GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BAHADIR ŞİNž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Bahadır ŞİN

Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

bahadir.sin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Bitki Koruma Bölümü 

Anabilim Dalı

Fitopatoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2015- )

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bitki Koruma (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2012- 2015)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bitki Koruma (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ege Üniversitesi (2001- 2009)

Ziraat Fakültesi - Bitki Koruma Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Amasya, Çorum, Tokat Ve Yozgat İllerinde Buğday Alanlarda Bulunan Sinapis Arvensis L. (Yabani Hardal)’İn Tribenuron-Methyl’E Karşı Dayanıklılığın Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Amasya, Samsun Ve Tokat İllerinde Domates Yetiştirilen Alanlarda Enfeksiyon Oluşturan Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus, Tswv) İzolatlarının Karakterizasyonu", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Bitki Koruma

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Bitki Koruma Bölümü/ Fitopatoloji Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Turkish Journal Of Weed Science (ebsco), Dergi, Editör, TÜrkiye Herboloji Derneği

Turkish Journal Of Weed Science (Academic Resource Index (Researchbib), Journal Index, SIS (Scientific IndexingServices), - Factor - Real Time Impact, CiteFactor, Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Türkiye Herboloji derneği

Turkish Journal Of Weed Science, Dergi, Editör, Turkiye Herboloji Dernegi

Turkish Journal Of Weed Science, Dergi, Editör, Türkiye Herboloji Derneği

Turkish Journal Of Weed Science (Academic Resource Index (Researchbib), Journal Index, SIS (Scientific Indexing Services), - Factor - Real Time Impact, CiteFactor, Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Türkiye Herboloji Derneği

Turkish Journal Of Weed Science (Academic Resource Index (Researchbib), Journal Index, SIS (Scientific Indexing Services), - Factor - Real Time Impact, CiteFactor, Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Türkiye Herboloji Derneği, 29.12.2016

Turkish Journal Of Weed Science (Academic Resource Index (Researchbib), Journal Index, SIS (Scientific Indexing Services), - Factor - Real Time Impact, CiteFactor, Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Türkiye Herboloji Derneği, 26.06.2016

Turkish Weed Science Society (Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmo), Dergi, Editör, Türkiye herboloji derneği

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Öztürk Lerzan,Aslan Ayşenur,Sivri Nur,ŞİN BAHADIR,BEHMAND TOHID,AVCI GÜRKAN G,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL, (2020). "Meloidogyne Javanica Treub, 1885 (Chitwood, 1949) And Some Weed Hosts İn Tomato (Solanum Esculentum L.) Fields İn Tekirdağ, Turkey.", Munis Entomology Zoology, 15(1), 26-34. (Yayın No: 5712369)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET, (2019). "İnsansız Hava Aracı (İha) Ve Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Yabancı Ot Tespitinin Yapılması", Turkish Journal Of Weed Science, 22(2), 211-217. (Yayın No: 5758276)

TAŞOVA MUHAMMED,ŞİN BAHADIR, (2019). "Farklı Mikrodalga Güç Ve Bekletme Sürelerinin Şeker Çeşidi Fasulye (Phaseolus Vulgaris) Tohumuna Ait Çimlenme Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 20-26. (Yayın No: 5029690)

KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,kınalı burcu, (2019). "Tokat İlinde Görülen Bazı Bitkilerin Boya Bitkisi Olarak Kullanım Olanakları", Turkish Journal Of Weed Science, 22(1), (Yayın No: 5216485)

ŞİN BAHADIR,Öztürk Lerzan,Sivri Nur,AVCI GÜRKAN G,KADIOĞLU İZZET, (2019). "Weed Flora Of Cherry, Walnut, Apple, Almond And Pear Orchards İn Northwestern Marmara Region Of Turkey", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 7(12), 2252, Doi: 10.24925/turjaf.v7i12.2252-2258.3017 (Yayın No: 5618132)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Altuntaş Gamze,Kekeç Meryem,Kazankıran Tuğba, (2018). "Çeti [Prosopis Farcta (Banks Sol.) J.F.Mac.]’Nin Tohum Çimlenme Biyolojisinin Araştırılması", Turkish Journal Of Weed Science, 21(21 (1)), 53-60. (Yayın No: 4323320)

