GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ERCAN ÇAÇANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ercan ÇAÇAN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ercan.cacan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü 

Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Georgia State University (2011- 2015)

Hücresel Moleküler Biyoloji Ve Fizyoloji -

YÜKSEK LİSANS, Georgia Institute Of Technology (2008- 2011)

Moleküler Biyoloji Ve Genetik -

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2000- 2004)

Fen Fakültesi - Biyoloji Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Combating The Epigenome: Elucidation Of Mechanisms Underlying Chemoresistance And Enhancing Tumor Immunogenicity", Georgia State University Hücresel Moleküler Biyoloji Ve Fizyoloji, 2015

YÜKSEK LİSANS, "Evolutionary Synthetic Biology: Structure/Function Relationships Within The Protein Translation System", Georgia Institute Of Technology Moleküler Biyoloji Ve Genetik, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Moleküler Biyoloji ve Genetik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü/ Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü/ Moleküler Biyoloji Ve Genetik Pr., (2015- 2016)

Araştırma Görevlisi, Georgia State University/ Hücresel Moleküler Biyoloji Ve Fizyoloji(2011- 2015)


İdari Görevler

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, (2017- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Genetik Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Moleküler Hücre Biyolojisi Lab, Lisans, (2017-2018)

Moleküler Genetik Lab Iı, Lisans, (2017-2018)

Hücre Döngüsü Ve Apoptoz, Lisans, (2017-2018)

İnsan Genetiği, Lisans, (2017-2018)

Bakteriler Ve Bakteri Genetiği, Lisans, (2017-2018)

Moleküler Genetik Iı, Lisans, (2017-2018)

İleri İmmunoloji, Doktora, (2017-2018)

Moleküler Hücre Biyolojisi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Moleküler Genetik I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Moleküler Genetik Lab I, Lisans, (2017-2018)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

Kanser Biyolojisi, Lisans, (2017-2018)

Virüsler Ve Virüs Genetiği, Lisans, (2017-2018)

Sitogenetik, Lisans, (2017-2018)

Moleküler Genetik I, Lisans, (2017-2018)

Kanser Biyolojisi Ve İmmünoterapi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

İleri Moleküler Genetik, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Genetik Ve Biyoteknoloji, Lisans, (2016-2017)

Moleküler Hücre Biyolojisi Lab, Lisans, (2016-2017)

Hayvan Fizyolojisi Lab, Lisans, (2016-2017)

Hayvan Fizyolojisi, Lisans, (2016-2017)

Genetik Iı, Lisans, (2016-2017)

Hücre Döngüsü Ve Apoptoz, Lisans, (2016-2017)

Moleküler İmmünoloji, Lisans, (2016-2017)

İnsan Genetiği, Lisans, (2016-2017)

Kanser Biyolojisi, Lisans, (2016-2017)

Biyonanoteknoloji, Lisans, (2016-2017)

Bakteriler Ve Bakteri Genetiği, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇAÇAN ERCAN, (2017). "Epigenetic Regulation Of Rgs2 (Regulator Of G-Protein Signaling 2) İn Chemoresistant Ovarian Cancer Cells", Journal Of Chemotherapy, 291-6., Doi: 10.1080/1120009X.2016.1277007 (Yayın No: 2892253) [SCI-Expanded]

ÇAÇAN ERCAN, (2017). "Epigenetic-Mediated İmmune Suppression Of Positive Co-Stimulatory Molecules İn Chemoresistant Ovarian Cancer Cells", Cell Biology International, 41(3), 328-339., Doi: 10.1002/cbin.10729 (Yayın No: 3007001) [SCI-Expanded]

Alqinyah Mohammed,Maganti Nagini,Ali Mourad W,Yadav Ruchi,Gao Mei,ÇAÇAN ERCAN,Weng Han-Rong,Greer Susanna F,Hooks Shelley B, (2017). "Regulator Of G Protein Signaling 10 (Rgs10) Expression Is Transcriptionally Silenced İn Activated Microglia By Histone Deacetylase Activity", Molecular Pharmacology, 91(3), 197-207., Doi: 10.1124/mol.116.106963 (Yayın No: 3420172) [SCI-Expanded]

ÇAÇAN ERCAN, (2016). "Histone Deacetylase 1 Mediated Suppression Of Fas İn Chemoresistant Ovarian Cancer Cells", Anticancer Research, 36(6), 2819-2826. (Yayın No: 2714856) [SCI-Expanded]

