GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ERCAN ÇAÇANž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Ercan ÇAÇAN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ercan.cacan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü 

Anabilim Dalı

Genetik Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Georgıa State Unıversıty, Usa (2011- 2015)

-

YÜKSEK LİSANS, Georgia Institute Of Technology (2008- 2011)

-

TEZLER

DOKTORA, "Combating The Epigenome: Elucidation Of Mechanisms Underlying Chemoresistance And Enhancing Tumor Immunogenicity", Georgıa State Unıversıty, Usa , 2015

YÜKSEK LİSANS, "Evolutionary Synthetic Biology: Structure/Function Relationships Within The Protein Translation System", Georgia Institute Of Technology , 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Moleküler Biyoloji ve Genetik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü/Genetik Anabilim Dalı/ (2020- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü/Genetik Anabilim Dalı/ (2017- 2020)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü/ (2015- 2016)

Araştırma Görevlisi, Cell And Molecular Biology And Physiology (2011- 2015)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

İleri İmmunoloji I, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Moleküler Genetik I, Lisans, (2019-2020)

Kanser Biyolojisi, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Rabar A. KHORSHEED, "Investigation The Effect Of Proteasome İnhibition On Death Receptors İn Breast Cancer Cell Lines", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Merve EROĞLU, "Farklı Meme Kanseri Hücre Hatlarının Kemoterapi Duyarlılıklarının Karşılaştırılması Ve Potansiyel Mekanizmaların Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Muhsine ÖZEN, "Obezite Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaçların Kolorektal Kanser Gelişiminde Etkili Hedef Genlerin Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Burak KÜÇÜK, "Over Kanserinde Toll-Benzeri Reseptör 1/2 Aracılı İlaç Direncinin Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Çağlar BERKEL, "The Effect Of Combination Treatments On Ovarian Cancer Chemoresistance", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Esra YILMAZ, "Kolorektal Kanser Hücrelerinin Anti-Tümör İmmün Yanıtlarına Duyarlılığının Arttırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2019

Doktora, Feyzanur YILDIRIMTEPE ÇALDIRAN, "Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında; Nlrp13 Geninin Düzenlenmesi Ve Proptozda Rol Oynayan Proteinlerin Hastalıkla İlişkisinin Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, 2021

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN, (2022). "Intersexual Differences İn The Number Of Genes Differentially Expressed İn Wild Mammals İn Response To Predation Risk", Physiology &Amp; Behavior, 215, Doi: 10.1016/j.physbeh.2022.113920 (Yayın No: 7736354) [SCI-Expanded]

2   BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN, (2022). "Epithelial Tumor Compartment- And Adjacent Stromal Compartment-Specific Expression Of Parp1 İn Different Anatomical Sites İn Patients With Hgsoc", Genome Instability &Amp; Disease, 3(4), , Doi: 10.1007/s42764-022-00075-0 (Yayın No: 7736362)

3   BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN, (2022). "Sex-Specific Changes İn The Expression Of Er-Alpha And Androgen Receptor With İncreasing Tumor Grade İn Patients With Hepatocellular Carcinoma", Human Cell, 35948-951., Doi: 10.1007/s13577-022-00695-4 (Yayın No: 7635292) [SCI-Expanded]

4   BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN, (2022). "Copy Number And Expression Of Cep89, A Protein Required For Ciliogenesis, Are İncreased And Predict Poor Prognosis İn Patients With Ovarian Cancer", Cell Biochemistry And Function, 40, Doi: 10.1002/cbf.3694 (Yayın No: 7635318) [SCI-Expanded]

5   YILDIRIMTEPE ÇALDIRAN FEYZANUR, ÇAÇAN ERCAN, (2022). "Rgs10 Suppression By Dna Methylation İs Associated With Low Survival Rates İn Colorectal Carcinoma", Pathology - Research And Practice, 236, Doi: 10.1016/j.prp.2022.154007 (Yayın No: 7726681) [SCI-Expanded]

6   KÜÇÜK BURAK, ÇAÇAN ERCAN, (2022). "Expressional Regulation Of Nkg2dls İs Associated With The Tumor Development And Shortened Overall Survival İn Lung Adenocarcinoma", Immunobiology, 227(4), , Doi: 10.1016/j.imbio.2022.152239 (Yayın No: 7720036) [SCI-Expanded]

7   YILDIRIMTEPE ÇALDIRAN FEYZANUR, BERKEL ÇAĞLAR, DEVECİ KÖKSAL, ÇAÇAN ERCAN, (2022). "In Silico Analysis Of Expression And Dna Methylation Profiles Of Nlrp13 İnflammasome İn Tumor Cells", Human Gene, 33, Doi: 10.1016/j.humgen.2022.201067 (Yayın No: 7714458)

