GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İSMAİL ŞENTÜRKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ İsmail ŞENTÜRK

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ismail.senturk@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İktisat Bölümü 

Anabilim Dalı

İktisat Teorisi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi (2007- 2013)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2007)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Yl) (Tezli)

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (2000- 2004)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kaynaklarına Göre Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkileri", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YÜKSEK LİSANS, "Kobi’Xxlerin Yeni Piyasalara Açılamama Nedenleri Ve Bunları Etkileyen Faktörler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Mikro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Teorisi Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Teorisi Anabilim Dalı, (2004- 2013)


İdari Görevler

verdiği dersler

Çevre Ekonomisi, Lisans, (2019-2020)

İktisadi Matematik, Yüksek Lisans, (2019-2020)

İktisada Giriş Iı, Lisans, (2019-2020)

Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Lisans, (2019-2020)

Mikroekonometri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Çalışma Ekonomisi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Matematiksel İktisat, Doktora, (2019-2020)

Mikro İktisat, Lisans, (2019-2020)

İktisada Giriş I, Lisans, (2019-2020)

Mikroekonometri, Lisans, (2019-2020)

Mikroekonometri, Lisans, (2018-2019)

Güncel Ekonomik Sorunlar, Lisans, (2018-2019)

Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Lisans, (2018-2019)

Çalışma Ekonomisi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Matematiksel İktisat, Doktora, (2018-2019)

İktisada Giriş Iı, Lisans, (2018-2019)

İktisadi Matematik, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Mikro İktisat, Lisans, (2018-2019)

İktisada Giriş I, Lisans, (2018-2019)

İktisada Giriş Iı, Lisans, (2017-2018)

Mikroekonometri, Lisans, (2017-2018)

Mikro İktisat, Lisans, (2017-2018)

İktisada Giriş I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Afife Arzu AKBAŞ, "Türkiye'de Tüketicilerin Restoranlarda Bahşiş Verme Davranışı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Mervenur YURT, "Türkiye'de İşsizlerin Aldığı İş Teklifi Sayısını Etkileyen Faktörler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hülya ARSLAN, "Türkiye'de İşsizlik Süresinin Belirleyicileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2018

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞENTÜRK İSMAİL, (2020). "Türkiye’De İşsizlerin Emek Arzı İsteği", Sosyoekonomi, 28(43), 277-294., Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.01.16 (Yayın No: 5885495)

ALİ AMJAD,ŞENTÜRK İSMAİL, (2019). "Justifying The Impact Of Economic Deprivation, Maternal Status And Health İnfrastructure On Under-Five Child Mortality İn Pakistan: An Empirical Analysis", Bulletin Of Business And Economics, 8(3), 140-154. (Yayın No: 5733836)

KHAN IMRAN,KHAN ISMAIL,ŞENTÜRK İSMAİL, (2019). "Board Diversity And Quality Of Csr Disclosure: Evidence From Pakistan", Corporate Governance: The International Journal Of Business İn Society, 19(6), 1187-1203., Doi: 10.1108/CG-12-2018-0371 (Yayın No: 5139912)

ŞENTÜRK İSMAİL, (2015). "Determinants Of Expected Wages Of Unemployed Workers İn Turkey", Modern Economy, 6(07), 808-815., Doi: 10.4236/me.2015.67076 (Yayın No: 1684485)

ŞENTÜRK İSMAİL, (2015). "Effects Of Consumer Confidence On Wtp For Cloud Storage", The Empirical Economics Letters, 14(5), 501-508. (Yayın No: 1684510)

ŞENTÜRK İSMAİL,ERDEM CUMHUR,ŞİMŞEK TÜRKER,KILINÇ NESLİHAN, (2011). "Determinants Of Vehicle Fuel Type Preference İn Developing Countries A Case Of Turkey", International Journal Of Global Warming, 3(4), 329-338., Doi: 10.1504/IJGW.2011.044393 (Yayın No: 294375) [SCI-Expanded]

ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,KARKACIER OSMAN,ŞİMŞEK TÜRKER, (2011). "An Examination Of Price Behavior İn Turkish Broiler Markets", The Empirical Economics Letters, 10(6), 575-582. (Yayın No: 295649)

ŞENTÜRK İSMAİL,ERDEM CUMHUR, (2010). "Factors Affecting The Notebook Computer Prices İn Turkey A Hedonic Analysis", The Empirical Economics Letters, 9(6), 545-553. (Yayın No: 296067)

ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,ÖZKAYA CUMHUR, (2010). "Determinants Of Willingness To Pay For Imported Meat Products İn Developing Countries The Case Of Turkey", International Journal Of Economic Perspectives, 4(4), 22-30. (Yayın No: 296406)

ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,ŞİMŞEK TÜRKER, (2010). "Identifying The Factors Affecting The Willingness To Pay For Fuel Efficient Vehicles İn Turkey A Case Of Hybrids", Energy Policy, 38(6), 3038-3043., Doi: 10.1016/j.enpol.2010.01.043 (Yayın No: 295127) [SSCI]

ŞENTÜRK İSMAİL, (2009). "Willingness To Pay For Genetically Modified Foods İn Turkey An Ordered Probit Analysis", The Empirical Economics Letters, 8(5), 431-438. (Yayın No: 296656)

ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL, (2009). "A Hedonic Analysis Of Used Car Prices İn Turkey", International Journal Of Economic Perspectives, 3(2), 141-149. (Yayın No: 297917)

ŞENTÜRK İSMAİL,ERDEM CUMHUR, (2008). "Determinants Of Export Propensity And Intensity Of Smes İn Developing Countries An Empirical Analysis Of Turkish Firms", The Empirical Economics Letters, 7(2), 171-179. (Yayın No: 298135)

ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,ARSLAN CEM KAAN, (2008). "The Socioeconomic Determinants Of The University Entrance Exam Scores İn Turkey", International Journal Of Management İn Education, 2(4), 357-371., Doi: 10.1504/IJMIE.2008.021994 (Yayın No: 298327)

ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,ARSLAN CEM KAAN, (2007). "Factors Affecting The Grade Point Average Of University Students", The Empirical Economics Letters, 6(5), 359-369. (Yayın No: 298554)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞENTÜRK İSMAİL, (2020). "Türkiye’De Bireylerin Serbest Çalışma Tercihinin Belirleyicileri", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 27-50., Doi: https://doi.org/10.11616/basbed.v20i53206.665004 (Yayın No: 6166704)

ŞENTÜRK İSMAİL, (2020). "Türkiye’De Hanehalkının Özel Sigorta Tercihleri", Enderun Dergisi, 4(1), 33-40. (Yayın No: 6166685)

ŞENTÜRK İSMAİL, (2019). "Türkiye’De İşsizlerin İş Arama Yoğunluğu", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, 14(3), 615-630. (Yayın No: 5779737)

ŞENTÜRK İSMAİL, (2019). "Türkiye’De Kobi’Lerin Yeni Piyasalara Açılmasını Engelleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 420-437. (Yayın No: 5139945)

ARSLAN HÜLYA,ŞENTÜRK İSMAİL, (2018). "Türkiye’De İşsizlik Süresinin Bireysel Belirleyicileri", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 113-128., Doi: 10.17153/oguiibf.341833 (Yayın No: 4424338)

İSTEKLİ MURAT,ŞENTÜRK İSMAİL, (2016). "Determinants Of Reservation Wages İn Turkey", Journal Of Business, Economics And Finance, 5(2), 258-266., Doi: 10.17261/Pressacademia.2016219266 (Yayın No: 2846369)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞENTÜRK İSMAİL,BURSAL MÜCELLA (2020). Türkiye’de Dışarıda Yemek Alışkanlığı: Hanehalkı Düzeyinde Belirleyiciler. 5.İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6123180)

BURSAL MÜCELLA,ŞENTÜRK İSMAİL (2019). Paid TV Subscription Purchasing Behaviors Of Consumers In Turkey. V. International Conference on Applied Economics and Finance (Özet Bildiri) (Yayın No:5142142)

ŞENTÜRK İSMAİL,KARAOĞLU NAZLI (2018). Türkiye’de Kısa ve Uzun Dönem İşsizlik. The Eighth EconWorld Conference on Economics (Özet Bildiri) (Yayın No:4294038)

ŞENTÜRK İSMAİL,İSTEKLİ MURAT (2016). How do the Unemployed Search for a Job In Turkey?. EconWorld2016@Barcelona Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:5731591)

ARSLAN HÜLYA,ŞENTÜRK İSMAİL (2015). Determinants of Unemployment Duration in Turkey. The Second International Conference in Economics (EconWorld 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1684615)

MURAT İSTEKLİ,ŞENTÜRK İSMAİL (2015). Deteminants of Reservation Wage in Turkey. The Second International Conference in Economics (EconWorld 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1684624)

YURT MERVENUR,ŞENTÜRK İSMAİL (2015). Determinants of Number of Job Offers of Unemployed People in Turkey A Count Data Analysis. The Second International Conference in Economics (EconWorld 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1684639)

ŞENTÜRK İSMAİL (2014). Purchasing Behaviour of University Students A Case of Food Store Preferences. The International Conference in Economics (EconWorld 2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1684653)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Kaynaklarına Göre Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkileri (2018)., ŞENTÜRK İSMAİL, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 180, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4424347)

Üniversite Öğrencileri Gelir Ve Harcama Eğilimleri Araştırması 2007 2008 (2009)., BAKIRCI FEHİM,ASLAN EMRE,ŞENTÜRK İSMAİL,SADAKLIOĞLU HÜMEYRA,ÇİMEN BİLGE SEVİM, Sage Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 373, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3763)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Labor Supplyhıstorıcal, Legal Development And Applıcatıons For Turkey (2020)., ŞENTÜRK İSMAİL, Ekin Yayınevi, Editör: Şentürk İsmail, Sayfa Sayısı: 147, ISBN: 978-625-7090-01-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6132151)

Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları Iıı (2020)., ŞENTÜRK İSMAİL, Taşhan Kitap, Editör: Cuma Çataloluk, Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 9786058109070, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6081011)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Üniversite Öğrencileri Gelir ve Harcama Eğilimleri Araştırması 2007 2008", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2007-31.12.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Üniversite Öğrencilerinin ÖSS Başarı Puanlarına ve Üniversitedeki Başarılarına Etki Eden Sosyo Ekonomik ve Demografik Faktörlerin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2005-30.06.2006 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Türkiye de İşsizlik Süresinin ve Asgari Kabul Ücretinin Belirleyicileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.08.2014-13.05.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ismail.senturk@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2013
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)

Tez Adı:Kaynaklarına Göre Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkileri
Yüksek Lisans
2004-2007
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kobi’Xxlerin Yeni Piyasalara Açılamama Nedenleri Ve Bunları Etkileyen Faktörler
Lisans
2000-2004
Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2013-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2004-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ÇEVRE EKONOMİSİTürkçe3
(2019-2020)İKTİSADA GİRİŞ IITürkçe3
(2019-2020)DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİTürkçe3
(2019-2020)MİKRO İKTİSATTürkçe3
(2019-2020)İKTİSADA GİRİŞ ITürkçe3
(2019-2020)MİKROEKONOMETRİTürkçe3
(2018-2019)MİKROEKONOMETRİTürkçe3
(2018-2019)GÜNCEL EKONOMİK SORUNLARTürkçe3
(2018-2019)DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİTürkçe3
(2018-2019)İKTİSADA GİRİŞ IITürkçe3
(2018-2019)MİKRO İKTİSATTürkçe3
(2018-2019)İKTİSADA GİRİŞ ITürkçe3
(2017-2018)İKTİSADA GİRİŞ IITürkçe3
(2017-2018)MİKROEKONOMETRİTürkçe3
(2017-2018)MİKRO İKTİSATTürkçe3
(2017-2018)İKTİSADA GİRİŞ ITürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)İKTİSADİ MATEMATİKTürkçe3
(2019-2020)MİKROEKONOMETRİTürkçe3
(2019-2020)ÇALIŞMA EKONOMİSİTürkçe3
(2018-2019)ÇALIŞMA EKONOMİSİTürkçe3
(2018-2019)İKTİSADİ MATEMATİKTürkçe3
Doktora
(2019-2020)MATEMATİKSEL İKTİSATTürkçe3
(2018-2019)MATEMATİKSEL İKTİSATTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ömer İZAN, "Sosyal Yardımların Kadın İşgücüne Katılımına Etkisi", Yüksek Lisans
2.Selçuk Kaan DİZELCİ, "Türkiye’de Bireylerin Geçici İşlerde Çalışma Kararının Belirleyicileri", Yüksek Lisans
3.Afife Arzu AKBAŞ, "Türkiye’de Tüketicilerin Bahşiş Verme Davranışı", Yüksek Lisans
4.Hülya ARSLAN, (2018)., "Türkiye'de işsizlik süresinin belirleyicileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Mervenur YURT, (2019)., "Türkiye'de işsizlerin aldığı iş teklifi sayısını etkileyen faktörler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Afife Arzu AKBAŞ, (2020)., "Türkiye'de Tüketicilerin Restoranlarda Bahşiş Verme Davranışı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.LABOR SUPPLY HISTORICAL, LEGAL DEVELOPMENT AND APPLICATIONS FOR TURKEY, Kitap, Editör, EKİN YAYINEVİ


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ŞENTÜRK İSMAİL (2020). Türkiye’de İşsizlerin Emek Arzı İsteği. Sosyoekonomi, 28(43), 277-294., Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.01.16 (Yayın No: 5885495)
2.ALİ AMJAD,ŞENTÜRK İSMAİL (2019). Justifying the Impact of Economic Deprivation, Maternal Status and Health infrastructure on Under-Five Child Mortality in Pakistan: An Empirical Analysis. Bulletin of Business and Economics, 8(3), 140-154. (Yayın No: 5733836)
3.KHAN IMRAN,KHAN ISMAIL,ŞENTÜRK İSMAİL (2019). Board diversity and quality of CSR disclosure: evidence from Pakistan. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 19(6), 1187-1203., Doi: 10.1108/CG-12-2018-0371 (Yayın No: 5139912)
4.ŞENTÜRK İSMAİL (2015). Determinants of Expected Wages of Unemployed Workers in Turkey. Modern Economy, 6(07), 808-815., Doi: 10.4236/me.2015.67076 (Yayın No: 1684485)
5.ŞENTÜRK İSMAİL (2015). Effects of Consumer Confidence on WTP for Cloud Storage. The Empirical Economics Letters, 14(5), 501-508. (Yayın No: 1684510)
6.ŞENTÜRK İSMAİL,ERDEM CUMHUR,ŞİMŞEK TÜRKER,KILINÇ NESLİHAN (2011). Determinants of Vehicle Fuel Type Preference in Developing Countries A Case of Turkey. International Journal of Global Warming, 3(4), 329-338., Doi: 10.1504/IJGW.2011.044393 (Yayın No: 294375)
7.ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,KARKACIER OSMAN,ŞİMŞEK TÜRKER (2011). An Examination of Price Behavior in Turkish Broiler Markets. The Empirical Economics Letters, 10(6), 575-582. (Yayın No: 295649)
8.ŞENTÜRK İSMAİL,ERDEM CUMHUR (2010). Factors Affecting the Notebook Computer Prices in Turkey A Hedonic Analysis. The Empirical Economics Letters, 9(6), 545-553. (Yayın No: 296067)
9.ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,ÖZKAYA CUMHUR (2010). Determinants of Willingness to Pay for Imported Meat Products in Developing Countries The Case of Turkey. International Journal of Economic Perspectives, 4(4), 22-30. (Yayın No: 296406)
10.ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,ŞİMŞEK TÜRKER (2010). Identifying the Factors Affecting the Willingness to Pay for Fuel Efficient Vehicles in Turkey A Case of Hybrids. Energy Policy, 38(6), 3038-3043., Doi: 10.1016/j.enpol.2010.01.043 (Yayın No: 295127)
11.ŞENTÜRK İSMAİL (2009). Willingness to Pay for Genetically Modified Foods in Turkey An Ordered Probit Analysis. The Empirical Economics Letters, 8(5), 431-438. (Yayın No: 296656)
12.ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL (2009). A Hedonic Analysis of Used Car Prices in Turkey. International Journal of Economic Perspectives, 3(2), 141-149. (Yayın No: 297917)
13.ŞENTÜRK İSMAİL,ERDEM CUMHUR (2008). Determinants of Export Propensity and Intensity of SMEs in Developing Countries An Empirical Analysis of Turkish Firms. The Empirical Economics Letters, 7(2), 171-179. (Yayın No: 298135)
14.ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,ARSLAN CEM KAAN (2008). The socioeconomic determinants of the university entrance exam scores in Turkey. International Journal of Management in Education, 2(4), 357-371., Doi: 10.1504/IJMIE.2008.021994 (Yayın No: 298327)
15.ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,ARSLAN CEM KAAN (2007). Factors Affecting the Grade Point Average of University Students. The Empirical Economics Letters, 6(5), 359-369. (Yayın No: 298554)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ŞENTÜRK İSMAİL (2020). Türkiye’de Bireylerin Serbest Çalışma Tercihinin Belirleyicileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 27-50., Doi: https://doi.org/10.11616/basbed.v20i53206.665004 (Yayın No: 6166704)
2.ŞENTÜRK İSMAİL (2020). Türkiye’de Hanehalkının Özel Sigorta Tercihleri. Enderun Dergisi, 4(1), 33-40. (Yayın No: 6166685)
3.ŞENTÜRK İSMAİL (2019). Türkiye’de İşsizlerin İş Arama Yoğunluğu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(3), 615-630. (Yayın No: 5779737)
4.ŞENTÜRK İSMAİL (2019). Türkiye’de KOBİ’lerin Yeni Piyasalara Açılmasını Engelleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 420-437. (Yayın No: 5139945)
5.ARSLAN HÜLYA,ŞENTÜRK İSMAİL (2018). Türkiye’de İşsizlik Süresinin Bireysel Belirleyicileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 113-128., Doi: 10.17153/oguiibf.341833 (Yayın No: 4424338)
6.İSTEKLİ MURAT,ŞENTÜRK İSMAİL (2016). Determinants of Reservation Wages in Turkey. Journal of Business, Economics and Finance, 5(2), 258-266., Doi: 10.17261/Pressacademia.2016219266 (Yayın No: 2846369)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ARSLAN HÜLYA,ŞENTÜRK İSMAİL (2015). Determinants of Unemployment Duration in Turkey. The Second International Conference in Economics (EconWorld 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1684615)
2.MURAT İSTEKLİ,ŞENTÜRK İSMAİL (2015). Deteminants of Reservation Wage in Turkey. The Second International Conference in Economics (EconWorld 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1684624)
3.YURT MERVENUR,ŞENTÜRK İSMAİL (2015). Determinants of Number of Job Offers of Unemployed People in Turkey A Count Data Analysis. The Second International Conference in Economics (EconWorld 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1684639)
4.ŞENTÜRK İSMAİL,BURSAL MÜCELLA (2020). Türkiye’de Dışarıda Yemek Alışkanlığı: Hanehalkı Düzeyinde Belirleyiciler. 5.İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6123180)
5.ŞENTÜRK İSMAİL,İSTEKLİ MURAT (2016). How do the Unemployed Search for a Job In Turkey?. EconWorld2016@Barcelona Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:5731591)
6.ŞENTÜRK İSMAİL (2014). Purchasing Behaviour of University Students A Case of Food Store Preferences. The International Conference in Economics (EconWorld 2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1684653)
7.ŞENTÜRK İSMAİL,KARAOĞLU NAZLI (2018). Türkiye’de Kısa ve Uzun Dönem İşsizlik. The Eighth EconWorld Conference on Economics (Özet Bildiri) (Yayın No:4294038)
8.BURSAL MÜCELLA,ŞENTÜRK İSMAİL (2019). Paid TV Subscription Purchasing Behaviors Of Consumers In Turkey. V. International Conference on Applied Economics and Finance (Özet Bildiri) (Yayın No:5142142)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Kaynaklarına Göre Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkileri (2018)., ŞENTÜRK İSMAİL, Taşhan Kitap, Sayfa Sayısı: 180, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4424347)
2.Üniversite Öğrencileri Gelir ve Harcama Eğilimleri Araştırması 2007 2008 (2009)., BAKIRCI FEHİM,ASLAN EMRE,ŞENTÜRK İSMAİL,SADAKLIOĞLU HÜMEYRA,ÇİMEN BİLGE SEVİM, Sage Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 373, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3763)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.LABOR SUPPLYHISTORICAL, LEGAL DEVELOPMENT and APPLICATIONS FOR TURKEY (2020)., ŞENTÜRK İSMAİL, Ekin Yayınevi, Editör: Şentürk İsmail, Sayfa Sayısı: 147, ISBN: 978-625-7090-01-8, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6132151)
2.SOSYAL BİLİMLERDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM YAZILARI III (2020)., ŞENTÜRK İSMAİL, Taşhan Kitap, Editör: Cuma Çataloluk, Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 9786058109070, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6081011)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Üniversite Öğrencileri Gelir ve Harcama Eğilimleri Araştırması 2007 2008, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2007-31.12.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Üniversite Öğrencilerinin ÖSS Başarı Puanlarına ve Üniversitedeki Başarılarına Etki Eden Sosyo Ekonomik ve Demografik Faktörlerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2005-30.06.2006 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Türkiye de İşsizlik Süresinin ve Asgari Kabul Ücretinin Belirleyicileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.08.2014-13.05.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim