GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TÜLAY ÖZERž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Tülay ÖZER

Erbaa Meslek Yüksekokulu / Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

tulay.celik@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Bankacılık Ve Sigortacılık Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2010- 2014)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü -

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1996- 2000)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Bankalarda Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi: Türkiye Halk Bankası Örneği", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Bankacılık ve Sigortacılık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Erbaa Meslek Yüksekokulu/Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/Bankacılık Ve Sigortacılık Pr./ (2007- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Farabi Bölüm Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyeti, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Erasmus Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Uluslararası Finansal Sorunlar, Önlisans, (2019-2020)

Yönetim Ve Organizasyon, Önlisans, (2019-2020)

Değerlerimiz, Önlisans, (2019-2020)

Araştırma Yöntemleri, Önlisans, (2019-2020)

Ticaret Hukuku, Önlisans, (2019-2020)

Banka Muhasebesi, Önlisans, (2019-2020)

Finansal Piyasalar Ve Kurumlar, Önlisans, (2019-2020)

Kredi Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Bankacılığa Giriş, Önlisans, (2019-2020)

Çevre Koruma, Önlisans, (2018-2019)

Banka Muhasebesi, Önlisans, (2018-2019)

Finansal Piyasalar Ve Kurumlar, Önlisans, (2018-2019)

Meslek Etiği, Önlisans, (2018-2019)

Para Ekonomisi, Önlisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZER TÜLAY,ÖZYER KUBİLAY, (2018). "Örgütsel Adalet: Akademisyenler Üzerinde Metaforik Bir Araştırma", Journal Of Organizational Behavior Research, 3(1), 69-86. (Yayın No: 4713131)

ÇELİK TÜLAY,SAĞLAM ARI GÜLER, (2017). "Bankalarda Örgüt Kültürünün Belirlenmesinde Alternatif Biryöntem Olarak Metafor Analizi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, 12(1), 31-64. (Yayın No: 3468696)

GÜMÜŞ AHMET,ÇELİK TÜLAY, (2016). "Çalışanların İş Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Metaforlarla Analizineilişkin Örnek Bir Olay An Example Case On The Analysis Of The Factors Affecting The Working Lifequality Of Employees With Metaphors", Eurasian Academy Of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, (2), 45-66., Doi: 10.17740/eas.econ.2016-MSEMP-52 (Yayın No: 2885004)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZER TÜLAY (2018). Suriyeli İlkokul Öğrencilerine İlişkin Metaforik Bir Çalışma. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4563637)

ÖZER TÜLAY (2018). Bankacılık Temel Kavramları: Öğrenciler Üzerinde Metaforik Bir Araştırma. Ulusalararası Sosyal,Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4563535)

ÇELİK TÜLAY,SOLMAZ TUĞBA (2016). Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğrencilerinin Okul ve Meslek Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2865496)

SOLMAZ TUĞBA,ÇELİK TÜLAY (2016). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış Açıları Erbaa SHMYO Örneği. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2865500)

ÇELİK TÜLAY,ÇELİK TÜLAY,KAZANCI PAKİZE (2015). Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine İlişkin Metaforik Algıları Erbaa Örneği. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2021172)

ÇELİK TÜLAY,SAĞLAM ARI GÜLER (2015). Analysis of Organizationl Culture in Banks Through Metaphors The Case of Türkiye Halk Bankası. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:1918539)

ÇELİK BURCU,ÖZER TÜLAY İlkokullarda Kodlama Eğitimi. ULUSLARARSI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3617937)

ÇELİK TÜLAY,SOLMAZ TUĞBA,ÇELİK BURCU Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğrencilerinin Okul ve Meslek Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2835900)

ÇELİK TÜLAY,SAĞLAM ARI GÜLER Bankalarda Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi T Halk Bankası Örneği. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:2020472)

SOLMAZ TUĞBA,ÇELİK TÜLAY,SOLMAZ MEHTAP,GÜMÜŞ AHMET Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış Açıları Erbaa SHMYO Örneği. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2842156)

KAZANCI PAKİZE,ÇELİK TÜLAY Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine İlişkin Metaforik Algıları Erbaa Örneği. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2022075)