8   Saidi Asma, Hambaba Leila, KÜÇÜK BURAK, ÇAÇAN ERCAN, ERENLER RAMAZAN, (2022). "Phenolic Profile, Acute Toxicity, Hepatoprotective And Antiproliferative Activities Of Algerian Ruta Tuberculata Forssk", Current Bioactive Compounds, 17, Doi: 10.2174/1573407217666211119092552 (Yayın No: 7255910)

9   KOÇAK ARZU, KISA DURSUN, YILMAZ NECMETTİN, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "Investigation Of Some Antioxidant Enzyme Activities İn An Experimental Colon Cancer Rat Model", Mas Journal Of Applied Sciences, , Doi: 10.52520/masjaps.171 (Yayın No: 7635083)

10   YILDIRIMTEPE ÇALDIRAN FEYZANUR, ÇİTLİ ŞENOL, ÇAÇAN ERCAN, DEVECİ KÖKSAL, (2021). "Evaluation Of Il-1Β, Il-18 And Caspase-1 Levels İn Familial Mediterranean Fever Patients With Attack And Remission Period", Journal Of Contemporary Medicine, 11(4), 494-499., Doi: 10.16899/jcm.907284 (Yayın No: 7043887)

11   KARATAŞ ÖZKAN, BALCI YÜCE HATİCE, TAŞKAN MEHMET MURAT, GEVREK FİKRET, UÇAN YARKAÇ FATMA, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "Detection Of Nuclear Receptors İn Gingival Samples Of Diabetic And Nondiabetic Periodontitis Patients", Nigerian Journal Of Clinical Practice, 24(2), 269-276., Doi: 10.4103/njcp.njcp_216_20 (Yayın No: 6960120) [SCI-Expanded]

12   SAYGI KADRİYE ÖZLEM, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "Antioxidant And Cytotoxic Activities Of Silver Nanoparticles Synthesized Using Tilia Cordata Flowers Extract", Materials Today Communications, 27(102316), , Doi: 10.1016/j.mtcomm.2021.102316 (Yayın No: 7019044) [SCI-Expanded]

13   BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "Metastases From Metastases: Comparative Metastatic Potential Of Human Cancer Cell Lines Originated From Primary Tumors Or Metastases İn Various Tissues", Journal Of Cell Communication And Signaling, 15, Doi: 10.1007/s12079-021-00617-3 (Yayın No: 7023769) [SCI-Expanded]

14   KÜÇÜK BURAK, YILMAZ ESRA, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "Expression Profiles Of Natural Killer Group 2D Ligands (Ngk2dls) İn Colorectal Carcinoma And Changes İn Response To Chemotherapeutic Agents", Molecular Biology Reports, , Doi: 10.1007/s11033-021-06404-y (Yayın No: 7055356) [SCI-Expanded]

15   BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "Differential Expression And Copy Number Variation Of Gasdermin (Gsdm) Family Members, Pore-Forming Proteins İn Pyroptosis, İn Normal And Malignant Serous Ovarian Tissue", Inflammation, 44, Doi: 10.1007/s10753-021-01493-0 (Yayın No: 7100894) [SCI-Expanded]

16   BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "Involvement Of Atmın-Dynll1-Mrn Axis İn The Progression And Aggressiveness Of Serous Ovarian Cancer", Biochemical And Biophysical Research Communications, 57074-81., Doi: 10.1016/j.bbrc.2021.07.004 (Yayın No: 7123372) [SCI-Expanded]

17   BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "Estrogen- And Estrogen Receptor (Er)-Mediated Cisplatin Chemoresistance İn Cancer", Life Sciences, 286, Doi: 10.1016/j.lfs.2021.120029 (Yayın No: 7244945) [SCI-Expanded]

18   BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "A Collective Analysis Of Lifespan-Extending Compounds İn Diverse Model Organisms, And Of Species Whose Lifespan Can Be Extended The Most By The Application Of Compounds", Biogerontology, 22(6), , Doi: 10.1007/s10522-021-09941-y (Yayın No: 7255888) [SCI-Expanded]

19   KÜÇÜK BURAK, Kibar Beyza, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "A Broad Analysis İn Clinical And İn Vitro Models On Regulator Of G\U2010protein Signalling 10 Regulation That İs Associated With Ovarian Cancer Progression And Chemoresistance", Cell Biochemistry And Function, 39(3), 413-422., Doi: https://doi.org/10.1002/cbf.3607 (Yayın No: 6645614) [SCI-Expanded]

20   BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "Transcriptomic Analysis Reveals Tumor Stage- Or Grade-Dependent Expression Of Mirnas İn Serous Ovarian Cancer", Human Cell, 34(3), 862-877., Doi: 10.1007/s13577-021-00486-3 (Yayın No: 6836325) [SCI-Expanded]

