GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FATİH KAYAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Fatih KAYA

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fatih.kaya44@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 

Anabilim Dalı

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2005- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2001- 2004)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili Anabilim Dalı

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1997- 2001)

Amasya Eğitim Fakültesi - Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Pr.

TEZLER

DOKTORA, "18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî Üzerinde Sentaks İncelemesi", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YÜKSEK LİSANS, "Bala İlçesi Ağzı", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Filoloji Temel Alanı - Türk Dili

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, (2011- 2018)

Okutman, Abant İzzet Baysal Üniversitesi/ Rektörlük/ Türk Dili Bölümü(2009- 2011)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eleşkirt Meslek Yüksekokulu, (2017- 2017)

Bölüm Bşk., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili Ve Edebiyatı Pr., (2012- 2014)

verdiği dersler

Tarihî Türk Şiveleri 1, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Osmanlı Türkçesi 1, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Uğur AKIL, "Şemseddin Sami'nin Küçük Kamus-I Fransevi Adlı Fransızca-Türkçe Sözlüğünün Transkripsiyonu", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ahmet KURTBECE, "Van İli Yer Adları", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hatice KALA, "Ömer Seyfettin'in Hikayelerinde Metindilbilimsel Bağdaşıklık", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Uğur AKIL, "Şemseddin Sami'nin Küçük Kamus-I Fransevi Adlı Fransızca-Türkçe Sözlüğünün Transkripsiyonu", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KAYA FATİH, (2016). "Hüseyin Bin Muhammed İn İlm İ Tıb Adlı Eseri", Turkish Studiesınternational Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 11(4), 517-574., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9118 (Yayın No: 3129129)

KAYA FATİH, (2016). "Kanunnâme İ Âl İ Osman Da Geçen Arkaik Eskicil Kelimeler Üzerine Bir İnceleme", Tarih Okulu Dergisi / Journal Of History School, 9(27), 155-176., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh865 (Yayın No: 3130457)

ÖZTÜRK EROL,KAYA FATİH, (2015). "Anadolu Ağızlarında Tarımla İlgili Kelimeler Üzerine", Tarih Okulu Dergisi / Journal Of History School, 8(26), 575-606., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh798 (Yayın No: 3132038)

KAYA FATİH, (2014). "The Occupation Names İn Travelbook Seyahatname Of Evliya Çelebi", European Journal Of Research On Social Studies, 1(1), 128-140. (Yayın No: 3131723)

KAYA FATİH, (2013). "Erol Öztürk Âdâb I Nebî Akçağ Yayınları Ankara 2008", Tarih Okulu Dergisi / Journal Of History School, 6(16), 785-787., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh340 (Yayın No: 3132250)

KAYA FATİH, (2013). "Kül Tigin Abidesi Nin Güney Doğu Yüzünde Geçen I Ar O Lanı Izda Tay Unu Uzda Yigdi İgidür Ertigiz İfadesindeki İgid Fiili Üzerine", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 8(4), 951-956., Doi: 10.7827/TurkishStudies.4806 (Yayın No: 3115366)

KAYA FATİH, (2012). "18 Yüzyıla Ait Bir Siyer İ Nebî Deki Ki Li Cümleler", The Journal Of Academic Social Science Studies, 5(4), 1433-144., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_13 (Yayın No: 3127660)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KAYA FATİH (2016). Kutadgu Bilig de İnsanla İlgili Olumsuz Vasıf İfade Eden Sözler. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3115517)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Lisanu’L-Etibba (Tabiplerin Dili) (2018)., KAYA FATİH, Hiperlink Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4699898)

Hâce-İ Lisân-I Osmânî (2016)., KAYA FATİH, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 320, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3419332)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Osmanlı Kanunnamelerinin Söz Varlığı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.04.2014-29.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001-2009, Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı, , (Diğer)

2009-2011, Okutman, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fatih.kaya44@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2010
Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Anabilim Dalı

Tez Adı:18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî Üzerinde Sentaks İncelemesi
Yüksek Lisans
2001-2004
Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Anabilim Dalı

Tez Adı:Bala İlçesi Ağzı
Lisans
1997-2001
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Amasya Eğitim Fakültesi/Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
Doktor Öğretim Üyesi
2011-2018
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
Okutman
2009-2011
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK/ TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü
2017-2017
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/ ELEŞKİRT MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2012-2014
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2016-2017)OSMANLI TÜRKÇESİ 1Osmanlıca1
Yüksek Lisans
(2016-2017)TARİHÎ TÜRK ŞİVELERİ 1Türkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Hatice KALA, (2018)., "Ömer Seyfettin'in hikayelerinde metindilbilimsel bağdaşıklık", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Uğur AKIL, (2018)., "Şemseddin Sami'nin Küçük Kamus-ı Fransevi Adlı Fransızca-Türkçe Sözlüğünün Transkripsiyonu", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Uğur AKIL, (2019)., "Şemseddin Sami'nin Küçük Kamus-ı Fransevi adlı Fransızca-Türkçe sözlüğünün Transkripsiyonu", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ahmet KURTBECE, (2019)., "Van İli Yer Adları", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KAYA FATİH (2016). HÜSEYİN BİN MUHAMMED İN İLM İ TIB ADLI ESERİ. Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(4), 517-574., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9118 (Yayın No: 3129129)
2.KAYA FATİH (2016). KANUNNÂME İ ÂL İ OSMAN DA GEÇEN ARKAİK ESKİCİL KELİMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME. Tarih Okulu Dergisi / Journal Of History School, 9(27), 155-176., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh865 (Yayın No: 3130457)
3.ÖZTÜRK EROL,KAYA FATİH (2015). ANADOLU AĞIZLARINDA TARIMLA İLGİLİ KELİMELER ÜZERİNE. Tarih Okulu Dergisi / Journal Of History School, 8(26), 575-606., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh798 (Yayın No: 3132038)
4.KAYA FATİH (2014). The occupation names in Travelbook Seyahatname of Evliya Çelebi. European Journal of Research on Social Studies, 1(1), 128-140. (Yayın No: 3131723)
5.KAYA FATİH (2013). EROL ÖZTÜRK ÂDÂB I NEBÎ AKÇAĞ YAYINLARI ANKARA 2008. Tarih Okulu Dergisi / Journal Of History School, 6(16), 785-787., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh340 (Yayın No: 3132250)
6.KAYA FATİH (2013). KÜL TİGİN ABİDESİ NİN GÜNEY DOĞU YÜZÜNDE GEÇEN ı ar o lanı ızda tay unu uzda yigdi igidür ertigiz İFADESİNDEKİ İGİD FİİLİ ÜZERİNE. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(4), 951-956., Doi: 10.7827/TurkishStudies.4806 (Yayın No: 3115366)
7.KAYA FATİH (2012). 18 YÜZYILA AİT BİR SİYER İ NEBÎ DEKİ Kİ Lİ CÜMLELER. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(4), 1433-144., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_13 (Yayın No: 3127660)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KAYA FATİH (2016). Kutadgu Bilig de İnsanla İlgili Olumsuz Vasıf İfade Eden Sözler. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3115517)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Lisanu’l-Etibba (Tabiplerin Dili) (2018)., KAYA FATİH, Hiperlink Yayınları, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4699898)
2.Hâce-i Lisân-ı Osmânî (2016)., KAYA FATİH, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 320, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3419332)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Osmanlı Kanunnamelerinin Söz Varlığı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.04.2014-29.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2009-2011OkutmanAbant İzzet Baysal Üniversitesi, , (Diğer)
2001-2009ÖğretmenMillî Eğitim Bakanlığı, , (Diğer)