HURİYE ÇINAR, TÜLAY ÇELİK, ZEYNEP KAZANCI BAŞARAN Kobilerde Çalışan Kişilerin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi. 9.ULUSLARARASI KATILIMLI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294535)

TÜLAY ÇELİK, HURİYE SUBAŞI, ZEYNEP KAZANCI BAŞARAN Öğrenci Tatmin Düzeyi ile Başarı Ortalamaları Arasındaki İlişki. 9.ULUSLARARASI KATILIMLI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294232)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

EROL YÜCEL,ÖZER TÜLAY (2017). Üniversite Öğrencilerinin İşletme Algısı:Meteforik Bir Analiz Çalışması. 5.ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3647059)

Gümüş Ahmet,ÇELİK TÜLAY (2016). Çalışanların İş Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Metaforlarla Analizine İlişkin Örnek Bir Olay. 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2842157)

ÖZER TÜLAY,KAZANCI BAŞARAN ZEYNEP (2010). Gaziosmanpaşa Ünv Erbaa MYO Öğrencilerinin Kredi Kartı Tercihlerinin Araştırılması. 1.ULUSAL MESLEKYÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:295057)

ÖZER TÜLAY,AKYÜZ HÜLYA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “İŞLETME” OLGUSUNA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4309706)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Makro İktisat Teoriler-Politikalar-Uygulamalar (2021)., ÖZER TÜLAY, Efe Akademi Yayınevi, Editör: Aslan Ömer Faruk, Sayfa Sayısı: 321, ISBN: 978-625-7601-53-5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 7106594)

Bankacılığa Giriş (2016)., YILDIRIM İSMAİL,KONCAGÜL ÖZNUR,ERDOĞAN SERDAR,AKIN SİBEL,İLGİN UYAR HİLAL,KÖSEOĞLU RABİA,POYRAZ CAN SEMA,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,ÇELİK TÜLAY,CAN YEŞİM, Lisans Yayıncılık, Editör: İsmail Yıldırım Ve Öznur Koncagül, Sayfa Sayısı: 288, ISBN: 978-605-5044-80-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2907077)

Banka Muhasebesi (2016)., ÇELİK TÜLAY, Lisans Yayıncılık, Editör: Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 978-605-5044-74-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2842159)

Bankacılığa Giriş (2016)., AKIN SİBEL,YILDIRIM İSMAİL,akın hale,UYAR HİLAL İLGİN,KÖSEOĞLU RABİA,POYRAZ CAN SEMA,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,ERDOĞAN SERDAR,ÇELİK TÜLAY,CAN YEŞİM, Lisans, Editör: İsmail Yıldırım Öznur Koncagül, Sayfa Sayısı: 288, ISBN: 978-605-5044-80-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3492277)

Banka Muhasebesi (2016)., EKİNCİ MEHMET ALİ,ÇELİK TÜLAY,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,YILDIZ REYHAN,ALTUN DUYGU DEMET,IŞIK MURŞİT,YURDAKUL ELİF MERYEM,DURSUN GÜNAY DENİZ,YILDIZTEKİN İHSAN, Lisans Yayıncılık, Editör: Aysel Güney, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 978-605-5044-749, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2865615)

Bankacılığa Giriş (2016)., AKIN SİBEL,ERDOĞAN SERDAR,CESUR ABDULKADİR,POYRAZ CAN SEMA,KÖSEOĞLU RABİA,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,YILDIRIM İSMAİL,İLGİN UYAR HİLAL,ÇELİK TÜLAY,CAN YEŞİM,AKİN HALE, Lisans Yayıncılık, Editör: İsmail Yıldırım, Öznur Koncagül, Sayfa Sayısı: 288, ISBN: 978-605-5044-80-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3314726)

Bankacılığa Giriş (2016)., YILDIRIM İSMAİL,İLGİN UYAR HİLAL,KÖSEOĞLU RABİA,POYRAZ CAN SEMA,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,ERDOĞAN SERDAR,AKIN SİBEL,ÇELİK TÜLAY,CAN YEŞİM, Lisans Yayıncılık, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3050740)

