GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SEMRA ERGENž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ÖĞR. GÖR. DR. Semra ERGEN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

semra.ergen@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Fizik Bölümü 

Anabilim Dalı

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2003- 2005)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Fizik Bölümü

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1998- 2002)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Fizik Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Hızlı Katılaştırılmış Şekil Hafızalı Cu-Al-Be Alaşımlarının Üretimi Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Metal Halojenür Komplekslerinin Spektroskopik Ve Kristalografik Yöntemlerle İncelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2005

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Fizik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Fizik Bölümü/ Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, (2009- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Fizik, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILMAZ FİKRET,ERGEN SEMRA,HONG SOON JIK,UZUN ORHAN, (2018). "Effect Of Bismuth On Hydrogen Storage Properties Of Melt-Spun Lani4.7-X Al0.3Bix (X = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3) Ribbons", Internatıonal Journal Of Hydrogen Energy, 43(44), 20243-20251., Doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.07.090 (Yayın No: 4593595) [SCI-Expanded]

ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,Gül Sibel,KÖLEMEN UĞUR,KILICASLAN FATİH,UZUN ORHAN, (2018). "Structural And Mechanical Properties Of Hypereutectic Alsife Powders And A New Method For Determination Of Sintering Temperature", Advanced Powder Technology, 29(3), 563-572., Doi: 10.1016/j.apt.2017.11.012 (Yayın No: 3821421) [SCI-Expanded]

ERGEN SEMRA, (2018). "Determination Of Phase Transformation And Activation Energy İn High Temperature Shape Memory Ti-V-Al Alloy", Hittite Journal Of Science Engineering, , Doi: 10.17350/HJSE19030000066 (Yayın No: 3821250)

UZUN ORHAN,YILMAZ FİKRET,EMEKSİZ CEM,ERGEN SEMRA,KÖLEMEN UĞUR, (2018). "Correlatıon Of Hardness And Sılıcon Morphology For Al-Si-Sb Alloy", Archıves Of Metallurgy And Materıals, 63467-472. (Yayın No: 4605473) [SCI-Expanded]

ALP UTKAN,YILMAZ FİKRET,UZUN ORHAN,topal uğur,ERGEN SEMRA,KÖLEMEN UĞUR, (2015). "Mechanical Characterization Of Ruthenocuprates By Nanoindentation Technique", Journal Of Superconductivity And Novel Magnetism, 28(2), 519-523., Doi: 10.1007/s10948-014-2799-2 (Yayın No: 2815855)

KILICASLAN FATİH,YILMAZ FİKRET,ERGEN SEMRA,UZUN ORHAN,JIK HONG SOON, (2013). "Microstructure And Microhardness Of Melt-Spun Al–25Si–5Fe–Xco (X=0, 1, 3, 5) Alloys", Materials Characterization, 7715-22., Doi: 10.1016/j.matchar.2012.12.006 (Yayın No: 263150) [SCI-Expanded]

YILMAZ F, UZUN O, KÖLEMEN U, KILIÇASLAN F, BASMAN N, ERGEN S, ÖZTÜRK K,YANMAZ E, (2013). "Nanoindentation Study On Gd-Deposited Ybacuo Superconductor", Bulletin Of Materials Science, 36(7), 1139-1145., Doi: 10.1007/s12034-013-0589-2 (Yayın No: 379504) [SCI-Expanded]

Ergen Semra, Uzun Orhan, Yilmaz Fikret, Kiliçaslan Fatih, (2013). "Shape Memory Properties And Microstructural Evolution Of Rapidly Solidified Cualbe Alloys", Material Characterization, 80(80), 92-97. (Yayın No: 263037)

