GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ZÜLFİYE ZEYBEK ŞİMŞEKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Zülfiye ZEYBEK ŞİMŞEK

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

zulfiye.zeybek@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Indiana University (2010- 2014)

Matematik Eğitimi -

YÜKSEK LİSANS, Indiana State University {Indiana} (2008- 2010)

Eğitim (Ortaöğretim) -

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (2001- 2005)

Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Pre-Service Elementary Teachers’Xx Conceptions Of Proof And Counterexamples And Their İnfluence On Their İnstructional Decisions", Indiana University Matematik Eğitimi, 2014

YÜKSEK LİSANS, "", Indiana State University {Indiana} Eğitim (Ortaöğretim),

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Indiana University Bloomington/ School Of Education/ Mathematics Education(2008- 2014)


İdari Görevler

verdiği dersler

Oraokul Matematik Öğretim Programı, Lisans, (2019-2020)

Matematiğin Temelleri Iı, Lisans, (2019-2020)

Matematik Eğtiminde İspat Yöntemleri Ve İspat Öğretimi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Temel Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi I, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Özel Öğretim Yöntemleri I, Iı, Lisans, (2019-2020)

Analitik Geometri I, Lisans, (2019-2020)

Analitik Geometri, Lisans, (2019-2020)

Matematik Eğitiminde İspat Yöntemleri Ve İspat Öğretimi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Temel Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi I, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Analitik Geometri I, Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Matematiğin Temelleri Iı, Lisans, (2018-2019)

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Lisans, (2018-2019)

Özel Öğretim Yöntemleri I, Iı, Lisans, (2018-2019)

Temel Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Matematik Eğitiminde İspat Yöntemleri Ve İspat Öğretimi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Lisans, (2017-2018)

Özel Öğretim Yöntemleri I, Iı, Lisans, (2017-2018)

Geometri, Lisans, (2017-2018)

Analitik Geometri I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Aslıhan ÜSTÜN, "5.Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusu Üzerindeki Muhakeme Yapabilme Becerilerinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, İbrahim TURAN, "Matematik Akademik Başarısı Yüksek Ortaokul Öğrencilerinin Ve Matematik Öğretmenlerinin İspat Yapabilme Becerilerinin Ve Argüman Tercihlerinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

International Journal Of Education İn Mathematics Science And Technology (Journals Indexed in Eric ), Dergi, Yrd. Editör, IJEMST, 01.08.2016 - 01.08.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE, (2018). "Understanding Inclusion Relations Between Quadrilaterals", International Journal Of Research İn Education And Science, 4(2), 595-612. (Yayın No: 4353534)

ZEYBEK ZÜLFİYE, (2017). "Pre Service Elementary Teachers’ Conceptions Of Counterexamples", Journal Of Education İn Mathematics, Science And Technology, 5(4), 295-316., Doi: 10.18404/ijemst.70986 (Yayın No: 2857492)

ZEYBEK ZÜLFİYE,CROSS DIONNE, (2017). "Lets Cut The Cake", Teaching Children Mathematics, 23(9), 542-548. (Yayın No: 2834677)

ZEYBEK ZÜLFİYE, (2016). "Productive Struggle İn A Geometry Class", International Journal Of Research İn Education And Science, 2(2), 396-415. (Yayın No: 2857485)

ZEYBEK ZÜLFİYE, (2016). "Pre Service Elementary Teachers Conceptions Of Proof And Counterexamples", International Journal For Mathematics Teaching And Learning, 17(2), 1-30. (Yayın No: 2834665)

ZEYBEK ZÜLFİYE, (2016). "Teaching Geometric Shapes To Second Graders", Wisconsin Teacher Of Mathematics, 68(2), 5-11. (Yayın No: 2834643)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE,ÜSTÜN ASLIHAN, (2019). "7.Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenler Konusundaki İspat Seviyelerinin İncelenmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Mastematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 196-216. (Yayın No: 5070655)

ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE, (2019). "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgenler Ve Geometrik Cisimleri Hiyerarşik Sınıflandırma Düzeylerinin İncelenmesi", Turkish Journal Of Computer And Mathematics Journal (Turcomat), 10(3), 680-710. (Yayın No: 4860165)

ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE,ÜSTÜN ASLIHAN,BIROL AHMET, (2018). "Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri", İlköğretim Online, 17(3), 1317-1335. (Yayın No: 4353501)

ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE,AÇIL ELİF, (2018). "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İfade Becerilerinin İncelenmesinde Yazma Aktiviteleri: Öğrenci Günlükleri", Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education (Turcomat), 9(3), 476-512. (Yayın No: 4353542)

AÇIL ELİF,ZEYBEK ZÜLFİYE, (2017). "Öğrencilerin Matematiksel Dili Kullanma Ve Anlama Becerisiile Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Dili Nasılkullandıklarını Fark Edebilme Yeteneği", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42), 87-107. (Yayın No: 3562615)

ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE, (2015). "Prospective Teachers Conceptions Of Proof", The Journal Of Academic Social Science (Asos), 3(10), 593-602., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.583 (Yayın No: 6131645)

ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE,GALINDO ENRIQUE, (2015). "Exploring Mathematics Teachers Perceptions To Change: A Case Study", The Journal Of Academic Social Science (Asos), 3(9), 670-680., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.557 (Yayın No: 6131585)

ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE, "Pre-Service Middle Grade Mathematics Teachers’ Ability To Notice: The Case Of Fractions", Başkent University Journal Of Education, (Yayın No: 6084084)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE (2020). Investigating Pre-service Mathematics Teachers’ Ability to Evaluate Mathematical Statements and Student Arguments. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5303286)

CREAGER MARK,ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE (2018). Evaluating Geometric Definitions. The North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PMENA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4354266)

ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE (2018). Reasoning-and-Proving Tasks in Middle Grade Mathematics Textbooks in Turkey. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:4582707)

ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE (2018). Investigating Pre-service Mathematics Teachers Ability to Classify Two and Three Dimensional Shapes. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:4582587)

ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Pre-service Mathematics Teacher Noticing: The Case of Fractions. IV nd International Eurasian Educational Research Congress (EJER) (Özet Bildiri) (Yayın No:3708872)

ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Evaluating Proofs and Conjectures Constructed by Pre-Service Mathematics Teachers. The North American Chapter of the International Group for the Pyschology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3678579)

CREAGER MARK,ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Pushing Toward the Pinnacle: Suggestions for Assessing Proof Understanding. The North American Chapter of the International Group for the Pyschology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3678612)

ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Learning to Understand Inclusion Relations of Quadrilaterals. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3708795)

DÖNMEZ EMRE,ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Investigation of Geometric Study Skills of 7th GradeStudents. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3705107)

ÜSTÜN ASLIHAN,ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Investigating 7th Grade Students’ Proof LevelsAbout Quadrilaterals. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3705084)

ZEYBEK ZÜLFİYE (2016). Productive Struggle in a Geometry Class. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:2834710)

LEE MIYEON,ADEFOBE OLUFUNKE,ZEYBEK ZÜLFİYE,EKER AYFER (2016). Impact of a Professional Development Program on Mathematical Quality of Elemetary Teachers Instruction. International Group for Pyschology of Mathematics Education (PME) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2834890)

BALGALMIŞ ESRA,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ZEYBEK ZÜLFİYE (2016). Investigating Prospective Mathematics Teachers Lesson Planning Skills in a Case of Data Analysis. International Group for Pyschology of Mathematics Education (PME) (Özet Bildiri) (Yayın No:2834892)

ZEYBEK ZÜLFİYE,GALINDO ENRIQUE (2014). Pre Service Elementary Teachers Misconceptions of Proof and Counterexamples and Their Possible iInfluences on Their Instructional Decisions. Annual Meeting of the International and North American Groups for the Psychology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2964318)

ZEYBEK ZÜLFİYE (2012). Prospective Teachers Conceptions of Proof. The North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-NA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2964244)

ZEYBEK ZÜLFİYE,GALINDO ENRIQUE (2011). Exploring Mathematics Teachers Motivation to Change. Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-35th) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2964160)

ZEYBEK ZÜLFİYE,Galindo Enrique,Creager Mark Transforming My View about Reasoning and Proof in Geometry. Annual Meeting of the National Council of Teaching Mathematics (NCTM) (Özet Bildiri) (Yayın No:2964490)

CREAGER MARK,GALINDO ENRIQUE,ZEYBEK ZÜLFİYE From Conjecturing to Justification and Proof using Geometry Explorations. Annual Meeting of the National Council of Teaching Mathematics (NCTM) (Özet Bildiri) (Yayın No:2964416)

HUDSON RICK,EKER AYFER,ZEYBEK ZÜLFİYE Productive Struggle and Problem Solving During Professional Development. Annual Meeting of Association of Mathematics Teacher Educators (AMTE) (Özet Bildiri) (Yayın No:2834869)

ZEYBEK ZÜLFİYE How Should We Interpret Pre Service Elementary Teachers Conceptions of Counterexamples. Annual Meeting of Association of Mathematics Teacher Educators (AMTE) (Özet Bildiri) (Yayın No:2834875)

ZEYBEK ZÜLFİYE,BİLİCAN KADER,Karaca Tugce Pre Service Elementary Teachers Conceptions of Proofs in the Context of Science and Mathematics. Annual Meeting of American Educational Research Association (AERA) (Özet Bildiri) (Yayın No:2834864)

ZEYBEK ZÜLFİYE Are Pre service Elementary Teachers Ready to Transition Proof from Being A Topic to a Tool of Learning. European Educational Research Association (Özet Bildiri) (Yayın No:2246071)

LEE MIYEON,ADEFOBE OLUFUNKE,ZEYBEK ZÜLFİYE,EKER AYFER How Does a Professional Development Program Affect Mathematical Quality of Elementary Teachers Instruction. The North American chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-NA) (Yayın No:2959334)

EKER AYFER,LEE MIYEON,ZEYBEK ZÜLFİYE,ADEFOBE OLUFUNKE,CROSS DIONNE Drawing Connections Between Students Misconceptions and Teachers Instructional Practices. The North American chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-NA) (Yayın No:2964007)

ZEYBEK ZÜLFİYE Teachers Perceptions of Effective Professional Development : A Case Study. The North American chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-NA) (Yayın No:2964728)

CROSS DIONNE,LEE MIYEON,ZEYBEK ZÜLFİYE,ADEFOBE OLUFUNKE Delving into the Pieces Drawing Connections between Different Domains of Teacher Knowledge. The American Educational Reserach Association (AERA) (Yayın No:2964536)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE,YILDIZ ESRA (2017). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Klinik Görüşme Deneyimlerinin İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT) (Özet Bildiri) (Yayın No:6084838)

ZEYBEK ZÜLFİYE,AÇIL ELİF (2016). Ortaokul 3 Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerileri. Ulusal Fenbilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2834858)

ZEYBEK ZÜLFİYE (2015). Sınıf Öğretmen Adaylarının İspat Algıları. TÜRKBİLMAT-2 (Özet Bildiri) (Yayın No:2246759)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Geometri Ve Öğretimi (2020)., KILIÇOĞLU ELİF,ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE, Pegem Akademi, Editör: Tuba Ağırman Aydın, Betül Küçük Demir, ISBN: 978-625-7052-41-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6168268)

Current Advances İn Education (2016)., ZEYBEK ZÜLFİYE, St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Atasoy, Emin Efe, Recep Jazdzewska, Iwona Yaldır, Hülya, ISBN: 978-954-07-4134-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2935201)

Tanımları Ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar (2013)., ZEYBEK ZÜLFİYE, Pegem Akademi, Editör: Zembat, İsmail Özgür Özmantar, Mehmet Fatif Bingölbali, Erhan Şandır, Hakan Delice, Ali, ISBN: 978-605-364-570-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2935219)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tapping Teacher Potential: A Professional Development Program Designed to Boost Mathematics Teacher Effectiveness across Lake County", Diğer (Uluslararası), Eğitmen, 31.05.2013-31.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"The Greene County Math Advancement Partnership Project (Greene MAPP)", Diğer (Uluslararası), Eğitmen, 01.01.2011-01.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Partnerships for Improving Mathematics and Science Instruction through Integration (PIMSII)", Diğer (Uluslararası), Eğitmen, 01.01.2013-01.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2005-2007, Matematik Öğretmeni, Vicdan Karaosmanoğlu İlköğretim Okulu, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:zulfiye.zeybek@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2014
Indiana University
Matematik Eğitimi

Tez Adı:Pre-Service Elementary Teachers’Xx Conceptions Of Proof And Counterexamples And Their İnfluence On Their İnstructional Decisions
Yüksek Lisans
2008-2010
Indiana State University {Indiana}
Eğitim (Ortaöğretim)

Tez Adı:
Lisans
2001-2005
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2008-2014
Indiana University Bloomington/ School of Education/ Mathematics Education


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ORAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMITürkçe2
(2019-2020)MATEMATİĞİN TEMELLERİ IITürkçe2
(2019-2020)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, IITürkçe4
(2019-2020)ANALİTİK GEOMETRİ ITürkçe3
(2019-2020)ANALİTİK GEOMETRİTürkçe2
(2018-2019)ANALİTİK GEOMETRİ ITürkçe3
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2
(2018-2019)MATEMATİĞİN TEMELLERİ IITürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMITürkçe4
(2018-2019)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, IITürkçe4
(2017-2018)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2
(2017-2018)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMITürkçe4
(2017-2018)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, IITürkçe4
(2017-2018)GEOMETRİTürkçe3
(2017-2018)ANALİTİK GEOMETRİ ITürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)MATEMATİK EĞTİMİNDE İSPAT YÖNTEMLERİ VE İSPAT ÖĞRETİMİTürkçe3
(2019-2020)TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ ITürkçe3
(2018-2019)MATEMATİK EĞİTİMİNDE İSPAT YÖNTEMLERİ VE İSPAT ÖĞRETİMİTürkçe3
(2018-2019)TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ ITürkçe3
(2017-2018)TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ ITürkçe3
(2017-2018)MATEMATİK EĞİTİMİNDE İSPAT YÖNTEMLERİ VE İSPAT ÖĞRETİMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Beyhan ALIÇ, "7. Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenlerde Hiyerarşik Sınıflandırmayı Öğrenme Süreçlerinin ve Matematik Öğretmenlerinin Yansıma Sürecinin İncelenmesi", Yüksek Lisans
2.Aslıhan ÜSTÜN, "5. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Muhakeme Yapabilme Becerilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans
3.Beyhan ALIÇ, "7. Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenlerde Hiyerarşik Sınıflandırmayı Öğrenme Süreçlerinin ve Matematik Öğretmenlerinin Yansıma Sürecinin İncelenmesi", Yüksek Lisans
4.Aslıhan ÜSTÜN, "5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLER KONUSUNDA MUHAKEME YAPABİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ", Yüksek Lisans
5.Aslıhan ÜSTÜN, (2019)., "5.sınıf öğrencilerinin kesirler konusu üzerindeki muhakeme yapabilme becerilerinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.İbrahim TURAN, (2019)., "Matematik akademik başarısı yüksek ortaokul öğrencilerinin ve matematik öğretmenlerinin ispat yapabilme becerilerinin ve argüman tercihlerinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.International Journal of Education in Mathematics Science and Technology(Journals Indexed in Eric ), Dergi, Yrd. Editör, IJEMST, 01.08.2016 - 01.08.2019


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE (2018). Understanding Inclusion Relations between Quadrilaterals. International Journal of Research in Education and Science, 4(2), 595-612. (Yayın No: 4353534)
2.ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Pre service Elementary Teachers’ Conceptions of Counterexamples. Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 5(4), 295-316., Doi: 10.18404/ijemst.70986 (Yayın No: 2857492)
3.ZEYBEK ZÜLFİYE,CROSS DIONNE (2017). Lets Cut the Cake. Teaching Children Mathematics, 23(9), 542-548. (Yayın No: 2834677)
4.ZEYBEK ZÜLFİYE (2016). Productive Struggle in a Geometry Class. International Journal of Research in Education and Science, 2(2), 396-415. (Yayın No: 2857485)
5.ZEYBEK ZÜLFİYE (2016). Pre service Elementary Teachers Conceptions of Proof and Counterexamples. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 17(2), 1-30. (Yayın No: 2834665)
6.ZEYBEK ZÜLFİYE (2016). Teaching Geometric Shapes to Second Graders. Wisconsin Teacher of Mathematics, 68(2), 5-11. (Yayın No: 2834643)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE,ÜSTÜN ASLIHAN (2019). 7.Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenler Konusundaki İspat Seviyelerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Mastematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 196-216. (Yayın No: 5070655)
2.ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE (2019). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgenler ve Geometrik Cisimleri Hiyerarşik Sınıflandırma Düzeylerinin İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Journal (TURCOMAT), 10(3), 680-710. (Yayın No: 4860165)
3.ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE,ÜSTÜN ASLIHAN,BIROL AHMET (2018). Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri. İlköğretim Online, 17(3), 1317-1335. (Yayın No: 4353501)
4.ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE,AÇIL ELİF (2018). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İfade Becerilerinin İncelenmesinde Yazma Aktiviteleri: Öğrenci Günlükleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9(3), 476-512. (Yayın No: 4353542)
5.AÇIL ELİF,ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Öğrencilerin Matematiksel Dili Kullanma ve Anlama Becerisiile Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Dili NasılKullandıklarını Fark Edebilme Yeteneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42), 87-107. (Yayın No: 3562615)
6.ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE (2015). Prospective Teachers Conceptions of Proof. The Journal of Academic Social Science (ASOS), 3(10), 593-602., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.583 (Yayın No: 6131645)
7.ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE,GALINDO ENRIQUE (2015). Exploring Mathematics Teachers Perceptions to Change: A Case Study. The Journal of Academic Social Science (ASOS), 3(9), 670-680., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.557 (Yayın No: 6131585)
8.ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYEPre-service Middle Grade Mathematics Teachers’ Ability to Notice: The Case of Fractions. Başkent University Journal of Education, (Yayın No: 6084084)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.CREAGER MARK,ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE (2018). Evaluating Geometric Definitions. The North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PMENA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4354266)
2.ZEYBEK ZÜLFİYE (2016). Productive Struggle in a Geometry Class. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:2834710)
3.ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Evaluating Proofs and Conjectures Constructed by Pre-Service Mathematics Teachers. The North American Chapter of the International Group for the Pyschology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3678579)
4.CREAGER MARK,ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Pushing Toward the Pinnacle: Suggestions for Assessing Proof Understanding. The North American Chapter of the International Group for the Pyschology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3678612)
5.ZEYBEK ZÜLFİYE,GALINDO ENRIQUE (2014). Pre Service Elementary Teachers Misconceptions of Proof and Counterexamples and Their Possible iInfluences on Their Instructional Decisions. Annual Meeting of the International and North American Groups for the Psychology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2964318)
6.ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Pre-service Mathematics Teacher Noticing: The Case of Fractions. IV nd International Eurasian Educational Research Congress (EJER) (Özet Bildiri) (Yayın No:3708872)
7.ZEYBEK ZÜLFİYE,GALINDO ENRIQUE (2011). Exploring Mathematics Teachers Motivation to Change. Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-35th) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2964160)
8.DÖNMEZ EMRE,ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Investigation of Geometric Study Skills of 7th GradeStudents. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3705107)
9.ÜSTÜN ASLIHAN,ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Investigating 7th Grade Students’ Proof LevelsAbout Quadrilaterals. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3705084)
10.ZEYBEK ZÜLFİYE (2012). Prospective Teachers Conceptions of Proof. The North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-NA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2964244)
11.ZEYBEK ZÜLFİYE (2017). Learning to Understand Inclusion Relations of Quadrilaterals. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3708795)
12.LEE MIYEON,ADEFOBE OLUFUNKE,ZEYBEK ZÜLFİYE,EKER AYFER (2016). Impact of a Professional Development Program on Mathematical Quality of Elemetary Teachers Instruction. International Group for Pyschology of Mathematics Education (PME) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2834890)
13.BALGALMIŞ ESRA,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ZEYBEK ZÜLFİYE (2016). Investigating Prospective Mathematics Teachers Lesson Planning Skills in a Case of Data Analysis. International Group for Pyschology of Mathematics Education (PME) (Özet Bildiri) (Yayın No:2834892)
14.ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE (2018). Reasoning-and-Proving Tasks in Middle Grade Mathematics Textbooks in Turkey. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:4582707)
15.ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE (2018). Investigating Pre-service Mathematics Teachers Ability to Classify Two and Three Dimensional Shapes. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:4582587)
16.ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE (2020). Investigating Pre-service Mathematics Teachers’ Ability to Evaluate Mathematical Statements and Student Arguments. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5303286)
17.ZEYBEK ZÜLFİYE,Galindo Enrique,Creager Mark (2020). Transforming My View about Reasoning and Proof in Geometry. Annual Meeting of the National Council of Teaching Mathematics (NCTM) (Özet Bildiri) (Yayın No:2964490)
18.CREAGER MARK,GALINDO ENRIQUE,ZEYBEK ZÜLFİYE (2020). From Conjecturing to Justification and Proof using Geometry Explorations. Annual Meeting of the National Council of Teaching Mathematics (NCTM) (Özet Bildiri) (Yayın No:2964416)
19.HUDSON RICK,EKER AYFER,ZEYBEK ZÜLFİYE (2020). Productive Struggle and Problem Solving During Professional Development. Annual Meeting of Association of Mathematics Teacher Educators (AMTE) (Özet Bildiri) (Yayın No:2834869)
20.ZEYBEK ZÜLFİYE (2020). How Should We Interpret Pre Service Elementary Teachers Conceptions of Counterexamples. Annual Meeting of Association of Mathematics Teacher Educators (AMTE) (Özet Bildiri) (Yayın No:2834875)
21.ZEYBEK ZÜLFİYE,BİLİCAN KADER,Karaca Tugce (2020). Pre Service Elementary Teachers Conceptions of Proofs in the Context of Science and Mathematics. Annual Meeting of American Educational Research Association (AERA) (Özet Bildiri) (Yayın No:2834864)
22.ZEYBEK ZÜLFİYE (2020). Are Pre service Elementary Teachers Ready to Transition Proof from Being A Topic to a Tool of Learning. European Educational Research Association (Özet Bildiri) (Yayın No:2246071)
23.LEE MIYEON,ADEFOBE OLUFUNKE,ZEYBEK ZÜLFİYE,EKER AYFER (2020). How Does a Professional Development Program Affect Mathematical Quality of Elementary Teachers Instruction. The North American chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-NA) (Yayın No:2959334)
24.EKER AYFER,LEE MIYEON,ZEYBEK ZÜLFİYE,ADEFOBE OLUFUNKE,CROSS DIONNE (2020). Drawing Connections Between Students Misconceptions and Teachers Instructional Practices. The North American chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-NA) (Yayın No:2964007)
25.ZEYBEK ZÜLFİYE (2020). Teachers Perceptions of Effective Professional Development : A Case Study. The North American chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-NA) (Yayın No:2964728)
26.CROSS DIONNE,LEE MIYEON,ZEYBEK ZÜLFİYE,ADEFOBE OLUFUNKE (2020). Delving into the Pieces Drawing Connections between Different Domains of Teacher Knowledge. The American Educational Reserach Association (AERA) (Yayın No:2964536)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ZEYBEK ZÜLFİYE,AÇIL ELİF (2016). Ortaokul 3 Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerileri. Ulusal Fenbilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2834858)
2.ZEYBEK ZÜLFİYE (2015). Sınıf Öğretmen Adaylarının İspat Algıları. TÜRKBİLMAT-2 (Özet Bildiri) (Yayın No:2246759)
3.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE,YILDIZ ESRA (2017). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Klinik Görüşme Deneyimlerinin İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT) (Özet Bildiri) (Yayın No:6084838)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Geometri ve Öğretimi (2020)., KILIÇOĞLU ELİF,ZEYBEK ŞİMŞEK ZÜLFİYE, Pegem Akademi, Editör: Tuba Ağırman Aydın, Betül Küçük Demir, ISBN: 978-625-7052-41-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6168268)
2.Current Advances in Education (2016)., ZEYBEK ZÜLFİYE, St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Atasoy, Emin Efe, Recep Jazdzewska, Iwona Yaldır, Hülya, ISBN: 978-954-07-4134-5, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2935201)
3.Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar (2013)., ZEYBEK ZÜLFİYE, Pegem Akademi, Editör: Zembat, İsmail Özgür Özmantar, Mehmet Fatif Bingölbali, Erhan Şandır, Hakan Delice, Ali, ISBN: 978-605-364-570-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2935219)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tapping Teacher Potential: A Professional Development Program Designed to Boost Mathematics Teacher Effectiveness across Lake County, Diğer (Uluslararası), Eğitmen, 31.05.2013-31.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.The Greene County Math Advancement Partnership Project (Greene MAPP), Diğer (Uluslararası), Eğitmen, 01.01.2011-01.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.Partnerships for Improving Mathematics and Science Instruction through Integration (PIMSII), Diğer (Uluslararası), Eğitmen, 01.01.2013-01.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2007Matematik ÖğretmeniVicdan Karaosmanoğlu İlköğretim Okulu, (Kamu)