GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MURAT BEYHANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Murat BEYHAN

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2012)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1999- 2005)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Karotis Arter Stentleme İşlemi Sonrası Ortaya Çıkan İskemik Lezyonların Difüzyon Ağırlıklı Mrg İle Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - TIP

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Radyoloji Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Kemik Dansitometri, Lisans, (2020-2021)

Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji, Lisans, (2020-2021)

Ultrasonografi, Lisans, (2020-2021)

Baş Ve Boyun Travmalarında Görüntüleme, Lisans, (2020-2021)

Baş Ve Boyun Neoplazilerinde Görüntüleme, Lisans, (2020-2021)

Baş Ve Boyun Görüntüleme Yöntemleri, Lisans, (2020-2021)

Radyolojik İncelemeler Ve Radyasyon, Lisans, (2020-2021)

Toraks Enfeksiyöz Hastalıklarında Görüntüleme, Lisans, (2020-2021)

Ürogenital Sistem Görüntüleme Yöntemleri, Lisans, (2020-2021)

Baş Ve Boyun Enfeksiyonlarında Görüntüleme, Lisans, (2020-2021)

Kemik Dansitometri, Lisans, (2019-2020)

Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji, Lisans, (2019-2020)

Manyetik Rezonans Görüntüleme, Lisans, (2019-2020)

Bilgisayarlı Tomografi, Lisans, (2019-2020)

Doppler Ultrasonografi, Lisans, (2019-2020)

Mamografi, Lisans, (2019-2020)

Ultrasonografi, Lisans, (2019-2020)

Direkt Grafi, Lisans, (2019-2020)

Radyolojik İncelemeler Ve Radyasyon, Lisans, (2019-2020)

Toraks Enfeksiyöz Hastalıklarında Görüntüleme, Lisans, (2019-2020)

Ürogenital Sistem Görüntüleme Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Baş Ve Boyun Travmalarında Görüntüleme, Lisans, (2019-2020)

Baş Ve Boyun Neoplazilerinde Görüntüleme, Lisans, (2019-2020)

Baş Ve Boyun Enfeksiyonlarında Görüntüleme, Lisans, (2019-2020)

Baş Ve Boyun Görüntüleme Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Radyolojiye Giriş, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BEYHAN MURAT,ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,FIRAT M MURAT, (2020). "Evaluation Of İschemic Lesions After Carotid Artery Stenting With Diffusion-Weighted İmaging", World Journal Of Clinical Cases, 8(10), 1859-1870., Doi: 10.12998/wjcc.v8.i10.1859 (Yayın No: 6247468) [SCI-Expanded]

BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,KARAKUŞ KAYHAN, (2020). "Radiological Classification Of Azygos Anterior Cerebral Artery And Evaluation Of The Accompanying Vascular Anomalies", Surgical And Radiologic Anatomy, 42(11), 1345-1354., Doi: 10.1007/s00276-020-02509-4 (Yayın No: 6250430) [SCI-Expanded]

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT, (2020). "Radiological Imaging Findings Of Craniofacial Fibrousdysplasia", Turkish Neurosurgery, 30(6), 799-807., Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.24627-18.2 (Yayın No: 6547658) [SCI-Expanded]

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,Acu Leyla, (2020). "Cranial Intraosseous Meningiomas: Ct And Mrı Findings", Turkish Neurosurgery, 30(4), 542-549., Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.25694-18.4 (Yayın No: 5647882) [SCI-Expanded]

KÖLÜKÇÜ VİLDAN,BEYHAN MURAT, (2020). "Septorinoplasti Sonrası Laringospazma Bağlı Gelişen Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem: Olgu Sunumu", Anatolian Current Medical Journal, 2(4), 145-148., Doi: 10.38053/acmj.724224 (Yayın No: 6464047)

OKAN SEVİL,BEYHAN MURAT, (2020). "Relationship Between Lumbar Subcutaneous Adipose Tissue Thickness And Spinopelvic Parameters", Cukurova Medical Journal, 45(3), 1238-1245., Doi: https://doi.org/10.17826/cumj.736745 (Yayın No: 6464023)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,ATILGAN DOĞAN, (2019). "Factors Affecting Complications Of Transrectal Ultrasound-Guided Prostate Biopsy: A Cohort Study With 403 Patients İn A Single Center", Journal Of Surgery And Medicine, 3(2), 183-186., Doi: 10.28982/josam.519931 (Yayın No: 5785147)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,AŞCI MURAT,ARICI AKGÜL,UNSAL VELİD,ATILGAN DOĞAN,DOĞANAY YAHYA, (2019). "Humerus Metastazı İle Tanı Konulan Metastatik Renalhücreli Karsinom: Olgu Sunumu", Journal Of Health Sciences And Medicine, 2(2), 68-71., Doi: 10.32322/jhsm.499989 (Yayın No: 5851470)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,DERESOY FAİK ALEV,ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,BEYHAN MURAT,KILIÇ ŞAHİN, (2019). "Sarkomatoid Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu Veliteratürün Gözden Geçirilmesi", Anatolian Current Medical Journal, 1(2), 42-46. (Yayın No: 5851582)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,ALATLI TUFAN,ÖZBEK LATİF MUSTAFA,YILDIZ MEHMET İLHAN, (2019). "Isolated Bladder Perforation İn Gunshot Wound: A Case Report", Eurasian Journal Of Medical Investigation, 3(4), 336-339., Doi: 10.14744/ejmi.2019.45081 (Yayın No: 6425148)

BEYHAN MURAT,SADE RECEP,KOÇ ERDEM,ADANUR ŞENOL,KANTARCI ABDULMECİT, (2019). "The Evaluation Of Prostate Lesions With Ivım Dwı And Mr Perfusion Parameters At 3T Mrı", La Radiologia Medica, 124(2), 87-93., Doi: 10.1007/s11547-018-0930-3 (Yayın No: 5710279) [SCI-Expanded]

KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,DERESOY FAİK ALEV,BEYHAN MURAT,ÖZBEK LATİF MUSTAFA, (2019). "Bladder Leiomyoma: A Case Report And Brief Review Of Literature", Journal Of Surgery And Medicine, 3(5), 411-413., Doi: 10.28982/josam.560757 (Yayın No: 5851472)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT, (2018). "Evaluation Of Pineal Cysts With Magnetic Resonance İmaging", World Journal Of Radıology, 10(7), 65-77., Doi: 10.4329/wjr.v10.i7.65 (Yayın No: 5784915)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT, (2018). "Evaluating Ossifications Of The Nuchal Ligament With Cervical Computed Tomography", The Eurasian Journal Of Medicine, 50(1), 23-27., Doi: 10.5152/eurasianjmed.2018.17314 (Yayın No: 5784807)

ACU BERAT,GÜVEN MEHMET EMRAH,KAPTAN MEHMET ALİ,ÖZTUNALI ÇİĞDEM,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,KARA TAYLAN, (2018). "Duplex Doppler Sonographic Assessment Of The Superior Mesenteric Artery İn Patients With Mesenteric Panniculitis", Journal Of Ultrasound İn Medicine, 37(1), 165-172., Doi: 10.1002/jum.14314 (Yayın No: 5851594)

GÖKÇE ERKAN,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,FIRAT MEHMET MURAT,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2017). "Time-Resolved Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Angiography Versus Digital Subtraction Angiography İn Internal Carotid Artery Stenosis", Journal Of Contemporary Medicine, 7(3), 208-216., Doi: 10.16899/gopctd.349805 (Yayın No: 5854689)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,SADE RECEP, (2017). "Radiological İmaging Findings Of Dyke–Davidoff–Masson Syndrome", Acta Neurologica Belgica, 117(4), 885-893., Doi: 10.1007/s13760-017-0778-7 (Yayın No: 5851485) [SCI-Expanded]

GÖKÇE ERKAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,FIRAT MEHMET MURAT, (2016). "Effect Of İnterventional Neuroradiological Applications Conducted During And After Mrı Examinations With Gadolinium On Contrast Agent Diffusion İn Subarachnoid Space", Journal Of Contemporary Medicine, 6(4), 283-290., Doi: 10.16899/gopctd.280973 (Yayın No: 5852687)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT, (2016). "Radiological İmaging Findings Of Scheuermann Disease", World Journal Of Radiology, 8(11), 895-901., Doi: 10.4329/wjr.v8.i11.895 (Yayın No: 5852393)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU LEYLA,ACU BERAT, (2016). "Computed Tomography Findings İn Multiple Simultaneous İntracerebral Hemorrhages", International Journal Of Clinical And Experimental Medicine, 9(6), 10414-10423. (Yayın No: 5711997) [SCI-Expanded]

ACU BERAT,KARA TAYLAN,TOPALOĞLU AŞCI SAFİYE,BEYHAN MURAT, (2015). "Radiologic Findings Of İntrapancreatic Accessory Spleen", Journal Of Contemporary Medicine, 5(2), 140-143., Doi: 10.16899/ctd.91497 (Yayın No: 5854876)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT, (2015). "Evaluation Of Oral Anticoagulant-Associated Intracranial Parenchymal Hematomas Using Ct Findings", Clinical Neuroradiology, 25(2), 151-159., Doi: 10.1007/s00062-014-0292-8 (Yayın No: 5711901) [SCI-Expanded]

ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN, (2014). "Primer Vertebral Hidatik Kistin Radyolojik Bulguları", Journal Of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 64-67. (Yayın No: 5854821)

BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN, (2014). "Abdominal Duvar Desmoid Tümörünün Radyolojik Bulguları", Journal Of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 1-3. (Yayın No: 5854814)

ACU BERAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,KARA TAYLAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH,BEYHAN MURAT, (2014). "Tibialis Anterior Kası Herniasyonu: Mrg Bulguları", Journal Of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 76-78. (Yayın No: 5854843)

BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ALMUS FERDAĞ,ÖZTÜRK BANU,İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN, (2014). "Multidetector Computed Tomography Findings Of Persistent Left Superior Vena Cava: A Report Of Five Cases", Respiratory Case Reports, 3(1), 60-65., Doi: 10.5505/respircase.2014.85570 (Yayın No: 5854862)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,DENİZ DEMİR HELİN, (2014). "Computed Tomography And Magnetic Resonance İmaging Findings Of Acquired Dacryocystoceles", Clinical Imaging, 38(3), 241-245., Doi: 10.1016/j.clinimag.2013.12.016 (Yayın No: 5711882) [SCI-Expanded]

GÖKÇE ERKAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2014). "Magnetic Resonance Imaging Findings Of Developmental Venous Anomalies", Clinical Neuroradiology, 24(2), 135-143., Doi: 10.1007/s00062-013-0235-9 (Yayın No: 5711871) [SCI-Expanded]

KARA TAYLAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN, (2013). "Magnetic Resonance İmaging İn Diagnosis Of The Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome", Diagnostic And Interventional Radiology, 19(3), 227-232., Doi: 10.4261/1305-3825.DIR.6341-12.1 (Yayın No: 5711783) [SCI-Expanded]

ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,YILMAZ ABDULKERİM,BEYHAN MURAT,ŞIVGIN HAKAN,ALMUS FERDAĞ, (2013). "A Fatal Condition İn The Thoracic Aorta", Annals Of Saudi Medicine, 33(5), 508-509., Doi: 10.5144/0256-4947.2013.508 (Yayın No: 5852479) [SCI-Expanded]

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,KÖNER ALİ EKREM,ÇELİKYAY FATİH,BEYHAN MURAT,ALMUS FERDAĞ,ACU BERAT, (2013). "Multidetector Computed Tomography Angiography Findings Of Chronic-Contained Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Rupture With Severe Thoracal Vertebral Body Erosion", Case Reports İn Radiology, 20131-4., Doi: 10.1155/2013/596517 (Yayın No: 5852467)

Yildir Ismail Cem,KUTLUTÜRK FARUK,TAŞLIYURT TÜRKER,Yelken Berna Murat,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ERKORKMAZ ÜNAL,YILMAZ ABDULKERİM, (2013). "Insulin Resistance And Cardiovascular Risk Factors İn Women With Pcos Who Have Normal Glucose Tolerance Test", Gynecologıcal Endocrınology, 29(2), 148-151., Doi: 10.3109/09513590.2012.730573 (Yayın No: 5710382)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,BİRİŞİK YAŞAR, (2020). "Baziler İnvajinasyonun Radyolojik Görüntüleme Bulguları", Van Tıp Dergisi, 27(3), 319-325., Doi: 10.5505/vtd.2020.72681 (Yayın No: 6417003)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT, (2019). "Internal Urethrotomy İn Patients With Bulbar Urethral Strictures After Transurethral Resection Of The Prostate: Is İt Reliable?", Eurasian Journal Of Medical Investigation, 3(2), 132-136., Doi: 10.14744/ejmi.2019.93957 (Yayın No: 5785159)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,Özbek Latif Mustafa,DERESOY FAİK ALEV,BEYHAN MURAT,Doğanay Yahya,Fırat Fatih, (2019). "Mesane Küçük Hücreli Karsinomu: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(11), 154-160. (Yayın No: 6356388)

KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN,ACU BERAT,ÖZTÜRK SAFFET,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,ÖNALAN ORHAN, (2018). "Anticoagulant-Related Abdominal Hematomas:Clinical And Ct Findings", Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 17(2), 50-61., Doi: 10.17941/agd.425110 (Yayın No: 5784872)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,DOĞANAY YAHYA,BEYHAN MURAT,FIRAT FATİH,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,SÜMBÜL HACI AHMET,YILDIZ MEHMET İLHAN,ÜNSAL VELİD, (2018). "Kadınlarda Alt Üriner Sistem Semptomlarının Nadir Bir Nedeni Mesane Taşları: Bir Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(4), 185-190. (Yayın No: 6425145)

AKTÜRK YELİZ,FIRAT MEHMET MURAT,GÜVEN MEHMET EMRAH,BEYHAN MURAT, (2016). "Relation Of The İncidence Of Congenital Variations And Anomalies With İntracranial Aneurysms İn İntracranial Arteries", Dicle Tıp Dergisi, 43(4), 515-520., Doi: DOI:10.5798/diclemedj.0921.2016.04.0722 (Yayın No: 5784685)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER, (2016). "Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları", Kocatepe Tıp Dergisi, 17(1), 1-7. (Yayın No: 5854721)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT, (2016). "Tekrarlayan Rinorenin Nadir Bir Nedeni: Etmoidal Ensefalosel", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 105-110. (Yayın No: 5854962)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT, (2016). "Atlas Ark Anomalilerinin Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 35-42. (Yayın No: 5854733)

ACU BERAT,BEYHAN MURAT,BEKAR ÜLKÜ,GÜVEN MEHMET EMRAH,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,PINARBAŞILI TANSU, (2015). "Şiddetli Semilobar Holoprozensefalili Bir Olguda Fetal Mrg Bulguları", Kocatepe Tıp Dergisi, 16(3), 223-226. (Yayın No: 5854949)

BEYHAN MURAT,ACU BERAT,BEKAR ÜLKÜ,PINARBAŞILI Tansu,ÇORAKLI Malik, (2015). "Tailgut Kistinin Mrg Bulguları Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi: Olgu Sunumu", Fırat Tıp Dergisi, 20(1), 51-53. (Yayın No: 5784560)

ACU BERAT,BEYHAN MURAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,GÜVEN MEHMET EMRAH,PINARBAŞILI TANSU, (2014). "Cilde Fistülize Olan Brodie Apsesinin Radyolojik Bulguları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3), 207-214. (Yayın No: 5854921)

BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN, (2014). "Garré’Nin Sklerozan Osteomiyelitinin Radyolojik Bulguları: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 138-144. (Yayın No: 5854910)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT,BEYHAN MURAT Xanthogranulomatous Pyelonephritis: Case Report. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Yayın No:6425019)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ALATLI TUFAN,BEYHAN MURAT Renal Infarct: A Case Report. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Yayın No:6425164)

OCAK KARATAŞ ŞÜKRÜYE FİRUZE,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN Evaluating the Diagnostic Efficacy of Ultrasound-Guided Tru-Cut Biopsy on Breast Lesions by BI-RADS Classification. 4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences (Yayın No:6466419)

SADE RECEP,ÇALIŞ ALİYE GAMZE,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT Right intrathoracic stomach case report. 22nd Annual Meeting of the European Society of Thoracic Imaging- ESTI (Yayın No:6427550)

ACU BERAT,SADE RECEP,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Imaging findings of left renal vein and inferior vena cava thrombosis with psoas hematoma secondary to chronic pancreatitis with pseudocyst. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427572)

ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,GÜVEN MEHMET EMRAH Complete agenesis of the dorsal pancreas associated with acute pancreatitis. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427571)

ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ÇORAKLI MALİK,DENİZ ÇAĞLAR,SADE RECEP,GÖKÇE ERKAN CT findings of strangulation of epiploic appendages in a paraumblical incisional hernia. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427568)

ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,BEYHAN MURAT,PINARBAŞILI TANSU,GÖKÇE ERKAN,ÇELİKYAY FATİH Detection of biliocutaneous fistula developed after hydatid cyst operation with MDCT-fistulography. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427564)

ACU BERAT,ÇALIŞIR CÜNEYT,ACU LEYLA,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT Suprascapular nerve entrapment syndrome due to spinoglenoid notch cyst. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427563)

ACU BERAT,ACU LEYLA,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ÇALIŞIR CÜNEYT Bipartite patella in association on with patellar fracture. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427562)

ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,ACU LEYLA,BEYHAN MURAT,ÇALIŞIR CÜNEYT MRI findings of diffuse synovial hemangioma of the knee joint. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427558)

ACU BERAT,ACU LEYLA,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN Acute perforated appendicitis presenting as a subcapsular hepatic abscess. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427553)

ACU BERAT,ÇORAKLI MALİK,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT Hepatic cerebrospinal fluid pseudocyst as a complication of a ventriculoperitoneal shunt. 25th Annual Meeting and Postgraduate Course European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) (Yayın No:6427552)

ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN,BEYHAN MURAT,KARA TAYLAN Magnetic resonance imaging findings of symptomatic paraurethral corpus spongiosum cyst. 20th European Sympsoium on Urogenital Radiology (ESUR) (Yayın No:6427544)

ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN,BEYHAN MURAT,KARA TAYLAN,ÇORAKLI MALİK Anticoagulant related intramural hematoma of the renal collecting system. 20th European Sympsoium on Urogenital Radiology (ESUR) (Yayın No:6427536)

ACU BERAT,ÇORAKLI MALİK,GÖKÇE ERKAN,KARA TAYLAN,BEYHAN MURAT,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN Role of fetal magnetic resonance imaging in diagnosis of central nervous system related anomalies. 20th European Sympsoium on Urogenital Radiology (ESUR) (Yayın No:6427533)

ACU BERAT,FIRAT MEHMET MURAT,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN Endovascular treatment of cirsoid type of spontaneous bilateral renal arteriovenous fistula. 20th European Sympsoium on Urogenital Radiology (ESUR) (Yayın No:6427531)

ACU BERAT,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,KARA TAYLAN Magnetic resonance imaging findings of inflammatory myofibroblastic tumor of urinary bladder. 20th European Sympsoium on Urogenital Radiology (ESUR) (Yayın No:6427528)

