GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BETÜL ALATLIž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Betül ALATLI

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

betul.alatli@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2012- 2016)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ölçme Ve Değerlendirme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi (2009- 2012)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2005- 2009)

Gazi Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Pısa - 2012) Okuryazarlık Testlerinin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016

YÜKSEK LİSANS, "Başarının Değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği’Xxnin Geliştirilmesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı, (2014- 2016)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı, (2009- 2014)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı, (2016- 2019)

verdiği dersler

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Ölçme Ve Değerlendirme, Lisans, (2019-2020)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Ölçek Geliştirme Ve Uyarlama, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Eğitimde Proje Hazırlama, Lisans, (2019-2020)

İstatistik, Lisans, (2019-2020)

İstatistik I, Lisans, (2019-2020)

Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Ölçek Geliştirme Ve Uyarlama, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Ölçme Ve Değerlendirme, Lisans, (2018-2019)

İstatistik, Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Eğitimde Spss Uygulamalı İstatistik, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

Kaynak Tarama Ve Rapor Yazma, Lisans, (2017-2018)

Ölçme Ve Değerlendirme, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Funda KEKLİK KAL, "Türk Müziğinde Taksim İcra Etmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Müziği Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Elif AVAR BÖĞREK, "Benlik Saygısı Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiyi Açıklamada Sınav Kaygısının Aracı Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Fatma YENTİR KANAL, "Ergenler İçin Yaşam Amaçları Ölçeği Geliştirme Çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Resul ŞAHİN, "Sınıf Öğretmenlerinin Disleksiye Yönelik Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Algılanan Sosyal Destek Ve Sosyal Yeterlik Arasındaki İlişki: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma (Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Google Scholar, DRJI, Rootindexing, i2or, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Academic Keys, COSMOS IF, ResearchBib), Dergi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Araştırma Yeterlikleri Ölçeğinin Türk Dili Ve Kültürüne Uyarlanması, Dergi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ALATLI BETÜL,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY, (2018). "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Pısa-2012) Okuryazarlık Testlerinin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi", İlköğretim Online, 17(2), 1096-1115. (Yayın No: 4666659)

ALATLI BETÜL,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY, (2018). "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Pısa-2012) Okuryazarlık Testlerinin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi", İlköğretim Online (Elektronik), 17(2), 1096-1115., Doi: 10.17051/ilkonline.2018.419357 (Yayın No: 4261238)

ALATLI BETÜL,AYAN CANSU,POLAT DEMİR BETÜL,ÇIRAK GÜLÇİN, (2016). "Examination Of The Tımss 2011 Fourth Grade Mathematics Test İn Terms Of Cross Cultural Measurement Invariance", Eurasian Journal Of Educational Research, (66), 389-406. (Yayın No: 3191256)

ALATLI BETÜL,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY, (2015). "Development Of Perceived Halo Effect Scale İn The Evaluation Of The Success", European Journal Of Social Sciences, 49(3), 382-392. (Yayın No: 2063942)

ŞENEL SELMA,PEHLİVAN EMİNE BURCU,ALATLI BETÜL, (2015). "Effect Of Correction For Guessing Formula On Psychometric Characteristics Of Test", Procedia - Social And Behavioral Sciences, (191), 925-929. (Yayın No: 2581166)

PEHLİVAN EMİNE BURCU,ALATLI BETÜL, (2014). "Classification Of Countries Participated İn Talıs", Procedia - Social And Behavioral Sciences, (116), 2262-2265., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.556 (Yayın No: 1057955)

COŞKUN HASAN,ALATLI BETÜL, (2012). "Öğretmenler Gününde Öğretmen Yetiştirmeyi Yeniden Düşünürken", The Actual Problems Of Study Of Humanities, (2), (Yayın No: 2588482)

Nail Yıldırım, Mehemmed Yüzbaşıyev, Emine Saklan, Betül Alatlı, (2011). "Türk Ve Dünya Eğitim Tarihine Hizmet Etmiş İnsanlar Üzerine Bir İnceleme", Journal Of World Of Turks, 3(1), 249-270. (Yayın No: 360437)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞENEL SELMA,ALATLI BETÜL, (2014). "Lojistik Regresyon Analizinin Kullanıldığı Makaleler Üzerine Bir İnceleme", Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme, 5(1), 35-52. (Yayın No: 1064195)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BAŞOL GÜLŞAH,Böğrek Elif Avar,ALATLI BETÜL (2019). Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiyi Açıklamada Sınav Kaygısının Aracılık Rolü. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728687)