21   BERKEL ÇAĞLAR,ÇAÇAN ERCAN, (2021). "Gab2 And Gab3 Are Expressed İn A Tumor Stage-, Grade- And Histotype-Dependent Manner And Are Associated With Shorter Progression-Free Survival İn Ovarian Cancer", Journal Of Cell Communication And Signaling, 15(1), 57-70., Doi: 10.1007/s12079-020-00582-3 (Yayın No: 6417423) [SCI-Expanded]

22   BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN, (2021). "Analysis Of Longevity İn Chordata İdentifies Species With Exceptional Longevity Among Taxa And Points To The Evolution Of Longer Lifespans", Biogerontology, 22(3), 329-343., Doi: 10.1007/s10522-021-09919-w (Yayın No: 7004178) [SCI-Expanded]

23   Aissous Imen, Benrebai Mouad, ÇAÇAN ERCAN, BERKEL ÇAĞLAR, ERENLER RAMAZAN, Ameddah Souad, Benayache Samir, Benayache Fadila, Bensouici Chawki, (2021). "Antioxidant And Antiproliferative Activities Of The N-Butanol Extract Of Centaurea Maroccana Ball Aerial Parts", Current Issues İn Pharmacy And Medical Sciences, 34(1), 5-11., Doi: 10.2478/cipms-2021-0002 (Yayın No: 6995459)

24   Hadjira Sabrina,Mansour Amira,BERKEL ÇAĞLAR,Seghiri Ramdane,Menad Ahmed,Benayache Fadila,Benayache Samir,ÇAÇAN ERCAN,Ameddah Souad, (2021). "Antioxidant, Anti-Inflammatory And Cytotoxic Properties Of Centaurea Africana Lamk Var. [Bonnet] M", Anti-Inflammatory &Amp; Anti-Allergy Agents İn Medicinal Chemistry, 20(1), 89-100., Doi: 10.2174/1871523019666200609140532 (Yayın No: 6271754)

25   BERKEL ÇAĞLAR,ÇAÇAN ERCAN, (2020). "Dynll1 İs Hypomethylated And Upregulated İn A Tumor Stage- And Grade-Dependent Manner And Associated With İncreased Mortality İn Hepatocellular Carcinoma", Experimental And Molecular Pathology, 117, Doi: 10.1016/j.yexmp.2020.104567 (Yayın No: 6578877) [SCI-Expanded]

26   BERKEL ÇAĞLAR,KÜÇÜK BURAK,USTA MERVE,YILMAZ ESRA,ÇAÇAN ERCAN, (2020). "The Effect Of Olaparib And Bortezomib Combination Treatment On Ovarian Cancer Cell Lines", European Journal Of Biology, 79(2), 115-123., Doi: 10.26650/EurJBiol.2020.0035 (Yayın No: 6578870)

27   BERKEL ÇAĞLAR,ÇAÇAN ERCAN, (2020). "In Silico Analysis Of Dynll1 Expression İn Ovarian Cancer Chemoresistance", Cell Bıology Internatıonal, 44(8), 1598-1605., Doi: https://doi.org/10.1002/cbin.11352 (Yayın No: 6031223) [SCI-Expanded]

28   AlJanabi Ahmed S M,Alheety Mustafa A,AlSamrai Osamaa A Y,Shaaban Saad,Kibar Beyza,ÇAÇAN ERCAN, (2020). "Anti-Cancer And Anti-Fungal Evaluation Of Novel Palladium(Iı) 1-Phenyl-1H-Tetrazol-5-Thiol Complexes", Inorganıc Chemıstry Communıcatıons, , Doi: 10.1016/j.inoche.2020.108193 (Yayın No: 6417396) [SCI-Expanded]

29   ÇAÇAN ERCAN,ÖZMEN ZELİHA CANSEL, (2020). "Regulation Of Fas İn Response To Bortezomib And Epirubicin İn Colorectal Cancer Cells", Journal Of Chemotherapy, 32(4), 193-201., Doi: 10.1080/1120009X.2020.1740389 (Yayın No: 6031220) [SCI-Expanded]

30   BERKEL ÇAĞLAR,ÇAÇAN ERCAN, (2019). "Single-Cell Epigenomics In Cancer Research", Biomedical Journal Of Scientific Technical Research, 21(3), , Doi: 10.26717/BJSTR.2019.21.003619 (Yayın No: 5293973)

31   ÇAÇAN ERCAN, (2017). "Epigenetic-Mediated İmmune Suppression Of Positive Co-Stimulatory Molecules İn Chemoresistant Ovarian Cancer Cells", Cell Biology International, 41(3), 328-339., Doi: 10.1002/cbin.10729 (Yayın No: 3007001) [SCI-Expanded]

