GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SELİM GÜLÜCܞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Selim GÜLÜCÜ

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2017)

Tıp Fakültesi - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2018- )

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Genetik Ve Biyomühendislik Bölümü

LİSANS, Mersin Üniversitesi (2005- 2012)

Tıp Fakültesi -

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Anormal Uterin Kanama Nedeniyle Ofis Histeroskopi Uygulanan Hastalarda Kullanılan Distansiyon Sıvı Sıcaklığının Ağrı Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı/ (2013- 2017)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Fatma ÜNLÜ, "Miyometriyal Kalınlık Başarılı Doğum Eylemini Öngörebilir Mi?", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, 2020

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜLÜCÜ SELİM, ÇAKMAK BÜLENT, (2021). "Warm Distension Fluid Reduces Pain Severity İn Office Hysteroscopy: A Randomized Controlled Trial", Annals Of Saudi Medicine, 41(3), 135-140., Doi: 10.5144/0256-4947.2021.135 (Yayın No: 7130239) [SCI-Expanded]

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÜLÜCÜ SELİM,BULUT YUNUS EMRE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YURT TUĞBA,ÖZSOY ASKER ZEKİ, (2020). "Retrospective Evaluation Of Patients With Placenta Previa", Journal Of Contemporary Medicine, 10(1), 18-22. (Yayın No: 6304523)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ARICI AKGÜL,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI, (2016). "Over Kisti Nedeni İle Opere Edilen Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Analiz", Journal Of Contemporary Medicine, 6(1), 11-15. (Yayın No: 6571029)

ÖZSOY ASKER ZEKİ,NACAR MEHMET CAN,ÇAKMAK BÜLENT,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÜLÜCÜ SELİM, (2016). "Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Polikliniğine Başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu: Üç- Yıllık Değerlendirme", Journal Of Contemporary Medicine, 6(2), 100-103. (Yayın No: 6570896)

ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,Aliyev Nurlan,ÖZSOY ASKER ZEKİ,NACAR MEHMET CAN,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN, (2015). "Neutrophil-Lymphocyte And Platelet-Lymphocyte Ratios İn Endometrial Hyperplasia", Obstetrics Gynecology Science, 58(2), 157-161., Doi: 10.5468/ogs.2015.58.2.157 (Yayın No: 5174522)

ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,Metin Fulya Zeynep,NACAR MEHMET CAN,GÜLÜCÜ SELİM,Sağ İsmail, (2015). "İkinci Trimester Gebeliklerde Maternal Serum Alfa Feto Protein (Afp) Yüksekliği Ve Ultrasonografi Bulguları", Journal Of Contemporary Medicine, 5(1), 8-12. (Yayın No: 6570577)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KÖLÜKÇÜ ENGİN, Erdemir Fikret, GÜLÜCÜ SELİM, Yılmaz Mehmet, (2021). "Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu İle Polikistik Over Sendromunun İlişkisi", Androloji Bülteni, 23(2), 87-96., Doi: 10.24898/tandro.2021.15045 (Yayın No: 7130226)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,GÜLÜCÜ SELİM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BAŞOL KAYA NURŞAH, (2018). "Servikal Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu", Journal Of Contemporary Medicine, 8(1), 67-69., Doi: 10.16899/gopctd.414727 (Yayın No: 4605332)

ÖZSOY FİLİZ,YILDIZ MESUT,GÜLÜCÜ SELİM,KULU MÜBERRA, (2018). "Doğum Ağrısı Ve Bazı Psikiyatrik Özellikler Arasındaki İlişki", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2), 43-47., Doi: 10.17517/ksutfd.427762 (Yayın No: 6491685)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ARICI AKGÜL,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM, (2015). "The Evaluation Of Endometrial Sampling Results: A Tertiary Centre Experience", Medeniyet Medical Journal, 30(3), 121-126. (Yayın No: 6570910)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÖZDEMİR ELİF,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI, (2015). "The Evaluation Of Depression And Anxiety İn First Trimester", Medeniyet Medical Journal, 30(4), 153-158., Doi: 10.5222/MMJ.2015.153 (Yayın No: 6570860)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,ÖZSOY ASKER ZEKİ, (2015). "Term Fetusta Akrani", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 138-142. (Yayın No: 6570690)

ÇAKMAK BÜLENT,metin fulya zeynep,NACAR MEHMET CAN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÜLÜCÜ SELİM,sağ ismail, (2014). "İlk Trimester Maternal Serum Papp A Serbest Hcg Değerleri Ve Hematolojik Parametrelerin Preeklampsi İle İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3), 185-194. (Yayın No: 6570515)

ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,NACAR MEHMET CAN,sağ ismail, (2013). "Obstetrikte Kan Transfüzyonu Bir Üniversite Hastanesi Klinik Deneyimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(3), 140-144. (Yayın No: 6570496)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜLÜCÜ SELİM,ÜNLÜ FATMA (2019). PESSER RING HAD FORGOTTEN IN THE VAGINA: CASE REPORT. 1st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6491450)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,DALDAL EMİN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM,OKAN İSMAİL (2016). Anal sphincter injury after spontaneous vaginal delivery Case report. XI. Turkish German Gynecology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6570841)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÖZDEMİR ELİF,DEMİRTÜRK FAZLI,TAPAR HAKAN,GÜLÜCÜ SELİM (2014). A CASE OF PREECLAMPSIA RAPIDLY DEVELOPED HELLP SYNDROME. X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:6570655)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,TAPAR HAKAN,doğru serkan,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÖZDEMİR ELİF,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2014). CARDIOMYOPATHY OCCURED IN PERIPARTUM PERIOD: CASE REPORT. X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:6570667)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜLÜCÜ SELİM,ULUSOY ORHAN (2020). Akut Batın tablosu ile gelen Kornual Ektopik Gebelikte Yönetim: İki Olgu Sunumu. 3. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6722302)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,GÜLÜCÜ SELİM,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN KAAN ERAY (2019). Fetal kayıp ile sonuçlanan gebelikte akut pankreatit: Olgu sunumu. 2. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6141311)

GÜLÜCÜ SELİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DUMAN ZÜLAL (2016). SERVİKAL YETMEZLİKLİ HASTADA ACİL SERKLAJ :OLGU SUNUMU. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6491262)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,GÜLÜCÜ SELİM,ŞENEL UFUK (2016). İntrauterin dönemde tanı konan over kistinin yönetimi: Olgu Sunumu. 14. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBTETRİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6498364)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,DALDAL EMİN,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2015). Gebelikte ileusa neden olan kolon kanseri: Olgu sunumu. 15. Ulusal Perinatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570718)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2015). Çok Düşük ßhcg Seviyesinde Tek Doz Metotreksat Tedavisi Sonrası Gelişen Hepatotoksisite ve Tubal Rüptür ile Sonlanan Ektopik Gebelik Olgu Sunumu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6491219)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÖZDEMİR ELİF,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,GÜLÜCÜ SELİM (2015). GEBELİKTE ADNEKSİAL KİTLE: OLGU SUNUMU. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6491229)

ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÜLÜCÜ SELİM,NACAR MEHMET CAN,sağ ismail (2014). ENDOMETRİUM PREKANSERÖZ LEZYONLAR İLE ENDOMETRİAL KALINLIK İLİŞKİSİ. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570391)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÖZDEMİR ELİF,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2014). İLK TRİMESTERDA DEPRESYON VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İLK TRİMESTERDA DEPRESYON VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6570351)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2014). PLASENTA İNVAZYON ANOMALİSİNİN EŞLİK ETTİĞİ PLASENTA PREVİA VAKALARI: OLGU SUNUMU. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570325)

YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ARICI AKGÜL,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2014). OVER KİSTİ NEDENİ İLE OPERE EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. 12.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570267)

ÖZSOY ASKER ZEKİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ARICI AKGÜL,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2014). KARIN ÖN DUVARI ENDOMETRİOZİSİ: OLGU SUNUMU. 12. Ulusal Jienekoloji ve Obstetri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570259)

ÇAKMAK BÜLENT,NACAR MEHMET CAN,ESİN SERTAÇ,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2013). SPONTAN REZOLÜSYON GÖZLENEN FETAL H‹DROTORAKS. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570228)

ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DEMİRTÜRK FAZLI (2013). Sezaryen esnasında bilateral tubal ligasyon yapılan hastaların değerlendirilmesi. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570209)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Brakiterapi Uygulamaları (2021)., ÇELİK Sebahattin, GÜLÜCÜ SELİM, Akademisyen Kitapevi, Editör: Yıldırım Akkuş Berna, Sedef Kötek Ayşe, Sayfa Sayısı: 414, ISBN: 978-625-7401-31-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7130210)

Gebelikte Onkolojik Yaklaşımlar (2021)., ÇELİK Sebahattin, GÜLÜCÜ SELİM, Akademisyen Kitapevi, Editör: Sedef Ali Murat, Sayfa Sayısı: 506, ISBN: 978-625-7679-62-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7013862)

Jinekolojide Temel Prensipler (2020)., GÜLÜCÜ SELİM, Akademisyen Kitapevi, Editör: Üstün Cazip, Kara Osman Fadıl, Güven Davut, Güven Güvendağ Emine Seda, Sayfa Sayısı: 582, ISBN: 9786052589717, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6462741)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:selim.gulucu@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2013-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Anormal Uterin Kanama Nedeniyle Ofis Histeroskopi Uygulanan Hastalarda Kullanılan Distansiyon Sıvı Sıcaklığının Ağrı Üzerine Etkisi
Lisans
2018-
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Genetik Ve Biyomühendislik Bölümü

