GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERVET YAPRAKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Servet YAPRAK

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Harita Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

servet.yaprak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Harita Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Teknik Üniversitesi (1999- 2007)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Teknik Üniversitesi (1996- 1998)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Yıldız Üniversitesi (1979- 1984)

Mühendislik Fakültesi - Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Kriging Yönteminin Geoit Yüzeyi Modellemesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ve Varolan Yöntemlerle Karşılaştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007

YÜKSEK LİSANS, "Gps Ve Gps’Xxin Alımlarında Kullanılması", İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Harita Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Harita Mühendisliği Bölümü(2015- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Harita Mühendisliği Bölümü(2009- 2013)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Meslek Yüksekokulu/ Teknik Programlar Bölümü/ Harita - Kadastro Pr., (2007- 2009)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Meslek Yüksekokulu/ Teknik Programlar Bölümü/ Harita - Kadastro Pr., (1993- 2007)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, (2009- 2013)

Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, (2006- 2009)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, (2009- 2013)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, (2010- 2011)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, (2007- 2009)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, (2007- 2009)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, (2009- 2013)

verdiği dersler

Yükseklik Ölçmeleri, Lisans, (2018-2019)

Mühendislik Ölçmeleri Iı, Lisans, (2018-2019)

Yükseklik Sistemleri, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Hidrografik Ölçmeler, Lisans, (2018-2019)

Mesleki İngilizce I, Lisans, (2018-2019)

İmar Bilgisi, Lisans, (2018-2019)

Yol Bilgisi, Lisans, (2018-2019)

Mühendislik Ölçmeleri I, Lisans, (2018-2019)

Jeodezik Ölçme Aletleri, Lisans, (2018-2019)

Jeodezik Ölçme Aletleri, Lisans, (2017-2018)

İmar Bilgisi, Lisans, (2017-2018)

Yükseklik Ölçmeleri, Lisans, (2017-2018)

Yol Bilgisi, Lisans, (2017-2018)

Mühendislik Ölçmeleri Iı, Lisans, (2017-2018)

Mühendislik Ölçmeleri I, Lisans, (2017-2018)

Mesleki İngilizce Iı, Lisans, (2017-2018)

Mesleki İngilizce I, Lisans, (2017-2018)

Jeodezi I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad) (Fen Bilimleri), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi FBE

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

,OGUZ IRFAN,SUSAM TEKİNYAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,İNYURT SAMED, (2018). "The Role Of Unmanned Aerial Vehiclesin Monitoring Rapidly Occurring Landslides", Geodetski List, 72(2), 113-132., Doi: 623.746:551.435.62:528.481:528.74 (Yayın No: 4677705)

YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET, (2018). "New Approach For Agrıcultural Research And Monıtorıng Of Land Slıde: Usıng Of Uav System”", Journal Of Environmental Protection And Ecology, 19(1), 246-256. (Yayın No: 4254979) [SCI-Expanded]

YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN, (2017). "Uav Based Landslide Monitoring", Tema Journal Of Land Use, Mobility And Environment, 10(3), 325-338., Doi: 10.6092/1970-9870/5278 (Yayın No: 3887156)

YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,DELEN AHMET,İNYURT SAMED, (2016). "Results From A Comprehensive Uav System Test For Agricultural Purposes", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-3), 111-111., Doi: 10.13002/jafag1127 (Yayın No: 3558440)

,İNAL CEVAT,YAPRAK SERVETYILDIRIM ÖMER, (2013). "Determination Of 2011 Van/Turkey Earthquake ( İm/İ = 7.2) Effects From Measurements Of Cors-Tr Network/Title", Geomatics, Natural Hazards And Risk, 5(2), 132-144., Doi: 10.1080/19475705.2013.789453 (Yayın No: 2628606) [SCI-Expanded]

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,ER FATİH, (2009). "Computer Based Geostatistical Strategies İn Assessing Of Spatial Variability Of Agricultural Phosphorus On A Sugarbeet Field", Ieee Spectrum Proceedings Of 2009 International Conference On Informatıon Management And Engineering, 201-204., Doi: 10.1109/ICIME.2009.70 (Yayın No: 4941117)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,ER FATİH,YAPRAK SERVET,KARKACIER OSMAN, (2009). "Simulation Of Organic Matter Variability On Asugarbeet Field Using The Computer Basedgeostatistical Methods", World Academy Of Science, Engineering And Technology International Journal Of Geological And Environmental Engineering Geological And Environmental Engineering, 3(8), 254-257., Doi: 10.5281/zenodo.1079574 (Yayın No: 3558465)

