GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ZEKİYE RUKEN YÜKSEKKAYA ÇELİKYAYž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Zekiye Ruken YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Radyodiagnostik Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Gazi Üniversitesi (2002- 2007)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1995- 2001)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Temporal Lob Epilepsisinde Manyetik Rezonans Spektroskopinin Tanıya Katkısı", Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Radyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Radyodiagnostik Anabilim Dalı, (2020- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Anabilim Dalı, (2014- 2016)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Recep SADE, "Paratrakeal Hava Kistlerinin Prevelansı, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Özellikleri Ve Klinik, Radyolojik Bulgularının Normal Populasyonla Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı, 2013

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, ÇELİKYAY FATİH, GÜL SERDAR SAVAŞ, YÜKSEKKAYA MEHMET, KUTLUTÜRK FARUK, ÖZMEN ZELİHA CANSEL, (2020). "Quantitative Color Doppler Ultrasonography Measurement Of Thyroid Blood Flow İn Patients With Graves\U2019 Disease", Current Medical Imaging Formerly Current Medical Imaging Reviews, 16(9), 1111-1124., Doi: 10.2174/1573405616666200124121546 (Yayın No: 6901871) [SCI-Expanded]

ÇELİKYAY FATİH, YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, BİLGİÇ ERKAL, (2020). "A Retrospective Comparison Of Acl Tear And Mucoid Degeneration Mrı Findings And An Emphasis On Evaluating Of Acl, Blumensaat, And Pcl Angles", Journal Of The Belgian Society Of Radiology, 104(1), 36-36., Doi: 10.5334/jbsr.1654 (Yayın No: 6901818) [SCI-Expanded]

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA MEHMET,DEMİRTÜRK FAZLI,NACAR MEHMET CAN, (2019). "Alterations İn Terminal Duct Diameter And Blood Flow İn The Breasts Ofsubjects With Polycystic Ovary Syndrome", Kocaeli Tıp Dergisi, 8(3), 104-108., Doi: 10.5505/ktd.2019.60352 (Yayın No: 5916779)

ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,BOSTAN BORA, (2018). "Flexor Tenosynovitis Of The Wrist İncluding Rice Bodies", Joınt Bone Spıne, 85373-373., Doi: https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2017.07.005 (Yayın No: 4714419) [SSCI]

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,BİLGİÇ ERKAL,AŞCI MURAT,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN, (2017). "Dysplasia Epiphysealis Hemimelica Of The Lower Limb", Skeletal Radiology, 46(1), 111-115., Doi: 10.1007/s00256-016-2491-7 (Yayın No: 3857750) [SSCI]

GÖKÇE ERKAN,topaloğlı aşçı safiye,FIRAT M MURAT,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2017). "İnternal Karotid Arter Darlıklarında Time-Resolved Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiyografi Ve Dijital Substraksiyon Anjiyografinin Karşılaştırılması", Journal Of Contemporary Medicine, 7(3), 208-209., Doi: 10.16899/gopctd.349805 (Yayın No: 3725669)

ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,Deniz Caglar,İNAL SERMET,GÖKÇE ERKAN,ACU BERAT, (2015). "Locations Of Lesser Tuberosity Cysts And Their Association With Subscapularis, Supraspinatus, And Long Head Of The Biceps Tendon Disorders", Acta Radıologıca, 56(12), 1494-1500., Doi: 10.1177/0284185114561821 (Yayın No: 5947977)

ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,Almus Ferdağ,BİLGİÇ ERKAL, (2014). "Tenosynovitis Of The Peroneal Tendons Associated With A Hypertrophic Peroneal Tubercle: Radiography And Mrı Findings", Bmj Case Reports, 2014(apr19 1), 2013200204-2013200204., Doi: 10.1136/bcr-2013-200204 (Yayın No: 4732893)