ACU BERAT,ACU LEYLA,KARA TAYLAN,GÖKÇE ERKAN,ÇORAKLI MALİK,BEYHAN MURAT A rare cause of acute pancreatitis: periampullary extraluminal duodenal diverticulum. The IXth Balkan Congress of Radiology The XVIIIth National Congress of Radiology and Medical Imaging October (Yayın No:6427524)

ACU BERAT,KARA TAYLAN,GÖKÇE ERKAN,ACU LEYLA,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH A giant hepatic angiomyolipoma associated with renal angiomyolipomas: radiologic findings. The IXth Balkan Congress of Radiology The XVIIIth National Congress of Radiology and Medical Imaging (Yayın No:6427520)

ACU BERAT,KARA TAYLAN,BEYHAN MURAT,ACU LEYLA,ACU RUŞEN Hypothenar hammer syndrome caused by posttraumatic distal unlar artery aneurysm:Radiological findings. 18 th Annual congress of the European society of musculoskeletal radiology (ESSR) (Yayın No:6427519)

ACU BERAT,ACU LEYLA,KARA TAYLAN,BEYHAN MURAT,ACU RUŞEN Tripartite patella: CT and MRI findings. 18 th Annual congress of the European society of musculoskeletal radiology (ESSR) (Yayın No:6427515)

ACU BERAT,BEKAR ÜLKÜ,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,BEYHAN MURAT MDCT imaging findings of GI lipomas. 21 th Annual meeting of European society of gastrointestinal and abdominal radiology (ESGAR) (Yayın No:6427513)

ACU BERAT,KARA TAYLAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,BEYHAN MURAT Unusual presentation of Amyand’s Hernia: MDCT Findings. 21 th Annual meeting of European society of gastrointestinal and abdominal radiology (ESGAR) (Yayın No:6427511)

KARA TAYLAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT Abdominal wall endometriosis developed after the cesarean section. 7th. Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427507)

GÖKÇE ERKAN,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,FIRAT MURAT,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Time Resolved Contrast Enhanced MR Angiography versus Digital Subtraction Angiography in Internal Carotid Artery Stenosis. American Society of Neuroradiology (ASNR) 49th. Annual Meeting The Foundatiton of The ASNR Symposium (Yayın No:6424938)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT Kalvaryal Lezyonların Görüntüleme Bulguları. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı (Yayın No:5648030)

BEYHAN MURAT,SADE RECEP Benign ve Malign Tiroid Nodüllerini Ayırmada Dinamik Kontrastlı Perfüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemenin Kullanımı. Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı (Yayın No:6424941)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT Magnetic resonance imaging findings of cauda equina redundant nerve roots. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 29. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6472854)

ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Rotator manşet sıkışma sendromu ile ilişkili Os akromiyale: MRG ve BT bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2011 (Yayın No:6438566)

ACU BERAT,PINARBAŞILI TANSU,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,GÖKÇE ERKAN Anterior krusiyat ligamanın (ACL) mukoid dejenerasyonu: MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2011 (Yayın No:6438564)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT Necrotic Leukoencephalopathy due to Complex Type 1 Respiratory Chain Deficiency. Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı (Yayın No:6427576)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,BEYHAN MURAT,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRET Penil Mondor Hastalığı: Olgu Sunumu. Güncel Androloji Sempozyumu (Yayın No:6425848)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT Servikal BT’de 4 adet nukhal sesamoid kemik saptanan olgu. Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6425846)

KARAKUŞ KAYHAN,BEYHAN MURAT,ATALAR MEHMET HAYDAR,GÖKÇE ERKAN Aort koarktasyonu, parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi ve aberran sağ subklavian arter birlikteliği: çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2017 (Yayın No:6425843)

BEYHAN MURAT,KARAKUŞ KAYHAN,GÖKÇE ERKAN,ATALAR MEHMET HAYDAR İnkomplet annuler pankreas çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2017 (Yayın No:6425842)

KARAKUŞ KAYHAN,ATALAR MEHMET HAYDAR,GÖKÇE ERKAN,ACU LEYLA,BEYHAN MURAT Travmatik intrakistik akut hemoraji ile presente olmuş araknoid kist. Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6425840)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT Hemimegalensefalili iki olgunun radyolojik görüntüleme bulguları. Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6425838)

GÖKÇE ERKAN,UYANIK DENİZ,BEYHAN MURAT Skalpte yerleşmiş dev proliferatif trikilemmal kistin bilgisayarlı tomografi bulguları. Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6425831)

KARAKUŞ KAYHAN,GÖKÇE ERKAN,İŞLEYEN MUSTAFA,ÖZAY YUSUF,BEYHAN MURAT Orbital Kavernöz Malformasyon MRG Bulguları Olgu Sunumu. Antropoloji Radyoloji Anatomi Kongresi (ARA 2015) (Yayın No:6425819)

ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,BEYHAN MURAT Hemanjioma bağlı atravmatik splenik rüptür.. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2015 (Yayın No:6425818)

KARAKUŞ KAYHAN,SAÇMACI HİKMET,DEMİRCİ SEDEN,BEYHAN MURAT Geçici Abducens Paralizisine Neden olmuş Nörobehçet Hastalığı’nda MRG bulguları olgu Sunumu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2015 (Yayın No:6425815)

KARAKUŞ KAYHAN,TİMUÇİN HASAN,BEYHAN MURAT,ATALAR MEHMET HAYDAR Nadir bir emboli sebebi olarak koltuk değneği kullanımı olgu sunumu BT anjiografi ve US bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014 (Yayın No:6425808)

KARAKUŞ KAYHAN,ATALAR MEHMET HAYDAR,BEYHAN MURAT Herediter Hemorajik Telenjiektazili hastada Karaciğer tutulumu US, RDUS ve bulguları olgu sunumu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014 (Yayın No:6425805)

SEZER HANDE,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİK AHMET ORHAN,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,YILDIZHAN ÇAKMAK FERDANE,BEYHAN MURAT 32 Haftalık Gebede Spontan Pnömomediastinum. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014 (Yayın No:6425803)

SEZER HANDE,ÇELİK AHMET ORHAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,YILDIZHAN ÇAKMAK FERDANE,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,BEYHAN MURAT Sistemik Malignite Olmaksızın Limbik Ensefalit Klinik ve MR Bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014, (Yayın No:6425800)

KARAKUŞ KAYHAN,ATALAR MEHMET HAYDAR,BEYHAN MURAT,DEMİRCİ SEDEN Kalvaryal kemikte kalınlaşmaya ve tonsiller herniasyona yol açmış myelofibrozis olgusunda MRG bulguları olgu sunumu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014 (Yayın No:6425796)

DENİZ ÇAĞLAR,GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,BEYHAN MURAT Galen veni malformasyonlu bir olgunun obstetrik ultrasonografi bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014 (Yayın No:6425790)

BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,ÖZTÜRK BANU,DAŞAR UFUK,ALMUS FERDAĞ,ALMUS EDA Özefagobronşiyal fistül olgusunun radyolojik bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2013 (Yayın No:6425782)

BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,SADE RECEP,ALMUS FERDAĞ,DAŞAR UFUK Bronkojenik kist olgusunun manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2013 (Yayın No:6425778)

ACU BERAT,KARA TAYLAN,ACU LEYLA,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT Bilateral patellar osteonekroz. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2013 (Yayın No:6425774)

BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN,ALMUS FERDAĞ,DAŞAR UFUK,ALMUS EDA Mediastinit olgularının radyolojik bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2013 (Yayın No:6425772)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,BEYHAN MURAT,YILMAZ AYŞE,ÇELİKYAY FATİH,DAŞAR UFUK Antimon maruziyetine bağlı akciğer tutulumu klinik ve radyolojik bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2013 (Yayın No:6425758)

BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,ALMUS FERDAĞ,ÖZMEN ZAFER İnen aortada yüzen serbest trombüs: Olgu sunumu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425756)

BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ALMUS FERDAĞ,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP Persistan sol süperior vena kava çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425754)

ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ÇORAKLI MALİK,ACU LEYLA Menenjiyomu taklit eden tiroid foliküler karsinomunun dural metastazı. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425753)

GÖKÇE ERKAN,AYAN ERDOĞAN,ÇELİKYAY FATİH,ACU BERAT,ÇORAKLI MALİK,BEYHAN MURAT Sol Brakiyal Pleksopatiye Yol Açan Vertebral Osteoid Osteoma. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425751)

ACU BERAT,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,ACU LEYLA,ÇELİKYAY FATİH Abdominal kitle olarak prezente olan dev lumbosakral vertebra osteokondromu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425748)

ACU BERAT,KARA TAYLAN,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN El bileği fleksör tendon kılıfı içinde oluşan multipl pirinç-benzeri nodüller ile karakterize kronik tenosinovit. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425747)

ACU BERAT,DAŞAR UFUK,GÖKÇE ERKAN,ÇORAKLI MALİK,BEYHAN MURAT İntrapankreatik aksesuar dalak içinde gelişen epidermoid kist. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425743)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT Gaucheromalı Bir Olgunun Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı (Yayın No:6425742)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Olgu sunumu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı (Yayın No:6425741)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH İntrakraniyal Dural Metastazların BT ve MRG Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı (Yayın No:6425740)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH Multipl Kraniyal Sinir Schwannomları ve Servikotorakal Pleksiform Nörofibromlar Saptanan Nörofibromatozis Tip 2 Olgusunun MRG Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı (Yayın No:6425739)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN İzole Korpus Kallozum Tutulumuyla Karakterize Ensefalitin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı (Yayın No:6425737)

BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,ALMUS FERDAĞ,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,DENİZ ÇAĞLAR Diafragma lipomu olgusunun bilgisayarlı tomografi bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425735)

BEYHAN MURAT,ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,FIRAT MEHMET MURAT Tiroservikal trunkustan köken alan sağ vertebral arter: Olgu sunumu. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425733)

BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,DENİZ ÇAĞLAR,GÖKÇE ERKAN Memede filloides tümörü olgusunun US ve MRG bulguları”. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425718)

ACU BERAT,KARA TAYLAN,BEYHAN MURAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN Ulnar nöropatinin MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425715)

ACU BERAT,KARA TAYLAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT Ailesel Akdeniz Ateşi ile birliktelik gösteren Kienböck hastalığı: MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425696)

ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,PINARBAŞILI TANSU Lateral epikondilitin eşlik ettiği dirsek sinovyal fold sendromu. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425687)

ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH,BEYHAN MURAT,PINARBAŞILI TANSU,GÖKÇE ERKAN,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Ekstremitelerde görülen intramüsküler hemanjiyomların radyolojik bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425684)

ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,GÖKÇE ERKAN,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT,FIRAT MEHMET MURAT Sfenoid sinüs schwannomunun BT ve MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425682)

ACU BERAT,ÇORAKLI MALİK,DENİZ ÇAĞLAR,BEYHAN MURAT,SADE RECEP,ALMUS FERDAĞ Pankreatik lipom: US, BT ve MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425679)

PINARBAŞILI TANSU,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ALMUS FERDAĞ,SADE RECEP,ÇORAKLI MALİK Pelvik lipomatozisin BT ve MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425491)

DENİZ ÇAĞLAR,ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,BEYHAN MURAT,ÇORAKLI MALİK,GÖKÇE ERKAN,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Parsiyel ve komplet dorsal pankreatik agenezili olgularda BT bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425486)

DENİZ ÇAĞLAR,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,KOÇ SEMA,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH Dental enfeksiyon sonrası gelişen nekrotizan desenden mediastinit ve mediasten absesi olgusunun BT bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425481)

ÇORAKLI MALİK,ACU BERAT,DENİZ ÇAĞLAR,SADE RECEP,BEYHAN MURAT Bochdalek hernisi ile birliktelik gösteren iskelet anomalileri : Prenatal US ve MRG bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425476)

ÇORAKLI MALİK,ACU BERAT,DENİZ ÇAĞLAR,SADE RECEP,BEYHAN MURAT Arnold-Chiari II ve Bochdalek hernisi birlikteliği : Prenatal US ve MRG bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425472)

PINARBAŞILI TANSU,ACU BERAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,BEYHAN MURAT Bilateral ana peroneal sinir injurisi : MRG bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425465)

ACU BERAT,KARA TAYLAN,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT,GÜVEN MEHMET EMRAH Tarsal koalisyonun BT ve MRG bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425462)

PINARBAŞILI TANSU,ACU BERAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,GÜVEN MEHMET EMRAH,BEYHAN MURAT Uterin adenomiyozis’in MRG bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425461)

ACU BERAT,ÇORAKLI MALİK,BEYHAN MURAT,PINARBAŞILI TANSU Bariatrik cerrahi sonrası gelişen çekal volvulus. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425458)

SARIKAYA BAŞAR,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,GÜVEN MEHMET EMRAH,BEYHAN MURAT,ÖKSÜZ NİHAL,FIRAT MEHMET MURAT III-XII kranial sinirlerin intrasisternal segmentlerinin 1.5 T MR cihazı ile görüntülenmesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2009 (Yayın No:6425456)

PINARBAŞILI TANSU,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,GÜVEN MEHMET EMRAH Dev kistik feokromasitoma: Radyolojik Bulgular. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2009 (Yayın No:6425453)

BEKAR ÜLKÜ,ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,BEYHAN MURAT,FIRAT MEHMET MURAT Yenidoğan döneminde saptanan spinal kord anomalileri ve posterior füzyon defektlerinin yüzeyel US ile değerlendirilmesi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2008 (Yayın No:6425451)

BEYHAN MURAT,KARAKUŞ KAYHAN İntraabdominal Yabancı Cisim Tanısında Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Bulguları. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi (Yayın No:6424966)

KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,BEYHAN MURAT Testis torsiyonun değerlendirilmesinde renkli Doppler ultrasonografi duyarlılığı. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Yayın No:6424963)

BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN Beyin ölümünün bilgisayarlı tomografi anjiografi ile değerlendirilmesi. Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6424951)

GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,BEYHAN MURAT Polimikrogiri paternleri ve eşlik eden anomalilerin radyolojik bulguları. Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6424949)

GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU LEYLA,ACU BERAT Radyolojik Görüntüleme Bulguları Eşliğinde Dural Metastazların Değerlendirilmesi. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, (Yayın No:6424947)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,FIRAT MEHMET MURAT,ERKORKMAZ ÜNAL Arkus aorta varyasyonları anevrizma gelişimi açısından bir belirteç olabilir mi?. Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2011 (Yayın No:6424945)

BEYHAN MURAT,SADE RECEP,OĞUL HAYRİ,POLAT GÖKHAN,PİRİMOĞLU RÜSTEM BERHAN,KANTARCI ABDULMECİT Çocuklarda Dural Sinüslere Beyin Herniasyonlu Araknoid Granülasyonların 3T Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı (Yayın No:5855011)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2007, AİLE HEKİMİ, SAMSUN ÇARŞAMBA AĞCAGÜNEY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, (Kamu)

2005-2007, PRATİSYEN HEKİM, SAMSUN HAVZA GİDİRLİ SAĞLIK OCAĞI, (Kamu)

2012-2014, RADYOLOJİ UZMANI, TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ, ZORUNLU HİZMET, (Kamu)

2014-2019, RADYOLOJİ UZMANI, TOKAT DEVLET HASTANESİ, (Kamu)

2018-2019, BAŞHEKİM YARDIMCISI, TOKAT DEVLET HASTANESİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Türk Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 3. Kurs, İstanbul, Kurs, 27.02.2015-01.03.2015 (Ulusal)

European School of Radiology (ESOR), Urogenital Radiology, Kusadası, Kurs, 04.10.2018-04.10.2018 (Uluslararası)

Temel Girişimsel Radyoloji Kursu, Temel Girişimsel Radyoloji Kursu, Antalya, Kurs, 04.11.2016-06.11.2016 (Ulusal)

Nöraradyoloji-Baş Boyun Kursu: İnflamasyon, Uluslararası Katılımlı Türk Radyoloji Derneği “40. Radyoloji Kongresi”, Antalya, Kurs, 08.11.2019-08.11.2019 (Ulusal)

Çok kesitli BT Kursu 2015, Hacettepe Çok kesitli BT Kursu Kesitlerde Radyolojik- Patolojik Korelasyon, Ankara, Kurs, 10.04.2015-11.04.2015 (Ulusal)

26th Advanced Course in Diagnostic Neuroradiology, European Society of Neuroradiology 2019, Oslo, Kurs, 19.09.2019-19.09.2019 (Uluslararası)

Abdominopelvik MRG Kursu, Abdominopelvik MRG Kursu, Samsun, Kurs, 19.10.2014-19.10.2014 (Ulusal)

Türk Radyoloji Derneği Kış Okulları Kursu, Türk Radyoloji Derneği Kış Okulları Kursu 1, Antalya, Kurs, 16.12.2010-20.12.2010 (Ulusal)

Türk Nöroradyoloji Derneği Pediatrik Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 2. Kurs, Ankara (Online), Kurs, 18.12.2020-20.12.2020 (Ulusal)

Türk Nöroradyoloji Derneği Pediatrik Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 1. Kursu, Ankara, Kurs, 20.12.2019-22.12.2019 (Ulusal)

Türk Radyoloji Derneği Kış Okulları Kursu, Türk Radyoloji Derneği Kış Okulları Kursu 2, Antalya, Kurs, 21.12.2010-24.12.2010 (Ulusal)

Türk Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 1. Kurs, İstanbul, Kurs, 25.04.2014-27.04.2014 (Ulusal)

Türk Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 4. Kurs, İstanbul, Kurs, 26.06.2015-28.06.2015 (Ulusal)

Türk Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 2. Kurs, İstanbul, Kurs, 26.09.2014-28.09.2014 (Ulusal)

çalıştay

CT Cardiak Workshop, GE Cardiak Workshop, İstanbul, Çalıştay, 10.10.2019-11.10.2019 (Uluslararası)

 

sertifika

Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Yeterlilik Belgesi, Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından yapılan kuramsal ve beceri sınavlarındaki başarı. Belge No: 178, Ankara ve İzmir, Sertifika, 02.06.2013 (Ulusal)