Ding ZhiChun,Liu Chufeng,Cao Yang ,Habtetsion Tsadik ,Kuczma Michal ,Pi Wenhu ,Kong Heng ,ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F ,Cui Yan , Blazar Bruce R, Munn David H,Zhou Gang, (2016). "Il 7 Signaling İmparts Polyfunctionality And Stemness Potential To Cd4", Oncoımmunology, 5(6), 1171445, Doi: 10.1080/2162402X.2016.1171445 (Yayın No: 2636009) [SCI-Expanded]

ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna,GarnettBenson Charlie, (2015). "Radiation İnduced Modulation Of İmmunogenic Genes İn Tumor Cells İs Regulated By Both Histone Deacetylases And Dna Methyltransferases", International Journal Of Oncology, 47(6), 2264-2275., Doi: 10.3892/ijo.2015.3192 (Yayın No: 1706590) [SCI-Expanded]

ÇAÇAN ERCAN,Spring Alexander M,Kumari Anita,GREER SUSANNA F,GarnettBenson Charlie, (2015). "Combination Treatment With Sublethal Ionizing Radiation And The Proteasome Inhibitor Bortezomib Enhances Death Receptor Mediated Apoptosis And Anti Tumor Immune Attack", International Journal Of Molecular Sciences, 16(12), 30405-30421., Doi: 10.3390/ijms161226238 (Yayın No: 1685642) [SCI-Expanded]

MORGAN JULIE E,SHANDERSON RONALD L,BOYD NATHANIEL H,ÇAÇAN ERCAN,GREER SUSANNA F, (2015). "The Class Iı Transactivator Cııta İs Regulated By Post Translational Modification Cross Talk Between Erk1 2 Phosphorylation Mono Ubiquitination And Lys63 Ubiquitination", Bioscience Reports, 35(4), 233-233., Doi: 10.1042/BSR20150091 (Yayın No: 1706698) [SCI-Expanded]

ÇAÇAN ERCAN,MOURAD ALI W,BOYD NATHANIEL H,HOOKS SHELLEY B,GREER SUSANNA F, (2014). "Inhibition Of Hdac1 And Dnmt1 Modulate Rgs10 Expression And Decrease Ovarian Cancer Chemoresistance", Plos One, 9(1), 87455, Doi: 10.1371/journal.pone.0087455 (Yayın No: 1706757) [SCI-Expanded]

KUMARI ANITA,ÇAÇAN ERCAN,GREER SUSANNA F,GARNETT BENSON CHARLIE, (2013). "Turning T Cells On Epigenetically Enhanced Expression Of Effector T Cell Costimulatory Molecules On İrradiated Human Tumor Cells", Journal For Immunotherapy Of Cancer, 1(1), 17, Doi: 10.1186/2051-1426-1-17 (Yayın No: 1706951) [SCI-Expanded]

ÇAÇAN ERCAN,KRATZER JAMES T,COLE MEGAN F,GAUCHER ERIC A, (2013). "Interchanging Functionality Among Homologous Elongation Factors Using Signatures Of Heterotachy", Journal Of Molecular Evolution, 76(1-2), 4-12., Doi: 10.1007/s00239-013-9540-9 (Yayın No: 1706968) [SCI-Expanded]

ALI MOURAD W,ÇAÇAN ERCAN,LIU YUYING,PIERCE JENNIFER YOUNG,CREASMAN WILLIAM T, Murph Mandi M,Govindarajan Rajgopal,GREER SUSANNA F,HOOKS SHELLEY B, (2013). "Transcriptional Suppression Dna Methylation And Histone Deacetylation Of The Regulator Of G Protein Signaling 10 Rgs10 Gene İn Ovarian Cancer Cells", Plos One, 8(3), 60185, Doi: 10.1371/journal.pone.0060185 (Yayın No: 1706883) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇAÇAN ERCAN, (2017). "Enhancing Sensitivity Of Chemoresistant Ovarian Cancer Cells To Traıl And Fas Mediated Apoptosis By Radiation", Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 74(3), 185-192., Doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.12499 (Yayın No: 3006938)

GÜLMEZ YAŞAR,AYDIN ALİ,CAN İLYAS,TEKİN ŞABAN,ÇAÇAN ERCAN, (2017). "Cellular Toxicity And Biological Activities Of Honey Bee Apis Mellifera L Venom", Marmara Pharmaceutical Journal, 21(2), 251-260. (Yayın No: 3354685)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇAÇAN ERCAN (2018). Modulation of Anti-Tumor Immune Responses by a Proteasome Inhibitor. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences - III (Özet Bildiri) (Yayın No:4263187)

ÇAÇAN ERCAN,USTA MERVE (2018). Sensitization of Tumor Cells to Apoptosis with the Proteasome Inhibition. EJONS International Congress onMathematic, Engineering andNatural Sciences - III (Özet Bildiri) (Yayın No:4263181)

KOÇAK ARZU,KISA DURSUN,YILMAZ NECMETTİN,ÇAÇAN ERCAN (2018). HT29 Hücre Hatları Kullanılarak Oluşturulan Deneysel Kolon Kanseri Modelinde Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Araştırılması. INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ONBIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:4263178)

ÇAÇAN ERCAN (2017). Radiation-induced activation of immune responses and modulation of immunogenic genes by epigenetic mechanisms in colorectal cancer cells. 5th lnternational Congress of the Molecular Biology Association of Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3582970)

Aydın Ali,ÇAÇAN ERCAN (2016). Enhancing sensitivity of breast cancer cells to anti tumor immune responses by radiation and 26S proteasome inhibition. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2883408)

ÇAÇAN ERCAN (2016). Epigenetic regulation of death receptors in chemoresistant ovarian cancer model. International Conference on Biological Sciences (ICBS) (Özet Bildiri) (Yayın No:2883399)

ÇAÇAN ERCAN (2016). The immune escape in ovarian cancer role of epigenetic mechanisms in suppression of positive costimulatory molecules in chemoresistant ovarian cancer cells. 3rd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2809634)

Aydın Ali,ÇAÇAN ERCAN (2016). Activation of immune responses to colorectal cancer by using a combination of radiation and proteasome inhibitor. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2883405)

KUMARI ANITA,ÇAÇAN ERCAN,SIMON SAMANTHA,GARNETT BENSON CHARLIE (2015). Radiation modulates tumor cells and alters anti tumor T cells and Treg cells activity. Molecular Basisi Disease, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1752033)

ÇAÇAN ERCAN,GREER SUSANNA F,GARNETT BENSON CHARLIE (2015). Sub lethal ionizing radiation enhances expression of immunogenic genes through epigenetic mechanisms. Southeastern Immunology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:1743718)

Spring Alexander M,ÇAÇAN ERCAN,Garnett Benson Charlie,Germann Markus W,Greer Susanna F (2014). Chemical presensitization of low dose radiation Using single cell gel electrophoresis to garner molecular insight. Southeastern Immunology Symposium, Emory University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765664)

Kumari Anita,Mott Orpha Rachel,ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F,Garnett Benson Charlie (2014). Sub lethal irradiation of diverse human carcinoma cells imparts enhanced and sustained expression of important modulators of effector CTL activity. AACR Annual Meeting, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765563)

ÇAÇAN ERCAN,Moody Tomika M,Greer Susanna F (2014). Proteasome inhibition and sublethal ionizing radiation Dynamic duo of immunomodulation in aggressive breast cancers. Southeastern Immunology Symposium, Emory University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765623)

ÇAÇAN ERCAN,Kumari Anita,Garnett Benson Charlie,Greer Susanna F (2014). Combination therapy simultaneously enhances tumor immunogenicity and the induction of anti tumor immunity. Southeastern Immunology Symposium, Emory University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765688)

ÇAÇAN ERCAN,Shanderson Ronald L,Morgan Julie E,Greer Susanna F (2014). Activation of anti tumor immune responses using a combination of radiation and 26S proteasome inhibition. ASBMB/Experimental Biology Conference, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765716)

ÇAÇAN ERCAN,Kumari Anita,Garnett Benson Charlie,Greer Susanna F (2014). Enhancing key radiation induced phenotypic changes by inhibition of the 26S proteasome in order to better stimulate immune responses. ASBMB/Experimental Biology Conference, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765743)

ÇAÇAN ERCAN,Morgan Julie E,Osborn JoDi L,Maganti Nagini,Spring Alexander M,Greer Susanna F (2014). Epigenetic and Post Translational Regulation of Transcriptional Machinery. Georgia State University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765798)

ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F (2014). Activation of tumor specific immune responses Enhancing key radiation induced phenotypic changes by inhibition of the 26S proteasome. Fifth Southeast Enzyme Conference (SEC), Georgia State University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797154)

ÇAÇAN ERCAN,Boyd Nathaniel H,Maganti Nagini,Morgan Julie E,Osborn JoDi L,Greer Susanna F (2013). Epigenetic and Post Translational Regulation of Transcriptional Machinery. Georgia State University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797211)

