GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NİHAT YEŞİLAYERž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Nihat YEŞİLAYER

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

nihat.yesilayer@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Sinop Üniversitesi (1999- 2007)

Su Ürünleri Fakültesi -

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1994- 1997)

Fen Bilimleri Enstitüsü -

LİSANS, Sinop Üniversitesi (1988- 1992)

Su Ürünleri Fakültesi - Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Yağ Oranı Yüksek Rasyonlara Katılan Doğal Ve Sentetik Karotenoidlerin Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus Mykiss) Pigmentasyon Düzeyi Ve Büyüme Performansına Etkileri", Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 2007

YÜKSEK LİSANS, "Farklı Yemlerin Damızlık Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus Mykiss) Yumurta Üretimi Ve Kalitesine Etkileri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Su Ürünleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi(2015- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü(2009- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Sinop Üniversitesi/ Su Ürünleri Fakültesi/ Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/ Yetiştiricilik Anabilim Dalı, (2005- 2007)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Su Ürünleri Bölümü(1994- 2005)


İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Su Ürünleri Mühendisliği Pr., (2010- Devam Ediyor)

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Su Ürünleri Mühendisliği Pr., (2011- Devam Ediyor)

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tarımsal Uygulama Ve Araştırma Merkezi, (2012- 2013)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, (2009- 2012)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü, (1997- 2002)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Murat COŞKUN, "Kocaeli İli Su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmelerinin Yapısal Ve Biyo-Teknik Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Burhan ÖZBARUTÇU, "Almus Baraj Gölünde Ağ Kafeslerde İki Farklı Ticari Yem İle Beslenen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus Mykiss) Büyüme Performansı, Yem Tüketimi Ve Balık Etindeki Yağ Asidi Profilindeki Değişimlerin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Erol TÜRK, "Ticari Balık Yemi İle Beslenen Damızlık Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Ve Dere Alabalığı (Salmo Trutta Spp.) Yumurtalarındaki Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, H. Muhittin GÖREN, "Tokat İli Su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmelerinin Yapısal Ve Biyo-Teknik Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, İsmail Eralp KAYMAK, "Bitkisel Protein Bazlı Juvenil Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Yemlerine Betain İlavesinin Balığın Büyüme Performansı Ve Yem Tüketimi Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013

Editörlük

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, RootIndexing, Cosmos Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF).), Dergi, Editör, GOÜ, 15.12.2016

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF).), Dergi, Editör, GOÜ, 18.05.2016

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırmalar Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR)), Dergi, Editör, GOÜ

Journal Of New Results In Scıence (RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018 - 30.04.2018

Journal Of New Results In Scıence (RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2017 - 30.06.2017

Journal Of New Results In Scıence (COSMOS IMPACT FACTORGOOGLE SCHOLAR,RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX,DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI),JOUR INFORMATICS,PUBLONS,ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY,INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),GLOBAL IMPACT FACTOR,JOURNAL INDEX.), Dergi, Editör, GOÜ, 15.09.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, citefactor, cosmos), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology, 15.10.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Citefactor, Cosmos, BASE, Index copernicus), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology, 15.09.2016

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Ayekin Bülent,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT, (2018). "Karakaya Baraj Gölü (Malatya) Ağ Kafes Sistemlerinde Alabalık Yetiştiriciliği İçin Taşıma Kapasitesinin Tahmini", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad, 7(3), 101-110. (Yayın No: 4732729)

GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,Polat Selçuk,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM, (2017). "Ağrı İli Merkez İlçede Yaşayan Bireylerin Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi", Gaziosanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Anstitüsü Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 26-35. (Yayın No: 3892746)

KARSLI ZAFER,ARAL MUSTAFA ORHAN,YEŞİLAYER NİHAT, (2016). "The Effects Of Different Proportions Of The 17 Estradiol And 17 Methyltestosterone On Growth Sex Reversal And Skin Colouration Of The Electric Blue Hap İ Sciaenochromis Ahli İ Trewavas 1935 Title", Aquaculture Research, 47(2), 640-648., Doi: 10.1111/are.12524 (Yayın No: 2928608) [SCI-Expanded]

KABA NİLGÜN,Çorapçı Benginur,ERYAŞAR KÜBRA,YÜCEL ŞENNAN,YEŞİLAYER NİHAT, (2014). "Determınatıon Of Shelf Lıfe Of Fısh Ball Marınated After Fryıng Proces", Italıan Journal Of Food Scıence, 26(2), 162-168., Doi: 337914500006 (Yayın No: 2933466)

