk Kardioloji Kongresi (Yayın No:3976413)

ÜNÜBOL MUSTAFA,KATAR MUZAFFER,acar b,YİĞİT SERBÜLENT The frequency of Cushing Syndrome in Turkish morbid obesity patients.. The 3rd Latin Ameica Congress on Controveries to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (Yayın No:3976278)

ÜNÜBOL MUSTAFA,özmen zc,KATAR MUZAFFER,acar b,yazak veli Relationship between Type-1 Diabetes Mellitus and Antiapoptotic Gene BCL-2 expression. The Endocrine Society’s 97th Annual Meeting and Expo (Yayın No:3975975)

ÜNÜBOL MUSTAFA,KATAR MUZAFFER,özmen zc,yazak veli,acar b Myeloperoxidase plasma levels in Type-1 Diabetes patients. The Endocrine Society’s 97th Annual Meeting and Expo (Yayın No:3975932)

ÜNÜBOL MUSTAFA,KATAR MUZAFFER,özçağlayan tik,çelik oğuzhan,ÖZÇAĞLAYAN ÖMER,özmen zc,yazak veli,acar b Serum levels of Fetuin-A are increased in patients with Non-Functional Adrenal Incidentalomas. The Endocrine Society’s 97th Annual Meeting and Expo. (Yayın No:3975899)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÜNÜBOL MUSTAFA,MAMAN ADEM,çelik oğuzhan,KATAR MUZAFFER,ertugay çk Hashimoto Tiroiditine bağlı Hipotiroidisi olan hastada hiperaktif Nodül Birlikteliği.. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Yayın No:3978184)

ÜNÜBOL MUSTAFA,YİĞİT SERBÜLENT,ÖZÇAĞLAYAN ÖMER,KATAR MUZAFFER Yaşlılık Döneminde Miksödem Koması ile tanı konulan Sheehan Sendromu olgusu.. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Yayın No:3978099)

ÜNÜBOL MUSTAFA,KATAR MUZAFFER,barut m,YİĞİT SERBÜLENT,güney e Vitamin B12 eksikliği Gestasyonel Diyabetes Mellitus için bir risk faktörü mü?. 50. Ulusal Diyabet Kongresi (Yayın No:3978058)

ÜNÜBOL MUSTAFA,YİĞİT SERBÜLENT,çelik oğuzhan,KATAR MUZAFFER,barut m Kötü glisemik kontrolü olan hastada saptanan nadir bir Sekonder Diyabet nedeni: Hemokromatozis.. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Yayın No:3977749)

ÜNÜBOL MUSTAFA,YİĞİT SERBÜLENT,KATAR MUZAFFER,BEKAR LÜTFÜ Hashimoto troiditine bağlı subklinik hipotroidizm ile eritrosit dağılım genişliği arasındaki ilişki.. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Yayın No:3977636)

ŞAHİN ŞAFAK,ÖZYURT HÜSEYİN,AKBAŞ AHMET,KATAR MUZAFFER,Şaylan O,benli i,yılmaz r,KISACIK BÜNYAMİN Tokat bölgesinde Ailesel Akdeniz Ateşi ön tanılı kişilerde MefV geninde sık görülen mutasyonların sıklığı ve dağılımı.. 20. Ulusal Biyokimya Kongresi (Yayın No:3977537)

BEKAR LÜTFÜ,yetim mücahit,KATAR MUZAFFER,şahan ag,ÖNALAN ORHAN Non-dipper hypertension is closely related to inflamation. 28.Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Yayın No:3977369)

BEKAR LÜTFÜ,yetim mücahit,KATAR MUZAFFER,ÖNALAN ORHAN Importance of N-terminal proBNP in evaluation of non-dipper hypertensive patients. 28.Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Yayın No:3977134)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Basic Medical Sciences (2019)., KATAR MUZAFFER, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör: Tuli Abdullah, Polat Sait, Oğuz Özkan, ISBN: 978-605-258-627-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5682028)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Fibromyalji Sendromlu hastalarda oksidatif stres ve nöropati ile ilişkili vitaminlerin hastalık etiyopatogenezi ve klinik ile ilişkisinin değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 26.02.2018-29.04.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2010-2017, TIBBİ BİYOKİMYA UZMANI HEKİM / BAŞHEKİM YARDIMCISI, TOKAT DEVLET HASTANESİ, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 06.10.2018-14.10.2018 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hadyek tarafından düzenlenen ’xx’xxDeney Hayvanları Kullanım Sertifikası’xx’xx eğitimini başarıyla tamamlayarak A kategorisi sertifikası almaya hak kazanmıştır, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 06.10.2018-14.10.2018 (Ulusal)

Klinik Araştırmalar Derneği Temel İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ’xx’xx Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu’xx’xxnu başarıyla tamamlamıştır., Klinik Araştırmalar Derneği, Sertifika, 18.06.2017-18.06.2017 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:muzaffer.katar@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2006-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tez Adı:Çölyak Hastalarında Gsh-Px (Glutatyon Peroksidaz) Ve Sod (Süperoksid Dismutaz) Enzim Polimorfizmi
Lisans
1996-2003
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr. (İngilizce)Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2017-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı
2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği
2017
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2018-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Hormon ve Biyokimya Laboratuvarı alt birim sorumlusu
2017
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
2018
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTürkçe3
Lisans
(2019-2020)TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK ALAN DERSİ (UYGULAMA)Türkçe9
(2019-2020)TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe17
(2019-2020)DİŞ HEKİMLİĞİ 2.SINIF-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAATİ)Türkçe12
(2019-2020)DİŞ HEKİMLİĞİ 1.SINIF-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAATİ)Türkçe10
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM3-TIBBİ BİYOKİMYA (YILLIK TOPLAM LABORATUVAR UYGULAMASI SÜRESİ)Türkçe4
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM3-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAYISI)Türkçe8
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM2-TIBBİ BİYOKİMYA (YILLIK TOPLAM LABORATUVAR UYGULAMASI SÜRESİ)Türkçe4
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM2-TIBBİ BİYOKİMYA(TOPLAM YILLIK DERS SÜRESİ)Türkçe18
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM1-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK TOPLAM LABORATUVAR UYGULAMASI SÜRESİ)Türkçe4
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM1-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAYISI)Türkçe22
(2018-2019)DİŞ HEKİMLİĞİ 2.SINIF-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAATİ)Türkçe18
(2018-2019)DİŞ HEKİMLİĞİ 1.SINIF-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAATİ)Türkçe18
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-HEMŞİRELİK-TIBBİ BİYOKİMYATürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-EBELİK-TIBBİ BİYOKİMYATürkçe2