ALATLI BETÜL,EROĞLU VASVİYE (2019). TÜRKİYE’DE EBELİK ALANINDA KULLANILAN ÖLÇEKLERİN ÖLÇEKGELİŞTİRME VE UYARLAMA ADIMLARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI ERCİYESBİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5469100)

ALATLI BETÜL (2018). ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI(PISA-2015) FEN OKURYAZARLIĞI TEST MADDELERİNİN KÜLTÜRLERARASI ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ. 6. Uluslararası Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4362305)

ALATLI BETÜL,ALATLI TUFAN (2018). UZMAN HEKİMLERİN İSTATİSTİKİ YETERLİLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLER. III. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4362306)

ALATLI BETÜL (2018). Öğrencilerin Fen Okuryazarlığı Performansları ile İlişkili Faktörlerin Aşamalı Doğrusal Modelleme ile İncelenmesi: PISA 2015 Türkiye ve Singapur Karşılaştırması. International Congresses on Education 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4370912)

ALATLI BETÜL,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY (2016). Investigation of Measurement Invariance of Reading Skills Test In The Programme for International Student Assessment PISA 2012. !st International Conference On Studies In Education (Barcelona 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2882630)

ALATLI BETÜL,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY (2016). Investigation of Measurement Invariance of Mathematical And Scienfic Literacy Test In The Programme for International Student Assessment PISA 2012. 1st International Conference On Studies In Education (Barcelona, 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2882633)

ALATLI BETÜL,Olgun Güneş Türki̇ye’de Ergenlere Yöneli̇k Yayimlanan Ölçekleri̇n Ölçek Geli̇şti̇rme Aşamalarinin İ̇ncelenmesi̇. 7th International Symposium on Academic Studies in Educational and SocialSciences (Özet Bildiri) (Yayın No:5475412)

ALATLI BETÜL ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI (PISA-2015)FEN OKURYAZARLIĞI TESTİNİN ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4261239)

Coşkun Hasan, Alatlı Betül Çokkültürlü Ortamlarda Önyargıların Giderilmesinde Eğitimin Önemi Türkiye ve Almanya Örneğinde. I. Uluslar arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:361148)

Betül Alatlı, Cansu Ayan, Betül Polat, Gülçin Çırak TIMSS 2011 Dördüncü Sınıf Matematik Başarı Testinin Kültürlerarası Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. I st Eurasian Educational Research Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1057951)

Fadime Seçgin, Betül Alatlı Siyasal Katılıma Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Siyasal Katılıma İlişkin Tutumlarının Belirlenme. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1057950)

Alatlı Betül, Pehlivan Emine Burcu Classification of Countries Participated in TALIS. 5th World Conference on Educational Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:360705)

Şenel Selma, Tunç Emine Burcu, Alatlı Betül The Effect of Correction for Guessing Formula on the Psychometric Characteristics of the Test. 6th World Conference on Educational Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:361072)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Türk Ve Dünya Eğitim Tarihine Hizmet Etmiş İnsanlar (2011)., Yıldırım Nail, Mehemmed Yüzbaşıyev, Alatlı Betül, Saklan Emine, Nobel Yayıncılık, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 361272)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Eğitimde Süreç Ve Ürün Odaklı Değerlendirme (2019)., ALATLI BETÜL, Lisans Yayıncılık, Editör: Bıçak Bayram, Koğar Hakan, Sayfa Sayısı: 304, ISBN: 978-605-9498-45--6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4812546)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Eğitim Becerileri Kursu, Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kurs, 06.11.2014-12.11.2014 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 16.11.2015-19.11.2015 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Kurs, 22.11.2017-22.11.2017 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 19.06.2014-25.06.2014 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kurs, 23.01.2017-26.01.2017 (Ulusal)

çalıştay

Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Tokat, Çalıştay, 13.10.2010-15.10.2010 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:betul.alatli@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2016
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Ölçme Ve Değerlendirme (Dr)

