GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

VİLDAN ÖZEKEž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Vildan ÖZEKE

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

vildan.cevik@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

Eğitim Fakültesi Oda No:233

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

POST-DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2016- 2019)

Tıp Fakültesi - Temel Tıp Bilimleri Bölümü

DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi (2007- 2012)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2006)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1999- 2003)

Teknik Eğitim Fakültesi - Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

TEZLER

POST-DOKTORA, "", Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

DOKTORA, "Karmaşık Bilişsel Görev Performansında Çalışma Belleği Kapasitesinin Ve Öğretimsel Stratejinin Rolü", Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012

YÜKSEK LİSANS, "Eğitim Yöneticileri İle Yönetici Adaylarının Kaygı Düzeyleri İle Bilgisayar Kaygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/ Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, (2012- 2019)

Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/ Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, (2007- 2012)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/ Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, (2007- 2007)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2005- 2007)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2013- 2016)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, (2013- 2016)

verdiği dersler

Okul Deneyimi, Lisans, (2019-2020)

Eğitimde Materyal Tasarımı Ve Kullanımı, Lisans, (2019-2020)

Bilişim Teknolojileri, Lisans, (2019-2020)

Uzaktan Eğitim, Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Bilgisayar Iı, Lisans, (2018-2019)

Grafik Tasarımının Temelleri, Lisans, (2018-2019)

Okul Deneyimi, Lisans, (2018-2019)

Bilgisayar I, Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Materyal Tasarımı Ve Kullanımı, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Bengül ÖZKAN, "Üniversite Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları Ve Bilim İnsanı İmajlarını Etkileyen Bazı Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Fatih ULUKAYA, "Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özyeterlikleri İle Eğitim Öğretim İşlerini Gerçekleştirme Düzeyleri Arasındaki İlişki (Tokat İli Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Nihan YETİM, "Ortaöğretim Öğrencilerinde Yansıtıcı Düşünme Becerisi, Akademik Stres Düzeyi Ve Yabancı Dil Dersi Akademik Başarı İlişkisi", 2014

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZEKE ÖZCAN,ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM,BUDAKOĞLU IŞIL İREM, (2019). "Second Victims İn Health Care: Current Perspectives/P", Advances İn Medical Education And Practice, 10593-603., Doi: 10.2147/AMEP.S185912 (Yayın No: 5170995)

BUDAKOĞLU IŞIL İREM,COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN, (2018). "Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar Ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 894-921., Doi: http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.396968 (Yayın No: 4257929)

COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN,BUDAKOĞLU IŞIL İREM,TUTAN BERKSUN,NAZLI HAMZA,AKSOY MÜNEVVER, (2018). "Ders Çalışma Becerileri Ve Yaklaşımı Ölçeğinin Uyarlanması: Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Gazi Medical Journal, 29(1), 23-30., Doi: http://dx.doi.org/10.12996/gmj.2018.06 (Yayın No: 4177443)

ÖZEKE VİLDAN, (2018). "Evaluation Of Educational Mobile Apps For Turkish Preschoolers From Google Play Store", European Journal Of Education Studies, 4(4), 238-259., Doi: doi: 10.5281/zenodo.1211824 (Yayın No: 4239264)

COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN,BUDAKOĞLU IŞIL İREM,KULA SERDAR, (2018). "E-Learning Readiness Of Turkish Medical Students: A Sample From Gazi University", Gazi Medical Journal, 29(4), 340-345., Doi: http://dx.doi.org/10.12996/gmj.2018.91 (Yayın No: 4359145)

KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÖZEKE VİLDAN, (2017). "Cyber Human Values Scale (İ-Value): The Study Of Development, Validity And Reliability", Internet Research, 27(5), 1255-1274., Doi: 10.1108/IntR-10-2016-0290 (Yayın No: 3613650) [SSCI]

ÇEVİK VİLDAN,ALTUN ARİF, (2016). "Roles Of Working Memory Performance And İnstructional Strategy İn Complex Cognitive Task Performance", Journal Of Computer Assisted Learning, 32(6), 594-606., Doi: 10.1111/jcal.12156 (Yayın No: 2858853) [SSCI]

ALTUN ARİF,ÇEVİK VİLDAN, (2012). "Çoklu Ortam Tabanlı Bir Görev İle Çalışma Belleğinin Ölçülmesi Measuring Working Memory By Using A Multimedia Based Task", Hacettepe Universitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 32-40. (Yayın No: 1293978) [SSCI]

AŞKAR PETEK,ALTUN ARİF,CANGÖZ BANU,ÇEVİK VİLDAN,KAYA GALİP,TÜRKSOY HASAN, (2012). "A Comparison Of Paper And Pencil And Computerized Forms Of Line Orientation And Enhanced Cued Recall Tests", Psychological Reports, 110(2), 383-396., Doi: 10.2466/03.22.PR0.110.2.383-396 (Yayın No: 1293975) [SSCI]

BALOĞLU MUSTAFA,ABBASSI AMIR,ÇEVİK VİLDAN, (2009). "The Predictors Of Success İn Computer Courses Among High School Students", Psychological Reports, 104(3), 725-736., Doi: 10.2466/PR0.104.3.725-736 (Yayın No: 1293974) [SSCI]

BALOĞLU MUSTAFA,ÇEVİK VİLDAN, (2009). "A Multivariate Comparison Of Computer Anxiety Levels Between Candidate And Tenured School Principals", Computers İn Human Behavior, 25(5), 1102-1107., Doi: 10.1016/j.chb.2009.05.007 (Yayın No: 1293969) [SSCI]

MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN,ÇEVİK VİLDAN, (2009). "Social İnfluence İn The Adoption Process And Usage Of İnnovation Gender Differences", International Journal Of Behavioral, Cognitive, Educational And Psychological Sciences, 25(3), 371-374. (Yayın No: 389833)

BALOĞLU MUSTAFA,ÇEVİK VİLDAN, (2008). "Multivariate Effects Of Gender Ownership And The Frequency Of Use On Computer Anxiety Among High School Students", Computers İn Human Behavior, 24(6), 2639-2648., Doi: 10.1016/j.chb.2008.03.003 (Yayın No: 1293966) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BARDAKCI SALİH,ÖZEKE VİLDAN, (2020). "Anlamlandırmadan Anlamaya Bir Alanın Felsefesine Doğru: “Yeniden Öğretmeyi Öğrenmek” Kitabı Üzerine Bir İnceleme.", Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 10(2), 608-617. (Yayın No: 6584758)

COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN,BUDAKOĞLU IŞIL İREM,KULA SERDAR, (2018). "Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği", Ankara Medical Journal, 18(2), 175-185., Doi: DOI: 10.17098/amj.435257 (Yayın No: 4286811)

KILIÇER KEREM,ÖZEKE VİLDAN,ÇOKLAR AHMET NACİ, (2018). "Sosyal Medya Kullanıcılarına Ait Siber Davranışların İnsani Değerler Bağlamında İncelenmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 19-39. (Yayın No: 4239271)

Ulukaya Fatih,YILDIRIM NAİL,ÖZEKE VİLDAN, (2017). "Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özyeterlikleri İle Eğitim Öğretim İşlerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Algıları", Journal Of Computer And Education Research, 5(10), 125-149., Doi: 10.18009/jcer.292439 (Yayın No: 3689803)

BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÖZEKE VİLDAN, (2017). "Türkiye’De Böte Bölümleri: 2015-2016 Yıllarına İlişkin Bir Durum Tespit Çalışması", Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 7(2), 123-148., Doi: 10.17943/etku.286627 (Yayın No: 3550066)

Özkan Bengül,ÖZEKE VİLDAN,GÜLER GÜRSEL,ŞENOCAK ERDAL, (2017). "Üniversite Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları Ve Bu İmajları Etkileyen Bazı Faktörler", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 146-165., Doi: 10.17556/erziefd.308669 (Yayın No: 3526491)

ALTUN ARİF,ÇEVİK VİLDAN, (2012). "Algılanan Web Karmaşıklığı Ölçeğinin Geliştirilmesi", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-21. (Yayın No: 390199)

EŞGİ NECMİ,ÇEVİK VİLDAN, (2010). "Images Of The Internet Concept Generated By Primary School Students Through Their Paintings", Contemporary Educational Technology, 1(3), 221-232. (Yayın No: 389352)

ÇEVİK VİLDAN,BALOĞLU MUSTAFA, (2007). "Okul Yoneticilerinin Bilgisayar Kaygisi Duzeylerinin Cesitli Degiskenler Acisindan Incelenmesi", Kuram Ve Uygulamada Egitim Yonetimi, 13(52), 547-568. (Yayın No: 390161)

DURSUN FEVZİ,ÇEVİK VİLDAN, (2005). "Ogretmenlerin Bilgisayar Ve Internet Kullanim Duzeyleri", Gazi Mesleki Egitimliler Dernegi, Mesleki Egitim Dergisi, 7(13), 120-136. (Yayın No: 390086)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

ÇEVİK VİLDAN, (2006). "Harmanlanmış Öğrenme", İlköğretmen, (2), 36-38. (Yayın No: 4248662)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BUDAKOĞLU IŞIL İREM,ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM (2019). Medical undergraduates’ CORE performance scores and opinions towards e-PBL. The 7th European Conference on Education (ECE2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5152626)

BUDAKOĞLU IŞIL İREM,ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM (2017). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı ile Öğrenme Tercihleri Arasındaki İlişki. 8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3655878)

COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN,BUDAKOĞLU IŞIL İREM,Tutan Berksun,Aksoy Münevver,Nazlı Hamza (2017). Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı Ölçeğinin (DEÇBEYÖ) Tıp Fakültesi Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3655882)

ÖZEKE VİLDAN,AKÇAPINAR GÖKHAN (2016). Einstein s riddle as a tool for profiling students. 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2888918)

ÇEVİK VİLDAN,KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ (2015). Exploring the Cyber Behaviors Related to Human Values of Active Social Media Users. 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (Özet Bildiri) (Yayın No:1853155)

ÇEVİK VİLDAN,BARDAKCI SALİH (2014). Sosyal Ağlarda Duygu Paylaşımı Genç Yetişkinlerin Duygusal Simge Kullanım Amaç ve Davranışları Üzerine Bir İnceleme. International Conference on New Trends in Educational Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:1047477)

AKKURT AYŞE,ÇEVİK VİLDAN,BEDİR GÜLAY (2013). Use of podcasts in human geography courses. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:389151)

ÇEVİK VİLDAN (2013). How teacher candidates perceive social networks. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:389241)

AŞKAR PETEK,ALTUN ARİF,ÇEVİK VİLDAN (2010). Exploring information gathering process in networked environments. MIT- LINC 2010 Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:388974)