32   Alqinyah Mohammed,Maganti Nagini,Ali Mourad W,Yadav Ruchi,Gao Mei,ÇAÇAN ERCAN,Weng Han-Rong,Greer Susanna F,Hooks Shelley B, (2017). "Regulator Of G Protein Signaling 10 (Rgs10) Expression Is Transcriptionally Silenced İn Activated Microglia By Histone Deacetylase Activity", Molecular Pharmacology, 91(3), 197-207., Doi: 10.1124/mol.116.106963 (Yayın No: 3420172)

33   ÇAÇAN ERCAN, (2017). "Epigenetic Regulation Of Rgs2 (Regulator Of G-Protein Signaling 2) İn Chemoresistant Ovarian Cancer Cells", Journal Of Chemotherapy, 291-6., Doi: 10.1080/1120009X.2016.1277007 (Yayın No: 2892253)

34   Ding ZhiChun,Liu Chufeng,Cao Yang ,Habtetsion Tsadik ,Kuczma Michal ,Pi Wenhu ,Kong Heng ,ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F ,Cui Yan , Blazar Bruce R, Munn David H,Zhou Gang, (2016). "Il 7 Signaling İmparts Polyfunctionality And Stemness Potential To Cd4 T Cells", Oncoımmunology, 5(6), 1171445, Doi: 10.1080/2162402X.2016.1171445 (Yayın No: 2636009)

35   ÇAÇAN ERCAN, (2016). "Histone Deacetylase 1 Mediated Suppression Of Fas İn Chemoresistant Ovarian Cancer Cells", Anticancer Research, 36(6), 2819-2826. (Yayın No: 2714856)

36   ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna,GarnettBenson Charlie, (2015). "Radiation İnduced Modulation Of İmmunogenic Genes İn Tumor Cells İs Regulated By Both Histone Deacetylases And Dna Methyltransferases", International Journal Of Oncology, 47(6), 2264-2275., Doi: 10.3892/ijo.2015.3192 (Yayın No: 1706590)

37   MORGAN JULIE E,SHANDERSON RONALD L,BOYD NATHANIEL H,ÇAÇAN ERCAN,GREER SUSANNA F, (2015). "The Class Iı Transactivator Cııta İs Regulated By Post Translational Modification Cross Talk Between Erk1 2 Phosphorylation Mono Ubiquitination And Lys63 Ubiquitination", Bioscience Reports, 35(4), 233-233., Doi: 10.1042/BSR20150091 (Yayın No: 1706698)

38   ÇAÇAN ERCAN,Spring Alexander M,Kumari Anita,GREER SUSANNA F,GarnettBenson Charlie, (2015). "Combination Treatment With Sublethal Ionizing Radiation And The Proteasome Inhibitor Bortezomib Enhances Death Receptor Mediated Apoptosis And Anti Tumor Immune Attack", International Journal Of Molecular Sciences, 16(12), 30405-30421., Doi: 10.3390/ijms161226238 (Yayın No: 1685642) [SCI-Expanded]

39   ÇAÇAN ERCAN,MOURAD ALI W,BOYD NATHANIEL H,HOOKS SHELLEY B,GREER SUSANNA F, (2014). "Inhibition Of Hdac1 And Dnmt1 Modulate Rgs10 Expression And Decrease Ovarian Cancer Chemoresistance", Plos One, 9(1), 87455, Doi: 10.1371/journal.pone.0087455 (Yayın No: 1706757) [SCI-Expanded]

40   KUMARI ANITA,ÇAÇAN ERCAN,GREER SUSANNA F,GARNETT BENSON CHARLIE, (2013). "Turning T Cells On: Epigenetically Enhanced Expression Of Effector T-Cell Costimulatory Molecules On İrradiated Human Tumor Cells", Journal For Immunotherapy Of Cancer, 1(1), 17, Doi: 10.1186/2051-1426-1-17 (Yayın No: 1706951) [SCI-Expanded]

41   ÇAÇAN ERCAN,KRATZER JAMES T,COLE MEGAN F,GAUCHER ERIC A, (2013). "Interchanging Functionality Among Homologous Elongation Factors Using Signatures Of Heterotachy", Journal Of Molecular Evolution, 76(1-2), 4-12., Doi: 10.1007/s00239-013-9540-9 (Yayın No: 1706968)

42   ALI MOURAD W,ÇAÇAN ERCAN,LIU YUYING,PIERCE JENNIFER YOUNG,CREASMAN WILLIAM T, Murph Mandi M,Govindarajan Rajgopal,GREER SUSANNA F,HOOKS SHELLEY B, (2013). "Transcriptional Suppression Dna Methylation And Histone Deacetylation Of The Regulator Of G Protein Signaling 10 Rgs10 Gene İn Ovarian Cancer Cells", Plos One, 8(3), 60185, Doi: 10.1371/journal.pone.0060185 (Yayın No: 1706883) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   GÜLMEZ YAŞAR,AYDIN ALİ,CAN İLYAS,TEKİN ŞABAN,ÇAÇAN ERCAN, (2017). "Cellular Toxicity And Biological Activities Of Honey Bee Apis Mellifera L Venom", Marmara Pharmaceutical Journal, 21(2), 251-260., Doi: DOI: 10.12991/marupj.300329 (Yayın No: 3354685)

