GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

RÜŞTÜ YAYARž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Rüştü YAYAR

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

rustu.yayar@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İktisat Bölümü 

Anabilim Dalı

İktisat Teorisi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1997- 2003)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Makinaları (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1993- 1996)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Çukurova Üniversitesi (1988- 1993)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Türkiye’Xxde Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayi Sektörlerinin Dış Ticareti, Gelişimi Ve Ekonometrik Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003

YÜKSEK LİSANS, "Tokat İli Kazova Bölgesinde Önemli Bazı Sebzelerin Üretiminin Ekonomik Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Mikro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Teorisi Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Teorisi Anabilim Dalı, (2014- 2019)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Teorisi Anabilim Dalı, (2009- 2014)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(2003- 2009)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(1995- 2003)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/ Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)(1994- 1995)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim Dalı, (2017- 2020)

Tokat Teknopark Genel Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2019- Devam Ediyor)

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2019- Devam Ediyor)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, (2017- 2020)

Erasmus Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, (2019- Devam Ediyor)

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, (2010- 2016)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, (1998- 2002)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim Dalı, (2011- 2012)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Endüstri İktisadı, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Lisans Tezi I, Lisans, (2019-2020)

Lisans Tezi Iı, Lisans, (2019-2020)

İktisadi Matematik Iı, Lisans, (2019-2020)

Mikro İktisat Iı, Lisans, (2019-2020)

İleri Mikro İktisat I, Doktora, (2019-2020)

İleri Mikro İktisat Iı, Doktora, (2019-2020)

Mikroekonomik Teori, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Mikroekonomi, Lisans, (2019-2020)

Mikro İktisat I, Lisans, (2019-2020)

İktisadi Matematik I, Lisans, (2019-2020)

Mikroekonomi, Doktora, (2018-2019)

Lisans Tezi Iı, Lisans, (2018-2019)

İleri Mikro İktisat Iı, Doktora, (2018-2019)

İleri Mikro İktisat I, Doktora, (2018-2019)

Endüstri İktisadı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Mikroekonomik Teori, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Mikro İktisat Iı, Lisans, (2018-2019)

Mikro İktisat I, Lisans, (2018-2019)

İktisadi Matematik Iı, Lisans, (2018-2019)

İktisadi Matematik I, Lisans, (2018-2019)

Lisans Tezi I, Lisans, (2018-2019)

İleri Mikro İktisat Iı, Doktora, (2017-2018)

İleri Mikro İktisat I, Doktora, (2017-2018)

Endüstri İktisadı, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Mikroekonomik Teori, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Mikroekonomi, Lisans, (2017-2018)

Mikro İktisat Iı, Lisans, (2017-2018)

Mikro İktisat I, Lisans, (2017-2018)

İktisadi Matematik Iı, Lisans, (2017-2018)

İktisadi Matematik I, Lisans, (2017-2018)

Lisans Tezi Iı, Lisans, (2017-2018)

Lisans Tezi I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Betül ÖZTAŞ, "İşsizlik Ve İktisadi Büyüme İlişkisi: D-8 Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisadi Ve İdari Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Temel Bahadır ÖZDOĞRU, "Türkiye'de Elektrik Sektörü Özelleştirme Politikalarının Elektrik Tüketimi İle Ekonomik Büyüme İlişkisine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Çağrı ŞEN, "Türk Bankacılık Sektöründe Asimetrik Bilgi Sorunu Ve Çözüm Yolları: Tokat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Ayşe Nur DAŞCI, "Özel Sağlık Sigortası Tercihinde Asimetrik Bilgi Varlığı: İstanbul İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Saliha Merve KASAR, "Mıst Ülkelerinin Yoksulluk Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisadi Ve İdari Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Özge KARACA, "Davranışsal İktisat Çerçevesinde Bireylerin Tüketim Davranış Eğilimleri: Kamu Çalışanları Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Hüseyin OKUR, "Türkiye'de Savunma Harcamalarının Gelişimi Ve Bazı Nato Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Erkan YILMAZ, "Türkiye Otomotiv Sanayinin Gelişimi Ve İkinci El Otomotiv Talep Fiyatının Belirleyicileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Bilge TEKİN, "Türkiye'de Ulaşım Sektörünün Gelişimi Ve Havayolu Firma Tercihinin Belirleyicileri: İzmir İlinde Bir Uygulama", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Mustafa Necati ÇOBAN, "Engel Eğrileri Tokat İli Örneği İncelemesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Halid Velid BAYKARA, "Katılım Bankalarında Etkinlik Ve Verimlilik Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Yusuf DEMİR, "Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türkiye'de Cari Açıkların Sürdürülebilirliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Deniz GÜL, "Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2012

Doktora, Mustafa Necati ÇOBAN, "Demokrasinin Göstergelerinin Refah Üzerine Etkisi: Ab Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2018

Doktora, Hüseyin DİNÇ, "Türkiye'de Turizm Sektörünün İktisadi Analizi: Ekonometrik Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2017

Doktora, Fatih ÇELİKKAYA, "Türkiye'deki Büyükşehir Belediyelerinin Etkinlik Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2016

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAYAR RÜŞTÜ,BURSAL MÜCELLA, (2019). "Türkiye’De Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini", İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(3), 2010-2026. (Yayın No: 5706512)

YAYAR RÜŞTÜ,Eker Karaca Özge, (2019). "Davranışsal İktisat Bağlamında Kamu Çalışanlarının Tüketim Davranış Eğilimleri", Akdeniz İibf Dergisi, 19(1), 1-29., Doi: http://dx.doi.org/10.25294/auiibfd.559370 (Yayın No: 5034104)

YAYAR RÜŞTÜ,Özbek Mahmut,Özbek Öznur, (2019). "Partıcıpatıon In Natıonal Lottery And Games Of Chance: A Research On Mıddle And Lower Income Groups", International Socıal Scıences Studıes Journal, 5(31), 1559-1568. (Yayın No: 5074446)

YAYAR RÜŞTÜ,BARLAS EMİN,Güney Gökhan, (2019). "Measuring Tax Sensitivity Of University Students", Yönetim Ve Ekonomi, 26(1), 309-319., Doi: 10.18657/yonveek.476528 (Yayın No: 5074511)

YAYAR RÜŞTÜ,Daşçı Ayşenur, (2019). "Kasko Sigortası Tercihini Etkileyen Faktörler: Kars İli Örneği", Bankacılık Ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2019(13), 8-21. (Yayın No: 5706478)

YAYAR RÜŞTÜ, (2019). "Kredi Kartlarının Akılcı Kullanımında Kişisel Tutum Veözelliklerin Rolü", Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(20), 45-58. (Yayın No: 5074474)

ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,YAYAR RÜŞTÜ, (2018). "Demokrasinin Göstergelerinin İnsani Gelişmişlik Üzerine Etkisi: Ab Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi", International Journal Of Academic Value Studies, 4(20), 642-651., Doi: http://dx.doi.org/10.23929/javs.773 (Yayın No: 4621456)

YAYAR RÜŞTÜ,ŞEKER HİLAL,Karanfil Nagehan, (2018). "Amasya Üniversitesinin İl Ekonomisine Etkisi", Finans Politik Ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 55(635), 37-50. (Yayın No: 4206341)

USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN,YAYAR RÜŞTÜ, (2018). "Performansa Dayalı Etkinlik Analizi:Devlet Üniversiteleri Örneği", International Journal Of Social Inquiry, 11(1), 255-276. (Yayın No: 4306571)