AŞKAR PETEK,ALTUN ARİF,CANGÖZ BANU,ÇEVİK VİLDAN,KAYA GALİP,TÜRKSOY HASAN (2010). Reliability and validity of computerized line orientation and enhanced cued recall test for educational purposes. Neuroscience and Education 2010 Meeting EARLI SIG 22 (Özet Bildiri) (Yayın No:3146876)

MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN,ÇEVİK VİLDAN (2010). Student s Reflections About Podcast Creation and Usage Processes. 10th International Educational Technology Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:388906)

MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN,ÇEVİK VİLDAN (2009). Social Influence in the adoption process and usage of innovation: Gender differences. ICCIT: International Conference on Computer and Instructional Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4236191)

ÖZEKE VİLDAN Sağlık Eğitiminde Katılımcı Teknolojiler ile Öğrenme-Öğretme Modelleri (Panel-Sağlıkta Yeni Teknolojiler). 8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution (Özet Bildiri) (Yayın No:6584795)

BUDAKOĞLU IŞIL İREM,COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN e-PDÖ sürecine yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin tutum ve görüşleri. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5051332)

ÇEVİK VİLDAN,ALTUN ARİF Changes in complex cognitive task performance over time. IAFOR: The European Conference on Technology in the Classroom (Özet Bildiri) (Yayın No:1072129)

Özkan Bengül,ŞENOCAK ERDAL,ÖZEKE VİLDAN,GÜLER GÜRSEL Evaluation of Turkish undergraduate students’ images of scientists. International LUMAT Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3526498)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÖZEKE VİLDAN (2018). Okulöncesi Çocuklar İçin Hazırlanmış Eğitsel Mobil Uygulamaların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Rubriğin Türkçe’ye Uyarlanması. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar” (Özet Bildiri) (Yayın No:4228818)

BUDAKOĞLU IŞIL İREM,COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN (2018). Öğrenci Bakışıyla Probleme Dayalı Öğrenme: Yüz yüze mi Uzaktan mı?. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4286820)

COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN,BUDAKOĞLU IŞIL İREM (2017). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevrimiçi Hazırbulunuşluk Düzeyleri. 5th International Instructional Technologies and TeacherEducation Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3613665)

BUDAKOĞLU IŞIL İREM,ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM,KIYAK YAVUZ SELİM (2017). Yüz Yüze Yürütülen Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri. 5th International Instructional Technologies and TeacherEducation Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3613662)

ÇEVİK GÜNER ÜMRAN,ÖZEKE VİLDAN,DEMİR ACAR MUKADDES (2017). The effect of Edmodo on academic success in nursing education and students’ views about Edmodo. Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3807311)

ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM,BUDAKOĞLU IŞIL İREM (2017). Klinikte izleme, ölçme ve değerlendirmede Web 2.0 araçları. Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3452644)

COŞKUN ÖZLEM,BUDAKOĞLU IŞIL İREM,ÖZEKE VİLDAN (2017). Probleme dayalı öğrenmede senaryoların animasyon şeklinde sunulmasına ilişkin öğrenci deneyimleri. Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3452651)

ÇEVİK VİLDAN (2015). Altı Üstü Beyin Bilişsel Stilin Belirlenmesinde Yeni Bir Ölçme Aracının Uyarlanması. ICITS 2015:9th International Computer Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:1852952)

BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÇEVİK VİLDAN (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin BİT Altyapılarına Yönelik Bir İnceleme. ITTES 2015: 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1853035)

KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÇEVİK VİLDAN (2014). Aktif Internet Kullanıcılarının Perspektifinden Sanal Dünya Vatandaşlığı. 2nd International Technologies and Teacher Education Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1072128)

KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÇEVİK VİLDAN (2014). Aktif Sosyal Medya Kullanıcılarının İnsani Değerler Odaklı Sanal Ortam Davranış Profillerinin İncelenmesi. 8th International Computer Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:1293936)

AŞKAR PETEK,ALTUN ARİF,CANGÖZ BANU,KAYA GALİP,ÇEVİK VİLDAN (2009). Bilgisayar ortaminda noropsikolojik testler Artirilmis Ipuclu Hatirlama Testi. 9. International Educational Technology Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:382255)

AŞKAR PETEK,ALTUN ARİF,CANGÖZ BANU,Hasan TÜRKSOY,ÇEVİK VİLDAN (2009). Bilgisayar ortaminda noropsikolojik testler Cizgi Yonunu Belirleme Testi. 3. International Computer And Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:388664)

ÇEVİK VİLDAN,BALOĞLU MUSTAFA (2007). Eğitim Yöneticisi Adaylarının Bilgisayar Kaygısı Düzeylerini Etkileyen Faktörler. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4232880)

EŞGİ NECMİ,ÇEVİK VİLDAN (2007). Çizdikleri Resimlerle İlköğretim Öğrencilerinin “İnternet” Kavramına Yönelik, Ürettikleri Metaforlar. 1.Ulusal İlköğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4233263)

ÖZLÜ Kemal,ÇEVİK VİLDAN (2007). Ölçme ve Değerlendirmede Alternatif Bir Online Sinav Yazılım Denemesi: TestLab. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:381598)

YAZICI ASLI,ÇEVİK VİLDAN (2007). Öğrencilerin ”Ödev Yapmaya Yönelik” Ahlaki Algılarının Web, Online Kütüphane ve Diğer Kaynaklar Açısından İncelenmesi. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3550274)

Türkoğlu Erkan,KOÇAK RECEP,ÇEVİK VİLDAN (2006). Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutumları ile Kontrol Odağı Durumları Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4232898)

BAŞOL GÜLŞAH,ÇEVİK VİLDAN (2006). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları ile internet kullanım alışkanlıklarının karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3550272)

ÇEVİK VİLDAN,BALOĞLU MUSTAFA (2006). Eğitim Yöneticilerinin Karar Verme Stratejileri İle Kaygı Durumları Arasındaki İlişki. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4232903)

Türkoğlu Erkan,ÇEVİK VİLDAN (2006). Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Kaygıları ile Kontrol Odağı Durumları Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi. 7.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4232863)

DURSUN FEVZİ,ÇEVİK VİLDAN (2005). Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanım Düzeyleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4232844)

ÖZEKE VİLDAN Dijital çağda kaliteli eğitimin sağlanması. Dijital Dünyada Tıp Eğitimine Eğitici Ve Öğrenci Gözüyle Bakış Sempozyumu (Yayın No:5051331)

ARKÜN SELAY,BAŞ TURGAY,AVCI ÜMMÜHAN,ÇEVİK VİLDAN,GÜRCAN ÖZGÜN TUĞBA Addie Tasarim Modeline Gore Web Tabanli Bir Ogrenme Ortami Gelistirilmesi. Egitimin Degisen Yuzu: Yeni Paradigmalar (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:380854)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi (2020)., BUDAKOĞLU IŞIL İREM,ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM, Pegem Akademi, Editör: M. Erdem, F. Sarsar, Sayfa Sayısı: 27, ISBN: 978-625-7880-99-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6584787)

Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşim Ve Uygulamalar (2020)., ÖZEKE VİLDAN, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: S. Bayram, G. Kızılkaya-Cumaoğlu, İ. Kuşbeyzi Aybar, Sayfa Sayısı: 14, ISBN: 978-605-033-237-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6257033)

Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşim Ve Uygulamalar (2020)., ÖZEKE VİLDAN, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: S. Bayram, G. Kızılkaya-Cumaoğlu, İ. Kuşbeyzi Aybar, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-605-033-237-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6257015)

Öğretim Teknolojileri (2019)., BAYRAK FATMA,ÖZEKE VİLDAN, Asos Yayınları, Editör: Yalın Kılıç Türel, Sayfa Sayısı: 493, ISBN: 978-605-7602-10-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5447930)

Klinik Liderlik Ve Yönetim (2018)., ÖZEKE VİLDAN, Akademisyen Kitabevi, Editör: Prof. Dr. Cengiz Yakıncı,Prof. Dr. Işıl İrem Budakoğlu, Sayfa Sayısı: 625, ISBN: 978-605-9354-79-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3542501)

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016 (2016)., ÇEVİK VİLDAN,BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM, Tojet, Editör: İşman, A., Odabaşı, F., Akkoyunlu, B., Sayfa Sayısı: 733, ISBN: 978-605-318-448-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2841960)

The Sage Encyclopedia Of Educational Technology (2015)., ÇEVİK VİLDAN, Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, Editör: J. M. Spector, Sayfa Sayısı: 968, ISBN: 9781452258225, İngilizce(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 1293939)

Eğitim Ve Öğretim Süreçlerinde Aktif Öğrenme (2014)., ÇEVİK VİLDAN, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun, Gülay Bedir, Sayfa Sayısı: 166, ISBN: 9783935597289, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 347545)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Florida PROMiSE Partnership to Rejuvenate and Optimize Mathematics and Science Education in Florida ", Diğer (Uluslararası), Eğitmen, 01.07.2011-30.09.2011 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Aktif Sosyal Medya Kullanıcılarının Siber İnsani Değerler Düzeyinin Belirlenmesi 114K009 nolu proje ", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.06.2014-30.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 15.04.2019-22.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tıp fakültesi öğrencilerinin animasyon destekli problem senaryoları ile e-pdö deneyimleri", -Tübitak 3001, Araştırmacı, 01.12.2017-22.06.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Öğrenme Nesneleri İçin Ontoloji Tabanlı Gezinim Aracının Hazırlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi 110 K 602 nolu proje ", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.01.2011-01.11.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003-2005, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, , (Diğer)

2008-2008, Stajyer, KARA AG, Köln, Almanya, Erasmus Staj Programı çerçevesinde 3 ay ilgili kurumun bilgi İşlem Merkezi'nde staj deneyimi, (Ticari (Özel))

2011-2011, Visiting Scholar, Florida State University, Learning Systems Institute, 7 aylık yurtdşı görevlendirmesi, (Yurtdışı Üniversite)

2016-2017, Ziyaretçi araştırmacı, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD, 39.madde kapsamında 2016-2017 öğretim yılında sürekli görevlendirme, 2017-2018 öğretim yılında her haftaiçi üç gün görevlendirme, (Kamu)

2017-2017, Ziyaretçi araştırmacı, Aarhus Üniversitesi, Centre for Health Sciences Education, Tıp eğitiminde teknoloji uygulamaları ve olası ortak çalışmalara ilişkin görüşme, Simülasyon merkezi ziyareti, (Yurtdışı Üniversite)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Bireysel Özellikler ve Öğretimi Bireyselleştirme Semineri, Hacettepe Üniversitesi Ontolab Birimi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ’xxnin TUBITAK destekli birlikte düzenledikleri seminerdir., Trabzon, Kurs, 01.07.2013-05.07.2013 (Ulusal)

Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından TUBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenenetkinliktir., Tokat, Kurs, 04.04.2015-06.04.2015 (Ulusal)

