GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET ATÇEKENž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Mehmet ATÇEKEN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmet.atceken@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Matematik Bölümü 

Anabilim Dalı

Geometri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İnönü Üniversitesi (1998- 2002)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Matematik Bölümü

YÜKSEK LİSANS, İnönü Üniversitesi (1995- 1997)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Matematik Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Çarpım Manifoldların Altmanifoldların Geometrisi Üzerine ", İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002

YÜKSEK LİSANS, "Riemann Manifoldları Ve Riemann Manifoldları Arasındaki Riemann Dönüşümleri", İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1997

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Matematik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Matematik Bölümü/ Geometri Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Matematik Bölümü/ Geometri Anabilim Dalı, (2009- 2013)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Matematik Bölümü/ Geometri Anabilim Dalı, (2005- 2008)

Araştırma Görevlisi, İnönü Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Matematik Bölümü/ Geometri Anabilim Dalı, (1995- 2005)


İdari Görevler

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, (2014- 2017)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, (2007- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Riemann Manifodları I, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Altmanifodların Geometrisi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Genel Matematik, Lisans, (2018-2019)

Analitik Geometri, Lisans, (2018-2019)

Diferensiyel Geometri, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Nebi YİĞİT, "Kompleks Bulanık Kümeler Ve Uygulamaları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Şeyma YAŞAR, "Bir Sasakian Manifoldunun Kontak Cr- Altmanifoldlarının Geometrisi Üzerine", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Pakize UYGUN, "Bir Sasakian Manifoldunun Slant Altmanifoldlarının Geometrisi Üzerine", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Ümit YILDIRIM, "Kenmotsu Manifoldların Slant Altmanifoldlarının Geometrisi Üzerine", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Süleyman DİRİK, "Kaehler Manifoldlarında Cr-Warped Çarpım Altmanifoldlar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2010

Doktora, Ümit YILDIRIM, "C(∝)-Manifoldların Geometrisi Üzerine", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2016

Doktora, Süleyman DİRİK, "Pseudo-Slant Altmanifoldların Geometrisi Üzerine", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, 2014

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT, (2018). "On The Geometry Of Pseudo-Slant Submanıfolds Ofa Nearly Sasakıan Manıfold", Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1 Math. Stat., 67(2), 264-281., Doi: 10.1501/Commua1_0000000880 (Yayın No: 3673969)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT, (2018). "On The Geometry Of Contact Pseudo-Slant Submanifolds İnan (Lcs)N-Manifold", International Journal Of Applied Mathematics And Statistics,, 57(2), -14. (Yayın No: 3812521)

YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN, (2018). "B-Y. Chen Inequalities For Semi-Slant Submanifolds İn Normal Paracontact Metric Manifolds", Palestine Journal Of Mathematics, 7(1), 281-288. (Yayın No: 3645952)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT, (2017). "Contact Pseudo Slant Submanifolds Of A Normal Paracontact Metric Manifold", International Journal Of Applied Mathematics Statistics,, 56(3), 33-41. (Yayın No: 2937724)

Kumar Shyamal,ATÇEKEN MEHMET,Pal Tanumoy, (2017). "Warped Product Pseudo Slant Submanifolds Of Lcs N Manifolds", New Trends İn Mathematical Sciences, 1(5), 204-212. (Yayın No: 2965536)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT, (2017). "On Pseudo Slant Submanifolds Of A Sasakian Space Form", Filomat, 31(19), 5909-5919., Doi: https://doi.org/10.2298/FIL1719909D (Yayın No: 2937677) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN,YILDIRIM ÜMİT, (2017). "An Inequality For Warped Product Semi-Invariant Submanifolds Of A Normal Paracontact Metric Manifold", Filomat, 31(19), 6233-6240., Doi: https://doi.org/10.2298/FIL1719233A (Yayın No: 3645941) [SCI-Expanded]

Syhamal Kumar,ATÇEKEN MEHMET,Sı Nandy, (2017). "Contact Cr Warped Product Submanifolds Of (Lcs) _N Manifolds", Acta Mathematica Universitatis Comenianae, (1), 101-109. (Yayın No: 2820593)

Shyamal Kumar Hui,ATÇEKEN MEHMET,Mandal Pradip, (2017). "Non-Existence Of Contact Cr-Warped Product Semi-Slant Submanifolds İn Generalized Sasakian Space Forms", Bull. Cal. Math. Soc., 4(109), 249-262. (Yayın No: 3645922)

Shyamal Kumar Hui,ATÇEKEN MEHMET, (2017). "On Contact Cr Submanifolds Of Lcs N Manifolds", Thai Journal Of Math, (Yayın No: 2965564)

ATÇEKEN MEHMET,Sıraj Uddin, (2017). "Semi-Invariant Submanifolds Of A Normal Almost Para Contact Manifold", Filomat, 31(15), 4875-4887., Doi: https://doi.org/10.2298/FIL1715875 (Yayın No: 3449592) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET, (2016). "Contact Cr Warped Product Submanifolds İn Cosymplectic Manifolds", Kyungpook Mathematical Journal, 56(3), 965-977., Doi: 10.5666/KMJ.2016.56.3.965 (Yayın No: 2859864)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET, (2016). "On The Geometry Of Pseudo Slant Submanifolds Of A Cosymplectic Manifold", International Electronic Journal Of Geometry, 9(1), 45-56. (Yayın No: 2635200)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET, (2016). "Pseudo Slant Submanifolds İn Cosymplectic Space Forms", Acta Univ. Sapientiae, 8(1), 53-74., Doi: 10.1515/ausm-2016-0004 (Yayın No: 2635191)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT, (2016). "Contact Pseudo Slant Submanifolds Of Kenmotsu Manifold", Journal Of Mathematics And Computer Science, 16386-394. (Yayın No: 2829734)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT, (2016). "Pseudo Slant Submanifolds İn Kenmotsu Space Forms", Journal Of Advances İn Mathematics, 11(10), 5680-5695. (Yayın No: 2563326)

ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT, (2016). "On Almost C Alpha Manifolds Satisfying Certain Conditions On Quasi Conformal Curvature Tensor", Proceedings Of The Jangjeon Mathematical Society, 19(1), 115-124. (Yayın No: 2563323)

ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT, (2016). "Almost C Alpha Manifolds Satisfying Certain Curvature Conditions", Advanced Studies İn Contemporary Mathematics, 3(26), 567-578. (Yayın No: 2635187)

ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN, (2015). "Pseudo Slant Submanifolds Of A Nearly Kenmotsu Manifold", Serdica Math. J., 41(2-3), 243-262. (Yayın No: 1509600)

ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT, (2015). "On An Almost C Manifold Satisfying Certain Conditions On The Concircular Curvature Tensor", Pure And Applied Mathematics Journal, 4(1-2), 31-34., Doi: 10.11648/j.pamj.s.2015040102.18 (Yayın No: 511229)

YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET, (2015). "On Curvature Tensors Of An Almost C Manifold", International Journal Of Physical And Mathematical Sciences, 5(1), 53-61. (Yayın No: 1506957)

ATÇEKEN MEHMET, (2015). "Contact Cr Warped Product Submanifolds İn Sasakian Space Forms", Hacettepe Journal Of Mathematics And Statistics, 44(1), 23-32., Doi: 10.15672/HJMS.2015449082 (Yayın No: 1506967) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN,YILDIRIM ÜMİT, (2015). "Pseudo Slant Submanifolds Of A Locally Decomposable Riemannian Manifold", Journal Of Advances İn Mathematics, 11(8), 5587-5597. (Yayın No: 1809420)

ATÇEKEN MEHMET, (2015). "On Curvature Of Lorentzian Concircular Structure Manifolds", British Journal Of Mathematics & Computer Science, 8(1), 80-88., Doi: 10.9734/BJMCS/2015/9086 (Yayın No: 1509598)

ATÇEKEN MEHMET, (2014). "On Generalized Sasakian Space Forms Satisfying Certain Conditions On The Concircular Curvature Tensor", Bulletin Of Mathematical Analysis And Applications, 6(1), 1-8. (Yayın No: 1509586)

ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN, (2014). "On The Geometry Of Pseudo Slant Submanifolds Of A Kenmotsu Manifold", Gulf Journal Of Mathematics, 2(2), 51-66. (Yayın No: 1509588)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET, (2014). "Pseudo Slant Submanifolds Of A Nearly Cosymplectic Manifold", Turkish Journal Of Mathematics And Computer Science, (ID 20140035), 1-14. (Yayın No: 1509591)

ATÇEKEN MEHMET, (2013). "Contact Cr Warped Product Submanifolds İn Kenmotsu Space Forms", Bulletin Of The Iranian Mathematical Society, 39(3), 415-429. (Yayın No: 510657) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET,Hui Syhamal Kumar, (2013). "Slant And Pseudo Slant Submanıfolds İn Lcs N Manifolds", Czechoslovak Mathematıcal Journal, 63(138), 177-190. (Yayın No: 511106) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET, (2013). "Some Curvature Properties Of Lcs N Manifolds", Abstract And Applied Analysis, 3806576 (Yayın No: 511181) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT, (2013). "Weakly Symmetric And Weakly Rricci Symmetric Conditions On Lcs N Manifolds", African Journal Of Mathematics And Computer Science Research, 6(6), 129-134., Doi: 10.5897/AJMCSR2013.0486 (Yayın No: 1506971)

ATÇEKEN MEHMET, (2013). "Anti Invariant Riemannian Submersions From A Locally Riemannian Product Manifold To Any Riemannian Manifold", Gulf. J. Of Math, 125-35. (Yayın No: 1509585)

ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN, (2012). "On Contact Cr Submanifolds Of Kenmotsu Manifolds", Acta Univ. Sapientiae, Mathematica,, 4(2), 182-198. (Yayın No: 1886044)

ATÇEKEN MEHMET, (2012). "On Submanifolds Of An Almost Pseudo Contact Metric Manifolds", International Electronic Journal Of Geometry, 5(2), 19-26. (Yayın No: 1509583)

ATÇEKEN MEHMET, (2012). "On Geometry Of Submanifolds Of Lcs N Manifolds", International Journal Of Mathematics And Mathematical Sciences, (ID 304647), 11, Doi: 10.1155/2012/304647 (Yayın No: 1509581)

ATÇEKEN MEHMET, (2011). "Contact Cr Submanifolds Kenmotsu Manifolds", Serdica Mathematical Journal, 37(1), 67-78. (Yayın No: 1509110)

Hui Shyamal Kumar,ATÇEKEN MEHMET, (2011). "Contact Cr Warped Product Semi Slant Submanifolds Of Lcs N Manifolds", Acta Univ. Sapientia Mathematica, 3(2), 212-224. (Yayın No: 1509109)

