GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

UĞUR AKINž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Uğur AKIN

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ugur.akin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2007- 2012)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Yönetimi Ve Teftişi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2006)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Marmara Üniversitesi (1999- 2003)

Atatürk Eğitim Fakültesi - Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kamu İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kişisel İnisiyatif Alma Durumları Ve Öz-Yeterlikleriyle İlişkisi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012

YÜKSEK LİSANS, "Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2012- 2018)

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2007- 2012)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2005- 2007)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2018- Devam Ediyor)

Kalite Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2019- Devam Ediyor)

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2017- 2019)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2018- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2019- 2020)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, (2013- 2016)

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2016- 2016)

Enstitü Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2018- 2019)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2017- 2018)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2012- 2014)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Muhammed Ali KEL, "Maarif Müfettişleri, Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Değişim Sürecindeki Eğitim Denetimine İlişkin Görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Ömer Alper KARASUBAŞI, "Öğrenci Ve Mezunlarının Perspektifinden İmam Hatip Liselerinin Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Tarık TEKİN, "Okul Yöneticilerinin İnisiyatif Alma Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, İlhan KOÇ, "Okul Müdürlerinin Ders Denetim Görevlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Ayşenur KARAASLAN, "Yükseköğretimde Öğretimsel Liderlik: Bölüm Başkanlarına Yönelik Nitel Bir Çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Ayşe AYYILDIZ, "Okul Güvenliğinin Sağlanmasında Nöbetçi Öğretmen Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Sevim Sinem AYDEŞ, "Okul Yöneticilerinin Öğretmenlere Yönelik Metaforik Algıları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Hüseyin EROL, "Eğitim Kurumlarına Müdür Seçiminde Uygulanan Sözlü Sınava Katılmış Adayların Sınava İlişkin Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2014

Editörlük

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi, Kitap, Editör, Pegem Akademi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Sobiad, DRJI), Dergi, Editör, http://dergipark.gov.tr/goputeb/, 01.11.2017

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Uteb) (Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKIN UĞUR, (2021). "Exploring The Relationship Between Emotional Labor And Organizational Commitment Levels Of Teachers", Eurasian Journal Of Educational Research, 20(91), 61-82. (Yayın No: 6687708)

Koç İlhan,AKIN UĞUR, (2020). "Okul Müdürlerinin Yaptıkları Ders Denetimlerinin Olumlu Ve Olumsuz Yönleri: Öğretmenlerin Görüş Ve Önerileri", Turkish Studies - Educational Sciences, 15(1), 261-288. (Yayın No: 6168200)

Karasubaşı Ömer Alper,AKIN UĞUR,YILDIRIM NAİL, (2020). "Öğrenci Ve Mezunlarının Perspektifinden İmam Hatip Liselerinin Değerlendirilmesi", Değerler Eğitimi Dergisi, 18(39), 63-103., Doi: 10.34234/ded.602051 (Yayın No: 6315733)

Karaaslan Ayşenur,AKIN UĞUR, (2019). "Yükseköğretimde Öğretimsel Liderlik: Bölüm Başkanlarınıngörüşleri", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 992-1012., Doi: http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.425597 (Yayın No: 5103385)

TÜZEL İŞERİ EMEL,AKIN UĞUR, (2019). "Perceptions Of Primary School Teacher Candidates Towards The Turkish Education System, School, Teacher, And Student: A Metaphor Analysis", International Journal Of Higher Education, 8(4), 239, Doi: 10.5430/ijhe.v8n4p239 (Yayın No: 5183892)

AKIN UĞUR,ULUSOY TARIK, (2016). "The Relationship Between Organizational Silence And Burnout Among Academicians A Research On Universities İn Turkey", International Journal Of Higher Education, 5(2), 46-58., Doi: 10.5430/ijhe.v5n2p46 (Yayın No: 2574493)

AKIN UĞUR, (2016). "Innovation Efforts İn Education And School Administration Views Of Turkish School Administrators", Eurasian Journal Of Educational Research, (63), 243-260., Doi: 10.14689/ejer.2016.63.14 (Yayın No: 2764368)