Türk Nöroradyoloji Derneği Türk Nöroradyoloji Diploması, Avrupa Radyoloji, Avrupa Nöroradyoloji, Türk Nöroradyoloji Dernekleri ve Yeterlilik kurullarının belirlediği eğitim programında yer alan standart Nöroradyoloji bilgilerine sahip olup, bu konudaki standart uygulamalı Nöroradyoloji eğitimini başarıyla tamamlamış, gerekli diğer mesleki ve bilimsel kriterleri karşılayarak üst uzmanlık belgesi olan Türk Nöroradyoloji Diplomasını almaya hak kazanmak. Diploma No:79, İstanbul, Sertifika, 25.10.2015 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İleri Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme, Erzurum, Çalışma, 01.11.2015-30.11.2015 (Ulusal)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:murat.beyhan@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2007-2012
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Karotis Arter Stentleme İşlemi Sonrası Ortaya Çıkan İskemik Lezyonların Difüzyon Ağırlıklı Mrg İle Değerlendirilmesi
Lisans
1999-2005
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)KEMİK DANSİTOMETRİTürkçe2
(2020-2021)NON-VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİTürkçe4
(2020-2021)ULTRASONOGRAFİTürkçe2
(2020-2021)BAŞ VE BOYUN TRAVMALARINDA GÖRÜNTÜLEMETürkçe1
(2020-2021)BAŞ VE BOYUN NEOPLAZİLERİNDE GÖRÜNTÜLEMETürkçe1
(2020-2021)BAŞ VE BOYUN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİTürkçe1
(2020-2021)RADYOLOJİK İNCELEMELER VE RADYASYONTürkçe2
(2020-2021)TORAKS ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEMETürkçe2
(2020-2021)ÜROGENİTAL SİSTEM GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİTürkçe1
(2020-2021)BAŞ VE BOYUN ENFEKSİYONLARINDA GÖRÜNTÜLEMETürkçe1
(2019-2020)KEMİK DANSİTOMETRİTürkçe4
(2019-2020)NON-VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİTürkçe4
(2019-2020)MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMETürkçe4
(2019-2020)BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİTürkçe4
(2019-2020)DOPPLER ULTRASONOGRAFİTürkçe4
(2019-2020)MAMOGRAFİTürkçe4
(2019-2020)ULTRASONOGRAFİTürkçe4
(2019-2020)DİREKT GRAFİTürkçe4
(2019-2020)RADYOLOJİK İNCELEMELER VE RADYASYONTürkçe2
(2019-2020)TORAKS ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEMETürkçe2
(2019-2020)ÜROGENİTAL SİSTEM GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİTürkçe1
(2019-2020)BAŞ VE BOYUN TRAVMALARINDA GÖRÜNTÜLEMETürkçe1
(2019-2020)BAŞ VE BOYUN NEOPLAZİLERİNDE GÖRÜNTÜLEMETürkçe1
(2019-2020)BAŞ VE BOYUN ENFEKSİYONLARINDA GÖRÜNTÜLEMETürkçe1
(2019-2020)BAŞ VE BOYUN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİTürkçe1
(2019-2020)RADYOLOJİYE GİRİŞTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BEYHAN MURAT,ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,FIRAT M MURAT (2020). Evaluation of ischemic lesions after carotid artery stenting with diffusion-weighted imaging. World Journal of Clinical Cases, 8(10), 1859-1870., Doi: 10.12998/wjcc.v8.i10.1859 (Yayın No: 6247468)
2.BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,KARAKUŞ KAYHAN (2020). Radiological classification of azygos anterior cerebral artery and evaluation of the accompanying vascular anomalies. Surgical and Radiologic Anatomy, 42(11), 1345-1354., Doi: 10.1007/s00276-020-02509-4 (Yayın No: 6250430)
3.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT (2020). Radiological Imaging Findings of Craniofacial FibrousDysplasia. Turkish Neurosurgery, 30(6), 799-807., Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.24627-18.2 (Yayın No: 6547658)
4.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,Acu Leyla (2020). Cranial Intraosseous Meningiomas: CT and MRI Findings. Turkish Neurosurgery, 30(4), 542-549., Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.25694-18.4 (Yayın No: 5647882)
5.KÖLÜKÇÜ VİLDAN,BEYHAN MURAT (2020). Septorinoplasti sonrası laringospazma bağlı gelişen negatif basınçlı pulmoner ödem: olgu sunumu. Anatolian Current Medical Journal, 2(4), 145-148., Doi: 10.38053/acmj.724224 (Yayın No: 6464047)
6.OKAN SEVİL,BEYHAN MURAT (2020). Relationship between lumbar subcutaneous adipose tissue thickness and spinopelvic parameters. Cukurova Medical Journal, 45(3), 1238-1245., Doi: https://doi.org/10.17826/cumj.736745 (Yayın No: 6464023)
7.KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,ATILGAN DOĞAN (2019). Factors affecting complications of transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: A cohort study with 403 patients in a single center. Journal of Surgery and Medicine, 3(2), 183-186., Doi: 10.28982/josam.519931 (Yayın No: 5785147)
8.KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,AŞCI MURAT,ARICI AKGÜL,UNSAL VELİD,ATILGAN DOĞAN,DOĞANAY YAHYA (2019). Humerus metastazı ile tanı konulan metastatik renalhücreli karsinom: olgu sunumu. Journal of Health Sciences and Medicine, 2(2), 68-71., Doi: 10.32322/jhsm.499989 (Yayın No: 5851470)
9.KÖLÜKÇÜ ENGİN,DERESOY FAİK ALEV,ULUOCAK NİHAT,ATILGAN DOĞAN,GÜMÜŞAY ÖZGE,BEYHAN MURAT,KILIÇ ŞAHİN (2019). Sarkomatoid renal hücreli karsinom: olgu sunumu veliteratürün gözden geçirilmesi. Anatolian Current Medical Journal, 1(2), 42-46. (Yayın No: 5851582)
10.KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT,ALATLI TUFAN,ÖZBEK LATİF MUSTAFA,YILDIZ MEHMET İLHAN (2019). Isolated Bladder Perforation in Gunshot Wound: A Case Report. Eurasian Journal of Medical Investigation, 3(4), 336-339., Doi: 10.14744/ejmi.2019.45081 (Yayın No: 6425148)
11.BEYHAN MURAT,SADE RECEP,KOÇ ERDEM,ADANUR ŞENOL,KANTARCI ABDULMECİT (2019). The evaluation of prostate lesions with IVIM DWI and MR perfusion parameters at 3T MRI. La radiologia medica, 124(2), 87-93., Doi: 10.1007/s11547-018-0930-3 (Yayın No: 5710279)
12.KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,DERESOY FAİK ALEV,BEYHAN MURAT,ÖZBEK LATİF MUSTAFA (2019). Bladder leiomyoma: A case report and brief review of literature. Journal of Surgery and Medicine, 3(5), 411-413., Doi: 10.28982/josam.560757 (Yayın No: 5851472)
13.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT (2018). Evaluation of pineal cysts with magnetic resonance imaging. WORLD JOURNAL OF RADIOLOGY, 10(7), 65-77., Doi: 10.4329/wjr.v10.i7.65 (Yayın No: 5784915)
14.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT (2018). Evaluating Ossifications of the Nuchal Ligament with Cervical Computed Tomography. The Eurasian Journal of Medicine, 50(1), 23-27., Doi: 10.5152/eurasianjmed.2018.17314 (Yayın No: 5784807)
15.ACU BERAT,GÜVEN MEHMET EMRAH,KAPTAN MEHMET ALİ,ÖZTUNALI ÇİĞDEM,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,KARA TAYLAN (2018). Duplex Doppler Sonographic Assessment of the Superior Mesenteric Artery in Patients With Mesenteric Panniculitis. Journal of Ultrasound in Medicine, 37(1), 165-172., Doi: 10.1002/jum.14314 (Yayın No: 5851594)
16.GÖKÇE ERKAN,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,FIRAT MEHMET MURAT,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2017). Time-Resolved Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Angiography Versus Digital Subtraction Angiography in Internal Carotid Artery Stenosis. Journal of Contemporary Medicine, 7(3), 208-216., Doi: 10.16899/gopctd.349805 (Yayın No: 5854689)
17.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,SADE RECEP (2017). Radiological imaging findings of Dyke–Davidoff–Masson syndrome. Acta Neurologica Belgica, 117(4), 885-893., Doi: 10.1007/s13760-017-0778-7 (Yayın No: 5851485)
18.GÖKÇE ERKAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,FIRAT MEHMET MURAT (2016). Effect of interventional neuroradiological applications conducted during and after MRI examinations with gadolinium on contrast agent diffusion in subarachnoid space. Journal of Contemporary Medicine, 6(4), 283-290., Doi: 10.16899/gopctd.280973 (Yayın No: 5852687)
19.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT (2016). Radiological imaging findings of scheuermann disease. World Journal of Radiology, 8(11), 895-901., Doi: 10.4329/wjr.v8.i11.895 (Yayın No: 5852393)
20.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU LEYLA,ACU BERAT (2016). Computed tomography findings in multiple simultaneous intracerebral hemorrhages. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 9(6), 10414-10423. (Yayın No: 5711997)
21.ACU BERAT,KARA TAYLAN,TOPALOĞLU AŞCI SAFİYE,BEYHAN MURAT (2015). Radiologic findings of intrapancreatic accessory spleen. Journal of Contemporary Medicine, 5(2), 140-143., Doi: 10.16899/ctd.91497 (Yayın No: 5854876)
22.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT (2015). Evaluation of Oral Anticoagulant-Associated Intracranial Parenchymal Hematomas Using CT Findings. Clinical Neuroradiology, 25(2), 151-159., Doi: 10.1007/s00062-014-0292-8 (Yayın No: 5711901)
23.ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN (2014). Primer Vertebral Hidatik Kistin Radyolojik Bulguları. Journal of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 64-67. (Yayın No: 5854821)
24.BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN (2014). Abdominal duvar desmoid tümörünün radyolojik bulguları. Journal of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 1-3. (Yayın No: 5854814)
25.ACU BERAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,KARA TAYLAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH,BEYHAN MURAT (2014). Tibialis Anterior Kası Herniasyonu: MRG Bulguları. Journal of Contemporary Medicine, 4(2 EK), 76-78. (Yayın No: 5854843)
26.BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ALMUS FERDAĞ,ÖZTÜRK BANU,İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN (2014). Multidetector computed tomography findings of persistent left superior vena cava: a report of five cases. Respiratory Case Reports, 3(1), 60-65., Doi: 10.5505/respircase.2014.85570 (Yayın No: 5854862)
27.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,DENİZ DEMİR HELİN (2014). Computed tomography and magnetic resonance imaging findings of acquired dacryocystoceles. Clinical Imaging, 38(3), 241-245., Doi: 10.1016/j.clinimag.2013.12.016 (Yayın No: 5711882)
28.GÖKÇE ERKAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2014). Magnetic Resonance Imaging Findings of Developmental Venous Anomalies. Clinical Neuroradiology, 24(2), 135-143., Doi: 10.1007/s00062-013-0235-9 (Yayın No: 5711871)
29.KARA TAYLAN,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN (2013). Magnetic resonance imaging in diagnosis of the Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome. Diagnostic and Interventional Radiology, 19(3), 227-232., Doi: 10.4261/1305-3825.DIR.6341-12.1 (Yayın No: 5711783)
30.ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,YILMAZ ABDULKERİM,BEYHAN MURAT,ŞIVGIN HAKAN,ALMUS FERDAĞ (2013). A fatal condition in the thoracic aorta. Annals of Saudi Medicine, 33(5), 508-509., Doi: 10.5144/0256-4947.2013.508 (Yayın No: 5852479)
31.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,KÖNER ALİ EKREM,ÇELİKYAY FATİH,BEYHAN MURAT,ALMUS FERDAĞ,ACU BERAT (2013). Multidetector Computed Tomography Angiography Findings of Chronic-Contained Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Rupture with Severe Thoracal Vertebral Body Erosion. Case Reports in Radiology, 20131-4., Doi: 10.1155/2013/596517 (Yayın No: 5852467)
32.Yildir Ismail Cem,KUTLUTÜRK FARUK,TAŞLIYURT TÜRKER,Yelken Berna Murat,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ERKORKMAZ ÜNAL,YILMAZ ABDULKERİM (2013). Insulin resistance and cardiovascular risk factors in women with PCOS who have normal glucose tolerance test. GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, 29(2), 148-151., Doi: 10.3109/09513590.2012.730573 (Yayın No: 5710382)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,BİRİŞİK YAŞAR (2020). Baziler İnvajinasyonun Radyolojik Görüntüleme Bulguları. Van Tıp Dergisi, 27(3), 319-325., Doi: 10.5505/vtd.2020.72681 (Yayın No: 6417003)
2.KÖLÜKÇÜ ENGİN,BEYHAN MURAT (2019). Internal Urethrotomy in Patients with Bulbar Urethral Strictures After Transurethral Resection of the Prostate: Is it Reliable?. Eurasian Journal of Medical Investigation, 3(2), 132-136., Doi: 10.14744/ejmi.2019.93957 (Yayın No: 5785159)