NİHAT YEŞİLAYER, MAHFUZ ELMASTAŞ, ŞENOL AKIN, NUSRET GENÇ, HÜSEYİN AKŞİT, (2014). "The Effects Of Various Antioxidants Diets Containg Tocopherol Acetate And Daphne Leave Extract On Growth Parameters And Fatty Asit Compositions Of Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss", Journal Of Agrıcultural Faculty Of Gazıosmanpasa Unıversıty, 31(1), 73-84., Doi: 10.13002/jafag724 (Yayın No: 1017269)

YEŞİLAYER NİHAT,GENÇ NUSRET, (2013). "Comparison Of Proximate And Fatty Acid Compositions Of Wild Brown Trout And Farmed Rainbow Trout", South African Journal Of Animal Science, 43(1), 88-97., Doi: 10.4314/sajas.v43i1.11 (Yayın No: 2933236) [SCI-Expanded]

YEŞİLAYER NİHAT,KABA NİLGÜN,ERDEM MEHMET EMİN, (2013). "Effect Of Different Dietary Carotenoids On Total Carotenoid Concentration And Tbars During Frozen Storage Rainbow Trout Flesh", Journal Of New Results İn Science, 3(1), 1-9. (Yayın No: 2940266)

NİHAT YEŞİLAYER, MUHİTTİN GÖREN, (2013). "Tokat Ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal Ve Biyo Teknik Analizi", Journal Of Agrıcultural Faculty Of Gazıosmanpasa Unıversıty, 30(1), 41-51., Doi: 10.13002/jafag184 (Yayın No: 1017263)

YEŞİLAYER NİHAT,ARAL MUSTAFA ORHAN,KARSLI ZAFER,ÖZ MERYEM,Yağcı Feraye, (2011). "The Effects Of Different Carotenoid Sources On Skin Pigmentation Of Goldfish Carassius Auratus", The Israeli Journal Of Aquaculture - Bamidgeh, 63(1), 1-9., Doi: IIC:63.2011.523 (Yayın No: 2933362)

YEŞİLAYER NİHAT,ÖZ MERYEM,KARSLI ZAFER,ARAL MUSTAFA ORHAN,KARAÇUHA ALİ,ÖZ ÜNAL, (2011). "Growth Performance And Feed Utilization Of Koi Carp Cyprinus Carpio L 1758 Fed Partial Or Total Replacement Of Fish Meal With Hazelnut Meal And Soybean Meal", Journal Of Animal And Veterinary Advances, 10(15), 1956-1961., Doi: 10.3923/javaa.2011.1956.1961 (Yayın No: 2939868)

YEŞİLAYER NİHAT,Erdem Muammer, (2011). "Effects Of Oleoresin Paprika Capsicum Annum And Synthetic Carotenoids Canthaxantin And Astaxanthin On Pigmentation Levels And Growth İn Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss W", Journal Of Anımal And Veterınary Advances, 101875-1882., Doi: 862LH (Yayın No: 2933872)

ERDEM MEHMET EMİN,YEŞİLAYER NİHAT,KABA NİLGÜN, (2009). "Effects Of Organic And Synthetic Carotenoids On The Sensory Quality And Chemical Composition Of Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss W 1792", Journal Of Animal And Veterinary Advances, 8(1), 33-38., Doi: 2009.33.38 (Yayın No: 2939911)

YEŞİLAYER NİHAT,Erdem Muammer,ARAL MUSTAFA ORHAN,KARSLI ZAFER, (2008). "A Study Of Color Back Transformation İn Rainbow Trout Oncorhyncus Mykiss Fed By Feed Containing Carotenoids With İnstrumental Physical And Color Card Methods", Journal Of Fisheriessciences.Com, 2(1), 560-569., Doi: 10.3153/jfscom.mug.200757 (Yayın No: 2940174)

YEŞİLAYER NİHAT,DOĞAN GAYE,Erdem Muammer, (2008). "The Use Of Natural Carotenoid Sources İn Fish Feed", Journal Of Fisheriessciences.Com, 2(3), 241-251., Doi: 10.3153/jfscom.mug.200709 (Yayın No: 2940233)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YEŞİLAYER NİHAT,AKIN ŞENOL,Çoşkun Murat, (2016). "Su Ürünleri Mühendislerinin Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırmalar Dergisi, (13), 1-12. (Yayın No: 2965479)

YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL, (2016). "Gökkuşağı Alabalığı Rasyonlarında Protein Kaynağı Olarak Balık Unu Yerine Farklı Oranda Gammarus Spp Ununun Kullanımının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (12), 70-79. (Yayın No: 2955512)

BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KAYMAK NEHİR,KILIÇ ORHAN METE,Çetin Evren,DAL TARIK,POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,DOĞAN HAKAN METE, (2016). "Tokat Yöresinde Balık Çeşitliliğinin Dağılımı", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (13), 69-86. (Yayın No: 2967894)

