GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

CEM KAAN ARSLANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Cem Kaan ARSLAN

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

cemkaan.arslan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İktisat Bölümü 

Anabilim Dalı

İktisadi Gelişme Ve Uluslararasi İktisat Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (2007- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2003- 2007)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1997- 2003)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Gelişmekte Olan Ülkelerde Hükümranlık Reytinglerinin Belirleyicileri Ve Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YÜKSEK LİSANS, "11 Eylül Saldırısının Dünya Finansal Piyasalarının Davranışlarına Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Uluslararası İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisadi Gelişme Ve Uluslararasi İktisat Anabilim Dalı, (2004- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Selim KALYON, "Kobilerin İstihdam Sorunu: Tokat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Eda YALÇINKAYA, "Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Var Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Selin DEMİRAL, "Eğitimin Kalkınma Üzerindeki Etkileri: Türkiye Ve Ab Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ARSLAN CEM KAAN, (2019). "Jeopolitik Riskin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi", Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), 435-441. (Yayın No: 5972415)

erdem cumhur, şentürk ismail, arslan cem kaan, (2008). "Socio Economic Determinants Of The University Entrance Exam Scores İn Turkey", International Journal Of Managemant İn Education, 2(4), 357-371. (Yayın No: 429855)

erdem cumhur, şentürk ismail, arslan cem kaan, (2007). "Factors Affecting The Grade Point Average Of University Students", The Empirical Economics Letters, (6), 359-369. (Yayın No: 429782)

erdem cumhur, erdem sema, Arslan Cem Kaan, (2006). "Makroekonomik Değişkenler Ve Imkb 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", İktisat, Isletme Ve Finans Dergisi, (239), 125-135. (Yayın No: 429740)

Erdem Cumhur, Arslan Cem Kaan, Erdem Sema, (2005). "Effects Of Macroeconomic Variables On Istanbul Stock Exchange Indexes", Applied Financial Economics, (15), 987-9994. (Yayın No: 429695)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BARIŞ ABDULLAH,ARSLAN CEM KAAN (2017). Doğrudan Yabancı Yatırımların Yenilikler Üzerindeki Etkisi. Innovation and Global Issues in Social Sciences II (Özet Bildiri) (Yayın No:3725713)

ARSLAN CEM KAAN,BARIŞ ABDULLAH (2017). Yönetişim Göstergelerinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi. Innovation and Global Issues in Social Sciences II (Özet Bildiri) (Yayın No:3738048)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Hükümranlık Reytinglerinin Belirleyicileri Ve Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri (2019)., ARSLAN CEM KAAN, Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 167, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5928359)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:cemkaan.arslan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2015
Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)

Tez Adı:Gelişmekte Olan Ülkelerde Hükümranlık Reytinglerinin Belirleyicileri Ve Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri
Yüksek Lisans
2003-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)

Tez Adı:11 Eylül Saldırısının Dünya Finansal Piyasalarının Davranışlarına Etkileri
Lisans
1997-2003
Gazi Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2004-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASİ İKTİSAT ANABİLİM DALI


Yönetilen Tezler

1.Selim KALYON, (2019)., "Kobilerin istihdam sorunu: Tokat ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Eda YALÇINKAYA, (2019)., "Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Panel var analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Selin DEMİRAL, (2019)., "Eğitimin kalkınma üzerindeki etkileri: Türkiye ve AB örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ARSLAN CEM KAAN (2019). Jeopolitik Riskin Doğrudan yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), 435-441. (Yayın No: 5972415)
2.erdem cumhur, şentürk ismail, arslan cem kaan (2008). Socio economic determinants of the university entrance exam scores in Turkey. International Journal of Managemant in Education, 2(4), 357-371. (Yayın No: 429855)
3.erdem cumhur, şentürk ismail, arslan cem kaan (2007). Factors affecting the grade point average of university students. The Empirical Economics Letters, (6), 359-369. (Yayın No: 429782)
4.erdem cumhur, erdem sema, Arslan Cem Kaan (2006). Makroekonomik Değişkenler ve IMKB 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. İktisat, Isletme ve Finans Dergisi, (239), 125-135. (Yayın No: 429740)
5.Erdem Cumhur, Arslan Cem Kaan, Erdem Sema (2005). Effects of Macroeconomic Variables on Istanbul Stock Exchange Indexes. Applied Financial Economics, (15), 987-9994. (Yayın No: 429695)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BARIŞ ABDULLAH,ARSLAN CEM KAAN (2017). Doğrudan Yabancı Yatırımların Yenilikler Üzerindeki Etkisi. Innovation and Global Issues in Social Sciences II (Özet Bildiri) (Yayın No:3725713)
2.ARSLAN CEM KAAN,BARIŞ ABDULLAH (2017). Yönetişim Göstergelerinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi. Innovation and Global Issues in Social Sciences II (Özet Bildiri) (Yayın No:3738048)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Hükümranlık Reytinglerinin Belirleyicileri ve Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri (2019)., ARSLAN CEM KAAN, Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 167, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5928359)