2   ÇAÇAN ERCAN, (2017). "Enhancing Sensitivity Of Chemoresistant Ovarian Cancer Cells To Traıl And Fas Mediated Apoptosis By Radiation", Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 74(3), 185-192., Doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.12499 (Yayın No: 3006938)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   YILMAZ ESRA, KÜÇÜK BURAK, ÇAÇAN ERCAN (2022). Regulation of MICA (MHC class I polypeptide-related sequence A) in Colorectal Cancer. 3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:7745750)

2   YILDIRIMTEPE ÇALDIRAN FEYZANUR, ÇAÇAN ERCAN (2022). The relationship between systemic amyloidosis and proinflammatory response in Familial Mediterranean Fever disease. 3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7745741)

3   MENADİ SOUMAYA, ÇAÇAN ERCAN (2022). Epigenetic mechanisms involved in regulation of STEAP1 gene expression in prostate cancer cells. 3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7727421)

4   ÇAÇAN ERCAN (2019). Induction of Tumor-specific Immune Responses by Modulation of Tumor Cells. Séminaire International Environnement et Toxicologie, Constantine, Algeria (Özet Bildiri) (Yayın No:4859974)

5   HADJIRA Sabrina,BERKEL ÇAĞLAR,ÇAÇAN ERCAN,BENAYACHE Fadila,AMEDDAH Souad (2019). Antiproliferative Potential and Anti-Inflammatory Properties of Centaurea Africana. Séminaire International Environnement et Toxicologie, Constantine, Algeria (Özet Bildiri) (Yayın No:4859986)

6   ÇAÇAN ERCAN (2018). Modulation of Anti-Tumor Immune Responses by a Proteasome Inhibitor. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences - III (Özet Bildiri) (Yayın No:4263187)

7   ÇAÇAN ERCAN,USTA MERVE (2018). Sensitization of Tumor Cells to Apoptosis with the Proteasome Inhibition. EJONS International Congress onMathematic, Engineering andNatural Sciences - III (Özet Bildiri) (Yayın No:4263181)

8   KOÇAK ARZU,KISA DURSUN,YILMAZ NECMETTİN,ÇAÇAN ERCAN (2018). HT29 Hücre Hatları Kullanılarak Oluşturulan Deneysel Kolon Kanseri Modelinde Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Araştırılması. INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ONBIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:4263178)

9   ÇAÇAN ERCAN (2017). Radiation-induced activation of immune responses and modulation of immunogenic genes by epigenetic mechanisms in colorectal cancer cells. 5th lnternational Congress of the Molecular Biology Association of Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3582970)

10   Aydın Ali,ÇAÇAN ERCAN (2016). Enhancing sensitivity of breast cancer cells to anti tumor immune responses by radiation and 26S proteasome inhibition. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2883408)

11   ÇAÇAN ERCAN (2016). Epigenetic regulation of death receptors in chemoresistant ovarian cancer model. International Conference on Biological Sciences (ICBS) (Özet Bildiri) (Yayın No:2883399)

12   ÇAÇAN ERCAN (2016). The immune escape in ovarian cancer role of epigenetic mechanisms in suppression of positive costimulatory molecules in chemoresistant ovarian cancer cells. 3rd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2809634)

13   Aydın Ali,ÇAÇAN ERCAN (2016). Activation of immune responses to colorectal cancer by using a combination of radiation and proteasome inhibitor. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2883405)

14   KUMARI ANITA,ÇAÇAN ERCAN,SIMON SAMANTHA,GARNETT BENSON CHARLIE (2015). Radiation modulates tumor cells and alters anti tumor T cells and Treg cells activity. Molecular Basisi Disease, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1752033)

15   ÇAÇAN ERCAN,GREER SUSANNA F,GARNETT BENSON CHARLIE (2015). Sub lethal ionizing radiation enhances expression of immunogenic genes through epigenetic mechanisms. Southeastern Immunology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:1743718)

16   Spring Alexander M,ÇAÇAN ERCAN,Garnett Benson Charlie,Germann Markus W,Greer Susanna F (2014). Chemical presensitization of low dose radiation Using single cell gel electrophoresis to garner molecular insight. Southeastern Immunology Symposium, Emory University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765664)

17   Kumari Anita,Mott Orpha Rachel,ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F,Garnett Benson Charlie (2014). Sub lethal irradiation of diverse human carcinoma cells imparts enhanced and sustained expression of important modulators of effector CTL activity. AACR Annual Meeting, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765563)

18   ÇAÇAN ERCAN,Moody Tomika M,Greer Susanna F (2014). Proteasome inhibition and sublethal ionizing radiation Dynamic duo of immunomodulation in aggressive breast cancers. Southeastern Immunology Symposium, Emory University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765623)

19   ÇAÇAN ERCAN,Kumari Anita,Garnett Benson Charlie,Greer Susanna F (2014). Combination therapy simultaneously enhances tumor immunogenicity and the induction of anti tumor immunity. Southeastern Immunology Symposium, Emory University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765688)

20   ÇAÇAN ERCAN,Shanderson Ronald L,Morgan Julie E,Greer Susanna F (2014). Activation of anti tumor immune responses using a combination of radiation and 26S proteasome inhibition. ASBMB/Experimental Biology Conference, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765716)

21   ÇAÇAN ERCAN,Kumari Anita,Garnett Benson Charlie,Greer Susanna F (2014). Enhancing key radiation induced phenotypic changes by inhibition of the 26S proteasome in order to better stimulate immune responses. ASBMB/Experimental Biology Conference, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765743)

22   ÇAÇAN ERCAN,Morgan Julie E,Osborn JoDi L,Maganti Nagini,Spring Alexander M,Greer Susanna F (2014). Epigenetic and Post Translational Regulation of Transcriptional Machinery. Georgia State University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765798)

23   ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F (2014). Activation of tumor specific immune responses Enhancing key radiation induced phenotypic changes by inhibition of the 26S proteasome. Fifth Southeast Enzyme Conference (SEC), Georgia State University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797154)

24   ÇAÇAN ERCAN,Boyd Nathaniel H,Maganti Nagini,Morgan Julie E,Osborn JoDi L,Greer Susanna F (2013). Epigenetic and Post Translational Regulation of Transcriptional Machinery. Georgia State University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797211)

25   Kumari Anita,ÇAÇAN ERCAN,Garnett Benson Charlie,Greer Susanna F (2013). Turning T cells on epigenetically enhanced effector T cell activity following tumor cell irradiation. 100th Annual Meeting of the American-Association-of-Immunologists (AAI), Honolulu, HI, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797169)

26   Ali Mourad W,ÇAÇAN ERCAN,Murph Mandy,Sussanna F Greer,Shelley B Hooks (2013). Transcriptional Suppression DNA Methylation and Histone Deacetylation of the Regulator of G Protein Signaling 10 RGS10 Gene in Ovarian Cancer Cells. Joint Annual Meeting of the ASPET/BPS at Experimental Biology, Boston, MA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797195)

27   Ali Mourad W,Callihan Phillip,ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F,Murphy Mandy,Hooks Shelley B (2012). Epigenetic regulation of regulators of G protein signaling RGS10 and RGS17 expression in chemoresistant ovarian cancer cells. Experimental Biology Conference, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797228)

28   ÇAÇAN ERCAN Combating The Epigenome Elucidation of Mechanisms Underlying Chemoresistance and Enhancing Tumor Immunogenicity. American Cancer Society, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797329)

29   ÇAÇAN ERCAN Enhancing The Immune Responses to Tumor Cells by a Combination Treatment. Biology Graduate Students Seminar Series, Georgia State University, Atlanta, GA, USA 2014. (Özet Bildiri) (Yayın No:1798230)

30   ÇAÇAN ERCAN Pre sensitizing Cells with Epigenetic Modifiers to Enhance the Efficacy of Low Dose Radiation. CURVE, Georgia State University, Atlanta, GA, USA 2014. (Özet Bildiri) (Yayın No:1798387)

31   ÇAÇAN ERCAN Epigenetic Modifications to Regulator of G protein Signaling RGS Proteins in Chemoresistant and Chemosensitive Ovarian Cancer Cells. Biology Graduate Students Seminar Series, Georgia State University, Atlanta, GA, USA 2012. (Özet Bildiri) (Yayın No:1798459)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   SEVİNÇ ÇAĞLA, DELİGÖNÜL NİHAL, ÇAÇAN ERCAN (2022). Gümüş Nanopartikül İhtiva Eden Polivinil Alkol/Kitosen Kompozit Malzemeleri İle Yara İyileştirme Uygulamaları. Anadolu Üniversiteleri Birliği I. AR-GE Proje Pazarı (Özet Bildiri) (Yayın No:7727412)

2   BERKEL ÇAĞLAR,YILMAZ ESRA,ÇAÇAN ERCAN (2019). Kolorektal Kanserinde Kombinasyon İlaç Uygulamasının Bazı İmmünojenik Genlerin Ekspresyon Seviyeleri Üzerindeki Etkisi. 2. Temel Onkoloji Sempozyumu (Tümör İmmünolojisi ve Genetiği) Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü (Özet Bildiri) (Yayın No:5365660)