KARSLI ZAFER,ARAL MUSTAFA ORHAN,YEŞİLAYER NİHAT, (2014). "Farklı Oranlarda Yeme İlave Edilen İki Farklı Hormonun 17 Estradiol 17 Metiltestosteron Ahli Çiklit Sciaenochromis Ahli Trewavas 1935 Balığında Üremeye Olan Etkisi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (9), 81-88. (Yayın No: 2974755)

YEŞİLAYER NİHAT,Kaymak İsmail Eralp,Gören Muhuttin,KARSLI ZAFER, (2013). "Balık Yemlerinde Balık Ununa Alternatif Bitkisel Protein Kaynaklarının Kullanım Olanakları", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (4), 12-30. (Yayın No: 2985382)

YEŞİLAYER NİHAT,Gören Muhuttin,Kaymak İsmail Eralp, (2013). "Mevcut Durum Ve Destekleme Politikaları Bakış Açısından Türkiye Ve Avrupa Birliği Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (3), 59-75. (Yayın No: 2985501)

YEŞİLAYER NİHAT,Bircan Recep, (2013). "Farklı Yemlerin Damızlık Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus Mykiss Yumurta Verimi Ve Yumurta Kalitesine Etkileri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (8), 1-14. (Yayın No: 2974712)

YEŞİLAYER NİHAT, (2013). "Tokat İli Almus Baraj Gölünde Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Ve Biyo Teknik Analizi", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 28(2), 13-28. (Yayın No: 2973221)

KARAMAN SEDAT,YEŞİLAYER NİHAT, (2012). "Alabalık Tesisleri Ve Havuzlarının Planlama İlkeleri", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(2), 138-146. (Yayın No: 2975080)

TURGUT NEARY EMİNE,Develi Nermin,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM, (2011). "Seasonal Occurrence Of Ligula İntestinalis Infection İn Cyprinids From Almus Dam Lake Turkey", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 14(3), 9-11. (Yayın No: 2975058)

YEŞİLAYER NİHAT,KARSLI ZAFER,DOĞAN GAYE,ARAL MUSTAFA ORHAN, (2008). "Damızlık Balıkların Performans Ve Yumurta Kaliteleri Üzerine Karotenoid İçeren Yemlerin Etkisi", Eğirdir Su Ürünleri Fakültes Dergisi, 4(1-2), 86-93. (Yayın No: 2968241)

YEŞİLAYER NİHAT,Erdem Muammer,IŞILDAK ÖMER, (2007). "Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus Mykiss Walbaum Etinde Bulunan Karotenoidlerin Astaksantin Ve Kantaksantin Hplc Metodu İle Analiz Yapım Tekniği", Sucul Yaşam Dergisi, (5-8), 788-797. (Yayın No: 2974597)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,Baklan Özlem,POLAT FATİH,YEŞİLAYER NİHAT (2017). Determination of suitable fields for fish breeding by using GIS and RS techniques: the case of Almus Dam Lake. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3981800)

YEŞİLAYER NİHAT,Yeşilayer Melih,BUHAN EKREM,YILDIRIM ARDA (2017). THE IMPORTANCE ORGANIC FISHERY AND APPLICABILITY OFALMUS DAM LAKE SEA CAGE SYSTEMS. Targid (Özet Bildiri) (Yayın No:3894594)

YEŞİLAYER NİHAT,Mutlu Gamze,BUHAN EKREM (2017). THE IMPORTANCE OF COLORING IN FISHES FROM THEECOLOGICAL AND AQUACULTURE. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3930519)

GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,KOÇHAN vedat,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). FOOD CONSUMPTION STRUCTURES AND PREFERENCES FROM MARDIN CITY CENTER. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3931006)

GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,POLAT SELÇUK,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). AĞRI İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞAYAN BİREYLERİN BALIKTÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3931746)

Ayekin Bülent,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE (2017). The Estimation of the Carrying Capacity of Karakaya Dam Lake for theIntensive Rainbow Trout Culture in Cage. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3930253)

ÇOBAN UĞUR,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT (2017). HISTORICAL DEVELOPMENT OF AQUACULTURE RESEARCHES AND EDUCATION IN TURKEY. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3931415)

YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM,YILDIRIM ARDA (2017). DETERMINATION OF RAINBOW TROUT MEAT COLOR REARED IN SEA CAGES IN ALMUS DAM LAKE BY PHYSICAL METHODS AND VISUAL COLOR CARDS. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3930711)