YAYAR RÜŞTÜ, (2018). "Determinants Of Used Car Demand Price: Empirical Evidence From Turkey", The Empirical Economics Letters, 17(3), 349-358. (Yayın No: 4200943)

YAYAR RÜŞTÜ,YILMAZ ERKAN, (2018). "İkinci El Otomobil Talep Fiyatının Regresyon Analizi: Tr83 Bölgesi Örneği", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 39-52. (Yayın No: 4209073)

DİNÇ HÜSEYİN,YAYAR RÜŞTÜ,HEKİM MAHMUT, (2017). "Türkiye Turizm Göstergelerinin Anfıs Metodu İle Tahmini", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(28), (Yayın No: 3621225)

YAYAR RÜŞTÜ,Karanfil Nagehan,ŞEKER HİLAL, (2017). "The Econometric Analysis Of Student Expenditures: A Case Study Of Amasyauniversity", Business And Economics Research Journa, 8(2), 167-181. (Yayın No: 3526303)

DİNÇ HÜSEYİN,YAYAR RÜŞTÜ, (2017). "Türkiye’De Turizm Gelirlerini Belirleyen Faktörlerin Regresyon Analizi", Researcher:Socialsciencestudies, 5(4), 351-368., Doi: http://dx.doi.org/10.18301/rss.416 (Yayın No: 3874575)

YAYAR RÜŞTÜ,Karaca Özge Eker, (2017). "Economic Literacy Levels Of Public Officers İnturkey", Pakistan Journal Of Commerce And Social Sciences, 11(1), 49-65. (Yayın No: 3526300)

YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,TEKİN BİLGE, (2015). "Otomobil Sahipliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Tokat İlikentsel Alanda Bir Uygulama", Yönetim Ve Ekonomi, 22(2), 603-619. (Yayın No: 2233105)

YAYAR RÜŞTÜ,TEKİN BİLGE, (2015). "Türkiye De Ulaşım Sektörünün Gelişimi Ve Havayolu Firma Tercihinin Belirleyicileri İzmir İlinde Bir Uygulama", Ege Akademik Bakış, 15(4), 539-550. (Yayın No: 1550268)

YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR DERYA, (2014). "Hedonic Estimation Of Housing Market Prices İn Turkey", Erciyes Üniversitesi İibf Dergisi, 2014(43), 67-82. (Yayın No: 1290817)

YAYAR RÜŞTÜ,GÜL DENİZ, (2014). "Mersin Kent Merkezinde Konut Piyasası Fiyatlarının Hedonik Tahmini", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 87-100. (Yayın No: 1290783)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2014). "Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi Tr83 Bölgesi Örneği", Ege Akademik Bakış, 14(4), 509-518. (Yayın No: 1290808)

YAYAR RÜŞTÜ,KAPLAN ÇETİN,ŞİMŞEK ÜMİT, (2014). "Küresel Isınmanın Ekonomik Sosyal Ve Çevresel Etkilerinin Farkındalığı Türkiye Den Tr 83 Bölgesi Deneysel Bulgular", Business And Economics Research Journal, 5(3), 81-89. (Yayın No: 1290774)

YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,DEMİR DERYA, (2014). "Determination Of Factors Affecting Willingness To Pay For Low Sar Value Cell Phones A Case Study Of Turkey", Theoretical And Applied Economics, 21(594), 97-112. (Yayın No: 1290767)

YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ, (2014). "Tokat İli Kentsel Alanda Engel Eğrisi Analizi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, 9(3), 95-105. (Yayın No: 1550246)

YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR YUSUF, (2014). "Determinants Of Market Preference A Field Research İn Kayseri Turkey", The Empirical Economics Letters, 13(5), 537-547. (Yayın No: 1290796)

YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR YUSUF, (2014). "Türkiye De Sürdürülebilir Cari Açık", Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 118-148. (Yayın No: 1290758)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2014). "Efficiency Analysis İn Turkish Banking Sector", Niğde Üniversitesi İibf Dergisi, 7(2), 1-15. (Yayın No: 1290842)

YAYAR RÜŞTÜ,SADAKLIOĞLU HÜMEYRA, (2012). "Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışlarıüzerine Bir Araştırma", Business And Economics Research Journal, 3(3), 145-157. (Yayın No: 4677588)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2012). "Identifying The Factors Affecting The Consumer Credit Card Ownership Empirical Evidence From Turkey", Journal Of Applied Economic Sciences, (Yayın No: 333964)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EROL YÜCEL, (2012). "Data Envelopment Analysis Approach For The Measurement Of Iso500 Firms Efficiencies Iron Steel Basic Metal Industry", European Journal Of Economics, Finance And Administrative Sciences, 2012(47), 19-29. (Yayın No: 336462)

YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN, (2012). "Consumer Characteristics Influencing Natural Gas Consumption Preference İn Tokat Turkey", African Journal Of Business Management, (7), 2578-2584. (Yayın No: 333718) [SSCI]

,YAYAR RÜŞTÜGÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÖZENER BİLGE,Adıgüzel Faruk, (2012). "Frozen Food Consumption Turkey A Case Study For The Town Of Tokat", African Journal Of Agricultural Research, (3), 367-377. (Yayın No: 333620)

YAYAR RÜŞTÜ, (2012). "Consumer Characteristics Influencing Milk Consumption Preference The Turkey Case", Theoretical And Applied Economics, 19(7(572)), 25-42. (Yayın No: 334114)

BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ, (2012). "Sanayi Üretim Endeksini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi", İktisat İşletme Ve Finans Dergisi, 27(316), 53-70., Doi: 10.3484/iif.2012.316.3342 (Yayın No: 333501) [SSCI]

YAYAR RÜŞTÜ,BAYKARA HALİD VELİD, (2012). "Topsıs Yöntemi İle Katılım Bankalarının Etkinliği Ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama", Business And Economic Research Journal, 3(4), 21-42. (Yayın No: 337212)

YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR YUSUF, (2012). "Bölgesel Kalkınma Ve Yatırım Teşvikleri Tokat İlinde Bir Uygulama", Erciyes Üniversitesi İibf Dergisi, (39), 119-146. (Yayın No: 1290755)

YAYAR RÜŞTÜ,HEKİM MAHMUT,YILMAZ VEYSEL,BAKIRCI FEHİM, (2012). "A Comparison Of Anfıs And Arıma Techniques İn The Forecasting Of Electric Energy Consumption Of Tokat Province İn Turkey", Journal Of Economic And Social Sciences, 1(2), 87-111. (Yayın No: 336594)

YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ, (2012). "Iso 500 Firmalarının Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı Dokuma Ve Giyim Eşya Sanayi", Niğde Üniversitesi İibf Dergisi, 5(2), 165-180. (Yayın No: 337772)

YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2007). "Forecasting Of Corn Oil Price İn Turkey", Journal Of Applied Sciences Research, (8), 706 (Yayın No: 336741)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ, (2006). "Forecasting Of Sunfloer Oil Price In Turkey", Journal Of Applied Sciences Research, (9), 572 (Yayın No: 336982)

YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN, (2003). "Tarım Sektörü Dış Ticaret Serileri İçin Model Belirleme Ve Gelecek Tahmini (Box-Jenkins Tahmin Yöntemi)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 89-108. (Yayın No: 4212896)

YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN, (1997). "Tokat İli Kazova Bölgesinde Önemli Bazı Sebzelerin Üretiminin Ekonometrik Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1), 243-262. (Yayın No: 2530000)

YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN, (1996). "Tokat İli Pazar İlçesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Ve Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 269-288. (Yayın No: 3035791)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAYAR RÜŞTÜ,Eker Karaca Özge, (2018). "Kamu Çalışanlarının Para Tutumu Ve Belirleyicileri", Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulusosyal Bilimler Dergisi, 2(9), 71-84. (Yayın No: 4620378)

YAYAR RÜŞTÜ,YILMAZ ERKAN, (2016). "Dünya Ve Türkiye Otomotiv Sanayi Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(7), 71-87. (Yayın No: 3016556)

YAYAR RÜŞTÜ,ÇEVİK İZZET,ÇAKAR SELİM, (2015). "Tokat İş Geliştirme Merkezi İhtiyaç Analizi Araştırması", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 203-237. (Yayın No: 2231833)

AŞKIN ELİF ÖZLEM,YAYAR RÜŞTÜ,OKTAY ZAFER, (2013). "Kırsal Göçün Ekonometrik Analizi Yeşilyurt İlçesi Örneği", C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 234-252. (Yayın No: 338622)

YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR DERYA, (2013). "Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine Etkisi", Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 5(8), 106-122. (Yayın No: 338462)

BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ, (2012). "Türkiye De Finansal Liberalizasyon Sürecinde Ekonomi Politikalarının Milli Gelire Yansıması Arz Yönlü Mü Talep Yönlü Mü", Maliye Dergisi, (Yayın No: 337631)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,TURKUT AHMET, (2011). "Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahibi Olmaları Üzerinde Etkili Olan Faktörler Gaziosmanpaşa Ve İnönü Üniversitelerinden Ampirik Bulgular", Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), 152-169. (Yayın No: 338045)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2011). "Endeks Tahmini Ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İmkb Sınai Endeksi Üzerine Bir Uygulama", Mödav, (Yayın No: 337908)

YAYAR RÜŞTÜ, (2011). "Dizüstü Bilgisayar Piyasasında Hedonic Talep Parametrelerinin Tahminlenmesi", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (21), 21-27. (Yayın No: 292930)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN, (2009). "Türkiye Türk Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerine Genel Bir Bakış", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2009(1), 1-23. (Yayın No: 338352)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BARLAS EMİN,YAYAR RÜŞTÜ,Özdoğan Adem (2019). İŞ BULMA KAYGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ. III. TARAS SHEVCHENKOINTERNATIONAL CONGRESSON SOCIAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5706616)

YAYAR RÜŞTÜ,Kasar Saliha Merve (2019). YOKSULLUK KRİTERLERİ AÇISINDAN D-8 ÜLKELERİNİNKARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESSON SOCIAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5706576)

YAYAR RÜŞTÜ,Arslan Derya (2019). İYİ TARIM UYGULAMALI ÜRÜNLER İÇİN ÖDEME İSTEĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TOKAT KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5706427)

YAYAR RÜŞTÜ,Tekgün Berrak (2019). D8 ÜLKELERİNDE PHILLIPS EĞRİSİ ANALİZİ. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5706371)

YAYAR RÜŞTÜ,Güner Ahmet Ceyhun (2019). TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN GELİR VE DİĞER TARIMSAL DESTEKLEME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5706358)

BARLAS EMİN,YAYAR RÜŞTÜ,BAŞDAĞ GÜMRAH CAN (2018). Toplumun Politik Tercihinin Gönüllü Vergi Uyumu Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. 4. Internatıonal Congress on Economıcs and Busıness (Özet Bildiri) (Yayın No:5076406)

BARLAS EMİN,Güney Gökhan,YAYAR RÜŞTÜ (2018). Vergi Ahlakı ve Uyumu Açısından Yükseköğrenimin Rolü. 2. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5076421)

EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (2018). Türkiye’deki İş Kümelerinin Misyon ve Vizyon İfadelerinin İçerik Analizi. 2. International EMIEntrepreneurship and Social SciencesCongress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4620844)

EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (2018). Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon İfadelerineGöre Stratejik Yönü: Tematik Bir Analiz Çalışması. 4. International Congress on Economics and Business (Özet Bildiri) (Yayın No:4621604)

YAYAR RÜŞTÜ,ÖZDOĞRU TEMEL BAHADIR (2018). ELEKTRIK TÜKETIMI ILE EKONOMIK BÜYÜME İLIŞKISI:TÜRKIYE ÖRNEĞI. International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4620747)

YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,ERDOĞMUŞ MEHMET (2018). Yaşlı Yoksulluğunun Analizi: Almanya ve Türkiye Örneği. 4. Internatıonal Congress on Economıcs and Busıness (Özet Bildiri) (Yayın No:4621542)

BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ERDOĞMUŞ MEHMET (2018). Bölgesel Para Birimlerine İlişkin Kısa Bir Analiz. 4. International Congress on Economics and Business (Özet Bildiri) (Yayın No:4621572)

YAYAR RÜŞTÜ,Eker Karaca Özge,BARLAS EMİN (2018). KAMU ÇALIŞANLARININ PARA TUTUMU DAVRANIŞLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. 1. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4277895)

BARLAS EMİN,Şen Hayrul,YAYAR RÜŞTÜ (2018). TEŞVİK SİSTEMİNİN ADİL VERGİLENDİRME AÇISINDAN TOKAT ÖZELİNDE İNCELENMESİ. 1. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4277887)

YAYAR RÜŞTÜ,BARLAS EMİN,GÜNEY GÖKHAN (2017). Üniversite Öğrencilerinin Vergi Duyarlılığının Ölçülmesi. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526265)

DİNÇ HÜSEYİN,YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL (2017). TOKAT BALLICA MAĞARASI EKONOMİK VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI. DOKAP Bölgesi ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3742172)

BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Finans ve Sigorta Sektörünün, Beşeri Sermaye Bağlamında İncelenmesi. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526257)

EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (2017). İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri: Tokat İŞGEM Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526261)

ÇELİKKAYA FATİH,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinin Etkinlik Analizi. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526270)

EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Bir Kalkınma Modeli Olarak Bölgesel Kalkınma Projelerinin Stratejik Analizi: Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(Dokap)Örneği. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526276)

DİNÇ HÜSEYİN,YAYAR RÜŞTÜ (2017). TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM BÖLGELERİNİN, TURİZM GELİRLERİ ANALİZİ VE ANFIS YÖNTEMİ İLETAHMİN ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3526281)

YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,DEMİR YUSUF (2017). Kredi Kartlarının Akılcı Kullanımında Kişisel Tutum ve Özelliklerin Etkileri. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526274)

YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2017). Tokat İlinin Rekabet Edebilirliğinin Tr83 Bölgesi Kapsamında Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526250)

YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2017). Makroekonomik Kırılganlık Göstergeleri Bağlamında Mint Ülkelerinin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526252)

YAYAR RÜŞTÜ,Karanfil Nagehan,ŞEKER HİLAL (2016). ÖĞRENCİ HARCAMALARININ EKONOMETRİK ANALİZİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. XVII. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (Özet Bildiri) (Yayın No:2835365)

YAYAR RÜŞTÜ,UÇGUNOĞLU MELTEM,DEMİR YUSUF (2016). Türkiye de İç Göçün Belirleyicileri. International Conference on Eurasian Economies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2886777)