3   BERKEL ÇAĞLAR,ÇAÇAN ERCAN (2019). Kombinasyon İlaç Uygulamasının Over Kanserinde Kemodirenç Üzerindeki Etkisi. 2. Temel Onkoloji Sempozyumu (Tümör İmmünolojisi ve Genetiği) Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü (Özet Bildiri) (Yayın No:5365639)

4   ÇAÇAN ERCAN (2016). Sub lethal radiation induced TRAIL and FAS sensitivity in chemoresistant ovarian cancer cells. 5. Ulusal Moleküler ve Biyoteknoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2847505)

5   Keskin Aysun, BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN HEPATOSELLÜLER KARSİNOM’DA TÜMÖR EVRE VE DERECESİNİN DYNLL1 METİLASYON SEVİYESİ İLE BELİRLENMESİ. Anadolu Üniversiteleri Birliği I. AR-GE Proje Pazarı (Özet Bildiri) (Yayın No:7711461)

6   Ulusoy Gökçe, BERKEL ÇAĞLAR, ÇAÇAN ERCAN OVER KANSERİNİN ERKEN TANISINDA GASDERMİN PROTEİN AİLESİ ÜYELERİNİN BİYOBELİRTEÇ OLARAK KULLANILMASI. Anadolu Üniversiteleri Birliği I. AR-GE Proje Pazarı (Özet Bildiri) (Yayın No:7711456)

7   ÇAÇAN ERCAN Tümör spesifik immün yanıtların aktifleştirilmesi. TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (Özet Bildiri) (Yayın No:2892276)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında NLRP13 ve RGS10 Genlerinin Düzenlenmesi ve Proptozda Rol Oynayan Proteinlerin Hastalıkla İlişkisinin Değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 22.07.2019-30.11.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Remisyon ve atak dönemi FMF hastalarında inflamazom oluşumunu tetikleyen bazı genlerin potansiyel rollerinin incelenmesi ve bu genlerdeki epigenetik düzenlenmenin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 22.08.2019-30.11.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Proteozom ve PARP-1 İnhibisyonunun Kemorezistant ve Kemosensitive Rahim Kanseri Hücreleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması", TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 01.11.2017-30.07.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Demineralize dondurulmuş kurutulmuş sement/dentin içeren kemik benzeri materyal üretilmesi ve greft materyali olarak uygulanabilirliğinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 17.04.2019-28.06.2022 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Diabetes Mellitus ve Periodontitis Hastalarının Diş Eti Dokularında Endoplazmik Retikulum Stresinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.04.2019-26.02.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Periodontal Olarak Sağlıklı Bireylerde Günlük İçilen Sigara Miktarına Bağlı Hipoksiyle İndüklenen Faktör (HİF) Sinyal Yolağının Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.07.2019-26.02.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Rosmarinik asit’in Ocimum basillicum L. adventif kök kültüründe biyoreaktör sistemleriyle üretimi ve biyosentez genlerinin ekspresyonunun incelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 17.04.2019-22.11.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "Over Kanserinde Toll-Benzeri Reseptörler Aracılı İlaç Direncinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 18.02.2020-21.04.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "Düşük Dozlu Bortezomib ve Epirubisin Kombinasyonu Kullanarak Kolorektal Kanserinde İmmünojenik Hücre Ölümünün Arttırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.10.2017-20.11.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

10   "Meme Kanserinde Proteozom İnhibisyonunun Ölüm Reseptörleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.08.2021-20.06.2022 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "Yeni Aminoasit Schiff Bazlarının ve BakırII Komplekslerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.10.2017-18.10.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

12   "Obezite Tedavisinde Kullanılan Bazı Ajanların Kolorektal Kanser Üzerindeki Etkileri ve Hedef Genlerin Potansiyel Epigenetik Düzenlenmelerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 28.01.2021-17.06.2022 (Tamamlandı) (ULUSAL)

13   "Kemodirenç oluşumunda baskılayıcı rolü olan bir proteinin overekspresyonunun, over kanserinde kemodirenci düşürmek amacıyla potansiyel kullanımının araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.10.2019-16.11.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

14   "NKG2D geninin ifade miktarının kolorektal kanser hücrelerinde immünojenik hücre ölümü seviyeleri ile ilişkisinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.04.2019-12.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

15   "HT29 hücre hatları kullanılarak tümör oluşturulmuş Wistar albino sıçanlarından elde edilen tümör ve normal dokularda ROS aktivite düzeyleri ile hücre döngüsü ve apoptozisle ilgili protein ifadelenmesinin belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.02.2017-10.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

16   "Over kanserinde DYNLL1 geninin epigenetik düzenlenmesinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.04.2019-07.01.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

17   "Kemorezistant Over Kanseri Hücrelerinde Palbosislib Muamelesinin RGS10 Geni Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.04.2019-07.01.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

18   "Kemorezistant Over Kanseri Hücrelerinin Palbosislib Kullanılarak Sisplatin Duyarlılıklarının Arttırılması", TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 08.04.2019-06.01.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