Introduction to Teaching and Learning, ‘Introduction to Teaching and Learning’ (InTeL) is the result of an ambition to improve teaching and learning university-wide by providing a basic introduction to teaching and learning to all educators at Aarhus University (AU) across all career levels, subject areas and teaching activities.Offered up to four timers per year, the course is designed to be highly flexible with regards to time, place, and pace so that it fits any educator’s busy schedule., Aarhus Üniversitesi Blackboard Sistemi üzerinden Online, Kurs, 06.11.2017-12.11.2017 (Uluslararası)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:vildan.cevik@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Post-Doktora
2016-2019
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Doktora
2007-2012
Hacettepe Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr)

Tez Adı:Karmaşık Bilişsel Görev Performansında Çalışma Belleği Kapasitesinin Ve Öğretimsel Stratejinin Rolü
Yüksek Lisans
2004-2006
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Eğitim Yöneticileri İle Yönetici Adaylarının Kaygı Düzeyleri İle Bilgisayar Kaygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması
Lisans
1999-2003
Selçuk Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi/Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doçent
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Doktor Öğretim Üyesi
2012-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2012
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2005-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği
2013-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2013-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2019-2020)EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMITürkçe1
(2019-2020)BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
(2019-2020)UZAKTAN EĞİTİMTürkçe4
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe1
(2018-2019)BİLGİSAYAR IITürkçe1
(2018-2019)GRAFİK TASARIMININ TEMELLERİTürkçe1
(2018-2019)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2018-2019)BİLGİSAYAR ITürkçe1
(2018-2019)EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMITürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Nihan YETİM, (2014)., "Ortaöğretim öğrencilerinde yansıtıcı düşünme becerisi, akademik stres düzeyi ve yabancı dil dersi akademik başarı ilişkisi", Yüksek Lisans
2.Fatih ULUKAYA, (2015)., "Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlikleri ile eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeyleri arasındaki ilişki (Tokat ili örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Bengül ÖZKAN, (2016)., "Üniversite öğrencilerinin bilim insanı imajları ve bilim insanı imajlarını etkileyen bazı faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZEKE ÖZCAN,ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM,BUDAKOĞLU IŞIL İREM (2019). Second victims in health care: current perspectives/p. Advances in Medical Education and Practice, 10593-603., Doi: 10.2147/AMEP.S185912 (Yayın No: 5170995)
2.BUDAKOĞLU IŞIL İREM,COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN (2018). Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 894-921., Doi: http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.396968 (Yayın No: 4257929)
3.COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN,BUDAKOĞLU IŞIL İREM,TUTAN BERKSUN,NAZLI HAMZA,AKSOY MÜNEVVER (2018). Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı Ölçeğinin Uyarlanması: Tıp Fakültesi Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Medical Journal, 29(1), 23-30., Doi: http://dx.doi.org/10.12996/gmj.2018.06 (Yayın No: 4177443)
4.ÖZEKE VİLDAN (2018). Evaluation of educational mobile apps for Turkish preschoolers from Google Play store. European Journal of Education Studies, 4(4), 238-259., Doi: doi: 10.5281/zenodo.1211824 (Yayın No: 4239264)
5.COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN,BUDAKOĞLU IŞIL İREM,KULA SERDAR (2018). E-Learning Readiness of Turkish Medical Students: A Sample from Gazi University. Gazi Medical Journal, 29(4), 340-345., Doi: http://dx.doi.org/10.12996/gmj.2018.91 (Yayın No: 4359145)
6.KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÖZEKE VİLDAN (2017). Cyber human values scale (i-value): the study of development, validity and reliability. Internet Research, 27(5), 1255-1274., Doi: 10.1108/IntR-10-2016-0290 (Yayın No: 3613650)
7.ÇEVİK VİLDAN,ALTUN ARİF (2016). Roles of working memory performance and instructional strategy in complex cognitive task performance. Journal of Computer Assisted Learning, 32(6), 594-606., Doi: 10.1111/jcal.12156 (Yayın No: 2858853)
8.ALTUN ARİF,ÇEVİK VİLDAN (2012). Çoklu ortam tabanlı bir görev ile çalışma belleğinin ölçülmesi Measuring working memory by using a multimedia based task. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 32-40. (Yayın No: 1293978)
9.AŞKAR PETEK,ALTUN ARİF,CANGÖZ BANU,ÇEVİK VİLDAN,KAYA GALİP,TÜRKSOY HASAN (2012). A Comparison of paper and pencil and computerized forms of line orientation and enhanced cued recall tests. Psychological Reports, 110(2), 383-396., Doi: 10.2466/03.22.PR0.110.2.383-396 (Yayın No: 1293975)
10.BALOĞLU MUSTAFA,ABBASSI AMIR,ÇEVİK VİLDAN (2009). The predictors of success in computer courses among high school students. Psychological Reports, 104(3), 725-736., Doi: 10.2466/PR0.104.3.725-736 (Yayın No: 1293974)
11.BALOĞLU MUSTAFA,ÇEVİK VİLDAN (2009). A Multivariate comparison of computer anxiety levels between candidate and tenured school principals. Computers in Human Behavior, 25(5), 1102-1107., Doi: 10.1016/j.chb.2009.05.007 (Yayın No: 1293969)
12.MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN,ÇEVİK VİLDAN (2009). Social influence in the adoption process and usage of innovation Gender differences. International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, 25(3), 371-374. (Yayın No: 389833)
13.BALOĞLU MUSTAFA,ÇEVİK VİLDAN (2008). Multivariate effects of gender ownership and the frequency of use on computer anxiety among high school students. Computers in Human Behavior, 24(6), 2639-2648., Doi: 10.1016/j.chb.2008.03.003 (Yayın No: 1293966)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BARDAKCI SALİH,ÖZEKE VİLDAN (2020). Anlamlandırmadan anlamaya bir alanın felsefesine doğru: “Yeniden öğretmeyi öğrenmek” kitabı üzerine bir inceleme.. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 608-617. (Yayın No: 6584758)
2.COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN,BUDAKOĞLU IŞIL İREM,KULA SERDAR (2018). Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği. Ankara Medical Journal, 18(2), 175-185., Doi: DOI: 10.17098/amj.435257 (Yayın No: 4286811)
3.KILIÇER KEREM,ÖZEKE VİLDAN,ÇOKLAR AHMET NACİ (2018). Sosyal medya kullanıcılarına ait siber davranışların insani değerler bağlamında incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 19-39. (Yayın No: 4239271)
4.Ulukaya Fatih,YILDIRIM NAİL,ÖZEKE VİLDAN (2017). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özyeterlikleri ile Eğitim Öğretim İşlerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Algıları. Journal of Computer and Education Research, 5(10), 125-149., Doi: 10.18009/jcer.292439 (Yayın No: 3689803)
5.BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÖZEKE VİLDAN (2017). Türkiye’de Böte Bölümleri: 2015-2016 yıllarına ilişkin bir durum tespit çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 123-148., Doi: 10.17943/etku.286627 (Yayın No: 3550066)
6.Özkan Bengül,ÖZEKE VİLDAN,GÜLER GÜRSEL,ŞENOCAK ERDAL (2017). Üniversite Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları ve Bu İmajları Etkileyen Bazı Faktörler. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 146-165., Doi: 10.17556/erziefd.308669 (Yayın No: 3526491)
7.ALTUN ARİF,ÇEVİK VİLDAN (2012). Algılanan web karmaşıklığı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-21. (Yayın No: 390199)
8.EŞGİ NECMİ,ÇEVİK VİLDAN (2010). Images of the Internet concept generated by primary school students through their paintings. Contemporary Educational Technology, 1(3), 221-232. (Yayın No: 389352)
9.ÇEVİK VİLDAN,BALOĞLU MUSTAFA (2007). Okul Yoneticilerinin Bilgisayar Kaygisi Duzeylerinin Cesitli Degiskenler Acisindan Incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi, 13(52), 547-568. (Yayın No: 390161)
10.DURSUN FEVZİ,ÇEVİK VİLDAN (2005). Ogretmenlerin Bilgisayar ve Internet Kullanim Duzeyleri. Gazi Mesleki Egitimliler Dernegi, Mesleki Egitim Dergisi, 7(13), 120-136. (Yayın No: 390086)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.ÇEVİK VİLDAN (2006). Harmanlanmış Öğrenme. İlköğretmen, (2), 36-38. (Yayın No: 4248662)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇEVİK VİLDAN,KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ (2015). Exploring the Cyber Behaviors Related to Human Values of Active Social Media Users. 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (Özet Bildiri) (Yayın No:1853155)
2.ÖZEKE VİLDAN,AKÇAPINAR GÖKHAN (2016). Einstein s riddle as a tool for profiling students. 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2888918)
3.MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN,ÇEVİK VİLDAN (2009). Social Influence in the adoption process and usage of innovation: Gender differences. ICCIT: International Conference on Computer and Instructional Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4236191)
4.BUDAKOĞLU IŞIL İREM,ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM (2017). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı ile Öğrenme Tercihleri Arasındaki İlişki. 8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3655878)
5.COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN,BUDAKOĞLU IŞIL İREM,Tutan Berksun,Aksoy Münevver,Nazlı Hamza (2017). Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı Ölçeğinin (DEÇBEYÖ) Tıp Fakültesi Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3655882)
6.MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN,ÇEVİK VİLDAN (2010). Student s Reflections About Podcast Creation and Usage Processes. 10th International Educational Technology Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:388906)
7.AŞKAR PETEK,ALTUN ARİF,ÇEVİK VİLDAN (2010). Exploring information gathering process in networked environments. MIT- LINC 2010 Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:388974)
8.BUDAKOĞLU IŞIL İREM,ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM (2019). Medical undergraduates’ CORE performance scores and opinions towards e-PBL. The 7th European Conference on Education (ECE2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5152626)
9.AKKURT AYŞE,ÇEVİK VİLDAN,BEDİR GÜLAY (2013). Use of podcasts in human geography courses. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:389151)
10.ÇEVİK VİLDAN (2013). How teacher candidates perceive social networks. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:389241)
11.ÇEVİK VİLDAN,BARDAKCI SALİH (2014). Sosyal Ağlarda Duygu Paylaşımı Genç Yetişkinlerin Duygusal Simge Kullanım Amaç ve Davranışları Üzerine Bir İnceleme. International Conference on New Trends in Educational Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:1047477)
12.AŞKAR PETEK,ALTUN ARİF,CANGÖZ BANU,ÇEVİK VİLDAN,KAYA GALİP,TÜRKSOY HASAN (2010). Reliability and validity of computerized line orientation and enhanced cued recall test for educational purposes. Neuroscience and Education 2010 Meeting EARLI SIG 22 (Özet Bildiri) (Yayın No:3146876)
13.ÖZEKE VİLDAN (2010). Sağlık Eğitiminde Katılımcı Teknolojiler ile Öğrenme-Öğretme Modelleri (Panel-Sağlıkta Yeni Teknolojiler). 8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution (Özet Bildiri) (Yayın No:6584795)
14.BUDAKOĞLU IŞIL İREM,COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN (2010). e-PDÖ sürecine yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin tutum ve görüşleri. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5051332)
15.ÇEVİK VİLDAN,ALTUN ARİF (2010). Changes in complex cognitive task performance over time. IAFOR: The European Conference on Technology in the Classroom (Özet Bildiri) (Yayın No:1072129)
16.Özkan Bengül,ŞENOCAK ERDAL,ÖZEKE VİLDAN,GÜLER GÜRSEL (2010). Evaluation of Turkish undergraduate students’ images of scientists. International LUMAT Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3526498)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DURSUN FEVZİ,ÇEVİK VİLDAN (2005). Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanım Düzeyleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4232844)
2.BUDAKOĞLU IŞIL İREM,COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN (2018). Öğrenci Bakışıyla Probleme Dayalı Öğrenme: Yüz yüze mi Uzaktan mı?. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4286820)
3.ÇEVİK VİLDAN (2015). Altı Üstü Beyin Bilişsel Stilin Belirlenmesinde Yeni Bir Ölçme Aracının Uyarlanması. ICITS 2015:9th International Computer Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:1852952)
4.KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÇEVİK VİLDAN (2014). Aktif Internet Kullanıcılarının Perspektifinden Sanal Dünya Vatandaşlığı. 2nd International Technologies and Teacher Education Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1072128)
5.KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÇEVİK VİLDAN (2014). Aktif Sosyal Medya Kullanıcılarının İnsani Değerler Odaklı Sanal Ortam Davranış Profillerinin İncelenmesi. 8th International Computer Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:1293936)
6.ÇEVİK VİLDAN,BALOĞLU MUSTAFA (2007). Eğitim Yöneticisi Adaylarının Bilgisayar Kaygısı Düzeylerini Etkileyen Faktörler. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4232880)
7.ÖZLÜ Kemal,ÇEVİK VİLDAN (2007). Ölçme ve Değerlendirmede Alternatif Bir Online Sinav Yazılım Denemesi: TestLab. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:381598)
8.EŞGİ NECMİ,ÇEVİK VİLDAN (2007). Çizdikleri Resimlerle İlköğretim Öğrencilerinin “İnternet” Kavramına Yönelik, Ürettikleri Metaforlar. 1.Ulusal İlköğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4233263)
9.Türkoğlu Erkan,KOÇAK RECEP,ÇEVİK VİLDAN (2006). Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutumları ile Kontrol Odağı Durumları Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4232898)
10.ÇEVİK VİLDAN,BALOĞLU MUSTAFA (2006). Eğitim Yöneticilerinin Karar Verme Stratejileri İle Kaygı Durumları Arasındaki İlişki. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4232903)
11.COŞKUN ÖZLEM,ÖZEKE VİLDAN,BUDAKOĞLU IŞIL İREM (2017). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevrimiçi Hazırbulunuşluk Düzeyleri. 5th International Instructional Technologies and TeacherEducation Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3613665)
12.BUDAKOĞLU IŞIL İREM,ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM,KIYAK YAVUZ SELİM (2017). Yüz Yüze Yürütülen Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri. 5th International Instructional Technologies and TeacherEducation Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3613662)
13.ÖZEKE VİLDAN (2018). Okulöncesi Çocuklar İçin Hazırlanmış Eğitsel Mobil Uygulamaların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Rubriğin Türkçe’ye Uyarlanması. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar” (Özet Bildiri) (Yayın No:4228818)
14.ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM,BUDAKOĞLU IŞIL İREM (2017). Klinikte izleme, ölçme ve değerlendirmede Web 2.0 araçları. Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3452644)
15.COŞKUN ÖZLEM,BUDAKOĞLU IŞIL İREM,ÖZEKE VİLDAN (2017). Probleme dayalı öğrenmede senaryoların animasyon şeklinde sunulmasına ilişkin öğrenci deneyimleri. Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3452651)
16.BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÇEVİK VİLDAN (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin BİT Altyapılarına Yönelik Bir İnceleme. ITTES 2015: 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1853035)
17.AŞKAR PETEK,ALTUN ARİF,CANGÖZ BANU,Hasan TÜRKSOY,ÇEVİK VİLDAN (2009). Bilgisayar ortaminda noropsikolojik testler Cizgi Yonunu Belirleme Testi. 3. International Computer And Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:388664)
18.Türkoğlu Erkan,ÇEVİK VİLDAN (2006). Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Kaygıları ile Kontrol Odağı Durumları Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi. 7.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4232863)
19.BAŞOL GÜLŞAH,ÇEVİK VİLDAN (2006). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları ile internet kullanım alışkanlıklarının karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3550272)
20.AŞKAR PETEK,ALTUN ARİF,CANGÖZ BANU,KAYA GALİP,ÇEVİK VİLDAN (2009). Bilgisayar ortaminda noropsikolojik testler Artirilmis Ipuclu Hatirlama Testi. 9. International Educational Technology Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:382255)
21.YAZICI ASLI,ÇEVİK VİLDAN (2007). Öğrencilerin ”Ödev Yapmaya Yönelik” Ahlaki Algılarının Web, Online Kütüphane ve Diğer Kaynaklar Açısından İncelenmesi. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3550274)
22.ÇEVİK GÜNER ÜMRAN,ÖZEKE VİLDAN,DEMİR ACAR MUKADDES (2017). The effect of Edmodo on academic success in nursing education and students’ views about Edmodo. Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3807311)
23.ÖZEKE VİLDAN (2017). Dijital çağda kaliteli eğitimin sağlanması. Dijital Dünyada Tıp Eğitimine Eğitici Ve Öğrenci Gözüyle Bakış Sempozyumu (Yayın No:5051331)
24.ARKÜN SELAY,BAŞ TURGAY,AVCI ÜMMÜHAN,ÇEVİK VİLDAN,GÜRCAN ÖZGÜN TUĞBA (2017). Addie Tasarim Modeline Gore Web Tabanli Bir Ogrenme Ortami Gelistirilmesi. Egitimin Degisen Yuzu: Yeni Paradigmalar (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:380854)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi (2020)., BUDAKOĞLU IŞIL İREM,ÖZEKE VİLDAN,COŞKUN ÖZLEM, Pegem Akademi, Editör: M. Erdem, F. Sarsar, Sayfa Sayısı: 27, ISBN: 978-625-7880-99-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6584787)
2.Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşim ve Uygulamalar (2020)., ÖZEKE VİLDAN, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: S. Bayram, G. Kızılkaya-Cumaoğlu, İ. Kuşbeyzi Aybar, Sayfa Sayısı: 14, ISBN: 978-605-033-237-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6257033)
3.Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşim ve Uygulamalar (2020)., ÖZEKE VİLDAN, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: S. Bayram, G. Kızılkaya-Cumaoğlu, İ. Kuşbeyzi Aybar, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-605-033-237-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6257015)
4.Öğretim Teknolojileri (2019)., BAYRAK FATMA,ÖZEKE VİLDAN, Asos Yayınları, Editör: Yalın Kılıç Türel, Sayfa Sayısı: 493, ISBN: 978-605-7602-10-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5447930)
5.Klinik Liderlik ve Yönetim (2018)., ÖZEKE VİLDAN, Akademisyen Kitabevi, Editör: Prof. Dr. Cengiz Yakıncı,Prof. Dr. Işıl İrem Budakoğlu, Sayfa Sayısı: 625, ISBN: 978-605-9354-79-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3542501)
6.Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016 (2016)., ÇEVİK VİLDAN,BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM, Tojet, Editör: İşman, A., Odabaşı, F., Akkoyunlu, B., Sayfa Sayısı: 733, ISBN: 978-605-318-448-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2841960)
7.The SAGE Encyclopedia of Educational Technology (2015)., ÇEVİK VİLDAN, Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, Editör: J. M. Spector, Sayfa Sayısı: 968, ISBN: 9781452258225, İngilizce, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 1293939)
8.Eğitim ve Öğretim Süreçlerinde Aktif Öğrenme (2014)., ÇEVİK VİLDAN, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun, Gülay Bedir, Sayfa Sayısı: 166, ISBN: 9783935597289, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 347545)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Florida PROMiSE Partnership to Rejuvenate and Optimize Mathematics and Science Education in Florida , Diğer (Uluslararası), Eğitmen, 01.07.2011-30.09.2011 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Aktif Sosyal Medya Kullanıcılarının Siber İnsani Değerler Düzeyinin Belirlenmesi 114K009 nolu proje , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.06.2014-30.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 15.04.2019-22.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tıp fakültesi öğrencilerinin animasyon destekli problem senaryoları ile e-pdö deneyimleri, -Tübitak 3001, Araştırmacı, 01.12.2017-22.06.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Öğrenme Nesneleri İçin Ontoloji Tabanlı Gezinim Aracının Hazırlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi 110 K 602 nolu proje , TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.01.2011-01.11.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2017-2017Ziyaretçi araştırmacıAarhus Üniversitesi, Centre for Health Sciences Education, Tıp eğitiminde teknoloji uygulamaları ve olası ortak çalışmalara ilişkin görüşme, Simülasyon merkezi ziyareti, (Yurtdışı Üniversite)
2016-2017Ziyaretçi araştırmacıGazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD, 39.madde kapsamında 2016-2017 öğretim yılında sürekli görevlendirme, 2017-2018 öğretim yılında her haftaiçi üç gün görevlendirme, (Kamu)
2011-2011Visiting ScholarFlorida State University, Learning Systems Institute, 7 aylık yurtdşı görevlendirmesi, (Yurtdışı Üniversite)
2008-2008StajyerKARA AG, Köln, Almanya, Erasmus Staj Programı çerçevesinde 3 ay ilgili kurumun bilgi İşlem Merkezi'nde staj deneyimi, (Ticari (Özel))
2003-2005ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı, , (Diğer)
Kurs
1.Introduction to Teaching and Learning, ‘Introduction to Teaching and Learning’ (InTeL) is the result of an ambition to improve teaching and learning university-wide by providing a basic introduction to teaching and learning to all educators at Aarhus University (AU) across all career levels, subject areas and teaching activities.Offered up to four timers per year, the course is designed to be highly flexible with regards to time, place, and pace so that it fits any educator’s busy schedule., Aarhus Üniversitesi Blackboard Sistemi üzerinden Online, Kurs, 06.11.2017-12.11.2017 (Uluslararası)
2.Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından TUBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenenetkinliktir., Tokat, Kurs, 04.04.2015-06.04.2015 (Ulusal)
3.Bireysel Özellikler ve Öğretimi Bireyselleştirme Semineri, Hacettepe Üniversitesi Ontolab Birimi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ’xxnin TUBITAK destekli birlikte düzenledikleri seminerdir., Trabzon, Kurs, 01.07.2013-05.07.2013 (Ulusal)