Kumari Anita,ÇAÇAN ERCAN,Garnett Benson Charlie,Greer Susanna F (2013). Turning T cells on epigenetically enhanced effector T cell activity following tumor cell irradiation. 100th Annual Meeting of the American-Association-of-Immunologists (AAI), Honolulu, HI, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797169)

Ali Mourad W,ÇAÇAN ERCAN,Murph Mandy,Sussanna F Greer,Shelley B Hooks (2013). Transcriptional Suppression DNA Methylation and Histone Deacetylation of the Regulator of G Protein Signaling 10 RGS10 Gene in Ovarian Cancer Cells. Joint Annual Meeting of the ASPET/BPS at Experimental Biology, Boston, MA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797195)

Ali Mourad W,Callihan Phillip,ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F,Murphy Mandy,Hooks Shelley B (2012). Epigenetic regulation of regulators of G protein signaling RGS10 and RGS17 expression in chemoresistant ovarian cancer cells. Experimental Biology Conference, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797228)

ÇAÇAN ERCAN Combating The Epigenome Elucidation of Mechanisms Underlying Chemoresistance and Enhancing Tumor Immunogenicity. American Cancer Society, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797329)

ÇAÇAN ERCAN Enhancing The Immune Responses to Tumor Cells by a Combination Treatment. Biology Graduate Students Seminar Series, Georgia State University, Atlanta, GA, USA 2014. (Özet Bildiri) (Yayın No:1798230)

ÇAÇAN ERCAN Pre sensitizing Cells with Epigenetic Modifiers to Enhance the Efficacy of Low Dose Radiation. CURVE, Georgia State University, Atlanta, GA, USA 2014. (Özet Bildiri) (Yayın No:1798387)

ÇAÇAN ERCAN Epigenetic Modifications to Regulator of G protein Signaling RGS Proteins in Chemoresistant and Chemosensitive Ovarian Cancer Cells. Biology Graduate Students Seminar Series, Georgia State University, Atlanta, GA, USA 2012. (Özet Bildiri) (Yayın No:1798459)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÇAÇAN ERCAN (2016). Sub lethal radiation induced TRAIL and FAS sensitivity in chemoresistant ovarian cancer cells. 5. Ulusal Moleküler ve Biyoteknoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2847505)

ÇAÇAN ERCAN Tümör spesifik immün yanıtların aktifleştirilmesi. TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (Özet Bildiri) (Yayın No:2892276)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Proteozom ve PARP-1 İnhibisyonunun Kemorezistant ve Kemosensitive Rahim Kanseri Hücreleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması", TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 01.11.2017-30.07.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"New regulatory mechanisms involved in the induction of antitumor immune responses", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.09.2009-01.09.2012 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Tokat İli ve Kelkit Havzasındaki Diğer İllerin Sert Kene Acari Ixodidae Faunasının Belirlenerek Sistematiğinin Yapılması ve Bu Kenelerle Taşınan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü KKKAV ve Diğer Kene Kökenli Virüslerin RT PCR Yöntemleriyle Teşhisi ve Genetik Karakterizasyonu", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.05.2006-01.09.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Exploiting paleogenetics and experimental evolution to reconstruct and recapitulate adaptive evolution", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2012 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Yeni Aminoasit Schiff Bazlarının ve BakırII Komplekslerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Düşük Dozlu Bortezomib ve Epirubisin Kombinasyonu Kullanarak Kolorektal Kanserinde İmmünojenik Hücre Ölümünün Arttırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"HT29 hücre hatları kullanılarak tümör oluşturulmuş Wistar albino sıçanlarından elde edilen tümör ve normal dokularda ROS aktivite düzeyleri ile hücre döngüsü ve apoptozisle ilgili protein ifadelenmesinin belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.02.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve Kök Hücre Uygulamaları Kursu, Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve Kök Hücre Uygulamaları Kursu, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımda gerçekleştirilmiştir. Hayvan doku kültürlerine giriş Hücre kültürlerinin avantajları ve dezavantajları. Hücre kültürü laboratuvarında kullanılan cihazlar, Hücre kültürü laboratuvarının kurulması Hücre üretme vasatları (içerik, bileşim, tamponlar, antibiyotikleri v.b.), hazırlanması, sterilizasyonu, kontaminasyonu. Hücre kültürlerinin hazırlanması, fibroblastik, epitelyal hücreler, hücre tutunma yüzeyleri. Monolayer ve süspanse kültürler, pasajlama, hücre kültürlerinin stoklanması, saklanması, taşınması, çözdürülmesi Hücre klonlaması (dilüsyon v.b.) ve karakterizasyonu. Hücre canlılığının ölçülmesi • Sitotoksisite ve genotoksisite • Kök hücre teknolojisi. Monoklonal antikor üretimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 22.04.2017-30.04.2017 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ercan.cacan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2015
Georgia State University
Hücresel Moleküler Biyoloji Ve Fizyoloji

