GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

DEMET BİNBAŞIOĞLU ÖZATILGANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Demet BİNBAŞIOĞLU ÖZATILGAN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

demet.binbasioglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Matematik Bölümü 

Anabilim Dalı

Topoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2009- 2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik (Dr)

YÜKSEK LİSANS, İnönü Üniversitesi (2016- 2020)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (2001- 2006)

Fen Fakültesi - Matematik Bölümü

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2003- 2008)

İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Düzgün Uzaylarda Sabit Nokta Teoremleri", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Topolojik Gruplarda Sınırlılık Ve Süreklilik", İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Matematik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Matematik Bölümü/ Topoloji Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Matematik Bölümü/ Topoloji Anabilim Dalı, (2014- 2015)

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi/ Fen Fakültesi/ Matematik Bölümü/ Matematik Anabilim Dalı, (2009- 2014)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Matematik Bölümü/ Topoloji Anabilim Dalı, (2007- 2009)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, (2015- 2019)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Genel Topoloji Iı, Lisans, (2019-2020)

Genel Topoloji I, Lisans, (2019-2020)

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi I, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi Iı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi I, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi Iı, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Uzmanlık Alan Dersi I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Sabit Nokta Teorisi I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

İleri Topoloji Iı, Yüksek Lisans, (2017-2018)

İleri Topoloji I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Soyut Matematik Ve Lojik Iı, Lisans, (2017-2018)

Soyut Matematik Ve Lojik I, Lisans, (2017-2018)

Genel Topoloji Iı, Lisans, (2017-2018)

Genel Topoloji I, Lisans, (2017-2018)

Genel Matematik I (Biyomühendislik), Lisans, (2017-2018)

Genel Matematik I (Gıda Mühendisliği), Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Tekin SARITAŞ, "Non-Newtonian Ve Multiplicative Metrik Uzaylarda Bazı Sabit Nokta Teoremleri Üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Seda CEYLAN, "Vektör Metrik Uzaylarda Bazı Sabit Nokta Teoremleri Üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Derya ALTAN, "Kısmi Metrik Uzaylarda Bazı Sabit Nokta Teoremleri Üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Bekir YILDIRIM, "B-Metrik Uzaylarda Bazı Sabit Nokta Teoremleri Üzerine",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Ansari Arslan Hojat,BİNBAŞIOĞLU ÖZATILGAN DEMET,TÜRKOĞLU ARAP DURAN, (2019). "Coupled Coincidence Point Results For Contraction Of C- Class Mappings İn Ordered Uniform Spaces", Carpathian Math. Publ., 11(1), 3-13. (Yayın No: 5715622)

BİNBAŞIOĞLU DEMET, (2019). "Coupled Fixed Point Theorems For Nonlinear Contractions İn Ordered Uniform Spaces", Karaelmas Fen Ve Mühendislik Dergisi, (Yayın No: 4339219)

BİNBAŞIOĞLU DEMET, (2018). "Fixed Points Of Generalized Contraction Mappings İn Vector Metric Spaces", New Trends İn Mathematical Sciences, 6(4), 60-66., Doi: 10.20852 (Yayın No: 4339229)

BİNBAŞIOĞLU DEMET,İÇEN İLHAN,YILMAZ YILMAZ, (2016). "Some New Concepts İn Topological Groups", Journal Of New Theory, 2016(12), 95-101. (Yayın No: 2760308)

BİNBAŞIOĞLU DEMET,DEMİRİZ SERKAN,TÜRKOĞLU ARAP DURAN, (2016). "Fixed Points Of Non Newtonian Contraction Mappings On Non Newtonian Metric Spaces", Journal Of Fixed Point Theory And Applications, 18(1), 213-224., Doi: 10.1007/S11784-015-0271-y (Yayın No: 1958160) [SCI-Expanded]

BİNBAŞIOĞLU DEMET,YILMAZ YILMAZ,İÇEN İLHAN, (2015). "Boundedness Continuity And Bounded Homomorphisms İn Topological Groups", Poincare Journal Of Analysis And Applications, 2015(1), 49-58. (Yayın No: 1957723)

TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET, (2015). "Coupled Coincidence Point Theorems For Compatible Mappings İn Ordered Uniform Spaces", Miskolc Mathematical Notes, 16(1), 527-541. (Yayın No: 1515553) [SCI-Expanded]

BİNBAŞIOĞLU DEMET,TÜRKOĞLU ARAP DURAN, (2015). "Some Fixed Point Theorems For Mappings Satisfying An İmplicit Relation İn Ordered Uniform Spaces", Asian Journal Of Mathematics And Computer Research, 4(3), 109-118. (Yayın No: 1515554)

TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET, (2013). "Fixed Point Theorems For Generalized Contractions İn Ordered Uniform Space", Journal Of Applied Functional Analysis, 8(2), 175-182. (Yayın No: 1515550)

TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET, (2013). "Some Common Fixed Point Theorems For Self Mappings İn Vector Metric Spaces", International Journal Of Mathematical Analysis, 7(33-36), 1735-1742. (Yayın No: 1515552)

TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET, (2011). "Some Fixed Point Theorems For Multivalued Monotone Mappings İn Ordered Uniform Space", Fixed Point Theory And Applications, 20111-12., Doi: 10.1155/2011/186237 (Yayın No: 1973907) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BİNBAŞIOĞLU DEMET (2015). Coupled Fixed Point and Coupled Coincidence Point Theorems for Nonlinear Contractions and Compatible Mappings in Ordered Uniform Space. Workshop on Applications of Topology in Mathematics and Computer Science - ATMC 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1959706)

BİNBAŞIOĞLU DEMET,TÜRKOĞLU ARAP DURAN (2012). Fixed Point Theorems for Generalized Contractions in Ordered Uniform Space. International Conference on Applied Mathematics&Approximation Theory AMAT 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:1515555)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BİNBAŞIOĞLU DEMET (2015). Sıralı Düzgün Uzaylarda Kapalı Bir Bağıntıyı Sağlayan Dönüşümler İçin Bazı Sabit Nokta Teoremleri. II. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı (Poster) (Yayın No:1515572)

TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET (2011). Sıralı Düzgün Uzaylarda Bazı Sabit Nokta Teoremleri. VI. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1515570)

BİNBAŞIOĞLU DEMET,YILMAZ YILMAZ,TÜRKOĞLU ARAP DURAN (2010). Topolojik Gruplar İçin Farklı Bir Sınırlılık Kavramı Üzerine. V. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1515566)

TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET (2010). Fixed Point Theorems of Multivalued Monotone Mappings in Ordered Uniform Spaces. XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1515569)

BİNBAŞIOĞLU DEMET,YILMAZ YILMAZ,İÇEN İLHAN (2008). Topolojik Gruplarda Sınırlılık Ve Topolojik Abel Gruplar İçin Pontryagin Duality. III. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1515564)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Eğitim Becerileri Geliştirme, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 18.01.2016-21.01.2016 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:demet.binbasioglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2014
Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik (Dr)

Tez Adı:Düzgün Uzaylarda Sabit Nokta Teoremleri
Yüksek Lisans
2016-2020
İnönü Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Topolojik Gruplarda Sınırlılık Ve Süreklilik
Lisans
2001-2006
Ankara Üniversitesi
Fen Fakültesi/Matematik Bölümü