Banka Muhasebesi (2016)., YURDAKUL ELİF MERYEM,DURSUN GÜNAY DENİZ,YILDIZTEKİN İHSAN,EKİNCİ MEHMET ALİ,ALTUN DUYGU DEMET,ÇELİK TÜLAY,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,YILDIZ REYHAN, Lisans Yayıncılık, Editör: Aysel Güney, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 9786055044749, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2863097)

Bankacılığa Giriş (2016)., ÇELİK TÜLAY, Lisans Yayıncılık, Editör: Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım&Öznur Koncagül, Sayfa Sayısı: 288, ISBN: 978-605-5044-80-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2842158)

Banka Muhasebesi (2016)., YILDIZTEKİN İHSAN,DURSUN GÜNAY DENİZ,ALTUN DUYGU DEMET,YURDAKUL ELİF MERYEM,EKİNCİ MEHMET ALİ,YILDIZ REYHAN,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,ÇELİK TÜLAY, Lisans Yayıncılık, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3050457)

Bankacılığa Giriş (2016)., YILDIRIM İSMAİL,İLGİN UYAR HİLAL,KÖSEOĞLU RABİA,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,ERDOĞAN SERDAR,AKIN SİBEL,ÇELİK TÜLAY,CAN YEŞİM, Lisans, Editör: Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım& Öznur Koncagül, Sayfa Sayısı: 288, ISBN: 978-605-5044-80-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2898161)

Banka Muhasebesi (2016)., YILDIZ REYHAN,ÇELİK TÜLAY,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,EKİNCİ MEHMET ALİ,ALTUN DUYGU DEMET,IŞIK MURŞİT,YURDAKUL ELİF MERYEM,DURSUN GÜNAY DENİZ,YILDIZTEKİN İHSAN, Lisans Yayıncılık, Editör: Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2895381)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001-2004, Gişe Görevlisi, T.İş Bankası A.Ş., Gişe İşlemleri

2005-2007, Öğretim Elemanı, Cumhuriyet Ünv.Akdağmadeni MYO, Meslek Yüksekokulunda Ücretli Öğretim Elemanı

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tulay.celik@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2010-2014
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı:Bankalarda Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi: Türkiye Halk Bankası Örneği
Lisans
1996-2000
Cumhuriyet Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2007-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR./


