GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ERSOY ARSLANž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Ersoy ARSLAN

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Harita Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ersoy.arslan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Harita Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Jeodezi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Teknik Üniversitesi (1980- 1987)

İnşaat Fakültesi - Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Teknik Üniversitesi (1978- 1980)

İnşaat Fakültesi - Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

LİSANS, İstanbul Teknik Üniversitesi (1973- 1978)

İnşaat Fakültesi - Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Ülke Nirengi Ağlarında İki Ve Üç Boyutlu Dengeleme Modellerinin Uygulamalı Karşılaştırması", İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1987

YÜKSEK LİSANS, "Jeodezik Ağların Coğrafi Koordinatlarla Dengelenmesi", İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1980

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Harita Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler


İdari Görevler

Bölüm Başkanı,

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mehmet SİMAV, "Doğu Akdeniz'de Uydu Altimetre Verileri İle Deniz Seviyesi Değişimlerinin Araştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Nuri SAĞIR, "Gepos Ceo Ve Skı Gps Yazılımlarının Özellikleri Ve Karşılaştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1999

Yüksek Lisans, Ertuğrul AKTAŞ, "Gps Ölçmelerinin Planlanması Ve Ağ Tasarımı", 1998

Yüksek Lisans, Servet YAPRAK, "Gps Ve Gps'in Alımlarında Kullanılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 1998

Yüksek Lisans, Ali TÜRKEZER, "Yersel Ve Gps Ölçülerinin 3 Boyutlu Geometrik Modelle Dengelenmesi", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı, 1998

Yüksek Lisans, Ahmet KARABURUN, "Gps İle Elektronik Uzaklık Ölçülerin Ölçeklerinin Karşılaştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı, 1998

Yüksek Lisans, Abdülvahit TORUN, "Yüksek Duyarlıklı Gravite Ağlarının Değerlendirilmesi", 1996

Doktora, Simge TEKİÇ RAHMANLAR, "Doğru Hız Kestirimi İçin Aylık Gps Kampanyalarının Performansı Üzerine Bir İnceleme", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Doktora, Mehmet SİMAV, "Uydu Ve Model Verilerine Dayalı Akdeniz Su Kütlesi Değişimleri", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012

Doktora, Veli AKARSU, "Gözlem Süresinin Gps Noktası Hızlarının Belirlenmesine Olan Etkisini Araştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012

Doktora, Servet YAPRAK, "Kriging Yönteminin Geoit Yüzeyi Modellemesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ve Varolan Yöntemlerle Karşılaştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2007

Doktora, Mehmet YILMAZ, "İstanbul Metropolitan Alanında Geoit Araştırması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2005

Doktora, M.Halis SAKA, "Gps İle Nirengi Ağı Sıklaştırmasında Uygun Yöntemin Araştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ana Bilim Dalı, 1997

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   Tekiç Simge,ŞANLI DOĞAN UĞUR,ARSLAN ERSOY (2017). Accuracy of GPSvelocities from repeated GPS surveys: resultsfrom a denser network and verification bycontinuous GPS. EGU General Assembly 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:4002376)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ersoy.arslan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1980-1987
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:Ülke Nirengi Ağlarında İki Ve Üç Boyutlu Dengeleme Modellerinin Uygulamalı Karşılaştırması
Yüksek Lisans
1978-1980
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:Jeodezik Ağların Coğrafi Koordinatlarla Dengelenmesi
Lisans
1973-1978
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Akademik Görevler

Profesör
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEODEZİ ANABİLİM DALI/
Doçent
1989-2017
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İNŞAAT FAKÜLTESİ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEODEZİ ANABİLİM DALI/

İdari Görevler

Bölüm Başkanı


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Abdülvahit TORUN, (1996)., "Yüksek Duyarlıklı Gravite Ağlarının Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans
2.Ertuğrul AKTAŞ, (1998)., "GPS Ölçmelerinin Planlanması ve Ağ Tasarımı", Yüksek Lisans
3.M.Halis SAKA, (1997)., "GPS ile nirengi ağı sıklaştırmasında uygun yöntemin araştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ana Bilim Dalı, Doktora
4.Servet YAPRAK, (1998)., "GPS ve GPS'in alımlarında kullanılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Ali TÜRKEZER, (1998)., "Yersel ve GPS ölçülerinin 3 boyutlu geometrik modelle dengelenmesi", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ahmet KARABURUN, (1998)., "GPS ile elektronik uzaklık ölçülerin ölçeklerinin karşılaştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Nuri SAĞIR, (1999)., "GEPOS CEO ve SKI GPS yazılımlarının özellikleri ve karşılaştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
8.Mehmet SİMAV, (2012)., "Uydu ve model verilerine dayalı Akdeniz su kütlesi değişimleri", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora
9.Veli AKARSU, (2012)., "Gözlem süresinin GPS noktası hızlarının belirlenmesine olan etkisini araştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora
10.Servet YAPRAK, (2007)., "Kriging yönteminin geoit yüzeyi modellemesinde kullanılabilirliğinin araştırılması ve varolan yöntemlerle karşılaştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora
11.Mehmet SİMAV, (2007)., "Doğu Akdeniz'de uydu altimetre verileri ile deniz seviyesi değişimlerinin araştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Mehmet YILMAZ, (2005)., "İstanbul metropolitan alanında geoit araştırması", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora
13.Simge TEKİÇ RAHMANLAR, (2019)., "Doğru hız kestirimi için aylık GPS kampanyalarının performansı üzerine bir inceleme", İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora