GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MURAT BEYHANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Murat BEYHAN

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2012)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1999- 2005)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Karotis Arter Stentleme İşlemi Sonrası Ortaya Çıkan İskemik Lezyonların Difüzyon Ağırlıklı Mrg İle Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Radyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Radyoloji Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Kemik Dansitometri, Lisans, (2019-2020)

Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji, Lisans, (2019-2020)

Manyetik Rezonans Görüntüleme, Lisans, (2019-2020)

Bilgisayarlı Tomografi, Lisans, (2019-2020)

Doppler Ultrasonografi, Lisans, (2019-2020)

Mamografi, Lisans, (2019-2020)

Ultrasonografi, Lisans, (2019-2020)

Direkt Grafi, Lisans, (2019-2020)

Radyolojik İncelemeler Ve Radyasyon, Lisans, (2019-2020)

Toraks Enfeksiyöz Hastalıklarında Görüntüleme, Lisans, (2019-2020)

Ürogenital Sistem Görüntüleme Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Baş Ve Boyun Travmalarında Görüntüleme, Lisans, (2019-2020)

Baş Ve Boyun Neoplazilerinde Görüntüleme, Lisans, (2019-2020)

Baş Ve Boyun Enfeksiyonlarında Görüntüleme, Lisans, (2019-2020)

Baş Ve Boyun Görüntüleme Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Radyolojiye Giriş, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BEYHAN MURAT,ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,FIRAT M MURAT, (2020). "Evaluation Of İschemic Lesions After Carotid Artery Stenting With Diffusion-Weighted İmaging", World Journal Of Clinical Cases, 8(10), 1859-1870. (Yayın No: 6247468) [SCI-Expanded]

KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,AŞCI MURAT,ARICI AKGÜL,UNSAL VELİD,ATILGAN DOĞAN,DOĞANAY YAHYA, (2019). "Metastatic Renal Cell Carcinoma Diagnosed By Humerus Metastasis: Case Report", Journal Of Health Sciences And Medicine, 2(2), 68-71., Doi: 10.32322/jhsm.499989 (Yayın No: 5851470)

BEYHAN MURAT,SADE RECEP,KOÇ ERDEM,ADANUR ŞENOL,KANTARCI ABDULMECİT, (2019). "The Evaluation Of Prostate Lesions With Ivım Dwı And Mr Perfusion Parameters At 3T Mrı", La Radiologia Medica, 124(2), 87-93., Doi: 10.1007/s11547-018-0930-3 (Yayın No: 5710279) [SCI-Expanded]

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,DERESOY FAİK ALEV,BEYHAN MURAT,ÖZBEK LATİF MUSTAFA, (2019). "Bladder Leiomyoma: A Case Report And Brief Review Of Literature", Journal Of Surgery And Medicine, 3(5), 411-413., Doi: 10.28982/josam.560757 (Yayın No: 5851472)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT, (2019). "Internal Urethrotomy İn Patients With Bulbar Urethral Strictures After Transurethral Resection Of The Prostate: Is İt Reliable?", Eurasian Journal Of Medical Investigation, 3(2), 132-136., Doi: 10.14744/ejmi.2019.93957 (Yayın No: 5785159)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,ATILGAN DOĞAN, (2019). "Factors Affecting Complications Of Transrectal Ultrasound-Guided Prostate Biopsy: A Cohort Study With 403 Patients İn A Single Center", Journal Of Surgery And Medicine, 3(2), 183-186., Doi: 10.28982/josam.519931 (Yayın No: 5785147)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,Acu Leyla, (2019). "Cranial İntraosseous Meningiomas: Ct And Mrı Findings", Turkish Neurosurgery, , Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.25694-18.4 (Yayın No: 5647882) [SCI-Expanded]

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT, (2018). "Evaluation Of Pineal Cysts With Magnetic Resonance İmaging", World Journal Of Radıology, 10(7), 65-77., Doi: 10.4329/wjr.v10.i7.65 (Yayın No: 5784915)

ACU BERAT,GÜVEN MEHMET EMRAH,KAPTAN MEHMET ALİ,ÖZTUNALI ÇİĞDEM,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,KARA TAYLAN, (2018). "Duplex Doppler Sonographic Assessment Of The Superior Mesenteric Artery İn Patients With Mesenteric Panniculitis", Journal Of Ultrasound İn Medicine, 37(1), 165-172., Doi: 10.1002/jum.14314 (Yayın No: 5851594)

GÖKÇE ERKAN,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,FIRAT MEHMET MURAT,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2017). "İnternal Karotid Arter Darlıklarında Time-Resolved Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiyografi Ve Dijital Substraksiyon Anjiyografinin Karşılaştırılması", Journal Of Contemporary Medicine, 7(3), 208-216., Doi: 10.16899/gopctd.349805 (Yayın No: 5854689)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,SADE RECEP, (2017). "Radiological İmaging Findings Of Dyke–Davidoff–Masson Syndrome", Acta Neurologica Belgica, 117(4), 885-893., Doi: 10.1007/s13760-017-0778-7 (Yayın No: 5851485) [SCI-Expanded]

GÖKÇE ERKAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,FIRAT MEHMET MURAT, (2016). "Gadoliniumlu Mrg Tetkikleri Ve Girişimsel Nöroradyolojik Uygulamaların Subaraknoid Mesafeye Kontrast Madde Sızıntısına Etkisi", Journal Of Contemporary Medicine, 6(4), 283-290., Doi: 10.16899/gopctd.280973 (Yayın No: 5852687)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT, (2016). "Radiological İmaging Findings Of Scheuermann Disease", World Journal Of Radiology, 8(11), 895-901., Doi: 10.4329/wjr.v8.i11.895 (Yayın No: 5852393)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU LEYLA,ACU BERAT, (2016). "Computed Tomography Findings İn Multiple Simultaneous İntracerebral Hemorrhages", International Journal Of Clinical And Experimental Medicine, 9(6), 10414-10423. (Yayın No: 5711997) [SCI-Expanded]

ACU BERAT,KARA TAYLAN,TOPALOĞLU AŞCI SAFİYE,BEYHAN MURAT, (2015). "Radiologic Findings Of İntrapancreatic Accessory Spleen", Journal Of Contemporary Medicine, 5(2), 140-143., Doi: 10.16899/ctd.91497 (Yayın No: 5854876)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT, (2015). "Evaluation Of Oral Anticoagulant-Associated Intracranial Parenchymal Hematomas Using Ct Findings", Clinical Neuroradiology, 25(2), 151-159., Doi: 10.1007/s00062-014-0292-8 (Yayın No: 5711901) [SCI-Expanded]

ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN, (2014). "Primer Vertebral Hidatik Kistin Radyolojik Bulguları", Journal Of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 64-67. (Yayın No: 5854821)

BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN, (2014). "Abdominal Duvar Desmoid Tümörünün Radyolojik Bulguları", Journal Of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 1-3. (Yayın No: 5854814)

ACU BERAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,KARA TAYLAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH,BEYHAN MURAT, (2014). "Tibialis Anterior Kası Herniasyonu: Mrg Bulguları", Journal Of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 76-78. (Yayın No: 5854843)

BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ALMUS FERDAĞ,ÖZTÜRK BANU,İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN, (2014). "Multidetector Computed Tomography Findings Of Persistent Left Superior Vena Cava: A Report Of Five Cases", Respiratory Case Reports, 3(1), 60-65., Doi: 10.5505/respircase.2014.85570 (Yayın No: 5854862)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,DENİZ DEMİR HELİN, (2014). "Computed Tomography And Magnetic Resonance İmaging Findings Of Acquired Dacryocystoceles", Clinical Imaging, 38(3), 241-245., Doi: 10.1016/j.clinimag.2013.12.016 (Yayın No: 5711882) [SCI-Expanded]

GÖKÇE ERKAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2014). "Magnetic Resonance Imaging Findings Of Developmental Venous Anomalies", Clinical Neuroradiology, 24(2), 135-143., Doi: 10.1007/s00062-013-0235-9 (Yayın No: 5711871) [SCI-Expanded]

ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,YILMAZ ABDULKERİM,BEYHAN MURAT,ŞIVGIN HAKAN,ALMUS FERDAĞ, (2013). "A Fatal Condition İn The Thoracic Aorta", Annals Of Saudi Medicine, 33(5), 508-509., Doi: 10.5144/0256-4947.2013.508 (Yayın No: 5852479) [SCI-Expanded]

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,KÖNER ALİ EKREM,ÇELİKYAY FATİH,BEYHAN MURAT,ALMUS FERDAĞ,ACU BERAT, (2013). "Multidetector Computed Tomography Angiography Findings Of Chronic-Contained Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Rupture With Severe Thoracal Vertebral Body Erosion", Case Reports İn Radiology, 20131-4., Doi: 10.1155/2013/596517 (Yayın No: 5852467)

Yildir Ismail Cem,KUTLUTÜRK FARUK,TAŞLIYURT TÜRKER,Yelken Berna Murat,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ERKORKMAZ ÜNAL,YILMAZ ABDULKERİM, (2013). "Insulin Resistance And Cardiovascular Risk Factors İn Women With Pcos Who Have Normal Glucose Tolerance Test", Gynecologıcal Endocrınology, 29(2), 148-151., Doi: 10.3109/09513590.2012.730573 (Yayın No: 5710382)

KARA TAYLAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN, (2012). "Magnetic Resonance İmaging İn Diagnosis Of The Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome", Diagnostic And Interventional Radiology, 19(3), 227-32., Doi: 10.4261/1305-3825.DIR.6341-12.1 (Yayın No: 5711783) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KÖLÜKÇÜ ENGİN,DERESOY FAİK ALEV,ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,BEYHAN MURAT,KILIÇ ŞAHİN, (2019). "Sarcomatoid Renal Cell Carcinoma: Case Report And Review Ofthe Literature", Anadolu Güncel Tıp Dergisi, 1(2), 42-46. (Yayın No: 5851582)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT, (2018). "Evaluating Ossifications Of The Nuchal Ligament With Cervical Computed Tomography", The Eurasian Journal Of Medicine, 50(1), 23-27., Doi: 10.5152/eurasianjmed.2018.17314 (Yayın No: 5784807)

KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN,ACU BERAT,ÖZTÜRK SAFFET,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,ÖNALAN ORHAN, (2018). "Antikoagülan İlişkili Abdominal Hematomlarin: Klinik Ve Bt Bulgulari", Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 17(2), 50-61., Doi: 10.17941/agd.425110 (Yayın No: 5784872)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT, (2016). "Tekrarlayan Rinorenin Nadir Bir Nedeni: Etmoidal Ensefalosel", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 105-110. (Yayın No: 5854962)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT, (2016). "Atlas Ark Anomalilerinin Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 35-42. (Yayın No: 5854733)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER, (2016). "Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları", Kocatepe Tıp Dergisi, 171-1. (Yayın No: 5854721)

AKTÜRK YELİZ,FIRAT MEHMET MURAT,GÜVEN MEHMET EMRAH,BEYHAN MURAT, (2016). "İntrakranyal Arterlerde Konjenital Varyasyon Ve Anomalilerin Sıklığı Ve İntrakranyal Anevrizmalar İle Birlikteliği", Dicle Tıp Dergisi, 43(4), 515-520., Doi: DOI:10.5798/diclemedj.0921.2016.04.0722 (Yayın No: 5784685)

ACU BERAT,BEYHAN MURAT,BEKAR ÜLKÜ,GÜVEN MEHMET EMRAH,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,PINARBAŞILI TANSU, (2015). "Şiddetli Semilobar Holoprozensefalili Bir Olguda Fetal Mrg Bulguları", Kocatepe Tıp Dergisi, 16(3), 223-226. (Yayın No: 5854949)

BEYHAN MURAT,ACU BERAT,BEKAR ÜLKÜ,PINARBAŞILI Tansu,ÇORAKLI Malik, (2015). "Tailgut Kistinin Mrg Bulguları Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi: Olgu Sunumu", Fırat Tıp Dergisi, 20(1), 51-53. (Yayın No: 5784560)

ACU BERAT,BEYHAN MURAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,GÜVEN MEHMET EMRAH,PINARBAŞILI TANSU, (2014). "Cilde Fistülize Olan Brodie Apsesinin Radyolojik Bulguları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3), 207-214. (Yayın No: 5854921)

BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN, (2014). "Garré’Nin Sklerozan Osteomiyelitinin Radyolojik Bulguları: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 138-144. (Yayın No: 5854910)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BEYHAN MURAT,SADE RECEP,OĞUL HAYRİ,POLAT GÖKHAN,PİRİMOĞLU RÜSTEM BERHAN,KANTARCI ABDULMECİT Çocuklarda Dural Sinüslere Beyin Herniasyonlu Araknoid Granülasyonların 3T Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı (Yayın No:5855011)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT ’Kalvaryal Lezyonların Görüntüleme Bulguları. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı (Yayın No:5648030)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2007, AİLE HEKİMİ, SAMSUN ÇARŞAMBA AĞCAGÜNEY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, (Kamu)