AYYILDIZ AYŞE,AKIN UĞUR, (2016). "Okul Güvenliğinin Sağlanmasında Nöbetçi Öğretmen Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri", Turkish Studies, 11(3), 345-370., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9246 (Yayın No: 2680952)

AYDEŞ SEVİM SİNEM,AKIN UĞUR, (2016). "Okul Yöneticilerinin Öğretmenlere Yönelik Metaforik Algıları", Sakarya University Journal Of Education, 6(3), 20-39., Doi: 10.19126/suje.220173 (Yayın No: 3109275)

AKIN UĞUR,ORMAN ENDER, (2015). "Öğretmenlerin Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki", Sdu International Journal Of Educational Studies, 2(2), 92-102. (Yayın No: 1725114)

AKIN UĞUR,YILDIRIM NAİL, (2015). "Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeyleri Ölçeği Öeidö Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", E-International Journal Of Educational Research, 6(1), 70-83. (Yayın No: 1724835)

AKIN UĞUR, (2015). "Okullarda Örgütsel Sinizm Ve Güven İlişkisinin İncelenmesi Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma", Eğitim Ve Bilim, 40(181), 175-189., Doi: 10.15390/EB.2015.4721 (Yayın No: 1721834) [SSCI]

EROL HÜSEYİN,AKIN UĞUR, (2015). "Okul Yöneticilerinin Okul Müdürlerinin Seçiminde Uygulanan Sözlü Sınava İlişkin Görüşleri", International Online Journal Of Educational Sciences, 7(4), 208-222., Doi: 10.15345/iojes.2015.04.014 (Yayın No: 1725355)

AKIN UĞUR,AYDIN İNAYET,ERDOĞAN ÇETİN,DEMİRKASIMOĞLU NİHAN, (2014). "Emotional Labor And Burnout Among Turkish Primary School Teachers", The Australian Educational Researcher, 41(2), 155-169., Doi: 10.1007/s13384-013-0138-4 (Yayın No: 1715332) [SSCI]

AKIN UĞUR,BALOĞLU MUSTAFA,KARSLI MEHMET DURDU, (2014). "Türkiye Deki Kadın Üniversite Yöneticilerinin Stres Ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi", Eğitim Ve Bilim, 39(174), 160-172., Doi: 10.15390/EB.2014.2136 (Yayın No: 1715976) [SSCI]

ERDOĞAN ÇETİN,AYDIN İNAYET,AKIN UĞUR,DEMİRKASIMOĞLU NİHAN, (2014). "Türkiye De E Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 113-132., Doi: 10.12973/jesr.2014.41.6 (Yayın No: 1716269)

DEMİRKASIMOĞLU NİHAN,AYDIN İNAYET,ERDOĞAN ÇETİN,AKIN UĞUR, (2012). "Organisational Rules İn Schools Teachers Opinions About Functions Of Rules Rule Following And Breaking Behaviours İn Relation To Their Locus Of Control", Educational Studies, 38(2), 235-247., Doi: 10.1080/03055698.2011.598674 (Yayın No: 1078644) [SSCI]

BALCI ALİ,DEMİRKASIMOĞLU NİHAN,ERDOĞAN ÇETİN,AKIN UĞUR, (2011). "Turkish Teachers And Supervisors Metaphorical Perceptions About Supervisors", Educational Research, 2(10), 1602-1610. (Yayın No: 346900)

ERDEM MUSTAFA,AYDIN İNAYET,TAŞDAN MURAT,AKIN UĞUR, (2011). "Educational Problems And Solutions İn Turkey The Views Of District Governors", Educational Management Administration & Leadership, 39(2), 242-256., Doi: 10.1177/1741143210390059 (Yayın No: 84844) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SİLDİR EMİNE,AKIN UĞUR, (2017). "Okul Öncesi Eğitime İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 134-165. (Yayın No: 3565819)

YILDIRIM NAİL,AKIN UĞUR, (2017). "Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 213-227., Doi: 10.17860/mersinefd.305948 (Yayın No: 3489929)

AKIN UĞUR,GANİ ARSLAN, (2014). "İdeoloji Ve Eğitim Devlet Eğitim İlişkisine Farklı Bir Bakış", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 81-90. (Yayın No: 1764283)