ATÇEKEN MEHMET, (2011). "Contact Cr Warped Product Submanifolds Of Cosymplectic Space Forms", Collect. Math, 62(1), 17-26., Doi: 10.1007/s13348-010-0002-z(2011 (Yayın No: 510456) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET, (2011). "A Condition For Cr Warped Product To Be Cr Product İn Kaehlerian Product Manifolds", Jp Journal Of Mathematical Sciences, 1(1), 31-49. (Yayın No: 1885808)

ATÇEKEN MEHMET, (2011). "Warped Product Semi Invariant Submanifolds İn Locally Decomposable Riemannian Manifolds", Hacettepe Journal Of Mathematics And Statistics, 40(3), 401-407. (Yayın No: 510562) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET, (2010). "Slant Submanifolds Of A Riemannian Product Manifold", Acta Mathematica Scientia, 30(1), 215-224., Doi: doi:10.1016/S0252-9602(10)60039-2 (Yayın No: 509790) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET, (2010). "Semi Slant Submanifolds Of An Almost Paracontact Metric Manifold", Canadian Mathematical BulletinBulletin Canadien De Mathématiques, 53(2), 206-217., Doi: 10.4153/CMB-2010-003-0 (Yayın No: 510075) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET, (2010). "Warped Product Semi Slant Submanifolds İn Kenmotsu Manifolds", Turkish Journal Of Mathematics, 34(3), 425-432., Doi: 10.3906/mat-0901-6 (Yayın No: 510242) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET, (2010). "Geometry Of Semi Invariant Submanifolds Of A Riemannian Product Manifold", Mathematica Moravica, 14(1), 23-34. (Yayın No: 1509099)

ATÇEKEN MEHMET, (2010). "Doubly Twisted Product Contact Cr Submanifolds İn Kenmotsu Manifolds", Journal Of Mathematical Sciences: Advances And Applications, 6(1), 55-64. (Yayın No: 1509097)

ATÇEKEN MEHMET, (2010). "Warped Product Semi Invariant Submanifold İn Almost Paracontact Metric Manifolds", Mathematica Moravica, 14(1), 15-21. (Yayın No: 1509098)

ATÇEKEN MEHMET, (2009). "Warped Product Semi Invariant Submanifolds İn Almost Paracontact Riemannian Manifolds", Mathematical Problems İn Engineering, 62162516, Doi: 10.1155/2009/621625 (Yayın No: 509635)

ATÇEKEN MEHMET, (2009). "Cr Lightlike Submanifolds Of Indefinite Kaehler Product Manifold", Arabian Journal For Sciences And Engineering,, 34(1), 137-151. (Yayın No: 509439) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET, (2009). "Geometry Of Warped Product Semi Invariant Submanifolds Of A Locally Riemannian Product Manifold", Serdica Math. J., 35(3), 273-286. (Yayın No: 1509093)

ATÇEKEN MEHMET, (2008). "Warped Product Semi Slant Submanifolds İn Locally Riemannian Product Manifolds", Bulletin Of The Australian Mathematical Society, 77177-186., Doi: 10.1017/S0004972708000191 (Yayın No: 509056) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET,KELEŞ SADIK, (2008). "On The Cr Submanifolds Of Kaehler Product Manifolds", Differential Geometry And Dynamical Systems, 1021-31. (Yayın No: 1509089)

ATÇEKEN MEHMET, (2008). "A Condition For Warped Product Semi Invariant Submanifolds To Be Riemannian Product Semi Invariant Submanifolds İn Locally Riemannian Product Manifolds", Turkish Journal Of Mathematics., 32(3), 349-362. (Yayın No: 509265) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET,KILIÇ EROL, (2007). "Semi Invariant Lightlike Submanifolds Of A Semi Riemannian Product Manifold", Kodai Mathematical Journal, 30(3), 361-378. (Yayın No: 507655) [SCI-Expanded]

KARADAĞ HACI BAYRAM,ATÇEKEN MEHMET, (2007). "Invariant Submanifolds Of Sasakian Manifolds", Balkan Journal Of Geometry And Its Applications, 12(1), 68-75. (Yayın No: 508003) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET, (2007). "Cr Submanifolds Of Kaehlerian Product Manifolds", Balkan Journal Of Geometry And Its Applications., 12(2), 8-20. (Yayın No: 508771) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET, (2005). "Submanifolds Of Riemannian Product Manifolds", Turkish Journal Of Mathematics, 29(4), 389-401. (Yayın No: 1694436)

M Atceken, S Keles, (2004). "On The Invariant Submanifolds Of Riemannian Product Manifold", Acta Matematica Scientia, 24(4), 549-558. (Yayın No: 507461) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET, (2004). "F Invariant Submanifolds Of Kaehlerian Product Manifolds", Turkish Journal Of Mathematics, 28(4), 367-381. (Yayın No: 1509082)

ATÇEKEN MEHMET,ŞAHİN BAYRAM,KILIÇ EROL, (2003). "On Invariant Submanifolds Of Riemannian Warped Product Manifold", Turkısh Journal Of Mathematıcs, 27(3), 407-423. (Yayın No: 1509076)