YAYAR RÜŞTÜ (2016). Çevre Dostu Ürünlere Ödeme İsteğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Türkiye den Deneysel Bulgular. International Conference on Eurasian Economies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2886778)

YAYAR RÜŞTÜ,UÇGUNOĞLU MELTEM (2016). AVRUPA BİRLİĞİ NE ENTEGRASYON SÜRECİNDE KADIN İSTİHDAMININ ÖNEMİ. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2981159)

YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,ERGEN KUBİLAY (2016). AMASYA DAKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ VE KULLANIMI. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY (Özet Bildiri) (Yayın No:2981176)

YAYAR RÜŞTÜ,YILMAZ ERKAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2015). İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATININ BELİRLEYİCİLERİ SAMSUN ÖRNEĞİ. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİVE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2233914)

YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,TEKİN BİLGE (2014). OTOMOBİL SAHİPLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNBELİRLENMESİ TOKAT İLİ KENTSEL ALANDA BİR UYGULAMA. 15. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:2233597)

YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR YUSUF,BİROL YUNUS EMRE (2013). Türkiye nin İhracat ve İthalat talep Fonksiyonlarının Rusya ile Dış Ticareti Bağlamında Analizi. International Conference on Eurasian Economies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339547)

YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR YUSUF,BİROL YUNUS EMRE (2012). Geçiş Ekonomileri Bağlamında Türkiye Kazakistan Dış Ticaretine Uygulamalı Bir Bakış. International Conference On Eurasian Economies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:338949)

BARIŞIK SALİH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,YAYAR RÜŞTÜ (2012). Foreign Capital Mobility and Productivity in Turkish Banking Sectors 1989 2011. EBES 2012 Warsaw Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339145)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Türkoğlu Erkan,YAYAR RÜŞTÜ,ÇAKAR SELİM (2007). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beklentilerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339683)

YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,EROL YÜCEL (2006). Türkiye nin Üzümsü Meyveler Dış Ticareti Analizi. Türkiye II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340000)

YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL (2006). Gıda Sanayinde Faaliyet Gösteren İmalat Sanayi İşletmelerinin Temel Fonksiyonel Yeteneklerinin Performans Boyutlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339853)

YAYAR RÜŞTÜ (2004). Tarım İşletmelerinde Ticari Gübre Tedariki ve Kullanımında Tokat İli Kazova Bölgesi Örneği. 3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340146)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Ekonomik Göstergeler Ve Yorumları (2018)., DEMİR OSMAN,YAYAR RÜŞTÜ, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 331, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4442990)

Ticari Matematik (2016)., YAYAR RÜŞTÜ, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Sayfa Sayısı: 217, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 340468)

Tokat İlinde İç Göç Ve Nedenleri (2016)., BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ŞİMŞEK TÜRKER,KILINÇ NESLİHAN, Kitapana Basım Yayın Dağıtım Bilişim, Sayfa Sayısı: 146, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2928847)

Kadın Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Kamedap Kurumsal İşbirliği Modeli (2011)., ARSLAN MEHMET,KARKACIER OSMAN,YAYAR RÜŞTÜ,ÖZÇATAL AŞKIN ELİF ÖZLEM, Proje, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 342519)

Tokat Meslek Edindirme Kurumları Tomek Kurumsal İşbirliği Modeli (2011)., KARAMAN R, EROL Y, YAYAR R, ÖZÇATAL Ö ŞAHİN S, Proje, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 341083)

21 Yüzyıla Girerken Türkmenistan Ekonomik Sosyal İdari Siyasi Ve Kültürel Özellikleri Açısından Genel Bir Bakış (2010)., DİNÇ AHMET,YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL, Goü İibf Yayınları Araştırma Serisi, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 340928)

Tokat Merkez İlçede Tüketici Profili Davranışı Ve Tüketici Satıcı İlişkileri Üzerine Bir Araştırma (2003)., YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,GÜLEÇ İSMAİL,DİNÇ HÜSEYİN,BOYRAZ TEKİN, Goü Meslek Yüksekokulu Yayınları Araştırma Serisi, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 342672)

Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İl Ekonomisine Etkisi Üzerine Bir Araştırma (1999)., ERTAŞ FATİH COŞKUN,YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,GÜLEÇ İSMAİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4677355)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,ERDOĞMUŞ MEHMET, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Editör: Mıynat Mustafa Can Ahmet Vecdi Nuredı̇n Abdulmecit Çılbant Coşkun Özdoğan Güleç Tuna Can Gülden Osman Çelik Şükrü Çağrı Çağlayansudur Tolga., Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4621075)

Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Editör: Mıynat Mustafa Can Ahmet Vecdi Nuredı̇n Abdulmecit Çılbant Coşkun Özdoğan Güleç Tuna Can Gülden Osman Çelik Şükrü Çağrı Çağlayansudur Tolga., Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4621200)

Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ERDOĞMUŞ MEHMET, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Editör: Mıynat Mustafa Can Ahmet Vecdi Nuredı̇n Abdulmecit Çılbant Coşkun Özdoğan Güleç Tuna Can Gülden Osman Çelik Şükrü Çağrı Çağlayansudur Tolga., Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4621113)

Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar (2017)., ÇELİKKAYA FATİH,YAYAR RÜŞTÜ, Beşköprü Yayınları, Editör: Furkan Beşel - Fatih Yardımcıoğlu, ISBN: 978-605-67821-2-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3601244)

Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar (2017)., EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA, Beşköprü Yayınları, Editör: Furkan Beşel - Fatih Yardımcıoğlu, ISBN: 978-605-67821-2-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3601249)

Bölgesel Kalkınma Üzerine Yazılar (2014)., YAYAR RÜŞTÜ,AYDIN HALİL İBRAHİM,ABACI BURCU, Savaş Yayınevi, Editör: Prof.Dr. Metin Berber, Yrd.Doç.Dr. Deniz Özyakışır, Öğr.Gör. Halil İbrahim Aydın, Sayfa Sayısı: 393, ISBN: 978-605-4974-59-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1290858)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Türkiye de Büyük Şehir Belediyelerin Etkinlik Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.01.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Seçilmiş Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve İŞGEM ler Arasında Ağ Oluşturulması", Avrupa Birliği, Danışman, 23.10.2008-21.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Kent Konut Hedonik Fiyat Analizi TR83 Bölgesi nde Ampirik Bir Araştırma", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.06.2012-20.02.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Engel Eğrileri Tokat İli Örneği İncelemesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.06.2012-19.04.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi Mersin İli Örneği", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 18.04.2012-17.04.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde İç Göç Gerçeği ve İç Göç Nedenlerinin Analizi Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.02.2013-15.10.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Türkiye Otomotiv Sanayiin Gelişimi ve İkinci El Otomobil Talep Fiyatının Belirleyicileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.10.2015-07.08.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Türkiye de Ulaşım Sektörünün Gelişimi ve Havayolu Firma Tercihinin Belirleyicileri İzmir İlinde Bir Uygulama", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.04.2014-07.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Turhal Sanayisini İhracata Açma Projesi", Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.10.2005-01.10.2006 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Kadın Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir Mesleki Eğitim", Avrupa Birliği, Yönetici, 01.06.2009-01.06.2011 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Tokat Meslek Edindirme Kurumları", Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.05.2009-01.05.2011 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:rustu.yayar@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1997-2003
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları (Dr)