Tez Adı:Combating The Epigenome: Elucidation Of Mechanisms Underlying Chemoresistance And Enhancing Tumor Immunogenicity
Yüksek Lisans
2008-2011
Georgia Institute Of Technology
Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Tez Adı:Evolutionary Synthetic Biology: Structure/Function Relationships Within The Protein Translation System
Lisans
2000-2004
Cumhuriyet Üniversitesi
Fen Fakültesi/Biyoloji BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/ MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2015-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR.
Araştırma Görevlisi
2011-2015
Georgia State University/ Hücresel Moleküler Biyoloji ve Fizyoloji


İdari Görevler

Bologna Koordinatörü
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ LABTürkçe2
(2017-2018)MOLEKÜLER GENETİK LAB IITürkçe2
(2017-2018)HÜCRE DÖNGÜSÜ VE APOPTOZTürkçe2
(2017-2018)İNSAN GENETİĞİTürkçe3
(2017-2018)BAKTERİLER VE BAKTERİ GENETİĞİTürkçe2
(2017-2018)MOLEKÜLER GENETİK IITürkçe4
(2017-2018)MOLEKÜLER GENETİK LAB ITürkçe2
(2017-2018)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2
(2017-2018)KANSER BİYOLOJİSİTürkçe2
(2017-2018)VİRÜSLER VE VİRÜS GENETİĞİTürkçe2
(2017-2018)SİTOGENETİKTürkçe3
(2017-2018)MOLEKÜLER GENETİK ITürkçe4
(2016-2017)GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe2
(2016-2017)MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ LABTürkçe2
(2016-2017)HAYVAN FİZYOLOJİSİ LABTürkçe2
(2016-2017)HAYVAN FİZYOLOJİSİTürkçe3
(2016-2017)GENETİK IITürkçe4
(2016-2017)HÜCRE DÖNGÜSÜ VE APOPTOZTürkçe2
(2016-2017)MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİTürkçe2
(2016-2017)İNSAN GENETİĞİTürkçe3
(2016-2017)KANSER BİYOLOJİSİTürkçe2
(2016-2017)BİYONANOTEKNOLOJİTürkçe3
(2016-2017)BAKTERİLER VE BAKTERİ GENETİĞİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2017-2018)MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİTürkçe3
(2017-2018)MOLEKÜLER GENETİK ITürkçe3
(2017-2018)KANSER BİYOLOJİSİ VE İMMÜNOTERAPİTürkçe3
(2017-2018)İLERİ MOLEKÜLER GENETİKTürkçe3
Doktora
(2017-2018)İLERİ İMMUNOLOJİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Editörlük