YAPRAK SERVET,YAPRAK HASBİ, (2005). "Comparison Of Gps Stop And Go Method And Electronic Tacheometry Technique İn Map Production", Gazi University Journal Of Science, 18(4), 627-637. (Yayın No: 2628746)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAPRAK SERVET, (2018). "Uluslararası Standartlarda İkinci Derece Birinci Sınıf Bir Ulusal Düşey Kontrol Ağının Tesis Ve Ölçü Esasları", Geomatik, 3(2), 145-153., Doi: 10.29128/geomatik.376964 (Yayın No: 4425879)

YAPRAK SERVET,ARSLAN ERSOY, (2008). "Kriging Yönteminin Geoit Yüzeyi Modellemesinde Kullanılabilirlik Araştırması", İtü Dergisi, 7(3), 51-62. (Yayın No: 2628701)

YAPRAK SERVET,ARSLAN ERSOY, (2008). "Kriging Yöntemi İle Geoit Yüksekliklerinin Enterpolasyonu", Jeodezi Jeoinformasyon Ve Arazi Yönetimi, 2008(98), 36-42. (Yayın No: 2628719)

SUSAM TEKİN,ESMERAY AHMET,ÖZTOPRAK BAHATTİN,YAPRAK SERVET, (2006). "Cbs İle Yeşilırmak Nehir Yatağı Tokat Merkez Bölümünde Deprem Riskinin İrdelenmesi", İtü Dergisi, 5(3), 1-9. (Yayın No: 2628681)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

ÖZTÜRK DURSUN ALİ,SİPAHİ HİLMİ,YAPRAK SERVET, (1991). "Açık İşletme Şevlerindeki Deformasyonların Ölçümü Ve İzlenmesi", Harita Ve Kadastro Mühendisliği, 1991(69), 44-56. (Yayın No: 3628714)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER (2019). The Effect of Observation Periods on Positional Accuracy in GNSS Measurements. VI. International Multidiscilinary Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5056275)

YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET (2019). İmar Uygulamalarında Klasi̇k RTK ve Ağ RTK Yöntemleri̇ni̇ Kullanmanın Veri̇mli̇li̇ği̇. VI. International Multidisciplinary Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5056250)

YAPRAK SERVET (2017). Observation Specifications and Results of a Precise Leveling Project. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3627114)

YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN,İNYURT SAMED (2017). Precise Engineering Applications of UAV’’s. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3986465)

SUSAM TEKİN,OĞUZ İRFAN,YAPRAK SERVET (2012). Hydrological analysis of a small watershed with the purpose of erosion using geographical information system.. İnternational Conferance on ”Land Conservation” LANDCON (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4974208)

YAPRAK SERVET,YILMAZ ADİL (2011). Haritacılık Alanındaki Teknolojik Gelişmeler ve IKMEP Projesi Harita ve Kadastro Programı Müfredatına Bakış. 2. Uluslararası IKMEP Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628787)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,ER FATİH,YAPRAK SERVET (2010). Mapping strategies of site spesific phosphorus contaminnations in the barley field using the GIS based interpolation methods. Proceeding of the fourth central asia GIS Conference GISCA’xx10 ”Water Life, Risc Energy and Landuse ” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628931)

YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN (2009). Global Gelişmeler Işığında Harita Teknikerliği Eğitimi. I. ULUSLARASI IKMEP SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628800)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET (2011). Tokat İli nde Yapılan Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2629002)

YAPRAK SERVET (2010). Koordinat Dönüşümü ve Paftabul Yazılımı. 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628969)

SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,BAŞDEMİR HÜSEYİN (2010). CBS ve UA İle Bina Analizi Tokat İli Örneği IV Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628951)

YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN (2007). Bir model olarak Tokat ağ bilgi sistemi TOKABİS. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2629023)

SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET (2007). Kampüs CBS Gaziosmanpaşa Üniversitesi örmeği. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2629034)

YAPRAK SERVET,ARSLAN ERSOY (2007). Tokat modelinde GPS Nivelman yöntemi ile geoit belirlemede deterministik ve geoistatistik yöntemlerin karşılaştırılması. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628983)

