GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET GÜLERž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mehmet GÜLER

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmet.guler@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 

Anabilim Dalı

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Cumhuriyet Üniversitesi (2010- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2006- 2009)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2001- 2006)

Edebiyat Fakültesi - Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Türk Edebiyatında Manzum Ferâiz-Nâmeler", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YÜKSEK LİSANS, "Halil Nuri Divanı Edisyon-Kritik-İnceleme", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Filoloji Temel Alanı - Klasik Türk Edebiyatı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Okutman, Dumlupınar Üniversitesi/ Rektörlük/ Türk Dili Bölümü(2010- 2015)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili Bölümü, (2016- 2019)

verdiği dersler

Klasik Türk Edebiyatında Türler, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Klasik Türk Edebiyatında Nazım Iı, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Klasik Türk Edebiyatında Nazım I, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Osmanlı Türkçesi Metinleri Iı, Lisans, (2019-2020)

Tde Araştırmaya Giriş Iı, Lisans, (2019-2020)

Eski Türk Edebiyatına Giriş Iı, Lisans, (2019-2020)

Eski Türk Edebiyatı Iı, Lisans, (2019-2020)

Edebiyat Bilgileri Iı, Lisans, (2019-2020)

Edebiyat Bilgileri I, Lisans, (2019-2020)

Osmanlı Türkçesi Metinleri I, Lisans, (2019-2020)

Eski Türk Edebiyatına Giriş I, Lisans, (2019-2020)

Eski Türk Edebiyatı I, Lisans, (2019-2020)

Araştırmaya Giriş I, Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Tde Araştırmaya Giriş Iı, Lisans, (2018-2019)

Klasik Türk Edebiyatında Türler, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Klasiktürk Edebiyatında Nazım Iı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Edebiyat Bilgileri Iı, Lisans, (2018-2019)

Osmanlı Türkçesi Iv, Lisans, (2018-2019)

Eski Türk Edebiyatına Giriş Iı, Lisans, (2018-2019)

Klasik Türk Edebiyatında Nazım I, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Araştırmaya Giriş I, Lisans, (2018-2019)

Osmanlı Türkçesi Iıı, Lisans, (2018-2019)

Eski Türk Edebiyatına Giriş I, Lisans, (2018-2019)

Edebiyat Bilgileri I, Lisans, (2018-2019)

Klasik Türk Edebiyatı Nazım I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Tde Araştırmaya Giriş Iı, Lisans, (2017-2018)

Araştırmaya Giriş I, Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Türkçesi Iv, Lisans, (2017-2018)

Eski Türk Edebiyatına Giriş Iı, Lisans, (2017-2018)

Eski Türk Edebiyatı Iı, Lisans, (2017-2018)

Temel Bilgisayar Bilimleri Iı, Lisans, (2017-2018)

Temel Osmanlı Türkçesi I, Lisans, (2017-2018)

Yazılı Ve Sözlü Anlatım I, Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Türkçesi Iıı, Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Türkçesi I, Lisans, (2017-2018)

Eski Türk Edebiyatına Giriş I, Lisans, (2017-2018)

Eski Türk Edebiyatı I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜLER MEHMET, (2017). "Şeyh Sinan Efendi’Nin Manzum Tecvid Tercümesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 145-171., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1880 (Yayın No: 3619750)

GÜLER MEHMET, (2015). "Âlemî Âlimî Nin Manzûm Fıkhu L Ekber Tercümesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 126-143. (Yayın No: 1569737)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜLER MEHMET, (2015). "Hâfız Osman Efendi Nin Ferâiz Lügazları", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39(1), 181-226. (Yayın No: 1569709)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜLER MEHMET (2018). Mücellî’nin “Nazm-ı Şurutu’s-Salât” Adlı Eseri. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu) (Özet Bildiri) (Yayın No:5709132)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜLER MEHMET (2019). Tıbbi Yönleriyle Divan Şiirinde Bal Ve Gül. Uluslararası Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5709202)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Kabename Safi (2019)., GÜLER MEHMET, Kriter Yayınevi, Sayfa Sayısı: 300, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5708898)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Prof. Dr. Mehmet Arslan’A Armağan (2019)., GÜLER MEHMET, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaa, Editör: Prof. Dr. H. İbrahim Delice, Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Sayfa Sayısı: 774, ISBN: 9789-605-7902-28-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5708980)

Www.Turkedebiyatiisimlersozlugu.Com (2013)., GÜLER MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 4190659)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmet.guler@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2015
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

Tez Adı:Türk Edebiyatında Manzum Ferâiz-Nâmeler
Yüksek Lisans
2006-2009
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Halil Nuri Divanı Edisyon-Kritik-İnceleme
Lisans
2001-2006
Cumhuriyet Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi/Türk Dili Ve Edebiyatı BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2015-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Okutman
2010-2015
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK/ TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2016-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ IITürkçe2
(2019-2020)TDE ARAŞTIRMAYA GİRİŞ IITürkçe2
(2019-2020)ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ IITürkçe3
(2019-2020)ESKİ TÜRK EDEBİYATI IITürkçe2
(2019-2020)EDEBİYAT BİLGİLERİ IITürkçe2
(2019-2020)EDEBİYAT BİLGİLERİ ITürkçe2
(2019-2020)OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ ITürkçe2
(2019-2020)ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ ITürkçe3
(2019-2020)ESKİ TÜRK EDEBİYATI ITürkçe2
(2019-2020)ARAŞTIRMAYA GİRİŞ ITürkçe2
(2018-2019)TDE ARAŞTIRMAYA GİRİŞ IITürkçe2
(2018-2019)EDEBİYAT BİLGİLERİ IITürkçe2
(2018-2019)OSMANLI TÜRKÇESİ IVTürkçe2
(2018-2019)ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ IITürkçe3
(2018-2019)ARAŞTIRMAYA GİRİŞ ITürkçe2
(2018-2019)OSMANLI TÜRKÇESİ IIITürkçe2
(2018-2019)ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ ITürkçe3
(2018-2019)EDEBİYAT BİLGİLERİ ITürkçe2
(2017-2018)TDE ARAŞTIRMAYA GİRİŞ IITürkçe2
(2017-2018)ARAŞTIRMAYA GİRİŞ ITürkçe2
(2017-2018)OSMANLI TÜRKÇESİ IVTürkçe8
(2017-2018)ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ IITürkçe6
(2017-2018)ESKİ TÜRK EDEBİYATI IITürkçe4
(2017-2018)TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ IITürkçe4
(2017-2018)TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ ITürkçe2
(2017-2018)YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM ITürkçe4
(2017-2018)OSMANLI TÜRKÇESİ IIITürkçe4
(2017-2018)OSMANLI TÜRKÇESİ ITürkçe8
(2017-2018)ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ ITürkçe6
(2017-2018)ESKİ TÜRK EDEBİYATI ITürkçe4
Yüksek Lisans
(2019-2020)KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLERTürkçe3
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe2
(2019-2020)KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM IITürkçe3
(2019-2020)KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ITürkçe3
(2019-2020)KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARITürkçe3
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe2
(2018-2019)KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLERTürkçe3
(2018-2019)KLASİKTÜRK EDEBİYATINDA NAZIM IITürkçe3
(2018-2019)KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ITürkçe3
(2018-2019)KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARITürkçe3
(2017-2018)KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM ITürkçe3
(2017-2018)KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÜLER MEHMET (2017). Şeyh Sinan Efendi’nin Manzum Tecvid Tercümesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 145-171., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1880 (Yayın No: 3619750)
2.GÜLER MEHMET (2015). Âlemî Âlimî nin Manzûm Fıkhu l Ekber Tercümesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 126-143. (Yayın No: 1569737)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÜLER MEHMET (2015). Hâfız Osman Efendi nin Ferâiz Lügazları. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39(1), 181-226. (Yayın No: 1569709)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÜLER MEHMET (2018). Mücellî’nin “Nazm-ı Şurutu’s-Salât” Adlı Eseri. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu) (Özet Bildiri) (Yayın No:5709132)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜLER MEHMET (2019). Tıbbi Yönleriyle Divan Şiirinde Bal Ve Gül. Uluslararası Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5709202)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Kabename Safi (2019)., GÜLER MEHMET, Kriter Yayınevi, Sayfa Sayısı: 300, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5708898)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan (2019)., GÜLER MEHMET, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaa, Editör: Prof. Dr. H. İbrahim Delice, Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Sayfa Sayısı: 774, ISBN: 9789-605-7902-28-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5708980)
2.www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com (2013)., GÜLER MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 4190659)
Üniversite Dışı Deneyim