(2018-2019)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM3-TIBBİ BİYOKİMYA (YILLIK TOPLAM LABORATUVAR UYGULAMASI SÜRESİ)Türkçe4
(2018-2019)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM3-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAYISI)Türkçe6
(2018-2019)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM2-TIBBİ BİYOKİMYA (YILLIK TOPLAM LABORATUVAR UYGULAMASI SÜRESİ)Türkçe2
(2018-2019)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM1-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK TOPLAM LABORATUVAR UYGULAMASI SÜRESİ)Türkçe4
(2018-2019)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM2-TIBBİ BİYOKİMYA(TOPLAM YILLIK DERS SÜRESİ)Türkçe18
(2018-2019)TIP FAKÜLTESİ DDÖNEM1-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK TOPLAM DERS SAATİ)Türkçe18
(2017-2018)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-HEMŞİRELİK-TIBBİ BİYOKİMYATürkçe2
(2017-2018)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-EBELİK-TIBBİ BİYOKİMYATürkçe2
(2017-2018)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM3-TIBBİ BİYOKİMYA (YILLIK TOPLAM LABORATUVAR UYGULAMASI SÜRESİ)Türkçe2
(2017-2018)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM2-TIBBİ BİYOKİMYA (YILLIK TOPLAM LABORATUVAR UYGULAMASI SÜRESİ)Türkçe6
(2017-2018)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM1-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK TOPLAM LABORATUVAR UYGULAMASI SÜRESİ)Türkçe6
(2017-2018)DİŞ HEKİMLİĞİ 2.SINIF-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAATİ)Türkçe21
(2017-2018)DİŞ HEKİMLİĞİ 1.SINIF-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAATİ)Türkçe21
(2017-2018)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM3-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAYISI)Türkçe4
(2017-2018)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM2-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAYISI)Türkçe8
(2017-2018)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM1-TIBBİ BİYOKİMYA(YILLIK DERS SAYISI)Türkçe12
Yüksek Lisans
(2018-2019)TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Emre PİRDOĞAN, "Sağlıklı bireylerde kan grubu antijenlerine karşıHbA1c değerlerinin karşılaştırması", Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AKAR İLKER,KATAR MUZAFFER (2020). Is C-type natriuretic peptid level can be an early indicator for acute kidney injury?. Medicine Science International Medical Journal, 9(1), 73-77., Doi: 10.5455/medscience.2019.08.9137 (Yayın No: 6170446)
2.KATAR MUZAFFER (2019). Estimation of Median Values of Second Trimester Screening Test for Our Hospital. International Journal of Medical Biochemistry, (Yayın No: 6337708)
3.Aksakal Ceyhun,KATAR MUZAFFER (2019). Çocuklardaki Bell’s Palsy de Nötrofil/Lenfosit Oranı, Platelet/Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi. Bozok Tıp Dergisi, 9(3), 39-44., Doi: 10.16919/bozoktip.494021 (Yayın No: 5251960)
4.KATAR MUZAFFER (2019). Determination of Median Values of First Trimester Screening Tests: A Tokat Scale Retrospective Study. Van Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 15-21. (Yayın No: 5695963)
5.BEKAR LÜTFÜ,KALÇIK MACİT,KATAR MUZAFFER,YETİM MUCAHİT,çelik oğuzhan,DOĞAN TOLGA,KARAVELİOĞLU YUSUF,GÖLBAŞI ZEHRA (2019). Investigation of ICAM-1 levels in hypertensive patients with fragmented QRS complexes. Acta Cardiologica, 1-7., Doi: 10.1080/00015385.2018.1555200 (Yayın No: 5001069)
6.BEKAR LÜTFÜ,KATAR MUZAFFER,yetim mücahit,çelik oğuzhan,kilci hakan,ÖNALAN ORHAN (2016). Fragmented QRS Complexes are a Marker of Myocardial Fibrosis in Hypertensive Heart Disease. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, 44(7), 554-560., Doi: 10.5543/tkda.2016.55256 (Yayın No: 3971441)
7.ERDOĞAN HASAN,EKİCİ FATİH,KATAR MUZAFFER,KESİCİ HAKAN,ASLAN HÜSEYİN (2014). The protective effects of endothelin-A receptor antagonist BQ-123 in pentylenetetrazole-induced seizure in rats. Human Experimental Toxicology, 33(10), 1008-1016., Doi: 10.1177/0960327113520017 (Yayın No: 3943427)