Öztürk Lerzan,Behmand Tohid,ŞİN BAHADIR,Avcı Gürkan Güvenç,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL, (2018). "Morphologic And Molecular İdentification Ofxiphinema Americanum Associated With Pine Trees", International Journal Of Molecular Biology: Open Access, 3(3), 94-96., Doi: 10.15406/ijmboa.2018.03.00058 (Yayın No: 4323340)

Öztürk Lerzan,Sivri Nur,ŞİN BAHADIR, (2017). "An Update Of Weed Flora Of Vıneyards In Northwestern Turkey", International Journal Of Environment, Agriculture And Biotechnology, 2(6), 3050-3055., Doi: 10.22161/ijeab/2.6.35 (Yayın No: 3989929)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,ONARAN ABDURRAHMAN, (2017). "Parazit Bitkilerden (Orobanche Ramosa L. Cuscuta Campestris Yunck. Ve Viscum Album L.) Elde Edilen Ekstratların Bazı Bitki Patojeni Funguslara Karşı Antifungal Etkileri", Turkish Journal Of Weed Science, 20(1), 61-69. (Yayın No: 3648287)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Kamışlı Burak, (2016). "Tokat İlinde Buğday Ürünü İçerisine Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi", Turkısh Journal Of Weed Scıence, 19(2), 28-37. (Yayın No: 2976049)

Yolageldi L., Sin B., Onogur E., (2007). "First Report Of Oidium Neolycopersici On Tomatoes İn Turkey", Plant Pathology, 57(2), 373-373., Doi: 10.1111/j.1365-3059.2007.01723.x (Yayın No: 1319587) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ARIKAN NİLGÜN,ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2019). HERBICIDE RESISTANCE AND RESEARCH-DEVELOPMENT (R D) STUDIES IN TURKEY WEEDS. BIALIC 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5499552)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,YILDIRIM CELAL,KESKIN HAMZA (2019). GERMINATION BIOLOGY STUDIES IN SOME WEED RHIZOMES (Cyperus rotundus L., Sorghum halepense (L.) Pers.). BIALIC 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5499536)

KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,YILDIRIM CELAL (2019). STUDIES ON SEED BIOLOGY AND DORMANCY OF JOHNSONGRASS [(Sorghum halepense (L.) Pers.]). BIALIC (Özet Bildiri) (Yayın No:5499533)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,SARI TOLGA (2019). DETECTION AND IDENTIFICATION OF WEED BY IMAGE PROCESSING TECHNIQUES. BIALIC 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5499529)

KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,KESKİN HAMZA (2019). Effects of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.) Water Extract on Some Cultural Plants and Johnsongrass Seed Biology. BIALIC 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5499518)

KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR (2019). TOKAT İLİNDE Viscum albüm (ÖKSE OTU)’UN YOĞUNLUĞUNUN VE KONUKÇULARININ BELİRLENMESİ. 3. UNİDOKAP (Özet Bildiri) (Yayın No:5433114)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2019). Amasya, Çorum, Tokat ve Yozgat illerinde buğday yetiştirilen alanlarda Sinapis arvensis (Yabani Hardal) bitkisinin varlığının ve Tribenuron methyl etken maddeli herbisite karşı hassaslığının belirlenmesi. 3. UNİDOKAP (Özet Bildiri) (Yayın No:5433087)

KADIOĞLU İZZET,KILINÇ MERT,ŞİN BAHADIR (2019). TOPRAĞA UYGULANAN AĞIR METALLERİN Ambrosia artemisiifolia L. BİTKİSİ ÜZERİNDEKİ FİZYOLOJİK ETKİLERİ. 4. TARGID (Özet Bildiri) (Yayın No:5433036)

ŞİN BAHADIR,Öztürk Lerzan,ORHAN ÖZALP ZELİHA,KADIOĞLU İZZET (2019). MORPHOLOGIC AND MOLECULAR CHARACTERISATION AND PHYLOGENTIC RELATIONSHIPS OF Cuscuta campestris YUNCK (DODDER) ASSOCIATED WITH SEVERAL CROP PLANTS AND WEEDS IN NORTHWESTERN MARMARA REGION, TURKEY. 1.International Molecular Plant Protection Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5432971)

BELGÜZAR SABRİYE,ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,yılmaz mustafa (2019). BAZI HERBİSİTLERİN TOPRAK BAKTERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. 3. Uluslararası UNIDOKAP (Özet Bildiri) (Yayın No:5216489)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2019). Yabani Hardal Bitkisinin Tohum Çimlenme Biyolojisi Üzerine Farklı Uygulamaların Etkinliğinin Belirlenmesi. TARGİD 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5020220)

Öztürk Lerzan,AVCI GÜRKAN G,BENHMAND TOHID,ŞİN BAHADIR,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL (2018). Micropropagation Of Some American Rootstocks Using Meristem Tip Culture. 9. AGROSYM (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4441944)

Öztürk Lerzan,Sivri Nur,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR (2018). HOST RANGE AND DISTRUBUTION OF EUROPEAN MISLETOE VISCUMALBUM IN NORTHWESTERN MARMARA, TURKEY. AGROSYM (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4572783)

KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,ÖZTÜRK SEVİLAY,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA (2018). PLANT PROTECTION PROBLEMS OF OLIVE PRODUCTION ANDAPPROACHES OF MANUFACTURERS IN AYDIN AND MUGLA PROVINCES IN TURKEY.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441958)

KADIOĞLU İZZET,KAYA SANİYE,ŞİN BAHADIR,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA (2018). INVESTIGATION OF FARMERS AWARENESS ON THE USES OF CERTAINPLANTS IN RURAL AREAS (THE CASE OF ANTALYA / TURKEY). 9. AGROSYM (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4441954)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2018). AN UPDATE ON HERBICIDE RESISTANCE AGAINST WEED AND RELATED STUDIES IN TURKEY.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441962)

KADIOĞLU İZZET,KINALI BURCU,ŞİN BAHADIR (2018). USING SOME WEEDS IN TOKAT PROVINCE AS PLANT-DERIVED DYE.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441965)

ŞİN BAHADIR,AKTAŞ RUKİYE,ONARAN ABDURRAHMAN,KADIOĞLU İZZET (2017). Biological activity of Echinops ritro L. against Alternaria solani, Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici, Monilinia fructigena and Verticillium dahliae. International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3866583)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,ONARAN ABDURRAHMAN (2017). Antifungal activity of parasitic plant (Orobanche ramosa L. Cuscuta campestris YUNCKER and Viscum album L.) extracts against some plant pathogenic fungi. International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3866615)

Öztürk Lerzan,ŞİN BAHADIR,AVCI GÜRKAN G,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL (2017). EFFECTS OF SOME EDIBLE PLANTS FROM TEKİRDAG ON PLANT-PARASITIC XIPHINEMA SPP. SPECIES IN VITRO SURVIVAL. 2. International Balkan Agriculture Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3929461)

Öztürk Lerzan,Sivri Nur,ŞİN BAHADIR,behmand tohid (2017). Biocontrol of Xiphinema spp. with Fungi and Bacteria. 6th enthomopathogens and microbial control congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4050873)

Kekeç Meryem,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Altuntaş Gamze,Kazankıran Tuğba (2017). FARKLI DERECELERDE SICAK SU UYGULAMALARININ BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ DORMANSİSİ ÜZERİNE ETKİSİ. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648398)

Öztürk Lerzan,ŞİN BAHADIR,AVCI GÜRKAN G,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL (2017). EFFECTS OF SOME COMMON WEEDS FROM TEKİRDAG ON PLANT PARASITIC XIPHINEMA SPECIES IN VITRO SURVIVAL. 2. International Balkan Agriculture Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3929801)

ŞİN BAHADIR,TAŞOVA MUHAMMED (2017). Microwave Pre-Germination of Bean(Phaselous Vulgaris L.) Seeds Germination Rate and The Effect on Parameters of TheApplication. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3547507)

ŞİN BAHADIR,Aktaş Rukiye,ONARAN ABDURRAHMAN,KADIOĞLU İZZET (2017). Biological activity of Echinops ritro L. against Alternaria solani, Fusarium oxsporium f. sp. radicis-lycopersici, Monilinia fructigena and Verticillium dahliae. INTERNATIONAL Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’xx2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3547511)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2017). The Effect of Banana Extracts on Germination of Different Plant Seeds.. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3547512)

ÖZTÜRK Lerzan,ŞİN BAHADIR,Avcı Gürkan Güvenç,Elekcioğlu Halil (2017). Effects of some edible plants from Tekirdag on plant-parasiticXiphinema spp. species in vitro survival. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3547514)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Altuntaş Gamze,Kekeç Meryem,Kazankıran Tuğba (2017). ÇETİ [Prosopis farcta (Banks Sol.) Mac.] BİTKİSİNİN TOHUM ÇİMLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648375)

Altuntaş Gamze,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Kazankıran Tuğba,Kekeç Meryem (2017). BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ ÇİMLENME BİYOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648390)

Kazankıran Tuğba,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Kekeç Meryem,Altuntaş Gamze (2017). BAZI MEYVELERİN KABUK EKSTRAKTLARININ BAZI KÜLTÜR BİTKİSİ VE YABANCI OT TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648429)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,BELGÜZAR SABRİYE (2017). Bacterial and Fungal Parasites of Orobanche spp.. 6th Entomopathogens and Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3648533)

ŞİN BAHADIR,SÖKMEN MİRAY (2016). Amasya Samsun ve Tokat illerinden alınan domates örneklerinde Tomato spotted wilt virus enfeksiyonunun araştırılması. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2874757)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Kamışlı Burak (2016). Tokat İli Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumları ve Yabancı Maddeler. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2874763)

ŞİN BAHADIR,ONARAN ABDURRAHMAN (2016). Endemik Muscari aucheri BOISS Baker dağ sümbülü nin bazı bitki patojeni funguslara karşı antifungal etkinliği. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2923384)

ŞİN BAHADIR,ÖNEN HÜSEYİN,Farooq Shahid (2016). Gazalboynuzu Lotus conriculatus L İstilacı Yabancı Ot Ambrosia artemisiifolia L nin Kolonizasyonunu Etkileyebilir mi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2874760)

Öztürk Lerzan,Sivri Nur,BEHMAND TOHID,AVCI GÜRKAN G,ŞİN BAHADIR Root Knot Nematode Meloidogyne javanica And Some Weed Hosts in Tomato Fields in Northwestern Marmara Region, Turkey.. Agricongress (Özet Bildiri) (Yayın No:4441971)

Sivri Nur,MİRİK MUSTAFA,Öztürk Lerzan,ŞİN BAHADIR Rhizobium vitis isolated From Three Noxious Weeds Xanthium strumarium, Datura stramonium and Centauria solstitialis. Agricongress (Özet Bildiri) (Yayın No:4441974)

ŞİN BAHADIR, ONOGUR ERSİN ALTERNATIVE CHEMICALS TO CONTROL OIDIUM NEOLYCOPERSICI ON TOMATO. II. tomato disease symposium,2007 (Poster) (Yayın No:1319605)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

bayhan şeymanur,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR (2016). Yozgat ili buğday ekim alanlarında herbisitlerin yabancı otlara ve verime etkisi. 6. ulusal tarım öğrenci kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2923403)

Deligöz İlyas,SÖKMEN MİRAY,Uncu Özden,Sarı Sevcan,ŞİN BAHADIR (2014). Bazı Kuru Fasulye Islah Hatlarının Beancommon mosaic virus BCMV ve Bean common mosaic necrosis virus BCMNV EnfeksiyonlarınaKarşı Dayanıklılık Durumlarının Araştırılması. 5. Bitki Koruma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2874770)

ŞİN BAHADIR,Öztürk Lerzan,KADIOĞLU İZZET,Avcı Gürkan Güvenç Trakya Bölgesi nde Bağ Alanlarının Yabancı Ot Florası. 9uncu Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3683017)

ŞİN BAHADIR,ÖNEN HÜSEYİN İstilacı Yabancı Otlarda Görülen Önemli Bazı Virüs Hastalıkları. İstilacı Bitkiler Çalıştayı (Poster) (Yayın No:2874767)

ŞİN BAHADIR Oidium neolycopersici Örtüaltı Domates ve Hıyar Yetiştiriciliğinde Yeni Bir Sorun. Türkiye 2. Bitki Koruma Kongresi (Poster) (Yayın No:1319610)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Türkiye İstilacı Bitkiler Katoloğu (2015)., ŞİN BAHADIR,ÖNEN HÜSEYİN, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Editör: Önen, Hüseyin, Sayfa Sayısı: 533, ISBN: 978-605-9175-05-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1695355)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Amasya Samsun Tokat İllerinde Domateste Enfeksiyon Oluşturan Tomato spotted wilt virus İzolatlarının Karakterizasyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 17.09.2014-22.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Amasya Samsun Tokat İllerinde Domateste Enfeksiyon Oluşturan Tomato Spotted Wilt Virus İzolatlarının Karakterizasyonu", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 17.09.2014-17.09.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Amasya, Çorum, Tokat ve Yozgat İllerinde Buğday Alanlarında Bulunan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın Tribenuron-Methyl’e Karşı Dayanıklılığının Araştırılması ve Haritalanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.04.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:bahadir.sin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2015-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma (Dr)

Tez Adı:Amasya, Çorum, Tokat Ve Yozgat İllerinde Buğday Alanlarda Bulunan Sinapis Arvensis L. (Yabani Hardal)’İn Tribenuron-Methyl’E Karşı Dayanıklılığın Araştırılması
Yüksek Lisans
2012-2015
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Amasya, Samsun Ve Tokat İllerinde Domates Yetiştirilen Alanlarda Enfeksiyon Oluşturan Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus, Tswv) İzolatlarının Karakterizasyonu
Lisans
2001-2009
Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/ FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI


Editörlük

1.Turkish Journal of Weed Science(ebsco), Dergi, Editör, TÜrkiye Herboloji Derneği
2.Turkish Journal of Weed Science(Academic Resource Index (Researchbib), Journal Index, SIS (Scientific IndexingServices), - Factor - Real Time Impact, CiteFactor, Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Türkiye Herboloji derneği
3.Turkish Weed Science Society(Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmo), Dergi, Editör, Türkiye herboloji derneği
4.Turkish Journal of Weed Science, Dergi, Editör, Turkiye Herboloji Dernegi
5.Turkish Journal of Weed Science, Dergi, Editör, Türkiye Herboloji Derneği
6.Turkish Journal of Weed Science(Academic Resource Index (Researchbib), Journal Index, SIS (Scientific Indexing Services), - Factor - Real Time Impact, CiteFactor, Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Türkiye Herboloji Derneği
7.Turkish Journal of Weed Science(Academic Resource Index (Researchbib), Journal Index, SIS (Scientific Indexing Services), - Factor - Real Time Impact, CiteFactor, Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Türkiye Herboloji Derneği, 29.12.2016
8.Turkish Journal of Weed Science(Academic Resource Index (Researchbib), Journal Index, SIS (Scientific Indexing Services), - Factor - Real Time Impact, CiteFactor, Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Türkiye Herboloji Derneği, 26.06.2016


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Öztürk Lerzan,Aslan Ayşenur,Sivri Nur,ŞİN BAHADIR,BEHMAND TOHID,AVCI GÜRKAN G,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL (2020). Meloidogyne javanica Treub, 1885 (Chitwood, 1949) and some weed hosts in tomato (Solanum esculentum L.) fields in Tekirdağ, Turkey.. Munis Entomology Zoology, 15(1), 26-34. (Yayın No: 5712369)
2.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2019). İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Yabancı Ot Tespitinin Yapılması. Turkish journal of weed science, 22(2), 211-217. (Yayın No: 5758276)
3.TAŞOVA MUHAMMED,ŞİN BAHADIR (2019). Farklı Mikrodalga Güç ve Bekletme Sürelerinin Şeker Çeşidi Fasulye (Phaseolus vulgaris) Tohumuna Ait Çimlenme Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 20-26. (Yayın No: 5029690)
4.KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,kınalı burcu (2019). Tokat İlinde Görülen Bazı Bitkilerin Boya Bitkisi Olarak Kullanım Olanakları. Turkish Journal Of Weed Science, 22(1), (Yayın No: 5216485)
5.ŞİN BAHADIR,Öztürk Lerzan,Sivri Nur,AVCI GÜRKAN G,KADIOĞLU İZZET (2019). Weed Flora of Cherry, Walnut, Apple, Almond and Pear Orchards in Northwestern Marmara Region of Turkey. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(12), 2252, Doi: 10.24925/turjaf.v7i12.2252-2258.3017 (Yayın No: 5618132)
6.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Altuntaş Gamze,Kekeç Meryem,Kazankıran Tuğba (2018). Çeti [Prosopis farcta (Banks Sol.) J.F.Mac.]’nin Tohum Çimlenme Biyolojisinin Araştırılması. Turkish Journal of Weed Science, 21(21 (1)), 53-60. (Yayın No: 4323320)
7.Öztürk Lerzan,Behmand Tohid,ŞİN BAHADIR,Avcı Gürkan Güvenç,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL (2018). Morphologic and molecular identification ofXiphinema americanum associated with pine trees. International Journal of Molecular Biology: Open Access, 3(3), 94-96., Doi: 10.15406/ijmboa.2018.03.00058 (Yayın No: 4323340)
8.Öztürk Lerzan,Sivri Nur,ŞİN BAHADIR (2017). An Update of Weed Flora of Vıneyards ın Northwestern Turkey. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 2(6), 3050-3055., Doi: 10.22161/ijeab/2.6.35 (Yayın No: 3989929)
9.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,ONARAN ABDURRAHMAN (2017). Parazit bitkilerden (Orobanche ramosa L. Cuscuta campestris Yunck. ve Viscum album L.) elde edilen ekstratların bazı bitki patojeni funguslara karşı antifungal etkileri. Turkish Journal of Weed Science, 20(1), 61-69. (Yayın No: 3648287)
10.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Kamışlı Burak (2016). Tokat İlinde Buğday Ürünü İçerisine Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi. TURKISH JOURNAL OF WEED SCIENCE, 19(2), 28-37. (Yayın No: 2976049)
11.Yolageldi L., Sin B., Onogur E. (2007). First report of Oidium neolycopersici on tomatoes in Turkey. Plant Pathology, 57(2), 373-373., Doi: 10.1111/j.1365-3059.2007.01723.x (Yayın No: 1319587)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ŞİN BAHADIR,ONARAN ABDURRAHMAN (2016). Endemik Muscari aucheri BOISS Baker dağ sümbülü nin bazı bitki patojeni funguslara karşı antifungal etkinliği. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2923384)
2.Kekeç Meryem,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Altuntaş Gamze,Kazankıran Tuğba (2017). FARKLI DERECELERDE SICAK SU UYGULAMALARININ BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ DORMANSİSİ ÜZERİNE ETKİSİ. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648398)
3.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Altuntaş Gamze,Kekeç Meryem,Kazankıran Tuğba (2017). ÇETİ [Prosopis farcta (Banks Sol.) Mac.] BİTKİSİNİN TOHUM ÇİMLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648375)
4.Altuntaş Gamze,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Kazankıran Tuğba,Kekeç Meryem (2017). BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ ÇİMLENME BİYOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648390)
5.Kazankıran Tuğba,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Kekeç Meryem,Altuntaş Gamze (2017). BAZI MEYVELERİN KABUK EKSTRAKTLARININ BAZI KÜLTÜR BİTKİSİ VE YABANCI OT TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648429)
6.KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR (2019). TOKAT İLİNDE Viscum albüm (ÖKSE OTU)’UN YOĞUNLUĞUNUN VE KONUKÇULARININ BELİRLENMESİ. 3. UNİDOKAP (Özet Bildiri) (Yayın No:5433114)
7.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2019). Amasya, Çorum, Tokat ve Yozgat illerinde buğday yetiştirilen alanlarda Sinapis arvensis (Yabani Hardal) bitkisinin varlığının ve Tribenuron methyl etken maddeli herbisite karşı hassaslığının belirlenmesi. 3. UNİDOKAP (Özet Bildiri) (Yayın No:5433087)
8.KADIOĞLU İZZET,KILINÇ MERT,ŞİN BAHADIR (2019). TOPRAĞA UYGULANAN AĞIR METALLERİN Ambrosia artemisiifolia L. BİTKİSİ ÜZERİNDEKİ FİZYOLOJİK ETKİLERİ. 4. TARGID (Özet Bildiri) (Yayın No:5433036)
9.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2019). Yabani Hardal Bitkisinin Tohum Çimlenme Biyolojisi Üzerine Farklı Uygulamaların Etkinliğinin Belirlenmesi. TARGİD 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5020220)
10.BELGÜZAR SABRİYE,ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,yılmaz mustafa (2019). BAZI HERBİSİTLERİN TOPRAK BAKTERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. 3. Uluslararası UNIDOKAP (Özet Bildiri) (Yayın No:5216489)
11.ŞİN BAHADIR,AKTAŞ RUKİYE,ONARAN ABDURRAHMAN,KADIOĞLU İZZET (2017). Biological activity of Echinops ritro L. against Alternaria solani, Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici, Monilinia fructigena and Verticillium dahliae. International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3866583)
12.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,ONARAN ABDURRAHMAN (2017). Antifungal activity of parasitic plant (Orobanche ramosa L. Cuscuta campestris YUNCKER and Viscum album L.) extracts against some plant pathogenic fungi. International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3866615)
13.ŞİN BAHADIR,Aktaş Rukiye,ONARAN ABDURRAHMAN,KADIOĞLU İZZET (2017). Biological activity of Echinops ritro L. against Alternaria solani, Fusarium oxsporium f. sp. radicis-lycopersici, Monilinia fructigena and Verticillium dahliae. INTERNATIONAL Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’xx2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3547511)
14.Öztürk Lerzan,ŞİN BAHADIR,AVCI GÜRKAN G,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL (2017). EFFECTS OF SOME EDIBLE PLANTS FROM TEKİRDAG ON PLANT-PARASITIC XIPHINEMA SPP. SPECIES IN VITRO SURVIVAL. 2. International Balkan Agriculture Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3929461)
15.Öztürk Lerzan,ŞİN BAHADIR,AVCI GÜRKAN G,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL (2017). EFFECTS OF SOME COMMON WEEDS FROM TEKİRDAG ON PLANT PARASITIC XIPHINEMA SPECIES IN VITRO SURVIVAL. 2. International Balkan Agriculture Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3929801)
16.ŞİN BAHADIR,TAŞOVA MUHAMMED (2017). Microwave Pre-Germination of Bean(Phaselous Vulgaris L.) Seeds Germination Rate and The Effect on Parameters of TheApplication. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3547507)
17.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2017). The Effect of Banana Extracts on Germination of Different Plant Seeds.. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3547512)
18.ÖZTÜRK Lerzan,ŞİN BAHADIR,Avcı Gürkan Güvenç,Elekcioğlu Halil (2017). Effects of some edible plants from Tekirdag on plant-parasiticXiphinema spp. species in vitro survival. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3547514)
19.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,BELGÜZAR SABRİYE (2017). Bacterial and Fungal Parasites of Orobanche spp.. 6th Entomopathogens and Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3648533)
20.Öztürk Lerzan,Sivri Nur,ŞİN BAHADIR,behmand tohid (2017). Biocontrol of Xiphinema spp. with Fungi and Bacteria. 6th enthomopathogens and microbial control congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4050873)
21.ŞİN BAHADIR,Öztürk Lerzan,ORHAN ÖZALP ZELİHA,KADIOĞLU İZZET (2019). MORPHOLOGIC AND MOLECULAR CHARACTERISATION AND PHYLOGENTIC RELATIONSHIPS OF Cuscuta campestris YUNCK (DODDER) ASSOCIATED WITH SEVERAL CROP PLANTS AND WEEDS IN NORTHWESTERN MARMARA REGION, TURKEY. 1.International Molecular Plant Protection Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5432971)
22.ŞİN BAHADIR,SÖKMEN MİRAY (2016). Amasya Samsun ve Tokat illerinden alınan domates örneklerinde Tomato spotted wilt virus enfeksiyonunun araştırılması. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2874757)
23.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Kamışlı Burak (2016). Tokat İli Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumları ve Yabancı Maddeler. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2874763)
24.ŞİN BAHADIR,ÖNEN HÜSEYİN,Farooq Shahid (2016). Gazalboynuzu Lotus conriculatus L İstilacı Yabancı Ot Ambrosia artemisiifolia L nin Kolonizasyonunu Etkileyebilir mi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2874760)
25.ARIKAN NİLGÜN,ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2019). HERBICIDE RESISTANCE AND RESEARCH-DEVELOPMENT (R D) STUDIES IN TURKEY WEEDS. BIALIC 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5499552)
26.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,YILDIRIM CELAL,KESKIN HAMZA (2019). GERMINATION BIOLOGY STUDIES IN SOME WEED RHIZOMES (Cyperus rotundus L., Sorghum halepense (L.) Pers.). BIALIC 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5499536)
27.KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,YILDIRIM CELAL (2019). STUDIES ON SEED BIOLOGY AND DORMANCY OF JOHNSONGRASS [(Sorghum halepense (L.) Pers.]). BIALIC (Özet Bildiri) (Yayın No:5499533)