YEŞİLAYER NİHAT,Yoğurtcu Sercan,BUHAN EKREM (2017). TÜRKİYE SULARINA YERLEŞEN MAVİ YENGECİN(Callinectessapidus) EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (26-28 Ekim 2017) Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS (Özet Bildiri) (Yayın No:3897199)

BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,GÜREL ESRA,DOĞAN HAKAN METE (2017). MEDITERRANEAN DESIGN OF MIDDLE BLACK SEA: LOWERKELKİT BASIN. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3913111)

BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,DOĞAN HAKAN METE (2017). TOKAT İLİNDE BULUNAN BALIKLARIN İSTİLACILIK, ENDEMİKLİK VE IUCN RED LİST DURUMLARI. TARGİT 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3814415)

İskenderoğlu Dilşad,YEŞİLAYER NİHAT,DOĞAN HAKAN METE,KAYMAK NEHİR,BUHAN EKREM (2017). The Estimation of the Carrying Capacity of Atakoy Dam Lake for the Intensive Rainbow Trout Culture in Cage. International Ecology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3814275)

BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,Koçer Mehmet Ali T,POLAT FATİH,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,Dirim Buhan Saliha (2016). SPATIAL ANALYSIS AND MAPPING OF SUMMER TROPHIC LEVELS OF IMPORTANT LAKES IN CENTRAL BLACK SEA REGION BY GIS. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:2999021)

ÖZAYDIN YEŞİLAYER AYŞEİ SIDDIKA,YEŞİLAYER NİHAT (2016). Toxicological effects of agricultural pesticides on environmental and human health. 2nd international congress of forensic toxicology Industrial and Environmental Toxicology (Özet Bildiri) (Yayın No:2998165)

ÖZAYDIN YEŞİLAYER AYŞEİ SIDDIKA,YEŞİLAYER NİHAT (2016). BIOINDIKATORS AND ENVIROMENTAL POLLUTION. VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” (Özet Bildiri) (Yayın No:3000867)

YEŞİLAYER NİHAT,AKIN ŞENOL (2016). THE EFFECTS OF VARIOUS DIETARY ANTIOXIDANTS ON GROWTH AND SURVIVAL RATES OF RAINBOW TROUT Oncorhynchus mykiss AND FATTY ACID COMPOSITIONS AND QUALITY OF FILLETS DURING VARYING PERIODS OF FROZEN STORAGE. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences” (FABA) 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2987311)

YEŞİLAYER NİHAT,ÖZAYDIN YEŞİLAYER AYŞEİ SIDDIKA (2016). COMPARISON OF FLESH COLOUR ASSESSMENT METHODS FOR THREE DIFFERENT SALMONID SPECIES IN TURKISH MARKET. VII International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2016" (Özet Bildiri) (Yayın No:3000772)

YEŞİLAYER NİHAT,Kaymak İsmail Eralp (2016). EFFECT OF BETAINE SUPPLEMENTATION ON GROWTH PERFORMANCE FEED INTAKE AND FATTY ACID PROFILES IN THE PLANT PROTEIN BASED JUVENILE RAINBOW TROUT Oncorhynchus mykiss DIETS. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences” (FABA) (Özet Bildiri) (Yayın No:2998814)

DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT (2016). MODELLING SURFACE WATER TEMPERATURES OF IMPORTANT LAKES IN THE CENTRAL BLACK SEA REGION BY GIS AND RS. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences FABA 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2999082)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Almus baraj gölü su kalitesinin Yüzeyderin ve yer seçiminin sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği doğrultusunda CBS ve UA teknolojileri kullanılarak modellenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.06.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Isırgan Otu (Urtica Sp.), Kadife Çiçeği (Tagetes erecta), Yonca (Medicago sativa) Gibi Farklı Bitkilerden Elde Edilen Ekstraktların ve Sentetik Ksantofil (Lutein-Zeaksantin) Karotenoidin Yeme İlavesinin Sarı Prenses (Labidochromis caeruleus) Balığının Renklenme ve Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 28.11.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Bitkisel protein bazlı juvenile gökkuşağı alabalığı yemlerine betaıne ilavesinin balığın büyüme performansına etkisi", DİĞER (Tamamlandı)

"Tokat ili su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinin yapısal ve biyo teknik analizi", DİĞER (Tamamlandı)

"Bölge Balıkçılığının sürdürülebilirliği için Sertifikalı Yavru Balık Üretim Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi Tokat İl Özel İdaresi ", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"Almus baraj gölünün balıklandırılması ve Ağ Kafeslerde Gökkuşağı alabalığı üretimi projesi GOP Üniversitesi Almus Kaymakamlığı Yardımcı Araştırmacı ", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Yağ Oranı Yüksek Rasyonlara Katılan Doğal ve Sentetik Karotenoidlerin Gökkuşağı Alabalıklarında Oncorhynchus Mykiss Pigmentasyon Düzeyi ve Büyüme Performansına Etkileri ", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Farklı antioksidantların Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus mykiss yaşama oranı büyüme yağ asidi kompozisyonu ve donmuş depolama süresince fileto kalitesine etkileri ", BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:nihat.yesilayer@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1999-2007
Sinop Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi

Tez Adı:Yağ Oranı Yüksek Rasyonlara Katılan Doğal Ve Sentetik Karotenoidlerin Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus Mykiss) Pigmentasyon Düzeyi Ve Büyüme Performansına Etkileri
Yüksek Lisans
1994-1997
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı:Farklı Yemlerin Damızlık Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus Mykiss) Yumurta Üretimi Ve Kalitesine Etkileri
Lisans
1988-1992
Sinop Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği BölümüAkademik Görevler

Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Yardımcı Doçent
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
2005-2007
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/ YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
1994-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Farabi Koordinatörü
2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Erasmus Koordinatörü
2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
2012-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2009-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
1997-2002
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.H. Muhittin GÖREN, (2013)., "Tokat ili su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinin yapısal ve biyo-teknik analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.İsmail Eralp KAYMAK, (2013)., "Bitkisel protein bazlı juvenil gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerine betain ilavesinin balığın büyüme performansı ve yem tüketimi üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Erol TÜRK, (2018)., "Ticari balık yemi ile beslenen damızlık Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve Dere alabalığı (Salmo trutta Spp.) yumurtalarındaki yağ asidi kompozisyonunun belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Murat COŞKUN, (2019)., "Kocaeli İli Su ürünleri Yetiştiriciliği İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Burhan ÖZBARUTÇU, (2019)., "Almus Baraj Gölünde Ağ kafeslerde iki farklı ticari yem ile beslenen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) büyüme performansı, yem tüketimi ve BALIK ETİNDEKİ yağ asidi profilindeki değişimlerin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018 - 30.04.2018
2.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.09.2018 - 31.12.2018
3.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.07.2017 - 31.12.2017
4.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.08.2017 - 30.11.2017
5.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
6.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
7.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırmalar Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR)), Dergi, Editör, GOÜ
8.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2017 - 30.06.2017
9.Gaziosmanpaşa bilimsel Araştırmalar Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR)), Dergi, Editör, GOÜ
10.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
11.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa
12.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş
13.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa
14.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa
15.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, citefactor, cosmos), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology, 15.10.2016
16.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Citefactor, Cosmos, BASE, Index copernicus), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology, 15.09.2016
17.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(COSMOS IMPACT FACTORGOOGLE SCHOLAR,RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX,DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI),JOUR INFORMATICS,PUBLONS,ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY,INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),GLOBAL IMPACT FACTOR,JOURNAL INDEX.), Dergi, Editör, GOÜ, 15.09.2016
18.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, RootIndexing, Cosmos Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF).), Dergi, Editör, GOÜ, 15.12.2016
19.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF).), Dergi, Editör, GOÜ, 18.05.2016


