GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NURDAN YILMAZž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Nurdan YILMAZ

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Atatürk Üniversitesi (2011- 2015)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (2004- 2010)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Miyofasyal Ağrı Sendromunda Kuru İğneleme Ve Kinesio Taping Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması", Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Spinal Kord Yaralanması Ve Reahbilitasyonu, Lisans, (2019-2020)

Serebral Palsi Ve Rehabilitasyonu, Lisans, (2019-2020)

Omuz Ağrıları, Lisans, (2019-2020)

Kas İskelet Sistemi Muayenesi, Lisans, (2019-2020)

Kalça Ağrıları, Lisans, (2019-2020)

Hemipleji Rehabilitasyonu, Lisans, (2019-2020)

Diz Ağrıları, Lisans, (2019-2020)

Boyun Ağrıları, Lisans, (2019-2020)

Bel Ağrıları, Lisans, (2019-2020)

Kas İskelet Sistemi Muayenesi, Lisans, (2018-2019)

Serebral Palsi Ve Rehabilitasyonu, Lisans, (2018-2019)

Omuz Ağrıları, Lisans, (2018-2019)

Kalça Ağrıları, Lisans, (2018-2019)

Spinal Kord Yaralanması Ve Reahbilitasyonu, Lisans, (2018-2019)

Hemipleji Rehabilitasyonu, Lisans, (2018-2019)

Diz Ağrıları, Lisans, (2018-2019)

Boyun Ağrıları, Lisans, (2018-2019)

Bel Ağrıları, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Ogün AKBAŞ, "Romatoid Artrit Tanılı Anti Tnfve Dmard Kullanan Hastalarda, Subklinik Aterosklerozun Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi Ve Hastalık Aktivitelerinin Karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Emre SAĞIR, "Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Vitamin D, Vitamin B12 Ve Folik Asit Düzeylerinin Karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2020

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKBAYRAK ATİYE,YAZAR CEMRE,ÇETİN ELİF,YILMAZ NURDAN, (2021). "Becker Nevus Syndrome With Bilateral Skin İnvolvement And Skeletal Malformations: A Rare Case", Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, (Yayın No: 6126625)

BAĞCIER FATİH,YILMAZ NURDAN, (2020). "The Impact Of Extracorporeal Shock Wave Therapy And Dry Needling Combination On Pain And Functionality İn The Patients Diagnosed With Plantar Fasciitis", The Journal Of Foot And Ankle Surgery, 59(4), 689-693. (Yayın No: 6582560) [SCI-Expanded]

YILMAZ NURDAN,ERDAL AKIN,DEMİR OSMAN, (2020). "A Comparison Of Dry Needling And Kinesiotaping Therapies İn Myofascial Pain Syndrome: A Randomized Clinical Study", Turkish Journal Of Physical Medicine And Rehabilitation, 66(3), 351-359., Doi: 10.5606/tftrd.2020.3917 (Yayın No: 6582248) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILMAZ NURDAN,DEMİR OSMAN, (2020). "Demographic, Clinical And Serological Characteristics Of The Patients With Sjögren Syndrome: A Tertiary Clinic Experience", Türk Osteoporoz Dergisi, 2658-62., Doi: 10.4274/tod.galenos.2019.30633 (Yayın No: 5156077)

YILMAZ NURDAN, (2020). "The Importance Of Differential Diagnosis İn Patients With Ankylosing Spondylitis Presenting With Acute Peripheral Arthritis", Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 23(1), 48-50., Doi: 10.31609/jpmrs.2019-66220 (Yayın No: 6582233)

YILMAZ NURDAN,DEMİR OSMAN, (2020). "The Demographic And Clinical Characteristics Of The Patients With Complex Regional Pain Syndrome: A Tertiary Clinic Experience", Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 23(3), 152-157., Doi: 10.31609/jpmrs.2019-72270 (Yayın No: 6582215)

YILMAZ NURDAN,DEMİR OSMAN, (2020). "The Sociodemographic And Clinical Characteristics Ofoccupational Accident Victims Followed İn Physical Therapyand Rehabilitation Department Of A Tertiary Hospital", Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 23(3), 129-136., Doi: 10.31609/jpmrs.2019-71471 (Yayın No: 6582203)

YILMAZ NURDAN,DEMİR OSMAN, (2020). "Demographic And Clinical Characteristics Of Pediatric Patients With The Diagnosis Of Torticollis: A Tertiary Clinic Approach", Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 23(1), 20-25., Doi: 10.31609/jpmrs.2019-71487 (Yayın No: 6582534)

YILMAZ NURDAN, (2020). "Brown Tumor Mimicking Bone Metastasis İn A Patient With Chronic Renal Failure", Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 23(2), 107-110., Doi: 10.31609/jpmrs.2019-70139 (Yayın No: 6582224)

BAĞCIER FATİH,YILMAZ NURDAN, (2019). "The Impact Of Extracorporeal Shock Wave Therapy And Dry Needling Combination On The Pain, Grip Strength And Functionality İn Patients Diagnosed With Lateral Epicondylitis", Türk Osteoporoz Dergisi, 25(2), 65-71., Doi: 10.4274/tod.galenos.2019.68552 (Yayın No: 5156074)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILMAZ NURDAN (2019). 3.Basamak Bir Üniversite Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon PolikliniğineBaşvuran Hastalarda Fibromiyalji Prevalansı. ULUSLARARASI KATILIMLI 27.FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5156000)

YILMAZ NURDAN,CENGİZ AHMET KIVANÇ (2019). Artritle Karışabilen Bir Kas İçi Kanama Olgusu. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5156009)

YILMAZ NURDAN (2018). Yaşlı Hastalarda Sakroileite Yaklaşım. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:5155990)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

AYTEKİN HANEFİ SUAY,GÜMÜŞ PELİN,YILMAZ NURDAN,DEVECİ HÜLYA (2020). Poststreptokoksik reaktif artrit ile karışan bir poliartiküler gut olgusu. KARADENİZ RADER ROMATOLOJİ DİJİTAL 2020 (Özet Bildiri) (Yayın No:6526063)

YILMAZ NURDAN,DEVECİ HÜLYA (2020). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Romatoid Artrit Tanılı Geriatrik Hastaların Demografik Özellikleri: Üçüncü Basamak Tecrübesi. 7.Sivas Romatoloji Günleri Online Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6526023)

YILMAZ NURDAN,DEVECİ HÜLYA (2020). Caplan Sendromuna Yeni Bir Bakış:Olgu Sunumu. KARADENİZ RADER ROMATOLOJİ DİJİTAL 2020 (Özet Bildiri) (Yayın No:6526043)

YILMAZ NURDAN,DEVECİ HÜLYA (2019). Kemik Metastazı ile Karışabilen Brown Tümör Olgusu. RADER Kış Atölyesi’xx19 (Özet Bildiri) (Yayın No:6475852)

YILMAZ NURDAN (2019). FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN PEDİATRİK HASTALARIN KLİNİK VEDEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ: 3. BASAMAK TECRÜBESİ. 7.ULUSAL KARADENİZ ROMATOLOJİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5155986)

YILMAZ NURDAN (2018). Ankilozan spondilit ve gut birlikteliği. 6. Ulusal Karadeniz Romatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5155825)

DEVECİ HÜLYA,YILMAZ NURDAN,ÇAĞLIYAN TÜRK AYLA (2018). Nadir görülen bir durum: Bilateral brakial pleksus paralizisi. RADER Asistan Okulu’xx18 (Özet Bildiri) (Yayın No:4331343)

AKBAŞ OGÜN,DEVECİ HÜLYA,YILMAZ NURDAN (2018). Ankilozan Spondilit ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu. 2.Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4293966)

YILMAZ NURDAN (2017). Larinks Kanseri Tanılı Hastada Üst Ekstremite Derin Ven Trombozu Olgu Sunumu. 26.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5155980)

YILMAZ NURDAN,Seferoğlu Buminhan (2017). Genç Erişkin Çağda Kalça Ağrısı Sebebi Olarak Osteoid Osteoma. 26.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5155969)

YILMAZ NURDAN,ERDAL AKIN (2017). The Comparison of Dry Needling and Kinesio Taping Therapies in Myofascial PainSyndrome. 26.Ulusal Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5155926)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Rehabilitasyona Güncel Bakış (2020)., YILMAZ NURDAN,Seferoğlu Buminhan, Akademisyen Kitapevi, Editör: Aysun Özlü, Dilek Özge Zincir Erçin, Sayfa Sayısı: 479, ISBN: 978-625-7795-99-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6582652)

Orofasial, Baş Ve Boyun Ağrılarına Multidisiplineryaklaşım (2019)., YILMAZ NURDAN, Akademisyen Kitapevi, Editör: Can Özlü, Hasan Alpay, Sayfa Sayısı: 487, ISBN: 978-605-258-637-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6582612)

Karın Ağrısı (2019)., YILMAZ NURDAN, Nobel Tıp Kitapevleri, Editör: Ahmet Şen, Sayfa Sayısı: 487, ISBN: 978-605-335-481-95846, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6582598)

Ortopedik Rehabilitasyon (2015)., ŞENEL KAZIM,YILMAZ NURDAN, Bilmedya, Editör: Prof.Dr.Turgut Göksoy,Prof.Dr.Kazım Şenel, ISBN: 9789758267101, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5156056)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2010-2011, PRATİSYEN HEKİM, YEŞİLYURT İLÇE HASTANESİ, (Kamu)

2015-2018, UZMAN DOKTOR, DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:nurdan.yilmaz@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2011-2015
Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Miyofasyal Ağrı Sendromunda Kuru İğneleme Ve Kinesio Taping Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Lisans
2004-2010
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2011-
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)SPİNAL KORD YARALANMASI VE REAHBİLİTASYONUTürkçe1
(2019-2020)SEREBRAL PALSİ VE REHABİLİTASYONUTürkçe1
(2019-2020)OMUZ AĞRILARITürkçe1
(2019-2020)KAS İSKELET SİSTEMİ MUAYENESİTürkçe1
(2019-2020)KALÇA AĞRILARITürkçe1
(2019-2020)HEMİPLEJİ REHABİLİTASYONUTürkçe1
(2019-2020)DİZ AĞRILARITürkçe1
(2019-2020)BOYUN AĞRILARITürkçe1
(2019-2020)BEL AĞRILARITürkçe1
(2018-2019)KAS İSKELET SİSTEMİ MUAYENESİTürkçe1
(2018-2019)SEREBRAL PALSİ VE REHABİLİTASYONUTürkçe1
(2018-2019)OMUZ AĞRILARITürkçe1
(2018-2019)KALÇA AĞRILARITürkçe1
(2018-2019)SPİNAL KORD YARALANMASI VE REAHBİLİTASYONUTürkçe1
(2018-2019)HEMİPLEJİ REHABİLİTASYONUTürkçe1
(2018-2019)DİZ AĞRILARITürkçe1
(2018-2019)BOYUN AĞRILARITürkçe1
(2018-2019)BEL AĞRILARITürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ogün AKBAŞ, (2020)., "Romatoid artrit tanılı anti TNFve dmard kullanan hastalarda, subklinik aterosklerozun ultrasonografi ile değerlendirilmesi ve hastalık aktivitelerinin karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Emre SAĞIR, (2020)., "Karpal tünel sendromlu hastalarda vitamin D, vitamin B12 ve folik asit düzeylerinin karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AKBAYRAK ATİYE,YAZAR CEMRE,ÇETİN ELİF,YILMAZ NURDAN (2021). Becker nevus syndrome with bilateral skin involvement and skeletal malformations: A rare case. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, (Yayın No: 6126625)
2.BAĞCIER FATİH,YILMAZ NURDAN (2020). The Impact of Extracorporeal Shock Wave Therapy and Dry Needling Combination on Pain and Functionality in the Patients Diagnosed with Plantar Fasciitis. The Journal of Foot and Ankle Surgery, 59(4), 689-693. (Yayın No: 6582560)
3.YILMAZ NURDAN,ERDAL AKIN,DEMİR OSMAN (2020). A comparison of dry needling and kinesiotaping therapies in myofascial pain syndrome: A randomized clinical study. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 66(3), 351-359., Doi: 10.5606/tftrd.2020.3917 (Yayın No: 6582248)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILMAZ NURDAN,DEMİR OSMAN (2020). Demographic, Clinical and Serological Characteristics of The Patients with Sjögren Syndrome: A Tertiary Clinic Experience. TÜRK OSTEOPOROZ DERGİSİ, 2658-62., Doi: 10.4274/tod.galenos.2019.30633 (Yayın No: 5156077)
2.YILMAZ NURDAN (2020). The Importance of Differential Diagnosis in Patients with Ankylosing Spondylitis Presenting with Acute Peripheral Arthritis. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 23(1), 48-50., Doi: 10.31609/jpmrs.2019-66220 (Yayın No: 6582233)
3.YILMAZ NURDAN,DEMİR OSMAN (2020). The Demographic and Clinical Characteristics of the Patients with Complex Regional Pain Syndrome: A Tertiary Clinic Experience. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 23(3), 152-157., Doi: 10.31609/jpmrs.2019-72270 (Yayın No: 6582215)
4.YILMAZ NURDAN,DEMİR OSMAN (2020). The Sociodemographic and Clinical Characteristics ofOccupational Accident Victims Followed in Physical Therapyand Rehabilitation Department of a Tertiary Hospital. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 23(3), 129-136., Doi: 10.31609/jpmrs.2019-71471 (Yayın No: 6582203)
5.YILMAZ NURDAN,DEMİR OSMAN (2020). Demographic and Clinical Characteristics of Pediatric Patients with the Diagnosis of Torticollis: A Tertiary Clinic Approach. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 23(1), 20-25., Doi: 10.31609/jpmrs.2019-71487 (Yayın No: 6582534)
6.YILMAZ NURDAN (2020). Brown Tumor Mimicking Bone Metastasis in a Patient with Chronic Renal Failure. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 23(2), 107-110., Doi: 10.31609/jpmrs.2019-70139 (Yayın No: 6582224)
7.BAĞCIER FATİH,YILMAZ NURDAN (2019). The Impact of Extracorporeal Shock Wave Therapy and Dry Needling Combination on the Pain, Grip Strength and Functionality in Patients Diagnosed with Lateral Epicondylitis. Türk Osteoporoz Dergisi, 25(2), 65-71., Doi: 10.4274/tod.galenos.2019.68552 (Yayın No: 5156074)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YILMAZ NURDAN,CENGİZ AHMET KIVANÇ (2019). Artritle Karışabilen Bir Kas İçi Kanama Olgusu. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5156009)
2.YILMAZ NURDAN (2019). 3.Basamak Bir Üniversite Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon PolikliniğineBaşvuran Hastalarda Fibromiyalji Prevalansı. ULUSLARARASI KATILIMLI 27.FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5156000)
3.YILMAZ NURDAN (2018). Yaşlı Hastalarda Sakroileite Yaklaşım. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:5155990)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AYTEKİN HANEFİ SUAY,GÜMÜŞ PELİN,YILMAZ NURDAN,DEVECİ HÜLYA (2020). Poststreptokoksik reaktif artrit ile karışan bir poliartiküler gut olgusu. KARADENİZ RADER ROMATOLOJİ DİJİTAL 2020 (Özet Bildiri) (Yayın No:6526063)
2.YILMAZ NURDAN,DEVECİ HÜLYA (2020). Caplan Sendromuna Yeni Bir Bakış:Olgu Sunumu. KARADENİZ RADER ROMATOLOJİ DİJİTAL 2020 (Özet Bildiri) (Yayın No:6526043)
3.YILMAZ NURDAN,DEVECİ HÜLYA (2019). Kemik Metastazı ile Karışabilen Brown Tümör Olgusu. RADER Kış Atölyesi’xx19 (Özet Bildiri) (Yayın No:6475852)
4.DEVECİ HÜLYA,YILMAZ NURDAN,ÇAĞLIYAN TÜRK AYLA (2018). Nadir görülen bir durum: Bilateral brakial pleksus paralizisi. RADER Asistan Okulu’xx18 (Özet Bildiri) (Yayın No:4331343)
5.YILMAZ NURDAN (2018). Ankilozan spondilit ve gut birlikteliği. 6. Ulusal Karadeniz Romatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5155825)
6.AKBAŞ OGÜN,DEVECİ HÜLYA,YILMAZ NURDAN (2018). Ankilozan Spondilit ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu. 2.Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4293966)
7.YILMAZ NURDAN,DEVECİ HÜLYA (2020). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Romatoid Artrit Tanılı Geriatrik Hastaların Demografik Özellikleri: Üçüncü Basamak Tecrübesi. 7.Sivas Romatoloji Günleri Online Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6526023)
8.YILMAZ NURDAN (2019). FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN PEDİATRİK HASTALARIN KLİNİK VEDEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ: 3. BASAMAK TECRÜBESİ. 7.ULUSAL KARADENİZ ROMATOLOJİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5155986)
9.YILMAZ NURDAN (2017). Larinks Kanseri Tanılı Hastada Üst Ekstremite Derin Ven Trombozu Olgu Sunumu. 26.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5155980)
10.YILMAZ NURDAN,Seferoğlu Buminhan (2017). Genç Erişkin Çağda Kalça Ağrısı Sebebi Olarak Osteoid Osteoma. 26.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5155969)
11.YILMAZ NURDAN,ERDAL AKIN (2017). The Comparison of Dry Needling and Kinesio Taping Therapies in Myofascial PainSyndrome. 26.Ulusal Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5155926)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.REHABiLiTASYONA GÜNCEL BAKIŞ (2020)., YILMAZ NURDAN,Seferoğlu Buminhan, Akademisyen Kitapevi, Editör: Aysun Özlü, Dilek Özge Zincir Erçin, Sayfa Sayısı: 479, ISBN: 978-625-7795-99-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6582652)
2.Orofasial, Baş ve Boyun Ağrılarına MultidisiplinerYaklaşım (2019)., YILMAZ NURDAN, Akademisyen Kitapevi, Editör: Can Özlü, Hasan Alpay, Sayfa Sayısı: 487, ISBN: 978-605-258-637-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6582612)
3.KARIN AĞRISI (2019)., YILMAZ NURDAN, Nobel Tıp Kitapevleri, Editör: Ahmet Şen, Sayfa Sayısı: 487, ISBN: 978-605-335-481-95846, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6582598)
4.ORTOPEDİK REHABİLİTASYON (2015)., ŞENEL KAZIM,YILMAZ NURDAN, Bilmedya, Editör: Prof.Dr.Turgut Göksoy,Prof.Dr.Kazım Şenel, ISBN: 9789758267101, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5156056)
Üniversite Dışı Deneyim

2015-2018UZMAN DOKTORDÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, (Kamu)
2010-2011PRATİSYEN HEKİMYEŞİLYURT İLÇE HASTANESİ, (Kamu)