ŞAHİN BAYRAM,ATÇEKEN MEHMET, (2003). "Semi Invariant Submanifolds Of Riemannian Product Manifolds", Balkan Journal Of Geometry And Its Applications, 8(1), 91-100. (Yayın No: 1509077) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET,KELEŞ SADIK, (2003). "Two Theorems On Invariant Submanifolds Of Product Riemannian Manifolds", Indian Journal Of Pure And Applied Mathematics, 34(7), 1035-1044. (Yayın No: 507326) [SCI-Expanded]

ATÇEKEN MEHMET,KELEŞ SADIK, (2003). "On The Product Riemannian Manifolds", Differential Geometry And Dynamical Systems, 5(1), 1-8. (Yayın No: 1509081)

KILIÇ EROL,ŞAHİN BAYRAM,ATÇEKEN MEHMET, (2003). "Lightlike Submanifolds Of Semi Riemannian Warped Product Manifold", Algebras Groups And Geometries, 20403-417., Doi: - (Yayın No: 1520595)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ATÇEKEN MEHMET,KELEŞ SADIK, (1998). "Riemann Dönüşümleri Üzerine", Xı Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı, 1(1), 23-28., Doi: - (Yayın No: 2574734)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2017). On the Geometry of Contact Pseudo Pseudo-Slant Submanifolds in a (LCS)n-Manifold. The 9th Dynamical Systems and Applications( IJAMAS/MS/Antalya-01-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3672102)

YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2017). Some Curvature Properties of D- Conformal Curvature Tensor on Normal Paracontact Metric Space FormS. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3672074)

ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN (2017). On the Quasi Conformal Curvature Tensor of a Normal Paracontact Metric Manifold. INTERNATIONAL WORKSHOP ON MATHEMATICAL METHODS IN ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3672035)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2017). Contact Pseudo-Slant Submanifolds of a LP-Sasakian Manifold. INTERNATIONAL WORKSHOP ON MATHEMATICAL METHODS IN ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3672037)

YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2017). Pseudo Projective Curvature Tensor Satisfying Some Properties on a Normal Paracontact Metric Manifold. INTERNATIONAL WORKSHOP ON MATHEMATICAL METHODS IN ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3672041)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2017). On Contact Pseudo-Slant Submanifolds of a Para- Sasakian Space Form. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3672042)

ATÇEKEN MEHMET,Uygun Pakize (2017). On Semi-Slant Submanifolds of a Sasakian Space Form. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3672044)

YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2017). On the M-Projective Curvature Tensor of a Normal Paracontact Metric Manifold. International Conference on Mathematics and Mathematics Education ( (Özet Bildiri) (Yayın No:3672046)

ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN (2017). Semiparallel Submanifolds of a Normal Paracontact Metric Manifold. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3672057)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2017). On Contact Pseudo-Slant Submanifolds in a Sasakian Space Form. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3672063)

ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN,YILDIRIM ÜMİT (2017). Semi-Parallel Anti-Invariant Submanifolds of a Normal Paracontact Metric Manifold. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3672066)

ATÇEKEN MEHMET,Uygun Pakize (2017). On Semi-slant Submanifolds of a Cosymplectic Space Form. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3672069)

YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2016). On the Concircular Curvature Tensor of a Normal Paracontact Metric Manifold. 14th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3054012)

ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN (2016). On the Quasi Conformal Curvature Tensor of a Normal Paracontact Metric Manifold. 14th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3053979)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2016). Contact Pseudo Slant Submanifolds of a Kenmotsu Manifolds. 14th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3053934)

YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2016). On Curvature Tensors of a Normal Paracontact Metric Manifold. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:3053875)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2016). Contact pseudo slant submanifolds of a normal paracontact metric manifold. The 9 th Dynamical Systems and Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:3053819)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2016). On The Geometry Pseudo Slant Submanifolds of Normal Paracontact Metric Manifolds. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3046251)

YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2016). Properties Provided by the Curvatures of a Normal Paracontact Metric Manifold. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3053515)

ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN (2016). On Almost C alpha Manifolds Satisfying Certain Conditions on M Projective Curvature Tensor. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3053558)

ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN On Normal Paracontact Metric Manifold Satisfying Some Conditions on the Weyl Projective Curvature Tensor. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:3054080)

DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT Contact Pseudo Slant Submanifolds of a Sasakian Manifold. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:3054056)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Submanıfolds Of Rıemannıan Manıfolds (2017)., ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN, Intech, Isbn:978-953-51-5003-9, Editör: Iva Lipovic, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-953-51-2871-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3428630)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"2015 43 Gaziosmanpaşa Üniversitesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.06.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kenmotsu Manifoldların Slant Altmanifoldların Geometrisi Üzerine", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 28.05.2008-26.02.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Normal Parakontak Metrik Manifoldların Eğrilikleri Üzerine", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.05.2016-25.11.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Normal Parakontak Metrik Manifoldların Pseudo Slant Altmanifoldlarının Geometrisi Üzerine", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.05.2016-23.11.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Normal Paracontact Metrik Manifoldların Simetriklik Şartları", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017-20.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"C alpha Manifoldların Geometrisi Üzerine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.08.2015-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"FMB BAP 150141 Amasya Üniversitesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.05.2015-15.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"(LCS)_n Manifoldunda Kontact Pseudo Slant Altmanifoldların Geometrisi Üzerine", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.06.2017-12.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2005- , Öğretim üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğretim üyesi , (Diğer)