8.KATAR MUZAFFER,özügürlü fikret,ÖZYURT HÜSEYİN,benli i (2014). Evaluation of glutathione peroxidase and superoxide dismutase enzyme polymorphisms in celiac disease patients. Genetics and Molecular Research, 13(1), 1030-1037. (Yayın No: 3966294)
9.ÖZÇETİN MUSTAFA,KATAR MUZAFFER,YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,özügürlü fikret (2011). Free Oxygen Radicals Associated with Growth in Coeliac Disease. HealthMED Journal, 5(5), 1007-1012. (Yayın No: 3965466)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.DENİZ FATİH ERSAY,özügürlü fikret,ETİKAN İLKER,KATAR MUZAFFER,YENİŞEHİRLİ GÜLGÜN,özdemir metin (2012). Nöroşirürji polikliniğinde değerlendirilen 289 hastanın Vitamin B-12 düzeylerinin araştırılması. Selçuk Tıp Dergisi, 28(1), 36-38. (Yayın No: 3972079)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.özmen zc,AYDOĞAN LEYLA,HOPA ZİYA,DEVECİ KÖKSAL,KATAR MUZAFFER (2019). GLUKOZ YÜKLEME TESTİ YAPILAN GEBELERDE OKSİDATİF STRES VEİNFLAMASYON PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. UluslararasıLaboratuvar Tıbbıve XIX. Ulusal KlinikBiyokimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5701233)
2.KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,KATAR MUZAFFER (2018). KLORPRIFOS TOKSISITESI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA İNTRAVENÖZ LIPID EMÜLSIYON TEDAVISININ SERUM BUN VE KREATININSEVIYESINE OLAN ETKISI. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:4619530)
3.KATAR MUZAFFER (2019). GELENEKSEL SÜLÜK TEDAVİSİ UYGULANMASI SONRASI SERUM INR SEVİYESİNİN BEKLENENDEN UZUN SÜRE YÜKSEK KALMASI. ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5016987)
4.KATAR MUZAFFER (2019). D VİTAMİNİ, İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ OBEZİTEDEN ETKİLENİR Mİ?. 1st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5251982)
5.KATAR MUZAFFER (2019). Evaluation of tumor marker tests in a hospital setting. XXVII. Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting BCLF 2019XXX. National Congress of the Turkish Biochemical Society TBS 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5701889)
6.KATAR MUZAFFER,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL,ÖZMEN ZELİHA CANSEL (2019). Evaluation of first trimester screening tests. XXVII. Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting BCLF 2019XXX. National Congress of the Turkish Biochemical Society TBS 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5701888)
7.KATAR MUZAFFER,DEVECİ KÖKSAL,DEVECİ HÜLYA (2019). FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA, HSCRP, TİYAMİN VE SEROTONİN’xxİNDEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası KBUD Kongre LABEXPO 2019Ulusal 2. Kalıtsal Metabolik HastalıklarLaboratuvarı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5701363)
8.KATAR MUZAFFER,DEMİR OSMAN (2019). İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası KBUD Kongre LABEXPO 2019Ulusal 2. Kalıtsal Metabolik HastalıklarLaboratuvarı Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5701556)
9.ÜNÜBOL MUSTAFA,BEKAR LÜTFÜ,KATAR MUZAFFER,çelik oğuzhan (2019). Epicardial adipose tissue in patients with prolactinoma.. The 3rd Latin Ameica Congress on Controveries to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension. (Yayın No:3976443)
10.BEKAR LÜTFÜ,KATAR MUZAFFER,yetim mücahit,çelik oğuzhan,kilci hakan,ÖNALAN ORHAN (2019). Serum Procollagen Type1C-terminal propeptide levels and fragmented QRS in patients with hypertension. 30. UluslararasıTürk Kardioloji Kongresi (Yayın No:3976413)
11.ÜNÜBOL MUSTAFA,KATAR MUZAFFER,acar b,YİĞİT SERBÜLENT (2019). The frequency of Cushing Syndrome in Turkish morbid obesity patients.. The 3rd Latin Ameica Congress on Controveries to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (Yayın No:3976278)