Lisans
2003-2008
Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ MATEMATİK BÖLÜMÜ/ TOPOLOJİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2014-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ MATEMATİK BÖLÜMÜ/ TOPOLOJİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2009-2014
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ FEN FAKÜLTESİ/ MATEMATİK BÖLÜMÜ/ MATEMATİK ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ MATEMATİK BÖLÜMÜ/ TOPOLOJİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2015-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)GENEL TOPOLOJİ IITürkçe4
(2019-2020)GENEL TOPOLOJİ ITürkçe4
(2017-2018)SOYUT MATEMATİK VE LOJİK IITürkçe4
(2017-2018)SOYUT MATEMATİK VE LOJİK ITürkçe4
(2017-2018)GENEL TOPOLOJİ IITürkçe4
(2017-2018)GENEL TOPOLOJİ ITürkçe4
(2017-2018)GENEL MATEMATİK I (BİYOMÜHENDİSLİK)Türkçe4
(2017-2018)GENEL MATEMATİK I (GIDA MÜHENDİSLİĞİ)Türkçe4
Yüksek Lisans
(2019-2020)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2019-2020)DANIŞMANLIKTürkçe1
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİ ITürkçe4
(2018-2019)DANIŞMANLIKTürkçe2
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİ IITürkçe4
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİ ITürkçe4
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİ IITürkçe4
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİ ITürkçe4
(2017-2018)DANIŞMANLIKTürkçe4
(2017-2018)SABİT NOKTA TEORİSİ ITürkçe3
(2017-2018)İLERİ TOPOLOJİ IITürkçe3
(2017-2018)İLERİ TOPOLOJİ ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Derya ALTAN, "Kısmi Metrik Uzaylarda Bazı sabit Nokta Teoremleri Üzerine", Yüksek Lisans
2.Seda CEYLAN, (2018)., "Vektör Metrik Uzaylarda Bazı Sabit Nokta Teoremleri Üzerine", Yüksek Lisans
3.Derya ALTAN, (2018)., "Kısmi Metrik Uzaylarda Bazı Sabit Nokta Teoremleri Üzerine", Yüksek Lisans
4.Tekin SARITAŞ, "Non-Newtonian Metrik Uzaylarda Bazı Sabit Nokta Teoremleri Üzerine", Yüksek Lisans
5.Bekir YILDIRIM, "b-Metrik Uzaylarda Bazı Sabit Nokta Teoremleri Üzerine", Yüksek Lisans
6.Seda CEYLAN, (2018)., "Vektör metrik uzaylarda bazı sabit nokta teoremleri üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Derya ALTAN, (2018)., "Kısmi metrik uzaylarda bazı sabit nokta teoremleri üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Tekin SARITAŞ, (2019)., "Non-newtonian ve multiplicative metrik uzaylarda bazı sabit nokta teoremleri üzerine", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Ansari Arslan Hojat,BİNBAŞIOĞLU ÖZATILGAN DEMET,TÜRKOĞLU ARAP DURAN (2019). coupled coincidence point results for contraction of C- Class mappings in ordered uniform spaces. carpathian Math. Publ., 11(1), 3-13. (Yayın No: 5715622)
2.BİNBAŞIOĞLU DEMET (2019). Coupled Fixed Point Theorems for Nonlinear Contractions in Ordered Uniform Spaces. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, (Yayın No: 4339219)
3.BİNBAŞIOĞLU DEMET (2018). Fixed Points of Generalized Contraction Mappings in Vector Metric Spaces. New Trends in Mathematical Sciences, 6(4), 60-66., Doi: 10.20852 (Yayın No: 4339229)
4.BİNBAŞIOĞLU DEMET,İÇEN İLHAN,YILMAZ YILMAZ (2016). Some New Concepts in Topological Groups. Journal of New Theory, 2016(12), 95-101. (Yayın No: 2760308)
5.BİNBAŞIOĞLU DEMET,DEMİRİZ SERKAN,TÜRKOĞLU ARAP DURAN (2016). Fixed Points of Non Newtonian Contraction Mappings on Non Newtonian Metric Spaces. Journal of fixed point theory and applications, 18(1), 213-224., Doi: 10.1007/S11784-015-0271-y (Yayın No: 1958160)
6.BİNBAŞIOĞLU DEMET,YILMAZ YILMAZ,İÇEN İLHAN (2015). Boundedness Continuity and Bounded Homomorphisms in Topological Groups. Poincare journal of analysis and applications, 2015(1), 49-58. (Yayın No: 1957723)
7.TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET (2015). Coupled Coincidence Point Theorems for Compatible Mappings in Ordered Uniform Spaces. Miskolc Mathematical Notes, 16(1), 527-541. (Yayın No: 1515553)
8.BİNBAŞIOĞLU DEMET,TÜRKOĞLU ARAP DURAN (2015). Some Fixed Point Theorems for Mappings Satisfying an implicit relation in Ordered Uniform Spaces. Asian Journal of Mathematics and Computer Research, 4(3), 109-118. (Yayın No: 1515554)
9.TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET (2013). Fixed Point Theorems for Generalized Contractions in Ordered Uniform Space. Journal of Applied Functional Analysis, 8(2), 175-182. (Yayın No: 1515550)
10.TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET (2013). Some Common Fixed Point Theorems for Self Mappings in Vector Metric Spaces. International Journal of Mathematical Analysis, 7(33-36), 1735-1742. (Yayın No: 1515552)
11.TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET (2011). Some Fixed Point Theorems for Multivalued Monotone Mappings in Ordered Uniform Space. Fixed Point Theory and Applications, 20111-12., Doi: 10.1155/2011/186237 (Yayın No: 1973907)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BİNBAŞIOĞLU DEMET,TÜRKOĞLU ARAP DURAN (2012). Fixed Point Theorems for Generalized Contractions in Ordered Uniform Space. International Conference on Applied Mathematics&Approximation Theory AMAT 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:1515555)
2.BİNBAŞIOĞLU DEMET (2015). Coupled Fixed Point and Coupled Coincidence Point Theorems for Nonlinear Contractions and Compatible Mappings in Ordered Uniform Space. Workshop on Applications of Topology in Mathematics and Computer Science - ATMC 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1959706)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BİNBAŞIOĞLU DEMET,YILMAZ YILMAZ,İÇEN İLHAN (2008). Topolojik Gruplarda Sınırlılık Ve Topolojik Abel Gruplar İçin Pontryagin Duality. III. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1515564)
2.TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET (2010). Fixed Point Theorems of Multivalued Monotone Mappings in Ordered Uniform Spaces. XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1515569)
3.BİNBAŞIOĞLU DEMET,YILMAZ YILMAZ,TÜRKOĞLU ARAP DURAN (2010). Topolojik Gruplar İçin Farklı Bir Sınırlılık Kavramı Üzerine. V. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1515566)
4.TÜRKOĞLU ARAP DURAN,BİNBAŞIOĞLU DEMET (2011). Sıralı Düzgün Uzaylarda Bazı Sabit Nokta Teoremleri. VI. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1515570)
5.BİNBAŞIOĞLU DEMET (2015). Sıralı Düzgün Uzaylarda Kapalı Bir Bağıntıyı Sağlayan Dönüşümler İçin Bazı Sabit Nokta Teoremleri. II. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı (Poster) (Yayın No:1515572)
Kurs
1.Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Eğitim Becerileri Geliştirme, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 18.01.2016-21.01.2016 (Ulusal)