1.ahmet, Dergi, Editör, mehmet


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇAÇAN ERCAN (2017). Epigenetic regulation of RGS2 (Regulator of G-protein signaling 2) in chemoresistant ovarian cancer cells. Journal of Chemotherapy, 291-6., Doi: 10.1080/1120009X.2016.1277007 (Yayın No: 2892253)
2.ÇAÇAN ERCAN (2017). Epigenetic-mediated immune suppression of positive co-stimulatory molecules in chemoresistant ovarian cancer cells. Cell Biology International, 41(3), 328-339., Doi: 10.1002/cbin.10729 (Yayın No: 3007001)
3.Alqinyah Mohammed,Maganti Nagini,Ali Mourad W,Yadav Ruchi,Gao Mei,ÇAÇAN ERCAN,Weng Han-Rong,Greer Susanna F,Hooks Shelley B (2017). Regulator of G Protein Signaling 10 (Rgs10) Expression Is Transcriptionally Silenced in Activated Microglia by Histone Deacetylase Activity. Molecular Pharmacology, 91(3), 197-207., Doi: 10.1124/mol.116.106963 (Yayın No: 3420172)
4.ÇAÇAN ERCAN (2016). Histone Deacetylase 1 mediated Suppression of FAS in Chemoresistant Ovarian Cancer Cells. Anticancer Research, 36(6), 2819-2826. (Yayın No: 2714856)
5.Ding ZhiChun,Liu Chufeng,Cao Yang ,Habtetsion Tsadik ,Kuczma Michal ,Pi Wenhu ,Kong Heng ,ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F ,Cui Yan , Blazar Bruce R, Munn David H,Zhou Gang (2016). IL 7 signaling imparts polyfunctionality and stemness potential to CD4. OncoImmunology, 5(6), 1171445, Doi: 10.1080/2162402X.2016.1171445 (Yayın No: 2636009)
6.ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna,GarnettBenson Charlie (2015). Radiation induced modulation of immunogenic genes in tumor cells is regulated by both histone deacetylases and DNA methyltransferases. International journal of oncology, 47(6), 2264-2275., Doi: 10.3892/ijo.2015.3192 (Yayın No: 1706590)
7.ÇAÇAN ERCAN,Spring Alexander M,Kumari Anita,GREER SUSANNA F,GarnettBenson Charlie (2015). Combination Treatment with Sublethal Ionizing Radiation and the Proteasome Inhibitor Bortezomib Enhances Death Receptor Mediated Apoptosis and Anti Tumor Immune Attack. International Journal of Molecular Sciences, 16(12), 30405-30421., Doi: 10.3390/ijms161226238 (Yayın No: 1685642)
8.MORGAN JULIE E,SHANDERSON RONALD L,BOYD NATHANIEL H,ÇAÇAN ERCAN,GREER SUSANNA F (2015). The class II transactivator CIITA is regulated by post translational modification cross talk between ERK1 2 phosphorylation mono ubiquitination and Lys63 ubiquitination. Bioscience Reports, 35(4), 233-233., Doi: 10.1042/BSR20150091 (Yayın No: 1706698)
9.ÇAÇAN ERCAN,MOURAD ALI W,BOYD NATHANIEL H,HOOKS SHELLEY B,GREER SUSANNA F (2014). Inhibition of HDAC1 and DNMT1 Modulate RGS10 Expression and Decrease Ovarian Cancer Chemoresistance. PLoS ONE, 9(1), 87455, Doi: 10.1371/journal.pone.0087455 (Yayın No: 1706757)
10.KUMARI ANITA,ÇAÇAN ERCAN,GREER SUSANNA F,GARNETT BENSON CHARLIE (2013). Turning T cells on epigenetically enhanced expression of effector T cell costimulatory molecules on irradiated human tumor cells. Journal for ImmunoTherapy of Cancer, 1(1), 17, Doi: 10.1186/2051-1426-1-17 (Yayın No: 1706951)
11.ÇAÇAN ERCAN,KRATZER JAMES T,COLE MEGAN F,GAUCHER ERIC A (2013). Interchanging Functionality Among Homologous Elongation Factors Using Signatures of Heterotachy. Journal of Molecular Evolution, 76(1-2), 4-12., Doi: 10.1007/s00239-013-9540-9 (Yayın No: 1706968)
12.ALI MOURAD W,ÇAÇAN ERCAN,LIU YUYING,PIERCE JENNIFER YOUNG,CREASMAN WILLIAM T, Murph Mandi M,Govindarajan Rajgopal,GREER SUSANNA F,HOOKS SHELLEY B (2013). Transcriptional Suppression DNA Methylation and Histone Deacetylation of the Regulator of G Protein Signaling 10 RGS10 Gene in Ovarian Cancer Cells. PLoS ONE, 8(3), 60185, Doi: 10.1371/journal.pone.0060185 (Yayın No: 1706883)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇAÇAN ERCAN (2017). Enhancing sensitivity of chemoresistant ovarian cancer cells to TRAIL and FAS mediated apoptosis by radiation. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 74(3), 185-192., Doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.12499 (Yayın No: 3006938)
2.GÜLMEZ YAŞAR,AYDIN ALİ,CAN İLYAS,TEKİN ŞABAN,ÇAÇAN ERCAN (2017). Cellular toxicity and biological activities of honey bee Apis mellifera L venom. Marmara Pharmaceutical Journal, 21(2), 251-260. (Yayın No: 3354685)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Aydın Ali,ÇAÇAN ERCAN (2016). Enhancing sensitivity of breast cancer cells to anti tumor immune responses by radiation and 26S proteasome inhibition. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2883408)
2.Aydın Ali,ÇAÇAN ERCAN (2016). Activation of immune responses to colorectal cancer by using a combination of radiation and proteasome inhibitor. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2883405)