AKIN UĞUR, (2014). "Okul Müdürlerinin İnisiyatif Alma Düzeyleri Ve Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(2), 125-149., Doi: 10.14527/kuey.2014.006 (Yayın No: 1774914)

AKIN UĞUR, (2012). "Okul Yöneticilerinin Seçimi Ve Yetiştirilmesi Türkiye Ve Seçilmiş Ülkelerden Farklı Uygulamalar Karşılaştırmalar", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 1-30. (Yayın No: 1763616)

AKIN UĞUR,OĞUZ EBRU, (2010). "Öğretmenlerin İşkoliklik Ve Tükenmişlik Düzeylerinin İlişkisi Ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 309-327. (Yayın No: 1763292)

AKIN UĞUR,ÖZDEMİR MURAT, (2009). "Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 183-198. (Yayın No: 1762724)

TAŞDAN MURAT,AKIN UĞUR, (2009). "Öğretmen Adayları Ve Öğretmenlerin Demokratik Değerleri", Eğitim Bilimleri Ve Uygulama, 8(16), 197-212. (Yayın No: 1762929)

AKIN UĞUR, (2009). "Türkiye De Eğitim Bütçesi", Milli Eğitim, 38(184), 8-25. (Yayın No: 1762180)

KOÇAK RECEP,AKIN UĞUR, (2008). "Kubaşık Öğrenme Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarılarına Ve Bazı Sosyal Özelliklerine Etkisi", Eğitim Bilimleri Ve Uygulama, 7(13), 43-54. (Yayın No: 1761767)

AKIN UĞUR,KOÇAK RECEP, (2007). "Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13(3), 353-370. (Yayın No: 1727926)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

AKIN UĞUR, (2006). "Sınıfınızda Bir Dahi Olabilir", İlköğretmen, 1(1), 12-14. (Yayın No: 1776370)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Koç İlhan,AKIN UĞUR (2018). Okul müdürlerinin denetim görevlerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4267808)

AKIN UĞUR (2018). Öğretmenlerde duygusal emek ve örgütsel bağlilik arasindaki ilişki. V. International Euroasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4265392)

DEMİRCİ KARAASLAN AYŞENUR,AKIN UĞUR (2016). Yükseköğretimde öğretimsel liderlik uygulamaları Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği. III. International Euroasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2829696)

AKIN UĞUR (2015). Okul yöneticilerinin eğitim ve okul yönetiminde yenileşme uygulamalarına ilişkin görüşleri. Second International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1786319)

ULUSOY TARIK,AKIN UĞUR (2015). Öğretim elemanlarının örgütsel sessizlikleri ile tükenmişlikleri arasındaki ilişki. 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2361922)

AKIN UĞUR (2012). Turkish public elementary school principals taking personal initiative and its relation with their self efficacy. European Conference on Educational Research ECER 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:1785720)

AKIN UĞUR (2011). Emotional labor in Turkish elementary school teachers Patterns from public and private schools. The European Conference on Educational Research ECER 2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:1782517)

OĞUZ EBRU,AKIN UĞUR (2009). Öğretmenlerin işkoliklik düzeyleri ile evlilik uyumları arasındaki ilişki. International Conference on Educational Sciences ICES'08 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1782000)

Keleş Osman,AKIN UĞUR Eğitimde Ödül ve Ceza Kullanımı: “Beni Ödülle Cezalandırma” Kitabının Öğretmen Görüşlerine Etkisi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6472019)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILDIRIM NAİL,AKIN UĞUR (2016). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2829690)

AKIN UĞUR,ORMAN ENDER (2015). Öğretmenlerin örgütsel güven ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1807267)

GANİ ARSLAN,AKIN UĞUR,HASAN BURAK ALTINSOY,ATLI BAHADIR (2014). Eğitim denetmenlerinin denetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. 5. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1806421)

AKIN UĞUR (2014). Denetmenin çağdaş rolü Öğretimsel lider olarak denetmen. 6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1807109)

AKIN UĞUR,ARSLAN GANİ (2013). İdeoloji ve eğitim Devlet eğitim ilişkisine farklı bir bakış. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1806850)

AKIN UĞUR (2009). Etik ilkelerin kurumsallaştırılması Bakanlık merkez teşkilatlarında durum. Kamu Etiği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1799788)

TÜRKOĞLU ERKAN,BALOĞLU MUSTAFA,AKIN UĞUR (2009). Sınıfta etkili zaman yönetimi ölçeğinin SEZYÖ geliştirilmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1801402)

AKIN UĞUR,KOÇAK RECEP (2007). Sınıf öğretmenlerinin iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1799400)

AKIN UĞUR (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve öğretmen yetiştirme açısından değerlendirilmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1799580)

KOÇAK RECEP,AKIN UĞUR (2006). Kubaşık öğrenme yönteminin üniversite öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve bazı sosyal özelliklerine etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1798789)

BAŞOL GÜLŞAH,AKIN UĞUR (2006). 2000 2006 yılları arasında Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Eğitim Araştırmaları ve Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri dergilerinde yayımlanan araştırma makalelerinin metodoloji bölümlerinin değerlendirilmesi. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1799010)

KOÇAK RECEP,AKIN UĞUR (2006). İşbirlikçi öğrenme yönteminin üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve bazı psikolojik özelliklerine etkisi. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1799141)

AKIN UĞUR Eğitim yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi Türkiye ve seçilmiş ülkelerin karşılaştırılması. 5. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1804654)

BALCI ALİ,DEMİRKASIMOĞLU NİHAN,ERDOĞAN ÇETİN,AKIN UĞUR İlköğretim öğretmen ve müfettişlerinin ilköğretim müfettişlerine ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1800996)

AKIN UĞUR,BALOĞLU MUSTAFA,KARSLI MEHMET DURDU Stres ve kaygı düzeyleri açısından Türkiye deki kadın üniversite yöneticileri. 6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1805676)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Örgüt Ve Yönetimde İnisiyatif Alma (2012)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Sayfa Sayısı: 118, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1779209)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Liderlik: Kuram-Araştırma-Uygulama (2020)., AKIN UĞUR, Pegem, Editör: Kürşad Yılmaz, Sayfa Sayısı: 889, ISBN: 978-625-7052-25-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6471965)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi (Gözden Geçirilmiş 3. Baskı) (2019)., AKIN UĞUR,KIRAL BİLGEN,OĞUZ EBRU,KIRAL ERKAN,KURU ÇETİN SAADET,ÖZDEMİR MURAT,EREN ZEYNEP,ARASTAMAN GÖKHAN,TAŞKIN PELİN,KAYAHAN KARAKUL AYGÜLEN,NAYİR EKİZ KADRİYE FUNDA,DEMİRKASIMOĞLU NİHAN,AKAR FİLİZ, Pegem Akademi, Editör: Uğur Akın, Sayfa Sayısı: 419, ISBN: 978-605-318-025-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4937047)

Eğitim Yönetimi (2019)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Necati Cemaloğlu, Murat Özdemir, Sayfa Sayısı: 756, ISBN: 978-605-241-530-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4825434)

Okul, Aile Ve Toplum İşbirliği (2019)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Çiğdem Apaydın, Sayfa Sayısı: 471, ISBN: 978-605-241-222-0, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5223136)

22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Emel Tüzel İşeri, Sayfa Sayısı: 15, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4628214)

Öğretim Denetimi Uygulama Araçları Ve Kavramlar (2016)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Balcı Ali, Apaydın Çiğdem, Sayfa Sayısı: 392, ISBN: 978-605-, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2628705)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırmaları (2015)., AKIN UĞUR, Anı Yayıncılık, Editör: Çınkır Şakir, Demirkasımoğlu Nihan , Sayfa Sayısı: 726, ISBN: 978-605-170-038-0, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1781125)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi (2015)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Akın Uğur , Sayfa Sayısı: 425, ISBN: 978-605-318-025-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1776919)

Eğitim Yönetimi Denetimi Ve Politikası Yazıları (2014)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Aydın İnayet, Yılmaz Kürşad, Sayfa Sayısı: 510, ISBN: 978-605-364-932-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1779340)

Örgüt Mecazları (2008)., AKIN UĞUR, Ekinoks Yayınevi, Editör: Balcı Ali , Sayfa Sayısı: 220, ISBN: 978-9944-495-14-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 68732)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Türkiye de Okul Yönetiminde E Okul Uygulamasına İlişkin Görüşler Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.12.2010-08.07.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003-2005, Türkçe Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ugur.akin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2012
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Ve Teftişi (Dr)

Tez Adı:Kamu İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kişisel İnisiyatif Alma Durumları Ve Öz-Yeterlikleriyle İlişkisi
Yüksek Lisans
2004-2006
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki
Lisans
1999-2003
Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doçent
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2012-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2012
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2005-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2019-2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Kalite Koordinatörü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Enstitü Müdürü
2018-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
2017-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fakülte Kurulu Üyeliği
2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
2017-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dekan Yardımcısı
2016-2016
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2013-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
2012-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Hüseyin EROL, (2014)., "Eğitim kurumlarına müdür seçiminde uygulanan sözlü sınava katılmış adayların sınava ilişkin görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Ayşe AYYILDIZ, (2015)., "Okul güvenliğinin sağlanmasında nöbetçi öğretmen uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Sevim Sinem AYDEŞ, (2015)., "Okul yöneticilerinin öğretmenlere yönelik metaforik algıları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ayşenur KARAASLAN, (2016)., "Yükseköğretimde öğretimsel liderlik: Bölüm başkanlarına yönelik nitel bir çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.İlhan KOÇ, (2018)., "Okul müdürlerinin ders denetim görevlerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ömer Alper KARASUBAŞI, (2019)., "Öğrenci ve mezunlarının perspektifinden imam hatip liselerinin değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Tarık TEKİN, (2019)., "Okul yöneticilerinin inisiyatif alma düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Muhammed Ali KEL, (2020)., "Maarif müfettişleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin değişim sürecindeki eğitim denetimine ilişkin görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(Sobiad, DRJI), Dergi, Editör, http://uteb.gop.edu.tr
2.Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, Kitap, Editör, Pegem Akademi
3.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB)(Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
4.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(Sobiad, DRJI), Dergi, Editör, http://dergipark.gov.tr/goputeb/, 01.11.2017


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AKIN UĞUR (2021). Exploring the Relationship between Emotional Labor and Organizational Commitment Levels of Teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 20(91), 61-82. (Yayın No: 6687708)
2.Koç İlhan,AKIN UĞUR (2020). Okul müdürlerinin yaptıkları ders denetimlerinin olumlu ve olumsuz yönleri: Öğretmenlerin görüş ve önerileri. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(1), 261-288. (Yayın No: 6168200)
3.Karasubaşı Ömer Alper,AKIN UĞUR,YILDIRIM NAİL (2020). Öğrenci ve mezunlarının perspektifinden imam hatip liselerinin değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 18(39), 63-103., Doi: 10.34234/ded.602051 (Yayın No: 6315733)
4.Karaaslan Ayşenur,AKIN UĞUR (2019). Yükseköğretimde Öğretimsel Liderlik: Bölüm BaşkanlarınınGörüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 992-1012., Doi: http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.425597 (Yayın No: 5103385)
5.TÜZEL İŞERİ EMEL,AKIN UĞUR (2019). Perceptions of Primary School Teacher Candidates towards the Turkish Education System, School, Teacher, and Student: A Metaphor Analysis. International Journal of Higher Education, 8(4), 239, Doi: 10.5430/ijhe.v8n4p239 (Yayın No: 5183892)
6.AKIN UĞUR,ULUSOY TARIK (2016). The relationship between organizational silence and burnout among academicians A research on universities in Turkey. International Journal of Higher Education, 5(2), 46-58., Doi: 10.5430/ijhe.v5n2p46 (Yayın No: 2574493)
7.AKIN UĞUR (2016). Innovation efforts in education and school administration Views of Turkish school administrators. Eurasian Journal of Educational Research, (63), 243-260., Doi: 10.14689/ejer.2016.63.14 (Yayın No: 2764368)
8.AYYILDIZ AYŞE,AKIN UĞUR (2016). Okul güvenliğinin sağlanmasında nöbetçi öğretmen uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish Studies, 11(3), 345-370., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9246 (Yayın No: 2680952)
9.AYDEŞ SEVİM SİNEM,AKIN UĞUR (2016). Okul yöneticilerinin öğretmenlere yönelik metaforik algıları. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 20-39., Doi: 10.19126/suje.220173 (Yayın No: 3109275)
10.AKIN UĞUR,ORMAN ENDER (2015). Öğretmenlerin örgütsel güven ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki. SDU International Journal of Educational Studies, 2(2), 92-102. (Yayın No: 1725114)
11.AKIN UĞUR,YILDIRIM NAİL (2015). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ölçeği ÖEİDÖ Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-International Journal of Educational Research, 6(1), 70-83. (Yayın No: 1724835)
12.AKIN UĞUR (2015). Okullarda örgütsel sinizm ve güven ilişkisinin incelenmesi Öğretmenler üzerinde bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 40(181), 175-189., Doi: 10.15390/EB.2015.4721 (Yayın No: 1721834)
13.EROL HÜSEYİN,AKIN UĞUR (2015). Okul yöneticilerinin okul müdürlerinin seçiminde uygulanan sözlü sınava ilişkin görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 7(4), 208-222., Doi: 10.15345/iojes.2015.04.014 (Yayın No: 1725355)
14.AKIN UĞUR,AYDIN İNAYET,ERDOĞAN ÇETİN,DEMİRKASIMOĞLU NİHAN (2014). Emotional labor and burnout among Turkish primary school teachers. The Australian Educational Researcher, 41(2), 155-169., Doi: 10.1007/s13384-013-0138-4 (Yayın No: 1715332)
15.AKIN UĞUR,BALOĞLU MUSTAFA,KARSLI MEHMET DURDU (2014). Türkiye deki kadın üniversite yöneticilerinin stres ve kaygı düzeylerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(174), 160-172., Doi: 10.15390/EB.2014.2136 (Yayın No: 1715976)
16.ERDOĞAN ÇETİN,AYDIN İNAYET,AKIN UĞUR,DEMİRKASIMOĞLU NİHAN (2014). Türkiye de e okul yönetim bilgi sisteminin ilköğretim okulu müdür yardımcılarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 113-132., Doi: 10.12973/jesr.2014.41.6 (Yayın No: 1716269)
17.DEMİRKASIMOĞLU NİHAN,AYDIN İNAYET,ERDOĞAN ÇETİN,AKIN UĞUR (2012). Organisational rules in schools teachers opinions about functions of rules rule following and breaking behaviours in relation to their locus of control. Educational Studies, 38(2), 235-247., Doi: 10.1080/03055698.2011.598674 (Yayın No: 1078644)
18.BALCI ALİ,DEMİRKASIMOĞLU NİHAN,ERDOĞAN ÇETİN,AKIN UĞUR (2011). Turkish teachers and supervisors metaphorical perceptions about supervisors. Educational Research, 2(10), 1602-1610. (Yayın No: 346900)
19.ERDEM MUSTAFA,AYDIN İNAYET,TAŞDAN MURAT,AKIN UĞUR (2011). Educational problems and solutions in Turkey The views of district governors. Educational Management Administration & Leadership, 39(2), 242-256., Doi: 10.1177/1741143210390059 (Yayın No: 84844)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.SİLDİR EMİNE,AKIN UĞUR (2017). Okul Öncesi Eğitime İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 134-165. (Yayın No: 3565819)
2.YILDIRIM NAİL,AKIN UĞUR (2017). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 213-227., Doi: 10.17860/mersinefd.305948 (Yayın No: 3489929)
3.AKIN UĞUR,GANİ ARSLAN (2014). İdeoloji ve eğitim Devlet eğitim ilişkisine farklı bir bakış. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 81-90. (Yayın No: 1764283)
4.AKIN UĞUR (2014). Okul müdürlerinin inisiyatif alma düzeyleri ve öz yeterlikleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(2), 125-149., Doi: 10.14527/kuey.2014.006 (Yayın No: 1774914)
5.AKIN UĞUR (2012). Okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi Türkiye ve seçilmiş ülkelerden farklı uygulamalar karşılaştırmalar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 1-30. (Yayın No: 1763616)
6.AKIN UĞUR,OĞUZ EBRU (2010). Öğretmenlerin işkoliklik ve tükenmişlik düzeylerinin ilişkisi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 309-327. (Yayın No: 1763292)
7.AKIN UĞUR,ÖZDEMİR MURAT (2009). Öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Eğitim Bilimleri Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 183-198. (Yayın No: 1762724)
8.TAŞDAN MURAT,AKIN UĞUR (2009). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik değerleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 8(16), 197-212. (Yayın No: 1762929)
9.AKIN UĞUR (2009). Türkiye de eğitim bütçesi. Milli Eğitim, 38(184), 8-25. (Yayın No: 1762180)
10.KOÇAK RECEP,AKIN UĞUR (2008). Kubaşık öğrenme yönteminin üniversite öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve bazı sosyal özelliklerine etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 7(13), 43-54. (Yayın No: 1761767)
11.AKIN UĞUR,KOÇAK RECEP (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13(3), 353-370. (Yayın No: 1727926)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.AKIN UĞUR (2006). Sınıfınızda bir dahi olabilir. İlköğretmen, 1(1), 12-14. (Yayın No: 1776370)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Koç İlhan,AKIN UĞUR (2018). Okul müdürlerinin denetim görevlerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4267808)
2.AKIN UĞUR (2018). Öğretmenlerde duygusal emek ve örgütsel bağlilik arasindaki ilişki. V. International Euroasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4265392)
3.ULUSOY TARIK,AKIN UĞUR (2015). Öğretim elemanlarının örgütsel sessizlikleri ile tükenmişlikleri arasındaki ilişki. 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2361922)
4.AKIN UĞUR (2012). Turkish public elementary school principals taking personal initiative and its relation with their self efficacy. European Conference on Educational Research ECER 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:1785720)
5.AKIN UĞUR (2011). Emotional labor in Turkish elementary school teachers Patterns from public and private schools. The European Conference on Educational Research ECER 2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:1782517)
6.DEMİRCİ KARAASLAN AYŞENUR,AKIN UĞUR (2016). Yükseköğretimde öğretimsel liderlik uygulamaları Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği. III. International Euroasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2829696)
7.AKIN UĞUR (2015). Okul yöneticilerinin eğitim ve okul yönetiminde yenileşme uygulamalarına ilişkin görüşleri. Second International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1786319)
8.OĞUZ EBRU,AKIN UĞUR (2009). Öğretmenlerin işkoliklik düzeyleri ile evlilik uyumları arasındaki ilişki. International Conference on Educational Sciences ICES'08 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1782000)
9.Keleş Osman,AKIN UĞUR (2009). Eğitimde Ödül ve Ceza Kullanımı: “Beni Ödülle Cezalandırma” Kitabının Öğretmen Görüşlerine Etkisi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6472019)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AKIN UĞUR,ARSLAN GANİ (2013). İdeoloji ve eğitim Devlet eğitim ilişkisine farklı bir bakış. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1806850)
2.TÜRKOĞLU ERKAN,BALOĞLU MUSTAFA,AKIN UĞUR (2009). Sınıfta etkili zaman yönetimi ölçeğinin SEZYÖ geliştirilmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1801402)
3.AKIN UĞUR (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve öğretmen yetiştirme açısından değerlendirilmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1799580)
4.KOÇAK RECEP,AKIN UĞUR (2006). Kubaşık öğrenme yönteminin üniversite öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve bazı sosyal özelliklerine etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1798789)
5.BAŞOL GÜLŞAH,AKIN UĞUR (2006). 2000 2006 yılları arasında Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Eğitim Araştırmaları ve Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri dergilerinde yayımlanan araştırma makalelerinin metodoloji bölümlerinin değerlendirilmesi. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1799010)
6.KOÇAK RECEP,AKIN UĞUR (2006). İşbirlikçi öğrenme yönteminin üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve bazı psikolojik özelliklerine etkisi. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1799141)
7.GANİ ARSLAN,AKIN UĞUR,HASAN BURAK ALTINSOY,ATLI BAHADIR (2014). Eğitim denetmenlerinin denetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. 5. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1806421)
8.AKIN UĞUR (2014). Denetmenin çağdaş rolü Öğretimsel lider olarak denetmen. 6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1807109)
9.YILDIRIM NAİL,AKIN UĞUR (2016). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2829690)
10.AKIN UĞUR,ORMAN ENDER (2015). Öğretmenlerin örgütsel güven ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1807267)
11.AKIN UĞUR (2009). Etik ilkelerin kurumsallaştırılması Bakanlık merkez teşkilatlarında durum. Kamu Etiği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1799788)
12.AKIN UĞUR,KOÇAK RECEP (2007). Sınıf öğretmenlerinin iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1799400)
13.AKIN UĞUR (2007). Eğitim yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi Türkiye ve seçilmiş ülkelerin karşılaştırılması. 5. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1804654)
14.BALCI ALİ,DEMİRKASIMOĞLU NİHAN,ERDOĞAN ÇETİN,AKIN UĞUR (2007). İlköğretim öğretmen ve müfettişlerinin ilköğretim müfettişlerine ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1800996)
15.AKIN UĞUR,BALOĞLU MUSTAFA,KARSLI MEHMET DURDU (2007). Stres ve kaygı düzeyleri açısından Türkiye deki kadın üniversite yöneticileri. 6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1805676)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Örgüt ve yönetimde inisiyatif alma (2012)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Sayfa Sayısı: 118, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1779209)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Liderlik: Kuram-araştırma-uygulama (2020)., AKIN UĞUR, Pegem, Editör: Kürşad Yılmaz, Sayfa Sayısı: 889, ISBN: 978-625-7052-25-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6471965)
2.Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Gözden geçirilmiş 3. baskı) (2019)., AKIN UĞUR,KIRAL BİLGEN,OĞUZ EBRU,KIRAL ERKAN,KURU ÇETİN SAADET,ÖZDEMİR MURAT,EREN ZEYNEP,ARASTAMAN GÖKHAN,TAŞKIN PELİN,KAYAHAN KARAKUL AYGÜLEN,NAYİR EKİZ KADRİYE FUNDA,DEMİRKASIMOĞLU NİHAN,AKAR FİLİZ, Pegem Akademi, Editör: Uğur Akın, Sayfa Sayısı: 419, ISBN: 978-605-318-025-8, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4937047)
3.Eğitim Yönetimi (2019)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Necati Cemaloğlu, Murat Özdemir, Sayfa Sayısı: 756, ISBN: 978-605-241-530-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4825434)
4.Okul, Aile ve Toplum İşbirliği (2019)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Çiğdem Apaydın, Sayfa Sayısı: 471, ISBN: 978-605-241-222-0, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 5223136)
5.22. yüzyılda eğitim: Eğitimin geleceği üzerine karma projeksiyonlar (2018)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Emel Tüzel İşeri, Sayfa Sayısı: 15, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4628214)
6.Öğretim denetimi Uygulama araçları ve kavramlar (2016)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Balcı Ali, Apaydın Çiğdem, Sayfa Sayısı: 392, ISBN: 978-605-, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2628705)
7.Bilimsel araştırma yöntemleri Gerçek dünya araştırmaları (2015)., AKIN UĞUR, Anı Yayıncılık, Editör: Çınkır Şakir, Demirkasımoğlu Nihan , Sayfa Sayısı: 726, ISBN: 978-605-170-038-0, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 1781125)
8.Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (2015)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Akın Uğur , Sayfa Sayısı: 425, ISBN: 978-605-318-025-8, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1776919)
9.Eğitim yönetimi denetimi ve politikası yazıları (2014)., AKIN UĞUR, Pegem Akademi, Editör: Aydın İnayet, Yılmaz Kürşad, Sayfa Sayısı: 510, ISBN: 978-605-364-932-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1779340)
10.Örgüt mecazları (2008)., AKIN UĞUR, Ekinoks Yayınevi, Editör: Balcı Ali , Sayfa Sayısı: 220, ISBN: 978-9944-495-14-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 68732)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Türkiye de Okul Yönetiminde E Okul Uygulamasına İlişkin Görüşler Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.12.2010-08.07.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2003-2005Türkçe ÖğretmeniMilli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, (Diğer)