GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YUSUF SARIKAYAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Yusuf SARIKAYA

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yusuf.sarikaya@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2017)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr) (Giresun Üniv. Ortak)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2009- 2013)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2001- 2005)

Gazi Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Süpervizör Rolleri, Tarzları Ve Süpervizyon Terapötik İttifakının Psikolojik Danışma Öz Yeterliği İle İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Ölüm Kaygısı Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı/ (2018- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Pozitif Psikoloji, Lisans, (2019-2020)

Kurum Deneyimi, Lisans, (2019-2020)

Eleştirel Ve Analitik Düşünme, Lisans, (2019-2020)

Gelişim Psikolojisi I, Lisans, (2019-2020)

Yaşam Dönemleri Ve Uyum Sorunları, Lisans, (2019-2020)

Yaşam Dönemleri Ve Uyum Problemleri, Lisans, (2019-2020)

Psikolojik Testler, Lisans, (2019-2020)

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Kurum Deneyimi, Lisans, (2018-2019)

Grup Rehberliği Etkinlikleri, Lisans, (2018-2019)

Test Dışı Teknikler, Lisans, (2018-2019)

Gelişim Psikolojisi I, Lisans, (2018-2019)

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Eğitim Psikolojisi, Lisans, (2018-2019)

Psikolojik Testler, Lisans, (2018-2019)

Yaşam Dönemleri Ve Uyum Problemleri, Lisans, (2018-2019)

Rehberlik, Lisans, (2018-2019)

Gelişim Psikolojisi Iı, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Meryem ÖZDEMİR, "Okul Öncesi Dönem Çocuklarında İyi Oluşun Yordayıcıları Olarak Anne Ebeveynlik Tutumları Ve Kaygı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, İsmail KUŞCİ, "Psikolojik Danışman Adaylarında Terapötik İttifak Ve Bağlanma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAYCI LEVENT,İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF, (2018). "The Medıatıon Role Of Problem Solvıng Skılls On The Relatıonshıp Between Learned Resourcefulness And Lonelıness", European Journal Of Educatıon Studıes, 5(6), 1-14., Doi: 10.5281/zonodo.1482924 (Yayın No: 5130761)

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF, (2018). "Okul Psikolojik Danışmanlarının Danışma Sürecinde Sessizliğin Kullanımına İlişkin Görüşleri Ve Deneyimleri", Kalem Uluslararasi Egitim Ve Insan Bilimleri Dergisi, 8(1 / 14), 187-214., Doi: 10.23863/kalem.2018.100 (Yayın No: 4208452)

ŞAHİN RUKİYE,SARIKAYA YUSUF,BALOĞLU MUSTAFA, (2017). "Manevi Anlam Ve Maneviyat İlişkisinin İncelenmesi", Turkish Studies, 12(28), 681-702., Doi: 10.7827/TurkishStudies.12470 (Yayın No: 4208457)

SARIKAYA YUSUF,BALOĞLU MUSTAFA, (2016). "The Development And Psychometric Properties Of The Turkish Death Anxiety Scale (Tdas)", Death Studies, 40(7), 419-431., Doi: 10.1080/07481187.2016.1158752 (Yayın No: 4208450) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, (2018). "Süpervizör Rolleri Ölçeği’Nin (Srö) Geliştirilmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2103-2122. (Yayın No: 4544693)

SARIKAYA YUSUF,BOYACI MEHMET,İLHAN TAHSİN,ALDEMİR ABDULLAH, (2018). "Adaptation Of The Differentiation Of Self Inventory Short Form (Dsı-Sf) To Turkish: Validity And Reliability Study", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 365-380., Doi: 10.14686/buefad.364196 (Yayın No: 4311940)

BARDAKCI SALİH,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, (2018). "Sosyal Ağ Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 4(2), 60-72. (Yayın No: 4340632)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,KÖKSAL BURAK,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2019). Evlilik Rol Beklentileri ile Benliğin Farklılaşmasının Boşanma Göstergeleri Üzerindeki Yordayıcı Gücü. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6619041)