3.ÇAÇAN ERCAN (2016). The immune escape in ovarian cancer role of epigenetic mechanisms in suppression of positive costimulatory molecules in chemoresistant ovarian cancer cells. 3rd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2809634)
4.ÇAÇAN ERCAN,Shanderson Ronald L,Morgan Julie E,Greer Susanna F (2014). Activation of anti tumor immune responses using a combination of radiation and 26S proteasome inhibition. ASBMB/Experimental Biology Conference, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765716)
5.ÇAÇAN ERCAN,Kumari Anita,Garnett Benson Charlie,Greer Susanna F (2014). Enhancing key radiation induced phenotypic changes by inhibition of the 26S proteasome in order to better stimulate immune responses. ASBMB/Experimental Biology Conference, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765743)
6.ÇAÇAN ERCAN,Morgan Julie E,Osborn JoDi L,Maganti Nagini,Spring Alexander M,Greer Susanna F (2014). Epigenetic and Post Translational Regulation of Transcriptional Machinery. Georgia State University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765798)
7.KOÇAK ARZU,KISA DURSUN,YILMAZ NECMETTİN,ÇAÇAN ERCAN (2018). HT29 Hücre Hatları Kullanılarak Oluşturulan Deneysel Kolon Kanseri Modelinde Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Araştırılması. INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ONBIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:4263178)
8.Ali Mourad W,Callihan Phillip,ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F,Murphy Mandy,Hooks Shelley B (2012). Epigenetic regulation of regulators of G protein signaling RGS10 and RGS17 expression in chemoresistant ovarian cancer cells. Experimental Biology Conference, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797228)
9.Ali Mourad W,ÇAÇAN ERCAN,Murph Mandy,Sussanna F Greer,Shelley B Hooks (2013). Transcriptional Suppression DNA Methylation and Histone Deacetylation of the Regulator of G Protein Signaling 10 RGS10 Gene in Ovarian Cancer Cells. Joint Annual Meeting of the ASPET/BPS at Experimental Biology, Boston, MA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797195)
10.ÇAÇAN ERCAN (2016). Epigenetic regulation of death receptors in chemoresistant ovarian cancer model. International Conference on Biological Sciences (ICBS) (Özet Bildiri) (Yayın No:2883399)
11.ÇAÇAN ERCAN,Boyd Nathaniel H,Maganti Nagini,Morgan Julie E,Osborn JoDi L,Greer Susanna F (2013). Epigenetic and Post Translational Regulation of Transcriptional Machinery. Georgia State University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797211)
12.KUMARI ANITA,ÇAÇAN ERCAN,SIMON SAMANTHA,GARNETT BENSON CHARLIE (2015). Radiation modulates tumor cells and alters anti tumor T cells and Treg cells activity. Molecular Basisi Disease, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1752033)
13.ÇAÇAN ERCAN,GREER SUSANNA F,GARNETT BENSON CHARLIE (2015). Sub lethal ionizing radiation enhances expression of immunogenic genes through epigenetic mechanisms. Southeastern Immunology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:1743718)
14.ÇAÇAN ERCAN (2017). Radiation-induced activation of immune responses and modulation of immunogenic genes by epigenetic mechanisms in colorectal cancer cells. 5th lnternational Congress of the Molecular Biology Association of Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3582970)
15.Kumari Anita,Mott Orpha Rachel,ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F,Garnett Benson Charlie (2014). Sub lethal irradiation of diverse human carcinoma cells imparts enhanced and sustained expression of important modulators of effector CTL activity. AACR Annual Meeting, San Diego, CA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765563)
16.Spring Alexander M,ÇAÇAN ERCAN,Garnett Benson Charlie,Germann Markus W,Greer Susanna F (2014). Chemical presensitization of low dose radiation Using single cell gel electrophoresis to garner molecular insight. Southeastern Immunology Symposium, Emory University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765664)
17.ÇAÇAN ERCAN,Moody Tomika M,Greer Susanna F (2014). Proteasome inhibition and sublethal ionizing radiation Dynamic duo of immunomodulation in aggressive breast cancers. Southeastern Immunology Symposium, Emory University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765623)
18.ÇAÇAN ERCAN,Kumari Anita,Garnett Benson Charlie,Greer Susanna F (2014). Combination therapy simultaneously enhances tumor immunogenicity and the induction of anti tumor immunity. Southeastern Immunology Symposium, Emory University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1765688)
19.Kumari Anita,ÇAÇAN ERCAN,Garnett Benson Charlie,Greer Susanna F (2013). Turning T cells on epigenetically enhanced effector T cell activity following tumor cell irradiation. 100th Annual Meeting of the American-Association-of-Immunologists (AAI), Honolulu, HI, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797169)
