GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

UFUK ÜNLܞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ufuk ÜNLÜ

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2016)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Marmara Üniversitesi (2004- 2012)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr. (İngilizce)

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 18-49 Yaş Erkek Popülasyonunda Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Prevalansı Ve Kaygı Düzeyi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Aile Hekimliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Aile Hekimliği Anabilim Dalı, (2020- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÜNLÜ UFUK, KARAASLAN ERHAN, DEMİR OSMAN, (2020). "Yüksek Ateşli Çocuklarda Nötrofil Lenfosit Oranı Hastaneye Yatış İçin Bir Değerlendirme Kriteri Olabilir Mi?", Pediatr Practice And Research, 8(3), 75-78., Doi: 10.21765/pprjournal.832723 (Yayın No: 6890135)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL, (2020). "A Short Educational Program For The Working Staff Of Auniversity Hospital: An Intriguing Implementationstrategy For Palliative Care", Journal Of Contemporary Medicine, 10(2), 190-195., Doi: 10.16899/jcm.664849 (Yayın No: 6657112)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK, (2020). "Kanser Tanısı Almış Hastalarda Ortaya Çıkan Zona Zoster Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi", Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care, 14(4), 646-650., Doi: 10.21763/tjfmpc.766986 (Yayın No: 6735483)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ÖZNUR,ÜNLÜ UFUK, (2020). "Investigation Of Surgical Feeding Methods İn Patients Withcancer: Evaluation Of 65 Cases", Journal Ofcontemporary Medıcıne, 10(4), 521-524., Doi: 10.16899/jcm.820295 (Yayın No: 6735343)

TAŞOVA MEHTAP,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK, (2019). "Tokat İl Merkezinde Yaşayan Evde Bakım Birimi Tarafından Takip Edilmiş Hastaların Retrospektif İncelenmesi", Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care, 13(3), 258-264., Doi: 10.21763/tjfmpc.609794 (Yayın No: 5543598)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN, (2019). "Knowledge And Opinions Of Child Development Vocational School Students About Child Neglect And Abuse", Cumhuriyet Medical Journal, 41(4), 734-738., Doi: 10.7197/cmj.vi.599717 (Yayın No: 5713340)

ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,DEMİR OSMAN,ERDEMİR FİKRET, (2018). "Erkeklerde Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Semptomları Ve Depresyon İlişkisi", Cumhuriyet Medical Journal, 40(4), 370-376., Doi: 10.7197/223.vi.471867 (Yayın No: 5207110)

OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK, (2016). "Aile Hekimliği Hasta Profiline Retrospektif Bir Bakış", Smyrna Tıp Dergisi, 6(2), 7-11. (Yayın No: 6179253)

TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,şengül mehtap, (2015). "Lipoik Asit", Journal Of Contemporary Medicine, 5(3), (Yayın No: 6179211)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERDOĞDU CEYLAN ELİF,ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Doktorun Dediğini Yapıp Gittiği Yoldan Gitmemek mi Gerek?. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6499065)

ÜNLÜ UFUK,ERDOĞDU CEYLAN ELİF,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Hekimliğe Giden Son Adımda Fiziksel Aktivite ve Beslenme Alışkanlıkları. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6499047)

ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). Palyatif Bakım Hastalarında Beslenme Desteğinin Retrospektif Analizi. 18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544017)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ERDOĞDU CEYLAN ELİF (2019). Palyatif bakım ihtiyaç mı, üst düzey sağlık hizmeti mi?. Pallıatıve ınternatıonal care congres (Özet Bildiri) (Yayın No:5544054)

ERDOĞDU CEYLAN ELİF,ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). INFECTION AGENTS IN CANCER PATIENTS TREATED IN OURPALLIATIVE CARE CENTER. 1. INTERNATIONAL CANCER DAYS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544243)

YILMAZ GÖKHAN,ÜNLÜ UFUK (2019). DOKTOR ADAYLARINDA DEPRESYON SIKLIĞI. 18TH INTERNATİONAL EASTERN MEDİTERRANEAN FAMİLY MEDİCİNE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6123513)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,OKTAY GÜLSEREN (2017). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 18-49 Yaş Erkek Popülasyonunda Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Prevalansı ve Kaygı Düzeyi. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3768877)

OKTAY GÜLSEREN,KUYUCU YUNUS EMRE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN,ÜNLÜ UFUK EVALUATİON OF COMPLETE BLOOD COUNT PROFİLE OF WHO REFER FOR OCCUPATİONAL HEALTH EXAMİNATİON. WONCA EUROPE 2015 CONGRESS (Yayın No:6179277)

ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT EMERGENCY SERVICE REFERRING OF A PATIENT RECEIVING NUTRITIONAL SUPPORT. XV.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, 6TH INTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 6TH INTERNATİONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS (Yayın No:6179269)

ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT THE IMPORTANCE OF SYMPTOMATIC TREATMENT APPROACH IN TERMINAL STAGE. XV.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, 6TH INTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 6TH INTERNATİONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS (Yayın No:6179267)

ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT SYMPTOMS OF PALLIATIVE CARE PATIENTS MAY BE SIGN OF A NEW MALIGNANCY. XV.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, 6TH INTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 6TH INTERNATİONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS (Yayın No:6179263)

ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN ANALYSIS OF PALLIATIVE CARE PATIENTS’ EMERGENCY SERVICE REFERRING REASONS. XV.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, 6TH INTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 6TH INTERNATİONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS (Yayın No:6179262)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÜNLÜ UFUK (2020). PALYATİF BAKIM KLİNİĞİMİZDE PANDEMİ DÖNEMİ ETKİSİ. 3. Palyatif Bakım e-Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6816469)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2019). Yeni Nesil Hekimlerde Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Bakış AçısıDeğişiyor mu?. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544346)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ufuk.unlu@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2013-2016
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 18-49 Yaş Erkek Popülasyonunda Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Prevalansı Ve Kaygı Düzeyi
Lisans
2004-2012
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr. (İngilizce)Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN, ÜNLÜ UFUK, KARAASLAN ERHAN, DEMİR OSMAN (2020). Yüksek Ateşli Çocuklarda Nötrofil Lenfosit Oranı Hastaneye Yatış İçin Bir Değerlendirme Kriteri Olabilir mi?. Pediatr Practice and Research, 8(3), 75-78., Doi: 10.21765/pprjournal.832723 (Yayın No: 6890135)
2.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL (2020). A Short Educational Program for The Working Staff of aUniversity Hospital: An Intriguing ImplementationStrategy for Palliative Care. Journal of Contemporary Medicine, 10(2), 190-195., Doi: 10.16899/jcm.664849 (Yayın No: 6657112)
3.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2020). Kanser tanısı almış hastalarda ortaya çıkan zona zoster vakalarının retrospektif değerlendirilmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 14(4), 646-650., Doi: 10.21763/tjfmpc.766986 (Yayın No: 6735483)
4.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ÖZNUR,ÜNLÜ UFUK (2020). Investigation of Surgical Feeding Methods in Patients withCancer: Evaluation of 65 Cases. JOURNAL OFCONTEMPORARY MEDICINE, 10(4), 521-524., Doi: 10.16899/jcm.820295 (Yayın No: 6735343)
5.TAŞOVA MEHTAP,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2019). Tokat İl Merkezinde Yaşayan Evde Bakım Birimi Tarafından Takip Edilmiş Hastaların Retrospektif İncelenmesi. Turkish journal of family medicine and primary care, 13(3), 258-264., Doi: 10.21763/tjfmpc.609794 (Yayın No: 5543598)
6.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2019). Knowledge and opinions of child development vocational school students about child neglect and abuse. Cumhuriyet Medical Journal, 41(4), 734-738., Doi: 10.7197/cmj.vi.599717 (Yayın No: 5713340)
7.ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,DEMİR OSMAN,ERDEMİR FİKRET (2018). ERKEKLERDE KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMU SEMPTOMLARI VE DEPRESYON İLİŞKİSİ. cumhuriyet medical journal, 40(4), 370-376., Doi: 10.7197/223.vi.471867 (Yayın No: 5207110)
8.OKTAY GÜLSEREN,TETİKÇOK RAMAZAN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK (2016). Aile Hekimliği Hasta Profiline Retrospektif Bir Bakış. SMYRNA TIP DERGİSİ, 6(2), 7-11. (Yayın No: 6179253)
9.TETİKÇOK RAMAZAN,ÖZÇETİN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKTAY GÜLSEREN,ÜNLÜ UFUK,şengül mehtap (2015). LİPOİK ASİT. Journal of Contemporary Medicine, 5(3), (Yayın No: 6179211)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). Palyatif Bakım Hastalarında Beslenme Desteğinin Retrospektif Analizi. 18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544017)
2.YILMAZ GÖKHAN,ÜNLÜ UFUK (2019). DOKTOR ADAYLARINDA DEPRESYON SIKLIĞI. 18TH INTERNATİONAL EASTERN MEDİTERRANEAN FAMİLY MEDİCİNE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6123513)
3.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ERDOĞDU CEYLAN ELİF (2019). Palyatif bakım ihtiyaç mı, üst düzey sağlık hizmeti mi?. Pallıatıve ınternatıonal care congres (Özet Bildiri) (Yayın No:5544054)
4.ERDOĞDU CEYLAN ELİF,ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Doktorun Dediğini Yapıp Gittiği Yoldan Gitmemek mi Gerek?. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6499065)
5.ÜNLÜ UFUK,ERDOĞDU CEYLAN ELİF,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2020). Hekimliğe Giden Son Adımda Fiziksel Aktivite ve Beslenme Alışkanlıkları. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6499047)
6.ERDOĞDU CEYLAN ELİF,ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2019). INFECTION AGENTS IN CANCER PATIENTS TREATED IN OURPALLIATIVE CARE CENTER. 1. INTERNATIONAL CANCER DAYS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544243)
7.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,OKTAY GÜLSEREN (2017). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 18-49 Yaş Erkek Popülasyonunda Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Prevalansı ve Kaygı Düzeyi. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3768877)
8.OKTAY GÜLSEREN,KUYUCU YUNUS EMRE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,TETİKÇOK RAMAZAN,ÜNLÜ UFUK (2017). EVALUATİON OF COMPLETE BLOOD COUNT PROFİLE OF WHO REFER FOR OCCUPATİONAL HEALTH EXAMİNATİON. WONCA EUROPE 2015 CONGRESS (Yayın No:6179277)
9.ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT (2017). EMERGENCY SERVICE REFERRING OF A PATIENT RECEIVING NUTRITIONAL SUPPORT. XV.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, 6TH INTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 6TH INTERNATİONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS (Yayın No:6179269)
10.ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT (2017). THE IMPORTANCE OF SYMPTOMATIC TREATMENT APPROACH IN TERMINAL STAGE. XV.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, 6TH INTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 6TH INTERNATİONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS (Yayın No:6179267)
11.ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT (2017). SYMPTOMS OF PALLIATIVE CARE PATIENTS MAY BE SIGN OF A NEW MALIGNANCY. XV.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, 6TH INTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 6TH INTERNATİONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS (Yayın No:6179263)
12.ÜNLÜ UFUK,KOYUNCU SERHAT,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2017). ANALYSIS OF PALLIATIVE CARE PATIENTS’ EMERGENCY SERVICE REFERRING REASONS. XV.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, 6TH INTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 6TH INTERNATİONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS (Yayın No:6179262)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÜNLÜ UFUK (2020). PALYATİF BAKIM KLİNİĞİMİZDE PANDEMİ DÖNEMİ ETKİSİ. 3. Palyatif Bakım e-Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6816469)
2.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,DEMİR OSMAN (2019). Yeni Nesil Hekimlerde Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Bakış AçısıDeğişiyor mu?. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5544346)