28.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,SARI TOLGA (2019). DETECTION AND IDENTIFICATION OF WEED BY IMAGE PROCESSING TECHNIQUES. BIALIC 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5499529)
29.KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,KESKİN HAMZA (2019). Effects of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.) Water Extract on Some Cultural Plants and Johnsongrass Seed Biology. BIALIC 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5499518)
30.Öztürk Lerzan,AVCI GÜRKAN G,BENHMAND TOHID,ŞİN BAHADIR,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL (2018). Micropropagation Of Some American Rootstocks Using Meristem Tip Culture. 9. AGROSYM (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4441944)
31.KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,ÖZTÜRK SEVİLAY,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA (2018). PLANT PROTECTION PROBLEMS OF OLIVE PRODUCTION ANDAPPROACHES OF MANUFACTURERS IN AYDIN AND MUGLA PROVINCES IN TURKEY.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441958)
32.KADIOĞLU İZZET,KAYA SANİYE,ŞİN BAHADIR,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA (2018). INVESTIGATION OF FARMERS AWARENESS ON THE USES OF CERTAINPLANTS IN RURAL AREAS (THE CASE OF ANTALYA / TURKEY). 9. AGROSYM (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4441954)
33.Öztürk Lerzan,Sivri Nur,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR (2018). HOST RANGE AND DISTRUBUTION OF EUROPEAN MISLETOE VISCUMALBUM IN NORTHWESTERN MARMARA, TURKEY. AGROSYM (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4572783)
34.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2018). AN UPDATE ON HERBICIDE RESISTANCE AGAINST WEED AND RELATED STUDIES IN TURKEY.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441962)
35.KADIOĞLU İZZET,KINALI BURCU,ŞİN BAHADIR (2018). USING SOME WEEDS IN TOKAT PROVINCE AS PLANT-DERIVED DYE.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441965)
36.Öztürk Lerzan,Sivri Nur,BEHMAND TOHID,AVCI GÜRKAN G,ŞİN BAHADIR (2018). Root Knot Nematode Meloidogyne javanica And Some Weed Hosts in Tomato Fields in Northwestern Marmara Region, Turkey.. Agricongress (Özet Bildiri) (Yayın No:4441971)
37.Sivri Nur,MİRİK MUSTAFA,Öztürk Lerzan,ŞİN BAHADIR (2018). Rhizobium vitis isolated From Three Noxious Weeds Xanthium strumarium, Datura stramonium and Centauria solstitialis. Agricongress (Özet Bildiri) (Yayın No:4441974)
38.ŞİN BAHADIR, ONOGUR ERSİN (2018). ALTERNATIVE CHEMICALS TO CONTROL OIDIUM NEOLYCOPERSICI ON TOMATO. II. tomato disease symposium,2007 (Poster) (Yayın No:1319605)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.bayhan şeymanur,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR (2016). Yozgat ili buğday ekim alanlarında herbisitlerin yabancı otlara ve verime etkisi. 6. ulusal tarım öğrenci kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2923403)
2.Deligöz İlyas,SÖKMEN MİRAY,Uncu Özden,Sarı Sevcan,ŞİN BAHADIR (2014). Bazı Kuru Fasulye Islah Hatlarının Beancommon mosaic virus BCMV ve Bean common mosaic necrosis virus BCMNV EnfeksiyonlarınaKarşı Dayanıklılık Durumlarının Araştırılması. 5. Bitki Koruma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2874770)
3.ŞİN BAHADIR,Öztürk Lerzan,KADIOĞLU İZZET,Avcı Gürkan Güvenç (2014). Trakya Bölgesi nde Bağ Alanlarının Yabancı Ot Florası. 9uncu Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3683017)
4.ŞİN BAHADIR,ÖNEN HÜSEYİN (2014). İstilacı Yabancı Otlarda Görülen Önemli Bazı Virüs Hastalıkları. İstilacı Bitkiler Çalıştayı (Poster) (Yayın No:2874767)
5.ŞİN BAHADIR (2014). Oidium neolycopersici Örtüaltı Domates ve Hıyar Yetiştiriciliğinde Yeni Bir Sorun. Türkiye 2. Bitki Koruma Kongresi (Poster) (Yayın No:1319610)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Türkiye İstilacı Bitkiler Katoloğu (2015)., ŞİN BAHADIR,ÖNEN HÜSEYİN, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Editör: Önen, Hüseyin, Sayfa Sayısı: 533, ISBN: 978-605-9175-05-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1695355)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Amasya Samsun Tokat İllerinde Domateste Enfeksiyon Oluşturan Tomato spotted wilt virus İzolatlarının Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 17.09.2014-22.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Amasya Samsun Tokat İllerinde Domateste Enfeksiyon Oluşturan Tomato Spotted Wilt Virus İzolatlarının Karakterizasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 17.09.2014-17.09.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Amasya, Çorum, Tokat ve Yozgat İllerinde Buğday Alanlarında Bulunan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın Tribenuron-Methyl’e Karşı Dayanıklılığının Araştırılması ve Haritalanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.04.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)