Bilir Yeliz,GÖKÇE ERKAN,ÖZTÜRK BANU,DERESOY FAİK ALEV,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,Yaman Emel, (2014). "Metastatic Basal Cell Carcinoma Accompanying Gorlin Syndrome", Case Reports İn Oncological Medicine, 20141-7., Doi: 10.1155/2014/362932 (Yayın No: 4718002)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2014). "Assessment Of T2 Weighted Coronal Magnetic Resonance İmages İn The İnvestigation Of Pituitary Lesions", Isrn Radiology, (Yayın No: 609472)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2014). "An İnvestigation İnto The Prevalence Of Paratracheal Air Cysts Revealed On Multidetector Computed Tomography", Journal Of Royal Society Of Medicine Open, (Yayın No: 609387)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2014). "Pulmonary İnvolvement İn Ankylosing Spondylitis Assessed By Multidetector Computed Tomography", Polish Journal Of Radiology, (Yayın No: 609299)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2013). "Multidetector Computed Tomography Findings Of Central Bronchopleural Fistulas As Sequelae Of Tuberculosis Chemoradiation And Trauma A Report Of Three Cases", Respiratory Medicine Case Reports, (Yayın No: 608178)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2013). "Computed Tomography Findings Of A Case Of Megacolon Associated With Caudal Regression Syndrome", Journal Of Medical Cases, (Yayın No: 607857)

Celikyay Zekiye Ruken Yuksekkaya, Koner Ali Ekrem, Celikyay Fatih, Denız Caglar, Acu Berat, Firat Mehmet Murat, (2013). "Frequency And İmaging Findings Of Variations İn Human Aortic Arch Anatomy Based On Multidetector Computed Tomography Data", Clinical Imaging, 37(6), 1011-1019., Doi: 10.1016/j.clinimag.2013.07.008 (Yayın No: 606430) [SCI-Expanded]

Gökçe E, Acu B, Beyhan M, Celikyay F, Celikyay R, (2013). "Magnetic Resonance Imaging Findings Of Developmental Venous Anomalies", Clinical Neuroradiology, (Yayın No: 606389) [SCI-Expanded]

Yuksekkaya Ruken, Koner Ali Ekrem, Celikyay Fatih, Beyhan Murat, Almus Ferdag, Acu Berat, (2013). "Multidetector Computed Tomography Angiography Findings Of Chronic Contained Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Rupture With Severe Thoracal Vertebral Body Erosion", Case Reports İn Radiology, 20131-4., Doi: 10.1155/2013/596517 (Yayın No: 606289)

Yuksekkaya R., Celikyay F., Yilmaz A., Arslan S., Inanir A., Inonu H., Deniz C., (2013). "Pulmonary İnvolvement İn Rheumatoid Arthritis Multidetector Computed Tomography Findings", Acta Radiologica, 54(10), 1138-1149., Doi: 10.1177/0284185113491566 (Yayın No: 606245) [SSCI]

Celikyay Fatih, Yuksekkaya Ruken, Inanir Ahmet, Deniz Caglar, (2013). "Multidetector Computed Tomography Findings Of The Sternoclavicular Joint İn Patients With Rheumatoid Arthritis", Clinical Imaging, 37(6), 1104-1108., Doi: 10.1016/j.clinimag.2013.06.006 (Yayın No: 606228) [SCI-Expanded]

Celikyay F, Yuksekkaya R, Yilmaz A, Beyhan M, Sivqin H, Almus F, (2013). "A Fatal Condition İn The Thoracic Aorta What S Your Diagnosis Floating Aortic Thrombus", Annals Of Saudi Medicine, 33(5), 508-91., Doi: 10.5144/0256-4947.2013.508 (Yayın No: 606206) [SCI-Expanded]

Yuksekkaya R, Celikyay F, Ozcetin M, Yuksekkaya M, Asan Y, (2013). "Assessment Of Color Doppler Ultrasonography Findings İn Gynecomastia", Medical Ultrasonography, 15(4), 285-8. (Yayın No: 606167)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2012). "Poland Syndrome And Renal Cell Cancer", Clinical Cancer Investigation Journal, (Yayın No: 607695)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2012). "Computed Tomography Findings Of A Case Of Megacolon Associated With Caudal Regression Syndrome", Journal Of Medical Cases, (Yayın No: 606893)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2012). "Poland Syndrome And Renal Cell Cancer", Clinical Cancer Investigation Journal, (Yayın No: 606786)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2012). "An Assessment Of Flow Mediated Dilatation İn Behçet S Disease", Turkish Journal Of Rheumatolgy, (Yayın No: 606672) [SCI-Expanded]

Celik Atac, Ozcetin Mustafa, Celikyay Zekiye Ruken Yuksekkaya, Sogut Erkan, Yerli Yasemin, Kadi Hasan, Koc Fatih, Damar Ibrahim Halil, Ceyhan Koksal, Erkorkmaz Unal, (2012). "Evaluation Of Possible Subclinical Atherosclerosis İn Adolescents With A Family History Of Premature Atherosclerosis", Atherosclerosis, 222(2), 537-540., Doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2012.03.026 (Yayın No: 606450) [SSCI]