ÖZDEMİR MERYEM,SARIKAYA YUSUF (2019). Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanımlarının Psikolojik Sağlamlık Açısından İncelenmesi. 3.AVRASYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6602358)

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2019). Psikolojik Danışman Adaylarının Gözünden Bdt Temelli Süpervizyon. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6299565)

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2019). Psikolojik Danışman Adaylarının Gözünden Bdt Temelli Süpervizyon. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6299569)

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2019). Psikolojik Danışman Adaylarının Gözünden Bdt Temelli Süpervizyon. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6299547)

İLHAN TAHSİN,ÖZTÜRK MESUT,SARIKAYA YUSUF (2018). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcıları Olarak Öz Saygı, Öznel İyi Oluş ve Otantiklik. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4538118)

İLHAN TAHSİN,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KÖKSAL BURAK,SARIKAYA YUSUF (2018). Evlilik Rol Beklentilerinin Boşanma Göstergeleri Üzerindeki Yordayıcı Gücü. INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES (Özet Bildiri) (Yayın No:4338518)

BALOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE,SARIKAYA YUSUF (2017). Manevi Anlam Ölçeği ve Maneviyat İfadeleri Envanteri’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Manevi Anlam ile Maneviyat İlişkisinin İncelenmesi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6602315)

SARIKAYA YUSUF,BOYACI MEHMET,İLHAN TAHSİN,ALDEMİR ABDULLAH (2017). Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formunun (BAÖ-KF) Türkçe Uyarlama Çalışması: İlk Psikometrik Bulgular. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6602294)

YAYCI LEVENT,İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2017). Öğrenilmiş güçlülük yalnızlık ilişkisinde problem çözme becerilerinin aracı rolü. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4048057)

BARDAKCI SALİH,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2017). Sosyal Ağ Öz-Yeterlik Ölçeği güvenirlik ve geçerlik çalışması: İlk psikometrik bulgular. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4208476)

SARIKAYA YUSUF,BALOĞLU MUSTAFA (2016). Ölüm Olgusuna Pozitif Bir Bakış. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6602320)

SARIKAYA YUSUF,İLHAN TAHSİN (2016). Terapötik ittifak envanteri aday danışman formu’nun Türkçe uyarlama çalışması. ERPA International Congresses on Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4208472)

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2012). School Counselors’ Views and Experiences on Uses of Silence in Counseling Process. International Counseling and Education Conference (ICEC 2012) (Özet Bildiri) (Yayın No:6602328)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,BAŞKAL AYŞE,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2015). Süpervizör Rolleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İlk Psikometrik Bulgular. 3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6602352)

SARIKAYA YUSUF,İLHAN TAHSİN (2015). Bilişsel-Davranışçı Temelli Stresle Başetme Psikoeğitim Programının Engelli Çocuk Sahibi Annelerin Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi. 8. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6602348)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Benliğin İnşası (2020)., SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, Pegem, Editör: Mehmet Kandemir, Caner Çetiner, ISBN: 978-1-4625-0297-4, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6405477)

Eğitime Giriş (2020)., SARIKAYA YUSUF, Nobel Yayıncılık, Editör: Ünsal Halük, Sayfa Sayısı: 578, ISBN: 978-625-406-342-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6602512)

Aile Terapisi Yeterliliklerinde Uzmanlaşma (2017)., SARIKAYA YUSUF, Pegem Akademi, Editör: İlhan Tahsin, Cihan Hüdayar, Sayfa Sayısı: 646, ISBN: 978-1-285-17525-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6602516)

Aile Terapisi Yeterliliklerinde Uzmanlaşma (2017)., SARIKAYA YUSUF, Pegem Akademi, Editör: İlhan Tahsin, Cihan Hüdayar, Sayfa Sayısı: 646, ISBN: 978-1-285-17525-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6602519)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Psikolojik Belirtiler ve Benliğin Ayrışması Açısından İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.07.2017-26.07.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Egitim Fakültesi Bireyle Danısma ve Grupla Danısma Odaları Düzenleme Alt Yapı Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2015-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Yapı Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.12.2019-06.07.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Personelinin Mesleki Yeterliklerinin Arttırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.08.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2005-2018, Rehberlik Öğretmeni, Tokat Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yusuf.sarikaya@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2013-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr) (Giresun Üniv. Ortak)