Tez Adı:Türkiye’Xxde Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayi Sektörlerinin Dış Ticareti, Gelişimi Ve Ekonometrik Analizi
Yüksek Lisans
1993-1996
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Tokat İli Kazova Bölgesinde Önemli Bazı Sebzelerin Üretiminin Ekonomik Analizi
Lisans
1988-1993
Çukurova Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Profesör
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
Doçent
2014-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2009-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi (Dr)
2003-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
1995-2003
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
1994-1995
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)


İdari Görevler

Tokat Teknopark Genel Müdür Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Erasmus Koordinatörü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2017-2020
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
2017-2020
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2011-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
1998-2002
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Farabi Koordinatörü
2010-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)LİSANS TEZİ ITürkçe4
(2019-2020)LİSANS TEZİ IITürkçe4
(2019-2020)İKTİSADİ MATEMATİK IITürkçe3
(2019-2020)MİKRO İKTİSAT IITürkçe3
(2019-2020)MİKROEKONOMİTürkçe3
(2019-2020)MİKRO İKTİSAT ITürkçe3
(2019-2020)İKTİSADİ MATEMATİK ITürkçe3
(2018-2019)LİSANS TEZİ IITürkçe4
(2018-2019)MİKRO İKTİSAT IITürkçe3
(2018-2019)MİKRO İKTİSAT ITürkçe3
(2018-2019)İKTİSADİ MATEMATİK IITürkçe3
(2018-2019)İKTİSADİ MATEMATİK ITürkçe3
(2018-2019)LİSANS TEZİ ITürkçe4
(2017-2018)MİKROEKONOMİTürkçe3
(2017-2018)MİKRO İKTİSAT IITürkçe3
(2017-2018)MİKRO İKTİSAT ITürkçe3
(2017-2018)İKTİSADİ MATEMATİK IITürkçe3
(2017-2018)İKTİSADİ MATEMATİK ITürkçe3
(2017-2018)LİSANS TEZİ IITürkçe4
(2017-2018)LİSANS TEZİ ITürkçe4
Yüksek Lisans
(2019-2020)ENDÜSTRİ İKTİSADITürkçe3
(2019-2020)MİKROEKONOMİK TEORİTürkçe3
(2018-2019)ENDÜSTRİ İKTİSADITürkçe3
(2018-2019)MİKROEKONOMİK TEORİTürkçe3
(2017-2018)ENDÜSTRİ İKTİSADITürkçe3
(2017-2018)MİKROEKONOMİK TEORİTürkçe3
Doktora
(2019-2020)İLERİ MİKRO İKTİSAT ITürkçe3
(2019-2020)İLERİ MİKRO İKTİSAT IITürkçe3
(2018-2019)MİKROEKONOMİTürkçe3
(2018-2019)İLERİ MİKRO İKTİSAT IITürkçe3
(2018-2019)İLERİ MİKRO İKTİSAT ITürkçe3
(2017-2018)İLERİ MİKRO İKTİSAT IITürkçe3
(2017-2018)İLERİ MİKRO İKTİSAT ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Erkan YILMAZ, (2016)., "Türkiye otomotiv sanayiin gelişimi ve ikinci el otomobil talep fiyatının belirleyicileri", Yüksek Lisans
2.Halid Velid BAYKARA, (2012)., "Katılım bankalarında etkinlik ve verimlilik analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Yusuf DEMİR, (2012)., "Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Türkiye'de cari açıkların sürdürülebilirliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Deniz GÜL, (2012)., "Konut fiyatlarına etki eden faktörlerin hedonik modelle belirlenmesi: Mersin ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Mustafa Necati ÇOBAN, (2013)., "Engel eğrileri tokat ili örneği incelemesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Bilge TEKİN, (2014)., "Türkiye'de ulaşım sektörünün gelişimi ve havayolu firma tercihinin belirleyicileri: İzmir ilinde bir uygulama", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Erkan YILMAZ, (2016)., "Türkiye otomotiv sanayinin gelişimi ve ikinci el otomotiv talep fiyatının belirleyicileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Fatih ÇELİKKAYA, (2016)., "Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin etkinlik analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Doktora
9.Özge KARACA, (2017)., "Davranışsal iktisat çerçevesinde bireylerin tüketim davranış eğilimleri: Kamu çalışanları örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Hüseyin OKUR, (2017)., "Türkiye'de savunma harcamalarının gelişimi ve bazı NATO ülkeleriyle karşılaştırmalı analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Hüseyin DİNÇ, (2017)., "Türkiye'de turizm sektörünün iktisadi analizi: Ekonometrik bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Doktora
12.Çağrı ŞEN, (2018)., "Türk bankacılık sektöründe asimetrik bilgi sorunu ve çözüm yolları: Tokat ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Ayşe Nur DAŞCI, (2018)., "Özel sağlık sigortası tercihinde asimetrik bilgi varlığı: İstanbul ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Saliha Merve KASAR, (2018)., "MIST ülkelerinin yoksulluk analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisadi Ve İdari Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Mustafa Necati ÇOBAN, (2018)., "Demokrasinin göstergelerinin refah üzerine etkisi: Ab ülkeleri üzerine panel veri analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Doktora
16.Betül ÖZTAŞ, (2019)., "İşsizlik ve iktisadi büyüme ilişkisi: D-8 ülkeleri için panel veri analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisadi Ve İdari Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Temel Bahadır ÖZDOĞRU, (2019)., "Türkiye'de elektrik sektörü özelleştirme politikalarının elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme ilişkisine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.XXX(ECONLİT), Dergi, Editör, GOÜ