Ozcetin M, Celikyay ZR, Celik A, Yilmaz R, Yerli Y, Erkorkmaz U, (2012). "The İmportance Of Carotid Artery Stiffness And İncreased İntima Media Thickness İn Obese Children", South African Medical Journal = Suid-Afrikaanse Tydskrif Vir Geneeskunde, 102(5), 295-9. (Yayın No: 606443) [SSCI]

Yüksekkaya R, Voyvoda N, Celikyay F, Erbaş G, (2012). "An Unusual Cause Of Abdominal Pain İn An Elderly Woman Obturator Hernia", The American Surgeon, 78(9), 437-8. (Yayın No: 606312) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2014). "Ayağın Ağrılı Kemik Ve Kemikcikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıpo Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 609903)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2014). "Bilgisayarlı Tomografi Ve Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Toraks Biyopsileri Tek Merkez Deneyimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 609775)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2014). "Vertebral Metastaz Dejenerasyon Ve Spondilodiskitlerin Ayırıcı Tanısında Non Cpmg Ss Fse Difüzyon Ağırlıklı Mr Görüntülemenin Katkısın Değerlendirilmesi", Fırat Tıp Dergisi, (Yayın No: 609677)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2014). "Persistan Sol Vena Kava Süperiorun Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Beş Olgunun Sunumu", Respiratory Case Reports, (Yayın No: 609583)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2013). "Çok Odaklı Miksoid Liposarkom Olgusu Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 609137)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2013). "Reversed Halo Sign İn Hypersensitivity Pneumonia A Diagnostic Difficulty", Respiratory Case Reports, (Yayın No: 609033)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2013). "Sağ Pulmoner Arter Kesintisi Olgu Sunumu", Solunum, (Yayın No: 608864)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2012). "Kırk Yaş Altında Mastalji Yakınması Olan Olgularda Meme Ultrasonografi Bulguları", Meme Sağlığı Dergisi, (Yayın No: 608748)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2012). "Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Bulguları İki Olgunun Sunumu", Dicle Medical Journal, (Yayın No: 608671)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2011). "Benign Ve Malign Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografi Bulguları", Fırat Tıp Dergisi, (Yayın No: 608623)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2010). "Hepatic Lipoma Ct And Mrı Findings", Gazi Medical Journal, (Yayın No: 608566)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2009). "Temporal Lob Epilepsisinde Mr Spektroskopinin Tanıya Katkısı", Fırat Tıp Dergisi, (Yayın No: 608503)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2008). "Biseps Oluğunda Lipoma Arboresens Olgusunun Mrg Bulguları", Gazi Medical Journal, (Yayın No: 608420)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, (2008). "Bronş Atrezisi İle Karışabilecek Bronkojenik Kist Olgusunda Dijital Grafi Bilgisayarlı Tomografi Ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Olgu Sunumu", Solunum, (Yayın No: 608332)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

PAZARLI AHMET CEMAL,YAKAR HALİL İBRAHİM,İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,EKİZ TİMUR (2019). Sistemik Romatizmal Hastalıklarda Radyolojik Bulgular-SS083. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41.Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5422394)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Battal Muhammed Furkan, YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, ÇELİKYAY FATİH, BALTA ORHAN (2020). NADİR BİR OLGU: RETROPUBİK KARTİLAGİNÖZ KİST. TURKRAD 2020 (Özet Bildiri) (Yayın No:6901976)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Kırk yaş altında mastalji yakınması ile başvuran olgulara meme US yapılmalı mı. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:611513)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Mediastinit olgularının radyolojik bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:611335)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Çok kesitli bilgisayarlı tomografide rastlantısal olarak karşılaşılan paratrakeal hava kistleri Sıklığı ve bronşektazi amfizem bül ve sternotomi ile ilişkisinin değerlendirilmesi. 33. Radyoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:610948)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Hidrokarbon aspirasyonu sonucu gelişen eksojen lipoid pnömoninin çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:610848)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Ankilozan spondilit toraks tutulumunun çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:610600)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Romatoid Artrit ile ilişkili akciğer hastalığı BT bulguları. 32. Radyoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:610466)

YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN Arkus aorta varyasyonları anevrizma gelişimi açısınan bir belirteç olabilir mi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:610352)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Bilgisayarlı Tomografide Ayırıcı Tanı (2010)., YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, Dünya Kitapevi, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 610066)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Koroner kollateral dolaşım ve akım aracılı dilatasyon arasındaki ilişki", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Girişimsel radyoloji ünitesine renkli Doppler ultrasonografi cihazı alımı", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ultrasonografi ünitesine renkli Doppler ultrasonografi cihazı alımı", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2002-2007, Araştırma Görevlisi Doktor, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi, (Diğer)

2007-2009, Uzman Doktor, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü Radyoloji Uzmanı, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ruken.yuksekkaya@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2002-2007
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Temporal Lob Epilepsisinde Manyetik Rezonans Spektroskopinin Tanıya Katkısı
Lisans
1995-2001
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Profesör
2020-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2014-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Recep SADE, (2013)., "Paratrakeal hava kistlerinin prevelansı, çok kesitli bilgisayarlı tomografi özellikleri ve klinik, radyolojik bulgularının normal populasyonla karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, ÇELİKYAY FATİH, GÜL SERDAR SAVAŞ, YÜKSEKKAYA MEHMET, KUTLUTÜRK FARUK, ÖZMEN ZELİHA CANSEL (2020). Quantitative Color Doppler Ultrasonography Measurement of Thyroid Blood Flow in Patients with Graves\u2019 Disease. Current Medical Imaging Formerly Current Medical Imaging Reviews, 16(9), 1111-1124., Doi: 10.2174/1573405616666200124121546 (Yayın No: 6901871)
2.ÇELİKYAY FATİH, YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, BİLGİÇ ERKAL (2020). A Retrospective Comparison of ACL Tear and Mucoid Degeneration MRI Findings and an Emphasis on Evaluating of ACL, Blumensaat, and PCL Angles. Journal of the Belgian Society of Radiology, 104(1), 36-36., Doi: 10.5334/jbsr.1654 (Yayın No: 6901818)
3.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA MEHMET,DEMİRTÜRK FAZLI,NACAR MEHMET CAN (2019). Alterations in terminal duct diameter and blood flow in the breasts ofsubjects with polycystic ovary syndrome. Kocaeli Tıp Dergisi, 8(3), 104-108., Doi: 10.5505/ktd.2019.60352 (Yayın No: 5916779)
4.ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,BOSTAN BORA (2018). Flexor tenosynovitis of the wrist including rice bodies. JOINT BONE SPINE, 85373-373., Doi: https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2017.07.005 (Yayın No: 4714419)
5.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,ÇELİKYAY FATİH,BİLGİÇ ERKAL,AŞCI MURAT,KÖSEOĞLU REŞİT DOĞAN (2017). Dysplasia epiphysealis hemimelica of the lower limb. Skeletal Radiology, 46(1), 111-115., Doi: 10.1007/s00256-016-2491-7 (Yayın No: 3857750)
6.GÖKÇE ERKAN,topaloğlı aşçı safiye,FIRAT M MURAT,ACU BERAT,BEYHAN MURAT,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2017). İnternal Karotid Arter Darlıklarında Time-Resolved Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiyografi ve Dijital Substraksiyon Anjiyografinin Karşılaştırılması. Journal of Contemporary Medicine, 7(3), 208-209., Doi: 10.16899/gopctd.349805 (Yayın No: 3725669)
7.ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,Deniz Caglar,İNAL SERMET,GÖKÇE ERKAN,ACU BERAT (2015). Locations of lesser tuberosity cysts and their association with subscapularis, supraspinatus, and long head of the biceps tendon disorders. ACTA RADIOLOGICA, 56(12), 1494-1500., Doi: 10.1177/0284185114561821 (Yayın No: 5947977)
8.ÇELİKYAY FATİH,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,Almus Ferdağ,BİLGİÇ ERKAL (2014). Tenosynovitis of the peroneal tendons associated with a hypertrophic peroneal tubercle: radiography and MRI findings. BMJ Case Reports, 2014(apr19 1), 2013200204-2013200204., Doi: 10.1136/bcr-2013-200204 (Yayın No: 4732893)
9.Bilir Yeliz,GÖKÇE ERKAN,ÖZTÜRK BANU,DERESOY FAİK ALEV,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,Yaman Emel (2014). Metastatic Basal Cell Carcinoma Accompanying Gorlin Syndrome. Case Reports in Oncological Medicine, 20141-7., Doi: 10.1155/2014/362932 (Yayın No: 4718002)
10.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2014). Assessment of T2 Weighted coronal magnetic resonance images in the investigation of pituitary lesions. ISRN Radiology, (Yayın No: 609472)
11.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2014). An investigation into the prevalence of paratracheal air cysts revealed on multidetector computed tomography. Journal of Royal Society of Medicine Open, (Yayın No: 609387)
