GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET GÜLERž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mehmet GÜLER

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmet.guler@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 

Anabilim Dalı

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Cumhuriyet Üniversitesi (2010- 2015)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili Ve Edebiyatı Pr.

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2006- 2009)

Edebiyat Fakültesi - Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2001- 2005)

Edebiyat Fakültesi - Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Türk Edebiyatında Manzum Ferâiz-Nâmeler", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015

YÜKSEK LİSANS, "", Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Filoloji Temel Alanı - Klasik Türk Edebiyatı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Okutman, Dumlupınar Üniversitesi/ Rektörlük/ Türk Dili Bölümü(2010- 2015)


İdari Görevler

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili Bölümü, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Klasik Türk Edebiyatı Nazım I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Tde Araştırmaya Giriş Iı, Lisans, (2017-2018)

Araştırmaya Giriş I, Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Türkçesi Iv, Lisans, (2017-2018)

Eski Türk Edebiyatına Giriş Iı, Lisans, (2017-2018)

Eski Türk Edebiyatı Iı, Lisans, (2017-2018)

Temel Bilgisayar Bilimleri Iı, Lisans, (2017-2018)

Temel Osmanlı Türkçesi I, Lisans, (2017-2018)

Yazılı Ve Sözlü Anlatım I, Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Türkçesi Iıı, Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Türkçesi I, Lisans, (2017-2018)

Eski Türk Edebiyatına Giriş I, Lisans, (2017-2018)

Eski Türk Edebiyatı I, Lisans, (2017-2018)

Eski Türk Edebiyatına Giriş Iı, Lisans, (2016-2017)

Osmanlı Türkçesi Iv, Lisans, (2016-2017)

Eski Türk Edebiyatı Iı, Lisans, (2016-2017)

Osmanlı Türkçesi Iı, Lisans, (2016-2017)

Osmanlı Türkçesi Iıı, Lisans, (2016-2017)

Osmanlı Türkçesi I, Lisans, (2016-2017)

Eski Türk Edebiyatına Giriş I, Lisans, (2016-2017)

Eski Türk Edebiyatı 1, Lisans, (2016-2017)

Araştırmaya Giriş I, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜLER MEHMET, (2017). "Şeyh Sinan Efendi’Nin Manzum Tecvid Tercümesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 145-171., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1880 (Yayın No: 3619750)

GÜLER MEHMET, (2015). "Âlemî Âlimî Nin Manzûm Fıkhu L Ekber Tercümesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 126-143. (Yayın No: 1569737)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜLER MEHMET, (2015). "Hâfız Osman Efendi Nin Ferâiz Lügazları", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39(1), 181-226. (Yayın No: 1569709)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Www.Turkedebiyatiisimlersozlugu.Com (2013)., GÜLER MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 4190659)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmet.guler@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2015
Cumhuriyet Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili Ve Edebiyatı Pr.

Tez Adı:Türk Edebiyatında Manzum Ferâiz-Nâmeler
Yüksek Lisans
2006-2009
Cumhuriyet Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi/Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Tez Adı:
Lisans
2001-2005
Cumhuriyet Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi/Türk Dili Ve Edebiyatı BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Okutman
2010-2015
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK/ TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)TDE ARAŞTIRMAYA GİRİŞ IITürkçe2
(2017-2018)ARAŞTIRMAYA GİRİŞ ITürkçe2
(2017-2018)OSMANLI TÜRKÇESİ IVTürkçe8
(2017-2018)ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ IITürkçe6
(2017-2018)ESKİ TÜRK EDEBİYATI IITürkçe4
(2017-2018)TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ IITürkçe4
(2017-2018)TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ ITürkçe2
(2017-2018)YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM ITürkçe4
(2017-2018)OSMANLI TÜRKÇESİ IIITürkçe4
(2017-2018)OSMANLI TÜRKÇESİ ITürkçe8
(2017-2018)ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ ITürkçe6
(2017-2018)ESKİ TÜRK EDEBİYATI ITürkçe4
(2016-2017)ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ IITürkçe3
(2016-2017)OSMANLI TÜRKÇESİ IVTürkçe2
(2016-2017)ESKİ TÜRK EDEBİYATI IITürkçe2
(2016-2017)OSMANLI TÜRKÇESİ IITürkçe4
(2016-2017)OSMANLI TÜRKÇESİ IIITürkçe2
(2016-2017)OSMANLI TÜRKÇESİ ITürkçe4
(2016-2017)ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ ITürkçe3
(2016-2017)ESKİ TÜRK EDEBİYATI 1Türkçe2
(2016-2017)ARAŞTIRMAYA GİRİŞ ITürkçe2
Yüksek Lisans
(2017-2018)KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM ITürkçe3
(2017-2018)KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÜLER MEHMET (2017). Şeyh Sinan Efendi’nin Manzum Tecvid Tercümesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 145-171., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1880 (Yayın No: 3619750)
2.GÜLER MEHMET (2015). Âlemî Âlimî nin Manzûm Fıkhu l Ekber Tercümesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 126-143. (Yayın No: 1569737)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÜLER MEHMET (2015). Hâfız Osman Efendi nin Ferâiz Lügazları. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39(1), 181-226. (Yayın No: 1569709)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com (2013)., GÜLER MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 4190659)
Üniversite Dışı Deneyim