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YAYAR RÜŞTÜ,BURSAL MÜCELLA (2019). Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(3), 2010-2026. (Yayın No: 5706512)
2.YAYAR RÜŞTÜ,Eker Karaca Özge (2019). Davranışsal İktisat Bağlamında Kamu Çalışanlarının Tüketim Davranış Eğilimleri. Akdeniz İİBF Dergisi, 19(1), 1-29., Doi: http://dx.doi.org/10.25294/auiibfd.559370 (Yayın No: 5034104)
3.YAYAR RÜŞTÜ,Özbek Mahmut,Özbek Öznur (2019). PARTICIPATION IN NATIONAL LOTTERY AND GAMES OF CHANCE: A RESEARCH ON MIDDLE AND LOWER INCOME GROUPS. International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 5(31), 1559-1568. (Yayın No: 5074446)
4.YAYAR RÜŞTÜ,BARLAS EMİN,Güney Gökhan (2019). Measuring Tax Sensitivity of University Students. YÖNETİM VE EKONOMİ, 26(1), 309-319., Doi: 10.18657/yonveek.476528 (Yayın No: 5074511)
5.YAYAR RÜŞTÜ,Daşçı Ayşenur (2019). Kasko Sigortası Tercihini Etkileyen Faktörler: Kars İli Örneği. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2019(13), 8-21. (Yayın No: 5706478)
6.YAYAR RÜŞTÜ (2019). KREDİ KARTLARININ AKILCI KULLANIMINDA KİŞİSEL TUTUM VEÖZELLİKLERİN ROLÜ. Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(20), 45-58. (Yayın No: 5074474)
7.ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,YAYAR RÜŞTÜ (2018). Demokrasinin Göstergelerinin İnsani Gelişmişlik Üzerine Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi. International Journal of Academic Value Studies, 4(20), 642-651., Doi: http://dx.doi.org/10.23929/javs.773 (Yayın No: 4621456)
8.YAYAR RÜŞTÜ,ŞEKER HİLAL,Karanfil Nagehan (2018). Amasya Üniversitesinin İl Ekonomisine Etkisi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 55(635), 37-50. (Yayın No: 4206341)
9.USLU ALİ,ERTAŞ FATİH COŞKUN,YAYAR RÜŞTÜ (2018). PERFORMANSA DAYALI ETKİNLİK ANALİZİ:DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ. International Journal of Social Inquiry, 11(1), 255-276. (Yayın No: 4306571)
10.YAYAR RÜŞTÜ (2018). Determinants of Used Car Demand Price: Empirical Evidence from Turkey. The Empirical Economics Letters, 17(3), 349-358. (Yayın No: 4200943)
11.YAYAR RÜŞTÜ,YILMAZ ERKAN (2018). İkinci El Otomobil Talep Fiyatının Regresyon Analizi: TR83 Bölgesi Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 39-52. (Yayın No: 4209073)
12.DİNÇ HÜSEYİN,YAYAR RÜŞTÜ,HEKİM MAHMUT (2017). TÜRKİYE TURİZM GÖSTERGELERİNİN ANFIS METODU İLE TAHMİNİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(28), (Yayın No: 3621225)
13.YAYAR RÜŞTÜ,Karanfil Nagehan,ŞEKER HİLAL (2017). The Econometric Analysis of Student Expenditures: A Case Study of AmasyaUniversity. Business and Economics Research Journa, 8(2), 167-181. (Yayın No: 3526303)
14.DİNÇ HÜSEYİN,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Türkiye’de Turizm Gelirlerini Belirleyen Faktörlerin Regresyon Analizi. Researcher:SocialScienceStudies, 5(4), 351-368., Doi: http://dx.doi.org/10.18301/rss.416 (Yayın No: 3874575)
15.YAYAR RÜŞTÜ,Karaca Özge Eker (2017). Economic Literacy Levels of Public Officers inTurkey. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 11(1), 49-65. (Yayın No: 3526300)
16.YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,TEKİN BİLGE (2015). Otomobil Sahipliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Tokat İliKentsel Alanda Bir Uygulama. YÖNETİM VE EKONOMİ, 22(2), 603-619. (Yayın No: 2233105)
17.YAYAR RÜŞTÜ,TEKİN BİLGE (2015). Türkiye de Ulaşım Sektörünün Gelişimi ve Havayolu Firma Tercihinin Belirleyicileri İzmir İlinde Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 15(4), 539-550. (Yayın No: 1550268)
18.YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR DERYA (2014). Hedonic Estimation of Housing Market Prices in Turkey. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014(43), 67-82. (Yayın No: 1290817)
19.YAYAR RÜŞTÜ,GÜL DENİZ (2014). Mersin Kent Merkezinde Konut Piyasası Fiyatlarının Hedonik Tahmini. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 87-100. (Yayın No: 1290783)
20.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2014). Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi TR83 Bölgesi Örneği. Ege Akademik Bakış, 14(4), 509-518. (Yayın No: 1290808)
21.YAYAR RÜŞTÜ,KAPLAN ÇETİN,ŞİMŞEK ÜMİT (2014). Küresel Isınmanın Ekonomik Sosyal ve Çevresel Etkilerinin Farkındalığı Türkiye den TR 83 Bölgesi Deneysel Bulgular. Business and Economics Research Journal, 5(3), 81-89. (Yayın No: 1290774)
22.YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,DEMİR DERYA (2014). Determination of factors affecting willingness to pay for low SAR value cell phones A case study of Turkey. Theoretical and Applied Economics, 21(594), 97-112. (Yayın No: 1290767)
23.YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2014). Tokat İli Kentsel Alanda Engel Eğrisi Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3), 95-105. (Yayın No: 1550246)
24.YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR YUSUF (2014). Determinants of Market Preference A Field Research in Kayseri Turkey. The Empirical Economics Letters, 13(5), 537-547. (Yayın No: 1290796)
25.YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR YUSUF (2014). Türkiye de Sürdürülebilir Cari Açık. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 118-148. (Yayın No: 1290758)
26.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2014). Efficiency Analysis in Turkish Banking Sector. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 1-15. (Yayın No: 1290842)
27.YAYAR RÜŞTÜ,SADAKLIOĞLU HÜMEYRA (2012). Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma DavranışlarıÜzerine Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 3(3), 145-157. (Yayın No: 4677588)
28.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2012). Identifying the Factors Affecting the Consumer Credit Card Ownership Empirical Evidence from Turkey. Journal Of Applied Economic Sciences, (Yayın No: 333964)
29.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EROL YÜCEL (2012). Data Envelopment Analysis Approach For the Measurement of ISO500 firms Efficiencies Iron Steel Basic Metal Industry. European Journal Of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2012(47), 19-29. (Yayın No: 336462)
30.YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN (2012). Consumer Characteristics Influencing Natural Gas Consumption Preference in Tokat Turkey. African Journal Of Business Management, (7), 2578-2584. (Yayın No: 333718)
31.,YAYAR RÜŞTÜGÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÖZENER BİLGE,Adıgüzel Faruk (2012). Frozen Food Consumption Turkey A Case Study for the Town of Tokat. African Journal Of Agricultural Research, (3), 367-377. (Yayın No: 333620)
32.YAYAR RÜŞTÜ (2012). Consumer Characteristics Influencing Milk Consumption Preference The Turkey Case. Theoretical and Applied Economics, 19(7(572)), 25-42. (Yayın No: 334114)
33.BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ (2012). Sanayi Üretim Endeksini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 27(316), 53-70., Doi: 10.3484/iif.2012.316.3342 (Yayın No: 333501)
34.YAYAR RÜŞTÜ,BAYKARA HALİD VELİD (2012). TOPSIS Yöntemi İle Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama. Business and Economic Research Journal, 3(4), 21-42. (Yayın No: 337212)
35.YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR YUSUF (2012). Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Teşvikleri Tokat ilinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, (39), 119-146. (Yayın No: 1290755)
36.YAYAR RÜŞTÜ,HEKİM MAHMUT,YILMAZ VEYSEL,BAKIRCI FEHİM (2012). A Comparison of ANFIS and ARIMA Techniques in the Forecasting of Electric Energy Consumption of Tokat Province in Turkey. Journal of Economic and Social Sciences, 1(2), 87-111. (Yayın No: 336594)
37.YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2012). ISO 500 Firmalarının Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı Dokuma ve Giyim Eşya Sanayi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 165-180. (Yayın No: 337772)
38.YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2007). Forecasting of Corn Oil Price in Turkey. Journal of Applied Sciences Research, (8), 706 (Yayın No: 336741)
39.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ (2006). Forecasting Of Sunfloer Oil Price In Turkey. Journal Of Applied Sciences Research, (9), 572 (Yayın No: 336982)