20.ÇAÇAN ERCAN,Greer Susanna F (2014). Activation of tumor specific immune responses Enhancing key radiation induced phenotypic changes by inhibition of the 26S proteasome. Fifth Southeast Enzyme Conference (SEC), Georgia State University, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797154)
21.ÇAÇAN ERCAN (2018). Modulation of Anti-Tumor Immune Responses by a Proteasome Inhibitor. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences - III (Özet Bildiri) (Yayın No:4263187)
22.ÇAÇAN ERCAN,USTA MERVE (2018). Sensitization of Tumor Cells to Apoptosis with the Proteasome Inhibition. EJONS International Congress onMathematic, Engineering andNatural Sciences - III (Özet Bildiri) (Yayın No:4263181)
23.ÇAÇAN ERCAN (2018). Combating The Epigenome Elucidation of Mechanisms Underlying Chemoresistance and Enhancing Tumor Immunogenicity. American Cancer Society, Atlanta, GA, USA (Özet Bildiri) (Yayın No:1797329)
24.ÇAÇAN ERCAN (2018). Enhancing The Immune Responses to Tumor Cells by a Combination Treatment. Biology Graduate Students Seminar Series, Georgia State University, Atlanta, GA, USA 2014. (Özet Bildiri) (Yayın No:1798230)
25.ÇAÇAN ERCAN (2018). Pre sensitizing Cells with Epigenetic Modifiers to Enhance the Efficacy of Low Dose Radiation. CURVE, Georgia State University, Atlanta, GA, USA 2014. (Özet Bildiri) (Yayın No:1798387)
26.ÇAÇAN ERCAN (2018). Epigenetic Modifications to Regulator of G protein Signaling RGS Proteins in Chemoresistant and Chemosensitive Ovarian Cancer Cells. Biology Graduate Students Seminar Series, Georgia State University, Atlanta, GA, USA 2012. (Özet Bildiri) (Yayın No:1798459)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÇAÇAN ERCAN (2016). Sub lethal radiation induced TRAIL and FAS sensitivity in chemoresistant ovarian cancer cells. 5. Ulusal Moleküler ve Biyoteknoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2847505)
2.ÇAÇAN ERCAN (2016). Tümör spesifik immün yanıtların aktifleştirilmesi. TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (Özet Bildiri) (Yayın No:2892276)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Proteozom ve PARP-1 İnhibisyonunun Kemorezistant ve Kemosensitive Rahim Kanseri Hücreleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 01.11.2017-30.07.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.New regulatory mechanisms involved in the induction of antitumor immune responses, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.09.2009-01.09.2012 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.Tokat İli ve Kelkit Havzasındaki Diğer İllerin Sert Kene Acari Ixodidae Faunasının Belirlenerek Sistematiğinin Yapılması ve Bu Kenelerle Taşınan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü KKKAV ve Diğer Kene Kökenli Virüslerin RT PCR Yöntemleriyle Teşhisi ve Genetik Karakterizasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.05.2006-01.09.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Exploiting paleogenetics and experimental evolution to reconstruct and recapitulate adaptive evolution, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2012 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
5.Yeni Aminoasit Schiff Bazlarının ve BakırII Komplekslerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
6.Düşük Dozlu Bortezomib ve Epirubisin Kombinasyonu Kullanarak Kolorektal Kanserinde İmmünojenik Hücre Ölümünün Arttırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
7.HT29 hücre hatları kullanılarak tümör oluşturulmuş Wistar albino sıçanlarından elde edilen tümör ve normal dokularda ROS aktivite düzeyleri ile hücre döngüsü ve apoptozisle ilgili protein ifadelenmesinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.02.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Kurs
1.Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve Kök Hücre Uygulamaları Kursu, Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve Kök Hücre Uygulamaları Kursu, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımda gerçekleştirilmiştir. Hayvan doku kültürlerine giriş Hücre kültürlerinin avantajları ve dezavantajları. Hücre kültürü laboratuvarında kullanılan cihazlar, Hücre kültürü laboratuvarının kurulması Hücre üretme vasatları (içerik, bileşim, tamponlar, antibiyotikleri v.b.), hazırlanması, sterilizasyonu, kontaminasyonu. Hücre kültürlerinin hazırlanması, fibroblastik, epitelyal hücreler, hücre tutunma yüzeyleri. Monolayer ve süspanse kültürler, pasajlama, hücre kültürlerinin stoklanması, saklanması, taşınması, çözdürülmesi Hücre klonlaması (dilüsyon v.b.) ve karakterizasyonu. Hücre canlılığının ölçülmesi • Sitotoksisite ve genotoksisite • Kök hücre teknolojisi. Monoklonal antikor üretimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 22.04.2017-30.04.2017 (Ulusal)