Humeyra Pasaoglu, Semra Guven, Zerrin Heren, Orhan Buyukgungor, (2006). "Synthesis Spectroscopic And Structural İnvestigation Of Znı2 Nicotinamide 2 Znı2 İsonicotinamide 2 And Zn H2o 2 Picolinamide 2 I2", Journal Of Molecular Structure, 794(794), 270-276., Doi: 10.1016/j.molstruc.2006.02.045 (Yayın No: 262841)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Bozukluoglu serkan,KÖLEMEN UĞUR,TEMİZ CENGİZ,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET (2018). Effect of milling time on particle size and mechanical properties of Al-20wt.Si-5wt.Fe powder. ISAS 2018 Winter (Özet Bildiri) (Yayın No:5654355)

ERGEN SEMRA (2018). High temperature mechanical properties of Ti-V-Al shape memory alloy. 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4655381)

ERGEN SEMRA (2018). Effect of cyclic behavior on the transformation temperatures of high temperature shape memory alloys. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4655180)

ERGEN SEMRA,BAG OZNUR,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Characterization of High Temperature Materials for Aviation Applications. ISMSIT (Özet Bildiri) (Yayın No:3749974)

ERGEN SEMRA,BAG OZNUR,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Effect of Thermal Cycling on Ti-V-Al High Temperature Shape Memory Alloys. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3748965)

YILMAZ FİKRET,ERGEN SEMRA,HONG SOON JIK,UZUN ORHAN (2017). Hydrogen Storage in Melt-Spun LaNi4.7-x Al0.3Bix (x = 0 0.1 0.2 0.3) Alloys. International Advanced Researches Engineering Congress 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3821338)

ERGEN SEMRA (2017). Effect of Training on the Temperature Memory Properties of TiV Aerospace Materials. Turkish Physical Society 33th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3747449)

ERGEN SEMRA,BAG OZNUR,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Ti-Based Shape Memory Alloys and Phase Properties for High Temperature Applications. Turkish Physical Society 33th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3747357)

BAG OZNUR,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR (2017). Effects of Cu Addition on Transformation Temperature and Activation Energy of Ti-V-Al Light Weight High Temperature Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 33th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3747506)

BAG OZNUR,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Microstructure and Transformation Characteristics of Ti-based Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 33th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3748835)

BAŞMAN NECATİ,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Investigation of an elastic deformation behavior of Cu-Al Based ShapeMemory Ribbons by Nanoindentation Technique. 3rd International Conference on Science, Ecology of Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3748893)

BAŞMAN NECATİ,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Investigation of an elastic deformation behavior of Cu-Al Based Shape Memory Ribbons by Nanoindentation Technique. 3rd International Conference on Science, Ecology of Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3901860)

ERGEN SEMRA,BAĞ ÖZNUR,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Ti-Based Shape Memory Alloys and Phase Properties For High Temperature Applications. TFD 33. INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3901670)

BAĞ ÖZNUR,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR (2017). Effects of Cu Addition on Transformation Temperature and Activatıon Energy of Ti-V-Al Lightweight High Temperature Shape Memory Alloys. TFD 33. INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3899799)

BAĞ ÖZNUR,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Microstructure and Transformation Characteristics of Ti-based Shape Memory Alloys. TFD 33. INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3899992)

BAŞMAN NECATİ,ERGEN SEMRA,ALKAN CEMİL,UZUN ORHAN (2017). Nanoindentation Studies on Diamond-Like Carbon Films Treated with Different Temperatures. 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCESIN NATURAL AND APPLIED SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3835526)

ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,BAŞMAN NECATİ,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2014). Shape memory recovery and dissipated energy in the martensitic phase of CuAlBe ribbons. Turkish Physical Society 31th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2815939)

UZUN ORHAN,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR (2008). Rapidly solidified LaNi4 7Al0 3 Alloy Investigated with Dept Sensing Microindentation Technique Depth Sensing Microindentation Technique. Turkish Physical Society 24th International Physics Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:263553)

ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,BAŞMAN NECATİ,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN Phase transformation and microstructure evolution of Cu Al based shape memory ribbons under temperature change. Turkish Physical Society 31th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2815933)

ERGEN Semra, UZUN Orhan, YILMAZ Fikret Production and Characterization of CuAlBe Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 29th International Physics Conference (Sözlü Bildiri) (Yayın No:263435)

ERGEN SEMRA, UZUN ORHAN, YILMAZ FİKRET, BAŞMAN NECATİ Mechanical Properties of Rapidly Solidified Cu 12Al 0 4Be Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 29th International Physics Conference (Poster) (Yayın No:263605)

UZUN ORHAN, ERGEN SEMRA, YILMAZ FİKRET The Effect of Rapid Solidification and Be content on Microstructure and Transformation Temperatures CuAlBe Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 29th International Physics Conference (Poster) (Yayın No:263637)

ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,BAŞMAN NECATİ,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN Low temperature cyclic bahavior of CuAlBe shape memory ribbons. Turkish Physical Society 31th International Physics Conference (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2815930)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ERGEN SEMRA (2017). Yüksek Sıcaklık Şekil Hafızalı TiVAl Alaşımlarında Faz Dönüşümleri ve Aktivasyon Enerjilerinin Belirlenmesi. 6. Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3749038)

UZUN ORHAN, ERGEN SEMRA, YILMAZ FİKRET, BAŞMAN NECATİ, KÖLEMEN UĞUR Hızlı Katılaştırılmış Şekil Hafızalı CuAlBe Alaşımlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi. 18. YOĞUN MADDE FİZİĞİ (Poster) (Yayın No:264116)

UZUN ORHAN, ERGEN SEMRA, YILMAZ FİKRET, BAŞMAN NECATİ, KÖLEMEN UĞUR Üretim Tekniği ve Be Miktarının Cu 12Al XBe X 0 4 0 5 Alaşımlarında Şekil Hatırlama Özellikleri Üzerine Etkisi. 17. YOĞUN MADDE FİZİĞİ (Poster) (Yayın No:264086)

ERGEN SEMRA, UZUN ORHAN, YILMAZ FİKRET, KÖLEMEN UĞUR Üretim Tekniğinin Cu 12Al 0 6Be Alaşımında Şekil Hatırlama Özellikleri Üzerine Etkisi. 16. YOĞUN MADDE FİZİĞİ (Poster) (Yayın No:264013)

ERGEN SEMRA, YILMAZ FİKRET, UZUN ORHAN, BOTNUDELİK ÖMÜR, KOÇHAN B MgB2 ve La Ni Al Malzemelerinin Enerji Yaklaşımı Metoduyla Deformasyon Karakterlerinin İncelenmesi. 14.Yoğun madde fiziği (Poster) (Yayın No:263927)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"BARTIN II. Ar-Ge Proje Pazarı", BARTIN, 2018,

"UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe X. Uluslararası Arge Proje Pazarı", BURSA, 2018,

"UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe X. Uluslararası Arge Proje Pazarı", Bursa, TÜRKİYE, 2018,

"UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe X. Uluslararası Arge Proje Pazarı", Bursa, TÜRKİYE, 2018,

"UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IX. Uluslararası Arge Proje Pazarı", BURSA, TÜRKİYE, 2017,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Üretim Yöntemi ve Be Miktarının Cu Al Be Alaşımında Şekil Hatırlama Özellikleri Üzerine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.12.2008-10.05.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bilyeli Öğütme Tekniği ile Al-20Si-5Fe Karbon Nano Tüp Metal Matris Kompozit Üretimi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 19.04.2018-02.01.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Al Esaslı Amorf ve Nanokristal Alaşımların Hızlı Katılaştırma Metodu İle Üretilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi", Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 01.05.2007-01.05.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Uçak Motorlarında Kullanılan Ti-Temelli Yeni Nesil Süper Alaşımın Sıcaklık ve Mekanik Zor Altında In-Situ Çevrim Davranışlarının İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.05.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Süperiletkenliğin Temel Prensipleri, Teorileri ve Teknolojik Uygulama Alanları , Süperiletkenlik çalıştayı, Sea Life Otel, Çalıştay, 24.01.2009-01.02.2009 (Ulusal)

AFM/SPM ÇALIŞTAYI, Atomik kuvvet mikroskobu ve kullanımı, Bilkent Ünv., Çalıştay, 05.02.2013-06.02.2013 (Ulusal)

Temel XRD Eğitimi ve Rietveld Metodu ile Miktarsal Tayin Çalıştayı, X-Işını Kırınım ve Rietveld Metodu, Şeyh Edebali Ünv., Çalıştay, 06.11.2011-07.11.2011 (Ulusal)

 

sertifika

Metod Geçerliliği Eğitim Sertifikası, Türkiyedeki Alt yapı kalitesini güçlendirme projesi kapsamında düzenlenmiştir, Gaziosmanpaşa Ünv., Sertifika, 02.02.2012-02.02.2012 (Ulusal)

Analiz laboratuarlarındaki ölçüm belirsizlikleri, Türkiyedeki alt yapı kalitesini güçlendirme projesi TR0702.12.01/001 kapsamında düzenlenen Analiz laboratuarlarındaki ölçüm belirsizlikleri, Gaziosmanpaşa Ünv., Sertifika, 02.02.2012-03.02.2012 (Ulusal)

girişimcilik sertifika programı, TÜBİTAK desteği ile yürütülen “Girişimcilik Sertifika Programı” girişimcilik ekosistemi içerisinde yaratıcı fikirlerin, girişimciliğin özendirilmesi ve bu anlamda bilgi ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlamaktadır., TEKNOPARK, Sertifika, 20.10.2017-20.12.2017 (Ulusal)

Taramalı Elektron Mikroskobu Sertifikası, SEM çalışma prensibi ve kullanımı, İSTANBUL, Sertifika, 21.05.2007-26.05.2007 (Ulusal)

ISO17025 Akreditasyon Standartı Eğitim Sertifikası, Türkiyedeki alt yapı kalitesini güçlendirme projesi TR0702.12.01/001 kapsamında düzenlenmiştir, Gaziosmanpaşa Ünv., Sertifika, 30.01.2012-31.01.2012 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:semra.ergen@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik (Dr)

Tez Adı:Hızlı Katılaştırılmış Şekil Hafızalı Cu-Al-Be Alaşımlarının Üretimi Ve Karakterizasyonu
Yüksek Lisans
2003-2005
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü

Tez Adı:Metal Halojenür Komplekslerinin Spektroskopik Ve Kristalografik Yöntemlerle İncelenmesi
Lisans
1998-2002
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ FİZİK BÖLÜMÜ/ KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)FİZİKTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YILMAZ FİKRET,ERGEN SEMRA,HONG SOON JIK,UZUN ORHAN (2018). Effect of Bismuth on hydrogen storage properties of melt-spun LaNi4.7-x Al0.3Bix (x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3) ribbons. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 43(44), 20243-20251., Doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.07.090 (Yayın No: 4593595)
2.ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,Gül Sibel,KÖLEMEN UĞUR,KILICASLAN FATİH,UZUN ORHAN (2018). Structural and mechanical properties of hypereutectic AlSiFe powders and a new method for determination of sintering temperature. Advanced Powder Technology, 29(3), 563-572., Doi: 10.1016/j.apt.2017.11.012 (Yayın No: 3821421)
3.ERGEN SEMRA (2018). Determination of Phase Transformation and Activation Energy in High Temperature Shape Memory Ti-V-Al Alloy. Hittite Journal of Science Engineering, , Doi: 10.17350/HJSE19030000066 (Yayın No: 3821250)
4.UZUN ORHAN,YILMAZ FİKRET,EMEKSİZ CEM,ERGEN SEMRA,KÖLEMEN UĞUR (2018). CORRELATION OF HARDNESS AND SILICON MORPHOLOGY FOR Al-Si-Sb ALLOY. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 63467-472. (Yayın No: 4605473)
5.ALP UTKAN,YILMAZ FİKRET,UZUN ORHAN,topal uğur,ERGEN SEMRA,KÖLEMEN UĞUR (2015). Mechanical Characterization of Ruthenocuprates by Nanoindentation Technique. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 28(2), 519-523., Doi: 10.1007/s10948-014-2799-2 (Yayın No: 2815855)
6.KILICASLAN FATİH,YILMAZ FİKRET,ERGEN SEMRA,UZUN ORHAN,JIK HONG SOON (2013). Microstructure and microhardness of melt-spun Al–25Si–5Fe–XCo (X=0, 1, 3, 5) alloys. Materials Characterization, 7715-22., Doi: 10.1016/j.matchar.2012.12.006 (Yayın No: 263150)
7.YILMAZ F, UZUN O, KÖLEMEN U, KILIÇASLAN F, BASMAN N, ERGEN S, ÖZTÜRK K,YANMAZ E (2013). Nanoindentation study on Gd-deposited YBaCuO superconductor. Bulletin of Materials Science, 36(7), 1139-1145., Doi: 10.1007/s12034-013-0589-2 (Yayın No: 379504)
8.Ergen Semra, Uzun Orhan, Yilmaz Fikret, Kiliçaslan Fatih (2013). Shape memory properties and microstructural evolution of rapidly solidified CuAlBe alloys. Material Characterization, 80(80), 92-97. (Yayın No: 263037)
9.Humeyra Pasaoglu, Semra Guven, Zerrin Heren, Orhan Buyukgungor (2006). Synthesis spectroscopic and structural investigation of ZnI2 nicotinamide 2 ZnI2 isonicotinamide 2 and Zn H2O 2 picolinamide 2 I2. Journal of Molecular Structure, 794(794), 270-276., Doi: 10.1016/j.molstruc.2006.02.045 (Yayın No: 262841)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ERGEN SEMRA,BAG OZNUR,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Effect of Thermal Cycling on Ti-V-Al High Temperature Shape Memory Alloys. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3748965)
2.BAŞMAN NECATİ,ERGEN SEMRA,ALKAN CEMİL,UZUN ORHAN (2017). Nanoindentation Studies on Diamond-Like Carbon Films Treated with Different Temperatures. 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCESIN NATURAL AND APPLIED SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3835526)
3.ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,BAŞMAN NECATİ,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2014). Shape memory recovery and dissipated energy in the martensitic phase of CuAlBe ribbons. Turkish Physical Society 31th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2815939)
4.ERGEN SEMRA (2018). Effect of cyclic behavior on the transformation temperatures of high temperature shape memory alloys. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4655180)
5.YILMAZ FİKRET,ERGEN SEMRA,HONG SOON JIK,UZUN ORHAN (2017). Hydrogen Storage in Melt-Spun LaNi4.7-x Al0.3Bix (x = 0 0.1 0.2 0.3) Alloys. International Advanced Researches Engineering Congress 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3821338)
6.BAŞMAN NECATİ,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Investigation of an elastic deformation behavior of Cu-Al Based ShapeMemory Ribbons by Nanoindentation Technique. 3rd International Conference on Science, Ecology of Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3748893)
7.UZUN ORHAN,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR (2008). Rapidly solidified LaNi4 7Al0 3 Alloy Investigated with Dept Sensing Microindentation Technique Depth Sensing Microindentation Technique. Turkish Physical Society 24th International Physics Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:263553)
8.Bozukluoglu serkan,KÖLEMEN UĞUR,TEMİZ CENGİZ,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET (2018). Effect of milling time on particle size and mechanical properties of Al-20wt.Si-5wt.Fe powder. ISAS 2018 Winter (Özet Bildiri) (Yayın No:5654355)
9.ERGEN SEMRA (2018). High temperature mechanical properties of Ti-V-Al shape memory alloy. 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4655381)
10.ERGEN SEMRA (2017). Effect of Training on the Temperature Memory Properties of TiV Aerospace Materials. Turkish Physical Society 33th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3747449)
11.ERGEN SEMRA,BAG OZNUR,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Ti-Based Shape Memory Alloys and Phase Properties for High Temperature Applications. Turkish Physical Society 33th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3747357)
12.BAG OZNUR,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR (2017). Effects of Cu Addition on Transformation Temperature and Activation Energy of Ti-V-Al Light Weight High Temperature Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 33th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3747506)
13.BAG OZNUR,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Microstructure and Transformation Characteristics of Ti-based Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 33th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3748835)
14.ERGEN SEMRA,BAG OZNUR,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Characterization of High Temperature Materials for Aviation Applications. ISMSIT (Özet Bildiri) (Yayın No:3749974)
15.ERGEN SEMRA,BAĞ ÖZNUR,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Ti-Based Shape Memory Alloys and Phase Properties For High Temperature Applications. TFD 33. INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3901670)
16.BAĞ ÖZNUR,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR (2017). Effects of Cu Addition on Transformation Temperature and Activatıon Energy of Ti-V-Al Lightweight High Temperature Shape Memory Alloys. TFD 33. INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3899799)
17.BAĞ ÖZNUR,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Microstructure and Transformation Characteristics of Ti-based Shape Memory Alloys. TFD 33. INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3899992)
18.BAŞMAN NECATİ,ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Investigation of an elastic deformation behavior of Cu-Al Based Shape Memory Ribbons by Nanoindentation Technique. 3rd International Conference on Science, Ecology of Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3901860)
19.ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,BAŞMAN NECATİ,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Phase transformation and microstructure evolution of Cu Al based shape memory ribbons under temperature change. Turkish Physical Society 31th International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2815933)
20.ERGEN Semra, UZUN Orhan, YILMAZ Fikret (2017). Production and Characterization of CuAlBe Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 29th International Physics Conference (Sözlü Bildiri) (Yayın No:263435)
21.ERGEN SEMRA, UZUN ORHAN, YILMAZ FİKRET, BAŞMAN NECATİ (2017). Mechanical Properties of Rapidly Solidified Cu 12Al 0 4Be Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 29th International Physics Conference (Poster) (Yayın No:263605)
22.UZUN ORHAN, ERGEN SEMRA, YILMAZ FİKRET (2017). The Effect of Rapid Solidification and Be content on Microstructure and Transformation Temperatures CuAlBe Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 29th International Physics Conference (Poster) (Yayın No:263637)
23.ERGEN SEMRA,YILMAZ FİKRET,BAŞMAN NECATİ,KÖLEMEN UĞUR,UZUN ORHAN (2017). Low temperature cyclic bahavior of CuAlBe shape memory ribbons. Turkish Physical Society 31th International Physics Conference (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2815930)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ERGEN SEMRA (2017). Yüksek Sıcaklık Şekil Hafızalı TiVAl Alaşımlarında Faz Dönüşümleri ve Aktivasyon Enerjilerinin Belirlenmesi. 6. Fiziksel Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3749038)
2.UZUN ORHAN, ERGEN SEMRA, YILMAZ FİKRET, BAŞMAN NECATİ, KÖLEMEN UĞUR (2017). Hızlı Katılaştırılmış Şekil Hafızalı CuAlBe Alaşımlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi. 18. YOĞUN MADDE FİZİĞİ (Poster) (Yayın No:264116)
3.UZUN ORHAN, ERGEN SEMRA, YILMAZ FİKRET, BAŞMAN NECATİ, KÖLEMEN UĞUR (2017). Üretim Tekniği ve Be Miktarının Cu 12Al XBe X 0 4 0 5 Alaşımlarında Şekil Hatırlama Özellikleri Üzerine Etkisi. 17. YOĞUN MADDE FİZİĞİ (Poster) (Yayın No:264086)
4.ERGEN SEMRA, UZUN ORHAN, YILMAZ FİKRET, KÖLEMEN UĞUR (2017). Üretim Tekniğinin Cu 12Al 0 6Be Alaşımında Şekil Hatırlama Özellikleri Üzerine Etkisi. 16. YOĞUN MADDE FİZİĞİ (Poster) (Yayın No:264013)
5.ERGEN SEMRA, YILMAZ FİKRET, UZUN ORHAN, BOTNUDELİK ÖMÜR, KOÇHAN B (2017). MgB2 ve La Ni Al Malzemelerinin Enerji Yaklaşımı Metoduyla Deformasyon Karakterlerinin İncelenmesi. 14.Yoğun madde fiziği (Poster) (Yayın No:263927)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Üretim Yöntemi ve Be Miktarının Cu Al Be Alaşımında Şekil Hatırlama Özellikleri Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.12.2008-10.05.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Bilyeli Öğütme Tekniği ile Al-20Si-5Fe Karbon Nano Tüp Metal Matris Kompozit Üretimi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 19.04.2018-02.01.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Al Esaslı Amorf ve Nanokristal Alaşımların Hızlı Katılaştırma Metodu İle Üretilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi, Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 01.05.2007-01.05.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Uçak Motorlarında Kullanılan Ti-Temelli Yeni Nesil Süper Alaşımın Sıcaklık ve Mekanik Zor Altında In-Situ Çevrim Davranışlarının İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.05.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

Çalıştay
1.Süperiletkenliğin Temel Prensipleri, Teorileri ve Teknolojik Uygulama Alanları , Süperiletkenlik çalıştayı, Sea Life Otel, Çalıştay, 24.01.2009-01.02.2009 (Ulusal)
2.Temel XRD Eğitimi ve Rietveld Metodu ile Miktarsal Tayin Çalıştayı, X-Işını Kırınım ve Rietveld Metodu, Şeyh Edebali Ünv., Çalıştay, 06.11.2011-07.11.2011 (Ulusal)
3.AFM/SPM ÇALIŞTAYI, Atomik kuvvet mikroskobu ve kullanımı, Bilkent Ünv., Çalıştay, 05.02.2013-06.02.2013 (Ulusal)
Sertifika
1.ISO17025 Akreditasyon Standartı Eğitim Sertifikası, Türkiyedeki alt yapı kalitesini güçlendirme projesi TR0702.12.01/001 kapsamında düzenlenmiştir, Gaziosmanpaşa Ünv., Sertifika, 30.01.2012-31.01.2012 (Ulusal)
2.Taramalı Elektron Mikroskobu Sertifikası, SEM çalışma prensibi ve kullanımı, İSTANBUL, Sertifika, 21.05.2007-26.05.2007 (Ulusal)
3.girişimcilik sertifika programı, TÜBİTAK desteği ile yürütülen “Girişimcilik Sertifika Programı” girişimcilik ekosistemi içerisinde yaratıcı fikirlerin, girişimciliğin özendirilmesi ve bu anlamda bilgi ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlamaktadır., TEKNOPARK, Sertifika, 20.10.2017-20.12.2017 (Ulusal)
4.Analiz laboratuarlarındaki ölçüm belirsizlikleri, Türkiyedeki alt yapı kalitesini güçlendirme projesi TR0702.12.01/001 kapsamında düzenlenen Analiz laboratuarlarındaki ölçüm belirsizlikleri, Gaziosmanpaşa Ünv., Sertifika, 02.02.2012-03.02.2012 (Ulusal)
5.Metod Geçerliliği Eğitim Sertifikası, Türkiyedeki Alt yapı kalitesini güçlendirme projesi kapsamında düzenlenmiştir, Gaziosmanpaşa Ünv., Sertifika, 02.02.2012-02.02.2012 (Ulusal)