Tez Adı:Süpervizör Rolleri, Tarzları Ve Süpervizyon Terapötik İttifakının Psikolojik Danışma Öz Yeterliği İle İlişkisi
Yüksek Lisans
2009-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Ölüm Kaygısı Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Lisans
2001-2005
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)POZİTİF PSİKOLOJİTürkçe3
(2019-2020)KURUM DENEYİMİTürkçe5
(2019-2020)ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNMETürkçe2
(2019-2020)GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ITürkçe2
(2019-2020)YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARITürkçe2
(2019-2020)YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİTürkçe3
(2019-2020)PSİKOLOJİK TESTLERTürkçe6
(2019-2020)BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASITürkçe5
(2018-2019)KURUM DENEYİMİTürkçe5
(2018-2019)GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİTürkçe3
(2018-2019)TEST DIŞI TEKNİKLERTürkçe1
(2018-2019)GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ITürkçe2
(2018-2019)BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASITürkçe5
(2018-2019)EĞİTİM PSİKOLOJİSİTürkçe2
(2018-2019)PSİKOLOJİK TESTLERTürkçe6
(2018-2019)YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİTürkçe3
(2018-2019)REHBERLİKTürkçe2
(2018-2019)GELİŞİM PSİKOLOJİSİ IITürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.İsmail KUŞCİ, (2019)., "Psikolojik danışman adaylarında terapötik ittifak ve bağlanma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Meryem ÖZDEMİR, (2021)., "Okul öncesi dönem çocuklarında iyi oluşun yordayıcıları olarak anne ebeveynlik tutumları ve kaygı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YAYCI LEVENT,İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2018). THE MEDIATION ROLE OF PROBLEM SOLVING SKILLS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNED RESOURCEFULNESS AND LONELINESS. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES, 5(6), 1-14., Doi: 10.5281/zonodo.1482924 (Yayın No: 5130761)
2.İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2018). Okul Psikolojik Danışmanlarının Danışma Sürecinde Sessizliğin Kullanımına İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri. Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 8(1 / 14), 187-214., Doi: 10.23863/kalem.2018.100 (Yayın No: 4208452)
3.ŞAHİN RUKİYE,SARIKAYA YUSUF,BALOĞLU MUSTAFA (2017). Manevi anlam ve maneviyat ilişkisinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(28), 681-702., Doi: 10.7827/TurkishStudies.12470 (Yayın No: 4208457)
4.SARIKAYA YUSUF,BALOĞLU MUSTAFA (2016). The development and psychometric properties of the Turkish Death Anxiety Scale (TDAS). Death Studies, 40(7), 419-431., Doi: 10.1080/07481187.2016.1158752 (Yayın No: 4208450)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2018). Süpervizör Rolleri Ölçeği’nin (SRÖ) Geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2103-2122. (Yayın No: 4544693)
2.SARIKAYA YUSUF,BOYACI MEHMET,İLHAN TAHSİN,ALDEMİR ABDULLAH (2018). Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 365-380., Doi: 10.14686/buefad.364196 (Yayın No: 4311940)
3.BARDAKCI SALİH,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2018). Sosyal Ağ Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 4(2), 60-72. (Yayın No: 4340632)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2019). Psikolojik Danışman Adaylarının Gözünden Bdt Temelli Süpervizyon. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6299565)
2.İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2019). Psikolojik Danışman Adaylarının Gözünden Bdt Temelli Süpervizyon. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6299569)
3.İLHAN TAHSİN,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KÖKSAL BURAK,SARIKAYA YUSUF (2018). Evlilik Rol Beklentilerinin Boşanma Göstergeleri Üzerindeki Yordayıcı Gücü. INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES (Özet Bildiri) (Yayın No:4338518)
4.İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,KÖKSAL BURAK,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2019). Evlilik Rol Beklentileri ile Benliğin Farklılaşmasının Boşanma Göstergeleri Üzerindeki Yordayıcı Gücü. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6619041)
