GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EREN YÜRÜDÜRž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Eren YÜRÜDÜR

Fen-Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

eren.yurudur@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Coğrafya Bölümü 

Anabilim Dalı

Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (1993- 1998)

-

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1988- 1991)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1984- 1988)

Eğitim Fakültesi - Coğrafya Öğretmenliği Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Şebinkarahisar Ve Çevresinin Coğrafi Etüdü", Atatürk Üniversitesi , 1998

YÜKSEK LİSANS, "Erbaa Ve Niksar Ovalarının Fiziki Ve Coğrafya Özellikleri", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü/Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı/ (2015- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2010- 2015)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı/ (2000- 2010)

Yardımcı Doçent, Erzincan Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/ (1998- 2000)

Araştırma Görevlisi, Erzincan Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/ (1993- 1998)


İdari Görevler

Dekan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Kenan ÇETİN, "Erbaa Depremlerinin Otantik Öğrenmeler Açısından İncelenmesi (1939-1942-1943 Depremleri)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Düriye Aydan DEMİRÇELİK, "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eba Hakkındaki Görüşleri: Yozgat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Tülay COŞKUN CIMBIZ, "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Sınıf İçi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri (Tokat İli Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Serkan KÖKLÜNAR, "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Tokat Merkez İlçe Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Sevda Gülşah YILDIRIM, "Üniversite Öğrencilerinin Askeri Darbelere Yönelik Algı, Bilgi Ve Tutumları Üzerine Bir İnceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Hasan KAZANCI, "Otantik Öğrenme Açısından Yerel Coğrafi Bilgi (Artova Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Fatma MAZMAN, "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Gezi-Gözlem Metodunun Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma (Tokat Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2007

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   YILDIRIM SEVDA GÜLŞAH,YÜRÜDÜR EREN, (2017). "Askeri Darbe Algı, Bilgi Ve Tutum Ölçeği (Adabtö) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Border Crossing, 7(2), 317-338. (Yayın No: 3683065)

2   YILDIRIM SEVDA GÜLŞAH,YÜRÜDÜR EREN, (2017). "Öngörüden Gerçeğe: 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminde Gençlik", Turkish Studies, 12(16), 493-510., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11743 (Yayın No: 3583718)

3   YÜRÜDÜR EREN,COŞKUN CIMBIZ TÜLAY, (2017). "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Sınıf İçi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19276-300., Doi: 10.17556/erziefd.337992 (Yayın No: 3725178)

4   KARATAŞ MEHMET,YÜRÜDÜR EREN,ÇAKALOĞLU CENGİZ,ÇAKIR ADEM, (2015). "Yemen De Bir Türk Köyü Olan Beyt El Türkî Deyaşayanların Türkiye Algısı", Uteb, 2015(1), 106-115. (Yayın No: 1520497)

5   YILDIRIM SEVDA GÜLŞAH,YÜRÜDÜR EREN,YAZICI SEDAT, (2014). "Üniversite Öğrencilerinin Türkiye De Yaşanan Askeri Darbelere İlişkin Algıları Üzerine Bir İnceleme An Investigation Of University Students Perceptions On Turkish Military Coups", Humanitas, (4), 259-278. (Yayın No: 1368770)

6   BULUT İHSAN, YÜRÜDÜR EREN, KAZANCI HASAN, (2013). "Artova Yoresinde (Tokat) Yerel Iklim Bilgisi Ve Halk Takvimi", Türk Coğrafya Dergisi, (61), 21-30. (Yayın No: 372270)

7   YÜRÜDÜR EREN,AKSOY BÜLENT,SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2013). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Coğrafya Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 48-57. (Yayın No: 1367031)

8   YÜRÜDÜR EREN,DİCLE MEHLİKA, (2011). "Settlements Natural Environment Relationships And Tourism Potential İn Çamiçi Tokat Turkey", Procedia- Social And Behavioral Sciences, 19208-215. (Yayın No: 1368869)

9   YÜRÜDÜR EREN,KARA HASAN,ARIBAŞ KENAN, (2010). "Türkiye Nin Organik Ekolojik Tarım Coğrafyası", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 402-424. (Yayın No: 1366929)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   YÜRÜDÜR EREN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,KÖKLÜNAR SERKAN, (2017). "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Journal Of History School (Johs), 10(29), 447-466., Doi: 10.14225/Joh1041 (Yayın No: 3510082)

2   YÜRÜDÜR EREN,Toksoy Mustafa, (2017). "Halk Kültürü Ve Doğa Koruma: Tokat Örneği", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(24), 161-176., Doi: 10.19129/sbad.335 (Yayın No: 3794182)

3   ARIBAŞ KENAN,YÜRÜDÜR EREN, (2014). "Çevre Sorunları Ve Tüketim Kültürü", Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Degisi, 1(2), 30-48. (Yayın No: 1368790)

4   YÜRÜDÜR EREN,KARATAŞ MEHMET,ÇAKALOĞLU CENGİZ,ÇAKIR ADEM, (2014). "Yemen De Bir Türk Köyü Beyt El Türkî Köyünün Bazı Coğrafi Tarihi Ve Kültürel Özellikleri", Aksaray Üniversitesi Eloktronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 1(1), 44-58. (Yayın No: 1367113)

5   YÜRÜDÜR EREN, KOÇ HAKAN, SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2012). "Tokat İlinden Yaşanan Son Dönem İç Göçlerin Yönü Ve Boyutu", At A T Ü R K Ünive R S İ T E S İ Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(49), 15-27. (Yayın No: 372432)

6   YÜRÜDÜR EREN, (2008). "Koyulhisar İlcesinde (Sivas) Göc Hareketleri", Doğu Coğrafya Dergisi, 13(20), 19-34. (Yayın No: 372988)

7   YÜRÜDÜR EREN, (2008). "Mülki İdare Ve Belediye Web Sitelerinde Yayınlanan Coğrafi Bilgilerin İncelenmesi Tokat Örneği", Erzincan Ü. Erzincan Eğitim Fak. Dergisi, 10(1), 91-103. (Yayın No: 372761)

8   YÜRÜDÜR EREN, AKKURT AYŞE, (2008). "Tokatta Domates Üretimi", Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 8(40), 155-168. (Yayın No: 373176)

9   YÜRÜDÜR EREN, (2007). "Yakın Mesafeli Yaylacılık Faaliyetlerine Bir Örnek Yaylacık Dağı Tokat", Doğu Coğrafya Dergisi, 11(16), 247-272. (Yayın No: 373343)

10   BULUT İHSAN, YÜRÜDÜR EREN, (2004). "Yeri Değiştirilen Yerleşmelere Bir Örnek Kaleköy Erbaa Tokat", Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(32), 133-148. (Yayın No: 373548)

11   BULUT İHSAN, SEVİNDİ CEMAL, YÜRÜDÜR EREN, HADİMLİ HALİL,ARTVİNLİ EYÜP, (2004). "Erzurum Artvin Karayolunda Uzundere Yusufeli Arası Doğal Afetlerin Kaya Düşmesi Ve Çamur Seli Ulaşıma Etkisi", Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(33), 117-131. (Yayın No: 373807)

12   YÜRÜDÜR EREN, BAŞIBÜYÜK ADEM, (2002). "Orta Kelkit Yöresinde İdari Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 83-97. (Yayın No: 374058)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

1   YÜRÜDÜR EREN, (2009). "Coğrafya Eğitiminin Öteki Yüzü", İlköğretmen, (29), 52 (Yayın No: 378993)

2   YÜRÜDÜR EREN, (1999). "Şebinkarahisar Giresun İlçesindeki Genel Arazi Kullanılışı Ve Bundan Kaynaklanan Sorunlar", Atatürk Ü. Erzincan Eğitim Fak. Dergisi, 1(2), 1-17. (Yayın No: 378618)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   YÜRÜDÜR EREN,HARDAL SEÇKİN (2018). Yayla Yerleşmeleri ve Yaylacılığın Dünü Bugünü: Dumanlı Yaylası (Tokat) Örneği. TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4731239)

2   YÜRÜDÜR EREN,BULUT İHSAN,HARDAL SEÇKİN (2018). Turizm Takvimi Planlamasının Önemi: Tokat İli Örneği. TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4716927)

3   YÜRÜDÜR EREN,ARIBAŞ KENAN,HARDAL SEÇKİN (2018). Niksar İlçesinde (Tokat) Göç Hareketlerine Genel Bir Bakış. III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4608417)

4   HARDAL SEÇKİN,YÜRÜDÜR EREN (2018). Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Mekânsal Etkileri: Yazıcıoğlu Mahallesi Örneği (Tokat). TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4563846)

5   YILDIRIM SEVDA GÜLŞAH,YÜRÜDÜR EREN,YAZICI SEDAT (2017). Askeri Darbe Algı,Bilgi ve Tutum Ölçeği(ADAPTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Darbe Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4410632)

6   YÜRÜDÜR EREN,Toksoy Mustafa (2017). HALK KÜLTÜRÜ VE DOĞA KORUMA: TOKATÖRNEĞİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3683216)

7   YÜRÜDÜR EREN,KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). TOKAT İLİ YERLEŞİM ALANINDAKİ ZAMANSAL DEĞİŞİM İLE JEOMORFOLOJİK BİRİMLER ARASINDAKİİLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:3844450)

8   YÜRÜDÜR EREN,KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Tokat İli Yerleşim Alanındaki Zamansal Değişim ile Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3883578)

9   YÜRÜDÜR EREN (2017). Niksar Çevresinde Bulunan Çiftlik Yerleşmelerinin Evrimi. II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3684889)

10   KILIÇ ORHAN METE,ERSAYIN KEMAL,YÜRÜDÜR EREN,BABACAN ŞEVKİ,HARDAL SEÇKİN (2017). Determination of Land Use and Temporal Change of Dardanelles Province by Use GIS and RS. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3879257)

11   YÜRÜDÜR EREN (2016). Cumhuriyet Döneminde Yozgat ta Meydana Gelen Meteorolojik Kökenli Afetlere Dair Bir Değerlendirme 1930 1950. Bozok Üniversitesi Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2907624)

12   YÜRÜDÜR EREN,Hüdavendigar Nafiz (2016). Aksaray İlinin Kültür Coğrafyası. I.Uluslararası Bilimsel Arştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri(IBAD-2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2908934)

13   YÜRÜDÜR EREN,ARIBAŞ KENAN Kırsal Alanlarda Evsel Katı Atık Sorunu Niksar Tokat Örneği. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3065150)

14   YÜRÜDÜR EREN, DİCLE MEHLİKA Settlements natural environment relationships and tourism. The 2nd International Geography Symposium GEOMED2010 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:375353)

15   YÜRÜDÜR EREN The transhumance activities in the Yaylacık Mountain N of Turkey. The Third Turkey-Romania Geographical Academic Seminar (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:376259)

16   KARA HASAN, YÜRÜDÜR EREN Karadeniz Bölgesinde Gelişen Turizm Faaliyetleri ve Çevre İlişkisi. Blacksea İnternational Environmental Symposium BİES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:376022)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   TEMİR MEHMET,YÜRÜDÜR EREN (2016). Niksarlı Coğrafyacı Mehmed Suudi Efendi ve Tarih iHind i Garbi. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜSEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1368883)

2   YÜRÜDÜR EREN, BULUT İHSAN Akgöl Burdur Havzası Çevresinde Geçici Kırsal Yerleşmeler. I. Burdur Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:377846)

3   TEKİNSOY YUNUS EMRE, YÜRÜDÜR EREN Şehirsel Fonksiyonlar Açısından 1926 da Tokat. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:379710)

4   YÜRÜDÜR EREN Bir Küçük Kasaba İlçe Merkezi Yapılınca Neler Değişiyor Kuruluşundan 20 Yıl Sonra Sulusaray Tokat İlçesi. Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:378344)

5   YÜRÜDÜR EREN Yeni İlçe Yapılanmalarında Sorunlar Başçiftlik Tokat Örneği. Atatürk Üniversitesi I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:378173)

6   YÜRÜDÜR EREN, BULUT İHSAN Tarihte ve Günümüzde Şebinkarahisar Şehri. I. Şebinkarahisar Tarih ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:376559)

7   YÜRÜDÜR EREN Şebinkarahisar İlçesindeki Doğal Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri. I. Şebinkarahisar Tarih ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:376762)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Siyasi Coğrafya Açısından Hindistan 1 (2015)., YÜRÜDÜR EREN, Çizgi Kitapevi, Sayfa Sayısı: 152, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2193133)

2   Niksar Şehir Coğrafyası (2009)., YÜRÜDÜR EREN, Çizgi Yayınevi, Sayfa Sayısı: 150, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 69449)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Türk Dış Politikası(1830-1989) (2017)., YÜRÜDÜR EREN,ARIBAŞ KENAN, Berikan, Editör: Kekevi Serkan, Tekinsoy Yunus Emre, Türkmen İsmet, Sayfa Sayısı: 755, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3919248)

2   Günümüz Dünya Sorunları (2011)., YÜRÜDÜR EREN, Pegem A, Sayfa Sayısı: 190, ISBN: 978-605-364-206-0, Türkçe, (Yayın No: 69447)

3   21 Yüzyıl Ve Çevre (2009)., YÜRÜDÜR EREN, Elik Yayınları, Sayfa Sayısı: 43, Türkçe, (Yayın No: 69448)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Pamukkale ve Çevresinde Doğa Eğitimi 4", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 20.08.2015-29.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "UNESCO Dünya Doğal Miras Listesi Yolunda Ballıca Mağarası", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.10.2017-27.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "TOKAT KIRSALINDA SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPI ARAŞTIRMALARI:AKBELEN, KIZILKÖY, KEMALPAŞA KÖYLERİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.02.2017-11.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Ege Bölgesi Anadolu Liselerinde Görev Yapan Coğrafya Öğretmenlerine Yönelik Bilimsel Proje Hazırlama Kursu TUBİTAK Eğitmen 19 26 Ağustos 2013 Pamukkale Denizli", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Tübitak Çukurova Bölge Müdürlüğü Öğretmen Bilimsel Proje Danışmanlığı Projesi 11 14 Haziran Mersin 18 21 Haziran Mersin 3 6 Eylül Kıbrıs Eğitmen 2012", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi TUBİTAK Eğitmen 2010", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Uzaklarda Unutulmuş Bir Türk Köyü Beyt Al Turki Al Mahwit Sana a Yemen Başbakanlık Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Projesi 2012 2013 Proje Çalışanı", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)

8   "Kelkit Havzası Sürdürülebilir Bütünleşik Projesi I Aşama Havza Tanıma Projesi", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2010- , Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sosyal Bil. Eğt. ABD

1988-1991, Öğretmen, MEB Erzincan Çayırlı Lisesi, Coğrafya Öğretmeni

1991-1993, Öğretmen, MEB Amasya Taşova Belevi Ortaokulu, Coğrafya Öğretmeni

1993-1998, Arş. Gör., Atatürk Ü. Erzincan Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğt. ABD

1998-2000, Yrd. Doç. Dr., Atatürk Ü. Erzincan Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

2000-2010, Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Ü. Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal A. Eğt. Böl. Coğrafya Eğt. ABD

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:eren.yurudur@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1993-1998
Atatürk Üniversitesi


Tez Adı:Şebinkarahisar Ve Çevresinin Coğrafi Etüdü
Yüksek Lisans
1988-1991
Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Erbaa Ve Niksar Ovalarının Fiziki Ve Coğrafya Özellikleri
Lisans
1984-1988
Selçuk Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği Pr.Akademik Görevler

Profesör
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ/BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI/
Doçent
2010-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2000-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
1998-2000
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1993-1998
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Dekan
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Fatma MAZMAN, (2007)., "Sosyal bilgiler eğitiminde gezi-gözlem metodunun uygulanmasına ilişkin bir araştırma (Tokat örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Hasan KAZANCI, (2010)., "Otantik öğrenme açısından yerel coğrafi bilgi (Artova örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Sevda Gülşah YILDIRIM, (2013)., "Üniversite öğrencilerinin askeri darbelere yönelik algı, bilgi ve tutumları üzerine bir inceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Tülay COŞKUN CIMBIZ, (2016)., "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma dayalı sınıf içi uygulamalarına yönelik görüşleri (Tokat ili örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Serkan KÖKLÜNAR, (2016)., "İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi (Tokat merkez ilçe örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Düriye Aydan DEMİRÇELİK, (2019)., "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin EBA hakkındaki görüşleri: Yozgat ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Kenan ÇETİN, (2021)., "Erbaa depremlerinin otantik öğrenmeler açısından incelenmesi (1939-1942-1943 depremleri)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
Üniversite Dışı Deneyim

2010- Doç. Dr.Gaziosmanpaşa Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sosyal Bil. Eğt. ABD
2000-2010Yrd. Doç. Dr.Gaziosmanpaşa Ü. Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal A. Eğt. Böl. Coğrafya Eğt. ABD
1998-2000Yrd. Doç. Dr.Atatürk Ü. Erzincan Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
1993-1998Arş. Gör.Atatürk Ü. Erzincan Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğt. ABD
1991-1993ÖğretmenMEB Amasya Taşova Belevi Ortaokulu, Coğrafya Öğretmeni
1988-1991ÖğretmenMEB Erzincan Çayırlı Lisesi, Coğrafya Öğretmeni