40.YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN (2003). Tarım Sektörü Dış Ticaret Serileri İçin Model Belirleme ve Gelecek tahmini (Box-Jenkins Tahmin Yöntemi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisi, 20(2), 89-108. (Yayın No: 4212896)
41.YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN (1997). Tokat İli Kazova Bölgesinde Önemli Bazı Sebzelerin Üretiminin Ekonometrik Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1), 243-262. (Yayın No: 2530000)
42.YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN (1996). Tokat İli Pazar İlçesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik ve Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 269-288. (Yayın No: 3035791)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YAYAR RÜŞTÜ,Eker Karaca Özge (2018). KAMU ÇALIŞANLARININ PARA TUTUMU VE BELİRLEYİCİLERİ. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULUSOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2(9), 71-84. (Yayın No: 4620378)
2.YAYAR RÜŞTÜ,YILMAZ ERKAN (2016). DÜNYA VE TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2(7), 71-87. (Yayın No: 3016556)
3.YAYAR RÜŞTÜ,ÇEVİK İZZET,ÇAKAR SELİM (2015). Tokat İş Geliştirme Merkezi İhtiyaç Analizi Araştırması. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 10(1), 203-237. (Yayın No: 2231833)
4.AŞKIN ELİF ÖZLEM,YAYAR RÜŞTÜ,OKTAY ZAFER (2013). Kırsal Göçün Ekonometrik Analizi Yeşilyurt İlçesi Örneği. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 234-252. (Yayın No: 338622)
5.YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR DERYA (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine Etkisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(8), 106-122. (Yayın No: 338462)
6.BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ (2012). Türkiye de Finansal Liberalizasyon Sürecinde Ekonomi Politikalarının Milli Gelire Yansıması Arz Yönlü Mü Talep Yönlü Mü. Maliye Dergisi, (Yayın No: 337631)
7.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,TURKUT AHMET (2011). Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahibi Olmaları Üzerinde Etkili Olan Faktörler Gaziosmanpaşa ve İnönü Üniversitelerinden Ampirik Bulgular. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), 152-169. (Yayın No: 338045)
8.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2011). Endeks Tahmini ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB Sınai Endeksi Üzerine Bir Uygulama. MÖDAV, (Yayın No: 337908)
9.YAYAR RÜŞTÜ (2011). Dizüstü Bilgisayar Piyasasında Hedonic Talep Parametrelerinin Tahminlenmesi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (21), 21-27. (Yayın No: 292930)
10.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN (2009). Türkiye Türk Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerine Genel Bir Bakış. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2009(1), 1-23. (Yayın No: 338352)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BARLAS EMİN,Güney Gökhan,YAYAR RÜŞTÜ (2018). Vergi Ahlakı ve Uyumu Açısından Yükseköğrenimin Rolü. 2. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5076421)
2.EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (2018). Türkiye’deki İş Kümelerinin Misyon ve Vizyon İfadelerinin İçerik Analizi. 2. International EMIEntrepreneurship and Social SciencesCongress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4620844)
3.YAYAR RÜŞTÜ,ÖZDOĞRU TEMEL BAHADIR (2018). ELEKTRIK TÜKETIMI ILE EKONOMIK BÜYÜME İLIŞKISI:TÜRKIYE ÖRNEĞI. International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4620747)
4.DİNÇ HÜSEYİN,YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL (2017). TOKAT BALLICA MAĞARASI EKONOMİK VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI. DOKAP Bölgesi ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3742172)
5.YAYAR RÜŞTÜ,BARLAS EMİN,GÜNEY GÖKHAN (2017). Üniversite Öğrencilerinin Vergi Duyarlılığının Ölçülmesi. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526265)
6.BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Finans ve Sigorta Sektörünün, Beşeri Sermaye Bağlamında İncelenmesi. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526257)
7.EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (2017). İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri: Tokat İŞGEM Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526261)
8.ÇELİKKAYA FATİH,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinin Etkinlik Analizi. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526270)
9.YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,DEMİR YUSUF (2017). Kredi Kartlarının Akılcı Kullanımında Kişisel Tutum ve Özelliklerin Etkileri. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526274)
10.EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (2017). Bir Kalkınma Modeli Olarak Bölgesel Kalkınma Projelerinin Stratejik Analizi: Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(Dokap)Örneği. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526276)
11.YAYAR RÜŞTÜ,Arslan Derya (2019). İYİ TARIM UYGULAMALI ÜRÜNLER İÇİN ÖDEME İSTEĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TOKAT KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5706427)
12.BARLAS EMİN,YAYAR RÜŞTÜ,Özdoğan Adem (2019). İŞ BULMA KAYGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ. III. TARAS SHEVCHENKOINTERNATIONAL CONGRESSON SOCIAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5706616)
13.YAYAR RÜŞTÜ,Kasar Saliha Merve (2019). YOKSULLUK KRİTERLERİ AÇISINDAN D-8 ÜLKELERİNİNKARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESSON SOCIAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5706576)
14.YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2017). Tokat İlinin Rekabet Edebilirliğinin Tr83 Bölgesi Kapsamında Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526250)
15.YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2017). Makroekonomik Kırılganlık Göstergeleri Bağlamında Mint Ülkelerinin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3526252)
16.BARLAS EMİN,YAYAR RÜŞTÜ,BAŞDAĞ GÜMRAH CAN (2018). Toplumun Politik Tercihinin Gönüllü Vergi Uyumu Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. 4. Internatıonal Congress on Economıcs and Busıness (Özet Bildiri) (Yayın No:5076406)
17.EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (2018). Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon İfadelerineGöre Stratejik Yönü: Tematik Bir Analiz Çalışması. 4. International Congress on Economics and Business (Özet Bildiri) (Yayın No:4621604)
18.YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,ERDOĞMUŞ MEHMET (2018). Yaşlı Yoksulluğunun Analizi: Almanya ve Türkiye Örneği. 4. Internatıonal Congress on Economıcs and Busıness (Özet Bildiri) (Yayın No:4621542)
19.BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ERDOĞMUŞ MEHMET (2018). Bölgesel Para Birimlerine İlişkin Kısa Bir Analiz. 4. International Congress on Economics and Business (Özet Bildiri) (Yayın No:4621572)
20.YAYAR RÜŞTÜ,Eker Karaca Özge,BARLAS EMİN (2018). KAMU ÇALIŞANLARININ PARA TUTUMU DAVRANIŞLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. 1. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4277895)
21.BARLAS EMİN,Şen Hayrul,YAYAR RÜŞTÜ (2018). TEŞVİK SİSTEMİNİN ADİL VERGİLENDİRME AÇISINDAN TOKAT ÖZELİNDE İNCELENMESİ. 1. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4277887)
22.YAYAR RÜŞTÜ,Tekgün Berrak (2019). D8 ÜLKELERİNDE PHILLIPS EĞRİSİ ANALİZİ. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5706371)
23.YAYAR RÜŞTÜ,UÇGUNOĞLU MELTEM,DEMİR YUSUF (2016). Türkiye de İç Göçün Belirleyicileri. International Conference on Eurasian Economies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2886777)
24.YAYAR RÜŞTÜ (2016). Çevre Dostu Ürünlere Ödeme İsteğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Türkiye den Deneysel Bulgular. International Conference on Eurasian Economies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2886778)
25.YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR YUSUF,BİROL YUNUS EMRE (2013). Türkiye nin İhracat ve İthalat talep Fonksiyonlarının Rusya ile Dış Ticareti Bağlamında Analizi. International Conference on Eurasian Economies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339547)
26.YAYAR RÜŞTÜ,Karanfil Nagehan,ŞEKER HİLAL (2016). ÖĞRENCİ HARCAMALARININ EKONOMETRİK ANALİZİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. XVII. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (Özet Bildiri) (Yayın No:2835365)