Lisans
2005-2012
Mersin Üniversitesi
Tıp FakültesiAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2013-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI/


Yönetilen Tezler

1.Fatma ÜNLÜ, (2020)., "Miyometriyal kalınlık başarılı doğum eylemini öngörebilir mi?", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÜLÜCÜ SELİM, ÇAKMAK BÜLENT (2021). Warm distension fluid reduces pain severity in office hysteroscopy: a randomized controlled trial. Annals of Saudi Medicine, 41(3), 135-140., Doi: 10.5144/0256-4947.2021.135 (Yayın No: 7130239)
2.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÜLÜCÜ SELİM,BULUT YUNUS EMRE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YURT TUĞBA,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2020). Retrospective Evaluation of Patients with Placenta Previa. Journal of Contemporary Medicine, 10(1), 18-22. (Yayın No: 6304523)
3.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ARICI AKGÜL,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2016). OVER KİSTİ NEDENİ İLE OPERE EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ANALİZ. Journal of Contemporary Medicine, 6(1), 11-15. (Yayın No: 6571029)
4.ÖZSOY ASKER ZEKİ,NACAR MEHMET CAN,ÇAKMAK BÜLENT,YILMAZ DOĞRU HATİCE,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÜLÜCÜ SELİM (2016). Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu: Üç- Yıllık Değerlendirme. Journal of Contemporary Medicine, 6(2), 100-103. (Yayın No: 6570896)
5.ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,Aliyev Nurlan,ÖZSOY ASKER ZEKİ,NACAR MEHMET CAN,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN (2015). Neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratios in endometrial hyperplasia. Obstetrics Gynecology Science, 58(2), 157-161., Doi: 10.5468/ogs.2015.58.2.157 (Yayın No: 5174522)
6.ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,Metin Fulya Zeynep,NACAR MEHMET CAN,GÜLÜCÜ SELİM,Sağ İsmail (2015). İkinci Trimester Gebeliklerde Maternal Serum Alfa Feto Protein (AFP) Yüksekliği ve Ultrasonografi Bulguları. Journal of Contemporary Medicine, 5(1), 8-12. (Yayın No: 6570577)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KÖLÜKÇÜ ENGİN, Erdemir Fikret, GÜLÜCÜ SELİM, Yılmaz Mehmet (2021). Kadın cinsel işlev bozukluğu ile polikistik over sendromunun ilişkisi. Androloji Bülteni, 23(2), 87-96., Doi: 10.24898/tandro.2021.15045 (Yayın No: 7130226)
2.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,GÜLÜCÜ SELİM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BAŞOL KAYA NURŞAH (2018). Servikal ektopik gebelik: Olgu sunumu. Journal of Contemporary Medicine, 8(1), 67-69., Doi: 10.16899/gopctd.414727 (Yayın No: 4605332)
3.ÖZSOY FİLİZ,YILDIZ MESUT,GÜLÜCÜ SELİM,KULU MÜBERRA (2018). Doğum ağrısı ve bazı psikiyatrik özellikler arasındaki ilişki. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2), 43-47., Doi: 10.17517/ksutfd.427762 (Yayın No: 6491685)
4.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ARICI AKGÜL,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM (2015). The evaluation of endometrial sampling results: A tertiary centre experience. Medeniyet Medical Journal, 30(3), 121-126. (Yayın No: 6570910)
5.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÖZDEMİR ELİF,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2015). The evaluation of depression and anxiety in first trimester. Medeniyet Medical Journal, 30(4), 153-158., Doi: 10.5222/MMJ.2015.153 (Yayın No: 6570860)
6.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2015). Term Fetusta Akrani. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 138-142. (Yayın No: 6570690)
7.ÇAKMAK BÜLENT,metin fulya zeynep,NACAR MEHMET CAN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÜLÜCÜ SELİM,sağ ismail (2014). İlk trimester maternal serum PAPP A serbest Hcg değerleri ve hematolojik parametrelerin preeklampsi ile ilişkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3), 185-194. (Yayın No: 6570515)
8.ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,NACAR MEHMET CAN,sağ ismail (2013). Obstetrikte kan transfüzyonu Bir üniversite hastanesi klinik deneyimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(3), 140-144. (Yayın No: 6570496)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÜLÜCÜ SELİM,ÜNLÜ FATMA (2019). PESSER RING HAD FORGOTTEN IN THE VAGINA: CASE REPORT. 1st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6491450)
2.YILMAZ DOĞRU HATİCE,DALDAL EMİN,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM,OKAN İSMAİL (2016). Anal sphincter injury after spontaneous vaginal delivery Case report. XI. Turkish German Gynecology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6570841)
3.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÖZDEMİR ELİF,DEMİRTÜRK FAZLI,TAPAR HAKAN,GÜLÜCÜ SELİM (2014). A CASE OF PREECLAMPSIA RAPIDLY DEVELOPED HELLP SYNDROME. X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:6570655)
4.YILMAZ DOĞRU HATİCE,TAPAR HAKAN,doğru serkan,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÖZDEMİR ELİF,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2014). CARDIOMYOPATHY OCCURED IN PERIPARTUM PERIOD: CASE REPORT. X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:6570667)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜLÜCÜ SELİM,ULUSOY ORHAN (2020). Akut Batın tablosu ile gelen Kornual Ektopik Gebelikte Yönetim: İki Olgu Sunumu. 3. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6722302)
2.ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÜLÜCÜ SELİM,NACAR MEHMET CAN,sağ ismail (2014). ENDOMETRİUM PREKANSERÖZ LEZYONLAR İLE ENDOMETRİAL KALINLIK İLİŞKİSİ. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570391)
3.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÖZDEMİR ELİF,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2014). İLK TRİMESTERDA DEPRESYON VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İLK TRİMESTERDA DEPRESYON VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6570351)
4.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2014). PLASENTA İNVAZYON ANOMALİSİNİN EŞLİK ETTİĞİ PLASENTA PREVİA VAKALARI: OLGU SUNUMU. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570325)
5.YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ARICI AKGÜL,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2014). OVER KİSTİ NEDENİ İLE OPERE EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. 12.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570267)
6.ÖZSOY ASKER ZEKİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ARICI AKGÜL,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2014). KARIN ÖN DUVARI ENDOMETRİOZİSİ: OLGU SUNUMU. 12. Ulusal Jienekoloji ve Obstetri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570259)
7.ÇAKMAK BÜLENT,NACAR MEHMET CAN,ESİN SERTAÇ,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2013). SPONTAN REZOLÜSYON GÖZLENEN FETAL H‹DROTORAKS. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570228)
8.ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DEMİRTÜRK FAZLI (2013). Sezaryen esnasında bilateral tubal ligasyon yapılan hastaların değerlendirilmesi. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570209)
9.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÇAKMAK BÜLENT,GÜLÜCÜ SELİM,DALDAL EMİN,ÖZSOY ASKER ZEKİ (2015). Gebelikte ileusa neden olan kolon kanseri: Olgu sunumu. 15. Ulusal Perinatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6570718)
10.YILMAZ DOĞRU HATİCE,KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,ÇAKMAK BÜLENT,ÖZSOY ASKER ZEKİ,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,GÜLÜCÜ SELİM,DEMİRTÜRK FAZLI (2015). Çok Düşük ßhcg Seviyesinde Tek Doz Metotreksat Tedavisi Sonrası Gelişen Hepatotoksisite ve Tubal Rüptür ile Sonlanan Ektopik Gebelik Olgu Sunumu. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6491219)
11.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,GÖZDEMİR ELİF,ÇAKMAK BÜLENT,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,YILMAZ DOĞRU HATİCE,GÜLÜCÜ SELİM (2015). GEBELİKTE ADNEKSİAL KİTLE: OLGU SUNUMU. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6491229)
12.YILMAZ DOĞRU HATİCE,GÜLÜCÜ SELİM,ŞENEL UFUK (2016). İntrauterin dönemde tanı konan over kistinin yönetimi: Olgu Sunumu. 14. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBTETRİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6498364)
13.YILMAZ DOĞRU HATİCE,GÜLÜCÜ SELİM,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN KAAN ERAY (2019). Fetal kayıp ile sonuçlanan gebelikte akut pankreatit: Olgu sunumu. 2. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6141311)
14.GÜLÜCÜ SELİM,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,DUMAN ZÜLAL (2016). SERVİKAL YETMEZLİKLİ HASTADA ACİL SERKLAJ :OLGU SUNUMU. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6491262)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.BRAKİTERAPİ UYGULAMALARI (2021)., ÇELİK Sebahattin, GÜLÜCÜ SELİM, Akademisyen Kitapevi, Editör: Yıldırım Akkuş Berna, Sedef Kötek Ayşe, Sayfa Sayısı: 414, ISBN: 978-625-7401-31-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 7130210)
2.Gebelikte Onkolojik Yaklaşımlar (2021)., ÇELİK Sebahattin, GÜLÜCÜ SELİM, Akademisyen Kitapevi, Editör: Sedef Ali Murat, Sayfa Sayısı: 506, ISBN: 978-625-7679-62-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 7013862)
3.Jinekolojide Temel Prensipler (2020)., GÜLÜCÜ SELİM, Akademisyen Kitapevi, Editör: Üstün Cazip, Kara Osman Fadıl, Güven Davut, Güven Güvendağ Emine Seda, Sayfa Sayısı: 582, ISBN: 9786052589717, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6462741)