12.ÜNÜBOL MUSTAFA,özmen zc,KATAR MUZAFFER,acar b,yazak veli (2019). Relationship between Type-1 Diabetes Mellitus and Antiapoptotic Gene BCL-2 expression. The Endocrine Society’s 97th Annual Meeting and Expo (Yayın No:3975975)
13.ÜNÜBOL MUSTAFA,KATAR MUZAFFER,özmen zc,yazak veli,acar b (2019). Myeloperoxidase plasma levels in Type-1 Diabetes patients. The Endocrine Society’s 97th Annual Meeting and Expo (Yayın No:3975932)
14.ÜNÜBOL MUSTAFA,KATAR MUZAFFER,özçağlayan tik,çelik oğuzhan,ÖZÇAĞLAYAN ÖMER,özmen zc,yazak veli,acar b (2019). Serum levels of Fetuin-A are increased in patients with Non-Functional Adrenal Incidentalomas. The Endocrine Society’s 97th Annual Meeting and Expo. (Yayın No:3975899)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÜNÜBOL MUSTAFA,MAMAN ADEM,çelik oğuzhan,KATAR MUZAFFER,ertugay çk (2019). Hashimoto Tiroiditine bağlı Hipotiroidisi olan hastada hiperaktif Nodül Birlikteliği.. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Yayın No:3978184)
2.ÜNÜBOL MUSTAFA,YİĞİT SERBÜLENT,ÖZÇAĞLAYAN ÖMER,KATAR MUZAFFER (2019). Yaşlılık Döneminde Miksödem Koması ile tanı konulan Sheehan Sendromu olgusu.. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Yayın No:3978099)
3.ÜNÜBOL MUSTAFA,KATAR MUZAFFER,barut m,YİĞİT SERBÜLENT,güney e (2019). Vitamin B12 eksikliği Gestasyonel Diyabetes Mellitus için bir risk faktörü mü?. 50. Ulusal Diyabet Kongresi (Yayın No:3978058)
4.ÜNÜBOL MUSTAFA,YİĞİT SERBÜLENT,çelik oğuzhan,KATAR MUZAFFER,barut m (2019). Kötü glisemik kontrolü olan hastada saptanan nadir bir Sekonder Diyabet nedeni: Hemokromatozis.. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Yayın No:3977749)
5.ÜNÜBOL MUSTAFA,YİĞİT SERBÜLENT,KATAR MUZAFFER,BEKAR LÜTFÜ (2019). Hashimoto troiditine bağlı subklinik hipotroidizm ile eritrosit dağılım genişliği arasındaki ilişki.. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Yayın No:3977636)
6.ŞAHİN ŞAFAK,ÖZYURT HÜSEYİN,AKBAŞ AHMET,KATAR MUZAFFER,Şaylan O,benli i,yılmaz r,KISACIK BÜNYAMİN (2019). Tokat bölgesinde Ailesel Akdeniz Ateşi ön tanılı kişilerde MefV geninde sık görülen mutasyonların sıklığı ve dağılımı.. 20. Ulusal Biyokimya Kongresi (Yayın No:3977537)
7.BEKAR LÜTFÜ,yetim mücahit,KATAR MUZAFFER,şahan ag,ÖNALAN ORHAN (2019). Non-dipper hypertension is closely related to inflamation. 28.Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Yayın No:3977369)
8.BEKAR LÜTFÜ,yetim mücahit,KATAR MUZAFFER,ÖNALAN ORHAN (2019). Importance of N-terminal proBNP in evaluation of non-dipper hypertensive patients. 28.Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Yayın No:3977134)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Basic Medical Sciences (2019)., KATAR MUZAFFER, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör: Tuli Abdullah, Polat Sait, Oğuz Özkan, ISBN: 978-605-258-627-3, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5682028)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Fibromyalji Sendromlu hastalarda oksidatif stres ve nöropati ile ilişkili vitaminlerin hastalık etiyopatogenezi ve klinik ile ilişkisinin değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 26.02.2018-29.04.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2017TIBBİ BİYOKİMYA UZMANI HEKİM / BAŞHEKİM YARDIMCISITOKAT DEVLET HASTANESİ, (Hastane)
Sertifika
1.Klinik Araştırmalar Derneği Temel İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ’xx’xx Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu’xx’xxnu başarıyla tamamlamıştır., Klinik Araştırmalar Derneği, Sertifika, 18.06.2017-18.06.2017 (Ulusal)
2.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 06.10.2018-14.10.2018 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hadyek tarafından düzenlenen ’xx’xxDeney Hayvanları Kullanım Sertifikası’xx’xx eğitimini başarıyla tamamlayarak A kategorisi sertifikası almaya hak kazanmıştır, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 06.10.2018-14.10.2018 (Ulusal)