2005-2007, PRATİSYEN HEKİM, SAMSUN HAVZA GİDİRLİ SAĞLIK OCAĞI, (Kamu)

2012-2014, RADYOLOJİ UZMANI, TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ, ZORUNLU HİZMET, (Kamu)

2014-2019, RADYOLOJİ UZMANI, TOKAT DEVLET HASTANESİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:murat.beyhan@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2007-2012
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Karotis Arter Stentleme İşlemi Sonrası Ortaya Çıkan İskemik Lezyonların Difüzyon Ağırlıklı Mrg İle Değerlendirilmesi
Lisans
1999-2005
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)KEMİK DANSİTOMETRİTürkçe4
(2019-2020)NON-VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİTürkçe4
(2019-2020)MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMETürkçe4
(2019-2020)BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİTürkçe4
(2019-2020)DOPPLER ULTRASONOGRAFİTürkçe4
(2019-2020)MAMOGRAFİTürkçe4
(2019-2020)ULTRASONOGRAFİTürkçe4
(2019-2020)DİREKT GRAFİTürkçe4
(2019-2020)RADYOLOJİK İNCELEMELER VE RADYASYONTürkçe2
(2019-2020)TORAKS ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEMETürkçe2
(2019-2020)ÜROGENİTAL SİSTEM GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİTürkçe1
(2019-2020)BAŞ VE BOYUN TRAVMALARINDA GÖRÜNTÜLEMETürkçe1
(2019-2020)BAŞ VE BOYUN NEOPLAZİLERİNDE GÖRÜNTÜLEMETürkçe1
(2019-2020)BAŞ VE BOYUN ENFEKSİYONLARINDA GÖRÜNTÜLEMETürkçe1
(2019-2020)BAŞ VE BOYUN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİTürkçe1
(2019-2020)RADYOLOJİYE GİRİŞTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BEYHAN MURAT,ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,FIRAT M MURAT (2020). Evaluation of ischemic lesions after carotid artery stenting with diffusion-weighted imaging. World Journal of Clinical Cases, 8(10), 1859-1870. (Yayın No: 6247468)
2.KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,AŞCI MURAT,ARICI AKGÜL,UNSAL VELİD,ATILGAN DOĞAN,DOĞANAY YAHYA (2019). Metastatic renal cell carcinoma diagnosed by humerus metastasis: Case Report. Journal of Health Sciences and Medicine, 2(2), 68-71., Doi: 10.32322/jhsm.499989 (Yayın No: 5851470)
3.BEYHAN MURAT,SADE RECEP,KOÇ ERDEM,ADANUR ŞENOL,KANTARCI ABDULMECİT (2019). The evaluation of prostate lesions with IVIM DWI and MR perfusion parameters at 3T MRI. La radiologia medica, 124(2), 87-93., Doi: 10.1007/s11547-018-0930-3 (Yayın No: 5710279)
4.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,DERESOY FAİK ALEV,BEYHAN MURAT,ÖZBEK LATİF MUSTAFA (2019). Bladder leiomyoma: A case report and brief review of literature. Journal of Surgery and Medicine, 3(5), 411-413., Doi: 10.28982/josam.560757 (Yayın No: 5851472)
5.KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT (2019). Internal Urethrotomy in Patients with Bulbar Urethral Strictures After Transurethral Resection of the Prostate: Is it Reliable?. Eurasian Journal of Medical Investigation, 3(2), 132-136., Doi: 10.14744/ejmi.2019.93957 (Yayın No: 5785159)
6.KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,ATILGAN DOĞAN (2019). Factors affecting complications of transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: A cohort study with 403 patients in a single center. Journal of Surgery and Medicine, 3(2), 183-186., Doi: 10.28982/josam.519931 (Yayın No: 5785147)
7.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,Acu Leyla (2019). Cranial intraosseous meningiomas: CT and MRI findings. Turkish Neurosurgery, , Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.25694-18.4 (Yayın No: 5647882)
8.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT (2018). Evaluation of pineal cysts with magnetic resonance imaging. WORLD JOURNAL OF RADIOLOGY, 10(7), 65-77., Doi: 10.4329/wjr.v10.i7.65 (Yayın No: 5784915)
9.ACU BERAT,GÜVEN MEHMET EMRAH,KAPTAN MEHMET ALİ,ÖZTUNALI ÇİĞDEM,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,KARA TAYLAN (2018). Duplex Doppler Sonographic Assessment of the Superior Mesenteric Artery in Patients With Mesenteric Panniculitis. Journal of Ultrasound in Medicine, 37(1), 165-172., Doi: 10.1002/jum.14314 (Yayın No: 5851594)
