GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BURAK HASGÜLž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Burak HASGÜL

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Acil Tıp Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- )

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Acil Tıp Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖNDER HALİL, GÜNCÜ ONUR, HASGÜL BURAK, DAYANGAÇ HALİL İBRAHİM, GÜNGÖRER BÜLENT, (2020). "The Reliability Of The Evaluation Of Diffusion-Weighted Imaging İn Suspected Stroke By Emergency Physicians", Journal Of Neurosciences İn Rural Practice, 11(1), 151-155., Doi: 10.1055/s-0039-3402589 (Yayın No: 6875640)

HASGÜL BURAK, KARAMAN SERHAT, AYAN MURAT, UÇAR NİLAY SEFA, (2018). "Correlation Of Alvarado Scoring System With C - Reactive Protein And Leukocytes İn The Diagnosis Of Acute Appendicitis", Medicine Science, 8(1), 132-137., Doi: :10.5455/medscience.2018.07.8930 (Yayın No: 6875933)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAŞOL NURŞAH, KARAMAN SERHAT, KAYA İLKER, HASGÜL BURAK, (2015). "Romatoid Artrit Zemininde Gelişen Bir Pulmoner Emboli Olgusu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 218-223. (Yayın No: 6876212)

DEMİR AYŞE KEVSER,çicek mustafa,şahin fatih,HASGÜL BURAK,TAŞ UFUK,AYAN MURAT, (2014). "Malign Akciğer Tümör Metastazına Bağlı Spontan Servikal Vertebral Kırık", Kocatepe Tıp Dergisi, 15(3), 331-334. (Yayın No: 2817125)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

HASGÜL BURAK, KARAMAN SERHAT (2018). Normal Vajinal Doğum Sonrası Totale Yakın Vena Cava İnferior Trombozu: Olgu Sunumu. 14th National Emergency Medicine Congress & 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress and 5th International Critical Care Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6877089)

YAVUZ ERDAL, ÇABUK YUSUF SERTAN, HASGÜL BURAK, Oktay Mehmet Murat (2017). Yüksekten Düşmeye Bağlı İzole Diz Çıkığı. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6877330)

YAVUZ ERDAL, ALBAYRAK LEVENT, HASGÜL BURAK, GÜNCÜ ONUR, gümüşboğa hacer (2017). Anemi İle Başvuran Subgaleal Hematom Olgusu. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6877390)

HASGÜL BURAK, KARAMAN SERHAT, YAVUZ ERDAL (2017). Nexus Kriterleri % 1 Kırığı Atlıyor. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6877261)

HASGÜL BURAK, KARAMAN SERHAT, BAŞOL NURŞAH (2016). Akut Apandisit Vakalarının Demografk Analizi ve Tanıda Alvarado Skorlama Sistemi ve CRP. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6876937)

kablan ali,şahin fatih,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,HASGÜL BURAK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2014). vertebral fracture missed after a dog bite. 1st Intercontintal Emegency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:2817156)

AYAN MURAT,UYSAL MURAT,TAŞ UFUK,çiçek mustafa,karaman serhat,kablan ali,HASGÜL BURAK (2014). Surgial Emergencies General Surgery Ortopeadics Neurosurgery Cardiovascular Anesthesia etc Portal vein thrombosis in a patient with stomach. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:2817147)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ESEN MEHMET,HASGÜL BURAK,ÖZSOY ZEKİ,UYSAL MURAT,SÖNMEZGÖZ FİTNET,AYAN MURAT (2014). Chiliaditi Sendromu. 10.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ (Poster) (Yayın No:2817168)

HASGÜL BURAK,AYGÜÇ BARIŞ,ALTUNKAŞ FATİH,ESEN MEHMET (2014). Akut koroner sendrom kliniği ile başvuran erkek hastada yoğun emosyonel stres ile ilişkili sağ koroner arter diseksiyonu. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:2817164)

karaman serhat,UYSAL MURAT,HASGÜL BURAK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,basol nurşah,KADIOĞLU EMİNE (2014). Fantom Ağrısı. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2817141)

nurşah başol., burak hasgül., murat ayan., mehmet esen E7 N Başol B Hasgül M Ayan M Esen İleri Derecede Asendan Aort Anevrizma Olgusu IX Ulusal Acil Tıp Kongresi P 115 Türkiye2013. ıx. ulusal acil tıp kongresi.p-115 türkiye 2013 (Poster) (Yayın No:275986)

nurşah başol., burak hasgül, mehmet esen, murat ayan E1 N Başol B Hasgül M Ayan M Esen F Şahin Kostik Madde İnhalasyonu Sonucu Gelişen Ağır Bir Zehirlenme Olgusu IX Ulusal Acil Tıp Kongresi P 058 Türkiye2013. IX Ulusal Acil Tıp Kongresi. P-058. Türkiye2013. (Poster) (Yayın No:275665)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:burak.hasgul@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2012-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ACİL TIP ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖNDER HALİL, GÜNCÜ ONUR, HASGÜL BURAK, DAYANGAÇ HALİL İBRAHİM, GÜNGÖRER BÜLENT (2020). The Reliability of the Evaluation of Diffusion-Weighted Imaging in Suspected Stroke by Emergency Physicians. journal of neurosciences in rural practice, 11(1), 151-155., Doi: 10.1055/s-0039-3402589 (Yayın No: 6875640)
2.HASGÜL BURAK, KARAMAN SERHAT, AYAN MURAT, UÇAR NİLAY SEFA (2018). Correlation of alvarado scoring system with C - Reactive protein and leukocytes in the diagnosis of acute appendicitis. MEDİCİNE SCİENCE, 8(1), 132-137., Doi: :10.5455/medscience.2018.07.8930 (Yayın No: 6875933)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BAŞOL NURŞAH, KARAMAN SERHAT, KAYA İLKER, HASGÜL BURAK (2015). Romatoid Artrit Zemininde Gelişen Bir Pulmoner Emboli Olgusu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 218-223. (Yayın No: 6876212)
2.DEMİR AYŞE KEVSER,çicek mustafa,şahin fatih,HASGÜL BURAK,TAŞ UFUK,AYAN MURAT (2014). Malign Akciğer Tümör Metastazına Bağlı Spontan Servikal Vertebral Kırık. Kocatepe Tıp Dergisi, 15(3), 331-334. (Yayın No: 2817125)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.HASGÜL BURAK, KARAMAN SERHAT (2018). Normal Vajinal Doğum Sonrası Totale Yakın Vena Cava İnferior Trombozu: Olgu Sunumu. 14th National Emergency Medicine Congress & 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress and 5th International Critical Care Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6877089)
2.YAVUZ ERDAL, ÇABUK YUSUF SERTAN, HASGÜL BURAK, Oktay Mehmet Murat (2017). Yüksekten Düşmeye Bağlı İzole Diz Çıkığı. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6877330)
3.YAVUZ ERDAL, ALBAYRAK LEVENT, HASGÜL BURAK, GÜNCÜ ONUR, gümüşboğa hacer (2017). Anemi İle Başvuran Subgaleal Hematom Olgusu. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6877390)
4.HASGÜL BURAK, KARAMAN SERHAT, YAVUZ ERDAL (2017). Nexus Kriterleri % 1 Kırığı Atlıyor. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6877261)
5.kablan ali,şahin fatih,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,HASGÜL BURAK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2014). vertebral fracture missed after a dog bite. 1st Intercontintal Emegency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:2817156)
6.AYAN MURAT,UYSAL MURAT,TAŞ UFUK,çiçek mustafa,karaman serhat,kablan ali,HASGÜL BURAK (2014). Surgial Emergencies General Surgery Ortopeadics Neurosurgery Cardiovascular Anesthesia etc Portal vein thrombosis in a patient with stomach. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:2817147)
7.HASGÜL BURAK, KARAMAN SERHAT, BAŞOL NURŞAH (2016). Akut Apandisit Vakalarının Demografk Analizi ve Tanıda Alvarado Skorlama Sistemi ve CRP. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6876937)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.HASGÜL BURAK,AYGÜÇ BARIŞ,ALTUNKAŞ FATİH,ESEN MEHMET (2014). Akut koroner sendrom kliniği ile başvuran erkek hastada yoğun emosyonel stres ile ilişkili sağ koroner arter diseksiyonu. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:2817164)
2.karaman serhat,UYSAL MURAT,HASGÜL BURAK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,basol nurşah,KADIOĞLU EMİNE (2014). Fantom Ağrısı. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2817141)
3.ESEN MEHMET,HASGÜL BURAK,ÖZSOY ZEKİ,UYSAL MURAT,SÖNMEZGÖZ FİTNET,AYAN MURAT (2014). Chiliaditi Sendromu. 10.ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ (Poster) (Yayın No:2817168)
4.nurşah başol., burak hasgül., murat ayan., mehmet esen (2014). E7 N Başol B Hasgül M Ayan M Esen İleri Derecede Asendan Aort Anevrizma Olgusu IX Ulusal Acil Tıp Kongresi P 115 Türkiye2013. ıx. ulusal acil tıp kongresi.p-115 türkiye 2013 (Poster) (Yayın No:275986)
5.nurşah başol., burak hasgül, mehmet esen, murat ayan (2014). E1 N Başol B Hasgül M Ayan M Esen F Şahin Kostik Madde İnhalasyonu Sonucu Gelişen Ağır Bir Zehirlenme Olgusu IX Ulusal Acil Tıp Kongresi P 058 Türkiye2013. IX Ulusal Acil Tıp Kongresi. P-058. Türkiye2013. (Poster) (Yayın No:275665)