5.İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2019). Psikolojik Danışman Adaylarının Gözünden Bdt Temelli Süpervizyon. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6299547)
6.İLHAN TAHSİN,ÖZTÜRK MESUT,SARIKAYA YUSUF (2018). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcıları Olarak Öz Saygı, Öznel İyi Oluş ve Otantiklik. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4538118)
7.BALOĞLU MUSTAFA,ŞAHİN RUKİYE,SARIKAYA YUSUF (2017). Manevi Anlam Ölçeği ve Maneviyat İfadeleri Envanteri’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Manevi Anlam ile Maneviyat İlişkisinin İncelenmesi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6602315)
8.SARIKAYA YUSUF,BOYACI MEHMET,İLHAN TAHSİN,ALDEMİR ABDULLAH (2017). Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formunun (BAÖ-KF) Türkçe Uyarlama Çalışması: İlk Psikometrik Bulgular. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6602294)
9.SARIKAYA YUSUF,BALOĞLU MUSTAFA (2016). Ölüm Olgusuna Pozitif Bir Bakış. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6602320)
10.İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2012). School Counselors’ Views and Experiences on Uses of Silence in Counseling Process. International Counseling and Education Conference (ICEC 2012) (Özet Bildiri) (Yayın No:6602328)
11.ÖZDEMİR MERYEM,SARIKAYA YUSUF (2019). Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanımlarının Psikolojik Sağlamlık Açısından İncelenmesi. 3.AVRASYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6602358)
12.YAYCI LEVENT,İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2017). Öğrenilmiş güçlülük yalnızlık ilişkisinde problem çözme becerilerinin aracı rolü. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4048057)
13.SARIKAYA YUSUF,İLHAN TAHSİN (2016). Terapötik ittifak envanteri aday danışman formu’nun Türkçe uyarlama çalışması. ERPA International Congresses on Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4208472)
14.BARDAKCI SALİH,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2017). Sosyal Ağ Öz-Yeterlik Ölçeği güvenirlik ve geçerlik çalışması: İlk psikometrik bulgular. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4208476)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,BAŞKAL AYŞE,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2015). Süpervizör Rolleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İlk Psikometrik Bulgular. 3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6602352)
2.SARIKAYA YUSUF,İLHAN TAHSİN (2015). Bilişsel-Davranışçı Temelli Stresle Başetme Psikoeğitim Programının Engelli Çocuk Sahibi Annelerin Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi. 8. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6602348)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.BENLİĞİN İNŞASI (2020)., SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, Pegem, Editör: Mehmet Kandemir, Caner Çetiner, ISBN: 978-1-4625-0297-4, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 6405477)
2.Eğitime Giriş (2020)., SARIKAYA YUSUF, Nobel Yayıncılık, Editör: Ünsal Halük, Sayfa Sayısı: 578, ISBN: 978-625-406-342-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6602512)
3.Aile Terapisi Yeterliliklerinde Uzmanlaşma (2017)., SARIKAYA YUSUF, Pegem Akademi, Editör: İlhan Tahsin, Cihan Hüdayar, Sayfa Sayısı: 646, ISBN: 978-1-285-17525-6, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 6602516)
4.Aile Terapisi Yeterliliklerinde Uzmanlaşma (2017)., SARIKAYA YUSUF, Pegem Akademi, Editör: İlhan Tahsin, Cihan Hüdayar, Sayfa Sayısı: 646, ISBN: 978-1-285-17525-6, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 6602519)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Psikolojik Belirtiler ve Benliğin Ayrışması Açısından İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.07.2017-26.07.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Egitim Fakültesi Bireyle Danısma ve Grupla Danısma Odaları Düzenleme Alt Yapı Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2015-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Yapı Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.12.2019-06.07.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Personelinin Mesleki Yeterliklerinin Arttırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.08.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2018Rehberlik ÖğretmeniTokat Rehberlik ve Araştırma Merkezi