GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ZEKİYE ÇELİKBAޞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Zekiye ÇELİKBAŞ

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Psikiyatri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2017)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (2006- 2012)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Şizofreni Hastalarında Metabolik Sendrom Ve İlişkili Parametrelerin Bilişsel İşlevler Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Psikiyatri Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Obsesif Kompulsif Bozukluk, Lisans, (2019-2020)

Bipolar Bozukluklar, Lisans, (2019-2020)

Psikiyatride Sınıflandırma Sistemleri, Lisans, (2019-2020)

Uygulama: Psikotik Bozukluk Hastasına Reçete Düzenleme, Lisans, (2019-2020)

Uygulama: Depresif Bozukluk Hastasına Reçete Düzenleme, Lisans, (2019-2020)

Psikotik Bozukluklar, Demans, Deliryum Ve Alkol-Madde Kullanımı Bozukluklarında Tedavi İlkeleri, Lisans, (2019-2020)

Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk Ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Tedavi İlkeleri, Lisans, (2019-2020)

Ruhsal Durum Muayenesi, Lisans, (2019-2020)

Hasta Öyküsü Alma, Lisans, (2019-2020)

Temel Görüşme Teknikleri, Lisans, (2019-2020)

Erişkinde Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu, Lisans, (2019-2020)

Olgu Temelli Öğrenme Deliryum, Lisans, (2019-2020)

Alkol Ve Madde İle İlişkili Bozukluklar Ve Bağımlılık Bozuklukları, Lisans, (2019-2020)

Deliryum Riskini Değerlendirme, Lisans, (2019-2020)

Nörokognitif Bozukluklar, Lisans, (2019-2020)

Olgu Temelli Öğrenme Anksiyete, Lisans, (2019-2020)

Olgu Temelli Öğrenme - Psikoz, Lisans, (2019-2020)

Şizofreni Spektrumu Ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar, Lisans, (2019-2020)

Davranışın Nörobiyolojik Temelleri, Lisans, (2019-2020)

Alkol Ve Madde Kullanım Bozuklukları, Lisans, (2019-2020)

Genel Tıpta Psikiyatrik Bozukluklar, Lisans, (2019-2020)

Anksiyete Bozuklukları, Lisans, (2019-2020)

Deliryum Ve Demans, Lisans, (2019-2020)

Şizofreni Ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Lisans, (2019-2020)

Temel Psikodinamik Kavramlar, Lisans, (2019-2020)

İletişim Ve Etkili İletişim Becerileri, Lisans, (2019-2020)

Depresif Bozukluklar Ve Bipolar Bozukluklar - 2, Lisans, (2019-2020)

Stres Ve Stresle Baş Etme, Lisans, (2019-2020)

Temel Psikoloji Kuram Ve Kavramları – 2, Lisans, (2019-2020)

Bilişsel Psikoloji-2, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Zekiye ÇELİKBAŞ, "Şizofreni Hastalarında Metabolik Sendrom Ve İlişkili Parametrelerin Bilişsel İşlevler Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi", 2016

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KOCAKAYA HANİFE,SONGUR EMRAH,BATMAZ SEDAT,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,KÜÇÜK ÖNDER, (2020). "Impact Of Metabolic Syndrome And Clinical Features On Functioning İn Patients With Bipolar Disorder: A Cross-Sectional Study", Brazilian Journal Of Psychiatry, (Yayın No: 6183029) [SCI-Expanded]

OĞUZ GÜLAY,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT,ÇAĞLI SAİME,SUNGUR MEHMET ZİHNİ, (2019). "Comparison Between Obsessive Compulsive Disorder And Panic Disorder On Metacognitive Beliefs, Emotional Schemas, And Cognitive Flexibility", International Journal Of Cognitive Therapy, 12(3), 157-178., Doi: 10.1007/s41811-019-00047-5 (Yayın No: 5784121) [SSCI]

Bal Ufuk,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT, (2018). "Association Of Mindfulness And İmpulsivity With Obesity", Archives Of Clinical Psychiatry (São Paulo), 45(5), 130-134., Doi: 10.1590/0101-60830000000173 (Yayın No: 4681366) [SCI-Expanded]

KOCAKAYA HANİFE,BATMAZ SEDAT,DEMİR OSMAN,SONGUR EMRAH,ÇELİKBAŞ ZEKİYE, (2018). "Metabolic Syndrome İn Bipolar Disorder: Prevalence, Demographics And Clinical Correlates İn İndividuals With Bipolar I, Bipolar Iı, And Healthy Controls", Archives Of Clinical Psychiatry (São Paulo), 45(6), 143-149., Doi: 10.1590/0101-60830000000177 (Yayın No: 4681349) [SCI-Expanded]

YILDIZ MESUT,YEŞİLYAPRAK NURGÜL,SONGUR EMRAH,ÇELİKBAŞ ZEKİYE, (2015). "Psychotic Disorder After Ventriculoperitoneal Shunt Surgery: A Case Report", Klınık Psıkofarmakolojı Bultenı-Bulletın Of Clınıcal Psychopharmacology, 25(1), (Yayın No: 6183091) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT,YÜNCÜ ÖZGÜR AHMET,ÖZTÜRK MEHMET,AKPINAR ASLAN ESMA, (2020). "Assessing Depression With Anxious Distress And Mixed Features: The Validity And Reliability Of The Turkısh Version Of The Clinically Useful Depression Outcome Scale", Journal Of Clinical Psychiatry, 23(1), 43-55. (Yayın No: 6078352)

ÇELİKBAŞ ZEKİYE,Ergün Serhat, (2018). "Şizofrenide Nörobilişsel Bozukluklar Ve İşlevsellikle İlişkisi", Journal Of Contemporary Medicine, 8(2), 183-187., Doi: 10.16899/gopctd.424417 (Yayın No: 5158674)

ÇELİKBAŞ ZEKİYE,YILDIZ MESUT,BATMAZ SEDAT,ALKAR ÖZDEN YALÇINKAYA,KOCAKAYA HANİFE, (2018). "Effect Of Comorbid Metabolic Syndrome And Related Components On Cognition İn Patients With Schizophrenia", Psychiatry And Behavioral Sciences, 8(4), 147-157., Doi: 10.5455/PBS.20180530034643 (Yayın No: 5139943)

YILDIZ MESUT,KÜPELİ YORGUNER NEŞE,DEMİR ORAN MERAL,BATMAZ SEDAT,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,Ergün Serhat, (2018). "Correlation Of Autistic Symptoms With Depression And Mania Severity İn Bipolar Disorder", Psychiatry And Behavioral Sciences, 8(2), 71-78., Doi: 10.5455/PBS.20180626100402 (Yayın No: 4408662)

YILDIZ MESUT,Küpeli Neşe,Oran Demir Meral,BATMAZ SEDAT,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,Ergun Serhat, (2018). "Correlation Of Autistic Symptoms With Depression And Mania Severity İn Bipolar Disorder", Psychiatry And Behavioral Sciences, 8(2), 71, Doi: 10.5455/PBS.20180626100402 (Yayın No: 4681402)

ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT,Bal Ufuk,AKPINAR ASLAN ESMA, (2018). "Metacognitive Beliefs İn Alexithymic Individuals", Journal Of Cognitive-Behavioral Psychotherapy And Research, 7(3), 113-119., Doi: 10.5455/JCBPR.291367 (Yayın No: 4681313)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KOCAKAYA HANİFE,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,YILDIZ MESUT,SONGUR EMRAH,BATMAZ SEDAT Ziprasidone Associated Sexual Hyperarousal a Case Report. EPA Congress 2015 Vienna, Austria March 28-31, 2015 (Poster) (Yayın No:1665073)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÇELİKBAŞ ZEKİYE,YEŞİLYAPRAK NURGÜL,SONGUR EMRAH,BATMAZ SEDAT,YILDIZ MESUT Depresyonda Kalıntı Belirti Olarak İştahsızlık Olgu Sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1665070)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012-2013, Pratisyen hekim, Gölhisar Devlet Hastanesi, (Diğer)

2017-2019, Uzman Doktor, TOKAT VALİ RECEP YAZICIIOĞLU RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ, (Hastane)

2019-2019, Uzman Doktor, Yalvaç Devlet Hastanesi, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Kurs, 05.04.2020 (Ulusal)

Acceptance and commitment therapy, Acceptance and commitment therapy, İstanbul, Kurs, 03.05.2018-06.05.2018 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulayıcı Sertifikası, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulayıcı Sertifikası, Samsun, Sertifika, 17.03.2015-02.05.2017 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:zekiye.celikbas@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2013-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Şizofreni Hastalarında Metabolik Sendrom Ve İlişkili Parametrelerin Bilişsel İşlevler Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Lisans
2006-2012
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTürkçe2
(2019-2020)BİPOLAR BOZUKLUKLARTürkçe2
(2019-2020)PSİKİYATRİDE SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİTürkçe2
(2019-2020)UYGULAMA: PSİKOTİK BOZUKLUK HASTASINA REÇETE DÜZENLEMETürkçe1
(2019-2020)UYGULAMA: DEPRESİF BOZUKLUK HASTASINA REÇETE DÜZENLEMETürkçe1
(2019-2020)PSİKOTİK BOZUKLUKLAR, DEMANS, DELİRYUM VE ALKOL-MADDE KULLANIMI BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ İLKELERİTürkçe2
(2019-2020)ANKSİYETE BOZUKLUKLARI, OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA TEDAVİ İLKELERİTürkçe2
(2019-2020)RUHSAL DURUM MUAYENESİTürkçe2
(2019-2020)HASTA ÖYKÜSÜ ALMATürkçe2
(2019-2020)TEMEL GÖRÜŞME TEKNİKLERİTürkçe2
(2019-2020)ERİŞKİNDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUTürkçe2
(2019-2020)OLGU TEMELLİ ÖĞRENME DELİRYUMTürkçe2
(2019-2020)ALKOL VE MADDE İLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR VE BAĞIMLILIK BOZUKLUKLARITürkçe2
(2019-2020)DELİRYUM RİSKİNİ DEĞERLENDİRMETürkçe2
(2019-2020)NÖROKOGNİTİF BOZUKLUKLARTürkçe2
(2019-2020)OLGU TEMELLİ ÖĞRENME ANKSİYETETürkçe2
(2019-2020)OLGU TEMELLİ ÖĞRENME - PSİKOZTürkçe2
(2019-2020)ŞİZOFRENİ SPEKTRUMU VE PSİKOZLA GİDEN DİĞER BOZUKLUKLARTürkçe2
(2019-2020)DAVRANIŞIN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİTürkçe2
(2019-2020)ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARITürkçe2
(2019-2020)GENEL TIPTA PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARTürkçe2
(2019-2020)ANKSİYETE BOZUKLUKLARITürkçe2
(2019-2020)DELİRYUM VE DEMANSTürkçe2
(2019-2020)ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLARTürkçe2
(2019-2020)TEMEL PSİKODİNAMİK KAVRAMLARTürkçe2
(2019-2020)İLETİŞİM VE ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİTürkçe1
(2019-2020)DEPRESİF BOZUKLUKLAR VE BİPOLAR BOZUKLUKLAR - 2Türkçe1
(2019-2020)STRES VE STRESLE BAŞ ETMETürkçe1
(2019-2020)TEMEL PSİKOLOJİ KURAM VE KAVRAMLARI – 2Türkçe1
(2019-2020)BİLİŞSEL PSİKOLOJİ-2Türkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Zekiye ÇELİKBAŞ, (2016)., "ŞİZOFRENİ HASTALARINDA METABOLİK SENDROM VE İLİŞKİLİ PARAMETRELERİN BİLİŞSEL İŞLEVLER ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KOCAKAYA HANİFE,SONGUR EMRAH,BATMAZ SEDAT,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,KÜÇÜK ÖNDER (2020). Impact of metabolic syndrome and clinical features on functioning in patients with bipolar disorder: a cross-sectional study. Brazilian Journal of Psychiatry, (Yayın No: 6183029)
2.OĞUZ GÜLAY,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT,ÇAĞLI SAİME,SUNGUR MEHMET ZİHNİ (2019). Comparison Between Obsessive Compulsive Disorder and Panic Disorder on Metacognitive Beliefs, Emotional Schemas, and Cognitive Flexibility. International Journal of Cognitive Therapy, 12(3), 157-178., Doi: 10.1007/s41811-019-00047-5 (Yayın No: 5784121)
3.Bal Ufuk,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT (2018). Association of mindfulness and impulsivity with obesity. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 45(5), 130-134., Doi: 10.1590/0101-60830000000173 (Yayın No: 4681366)
4.KOCAKAYA HANİFE,BATMAZ SEDAT,DEMİR OSMAN,SONGUR EMRAH,ÇELİKBAŞ ZEKİYE (2018). Metabolic syndrome in bipolar disorder: prevalence, demographics and clinical correlates in individuals with bipolar I, bipolar II, and healthy controls. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 45(6), 143-149., Doi: 10.1590/0101-60830000000177 (Yayın No: 4681349)
5.YILDIZ MESUT,YEŞİLYAPRAK NURGÜL,SONGUR EMRAH,ÇELİKBAŞ ZEKİYE (2015). Psychotic disorder after ventriculoperitoneal shunt surgery: a case report. KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 25(1), (Yayın No: 6183091)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT,YÜNCÜ ÖZGÜR AHMET,ÖZTÜRK MEHMET,AKPINAR ASLAN ESMA (2020). Assessing Depression with Anxious Distress and Mixed features: The Validity and Reliability of the Turkısh Version of the Clinically Useful Depression Outcome Scale. Journal of Clinical Psychiatry, 23(1), 43-55. (Yayın No: 6078352)
2.ÇELİKBAŞ ZEKİYE,Ergün Serhat (2018). Şizofrenide Nörobilişsel Bozukluklar Ve İşlevsellikle İlişkisi. Journal of Contemporary Medicine, 8(2), 183-187., Doi: 10.16899/gopctd.424417 (Yayın No: 5158674)
3.ÇELİKBAŞ ZEKİYE,YILDIZ MESUT,BATMAZ SEDAT,ALKAR ÖZDEN YALÇINKAYA,KOCAKAYA HANİFE (2018). Effect of comorbid metabolic syndrome and related components on cognition in patients with schizophrenia. Psychiatry and Behavioral Sciences, 8(4), 147-157., Doi: 10.5455/PBS.20180530034643 (Yayın No: 5139943)
4.YILDIZ MESUT,KÜPELİ YORGUNER NEŞE,DEMİR ORAN MERAL,BATMAZ SEDAT,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,Ergün Serhat (2018). Correlation of Autistic Symptoms With Depression and Mania Severity in Bipolar Disorder. Psychiatry and Behavioral Sciences, 8(2), 71-78., Doi: 10.5455/PBS.20180626100402 (Yayın No: 4408662)
5.YILDIZ MESUT,Küpeli Neşe,Oran Demir Meral,BATMAZ SEDAT,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,Ergun Serhat (2018). Correlation of Autistic Symptoms With Depression and Mania Severity in Bipolar Disorder. Psychiatry and Behavioral Sciences, 8(2), 71, Doi: 10.5455/PBS.20180626100402 (Yayın No: 4681402)
6.ÇELİKBAŞ ZEKİYE,BATMAZ SEDAT,Bal Ufuk,AKPINAR ASLAN ESMA (2018). Metacognitive Beliefs in Alexithymic Individuals. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7(3), 113-119., Doi: 10.5455/JCBPR.291367 (Yayın No: 4681313)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KOCAKAYA HANİFE,ÇELİKBAŞ ZEKİYE,YILDIZ MESUT,SONGUR EMRAH,BATMAZ SEDATZiprasidone Associated Sexual Hyperarousal a Case Report. EPA Congress 2015 Vienna, Austria March 28-31, 2015 (Poster) (Yayın No:1665073)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÇELİKBAŞ ZEKİYE,YEŞİLYAPRAK NURGÜL,SONGUR EMRAH,BATMAZ SEDAT,YILDIZ MESUTDepresyonda Kalıntı Belirti Olarak İştahsızlık Olgu Sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1665070)
Üniversite Dışı Deneyim

2019-2019Uzman DoktorYalvaç Devlet Hastanesi, (Hastane)
2017-2019Uzman DoktorTOKAT VALİ RECEP YAZICIIOĞLU RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ, (Hastane)
2012-2013Pratisyen hekimGölhisar Devlet Hastanesi, (Diğer)
Kurs
1.Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Kurs, 05.04.2020 (Ulusal)
2.Acceptance and commitment therapy, Acceptance and commitment therapy, İstanbul, Kurs, 03.05.2018-06.05.2018 (Ulusal)
Sertifika
1.Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulayıcı Sertifikası, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulayıcı Sertifikası, Samsun, Sertifika, 17.03.2015-02.05.2017 (Ulusal)