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Ayekin Bülent,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT (2018). Karakaya Baraj Gölü (Malatya) Ağ Kafes Sistemlerinde Alabalık Yetiştiriciliği İçin Taşıma Kapasitesinin Tahmini. GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GBAD, 7(3), 101-110. (Yayın No: 4732729)
2.GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,Polat Selçuk,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). Ağrı İli Merkez İlçede Yaşayan Bireylerin Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gaziosanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Anstitüsü Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 26-35. (Yayın No: 3892746)
3.KARSLI ZAFER,ARAL MUSTAFA ORHAN,YEŞİLAYER NİHAT (2016). The effects of different proportions of the 17 estradiol and 17 methyltestosterone on growth sex reversal and skin colouration of the electric blue hap i Sciaenochromis ahli i Trewavas 1935 title. Aquaculture Research, 47(2), 640-648., Doi: 10.1111/are.12524 (Yayın No: 2928608)
4.KABA NİLGÜN,Çorapçı Benginur,ERYAŞAR KÜBRA,YÜCEL ŞENNAN,YEŞİLAYER NİHAT (2014). DETERMINATION OF SHELF LIFE OF FISH BALL MARINATED AFTER FRYING PROCES. ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, 26(2), 162-168., Doi: 337914500006 (Yayın No: 2933466)
5.NİHAT YEŞİLAYER, MAHFUZ ELMASTAŞ, ŞENOL AKIN, NUSRET GENÇ, HÜSEYİN AKŞİT (2014). The effects of various antioxidants diets containg tocopherol acetate and daphne leave extract on growth parameters and fatty asit compositions of rainbow trout Oncorhynchus mykiss. JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY OF GAZIOSMANPASA UNIVERSITY, 31(1), 73-84., Doi: 10.13002/jafag724 (Yayın No: 1017269)
6.YEŞİLAYER NİHAT,GENÇ NUSRET (2013). Comparison of proximate and fatty acid compositions of wild brown trout and farmed rainbow trout. South African Journal of Animal Science, 43(1), 88-97., Doi: 10.4314/sajas.v43i1.11 (Yayın No: 2933236)
7.YEŞİLAYER NİHAT,KABA NİLGÜN,ERDEM MEHMET EMİN (2013). Effect of Different Dietary Carotenoids on Total Carotenoid Concentration and TBARS During Frozen Storage Rainbow Trout Flesh. Journal of New Results in Science, 3(1), 1-9. (Yayın No: 2940266)
8.NİHAT YEŞİLAYER, MUHİTTİN GÖREN (2013). Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo Teknik Analizi. JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY OF GAZIOSMANPASA UNIVERSITY, 30(1), 41-51., Doi: 10.13002/jafag184 (Yayın No: 1017263)
9.YEŞİLAYER NİHAT,ARAL MUSTAFA ORHAN,KARSLI ZAFER,ÖZ MERYEM,Yağcı Feraye (2011). The Effects of Different Carotenoid Sources on Skin Pigmentation of Goldfish Carassius auratus. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 63(1), 1-9., Doi: IIC:63.2011.523 (Yayın No: 2933362)
10.YEŞİLAYER NİHAT,ÖZ MERYEM,KARSLI ZAFER,ARAL MUSTAFA ORHAN,KARAÇUHA ALİ,ÖZ ÜNAL (2011). Growth Performance and Feed Utilization of Koi Carp Cyprinus carpio L 1758 Fed Partial or Total Replacement of Fish Meal with Hazelnut Meal and Soybean Meal. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(15), 1956-1961., Doi: 10.3923/javaa.2011.1956.1961 (Yayın No: 2939868)
11.YEŞİLAYER NİHAT,Erdem Muammer (2011). Effects of Oleoresin Paprika Capsicum annum and Synthetic Carotenoids Canthaxantin and Astaxanthin on Pigmentation Levels and Growth in Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss W. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 101875-1882., Doi: 862LH (Yayın No: 2933872)
12.ERDEM MEHMET EMİN,YEŞİLAYER NİHAT,KABA NİLGÜN (2009). Effects of Organic and Synthetic Carotenoids on the Sensory Quality and Chemical Composition of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss W 1792. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(1), 33-38., Doi: 2009.33.38 (Yayın No: 2939911)
13.YEŞİLAYER NİHAT,Erdem Muammer,ARAL MUSTAFA ORHAN,KARSLI ZAFER (2008). A study of color back transformation in rainbow trout Oncorhyncus mykiss fed by feed containing carotenoids with instrumental physical and color card methods. Journal of FisheriesSciences.com, 2(1), 560-569., Doi: 10.3153/jfscom.mug.200757 (Yayın No: 2940174)
14.YEŞİLAYER NİHAT,DOĞAN GAYE,Erdem Muammer (2008). The use of natural carotenoid sources in fish feed. Journal of FisheriesSciences.com, 2(3), 241-251., Doi: 10.3153/jfscom.mug.200709 (Yayın No: 2940233)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YEŞİLAYER NİHAT,AKIN ŞENOL,Çoşkun Murat (2016). Su Ürünleri Mühendislerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırmalar Dergisi, (13), 1-12. (Yayın No: 2965479)
2.YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL (2016). Gökkuşağı Alabalığı Rasyonlarında Protein Kaynağı Olarak Balık Unu Yerine Farklı Oranda Gammarus spp Ununun Kullanımının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (12), 70-79. (Yayın No: 2955512)
3.BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KAYMAK NEHİR,KILIÇ ORHAN METE,Çetin Evren,DAL TARIK,POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,DOĞAN HAKAN METE (2016). TOKAT YÖRESİNDE BALIK ÇEŞİTLİLİĞİNİN DAĞILIMI. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (13), 69-86. (Yayın No: 2967894)
4.KARSLI ZAFER,ARAL MUSTAFA ORHAN,YEŞİLAYER NİHAT (2014). Farklı Oranlarda Yeme İlave Edilen İki Farklı Hormonun 17 Estradiol 17 Metiltestosteron Ahli Çiklit Sciaenochromis ahli Trewavas 1935 Balığında Üremeye Olan Etkisi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (9), 81-88. (Yayın No: 2974755)
5.YEŞİLAYER NİHAT,Kaymak İsmail Eralp,Gören Muhuttin,KARSLI ZAFER (2013). Balık Yemlerinde Balık Ununa Alternatif Bitkisel Protein Kaynaklarının Kullanım Olanakları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (4), 12-30. (Yayın No: 2985382)
6.YEŞİLAYER NİHAT,Gören Muhuttin,Kaymak İsmail Eralp (2013). Mevcut Durum ve Destekleme Politikaları Bakış Açısından Türkiye ve Avrupa Birliği Su ürünleri Yetiştiriciliğinin Karşılaştırılması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (3), 59-75. (Yayın No: 2985501)
7.YEŞİLAYER NİHAT,Bircan Recep (2013). Farklı Yemlerin Damızlık Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus mykiss Yumurta Verimi ve Yumurta Kalitesine Etkileri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (8), 1-14. (Yayın No: 2974712)
8.YEŞİLAYER NİHAT (2013). TOKAT İLİ ALMUS BARAJ GÖLÜNDE AĞ KAFESLERDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE BİYO TEKNİK ANALİZİ. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 28(2), 13-28. (Yayın No: 2973221)
9.KARAMAN SEDAT,YEŞİLAYER NİHAT (2012). Alabalık Tesisleri ve Havuzlarının Planlama İlkeleri. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(2), 138-146. (Yayın No: 2975080)
10.TURGUT NEARY EMİNE,Develi Nermin,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2011). Seasonal Occurrence of Ligula intestinalis Infection in Cyprinids from Almus Dam Lake Turkey. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 14(3), 9-11. (Yayın No: 2975058)
11.YEŞİLAYER NİHAT,KARSLI ZAFER,DOĞAN GAYE,ARAL MUSTAFA ORHAN (2008). Damızlık Balıkların Performans ve Yumurta Kaliteleri Üzerine Karotenoid İçeren Yemlerin Etkisi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültes Dergisi, 4(1-2), 86-93. (Yayın No: 2968241)
12.YEŞİLAYER NİHAT,Erdem Muammer,IŞILDAK ÖMER (2007). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum Etinde Bulunan Karotenoidlerin Astaksantin ve Kantaksantin HPLC Metodu ile Analiz Yapım Tekniği. Sucul Yaşam Dergisi, (5-8), 788-797. (Yayın No: 2974597)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YEŞİLAYER NİHAT,Yeşilayer Melih,BUHAN EKREM,YILDIRIM ARDA (2017). THE IMPORTANCE ORGANIC FISHERY AND APPLICABILITY OFALMUS DAM LAKE SEA CAGE SYSTEMS. Targid (Özet Bildiri) (Yayın No:3894594)
2.YEŞİLAYER NİHAT,Yoğurtcu Sercan,BUHAN EKREM (2017). TÜRKİYE SULARINA YERLEŞEN MAVİ YENGECİN(Callinectessapidus) EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (26-28 Ekim 2017) Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS (Özet Bildiri) (Yayın No:3897199)
3.ÖZAYDIN YEŞİLAYER AYŞEİ SIDDIKA,YEŞİLAYER NİHAT (2016). Toxicological effects of agricultural pesticides on environmental and human health. 2nd international congress of forensic toxicology Industrial and Environmental Toxicology (Özet Bildiri) (Yayın No:2998165)
4.DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,Baklan Özlem,POLAT FATİH,YEŞİLAYER NİHAT (2017). Determination of suitable fields for fish breeding by using GIS and RS techniques: the case of Almus Dam Lake. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3981800)
5.BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,GÜREL ESRA,DOĞAN HAKAN METE (2017). MEDITERRANEAN DESIGN OF MIDDLE BLACK SEA: LOWERKELKİT BASIN. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3913111)
6.İskenderoğlu Dilşad,YEŞİLAYER NİHAT,DOĞAN HAKAN METE,KAYMAK NEHİR,BUHAN EKREM (2017). The Estimation of the Carrying Capacity of Atakoy Dam Lake for the Intensive Rainbow Trout Culture in Cage. International Ecology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3814275)
7.GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,KOÇHAN vedat,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). FOOD CONSUMPTION STRUCTURES AND PREFERENCES FROM MARDIN CITY CENTER. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3931006)
8.GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,POLAT SELÇUK,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). AĞRI İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞAYAN BİREYLERİN BALIKTÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3931746)