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erasmus Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)ULUSLARARASI FİNANSAL SORUNLARTürkçe2
(2019-2020)YÖNETİM VE ORGANİZASYONTürkçe2
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe1
(2019-2020)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2
(2019-2020)TİCARET HUKUKUTürkçe2
(2019-2020)BANKA MUHASEBESİTürkçe3
(2019-2020)FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARTürkçe3
(2019-2020)KREDİ YÖNETİMİTürkçe2
(2019-2020)BANKACILIĞA GİRİŞTürkçe2
(2018-2019)ÇEVRE KORUMATürkçe2
(2018-2019)BANKA MUHASEBESİTürkçe3
(2018-2019)FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARTürkçe3
(2018-2019)MESLEK ETİĞİTürkçe2
(2018-2019)PARA EKONOMİSİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZER TÜLAY,ÖZYER KUBİLAY (2018). Örgütsel Adalet: Akademisyenler Üzerinde Metaforik Bir Araştırma. Journal of Organizational Behavior Research, 3(1), 69-86. (Yayın No: 4713131)
2.ÇELİK TÜLAY,SAĞLAM ARI GÜLER (2017). Bankalarda Örgüt Kültürünün Belirlenmesinde Alternatif BirYöntem Olarak Metafor Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1), 31-64. (Yayın No: 3468696)
3.GÜMÜŞ AHMET,ÇELİK TÜLAY (2016). Çalışanların İş Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Metaforlarla Analizineİlişkin Örnek Bir Olay An Example Case on the Analysis of the Factors Affecting the Working LifeQuality of Employees with Metaphors. Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, (2), 45-66., Doi: 10.17740/eas.econ.2016-MSEMP-52 (Yayın No: 2885004)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇELİK TÜLAY,ÇELİK TÜLAY,KAZANCI PAKİZE (2015). Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine İlişkin Metaforik Algıları Erbaa Örneği. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2021172)
2.ÇELİK TÜLAY,SAĞLAM ARI GÜLER (2015). Analysis of Organizationl Culture in Banks Through Metaphors The Case of Türkiye Halk Bankası. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:1918539)
3.ÇELİK TÜLAY,SOLMAZ TUĞBA (2016). Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğrencilerinin Okul ve Meslek Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2865496)
4.SOLMAZ TUĞBA,ÇELİK TÜLAY (2016). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış Açıları Erbaa SHMYO Örneği. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2865500)
5.ÖZER TÜLAY (2018). Bankacılık Temel Kavramları: Öğrenciler Üzerinde Metaforik Bir Araştırma. Ulusalararası Sosyal,Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4563535)
6.ÖZER TÜLAY (2018). Suriyeli İlkokul Öğrencilerine İlişkin Metaforik Bir Çalışma. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4563637)
7.ÇELİK BURCU,ÖZER TÜLAY (2018). İlkokullarda Kodlama Eğitimi. ULUSLARARSI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3617937)
8.ÇELİK TÜLAY,SOLMAZ TUĞBA,ÇELİK BURCU (2018). Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğrencilerinin Okul ve Meslek Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2835900)
9.ÇELİK TÜLAY,SAĞLAM ARI GÜLER (2018). Bankalarda Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi T Halk Bankası Örneği. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:2020472)
10.SOLMAZ TUĞBA,ÇELİK TÜLAY,SOLMAZ MEHTAP,GÜMÜŞ AHMET (2018). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış Açıları Erbaa SHMYO Örneği. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2842156)
11.KAZANCI PAKİZE,ÇELİK TÜLAY (2018). Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine İlişkin Metaforik Algıları Erbaa Örneği. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2022075)
12.HURİYE ÇINAR, TÜLAY ÇELİK, ZEYNEP KAZANCI BAŞARAN (2018). Kobilerde Çalışan Kişilerin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi. 9.ULUSLARARASI KATILIMLI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294535)
13.TÜLAY ÇELİK, HURİYE SUBAŞI, ZEYNEP KAZANCI BAŞARAN (2018). Öğrenci Tatmin Düzeyi ile Başarı Ortalamaları Arasındaki İlişki. 9.ULUSLARARASI KATILIMLI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294232)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.EROL YÜCEL,ÖZER TÜLAY (2017). Üniversite Öğrencilerinin İşletme Algısı:Meteforik Bir Analiz Çalışması. 5.ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3647059)
2.ÖZER TÜLAY,KAZANCI BAŞARAN ZEYNEP (2010). Gaziosmanpaşa Ünv Erbaa MYO Öğrencilerinin Kredi Kartı Tercihlerinin Araştırılması. 1.ULUSAL MESLEKYÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:295057)