27.YAYAR RÜŞTÜ,UÇGUNOĞLU MELTEM (2016). AVRUPA BİRLİĞİ NE ENTEGRASYON SÜRECİNDE KADIN İSTİHDAMININ ÖNEMİ. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2981159)
28.YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,ERGEN KUBİLAY (2016). AMASYA DAKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ VE KULLANIMI. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY (Özet Bildiri) (Yayın No:2981176)
29.BARIŞIK SALİH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,YAYAR RÜŞTÜ (2012). Foreign Capital Mobility and Productivity in Turkish Banking Sectors 1989 2011. EBES 2012 Warsaw Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339145)
30.YAYAR RÜŞTÜ,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,TEKİN BİLGE (2014). OTOMOBİL SAHİPLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNBELİRLENMESİ TOKAT İLİ KENTSEL ALANDA BİR UYGULAMA. 15. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:2233597)
31.YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR YUSUF,BİROL YUNUS EMRE (2012). Geçiş Ekonomileri Bağlamında Türkiye Kazakistan Dış Ticaretine Uygulamalı Bir Bakış. International Conference On Eurasian Economies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:338949)
32.YAYAR RÜŞTÜ,Güner Ahmet Ceyhun (2019). TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN GELİR VE DİĞER TARIMSAL DESTEKLEME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5706358)
33.YAYAR RÜŞTÜ,YILMAZ ERKAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2015). İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATININ BELİRLEYİCİLERİ SAMSUN ÖRNEĞİ. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİVE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2233914)
34.DİNÇ HÜSEYİN,YAYAR RÜŞTÜ (2017). TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM BÖLGELERİNİN, TURİZM GELİRLERİ ANALİZİ VE ANFIS YÖNTEMİ İLETAHMİN ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3526281)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,EROL YÜCEL (2006). Türkiye nin Üzümsü Meyveler Dış Ticareti Analizi. Türkiye II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340000)
2.YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL (2006). Gıda Sanayinde Faaliyet Gösteren İmalat Sanayi İşletmelerinin Temel Fonksiyonel Yeteneklerinin Performans Boyutlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339853)
3.Türkoğlu Erkan,YAYAR RÜŞTÜ,ÇAKAR SELİM (2007). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beklentilerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339683)
4.YAYAR RÜŞTÜ (2004). Tarım İşletmelerinde Ticari Gübre Tedariki ve Kullanımında Tokat İli Kazova Bölgesi Örneği. 3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340146)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Ekonomik Göstergeler ve Yorumları (2018)., DEMİR OSMAN,YAYAR RÜŞTÜ, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 331, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4442990)
2.TİCARİ MATEMATİK (2016)., YAYAR RÜŞTÜ, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Sayfa Sayısı: 217, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 340468)
3.Tokat İlinde İç Göç ve Nedenleri (2016)., BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ŞİMŞEK TÜRKER,KILINÇ NESLİHAN, Kitapana Basım Yayın Dağıtım Bilişim, Sayfa Sayısı: 146, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2928847)
4.Kadın Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir Mesleki Eğitim KAMEDAP Kurumsal İşbirliği Modeli (2011)., ARSLAN MEHMET,KARKACIER OSMAN,YAYAR RÜŞTÜ,ÖZÇATAL AŞKIN ELİF ÖZLEM, Proje, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 342519)
5.Tokat Meslek Edindirme Kurumları TOMEK Kurumsal İşbirliği Modeli (2011)., KARAMAN R, EROL Y, YAYAR R, ÖZÇATAL Ö ŞAHİN S, Proje, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 341083)
6.21 Yüzyıla Girerken TÜRKMENİSTAN Ekonomik Sosyal İdari Siyasi ve Kültürel Özellikleri Açısından Genel Bir Bakış (2010)., DİNÇ AHMET,YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL, Goü İibf Yayınları Araştırma Serisi, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 340928)
7.Tokat Merkez İlçede Tüketici Profili Davranışı ve Tüketici Satıcı İlişkileri Üzerine Bir Araştırma (2003)., YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,GÜLEÇ İSMAİL,DİNÇ HÜSEYİN,BOYRAZ TEKİN, Goü Meslek Yüksekokulu Yayınları Araştırma Serisi, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 342672)
8.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İL EKONOMİSİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (1999)., ERTAŞ FATİH COŞKUN,YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,GÜLEÇ İSMAİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 4677355)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,ERDOĞMUŞ MEHMET, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Editör: Mıynat Mustafa Can Ahmet Vecdi Nuredı̇n Abdulmecit Çılbant Coşkun Özdoğan Güleç Tuna Can Gülden Osman Çelik Şükrü Çağrı Çağlayansudur Tolga., Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4621075)
2.Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Editör: Mıynat Mustafa Can Ahmet Vecdi Nuredı̇n Abdulmecit Çılbant Coşkun Özdoğan Güleç Tuna Can Gülden Osman Çelik Şükrü Çağrı Çağlayansudur Tolga., Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4621200)
3.Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ERDOĞMUŞ MEHMET, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Editör: Mıynat Mustafa Can Ahmet Vecdi Nuredı̇n Abdulmecit Çılbant Coşkun Özdoğan Güleç Tuna Can Gülden Osman Çelik Şükrü Çağrı Çağlayansudur Tolga., Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4621113)
4.YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE SEÇME YAZILAR (2017)., ÇELİKKAYA FATİH,YAYAR RÜŞTÜ, Beşköprü Yayınları, Editör: Furkan Beşel - Fatih Yardımcıoğlu, ISBN: 978-605-67821-2-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3601244)
5.YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE SEÇME YAZILAR (2017)., EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA, Beşköprü Yayınları, Editör: Furkan Beşel - Fatih Yardımcıoğlu, ISBN: 978-605-67821-2-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3601249)
6.Bölgesel Kalkınma Üzerine Yazılar (2014)., YAYAR RÜŞTÜ,AYDIN HALİL İBRAHİM,ABACI BURCU, Savaş Yayınevi, Editör: Prof.Dr. Metin Berber, Yrd.Doç.Dr. Deniz Özyakışır, Öğr.Gör. Halil İbrahim Aydın, Sayfa Sayısı: 393, ISBN: 978-605-4974-59-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1290858)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Türkiye de Büyük Şehir Belediyelerin Etkinlik Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.01.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Seçilmiş Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve İŞGEM ler Arasında Ağ Oluşturulması, Avrupa Birliği, Danışman, 23.10.2008-21.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.Kent Konut Hedonik Fiyat Analizi TR83 Bölgesi nde Ampirik Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.06.2012-20.02.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Engel Eğrileri Tokat İli Örneği İncelemesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.06.2012-19.04.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi Mersin İli Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 18.04.2012-17.04.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Tokat İlinde İç Göç Gerçeği ve İç Göç Nedenlerinin Analizi Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.02.2013-15.10.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Türkiye Otomotiv Sanayiin Gelişimi ve İkinci El Otomobil Talep Fiyatının Belirleyicileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.10.2015-07.08.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Türkiye de Ulaşım Sektörünün Gelişimi ve Havayolu Firma Tercihinin Belirleyicileri İzmir İlinde Bir Uygulama, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.04.2014-07.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Turhal Sanayisini İhracata Açma Projesi, Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.10.2005-01.10.2006 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
10.Kadın Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir Mesleki Eğitim, Avrupa Birliği, Yönetici, 01.06.2009-01.06.2011 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
11.Tokat Meslek Edindirme Kurumları, Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.05.2009-01.05.2011 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim