GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ZAFER PARLAKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Zafer PARLAK

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Dicle Üniversitesi (2002- 2007)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, İstanbul Üniversitesi (1991- 1998)

İstanbul Tıp Fakültesi - İstanbul Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Dicle Üniversitesi Hastanesi´Nde Yatan Hastalarda Antibiyotik Kullanımının Değerlendirilmesi", Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Bulaşıcı Hastalıklar, Lisans, (2019-2020)

Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Lisans, (2019-2020)

Bulaşıcı Hastalıklar, Lisans, (2018-2019)

Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZMEN ZAFER,PARLAK ZAFER, (2020). "Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin Abdominal Ultrasonografi Bulguları", Journal Of Contemporary Medıcıne, 10(2), 261-265., Doi: 10.16899/jcm.652354 (Yayın No: 6365363) [SCI-Expanded]

HOSOGLU SALİH,PARLAK ZAFER,GEYİK MEHMET FARUK,PALANCI YILMAZ, (2013). "Critical Evaluation Of Antimicrobial Use - A Turkish University Hospital Example", The Journal Of Infection İn Developing Countries, 7(11), 873-9., Doi: 10.3855/jidc.2921 (Yayın No: 4130637) [SCI-Expanded]

ÜSTÜN CEMAL,HOSOGLU SALİH,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,AYAZ CELAL, (2011). "The Accuracy And Validity Of A Weekly Point-Prevalence Survey For Evaluating The Trend Of Hospital-Acquired İnfections İn A University Hospital İn Turkey", International Journal Of Infectious Diseases, 15(10), 684-687., Doi: 10.1016/j.ijid.2011.05.010 (Yayın No: 3853547) [SCI-Expanded]

PAZARLI AHMET CEMAL,PARLAK ZAFER,EKİZ TİMUR, "Covıd-19 And Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Similarities And Differences", Heartlung, 1-2. (Yayın No: 6365318) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÜSTÜN CEMAL,GEYİK Mehmet Faruk,AVCI ALPER,PARLAK ZAFER,AYAZ CELAL, (2007). "İmipenem İlişkili Konvülziyon: Olgu Sunumu", Ankem Dergisi, 21(1), 68-70. (Yayın No: 4130716)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILMAZ DİLEK,BARUT HÜSEYİN ŞENER,PARLAK ZAFER (2019). Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Komplikasyonu Olarak Refrakter Trombositopeni Gelişen Hastanın Tedavisinde İntravenöz İmmünglobulin (İVİG) kullanımı. xx. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6376947)

KOYUNCU SERHAT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,PARLAK ZAFER,YILMAZ DİLEK (2019). Cervical Spinal Abscess: Difficult Diagnosis of Fever Reason. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi-6th Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6365420)

KETEN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,YILMAZ DİLEK,BARUT HÜSEYİN ŞENER,PARLAK ZAFER (2019). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesinde KKKA Ön Tanısıyla Yatan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6356499)

PAZARLI AHMET CEMAL,YAKAR HALİL İBRAHİM,PARLAK ZAFER (2019). Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’inde Akciğer Bulgularının Önemi / SS-132. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41.Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5422456)

BARUT HÜSEYİN ŞENER,PARLAK ZAFER,DEMİR OSMAN,İŞBİLEN YÜCEL,YILMAZ DİLEK (2018). ALT normal kronik hepatit C hastalarında direkt etkili Antiviral Tedavi Öncesi ve Sonrası Transaminaz Seviyelerinin Karşılaştırılması. 8-13 Mayıs 2018. 7. Türkiye EKMUD uluslar arası kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:4656801)

BARUT HÜSEYİN ŞENER,YILMAZ DİLEK,GÜNEŞ FERDİ,PARLAK ZAFER (2018). Kronik hepatit B ve C koinfeksiyonu olan bir hastada hepatit C tedavisinden sonra oluşan hepatit B alevlenmesi. MEDITERRANEAN JOURNALOF INFECTION, MICROBESAND ANTIMICROBIALS (Özet Bildiri) (Yayın No:4554201)

HOŞOĞLU SALİH,PARLAK ZAFER,GEYİK MEHMET FARUK (2011). Quality of Antibiotic Use in a Univrsity Hospital. ’The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases’xx Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4549346)

HOŞOĞLU SALİH,PARLAK ZAFER,GEYİK MEHMET FARUK (2011). Critical Evaluation of Antibiotic Use in a University Hospital. ’The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases’xx Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4549329)

HOŞOĞLU SALİH,ÜSTÜN CEMAL,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,AYAZ CELAL (2007). The Value of point prevalence surveillance of healtcare-related infections. Eight congress of the International Federation of Infection Control konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4549281)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

EROĞLU ERAY,PARLAK ZAFER,ŞANLI DAVUT,KILIÇ ÖZGÜR,SÖNMEZ ALİ,KOÇYİĞİT İSMAİL (2015). Diyabetik ketoasidozlu hastada alışılagelmemiş enfeksiyon odağı: Candida ösofajiti. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4554141)

HOŞOĞLU SALİH,PARLAK ZAFER,GEYİK MEHMET FARUK,TEKİN RECEP,ÜSTÜN CEMAL (2007). Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yatan hastalarda antibiyotik kullanımı kalitesi. EKMUD kongresi 2007 (Özet Bildiri) (Yayın No:4554099)

AY MÜZEYYEN,AYAZ CELAL,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,ÇELEN MUSTAFA KEMAL (2007). Travmaya bağlı bir ensefalosel nedeniyle gelişen geç dönem rekürren menenjit olgusu. 13. KLİMİK Kongresi 2007 (Özet Bildiri) (Yayın No:4554063)

PARLAK ZAFER,GEYİK MEHMET FARUK,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,HOŞOĞLU SALİH,AYAZ CELAL (2007). Yoğun bakım ünitesinde alet ilişkili hastane infeksiyonları: 2006. 13. KLİMİK Kongresi 2007 (Özet Bildiri) (Yayın No:4554040)

GEYİK MEHMET FARUK,ÜSTÜN CEMAL,PARLAK ZAFER,HOŞOĞLU SALİH,AYAZ CELAL (2007). Yoğun Bakım Ünitesinde alet ilişkili hastane infeksiyonları. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4549450)

ERAYDIN HAKAN,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,ÇOLAK HABİBE,AYAZ CELAL (2006). Ülkemizde nadir saptanan Plasmodium falciparum malaryası. 21. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4553968)

ERAYDIN HAKAN,GEYİK MEHMET FARUK,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,PARLAK ZAFER,AYAZ CELAL (2006). Bruselloz ve Pnömoni: Olgu Sunumu. 21. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4553939)

ÜSTÜN CEMAL,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,AYAZ CELAL (2006). Acinetobacter baumanii menenjitinde siprofloksasin ve trimethoprim-sufametoksazol etkinliği: Olgu sunumu. 21. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4552290)

PARLAK ZAFER,ÜSTÜN CEMAL,GEYİK MEHMET FARUK,ERAYDIN HAKAN,AYAZ CELAL (2006). Bacillus Calmette Guerin’in yanlış uygulaması sonrası gelişen lokal apse: Olgu sunumu. 21. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4552242)

ÜSTÜN CEMAL,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,AVCI ALPER,AYAZ CELAL (2006). İmipenem ilişkili konvülziyon: Olgu sunumu. 21. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4550552)

GEYİK MEHMET FARUK,KAYA SEDAT,PARLAK ZAFER,ÜSTÜN CEMAL,HOŞOĞLU SALİH,AYAZ CELAL (2006). Yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonu sürveyans sonuçları. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4549416)

GEYİK MEHMET FARUK,HOŞOĞLU SALİH,AYAZ CELAL,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,PARLAK ZAFER,ERAYDIN HAKAN,BOZKURT FATMA (2005). Dicle Üniversitesi Hastanesi 2004 yılı hastane infeksiyonları. 12. KLİMİK Kongresi 2005 (Özet Bildiri) (Yayın No:4554027)

AYAZ CELAL,ULUĞ MEHMET,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER (2005). Yatan hastalardan izole edilen acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi. 12. KLİMİK Kongresi 2005 (Özet Bildiri) (Yayın No:4554002)

HOŞOĞLU SALİH,GEYİK MEHMET FARUK,ERAYDIN HAKAN,PARLAK ZAFER,AYAZ CELAL (2005). Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı kalite araştırması-Nokta prevalans çalışması. 20. ANKEM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4550482)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1998-1999, DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS HEKİMLİĞİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT DEVLET HASTANESİ, ACİL SERVİS HEKİMLİĞİ, (Hastane)

1999-2001, TABUR HEKİMİ VE TUGAY NÖBETÇİ HEKİMİ, 3. ORDU HAVA SAVUNMA TOPÇU TABURU VE ER EĞİTİM TUGAYI, ZORUNLU UZUN DÖNEM ASKERİ HEKİMLİK, (Kamu)

2001-2002, DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS HEKİMLİĞİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT DEVLET HASTANESİ, ACİL SERVİS SORUMLU HEKİMLİĞİ, (Hastane)

2002-2007, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ, ASİSTANLIK, BAŞASİSTANLIK, (Hastane)

2007-2007, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMAN HEKİMLİĞİ, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI TÜM GÖREV VE SORUMLULUKLARI VE BAŞASİSTANLIK, (Hastane)

2007-2017, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMAN HEKİMLİĞİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMAN HEKİMLİĞİ TÜM GÖREV VE SORUMLULUKLAR, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

KARACİĞER BİYOPSİSİ TEORİK VE UYGULAMALI KURSU, KARACİĞER BİYOPSİSİ EĞİTİMİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 07.06.2009-30.12.2009 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

HASTANE ENFEKSİYONLARI ENFEKSİYON KONTROL HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI, ’xxULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI’xx KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ’xxHASTANE ENFEKSİYONLARI ENFEKSİYON KONTROL HEKİMLİĞİ SERTİFİKASYON PROGRAMI’xx, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Sertifika, 05.12.2011-09.12.2011 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:zafer.parlak@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2002-2007
Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Dicle Üniversitesi Hastanesi´Nde Yatan Hastalarda Antibiyotik Kullanımının Değerlendirilmesi
Lisans
1991-1998
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)BULAŞICI HASTALIKLARTürkçe2
(2019-2020)ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİTürkçe16
(2018-2019)BULAŞICI HASTALIKLARTürkçe2
(2018-2019)ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİTürkçe16
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZMEN ZAFER,PARLAK ZAFER (2020). Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin Abdominal Ultrasonografi Bulguları. JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDICINE, 10(2), 261-265., Doi: 10.16899/jcm.652354 (Yayın No: 6365363)
2.HOSOGLU SALİH,PARLAK ZAFER,GEYİK MEHMET FARUK,PALANCI YILMAZ (2013). Critical evaluation of antimicrobial use - A Turkish university hospital example. The Journal of Infection in Developing Countries, 7(11), 873-9., Doi: 10.3855/jidc.2921 (Yayın No: 4130637)
3.ÜSTÜN CEMAL,HOSOGLU SALİH,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,AYAZ CELAL (2011). The accuracy and validity of a weekly point-prevalence survey for evaluating the trend of hospital-acquired infections in a university hospital in Turkey. International Journal of Infectious Diseases, 15(10), 684-687., Doi: 10.1016/j.ijid.2011.05.010 (Yayın No: 3853547)
4.PAZARLI AHMET CEMAL,PARLAK ZAFER,EKİZ TİMURCOVID-19 and Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Similarities and Differences. HEARTLUNG, 1-2. (Yayın No: 6365318)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÜSTÜN CEMAL,GEYİK Mehmet Faruk,AVCI ALPER,PARLAK ZAFER,AYAZ CELAL (2007). İmipenem ilişkili konvülziyon: Olgu sunumu. ANKEM Dergisi, 21(1), 68-70. (Yayın No: 4130716)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KETEN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,YILMAZ DİLEK,BARUT HÜSEYİN ŞENER,PARLAK ZAFER (2019). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesinde KKKA Ön Tanısıyla Yatan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6356499)
2.PAZARLI AHMET CEMAL,YAKAR HALİL İBRAHİM,PARLAK ZAFER (2019). Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’inde Akciğer Bulgularının Önemi / SS-132. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41.Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5422456)
3.KOYUNCU SERHAT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,PARLAK ZAFER,YILMAZ DİLEK (2019). Cervical Spinal Abscess: Difficult Diagnosis of Fever Reason. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi-6th Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6365420)
4.HOŞOĞLU SALİH,ÜSTÜN CEMAL,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,AYAZ CELAL (2007). The Value of point prevalence surveillance of healtcare-related infections. Eight congress of the International Federation of Infection Control konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4549281)
5.BARUT HÜSEYİN ŞENER,PARLAK ZAFER,DEMİR OSMAN,İŞBİLEN YÜCEL,YILMAZ DİLEK (2018). ALT normal kronik hepatit C hastalarında direkt etkili Antiviral Tedavi Öncesi ve Sonrası Transaminaz Seviyelerinin Karşılaştırılması. 8-13 Mayıs 2018. 7. Türkiye EKMUD uluslar arası kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:4656801)
6.YILMAZ DİLEK,BARUT HÜSEYİN ŞENER,PARLAK ZAFER (2019). Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Komplikasyonu Olarak Refrakter Trombositopeni Gelişen Hastanın Tedavisinde İntravenöz İmmünglobulin (İVİG) kullanımı. xx. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6376947)
7.BARUT HÜSEYİN ŞENER,YILMAZ DİLEK,GÜNEŞ FERDİ,PARLAK ZAFER (2018). Kronik hepatit B ve C koinfeksiyonu olan bir hastada hepatit C tedavisinden sonra oluşan hepatit B alevlenmesi. MEDITERRANEAN JOURNALOF INFECTION, MICROBESAND ANTIMICROBIALS (Özet Bildiri) (Yayın No:4554201)
8.HOŞOĞLU SALİH,PARLAK ZAFER,GEYİK MEHMET FARUK (2011). Quality of Antibiotic Use in a Univrsity Hospital. ’The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases’xx Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4549346)
9.HOŞOĞLU SALİH,PARLAK ZAFER,GEYİK MEHMET FARUK (2011). Critical Evaluation of Antibiotic Use in a University Hospital. ’The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases’xx Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:4549329)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.HOŞOĞLU SALİH,PARLAK ZAFER,GEYİK MEHMET FARUK,TEKİN RECEP,ÜSTÜN CEMAL (2007). Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yatan hastalarda antibiyotik kullanımı kalitesi. EKMUD kongresi 2007 (Özet Bildiri) (Yayın No:4554099)
2.HOŞOĞLU SALİH,GEYİK MEHMET FARUK,ERAYDIN HAKAN,PARLAK ZAFER,AYAZ CELAL (2005). Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı kalite araştırması-Nokta prevalans çalışması. 20. ANKEM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4550482)
3.GEYİK MEHMET FARUK,HOŞOĞLU SALİH,AYAZ CELAL,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,PARLAK ZAFER,ERAYDIN HAKAN,BOZKURT FATMA (2005). Dicle Üniversitesi Hastanesi 2004 yılı hastane infeksiyonları. 12. KLİMİK Kongresi 2005 (Özet Bildiri) (Yayın No:4554027)
4.AYAZ CELAL,ULUĞ MEHMET,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER (2005). Yatan hastalardan izole edilen acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi. 12. KLİMİK Kongresi 2005 (Özet Bildiri) (Yayın No:4554002)
5.EROĞLU ERAY,PARLAK ZAFER,ŞANLI DAVUT,KILIÇ ÖZGÜR,SÖNMEZ ALİ,KOÇYİĞİT İSMAİL (2015). Diyabetik ketoasidozlu hastada alışılagelmemiş enfeksiyon odağı: Candida ösofajiti. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4554141)
6.AY MÜZEYYEN,AYAZ CELAL,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,ÇELEN MUSTAFA KEMAL (2007). Travmaya bağlı bir ensefalosel nedeniyle gelişen geç dönem rekürren menenjit olgusu. 13. KLİMİK Kongresi 2007 (Özet Bildiri) (Yayın No:4554063)
7.PARLAK ZAFER,GEYİK MEHMET FARUK,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,HOŞOĞLU SALİH,AYAZ CELAL (2007). Yoğun bakım ünitesinde alet ilişkili hastane infeksiyonları: 2006. 13. KLİMİK Kongresi 2007 (Özet Bildiri) (Yayın No:4554040)
8.ERAYDIN HAKAN,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,ÇOLAK HABİBE,AYAZ CELAL (2006). Ülkemizde nadir saptanan Plasmodium falciparum malaryası. 21. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4553968)
9.ERAYDIN HAKAN,GEYİK MEHMET FARUK,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,PARLAK ZAFER,AYAZ CELAL (2006). Bruselloz ve Pnömoni: Olgu Sunumu. 21. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4553939)
10.ÜSTÜN CEMAL,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,AYAZ CELAL (2006). Acinetobacter baumanii menenjitinde siprofloksasin ve trimethoprim-sufametoksazol etkinliği: Olgu sunumu. 21. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4552290)
11.PARLAK ZAFER,ÜSTÜN CEMAL,GEYİK MEHMET FARUK,ERAYDIN HAKAN,AYAZ CELAL (2006). Bacillus Calmette Guerin’in yanlış uygulaması sonrası gelişen lokal apse: Olgu sunumu. 21. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4552242)
12.ÜSTÜN CEMAL,GEYİK MEHMET FARUK,PARLAK ZAFER,AVCI ALPER,AYAZ CELAL (2006). İmipenem ilişkili konvülziyon: Olgu sunumu. 21. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4550552)
13.GEYİK MEHMET FARUK,ÜSTÜN CEMAL,PARLAK ZAFER,HOŞOĞLU SALİH,AYAZ CELAL (2007). Yoğun Bakım Ünitesinde alet ilişkili hastane infeksiyonları. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4549450)
14.GEYİK MEHMET FARUK,KAYA SEDAT,PARLAK ZAFER,ÜSTÜN CEMAL,HOŞOĞLU SALİH,AYAZ CELAL (2006). Yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonu sürveyans sonuçları. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4549416)
Üniversite Dışı Deneyim

2007-2007ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMAN HEKİMLİĞİDİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI TÜM GÖREV VE SORUMLULUKLARI VE BAŞASİSTANLIK, (Hastane)
2007-2017ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMAN HEKİMLİĞİT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMAN HEKİMLİĞİ TÜM GÖREV VE SORUMLULUKLAR, (Hastane)
2002-2007ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİDİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ, ASİSTANLIK, BAŞASİSTANLIK, (Hastane)
2001-2002DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS HEKİMLİĞİT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT DEVLET HASTANESİ, ACİL SERVİS SORUMLU HEKİMLİĞİ, (Hastane)
1999-2001TABUR HEKİMİ VE TUGAY NÖBETÇİ HEKİMİ3. ORDU HAVA SAVUNMA TOPÇU TABURU VE ER EĞİTİM TUGAYI, ZORUNLU UZUN DÖNEM ASKERİ HEKİMLİK, (Kamu)
1998-1999DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS HEKİMLİĞİT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT DEVLET HASTANESİ, ACİL SERVİS HEKİMLİĞİ, (Hastane)
Kurs
1.KARACİĞER BİYOPSİSİ TEORİK VE UYGULAMALI KURSU, KARACİĞER BİYOPSİSİ EĞİTİMİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 07.06.2009-30.12.2009 (Ulusal)
Sertifika
1.HASTANE ENFEKSİYONLARI ENFEKSİYON KONTROL HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI, ’xxULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI’xx KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ’xxHASTANE ENFEKSİYONLARI ENFEKSİYON KONTROL HEKİMLİĞİ SERTİFİKASYON PROGRAMI’xx, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Sertifika, 05.12.2011-09.12.2011 (Ulusal)