10.GÖKÇE ERKAN,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,FIRAT MEHMET MURAT,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2017). İnternal Karotid Arter Darlıklarında Time-Resolved Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiyografi ve Dijital Substraksiyon Anjiyografinin Karşılaştırılması. Journal of Contemporary Medicine, 7(3), 208-216., Doi: 10.16899/gopctd.349805 (Yayın No: 5854689)
11.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,SADE RECEP (2017). Radiological imaging findings of Dyke–Davidoff–Masson syndrome. Acta Neurologica Belgica, 117(4), 885-893., Doi: 10.1007/s13760-017-0778-7 (Yayın No: 5851485)
12.GÖKÇE ERKAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,FIRAT MEHMET MURAT (2016). Gadoliniumlu MRG tetkikleri ve girişimsel nöroradyolojik uygulamaların subaraknoid mesafeye kontrast madde sızıntısına etkisi. Journal of Contemporary Medicine, 6(4), 283-290., Doi: 10.16899/gopctd.280973 (Yayın No: 5852687)
13.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT (2016). Radiological imaging findings of scheuermann disease. World Journal of Radiology, 8(11), 895-901., Doi: 10.4329/wjr.v8.i11.895 (Yayın No: 5852393)
14.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU LEYLA,ACU BERAT (2016). Computed tomography findings in multiple simultaneous intracerebral hemorrhages. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 9(6), 10414-10423. (Yayın No: 5711997)
15.ACU BERAT,KARA TAYLAN,TOPALOĞLU AŞCI SAFİYE,BEYHAN MURAT (2015). Radiologic findings of intrapancreatic accessory spleen. Journal of Contemporary Medicine, 5(2), 140-143., Doi: 10.16899/ctd.91497 (Yayın No: 5854876)
16.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT (2015). Evaluation of Oral Anticoagulant-Associated Intracranial Parenchymal Hematomas Using CT Findings. Clinical Neuroradiology, 25(2), 151-159., Doi: 10.1007/s00062-014-0292-8 (Yayın No: 5711901)
17.ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN (2014). Primer Vertebral Hidatik Kistin Radyolojik Bulguları. Journal of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 64-67. (Yayın No: 5854821)
18.BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN (2014). Abdominal duvar desmoid tümörünün radyolojik bulguları. Journal of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 1-3. (Yayın No: 5854814)
19.ACU BERAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,KARA TAYLAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH,BEYHAN MURAT (2014). Tibialis Anterior Kası Herniasyonu: MRG Bulguları. Journal of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 76-78. (Yayın No: 5854843)
20.BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ALMUS FERDAĞ,ÖZTÜRK BANU,İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN (2014). Multidetector computed tomography findings of persistent left superior vena cava: a report of five cases. Respiratory Case Reports, 3(1), 60-65., Doi: 10.5505/respircase.2014.85570 (Yayın No: 5854862)
21.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,DENİZ DEMİR HELİN (2014). Computed tomography and magnetic resonance imaging findings of acquired dacryocystoceles. Clinical Imaging, 38(3), 241-245., Doi: 10.1016/j.clinimag.2013.12.016 (Yayın No: 5711882)
22.GÖKÇE ERKAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2014). Magnetic Resonance Imaging Findings of Developmental Venous Anomalies. Clinical Neuroradiology, 24(2), 135-143., Doi: 10.1007/s00062-013-0235-9 (Yayın No: 5711871)
23.ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,YILMAZ ABDULKERİM,BEYHAN MURAT,ŞIVGIN HAKAN,ALMUS FERDAĞ (2013). A fatal condition in the thoracic aorta. Annals of Saudi Medicine, 33(5), 508-509., Doi: 10.5144/0256-4947.2013.508 (Yayın No: 5852479)
24.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,KÖNER ALİ EKREM,ÇELİKYAY FATİH,BEYHAN MURAT,ALMUS FERDAĞ,ACU BERAT (2013). Multidetector Computed Tomography Angiography Findings of Chronic-Contained Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Rupture with Severe Thoracal Vertebral Body Erosion. Case Reports in Radiology, 20131-4., Doi: 10.1155/2013/596517 (Yayın No: 5852467)
25.Yildir Ismail Cem,KUTLUTÜRK FARUK,TAŞLIYURT TÜRKER,Yelken Berna Murat,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ERKORKMAZ ÜNAL,YILMAZ ABDULKERİM (2013). Insulin resistance and cardiovascular risk factors in women with PCOS who have normal glucose tolerance test. GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, 29(2), 148-151., Doi: 10.3109/09513590.2012.730573 (Yayın No: 5710382)
26.KARA TAYLAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN (2012). Magnetic resonance imaging in diagnosis of the mayer-rokitansky-kuster-hauser syndrome. Diagnostic and Interventional Radiology, 19(3), 227-32., Doi: 10.4261/1305-3825.DIR.6341-12.1 (Yayın No: 5711783)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KÖLÜKÇÜ ENGİN,DERESOY FAİK ALEV,ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,BEYHAN MURAT,KILIÇ ŞAHİN (2019). Sarcomatoid renal cell carcinoma: case report and review ofthe literature. Anadolu Güncel Tıp Dergisi, 1(2), 42-46. (Yayın No: 5851582)
2.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT (2018). Evaluating Ossifications of the Nuchal Ligament with Cervical Computed Tomography. The Eurasian Journal of Medicine, 50(1), 23-27., Doi: 10.5152/eurasianjmed.2018.17314 (Yayın No: 5784807)
3.KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN,ACU BERAT,ÖZTÜRK SAFFET,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,ÖNALAN ORHAN (2018). Antikoagülan ilişkili abdominal hematomlarin: Klinik ve BT bulgulari. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 17(2), 50-61., Doi: 10.17941/agd.425110 (Yayın No: 5784872)
4.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT (2016). Tekrarlayan Rinorenin Nadir Bir Nedeni: Etmoidal Ensefalosel. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 105-110. (Yayın No: 5854962)
5.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT (2016). Atlas Ark Anomalilerinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 35-42. (Yayın No: 5854733)
6.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER (2016). Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Kocatepe Tıp Dergisi, 171-1. (Yayın No: 5854721)
7.AKTÜRK YELİZ,FIRAT MEHMET MURAT,GÜVEN MEHMET EMRAH,BEYHAN MURAT (2016). İntrakranyal arterlerde konjenital varyasyon ve anomalilerin sıklığı ve intrakranyal anevrizmalar ile birlikteliği. Dicle Tıp Dergisi, 43(4), 515-520., Doi: DOI:10.5798/diclemedj.0921.2016.04.0722 (Yayın No: 5784685)
8.ACU BERAT,BEYHAN MURAT,BEKAR ÜLKÜ,GÜVEN MEHMET EMRAH,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,PINARBAŞILI TANSU (2015). Şiddetli Semilobar Holoprozensefalili Bir Olguda Fetal MRG Bulguları. Kocatepe Tıp Dergisi, 16(3), 223-226. (Yayın No: 5854949)
9.BEYHAN MURAT,ACU BERAT,BEKAR ÜLKÜ,PINARBAŞILI Tansu,ÇORAKLI Malik (2015). Tailgut kistinin MRG bulguları ve literatürün gözden geçirilmesi: Olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 20(1), 51-53. (Yayın No: 5784560)
10.ACU BERAT,BEYHAN MURAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,GÜVEN MEHMET EMRAH,PINARBAŞILI TANSU (2014). Cilde Fistülize Olan Brodie Apsesinin Radyolojik Bulguları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3), 207-214. (Yayın No: 5854921)
11.BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN (2014). Garré’nin Sklerozan Osteomiyelitinin Radyolojik Bulguları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 138-144. (Yayın No: 5854910)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BEYHAN MURAT,SADE RECEP,OĞUL HAYRİ,POLAT GÖKHAN,PİRİMOĞLU RÜSTEM BERHAN,KANTARCI ABDULMECİTÇocuklarda Dural Sinüslere Beyin Herniasyonlu Araknoid Granülasyonların 3T Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı (Yayın No:5855011)
2.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT’Kalvaryal Lezyonların Görüntüleme Bulguları. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı (Yayın No:5648030)
Üniversite Dışı Deneyim

2014-2019RADYOLOJİ UZMANITOKAT DEVLET HASTANESİ, (Kamu)
2012-2014RADYOLOJİ UZMANITOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ, ZORUNLU HİZMET, (Kamu)
2007-2007AİLE HEKİMİSAMSUN ÇARŞAMBA AĞCAGÜNEY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, (Kamu)
2005-2007PRATİSYEN HEKİMSAMSUN HAVZA GİDİRLİ SAĞLIK OCAĞI, (Kamu)