Tez Adı:Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Pısa - 2012) Okuryazarlık Testlerinin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
Yüksek Lisans
2009-2012
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Başarının Değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği’Xxnin Geliştirilmesi
Lisans
2005-2009
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2016-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2014-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2009-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2016-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMETürkçe3
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2019-2020)EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMATürkçe2
(2019-2020)İSTATİSTİKTürkçe2
(2019-2020)İSTATİSTİK ITürkçe2
(2019-2020)EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2
(2019-2020)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2
(2018-2019)ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMETürkçe3
(2018-2019)İSTATİSTİKTürkçe3
(2017-2018)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2
(2017-2018)KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMATürkçe2
(2017-2018)ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMETürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)DANIŞMANLIKTürkçe1
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2019-2020)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2019-2020)ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMATürkçe3
(2018-2019)DANIŞMANLIKTürkçe1
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2018-2019)ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMATürkçe3
(2018-2019)BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİKTürkçe3
(2017-2018)EĞİTİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2017-2018)EĞİTİMDE SPSS UYGULAMALI İSTATİSTİKTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Elif AVAR BÖĞREK, (2019)., "Benlik saygısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi açıklamada sınav kaygısının aracı rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Fatma YENTİR KANAL, (2019)., "Ergenler için yaşam amaçları ölçeği geliştirme çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Resul ŞAHİN, (2019)., "Sınıf öğretmenlerinin disleksiye yönelik bilgi ve tutumlarının incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Funda KEKLİK KAL, (2020)., "Türk müziğinde taksim icra etmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Müziği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE SOSYAL YETERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA(Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Google Scholar, DRJI, Rootindexing, i2or, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Academic Keys, COSMOS IF, ResearchBib), Dergi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
2.Mantel-Haenszel, Lojistik Regresyon ve Olabilirlik Oranı Değişen Madde Fonksiyonu İnceleme Yöntemlerinin Farklı Yazılımlar Kullanılarak Karşılaştırılması(Ebscohost, Scopus, Ulakbim), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, İlköğretim Online
3.Araştırma Yeterlikleri Ölçeğinin Türk Dili ve Kültürüne uyarlanması, Dergi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ALATLI BETÜL,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY (2018). ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI (PISA-2012) OKURYAZARLIK TESTLERİNİN ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ. İlköğretim Online, 17(2), 1096-1115. (Yayın No: 4666659)
2.ALATLI BETÜL,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY (2018). ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI (PISA-2012) OKURYAZARLIK TESTLERİNİN ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ. İlköğretim Online (elektronik), 17(2), 1096-1115., Doi: 10.17051/ilkonline.2018.419357 (Yayın No: 4261238)
3.ALATLI BETÜL,AYAN CANSU,POLAT DEMİR BETÜL,ÇIRAK GÜLÇİN (2016). Examination of the TIMSS 2011 Fourth Grade Mathematics Test in Terms of Cross Cultural Measurement Invariance. Eurasian Journal of Educational Research, (66), 389-406. (Yayın No: 3191256)
4.ALATLI BETÜL,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY (2015). Development of Perceived Halo Effect Scale in the Evaluation of the Success. European Journal of Social Sciences, 49(3), 382-392. (Yayın No: 2063942)
5.ŞENEL SELMA,PEHLİVAN EMİNE BURCU,ALATLI BETÜL (2015). Effect of Correction for Guessing Formula on Psychometric Characteristics of Test. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (191), 925-929. (Yayın No: 2581166)
6.PEHLİVAN EMİNE BURCU,ALATLI BETÜL (2014). Classification of Countries Participated in TALIS. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (116), 2262-2265., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.556 (Yayın No: 1057955)
7.COŞKUN HASAN,ALATLI BETÜL (2012). Öğretmenler Gününde Öğretmen Yetiştirmeyi Yeniden Düşünürken. the actual problems of study of humanities, (2), (Yayın No: 2588482)