12.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2014). Pulmonary involvement in ankylosing spondylitis assessed by multidetector computed tomography. Polish Journal of Radiology, (Yayın No: 609299)
13.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2013). Multidetector computed tomography findings of central bronchopleural fistulas as sequelae of tuberculosis chemoradiation and trauma A report of three cases. Respiratory Medicine Case Reports, (Yayın No: 608178)
14.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2013). Computed tomography findings of a case of megacolon associated with caudal regression syndrome. Journal of Medical Cases, (Yayın No: 607857)
15.Celikyay Zekiye Ruken Yuksekkaya, Koner Ali Ekrem, Celikyay Fatih, Denız Caglar, Acu Berat, Firat Mehmet Murat (2013). Frequency and imaging findings of variations in human aortic arch anatomy based on multidetector computed tomography data. Clinical Imaging, 37(6), 1011-1019., Doi: 10.1016/j.clinimag.2013.07.008 (Yayın No: 606430)
16.Gökçe E, Acu B, Beyhan M, Celikyay F, Celikyay R (2013). Magnetic Resonance Imaging Findings of Developmental Venous Anomalies. Clinical neuroradiology, (Yayın No: 606389)
17.Yuksekkaya Ruken, Koner Ali Ekrem, Celikyay Fatih, Beyhan Murat, Almus Ferdag, Acu Berat (2013). Multidetector Computed Tomography Angiography Findings of Chronic Contained Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Rupture with Severe Thoracal Vertebral Body Erosion. Case Reports in Radiology, 20131-4., Doi: 10.1155/2013/596517 (Yayın No: 606289)
18.Yuksekkaya R., Celikyay F., Yilmaz A., Arslan S., Inanir A., Inonu H., Deniz C. (2013). Pulmonary involvement in rheumatoid arthritis multidetector computed tomography findings. Acta Radiologica, 54(10), 1138-1149., Doi: 10.1177/0284185113491566 (Yayın No: 606245)
19.Celikyay Fatih, Yuksekkaya Ruken, Inanir Ahmet, Deniz Caglar (2013). Multidetector computed tomography findings of the sternoclavicular joint in patients with rheumatoid arthritis. Clinical Imaging, 37(6), 1104-1108., Doi: 10.1016/j.clinimag.2013.06.006 (Yayın No: 606228)
20.Celikyay F, Yuksekkaya R, Yilmaz A, Beyhan M, Sivqin H, Almus F (2013). A fatal condition in the thoracic aorta What s your diagnosis Floating aortic thrombus. Annals of Saudi medicine, 33(5), 508-91., Doi: 10.5144/0256-4947.2013.508 (Yayın No: 606206)
21.Yuksekkaya R, Celikyay F, Ozcetin M, Yuksekkaya M, Asan Y (2013). Assessment of color Doppler ultrasonography findings in gynecomastia. Medical ultrasonography, 15(4), 285-8. (Yayın No: 606167)
22.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2012). Poland syndrome and renal cell cancer. Clinical Cancer Investigation Journal, (Yayın No: 607695)
23.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2012). Computed tomography findings of a case of megacolon associated with caudal regression syndrome. Journal of Medical Cases, (Yayın No: 606893)
24.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2012). Poland syndrome and renal cell cancer. Clinical Cancer Investigation Journal, (Yayın No: 606786)
25.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2012). An Assessment of Flow Mediated Dilatation in Behçet s Disease. Turkish Journal of Rheumatolgy, (Yayın No: 606672)
26.Celik Atac, Ozcetin Mustafa, Celikyay Zekiye Ruken Yuksekkaya, Sogut Erkan, Yerli Yasemin, Kadi Hasan, Koc Fatih, Damar Ibrahim Halil, Ceyhan Koksal, Erkorkmaz Unal (2012). Evaluation of possible subclinical atherosclerosis in adolescents with a family history of premature atherosclerosis. Atherosclerosis, 222(2), 537-540., Doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2012.03.026 (Yayın No: 606450)
27.Ozcetin M, Celikyay ZR, Celik A, Yilmaz R, Yerli Y, Erkorkmaz U (2012). The importance of carotid artery stiffness and increased intima media thickness in obese children. South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde, 102(5), 295-9. (Yayın No: 606443)
28.Yüksekkaya R, Voyvoda N, Celikyay F, Erbaş G (2012). An unusual cause of abdominal pain in an elderly woman obturator hernia. The American surgeon, 78(9), 437-8. (Yayın No: 606312)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2014). Ayağın ağrılı kemik ve kemikcikleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıpo Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 609903)
2.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2014). Bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi eşliğinde perkütan toraks biyopsileri Tek merkez deneyimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 609775)
3.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2014). Vertebral metastaz dejenerasyon ve spondilodiskitlerin ayırıcı tanısında Non CPMG SS FSE Difüzyon ağırlıklı MR görüntülemenin katkısın değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, (Yayın No: 609677)
4.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2014). Persistan sol vena kava süperiorun çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları Beş olgunun sunumu. Respiratory Case Reports, (Yayın No: 609583)
5.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2013). Çok odaklı Miksoid Liposarkom Olgusu Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 609137)
6.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2013). Reversed halo sign in hypersensitivity pneumonia A diagnostic difficulty. Respiratory Case Reports, (Yayın No: 609033)
7.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2013). Sağ pulmoner arter kesintisi Olgu sunumu. Solunum, (Yayın No: 608864)
8.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2012). Kırk yaş altında mastalji yakınması olan olgularda meme ultrasonografi bulguları. Meme Sağlığı Dergisi, (Yayın No: 608748)
9.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2012). Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları İki olgunun sunumu. Dicle Medical Journal, (Yayın No: 608671)
10.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2011). Benign ve Malign Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografi Bulguları. Fırat Tıp Dergisi, (Yayın No: 608623)
11.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2010). Hepatic Lipoma CT and MRI Findings. Gazi Medical Journal, (Yayın No: 608566)
12.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2009). Temporal Lob Epilepsisinde MR Spektroskopinin Tanıya Katkısı. Fırat Tıp Dergisi, (Yayın No: 608503)
13.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2008). Biseps Oluğunda Lipoma Arboresens Olgusunun MRG Bulguları. Gazi Medical Journal, (Yayın No: 608420)
14.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2008). Bronş atrezisi ile karışabilecek bronkojenik kist olgusunda dijital grafi bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları Olgu sunumu. Solunum, (Yayın No: 608332)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.PAZARLI AHMET CEMAL,YAKAR HALİL İBRAHİM,İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN,YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN,EKİZ TİMUR (2019). Sistemik Romatizmal Hastalıklarda Radyolojik Bulgular-SS083. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41.Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5422394)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Battal Muhammed Furkan, YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, ÇELİKYAY FATİH, BALTA ORHAN (2020). NADİR BİR OLGU: RETROPUBİK KARTİLAGİNÖZ KİST. TURKRAD 2020 (Özet Bildiri) (Yayın No:6901976)
2.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2020). Kırk yaş altında mastalji yakınması ile başvuran olgulara meme US yapılmalı mı. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:611513)
3.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2020). Mediastinit olgularının radyolojik bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:611335)
4.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2020). Çok kesitli bilgisayarlı tomografide rastlantısal olarak karşılaşılan paratrakeal hava kistleri Sıklığı ve bronşektazi amfizem bül ve sternotomi ile ilişkisinin değerlendirilmesi. 33. Radyoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:610948)
5.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2020). Hidrokarbon aspirasyonu sonucu gelişen eksojen lipoid pnömoninin çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:610848)
6.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2020). Ankilozan spondilit toraks tutulumunun çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:610600)
7.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2020). Romatoid Artrit ile ilişkili akciğer hastalığı BT bulguları. 32. Radyoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:610466)
8.YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN (2020). Arkus aorta varyasyonları anevrizma gelişimi açısınan bir belirteç olabilir mi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:610352)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Bilgisayarlı Tomografide Ayırıcı Tanı (2010)., YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY ZEKİYE RUKEN, Dünya Kitapevi, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 610066)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Koroner kollateral dolaşım ve akım aracılı dilatasyon arasındaki ilişki, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Girişimsel radyoloji ünitesine renkli Doppler ultrasonografi cihazı alımı, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Ultrasonografi ünitesine renkli Doppler ultrasonografi cihazı alımı, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2007-2009Uzman DoktorRize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü Radyoloji Uzmanı, (Diğer)
2002-2007Araştırma Görevlisi DoktorGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi, (Diğer)