19   "DYNLL1 geninin ifade miktarının, farklı yumurtalık kanseri hücrelerinin kemodirenç seviyeleri ile ilişkisinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.04.2019-01.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

20   "Leptolyngbya boryana, Chroococcus limneticus ve Mastigocoleus testarum alglerinin anti-kanser aktivitelerinin araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.04.2019-01.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

21   "New regulatory mechanisms involved in the induction of antitumor immune responses", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.09.2009-01.09.2012 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

22   "Tokat İli ve Kelkit Havzasındaki Diğer İllerin Sert Kene Acari Ixodidae Faunasının Belirlenerek Sistematiğinin Yapılması ve Bu Kenelerle Taşınan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü KKKAV ve Diğer Kene Kökenli Virüslerin RT PCR Yöntemleriyle Teşhisi ve Genetik Karakterizasyonu", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.05.2006-01.09.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

23   "Exploiting paleogenetics and experimental evolution to reconstruct and recapitulate adaptive evolution", Diğer (Uluslararası), Bursiyer, 01.01.2008-01.01.2012 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

24   "Melatonin Sisplatin ve Kenevir Kannabinoidlerinin (Kannabidiol Tetrahidrokannabinol) İnsan Akciğer Kanseri Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.03.2022 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

25   "Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yer alan Moleküler Genetik laboratuvarının alt yapısının iyileştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.10.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

26   " Yeni nesil aza-BODIPY moleküllerin sentezi ve karakterizasyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.07.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

27   "Farklı apoptoz ve enflamasyon yolaklarının agresif periodontitis hastalığında rollerinin belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.06.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

28   "Altın Ve Platin Içeren Yeni Nesil Moleküllerin Sentezi Ve Karakterizasyonu", -Tübitak 1001, Araştırmacı, 15.04.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve Kök Hücre Uygulamaları Kursu, Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve Kök Hücre Uygulamaları Kursu, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımda gerçekleştirilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 22.04.2017-30.04.2017 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ercan.cacan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2015
Georgıa State Unıversıty, Usa


Tez Adı:Combating The Epigenome: Elucidation Of Mechanisms Underlying Chemoresistance And Enhancing Tumor Immunogenicity
Yüksek Lisans
2008-2011
Georgia Institute Of Technology


Tez Adı:Evolutionary Synthetic Biology: Structure/Function Relationships Within The Protein Translation System


Akademik Görevler

Doçent
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/GENETİK ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2017-2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/GENETİK ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2015-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
2011-2015
Cell and Molecular Biology and Physiology


İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)MOLEKÜLER GENETİK ITürkçe4
(2019-2020)KANSER BİYOLOJİSİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)İLERİ İMMUNOLOJİ ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Esra YILMAZ, (2019)., "Kolorektal kanser hücrelerinin anti-tümör immün yanıtlarına duyarlılığının arttırılması", Yüksek Lisans
2.Burak KÜÇÜK, (2020)., "OVER KANSERİNDE TOLL-BENZERİ RESEPTÖRLER ARACILI İLAÇ DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI", Yüksek Lisans
3.Çağlar BERKEL, (2019)., "The effect of combination treatments on ovarian cancer chemoresistance", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Esra YILMAZ, (2019)., "Kolorektal kanser hücrelerinin anti-tümör immün yanıtlarına duyarlılığının arttırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Burak KÜÇÜK, (2020)., "Over kanserinde toll-benzeri reseptör 1/2 aracılı ilaç direncinin araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Merve EROĞLU, (2021)., "Farklı meme kanseri hücre hatlarının kemoterapi duyarlılıklarının karşılaştırılması ve potansiyel mekanizmaların araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Feyzanur YILDIRIMTEPE ÇALDIRAN, (2021)., "Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında; NLRP13 Geninin Düzenlenmesi ve Proptozda Rol Oynayan Proteinlerin Hastalıkla İlişkisinin Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Doktora
8.Muhsine ÖZEN, (2021)., "Obezite tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kolorektal kanser gelişiminde etkili hedef genlerin üzerindeki etkisinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Rabar A. KHORSHEED, (2022)., "Investigation the effect of proteasome inhibition on death receptors in breast cancer cell lines", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Transcriptome profiles ........ in liver cancer cells(SCI-Expanded), Dergi, Editör, Turkish Journal of Biology, 19.11.2020 - 25.12.2020
2.Probe-Biology, Dergi, Universe Scientific Publishing
3.Medicine Research, Dergi, Medicine Research
4.ahmet, Dergi, Editör, mehmet
Kurs
1.Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve Kök Hücre Uygulamaları Kursu, Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve Kök Hücre Uygulamaları Kursu, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımda gerçekleştirilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 22.04.2017-30.04.2017 (Ulusal)