8.Nail Yıldırım, Mehemmed Yüzbaşıyev, Emine Saklan, Betül Alatlı (2011). Türk ve Dünya Eğitim Tarihine Hizmet Etmiş İnsanlar Üzerine Bir İnceleme. Journal of World of Turks, 3(1), 249-270. (Yayın No: 360437)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ŞENEL SELMA,ALATLI BETÜL (2014). Lojistik Regresyon Analizinin Kullanıldığı Makaleler Üzerine Bir İnceleme. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, 5(1), 35-52. (Yayın No: 1064195)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ALATLI BETÜL (2018). Öğrencilerin Fen Okuryazarlığı Performansları ile İlişkili Faktörlerin Aşamalı Doğrusal Modelleme ile İncelenmesi: PISA 2015 Türkiye ve Singapur Karşılaştırması. International Congresses on Education 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4370912)
2.ALATLI BETÜL,EROĞLU VASVİYE (2019). TÜRKİYE’DE EBELİK ALANINDA KULLANILAN ÖLÇEKLERİN ÖLÇEKGELİŞTİRME VE UYARLAMA ADIMLARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI ERCİYESBİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5469100)
3.ALATLI BETÜL,ALATLI TUFAN (2018). UZMAN HEKİMLERİN İSTATİSTİKİ YETERLİLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLER. III. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4362306)
4.ALATLI BETÜL,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY (2016). Investigation of Measurement Invariance of Mathematical And Scienfic Literacy Test In The Programme for International Student Assessment PISA 2012. 1st International Conference On Studies In Education (Barcelona, 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2882633)
5.ALATLI BETÜL,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY (2016). Investigation of Measurement Invariance of Reading Skills Test In The Programme for International Student Assessment PISA 2012. !st International Conference On Studies In Education (Barcelona 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2882630)
6.BAŞOL GÜLŞAH,Böğrek Elif Avar,ALATLI BETÜL (2019). Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiyi Açıklamada Sınav Kaygısının Aracılık Rolü. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728687)
7.ALATLI BETÜL (2018). ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI(PISA-2015) FEN OKURYAZARLIĞI TEST MADDELERİNİN KÜLTÜRLERARASI ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ. 6. Uluslararası Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4362305)
8.ALATLI BETÜL,Olgun Güneş (2018). Türki̇ye’de Ergenlere Yöneli̇k Yayimlanan Ölçekleri̇n Ölçek Geli̇şti̇rme Aşamalarinin İ̇ncelenmesi̇. 7th International Symposium on Academic Studies in Educational and SocialSciences (Özet Bildiri) (Yayın No:5475412)
9.ALATLI BETÜL (2018). ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI (PISA-2015)FEN OKURYAZARLIĞI TESTİNİN ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4261239)
10.Coşkun Hasan, Alatlı Betül (2018). Çokkültürlü Ortamlarda Önyargıların Giderilmesinde Eğitimin Önemi Türkiye ve Almanya Örneğinde. I. Uluslar arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:361148)
11.Betül Alatlı, Cansu Ayan, Betül Polat, Gülçin Çırak (2018). TIMSS 2011 Dördüncü Sınıf Matematik Başarı Testinin Kültürlerarası Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. I st Eurasian Educational Research Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1057951)
12.Fadime Seçgin, Betül Alatlı (2018). Siyasal Katılıma Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Siyasal Katılıma İlişkin Tutumlarının Belirlenme. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1057950)
13.Alatlı Betül, Pehlivan Emine Burcu (2018). Classification of Countries Participated in TALIS. 5th World Conference on Educational Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:360705)
14.Şenel Selma, Tunç Emine Burcu, Alatlı Betül (2018). The Effect of Correction for Guessing Formula on the Psychometric Characteristics of the Test. 6th World Conference on Educational Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:361072)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Türk ve Dünya Eğitim Tarihine Hizmet Etmiş İnsanlar (2011)., Yıldırım Nail, Mehemmed Yüzbaşıyev, Alatlı Betül, Saklan Emine, Nobel Yayıncılık, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 361272)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme (2019)., ALATLI BETÜL, Lisans Yayıncılık, Editör: Bıçak Bayram, Koğar Hakan, Sayfa Sayısı: 304, ISBN: 978-605-9498-45--6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4812546)


Projelerde Yaptığı Görevler:

Üniversite Dışı Deneyim

Kurs
1.Eğitim Becerileri Kursu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kurs, 23.01.2017-26.01.2017 (Ulusal)
2.Eğitim Becerileri Kursu, Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Kurs, 22.11.2017-22.11.2017 (Ulusal)
3.Eğitim Becerileri Kursu, Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 19.06.2014-25.06.2014 (Ulusal)
4.Eğitim Becerileri Kursu, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)
5.Eğitim Becerileri Kursu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 16.11.2015-19.11.2015 (Ulusal)
6.Eğitim Becerileri Kursu, Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Kurs Verildi., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kurs, 06.11.2014-12.11.2014 (Ulusal)
Çalıştay
1.Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Tokat, Çalıştay, 13.10.2010-15.10.2010 (Ulusal)