YAPRAK SERVET,ARSLAN ERSOY (2007). İstanbul modelinde GPS Nivelman yöntemi ile geoit belirlemede geoistatistik ve bulanık mantık yöntemlerin karşılaştırılması. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628994)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"GEODETIC LEVELING NETWORK of KSA REGION-4", Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Yürütücü, 16.08.2014-30.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Monumentation and Geodetic Leveling Observations for Benchmarks in Region-3General Commission for Survey (GCS)- Kingdom of Saudi Arabia", Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Yönetici, 04.04.2013-26.05.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"2018 Yılı Sebastopolis Antik Kenti Kazı Çalışması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 24.05.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"2013 Yılı Sebastopolis Antik Kenti Kazı Çalışmaları", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 14.04.2013-15.12.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Laboratuvarı Makina Techizat Alım Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.11.2016-01.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1985-1993, Harita Mühendisi Etüd-Proje Mühendisi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Açık işletme maden sahaları için işletme projeleri hazırlamak, kamulaştırma çalışmaları yapmak. Müteahhit tarafından yapılan dekapaj işlerinin kontol ve hakedişlerini hazırlamak., (Kamu)

2013-2015, Project Manager, STIT TAMAYA Construction Co. Suudi Arabia-Riyadh, MONUMENTATION AND GEODETIC PRECISE LEVELING OBSERVATIONS FOR BENCH MARKS BETWEEN THE CITIES OF JEDDAH, AL MADINAH, TABUK, AL QURAYYAT, RAFHA, HAIL, BURAIDA, AFIF The project covers an area of approximately 630,000 km², running from Northern Border of KSA to Jeddah and Afif, and extending from the Red Sea coast to Buraydah and Rafha., (Ticari (Özel))

2015-2016, Project Manager, Saudi YAPE ConstructionTechnology Co. Riyadh Suudi Arabistan, GENERAL COMMISSION FOR SURVEY (GCS) DOCUMENTATION AND ESTABLISHMENT AND IMPROVING GEODETIC LEVELING NETWORK FOR SAUDI ARABIA The aim of this Region 4 project is re-establish the Geodetic Level Network (GLN) of the Kingdom., (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

Suudi Arabistan Hassas Nivelman Projesi, Suudi Arabistan geoit yüzeyini oluşturmak amacı ile yürütülen Hassas Nivelman Projesinde iki yıl süre ile STIT YAPE VE TAMAYA firmalarında Project Manager olarak görev yaptı., Riyad, Çalışma, 01.11.2013-30.09.2015 (Uluslararası)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:servet.yaprak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1999-2007
İstanbul Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Kriging Yönteminin Geoit Yüzeyi Modellemesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ve Varolan Yöntemlerle Karşılaştırılması
Yüksek Lisans
1996-1998
İstanbul Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Gps Ve Gps’Xxin Alımlarında Kullanılması
Lisans
1979-1984
Yıldız Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2009-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2007-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ HARİTA - KADASTRO PR.
Öğretim Görevlisi
1993-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ HARİTA - KADASTRO PR.


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği
2006-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Fakülte Kurulu Üyeliği
2009-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2009-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Bşk.
2007-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2009-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2007-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Dekan Yardımcısı
2010-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİTürkçe4
(2018-2019)MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ IITürkçe3
(2018-2019)HİDROGRAFİK ÖLÇMELERTürkçe3
(2018-2019)MESLEKİ İNGİLİZCE ITürkçe3
(2018-2019)İMAR BİLGİSİTürkçe2
(2018-2019)YOL BİLGİSİTürkçe4
(2018-2019)MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ ITürkçe3
(2018-2019)JEODEZİK ÖLÇME ALETLERİTürkçe4
(2017-2018)JEODEZİK ÖLÇME ALETLERİTürkçe4
(2017-2018)İMAR BİLGİSİTürkçe2
(2017-2018)YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİTürkçe4
(2017-2018)YOL BİLGİSİTürkçe4
(2017-2018)MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ IITürkçe3
(2017-2018)MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ ITürkçe3
(2017-2018)MESLEKİ İNGİLİZCE IITürkçe3
(2017-2018)MESLEKİ İNGİLİZCE ITürkçe3
(2017-2018)JEODEZİ ITürkçe2
Yüksek Lisans
(2018-2019)YÜKSEKLİK SİSTEMLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GBAD)(Fen Bilimleri), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi FBE


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.,OGUZ IRFAN,SUSAM TEKİNYAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,İNYURT SAMED (2018). The Role of Unmanned Aerial Vehiclesin Monitoring Rapidly Occurring Landslides. Geodetski List, 72(2), 113-132., Doi: 623.746:551.435.62:528.481:528.74 (Yayın No: 4677705)
2.YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET (2018). New Approach For Agrıcultural Research And Monıtorıng Of Land Slıde: Usıng Of Uav System”. Journal of Environmental Protection and Ecology, 19(1), 246-256. (Yayın No: 4254979)
3.YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN (2017). UAV Based Landslide Monitoring. TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, 10(3), 325-338., Doi: 10.6092/1970-9870/5278 (Yayın No: 3887156)
4.YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,DELEN AHMET,İNYURT SAMED (2016). Results From a Comprehensive UAV System Test for Agricultural Purposes. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33(2016-3), 111-111., Doi: 10.13002/jafag1127 (Yayın No: 3558440)
5.,İNAL CEVAT,YAPRAK SERVETYILDIRIM ÖMER (2013). Determination of 2011 Van/Turkey earthquake ( iM/i = 7.2) effects from measurements of CORS-TR network/title. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 5(2), 132-144., Doi: 10.1080/19475705.2013.789453 (Yayın No: 2628606)
6.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,ER FATİH (2009). Computer Based Geostatistical Strategies in Assessing of Spatial Variability of Agricultural Phosphorus on a Sugarbeet Field. IEEE SPECTRUM Proceedings of 2009 International Conference on Informatıon Management and Engineering, 201-204., Doi: 10.1109/ICIME.2009.70 (Yayın No: 4941117)
7.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,ER FATİH,YAPRAK SERVET,KARKACIER OSMAN (2009). Simulation of Organic Matter Variability on aSugarbeet Field Using the Computer BasedGeostatistical Methods. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Geological and Environmental Engineering Geological and Environmental Engineering, 3(8), 254-257., Doi: 10.5281/zenodo.1079574 (Yayın No: 3558465)
8.YAPRAK SERVET,YAPRAK HASBİ (2005). Comparison of GPS Stop and go method and electronic tacheometry technique in map production. Gazi University Journal of Science, 18(4), 627-637. (Yayın No: 2628746)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YAPRAK SERVET (2018). Uluslararası Standartlarda İkinci Derece Birinci Sınıf Bir Ulusal Düşey Kontrol Ağının Tesis ve Ölçü Esasları. Geomatik, 3(2), 145-153., Doi: 10.29128/geomatik.376964 (Yayın No: 4425879)
2.YAPRAK SERVET,ARSLAN ERSOY (2008). Kriging yönteminin geoit yüzeyi modellemesinde kullanılabilirlik araştırması. İTÜ Dergisi, 7(3), 51-62. (Yayın No: 2628701)
3.YAPRAK SERVET,ARSLAN ERSOY (2008). Kriging yöntemi ile geoit yüksekliklerinin enterpolasyonu. Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi, 2008(98), 36-42. (Yayın No: 2628719)
4.SUSAM TEKİN,ESMERAY AHMET,ÖZTOPRAK BAHATTİN,YAPRAK SERVET (2006). CBS ile Yeşilırmak nehir yatağı Tokat merkez bölümünde deprem riskinin irdelenmesi. İTÜ Dergisi, 5(3), 1-9. (Yayın No: 2628681)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.ÖZTÜRK DURSUN ALİ,SİPAHİ HİLMİ,YAPRAK SERVET (1991). Açık İşletme Şevlerindeki Deformasyonların Ölçümü ve İzlenmesi. Harita ve Kadastro Mühendisliği, 1991(69), 44-56. (Yayın No: 3628714)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN (2009). Global Gelişmeler Işığında Harita Teknikerliği Eğitimi. I. ULUSLARASI IKMEP SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628800)
2.YAPRAK SERVET,YILMAZ ADİL (2011). Haritacılık Alanındaki Teknolojik Gelişmeler ve IKMEP Projesi Harita ve Kadastro Programı Müfredatına Bakış. 2. Uluslararası IKMEP Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628787)
3.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,ER FATİH,YAPRAK SERVET (2010). Mapping strategies of site spesific phosphorus contaminnations in the barley field using the GIS based interpolation methods. Proceeding of the fourth central asia GIS Conference GISCA’xx10 ”Water Life, Risc Energy and Landuse ” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628931)
4.YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER (2019). The Effect of Observation Periods on Positional Accuracy in GNSS Measurements. VI. International Multidiscilinary Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5056275)