1995-2005, Araştıma Görevlisi, İnönü Üniversitesi, Öğretim üyesi yardımcısı, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmet.atceken@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1998-2002
İnönü Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü

Tez Adı:Çarpım Manifoldların Altmanifoldların Geometrisi Üzerine
Yüksek Lisans
1995-1997
İnönü Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü

Tez Adı:Riemann Manifoldları Ve Riemann Manifoldları Arasındaki Riemann Dönüşümleri


Akademik Görevler

Profesör
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ MATEMATİK BÖLÜMÜ/ GEOMETRİ ANABİLİM DALI
Doçent
2009-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ MATEMATİK BÖLÜMÜ/ GEOMETRİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2005-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ MATEMATİK BÖLÜMÜ/ GEOMETRİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1995-2005
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ MATEMATİK BÖLÜMÜ/ GEOMETRİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2014-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)GENEL MATEMATİKTürkçe4
(2018-2019)ANALİTİK GEOMETRİTürkçe4
(2018-2019)DİFERENSİYEL GEOMETRİTürkçe4
Yüksek Lisans
(2018-2019)RİEMANN MANİFODLARI ITürkçe3
(2018-2019)ALTMANİFODLARIN GEOMETRİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ümit YILDIRIM, (2010)., "Kenmotsu manifoldların slant altmanifoldlarının geometrisi üzerine", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Süleyman DİRİK, (2010)., "Kaehler manifoldlarında CR-warped çarpım altmanifoldlar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Şeyma YAŞAR, (2014)., "Bir sasakian manifoldunun kontak CR- altmanifoldlarının geometrisi üzerine", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Süleyman DİRİK, (2014)., "Pseudo-slant altmanifoldların geometrisi üzerine", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Doktora
5.Pakize UYGUN, (2014)., "Bir sasakian manifoldunun slant altmanifoldlarının geometrisi üzerine", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ümit YILDIRIM, (2016)., "C(∝)-manifoldların geometrisi Üzerine", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Doktora
7.Nebi YİĞİT, (2018)., "Kompleks Bulanık Kümeler ve Uygulamaları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2018). ON THE GEOMETRY OF PSEUDO-SLANT SUBMANIFOLDS OFA NEARLY SASAKIAN MANIFOLD. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1 Math. Stat., 67(2), 264-281., Doi: 10.1501/Commua1_0000000880 (Yayın No: 3673969)
2.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2018). On The Geometry of Contact Pseudo-Slant Submanifolds inan (LCS)n-Manifold. International Journal of Applied Mathematics and Statistics,, 57(2), -14. (Yayın No: 3812521)
3.YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2018). B-Y. Chen Inequalities for Semi-Slant Submanifolds in Normal Paracontact Metric Manifolds. Palestine Journal of Mathematics, 7(1), 281-288. (Yayın No: 3645952)
4.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2017). Contact Pseudo Slant Submanifolds of a Normal Paracontact Metric Manifold. International Journal of Applied Mathematics Statistics,, 56(3), 33-41. (Yayın No: 2937724)
5.Kumar Shyamal,ATÇEKEN MEHMET,Pal Tanumoy (2017). Warped product pseudo slant submanifolds of LCS n Manifolds. New Trends in Mathematical Sciences, 1(5), 204-212. (Yayın No: 2965536)
6.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2017). On Pseudo Slant Submanifolds of a Sasakian Space Form. FİLOMAT, 31(19), 5909-5919., Doi: https://doi.org/10.2298/FIL1719909D (Yayın No: 2937677)
7.ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN,YILDIRIM ÜMİT (2017). An Inequality for Warped Product Semi-Invariant Submanifolds of a Normal Paracontact Metric Manifold. Filomat, 31(19), 6233-6240., Doi: https://doi.org/10.2298/FIL1719233A (Yayın No: 3645941)
8.Syhamal Kumar,ATÇEKEN MEHMET,Sı Nandy (2017). Contact CR warped product submanifolds of (LCS) _n manifolds. Acta Mathematica Universitatis Comenianae, (1), 101-109. (Yayın No: 2820593)
9.Shyamal Kumar Hui,ATÇEKEN MEHMET,Mandal Pradip (2017). Non-Existence of Contact CR-Warped Product Semi-Slant Submanifolds in Generalized Sasakian Space Forms. Bull. Cal. Math. Soc., 4(109), 249-262. (Yayın No: 3645922)
10.Shyamal Kumar Hui,ATÇEKEN MEHMET (2017). On Contact CR Submanifolds of LCS n Manifolds. Thai Journal of Math, (Yayın No: 2965564)
11.ATÇEKEN MEHMET,Sıraj Uddin (2017). Semi-Invariant Submanifolds of a Normal Almost Para Contact Manifold. FİLOMAT, 31(15), 4875-4887., Doi: https://doi.org/10.2298/FIL1715875 (Yayın No: 3449592)
12.ATÇEKEN MEHMET (2016). Contact CR Warped Product Submanifolds in Cosymplectic Manifolds. Kyungpook Mathematical Journal, 56(3), 965-977., Doi: 10.5666/KMJ.2016.56.3.965 (Yayın No: 2859864)
13.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET (2016). On the Geometry of Pseudo Slant Submanifolds of a Cosymplectic Manifold. International Electronic Journal of Geometry, 9(1), 45-56. (Yayın No: 2635200)
14.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET (2016). Pseudo Slant Submanifolds in Cosymplectic Space Forms. Acta Univ. Sapientiae, 8(1), 53-74., Doi: 10.1515/ausm-2016-0004 (Yayın No: 2635191)
15.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2016). Contact pseudo slant submanifolds of Kenmotsu Manifold. Journal of Mathematics and Computer Science, 16386-394. (Yayın No: 2829734)