3.KÖLÜKÇÜ ENGİN,Özbek Latif Mustafa,DERESOY FAİK ALEV,BEYHAN MURAT,Doğanay Yahya,Fırat Fatih (2019). Mesane Küçük Hücreli Karsinomu: Bir Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(11), 154-160. (Yayın No: 6356388)
4.KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN,ACU BERAT,ÖZTÜRK SAFFET,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,ÖNALAN ORHAN (2018). Anticoagulant-related abdominal hematomas:Clinical and CT findings. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 17(2), 50-61., Doi: 10.17941/agd.425110 (Yayın No: 5784872)
5.KÖLÜKÇÜ ENGİN,DOĞANAY YAHYA,BEYHAN MURAT,FIRAT FATİH,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,SÜMBÜL HACI AHMET,YILDIZ MEHMET İLHAN,ÜNSAL VELİD (2018). Kadınlarda Alt Üriner Sistem Semptomlarının Nadir Bir Nedeni Mesane Taşları: Bir Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(4), 185-190. (Yayın No: 6425145)
6.AKTÜRK YELİZ,FIRAT MEHMET MURAT,GÜVEN MEHMET EMRAH,BEYHAN MURAT (2016). Relation of the incidence of congenital variations and anomalies with intracranial aneurysms in intracranial arteries. Dicle Tıp Dergisi, 43(4), 515-520., Doi: DOI:10.5798/diclemedj.0921.2016.04.0722 (Yayın No: 5784685)
7.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER (2016). Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Kocatepe Tıp Dergisi, 17(1), 1-7. (Yayın No: 5854721)
8.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT (2016). Tekrarlayan Rinorenin Nadir Bir Nedeni: Etmoidal Ensefalosel. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 105-110. (Yayın No: 5854962)
9.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT (2016). Atlas Ark Anomalilerinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 35-42. (Yayın No: 5854733)
10.ACU BERAT,BEYHAN MURAT,BEKAR ÜLKÜ,GÜVEN MEHMET EMRAH,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,PINARBAŞILI TANSU (2015). Şiddetli Semilobar Holoprozensefalili Bir Olguda Fetal MRG Bulguları. Kocatepe Tıp Dergisi, 16(3), 223-226. (Yayın No: 5854949)
11.BEYHAN MURAT,ACU BERAT,BEKAR ÜLKÜ,PINARBAŞILI Tansu,ÇORAKLI Malik (2015). Tailgut kistinin MRG bulguları ve literatürün gözden geçirilmesi: Olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 20(1), 51-53. (Yayın No: 5784560)
12.ACU BERAT,BEYHAN MURAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,GÜVEN MEHMET EMRAH,PINARBAŞILI TANSU (2014). Cilde Fistülize Olan Brodie Apsesinin Radyolojik Bulguları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3), 207-214. (Yayın No: 5854921)
13.BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN (2014). Garré’nin Sklerozan Osteomiyelitinin Radyolojik Bulguları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 138-144. (Yayın No: 5854910)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KOYUNCU SERHAT,BEYHAN MURATXanthogranulomatous Pyelonephritis: Case Report. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Yayın No:6425019)
2.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ALATLI TUFAN,BEYHAN MURATRenal Infarct: A Case Report. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Yayın No:6425164)
3.OCAK KARATAŞ ŞÜKRÜYE FİRUZE,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKANEvaluating the Diagnostic Efficacy of Ultrasound-Guided Tru-Cut Biopsy on Breast Lesions by BI-RADS Classification. 4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences (Yayın No:6466419)
4.SADE RECEP,ÇALIŞ ALİYE GAMZE,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURATRight intrathoracic stomach case report. 22nd Annual Meeting of the European Society of Thoracic Imaging- ESTI (Yayın No:6427550)
5.ACU BERAT,SADE RECEP,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKENImaging findings of left renal vein and inferior vena cava thrombosis with psoas hematoma secondary to chronic pancreatitis with pseudocyst. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427572)
6.ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,GÜVEN MEHMET EMRAHComplete agenesis of the dorsal pancreas associated with acute pancreatitis. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427571)
7.ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ÇORAKLI MALİK,DENİZ ÇAĞLAR,SADE RECEP,GÖKÇE ERKANCT findings of strangulation of epiploic appendages in a paraumblical incisional hernia. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427568)
8.ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,BEYHAN MURAT,PINARBAŞILI TANSU,GÖKÇE ERKAN,ÇELİKYAY FATİHDetection of biliocutaneous fistula developed after hydatid cyst operation with MDCT-fistulography. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427564)
9.ACU BERAT,ÇALIŞIR CÜNEYT,ACU LEYLA,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURATSuprascapular nerve entrapment syndrome due to spinoglenoid notch cyst. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427563)
10.ACU BERAT,ACU LEYLA,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ÇALIŞIR CÜNEYTBipartite patella in association on with patellar fracture. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427562)
11.ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,ACU LEYLA,BEYHAN MURAT,ÇALIŞIR CÜNEYTMRI findings of diffuse synovial hemangioma of the knee joint. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427558)
12.ACU BERAT,ACU LEYLA,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİNAcute perforated appendicitis presenting as a subcapsular hepatic abscess. The XIIth Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427553)
13.ACU BERAT,ÇORAKLI MALİK,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURATHepatic cerebrospinal fluid pseudocyst as a complication of a ventriculoperitoneal shunt. 25th Annual Meeting and Postgraduate Course European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) (Yayın No:6427552)
14.ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN,BEYHAN MURAT,KARA TAYLANMagnetic resonance imaging findings of symptomatic paraurethral corpus spongiosum cyst. 20th European Sympsoium on Urogenital Radiology (ESUR) (Yayın No:6427544)
15.ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN,BEYHAN MURAT,KARA TAYLAN,ÇORAKLI MALİKAnticoagulant related intramural hematoma of the renal collecting system. 20th European Sympsoium on Urogenital Radiology (ESUR) (Yayın No:6427536)
16.ACU BERAT,ÇORAKLI MALİK,GÖKÇE ERKAN,KARA TAYLAN,BEYHAN MURAT,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİNRole of fetal magnetic resonance imaging in diagnosis of central nervous system related anomalies. 20th European Sympsoium on Urogenital Radiology (ESUR) (Yayın No:6427533)
17.ACU BERAT,FIRAT MEHMET MURAT,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİNEndovascular treatment of cirsoid type of spontaneous bilateral renal arteriovenous fistula. 20th European Sympsoium on Urogenital Radiology (ESUR) (Yayın No:6427531)
18.ACU BERAT,KURTULUŞ ÖZTÜRK ESİN,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,KARA TAYLANMagnetic resonance imaging findings of inflammatory myofibroblastic tumor of urinary bladder. 20th European Sympsoium on Urogenital Radiology (ESUR) (Yayın No:6427528)
19.ACU BERAT,ACU LEYLA,KARA TAYLAN,GÖKÇE ERKAN,ÇORAKLI MALİK,BEYHAN MURATA rare cause of acute pancreatitis: periampullary extraluminal duodenal diverticulum. The IXth Balkan Congress of Radiology The XVIIIth National Congress of Radiology and Medical Imaging October (Yayın No:6427524)
20.ACU BERAT,KARA TAYLAN,GÖKÇE ERKAN,ACU LEYLA,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİHA giant hepatic angiomyolipoma associated with renal angiomyolipomas: radiologic findings. The IXth Balkan Congress of Radiology The XVIIIth National Congress of Radiology and Medical Imaging (Yayın No:6427520)
21.ACU BERAT,KARA TAYLAN,BEYHAN MURAT,ACU LEYLA,ACU RUŞENHypothenar hammer syndrome caused by posttraumatic distal unlar artery aneurysm:Radiological findings. 18 th Annual congress of the European society of musculoskeletal radiology (ESSR) (Yayın No:6427519)
22.ACU BERAT,ACU LEYLA,KARA TAYLAN,BEYHAN MURAT,ACU RUŞENTripartite patella: CT and MRI findings. 18 th Annual congress of the European society of musculoskeletal radiology (ESSR) (Yayın No:6427515)
23.ACU BERAT,BEKAR ÜLKÜ,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,BEYHAN MURATMDCT imaging findings of GI lipomas. 21 th Annual meeting of European society of gastrointestinal and abdominal radiology (ESGAR) (Yayın No:6427513)
24.ACU BERAT,KARA TAYLAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,BEYHAN MURATUnusual presentation of Amyand’s Hernia: MDCT Findings. 21 th Annual meeting of European society of gastrointestinal and abdominal radiology (ESGAR) (Yayın No:6427511)
25.KARA TAYLAN,ACU BERAT,BEYHAN MURATAbdominal wall endometriosis developed after the cesarean section. 7th. Balkan Congress of Radiology (Yayın No:6427507)
26.GÖKÇE ERKAN,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,FIRAT MURAT,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKENTime Resolved Contrast Enhanced MR Angiography versus Digital Subtraction Angiography in Internal Carotid Artery Stenosis. American Society of Neuroradiology (ASNR) 49th. Annual Meeting The Foundatiton of The ASNR Symposium (Yayın No:6424938)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURATKalvaryal Lezyonların Görüntüleme Bulguları. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı (Yayın No:5648030)
2.BEYHAN MURAT,SADE RECEPBenign ve Malign Tiroid Nodüllerini Ayırmada Dinamik Kontrastlı Perfüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemenin Kullanımı. Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı (Yayın No:6424941)
3.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURATMagnetic resonance imaging findings of cauda equina redundant nerve roots. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 29. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6472854)
4.ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKENRotator manşet sıkışma sendromu ile ilişkili Os akromiyale: MRG ve BT bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2011 (Yayın No:6438566)
5.ACU BERAT,PINARBAŞILI TANSU,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,GÖKÇE ERKANAnterior krusiyat ligamanın (ACL) mukoid dejenerasyonu: MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2011 (Yayın No:6438564)
6.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURATNecrotic Leukoencephalopathy due to Complex Type 1 Respiratory Chain Deficiency. Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı (Yayın No:6427576)
7.KÖLÜKÇÜ ENGİN,KILIÇ ŞAHİN,BEYHAN MURAT,ULUOCAK NİHAT,ERDEMİR FİKRETPenil Mondor Hastalığı: Olgu Sunumu. Güncel Androloji Sempozyumu (Yayın No:6425848)
8.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURATServikal BT’de 4 adet nukhal sesamoid kemik saptanan olgu. Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6425846)
9.KARAKUŞ KAYHAN,BEYHAN MURAT,ATALAR MEHMET HAYDAR,GÖKÇE ERKANAort koarktasyonu, parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi ve aberran sağ subklavian arter birlikteliği: çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2017 (Yayın No:6425843)
10.BEYHAN MURAT,KARAKUŞ KAYHAN,GÖKÇE ERKAN,ATALAR MEHMET HAYDARİnkomplet annuler pankreas çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2017 (Yayın No:6425842)
11.KARAKUŞ KAYHAN,ATALAR MEHMET HAYDAR,GÖKÇE ERKAN,ACU LEYLA,BEYHAN MURATTravmatik intrakistik akut hemoraji ile presente olmuş araknoid kist. Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6425840)
12.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURATHemimegalensefalili iki olgunun radyolojik görüntüleme bulguları. Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6425838)
13.GÖKÇE ERKAN,UYANIK DENİZ,BEYHAN MURATSkalpte yerleşmiş dev proliferatif trikilemmal kistin bilgisayarlı tomografi bulguları. Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6425831)
14.KARAKUŞ KAYHAN,GÖKÇE ERKAN,İŞLEYEN MUSTAFA,ÖZAY YUSUF,BEYHAN MURATOrbital Kavernöz Malformasyon MRG Bulguları Olgu Sunumu. Antropoloji Radyoloji Anatomi Kongresi (ARA 2015) (Yayın No:6425819)
15.ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,BEYHAN MURATHemanjioma bağlı atravmatik splenik rüptür.. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2015 (Yayın No:6425818)
16.KARAKUŞ KAYHAN,SAÇMACI HİKMET,DEMİRCİ SEDEN,BEYHAN MURATGeçici Abducens Paralizisine Neden olmuş Nörobehçet Hastalığı’nda MRG bulguları olgu Sunumu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2015 (Yayın No:6425815)
17.KARAKUŞ KAYHAN,TİMUÇİN HASAN,BEYHAN MURAT,ATALAR MEHMET HAYDARNadir bir emboli sebebi olarak koltuk değneği kullanımı olgu sunumu BT anjiografi ve US bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014 (Yayın No:6425808)
18.KARAKUŞ KAYHAN,ATALAR MEHMET HAYDAR,BEYHAN MURATHerediter Hemorajik Telenjiektazili hastada Karaciğer tutulumu US, RDUS ve bulguları olgu sunumu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014 (Yayın No:6425805)
19.SEZER HANDE,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİK AHMET ORHAN,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,YILDIZHAN ÇAKMAK FERDANE,BEYHAN MURAT32 Haftalık Gebede Spontan Pnömomediastinum. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014 (Yayın No:6425803)
20.SEZER HANDE,ÇELİK AHMET ORHAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,YILDIZHAN ÇAKMAK FERDANE,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,BEYHAN MURATSistemik Malignite Olmaksızın Limbik Ensefalit Klinik ve MR Bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014, (Yayın No:6425800)
21.KARAKUŞ KAYHAN,ATALAR MEHMET HAYDAR,BEYHAN MURAT,DEMİRCİ SEDENKalvaryal kemikte kalınlaşmaya ve tonsiller herniasyona yol açmış myelofibrozis olgusunda MRG bulguları olgu sunumu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014 (Yayın No:6425796)
22.DENİZ ÇAĞLAR,GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,BEYHAN MURATGalen veni malformasyonlu bir olgunun obstetrik ultrasonografi bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2014 (Yayın No:6425790)
23.BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,ÖZTÜRK BANU,DAŞAR UFUK,ALMUS FERDAĞ,ALMUS EDAÖzefagobronşiyal fistül olgusunun radyolojik bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2013 (Yayın No:6425782)
24.BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,SADE RECEP,ALMUS FERDAĞ,DAŞAR UFUKBronkojenik kist olgusunun manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2013 (Yayın No:6425778)
25.ACU BERAT,KARA TAYLAN,ACU LEYLA,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURATBilateral patellar osteonekroz. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2013 (Yayın No:6425774)
26.BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN,ALMUS FERDAĞ,DAŞAR UFUK,ALMUS EDAMediastinit olgularının radyolojik bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2013 (Yayın No:6425772)
27.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,BEYHAN MURAT,YILMAZ AYŞE,ÇELİKYAY FATİH,DAŞAR UFUKAntimon maruziyetine bağlı akciğer tutulumu klinik ve radyolojik bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2013 (Yayın No:6425758)
28.BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,ALMUS FERDAĞ,ÖZMEN ZAFERİnen aortada yüzen serbest trombüs: Olgu sunumu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425756)
29.BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ALMUS FERDAĞ,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN,SADE RECEPPersistan sol süperior vena kava çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425754)
30.ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ÇORAKLI MALİK,ACU LEYLAMenenjiyomu taklit eden tiroid foliküler karsinomunun dural metastazı. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425753)
31.GÖKÇE ERKAN,AYAN ERDOĞAN,ÇELİKYAY FATİH,ACU BERAT,ÇORAKLI MALİK,BEYHAN MURATSol Brakiyal Pleksopatiye Yol Açan Vertebral Osteoid Osteoma. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425751)
32.ACU BERAT,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKAN,ACU LEYLA,ÇELİKYAY FATİHAbdominal kitle olarak prezente olan dev lumbosakral vertebra osteokondromu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425748)
33.ACU BERAT,KARA TAYLAN,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKANEl bileği fleksör tendon kılıfı içinde oluşan multipl pirinç-benzeri nodüller ile karakterize kronik tenosinovit. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425747)
34.ACU BERAT,DAŞAR UFUK,GÖKÇE ERKAN,ÇORAKLI MALİK,BEYHAN MURATİntrapankreatik aksesuar dalak içinde gelişen epidermoid kist. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2012 (Yayın No:6425743)
35.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERATGaucheromalı Bir Olgunun Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı (Yayın No:6425742)
36.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKENDyke-Davidoff-Masson Sendromu: Olgu sunumu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı (Yayın No:6425741)
37.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİHİntrakraniyal Dural Metastazların BT ve MRG Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı (Yayın No:6425740)
38.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİHMultipl Kraniyal Sinir Schwannomları ve Servikotorakal Pleksiform Nörofibromlar Saptanan Nörofibromatozis Tip 2 Olgusunun MRG Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı (Yayın No:6425739)
39.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU BERAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKENİzole Korpus Kallozum Tutulumuyla Karakterize Ensefalitin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı (Yayın No:6425737)
40.BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,ALMUS FERDAĞ,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,DENİZ ÇAĞLARDiafragma lipomu olgusunun bilgisayarlı tomografi bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425735)
41.BEYHAN MURAT,ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,FIRAT MEHMET MURATTiroservikal trunkustan köken alan sağ vertebral arter: Olgu sunumu. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425733)
42.BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,DENİZ ÇAĞLAR,GÖKÇE ERKANMemede filloides tümörü olgusunun US ve MRG bulguları”. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425718)
43.ACU BERAT,KARA TAYLAN,BEYHAN MURAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKANUlnar nöropatinin MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425715)
44.ACU BERAT,KARA TAYLAN,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURATAilesel Akdeniz Ateşi ile birliktelik gösteren Kienböck hastalığı: MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425696)
45.ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ACU BERAT,ÇELİKYAY FATİH,GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,PINARBAŞILI TANSULateral epikondilitin eşlik ettiği dirsek sinovyal fold sendromu. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425687)
46.ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ÇELİKYAY FATİH,BEYHAN MURAT,PINARBAŞILI TANSU,GÖKÇE ERKAN,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKENEkstremitelerde görülen intramüsküler hemanjiyomların radyolojik bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425684)
47.ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,GÖKÇE ERKAN,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT,FIRAT MEHMET MURATSfenoid sinüs schwannomunun BT ve MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425682)
48.ACU BERAT,ÇORAKLI MALİK,DENİZ ÇAĞLAR,BEYHAN MURAT,SADE RECEP,ALMUS FERDAĞPankreatik lipom: US, BT ve MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425679)
49.PINARBAŞILI TANSU,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,ALMUS FERDAĞ,SADE RECEP,ÇORAKLI MALİKPelvik lipomatozisin BT ve MRG bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425491)
50.DENİZ ÇAĞLAR,ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,BEYHAN MURAT,ÇORAKLI MALİK,GÖKÇE ERKAN,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKENParsiyel ve komplet dorsal pankreatik agenezili olgularda BT bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2011 (Yayın No:6425486)
51.DENİZ ÇAĞLAR,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,KOÇ SEMA,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİHDental enfeksiyon sonrası gelişen nekrotizan desenden mediastinit ve mediasten absesi olgusunun BT bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425481)
52.ÇORAKLI MALİK,ACU BERAT,DENİZ ÇAĞLAR,SADE RECEP,BEYHAN MURATBochdalek hernisi ile birliktelik gösteren iskelet anomalileri : Prenatal US ve MRG bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425476)
53.ÇORAKLI MALİK,ACU BERAT,DENİZ ÇAĞLAR,SADE RECEP,BEYHAN MURATArnold-Chiari II ve Bochdalek hernisi birlikteliği : Prenatal US ve MRG bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425472)
54.PINARBAŞILI TANSU,ACU BERAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,BEYHAN MURATBilateral ana peroneal sinir injurisi : MRG bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425465)
55.ACU BERAT,KARA TAYLAN,PINARBAŞILI TANSU,BEYHAN MURAT,GÜVEN MEHMET EMRAHTarsal koalisyonun BT ve MRG bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425462)
56.PINARBAŞILI TANSU,ACU BERAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,GÜVEN MEHMET EMRAH,BEYHAN MURATUterin adenomiyozis’in MRG bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425461)
57.ACU BERAT,ÇORAKLI MALİK,BEYHAN MURAT,PINARBAŞILI TANSUBariatrik cerrahi sonrası gelişen çekal volvulus. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2010 (Yayın No:6425458)
58.SARIKAYA BAŞAR,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,GÜVEN MEHMET EMRAH,BEYHAN MURAT,ÖKSÜZ NİHAL,FIRAT MEHMET MURATIII-XII kranial sinirlerin intrasisternal segmentlerinin 1.5 T MR cihazı ile görüntülenmesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2009 (Yayın No:6425456)
59.PINARBAŞILI TANSU,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,TOPALOĞLU AŞÇI SAFİYE,GÜVEN MEHMET EMRAHDev kistik feokromasitoma: Radyolojik Bulgular. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2009 (Yayın No:6425453)
60.BEKAR ÜLKÜ,ACU BERAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,BEYHAN MURAT,FIRAT MEHMET MURATYenidoğan döneminde saptanan spinal kord anomalileri ve posterior füzyon defektlerinin yüzeyel US ile değerlendirilmesi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi- TURKRAD 2008 (Yayın No:6425451)
61.BEYHAN MURAT,KARAKUŞ KAYHANİntraabdominal Yabancı Cisim Tanısında Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Bulguları. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi (Yayın No:6424966)
62.KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,BEYHAN MURATTestis torsiyonun değerlendirilmesinde renkli Doppler ultrasonografi duyarlılığı. 14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Yayın No:6424963)
63.BEYHAN MURAT,GÖKÇE ERKANBeyin ölümünün bilgisayarlı tomografi anjiografi ile değerlendirilmesi. Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6424951)
64.GÖKÇE ERKAN,SADE RECEP,BEYHAN MURATPolimikrogiri paternleri ve eşlik eden anomalilerin radyolojik bulguları. Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi (Yayın No:6424949)
65.GÖKÇE ERKAN,BEYHAN MURAT,ACU LEYLA,ACU BERATRadyolojik Görüntüleme Bulguları Eşliğinde Dural Metastazların Değerlendirilmesi. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, (Yayın No:6424947)
66.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,BEYHAN MURAT,ÇELİKYAY FATİH,ACU BERAT,GÖKÇE ERKAN,FIRAT MEHMET MURAT,ERKORKMAZ ÜNALArkus aorta varyasyonları anevrizma gelişimi açısından bir belirteç olabilir mi?. Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2011 (Yayın No:6424945)
67.BEYHAN MURAT,SADE RECEP,OĞUL HAYRİ,POLAT GÖKHAN,PİRİMOĞLU RÜSTEM BERHAN,KANTARCI ABDULMECİTÇocuklarda Dural Sinüslere Beyin Herniasyonlu Araknoid Granülasyonların 3T Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı (Yayın No:5855011)
Üniversite Dışı Deneyim

2018-2019BAŞHEKİM YARDIMCISITOKAT DEVLET HASTANESİ, (Kamu)
2014-2019RADYOLOJİ UZMANITOKAT DEVLET HASTANESİ, (Kamu)
2012-2014RADYOLOJİ UZMANITOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ, ZORUNLU HİZMET, (Kamu)
2007-2007AİLE HEKİMİSAMSUN ÇARŞAMBA AĞCAGÜNEY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, (Kamu)
2005-2007PRATİSYEN HEKİMSAMSUN HAVZA GİDİRLİ SAĞLIK OCAĞI, (Kamu)
Kurs
1.Türk Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 3. Kurs, İstanbul, Kurs, 27.02.2015-01.03.2015 (Ulusal)
2.Türk Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 2. Kurs, İstanbul, Kurs, 26.09.2014-28.09.2014 (Ulusal)
3.Türk Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 4. Kurs, İstanbul, Kurs, 26.06.2015-28.06.2015 (Ulusal)
4.Türk Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 1. Kurs, İstanbul, Kurs, 25.04.2014-27.04.2014 (Ulusal)
5.Türk Radyoloji Derneği Kış Okulları Kursu, Türk Radyoloji Derneği Kış Okulları Kursu 2, Antalya, Kurs, 21.12.2010-24.12.2010 (Ulusal)
6.Türk Nöroradyoloji Derneği Pediatrik Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 1. Kursu, Ankara, Kurs, 20.12.2019-22.12.2019 (Ulusal)
7.Abdominopelvik MRG Kursu, Abdominopelvik MRG Kursu, Samsun, Kurs, 19.10.2014-19.10.2014 (Ulusal)
8.26th Advanced Course in Diagnostic Neuroradiology, European Society of Neuroradiology 2019, Oslo, Kurs, 19.09.2019-19.09.2019 (Uluslararası)
9.Türk Nöroradyoloji Derneği Pediatrik Nöroradyoloji Diploması, 1. Dönem 2. Kurs, Ankara (Online), Kurs, 18.12.2020-20.12.2020 (Ulusal)
10.Türk Radyoloji Derneği Kış Okulları Kursu, Türk Radyoloji Derneği Kış Okulları Kursu 1, Antalya, Kurs, 16.12.2010-20.12.2010 (Ulusal)
11.Çok kesitli BT Kursu 2015, Hacettepe Çok kesitli BT Kursu Kesitlerde Radyolojik- Patolojik Korelasyon, Ankara, Kurs, 10.04.2015-11.04.2015 (Ulusal)
12.Nöraradyoloji-Baş Boyun Kursu: İnflamasyon, Uluslararası Katılımlı Türk Radyoloji Derneği “40. Radyoloji Kongresi”, Antalya, Kurs, 08.11.2019-08.11.2019 (Ulusal)
13.Temel Girişimsel Radyoloji Kursu, Temel Girişimsel Radyoloji Kursu, Antalya, Kurs, 04.11.2016-06.11.2016 (Ulusal)
14.European School of Radiology (ESOR), Urogenital Radiology, Kusadası, Kurs, 04.10.2018-04.10.2018 (Uluslararası)
Çalıştay
1.CT Cardiak Workshop, GE Cardiak Workshop, İstanbul, Çalıştay, 10.10.2019-11.10.2019 (Uluslararası)
Sertifika
1.Türk Nöroradyoloji Derneği Türk Nöroradyoloji Diploması, Avrupa Radyoloji, Avrupa Nöroradyoloji, Türk Nöroradyoloji Dernekleri ve Yeterlilik kurullarının belirlediği eğitim programında yer alan standart Nöroradyoloji bilgilerine sahip olup, bu konudaki standart uygulamalı Nöroradyoloji eğitimini başarıyla tamamlamış, gerekli diğer mesleki ve bilimsel kriterleri karşılayarak üst uzmanlık belgesi olan Türk Nöroradyoloji Diplomasını almaya hak kazanmak. Diploma No:79, İstanbul, Sertifika, 25.10.2015 (Ulusal)
2.Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Yeterlilik Belgesi, Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından yapılan kuramsal ve beceri sınavlarındaki başarı. Belge No: 178, Ankara ve İzmir, Sertifika, 02.06.2013 (Ulusal)
Çalışma
1.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İleri Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme, Erzurum, Çalışma, 01.11.2015-30.11.2015 (Ulusal)