5.YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET (2019). İmar Uygulamalarında Klasi̇k RTK ve Ağ RTK Yöntemleri̇ni̇ Kullanmanın Veri̇mli̇li̇ği̇. VI. International Multidisciplinary Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5056250)
6.SUSAM TEKİN,OĞUZ İRFAN,YAPRAK SERVET (2012). Hydrological analysis of a small watershed with the purpose of erosion using geographical information system.. İnternational Conferance on ”Land Conservation” LANDCON (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4974208)
7.YAPRAK SERVET (2017). Observation Specifications and Results of a Precise Leveling Project. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3627114)
8.YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN,İNYURT SAMED (2017). Precise Engineering Applications of UAV’’s. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3986465)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,BAŞDEMİR HÜSEYİN (2010). CBS ve UA İle Bina Analizi Tokat İli Örneği IV Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628951)
2.YAPRAK SERVET (2010). Koordinat Dönüşümü ve Paftabul Yazılımı. 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628969)
3.YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN (2007). Bir model olarak Tokat ağ bilgi sistemi TOKABİS. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2629023)
4.SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET (2007). Kampüs CBS Gaziosmanpaşa Üniversitesi örmeği. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2629034)
5.YAPRAK SERVET,ARSLAN ERSOY (2007). Tokat modelinde GPS Nivelman yöntemi ile geoit belirlemede deterministik ve geoistatistik yöntemlerin karşılaştırılması. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628983)
6.YAPRAK SERVET,ARSLAN ERSOY (2007). İstanbul modelinde GPS Nivelman yöntemi ile geoit belirlemede geoistatistik ve bulanık mantık yöntemlerin karşılaştırılması. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2628994)
7.SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET (2011). Tokat İli nde Yapılan Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2629002)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.GEODETIC LEVELING NETWORK of KSA REGION-4, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Yürütücü, 16.08.2014-30.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Monumentation and Geodetic Leveling Observations for Benchmarks in Region-3General Commission for Survey (GCS)- Kingdom of Saudi Arabia, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Yönetici, 04.04.2013-26.05.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.2018 Yılı Sebastopolis Antik Kenti Kazı Çalışması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 24.05.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.2013 Yılı Sebastopolis Antik Kenti Kazı Çalışmaları, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 14.04.2013-15.12.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Laboratuvarı Makina Techizat Alım Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.11.2016-01.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2015-2016Project ManagerSaudi YAPE ConstructionTechnology Co. Riyadh Suudi Arabistan, GENERAL COMMISSION FOR SURVEY (GCS) DOCUMENTATION AND ESTABLISHMENT AND IMPROVING GEODETIC LEVELING NETWORK FOR SAUDI ARABIA The aim of this Region 4 project is re-establish the Geodetic Level Network (GLN) of the Kingdom., (Ticari (Özel))
2013-2015Project ManagerSTIT TAMAYA Construction Co. Suudi Arabia-Riyadh, MONUMENTATION AND GEODETIC PRECISE LEVELING OBSERVATIONS FOR BENCH MARKS BETWEEN THE CITIES OF JEDDAH, AL MADINAH, TABUK, AL QURAYYAT, RAFHA, HAIL, BURAIDA, AFIF The project covers an area of approximately 630,000 km², running from Northern Border of KSA to Jeddah and Afif, and extending from the Red Sea coast to Buraydah and Rafha., (Ticari (Özel))
1985-1993Harita Mühendisi Etüd-Proje MühendisiTürkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Açık işletme maden sahaları için işletme projeleri hazırlamak, kamulaştırma çalışmaları yapmak. Müteahhit tarafından yapılan dekapaj işlerinin kontol ve hakedişlerini hazırlamak., (Kamu)
Çalışma
1.Suudi Arabistan Hassas Nivelman Projesi, Suudi Arabistan geoit yüzeyini oluşturmak amacı ile yürütülen Hassas Nivelman Projesinde iki yıl süre ile STIT YAPE VE TAMAYA firmalarında Project Manager olarak görev yaptı., Riyad, Çalışma, 01.11.2013-30.09.2015 (Uluslararası)