16.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2016). Pseudo Slant Submanifolds in Kenmotsu Space Forms. Journal of Advances in Mathematics, 11(10), 5680-5695. (Yayın No: 2563326)
17.ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2016). On Almost C alpha Manifolds Satisfying Certain Conditions on Quasi Conformal Curvature Tensor. Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society, 19(1), 115-124. (Yayın No: 2563323)
18.ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2016). Almost C alpha manifolds satisfying certain curvature conditions. Advanced Studies in Contemporary Mathematics, 3(26), 567-578. (Yayın No: 2635187)
19.ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2015). Pseudo slant submanifolds of a nearly Kenmotsu manifold. Serdica Math. J., 41(2-3), 243-262. (Yayın No: 1509600)
20.ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2015). On an Almost C Manifold Satisfying Certain Conditions on the Concircular Curvature Tensor. Pure and Applied Mathematics Journal, 4(1-2), 31-34., Doi: 10.11648/j.pamj.s.2015040102.18 (Yayın No: 511229)
21.YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET (2015). On Curvature Tensors of an Almost C Manifold. International Journal of Physical and Mathematical Sciences, 5(1), 53-61. (Yayın No: 1506957)
22.ATÇEKEN MEHMET (2015). Contact CR Warped Product Submanifolds in Sasakian Space Forms. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 44(1), 23-32., Doi: 10.15672/HJMS.2015449082 (Yayın No: 1506967)
23.ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN,YILDIRIM ÜMİT (2015). Pseudo Slant Submanifolds of a Locally Decomposable Riemannian Manifold. Journal of Advances in Mathematics, 11(8), 5587-5597. (Yayın No: 1809420)
24.ATÇEKEN MEHMET (2015). On Curvature of Lorentzian Concircular Structure Manifolds. British Journal of Mathematics & Computer Science, 8(1), 80-88., Doi: 10.9734/BJMCS/2015/9086 (Yayın No: 1509598)
25.ATÇEKEN MEHMET (2014). On generalized Sasakian space forms satisfying certain conditions on the concircular curvature tensor. Bulletin of Mathematical Analysis and Applications, 6(1), 1-8. (Yayın No: 1509586)
26.ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2014). On the Geometry of Pseudo Slant Submanifolds of a Kenmotsu Manifold. Gulf Journal of Mathematics, 2(2), 51-66. (Yayın No: 1509588)
27.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET (2014). Pseudo Slant Submanifolds of a Nearly Cosymplectic Manifold. Turkish Journal of Mathematics and Computer Science, (ID 20140035), 1-14. (Yayın No: 1509591)
28.ATÇEKEN MEHMET (2013). Contact CR Warped Product Submanifolds in Kenmotsu Space Forms. Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 39(3), 415-429. (Yayın No: 510657)
29.ATÇEKEN MEHMET,Hui Syhamal Kumar (2013). Slant and Pseudo Slant Submanıfolds in LCS n Manifolds. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL, 63(138), 177-190. (Yayın No: 511106)
30.ATÇEKEN MEHMET (2013). Some Curvature Properties of LCS n Manifolds. Abstract and Applied Analysis, 3806576 (Yayın No: 511181)
31.ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2013). Weakly symmetric and weakly Rricci Symmetric Conditions on LCS n manifolds. African Journal of Mathematics and Computer Science Research, 6(6), 129-134., Doi: 10.5897/AJMCSR2013.0486 (Yayın No: 1506971)
32.ATÇEKEN MEHMET (2013). Anti Invariant Riemannian Submersions from a locally Riemannian product manifold to any Riemannian manifold. Gulf. J. of Math, 125-35. (Yayın No: 1509585)
33.ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2012). On Contact CR Submanifolds of Kenmotsu Manifolds. Acta Univ. Sapientiae, Mathematica,, 4(2), 182-198. (Yayın No: 1886044)
34.ATÇEKEN MEHMET (2012). On Submanifolds of an Almost Pseudo Contact Metric Manifolds. International Electronic Journal of Geometry, 5(2), 19-26. (Yayın No: 1509583)
35.ATÇEKEN MEHMET (2012). On Geometry of Submanifolds of LCS n Manifolds. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, (ID 304647), 11, Doi: 10.1155/2012/304647 (Yayın No: 1509581)
36.ATÇEKEN MEHMET (2011). Contact CR Submanifolds Kenmotsu Manifolds. Serdica Mathematical Journal, 37(1), 67-78. (Yayın No: 1509110)
37.Hui Shyamal Kumar,ATÇEKEN MEHMET (2011). Contact CR Warped Product Semi Slant Submanifolds of LCS n Manifolds. Acta Univ. Sapientia Mathematica, 3(2), 212-224. (Yayın No: 1509109)
38.ATÇEKEN MEHMET (2011). Contact CR Warped Product Submanifolds of Cosymplectic Space Forms. Collect. Math, 62(1), 17-26., Doi: 10.1007/s13348-010-0002-z(2011 (Yayın No: 510456)
39.ATÇEKEN MEHMET (2011). A Condition For CR Warped Product to be CR Product in Kaehlerian Product Manifolds. JP Journal of Mathematical Sciences, 1(1), 31-49. (Yayın No: 1885808)
40.ATÇEKEN MEHMET (2011). Warped Product Semi Invariant Submanifolds in Locally Decomposable Riemannian Manifolds. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 40(3), 401-407. (Yayın No: 510562)
41.ATÇEKEN MEHMET (2010). Slant Submanifolds of a Riemannian Product Manifold. Acta Mathematica Scientia, 30(1), 215-224., Doi: doi:10.1016/S0252-9602(10)60039-2 (Yayın No: 509790)
42.ATÇEKEN MEHMET (2010). Semi Slant Submanifolds of an Almost Paracontact Metric Manifold. Canadian Mathematical BulletinBulletin canadien de mathématiques, 53(2), 206-217., Doi: 10.4153/CMB-2010-003-0 (Yayın No: 510075)
43.ATÇEKEN MEHMET (2010). Warped Product Semi Slant Submanifolds in Kenmotsu Manifolds. Turkish Journal of Mathematics, 34(3), 425-432., Doi: 10.3906/mat-0901-6 (Yayın No: 510242)
44.ATÇEKEN MEHMET (2010). Geometry of Semi Invariant Submanifolds of a Riemannian Product Manifold. Mathematica Moravica, 14(1), 23-34. (Yayın No: 1509099)
45.ATÇEKEN MEHMET (2010). Doubly Twisted Product Contact CR Submanifolds in Kenmotsu Manifolds. Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications, 6(1), 55-64. (Yayın No: 1509097)
46.ATÇEKEN MEHMET (2010). Warped Product Semi ınvariant Submanifold in Almost Paracontact Metric Manifolds. Mathematica Moravica, 14(1), 15-21. (Yayın No: 1509098)
47.ATÇEKEN MEHMET (2009). Warped Product Semi Invariant Submanifolds in Almost Paracontact Riemannian Manifolds. Mathematical Problems in Engineering, 62162516, Doi: 10.1155/2009/621625 (Yayın No: 509635)
48.ATÇEKEN MEHMET (2009). CR Lightlike Submanifolds of Indefinite Kaehler Product Manifold. Arabian Journal for Sciences and Engineering,, 34(1), 137-151. (Yayın No: 509439)
49.ATÇEKEN MEHMET (2009). Geometry of Warped Product Semi ınvariant Submanifolds of a Locally Riemannian Product Manifold. Serdica Math. J., 35(3), 273-286. (Yayın No: 1509093)
50.ATÇEKEN MEHMET (2008). Warped Product Semi Slant Submanifolds in Locally Riemannian Product Manifolds. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 77177-186., Doi: 10.1017/S0004972708000191 (Yayın No: 509056)
51.ATÇEKEN MEHMET,KELEŞ SADIK (2008). On the CR Submanifolds of Kaehler Product Manifolds. Differential Geometry and Dynamical Systems, 1021-31. (Yayın No: 1509089)
52.ATÇEKEN MEHMET (2008). A Condition for Warped Product Semi Invariant Submanifolds to be Riemannian Product Semi Invariant Submanifolds in Locally Riemannian Product Manifolds. Turkish Journal of Mathematics., 32(3), 349-362. (Yayın No: 509265)
53.ATÇEKEN MEHMET,KILIÇ EROL (2007). Semi Invariant Lightlike Submanifolds of A Semi Riemannian Product Manifold. Kodai Mathematical Journal, 30(3), 361-378. (Yayın No: 507655)
54.KARADAĞ HACI BAYRAM,ATÇEKEN MEHMET (2007). Invariant Submanifolds of Sasakian Manifolds. Balkan Journal of Geometry and Its Applications, 12(1), 68-75. (Yayın No: 508003)
55.ATÇEKEN MEHMET (2007). CR Submanifolds of Kaehlerian Product Manifolds. Balkan Journal of Geometry and Its Applications., 12(2), 8-20. (Yayın No: 508771)
56.ATÇEKEN MEHMET (2005). Submanifolds of Riemannian Product Manifolds. Turkish Journal of Mathematics, 29(4), 389-401. (Yayın No: 1694436)
57.M Atceken, S Keles (2004). On the Invariant Submanifolds of Riemannian Product Manifold. Acta Matematica Scientia, 24(4), 549-558. (Yayın No: 507461)
58.ATÇEKEN MEHMET (2004). F Invariant Submanifolds of Kaehlerian Product Manifolds. Turkish Journal of Mathematics, 28(4), 367-381. (Yayın No: 1509082)
59.ATÇEKEN MEHMET,ŞAHİN BAYRAM,KILIÇ EROL (2003). On Invariant Submanifolds of Riemannian Warped Product manifold. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, 27(3), 407-423. (Yayın No: 1509076)
60.ŞAHİN BAYRAM,ATÇEKEN MEHMET (2003). Semi Invariant Submanifolds of Riemannian Product Manifolds. Balkan Journal of Geometry and ıts Applications, 8(1), 91-100. (Yayın No: 1509077)
61.ATÇEKEN MEHMET,KELEŞ SADIK (2003). Two Theorems On Invariant Submanifolds of Product Riemannian Manifolds. Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, 34(7), 1035-1044. (Yayın No: 507326)
62.ATÇEKEN MEHMET,KELEŞ SADIK (2003). On the Product Riemannian Manifolds. Differential Geometry and Dynamical Systems, 5(1), 1-8. (Yayın No: 1509081)
63.KILIÇ EROL,ŞAHİN BAYRAM,ATÇEKEN MEHMET (2003). Lightlike Submanifolds of Semi Riemannian Warped Product Manifold. Algebras Groups and Geometries, 20403-417., Doi: - (Yayın No: 1520595)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ATÇEKEN MEHMET,KELEŞ SADIK (1998). Riemann Dönüşümleri Üzerine. XI Ulusal Matematik Sempozyumu bildiriler kitapçığı, 1(1), 23-28., Doi: - (Yayın No: 2574734)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2016). On the Concircular Curvature Tensor of a Normal Paracontact Metric Manifold. 14th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3054012)
2.ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN (2016). On the Quasi Conformal Curvature Tensor of a Normal Paracontact Metric Manifold. 14th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3053979)
3.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2016). Contact Pseudo Slant Submanifolds of a Kenmotsu Manifolds. 14th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3053934)
4.ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN (2017). On the Quasi Conformal Curvature Tensor of a Normal Paracontact Metric Manifold. INTERNATIONAL WORKSHOP ON MATHEMATICAL METHODS IN ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3672035)
5.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2017). Contact Pseudo-Slant Submanifolds of a LP-Sasakian Manifold. INTERNATIONAL WORKSHOP ON MATHEMATICAL METHODS IN ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3672037)
6.YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2017). Pseudo Projective Curvature Tensor Satisfying Some Properties on a Normal Paracontact Metric Manifold. INTERNATIONAL WORKSHOP ON MATHEMATICAL METHODS IN ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3672041)
7.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2016). Contact pseudo slant submanifolds of a normal paracontact metric manifold. The 9 th Dynamical Systems and Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:3053819)
8.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2016). On The Geometry Pseudo Slant Submanifolds of Normal Paracontact Metric Manifolds. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3046251)
9.YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2016). Properties Provided by the Curvatures of a Normal Paracontact Metric Manifold. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3053515)
10.ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN (2016). On Almost C alpha Manifolds Satisfying Certain Conditions on M Projective Curvature Tensor. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3053558)
11.YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2016). On Curvature Tensors of a Normal Paracontact Metric Manifold. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:3053875)
12.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2017). On the Geometry of Contact Pseudo Pseudo-Slant Submanifolds in a (LCS)n-Manifold. The 9th Dynamical Systems and Applications( IJAMAS/MS/Antalya-01-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3672102)
13.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2017). On Contact Pseudo-Slant Submanifolds of a Para- Sasakian Space Form. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3672042)
14.ATÇEKEN MEHMET,Uygun Pakize (2017). On Semi-Slant Submanifolds of a Sasakian Space Form. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3672044)
15.YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2017). On the M-Projective Curvature Tensor of a Normal Paracontact Metric Manifold. International Conference on Mathematics and Mathematics Education ( (Özet Bildiri) (Yayın No:3672046)
16.ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN (2017). Semiparallel Submanifolds of a Normal Paracontact Metric Manifold. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3672057)
17.YILDIRIM ÜMİT,ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN (2017). Some Curvature Properties of D- Conformal Curvature Tensor on Normal Paracontact Metric Space FormS. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3672074)
18.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2017). On Contact Pseudo-Slant Submanifolds in a Sasakian Space Form. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3672063)
19.ATÇEKEN MEHMET,DİRİK SÜLEYMAN,YILDIRIM ÜMİT (2017). Semi-Parallel Anti-Invariant Submanifolds of a Normal Paracontact Metric Manifold. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3672066)
20.ATÇEKEN MEHMET,Uygun Pakize (2017). On Semi-slant Submanifolds of a Cosymplectic Space Form. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3672069)
21.ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN (2017). On Normal Paracontact Metric Manifold Satisfying Some Conditions on the Weyl Projective Curvature Tensor. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:3054080)
22.DİRİK SÜLEYMAN,ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT (2017). Contact Pseudo Slant Submanifolds of a Sasakian Manifold. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:3054056)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.SUBMANIFOLDS OF RIEMANNIAN MANIFOLDS (2017)., ATÇEKEN MEHMET,YILDIRIM ÜMİT,DİRİK SÜLEYMAN, Intech, Isbn:978-953-51-5003-9, Editör: Iva Lipovic, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-953-51-2871-7, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3428630)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.2015 43 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.06.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Kenmotsu Manifoldların Slant Altmanifoldların Geometrisi Üzerine, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 28.05.2008-26.02.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Normal Parakontak Metrik Manifoldların Eğrilikleri Üzerine, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.05.2016-25.11.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Normal Parakontak Metrik Manifoldların Pseudo Slant Altmanifoldlarının Geometrisi Üzerine, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.05.2016-23.11.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Normal Paracontact Metrik Manifoldların Simetriklik Şartları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017-20.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.C alpha Manifoldların Geometrisi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.08.2015-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.FMB BAP 150141 Amasya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.05.2015-15.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.(LCS)_n Manifoldunda Kontact Pseudo Slant Altmanifoldların Geometrisi Üzerine, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.06.2017-12.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2005- Öğretim üyesiGaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğretim üyesi , (Diğer)
1995-2005Araştıma Görevlisiİnönü Üniversitesi, Öğretim üyesi yardımcısı, (Diğer)