3.Gümüş Ahmet,ÇELİK TÜLAY (2016). Çalışanların İş Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Metaforlarla Analizine İlişkin Örnek Bir Olay. 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2842157)
4.ÖZER TÜLAY,AKYÜZ HÜLYA (2016). YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “İŞLETME” OLGUSUNA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4309706)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Makro İktisat Teoriler-Politikalar-Uygulamalar (2021)., ÖZER TÜLAY, Efe Akademi Yayınevi, Editör: Aslan Ömer Faruk, Sayfa Sayısı: 321, ISBN: 978-625-7601-53-5, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 7106594)
2.BANKACILIĞA GİRİŞ (2016)., YILDIRIM İSMAİL,KONCAGÜL ÖZNUR,ERDOĞAN SERDAR,AKIN SİBEL,İLGİN UYAR HİLAL,KÖSEOĞLU RABİA,POYRAZ CAN SEMA,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,ÇELİK TÜLAY,CAN YEŞİM, Lisans Yayıncılık, Editör: İsmail Yıldırım Ve Öznur Koncagül, Sayfa Sayısı: 288, ISBN: 978-605-5044-80-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2907077)
3.Banka Muhasebesi (2016)., ÇELİK TÜLAY, Lisans Yayıncılık, Editör: Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 978-605-5044-74-9, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2842159)
4.Bankacılığa Giriş (2016)., AKIN SİBEL,YILDIRIM İSMAİL,akın hale,UYAR HİLAL İLGİN,KÖSEOĞLU RABİA,POYRAZ CAN SEMA,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,ERDOĞAN SERDAR,ÇELİK TÜLAY,CAN YEŞİM, Lisans, Editör: İsmail Yıldırım Öznur Koncagül, Sayfa Sayısı: 288, ISBN: 978-605-5044-80-0, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3492277)
5.BANKA MUHASEBESİ (2016)., EKİNCİ MEHMET ALİ,ÇELİK TÜLAY,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,YILDIZ REYHAN,ALTUN DUYGU DEMET,IŞIK MURŞİT,YURDAKUL ELİF MERYEM,DURSUN GÜNAY DENİZ,YILDIZTEKİN İHSAN, Lisans Yayıncılık, Editör: Aysel Güney, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 978-605-5044-749, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2865615)
6.BANKACILIĞA GİRİŞ (2016)., AKIN SİBEL,ERDOĞAN SERDAR,CESUR ABDULKADİR,POYRAZ CAN SEMA,KÖSEOĞLU RABİA,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,YILDIRIM İSMAİL,İLGİN UYAR HİLAL,ÇELİK TÜLAY,CAN YEŞİM,AKİN HALE, Lisans Yayıncılık, Editör: İsmail Yıldırım, Öznur Koncagül, Sayfa Sayısı: 288, ISBN: 978-605-5044-80-0, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3314726)
7.BANKACILIĞA GİRİŞ (2016)., YILDIRIM İSMAİL,İLGİN UYAR HİLAL,KÖSEOĞLU RABİA,POYRAZ CAN SEMA,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,ERDOĞAN SERDAR,AKIN SİBEL,ÇELİK TÜLAY,CAN YEŞİM, Lisans Yayıncılık, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3050740)
8.Banka Muhasebesi (2016)., YURDAKUL ELİF MERYEM,DURSUN GÜNAY DENİZ,YILDIZTEKİN İHSAN,EKİNCİ MEHMET ALİ,ALTUN DUYGU DEMET,ÇELİK TÜLAY,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,YILDIZ REYHAN, Lisans Yayıncılık, Editör: Aysel Güney, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 9786055044749, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2863097)
9.Bankacılığa Giriş (2016)., ÇELİK TÜLAY, Lisans Yayıncılık, Editör: Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım&Öznur Koncagül, Sayfa Sayısı: 288, ISBN: 978-605-5044-80-0, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2842158)
10.BANKA MUHASEBESİ (2016)., YILDIZTEKİN İHSAN,DURSUN GÜNAY DENİZ,ALTUN DUYGU DEMET,YURDAKUL ELİF MERYEM,EKİNCİ MEHMET ALİ,YILDIZ REYHAN,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,ÇELİK TÜLAY, Lisans Yayıncılık, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3050457)
11.Bankacılığa Giriş (2016)., YILDIRIM İSMAİL,İLGİN UYAR HİLAL,KÖSEOĞLU RABİA,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,ERDOĞAN SERDAR,AKIN SİBEL,ÇELİK TÜLAY,CAN YEŞİM, Lisans, Editör: Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım& Öznur Koncagül, Sayfa Sayısı: 288, ISBN: 978-605-5044-80-0, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2898161)
12.Banka Muhasebesi (2016)., YILDIZ REYHAN,ÇELİK TÜLAY,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,EKİNCİ MEHMET ALİ,ALTUN DUYGU DEMET,IŞIK MURŞİT,YURDAKUL ELİF MERYEM,DURSUN GÜNAY DENİZ,YILDIZTEKİN İHSAN, Lisans Yayıncılık, Editör: Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2895381)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2007Öğretim ElemanıCumhuriyet Ünv.Akdağmadeni MYO, Meslek Yüksekokulunda Ücretli Öğretim Elemanı
2001-2004Gişe GörevlisiT.İş Bankası A.Ş., Gişe İşlemleri