9.Ayekin Bülent,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE (2017). The Estimation of the Carrying Capacity of Karakaya Dam Lake for theIntensive Rainbow Trout Culture in Cage. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3930253)
10.ÇOBAN UĞUR,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT (2017). HISTORICAL DEVELOPMENT OF AQUACULTURE RESEARCHES AND EDUCATION IN TURKEY. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3931415)
11.YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM,YILDIRIM ARDA (2017). DETERMINATION OF RAINBOW TROUT MEAT COLOR REARED IN SEA CAGES IN ALMUS DAM LAKE BY PHYSICAL METHODS AND VISUAL COLOR CARDS. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3930711)
12.BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,DOĞAN HAKAN METE (2017). TOKAT İLİNDE BULUNAN BALIKLARIN İSTİLACILIK, ENDEMİKLİK VE IUCN RED LİST DURUMLARI. TARGİT 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3814415)
13.YEŞİLAYER NİHAT,Mutlu Gamze,BUHAN EKREM (2017). THE IMPORTANCE OF COLORING IN FISHES FROM THEECOLOGICAL AND AQUACULTURE. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3930519)
14.ÖZAYDIN YEŞİLAYER AYŞEİ SIDDIKA,YEŞİLAYER NİHAT (2016). BIOINDIKATORS AND ENVIROMENTAL POLLUTION. VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” (Özet Bildiri) (Yayın No:3000867)
15.YEŞİLAYER NİHAT,ÖZAYDIN YEŞİLAYER AYŞEİ SIDDIKA (2016). COMPARISON OF FLESH COLOUR ASSESSMENT METHODS FOR THREE DIFFERENT SALMONID SPECIES IN TURKISH MARKET. VII International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2016" (Özet Bildiri) (Yayın No:3000772)
16.BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,Koçer Mehmet Ali T,POLAT FATİH,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,Dirim Buhan Saliha (2016). SPATIAL ANALYSIS AND MAPPING OF SUMMER TROPHIC LEVELS OF IMPORTANT LAKES IN CENTRAL BLACK SEA REGION BY GIS. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:2999021)
17.YEŞİLAYER NİHAT,AKIN ŞENOL (2016). THE EFFECTS OF VARIOUS DIETARY ANTIOXIDANTS ON GROWTH AND SURVIVAL RATES OF RAINBOW TROUT Oncorhynchus mykiss AND FATTY ACID COMPOSITIONS AND QUALITY OF FILLETS DURING VARYING PERIODS OF FROZEN STORAGE. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences” (FABA) 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2987311)
18.YEŞİLAYER NİHAT,Kaymak İsmail Eralp (2016). EFFECT OF BETAINE SUPPLEMENTATION ON GROWTH PERFORMANCE FEED INTAKE AND FATTY ACID PROFILES IN THE PLANT PROTEIN BASED JUVENILE RAINBOW TROUT Oncorhynchus mykiss DIETS. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences” (FABA) (Özet Bildiri) (Yayın No:2998814)
19.DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT (2016). MODELLING SURFACE WATER TEMPERATURES OF IMPORTANT LAKES IN THE CENTRAL BLACK SEA REGION BY GIS AND RS. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences FABA 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2999082)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Almus baraj gölü su kalitesinin Yüzeyderin ve yer seçiminin sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği doğrultusunda CBS ve UA teknolojileri kullanılarak modellenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.06.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Isırgan Otu (Urtica Sp.), Kadife Çiçeği (Tagetes erecta), Yonca (Medicago sativa) Gibi Farklı Bitkilerden Elde Edilen Ekstraktların ve Sentetik Ksantofil (Lutein-Zeaksantin) Karotenoidin Yeme İlavesinin Sarı Prenses (Labidochromis caeruleus) Balığının Renklenme ve Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 28.11.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
3.Bitkisel protein bazlı juvenile gökkuşağı alabalığı yemlerine betaıne ilavesinin balığın büyüme performansına etkisi, DİĞER (Tamamlandı)
4.Tokat ili su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinin yapısal ve biyo teknik analizi, DİĞER (Tamamlandı)
5.Bölge Balıkçılığının sürdürülebilirliği için Sertifikalı Yavru Balık Üretim Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi Tokat İl Özel İdaresi , DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
6.Almus baraj gölünün balıklandırılması ve Ağ Kafeslerde Gökkuşağı alabalığı üretimi projesi GOP Üniversitesi Almus Kaymakamlığı Yardımcı Araştırmacı , DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
7.Yağ Oranı Yüksek Rasyonlara Katılan Doğal ve Sentetik Karotenoidlerin Gökkuşağı Alabalıklarında Oncorhynchus Mykiss Pigmentasyon Düzeyi ve Büyüme Performansına Etkileri , BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Farklı antioksidantların Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus mykiss yaşama oranı büyüme yağ asidi kompozisyonu ve donmuş depolama süresince fileto kalitesine etkileri , BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim