GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ALPTEKİN DEVELݞ

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Alptekin DEVELİ

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

alptekin.develi@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

03564614355

 

Yazışma Adresi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Mimar Sinan caddesi, No: 5, TOKAT/Reşadiye 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü 

Anabilim Dalı

Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (2016- 2020)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (2013- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Yl) (Tezli)

LİSANS, Kafkas Üniversitesi (2009- 2013)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "-Hazırlanıyor-", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Etik İklim Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yönetim ve Strateji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/ Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr., (2018- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü, (2018- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Değerlerimiz, Önlisans, (2019-2020)

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Önlisans, (2019-2020)

Etkileme Ve İkna Etme Becerileri, Önlisans, (2019-2020)

Kriz Ve Stres Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Hizmet Pazarlaması, Önlisans, (2019-2020)

Çağdaş Yönetim Teknikleri, Önlisans, (2019-2020)

Çağrı Merkezinde Müşteri İlişkileri Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Problem Çözme Teknikleri Ve Karar Alma, Önlisans, (2019-2020)

Mesleki Etik, Önlisans, (2019-2020)

Tüketici Davranışları, Önlisans, (2019-2020)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Değerlerimiz, Önlisans, (2019-2020)

Çağrı Merkezinde Pazarlama Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Genel İşletme, Önlisans, (2019-2020)

Davranış Bilimleri, Önlisans, (2019-2020)

Büro Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Önlisans, (2019-2020)

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Önlisans, (2018-2019)

Pazarlama İlkeleri, Önlisans, (2018-2019)

Hizmet Pazarlaması, Önlisans, (2018-2019)

Etkileme Ve İkna Etme Becerileri, Önlisans, (2018-2019)

Çağrı Merkezinde Müşteri İlişkileri Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

Davranış Bilimleri, Önlisans, (2018-2019)

Çağrı Merkezinde Pazarlama Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

Sağlık Hizmetlerinde Planlama Teknikleri, Önlisans, (2018-2019)

Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim, Önlisans, (2018-2019)

Büro Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

Genel İşletme, Önlisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,DEVELİ ALPTEKİN, (2019). "Örgütsel Sosyalleşmeye Yeni Bir Öncül: Sosyal Zeka", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36(Temmuz), 259-272., Doi: 10.30794/pausbed.454632 (Yayın No: 4819419)

YILDIZ HARUN,DEVELİ ALPTEKİN, (2018). "Çalışanların Yalan Söyleme Eğiliminin Bir Öncülü Olarak Örgütsel Dışlanma", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(ICEESS’ 18), 141-148., Doi: dx.doi.org/10.18506/anemon.452575 (Yayın No: 4370580)

DEVELİ ALPTEKİN,GÜĞERÇİN SEDA,İPLİK ESENGÜL, (2017). "Bilinçli Farkındalık Ve Örgütsel Stres Kaynakları: Banka Çalışanları Örneği", Social Sciences Studies Journal (Sssjournal), 3(2), 44-51., Doi: dx.doi.org/10.26449/sssj.14 (Yayın No: 4210486)

ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN, (2017). "Ethical Climate And Organizational Citizenship Behavior", International Journal Of Human Resource Studies, 7(1), 38-51., Doi: dx.doi.org/10.5296/ijhrs.v7i1.10561 (Yayın No: 4210429)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,ÖZ BÜLENT, (2018). "Psikolojik Personel Güçlendirmeyi Yöneticinin Güç Kaynaklarıyla Açıklamak: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma", İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 661-680., Doi: 10.20491/isarder.2018.542 (Yayın No: 4509745)

ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN,SARIOĞLU GÜLŞAH SULTAN, (2015). "Mobbing Ve Örgütsel Sessizlik: Enerji Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", İşletme Ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 10-20. (Yayın No: 4210505)

ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN, (2015). "İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri", Tisk Akademi, 10(20), 230-249. (Yayın No: 4210498)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILDIZ HARUN,DEVELİ ALPTEKİN (2019). Özel ve Kamu Sektöründeki Çalışanların Sendikalara Yönelik Güncel Bakış Açıları. 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5628124)

YILDIZ HARUN,DEVELİ ALPTEKİN (2019). Sendika Tercihindeki Siyasallaşma Eğiliminin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5628141)

DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2019). When Employees Demonstrate the Task Performance? The Role of Work Ability Levels. 3rd International Scientific Conference on Business and Economics (ISCBE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4992878)

DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2019). Time Perspectives and Task Performance: An Investigation through PLS Path Modeling. 2nd International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5263743)

YILDIZ BORA,DEVELİ ALPTEKİN (2018). Linking Perceived Organizational Justice to Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship Behaviors: The Moderator Role of Mindfulness. PressAcademia Procedia (Global İşletme Araştırmaları Kongresi) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4212049)

GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2018). How Collaborative Climate Affects the Psychological Empowerment? An Empirical Study. International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4323238)

YILDIZ HARUN,DEVELİ ALPTEKİN (2018). The Effect of Organizational Ostracism on Tendency to Lie. International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4273182)

DEVELİ ALPTEKİN,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE,BİÇER MEHMET,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2018). Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde Duygusal Zekanın Rolü. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (EMISSC) (Özet Bildiri) (Yayın No:4323236)

DEVELİ ALPTEKİN,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2018). Küreselleşme Sürecinde Emek Piyasası ve Psikolojik Sermaye. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (EMISSC) (Özet Bildiri) (Yayın No:4323233)

ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,DEVELİ ALPTEKİN (2018). A Research on Explore the Effects of Social Intelligence on Organizational Identification. Third International Scientific-Business Conference Leadership Management: Integrated Politics of Research and Innovations (LIMEN) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4210822)

İPLİK ESENGÜL,ÜLBEĞİ İLKSUN DİDEM,DEVELİ ALPTEKİN (2017). Çalışanların İş-Yaşam Kalitesi Algısının Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Performans Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (AsosCongress) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4210808)

GEDİK GİZEM,DEVELİ ALPTEKİN The Effects of Mindfulness on Workers’ Anger and Anger Expression Style: The Case of Academic Personnel. 6th The Annual International Conference on Cognitive-Social and Behavioural Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4210802)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DEVELİ ALPTEKİN,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2018). Geleceği ve Ânı Önemseyenler Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Sergiler mi?. 6. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4407864)

PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE,DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2018). Kariyer Tatmini, Kişisel Gelişim Yönelimi, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4325511)

DEVELİ ALPTEKİN,ÖZ BÜLENT,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2017). Yöneticinin Güç Kaynakları Algısının Personel Güçlendirme Üzerindeki Etkileri. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4211003)

ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN,GÜĞERÇİN SEDA,AKBULUT MÜBERYA (2016). Çatışma Yönetimi Algısı ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları. IV. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4210879)

ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN (2015). Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4210871)

ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN Entropik Örgüt İklimi, Umursamazlık ve İş Tatmini: Nicel Bir Araştırmaya Yönelik Bulgular. 7. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5308954)

ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN,DEVELİ ALPTEKİN Sosyal Zekanın Örgütsel Sosyalleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. V. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4211006)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Intrapreneurship And Sustainable Human Capital Digital Transformation Through Dynamic Competences (2020)., ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN,GÜĞERÇİN SEDA, Springer International Publishing, Editör: Leitão, J., Nunes, A., Pereira, D., Ramadani, V., Sayfa Sayısı: 310, ISBN: 978-3-030-49409-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6228629)

Management And Organization: Various Approaches (2019)., DEVELİ ALPTEKİN,GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE, Peter Lang, Editör: Çakırel Yasin, Sayfa Sayısı: 274, ISBN: 978-3-631-78282-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4503554)

Örgütlerde Güç Ve Politika (2019)., DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Editör: Yıldız Harun, Okan Tarhan, Sayfa Sayısı: 329, ISBN: 978-605-242-430-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5316183)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"International Scientific Conference on Business and Economics (Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Projesi)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 12.06.2019-16.06.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (Lisansüstü Tez Projesi)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.02.2015-05.01.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"-devam ediyor- (Bireysel Araştırma Projesi)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 10.05.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2015-2016, Vekil Öğretmen, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi, Orta öğretim kurumlarında İngilizce dersi vekil öğretmenliği, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Metodolojide Kritik Hususlar, Eğitmen: Doç. Dr. Selin METİN CAMGÖZ, 6. Örgütsel Davranış Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Çalıştay, 01.11.2018-01.11.2018 (Ulusal)

Makale Yazımında ve Dergi Seçiminde Temel Öneriler, Eğitmen: Doç. Dr. Pınar BAYHAN KARAPINAR, 6. Örgütsel Davranış Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Çalıştay, 01.11.2018-01.11.2018 (Ulusal)

Research Design and Methods, Instructor: Assoc. Prof. Dr. Umut KOÇ, 2nd International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE), Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat, Çalıştay, 05.10.2019-05.10.2019 (Uluslararası)

Stratejik Yönetim Araştırmalarının Disiplin Temelleri, Eğitmen: Prof. Dr. Mehmet BARCA, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çalıştay, 09.05.2018-09.05.2018 (Ulusal)

Örgüt - Yönetim Alanının Ontoloji ve Epistemolojisine İlişkin Bir Tartışma, Eğitmen: Prof. Dr. Selami SARGUT, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çalıştay, 09.05.2018-09.05.2018 (Ulusal)

Research Design, Instructor: Assoc. Prof. Dr. Umut KOÇ, International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE), Tokat Gaziosmanpasa University, Çalıştay, 14.07.2018-14.07.2018 (Uluslararası)

10 Tips for Writing A Truly Terrible Journal Article, Instructor: Prof. Dr. Ir. Bert BLOCKEN, Elsevier Publishing Campus - Certificate of Completion, Certificate number: 7100944, publishingcampus.elsevier.com, Çalıştay, 19.08.2017-19.08.2017 (Uluslararası)

5 Diseases Ailing Research - and How to Cure Them, Instructor: Prof. Dr. John ANTONAKIS, Elsevier Publishing Campus - Certificate of Completion, Certificate number: 8008806, publishingcampus.elsevier.com, Çalıştay, 21.11.2017-21.11.2017 (Uluslararası)

The Method of Studying Hardly Accessible Organizations, Eğitmenler: Prof. Dr. Joseph SOETERS-Tilburg University ve Dr. Rene MOELKER-Netherland Defense Academy, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Çalıştayı, Başkent Üniversitesi, Çalıştay, 24.05.2017-24.05.2017 (Ulusal)

Alanın İtibarlı Dergilerinde Yayın Yapmak, Eğitmen: Prof. Dr. Mustafa ÖZBİLGİN-Brunel Business School, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Çalıştayı, Başkent Üniversitesi, Çalıştay, 24.05.2017-24.05.2017 (Ulusal)

International Marketing Engineering, Instructor: Prof. Dr. Hubert VAUGHAN, GUC Business International Turk Management - Certificate of Achievement, Exam Score: 80 (BB), Certificate number: GBBVTRPRC-2011/01787, Kafkas University, Çalıştay, 25.10.2011-25.10.2011 (Uluslararası)

Yönetimde İnsan İlişkileri, Eğitmen: Prof. Dr. Ayhan AYDIN-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Çalıştayı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çalıştay, 26.10.2017-26.10.2017 (Uluslararası)

Bilimsel Bir Makalede Literatür Nasıl Yazılır? - Bilimsel Makale Değerlendirme Sürecinde ‘Eğrisiyle Doğrusuyla’ Hakemlerin Yorumları: Ne Yapılmalı, Ne Yapılmamalı, Eğitmenler: Prof. Dr. Şevki ÖZGENER, Prof. Dr. Osman KARATEPE, Moderatör: Prof. Dr. Halim KAZAN, Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Çalıştay, 28.04.2018-28.04.2018 (Uluslararası)

Karma Yöntemler, Eğitmen: Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR, 7. Örgütsel Davranış Kongresi çalıştayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Çalıştay, 31.10.2019-31.10.2019 (Ulusal)

SSCI’da Listelenen Dergilerde Nasıl Yayın Yapılır?, Eğitmen: Prof. Dr. Erdoğan KOÇ, 7. Örgütsel Davranış Kongresi çalıştayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Çalıştay, 31.10.2019-31.10.2019 (Ulusal)

Nitelikli Akademik Yazım ve Yayım Teknikleri, Eğitmen: Prof. Dr. Metin KOZAK, 7. Örgütsel Davranış Kongresi çalıştayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Çalıştay, 31.10.2019-31.10.2019 (Ulusal)

 

sertifika

İleri Kademe (340 saat) İngilizce Kurs Bitirme Belgesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Lisans no: 16665220100011731872, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Sertifika, 11.02.2015-05.01.2016 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:alptekin.develi@gop.edu.tr
Faks:03564614355
Adres:Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Mimar Sinan caddesi, No: 5, TOKAT/Reşadiye
Öğrenim Durumu

Doktora
2016-2020
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:-Hazırlanıyor-
Yüksek Lisans
2013-2015
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Etik İklim Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Lisans
2009-2013
Kafkas Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ/ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2018
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2019-2020)ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe4
(2019-2020)ETKİLEME VE İKNA ETME BECERİLERİTürkçe3
(2019-2020)KRİZ VE STRES YÖNETİMİTürkçe3
(2019-2020)HİZMET PAZARLAMASITürkçe3
(2019-2020)ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİTürkçe3
(2019-2020)ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİTürkçe3
(2019-2020)PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ VE KARAR ALMATürkçe2
(2019-2020)MESLEKİ ETİKTürkçe2
(2019-2020)TÜKETİCİ DAVRANIŞLARITürkçe2
(2019-2020)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe3
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2019-2020)ÇAĞRI MERKEZİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİTürkçe3
(2019-2020)GENEL İŞLETMETürkçe3
(2019-2020)DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2
(2019-2020)BÜRO YÖNETİMİTürkçe3
(2019-2020)ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2
(2018-2019)ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2
(2018-2019)PAZARLAMA İLKELERİTürkçe3
(2018-2019)HİZMET PAZARLAMASITürkçe3
(2018-2019)ETKİLEME VE İKNA ETME BECERİLERİTürkçe3
(2018-2019)ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe4
(2018-2019)ÇAĞRI MERKEZİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)SAĞLIK HİZMETLERİNDE PLANLAMA TEKNİKLERİTürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK HİZMETLERİNDE STRATEJİK YÖNETİMTürkçe3
(2018-2019)BÜRO YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)GENEL İŞLETMETürkçe5
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,DEVELİ ALPTEKİN (2019). Örgütsel Sosyalleşmeye Yeni Bir Öncül: Sosyal Zeka. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36(Temmuz), 259-272., Doi: 10.30794/pausbed.454632 (Yayın No: 4819419)
2.YILDIZ HARUN,DEVELİ ALPTEKİN (2018). Çalışanların Yalan Söyleme Eğiliminin Bir Öncülü Olarak Örgütsel Dışlanma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(ICEESS’ 18), 141-148., Doi: dx.doi.org/10.18506/anemon.452575 (Yayın No: 4370580)
3.DEVELİ ALPTEKİN,GÜĞERÇİN SEDA,İPLİK ESENGÜL (2017). Bilinçli Farkındalık ve Örgütsel Stres Kaynakları: Banka Çalışanları Örneği. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 3(2), 44-51., Doi: dx.doi.org/10.26449/sssj.14 (Yayın No: 4210486)
4.ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN (2017). Ethical Climate and Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Human Resource Studies, 7(1), 38-51., Doi: dx.doi.org/10.5296/ijhrs.v7i1.10561 (Yayın No: 4210429)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,ÖZ BÜLENT (2018). Psikolojik Personel Güçlendirmeyi Yöneticinin Güç Kaynaklarıyla Açıklamak: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 661-680., Doi: 10.20491/isarder.2018.542 (Yayın No: 4509745)
2.ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN,SARIOĞLU GÜLŞAH SULTAN (2015). Mobbing ve Örgütsel Sessizlik: Enerji Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 10-20. (Yayın No: 4210505)
3.ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri. TİSK Akademi, 10(20), 230-249. (Yayın No: 4210498)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,DEVELİ ALPTEKİN (2018). A Research on Explore the Effects of Social Intelligence on Organizational Identification. Third International Scientific-Business Conference Leadership Management: Integrated Politics of Research and Innovations (LIMEN) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4210822)
2.İPLİK ESENGÜL,ÜLBEĞİ İLKSUN DİDEM,DEVELİ ALPTEKİN (2017). Çalışanların İş-Yaşam Kalitesi Algısının Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Performans Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (AsosCongress) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4210808)
3.YILDIZ HARUN,DEVELİ ALPTEKİN (2018). The Effect of Organizational Ostracism on Tendency to Lie. International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4273182)
4.DEVELİ ALPTEKİN,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE,BİÇER MEHMET,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2018). Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde Duygusal Zekanın Rolü. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (EMISSC) (Özet Bildiri) (Yayın No:4323236)
5.DEVELİ ALPTEKİN,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2018). Küreselleşme Sürecinde Emek Piyasası ve Psikolojik Sermaye. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (EMISSC) (Özet Bildiri) (Yayın No:4323233)
6.DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2019). When Employees Demonstrate the Task Performance? The Role of Work Ability Levels. 3rd International Scientific Conference on Business and Economics (ISCBE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4992878)
7.YILDIZ HARUN,DEVELİ ALPTEKİN (2019). Özel ve Kamu Sektöründeki Çalışanların Sendikalara Yönelik Güncel Bakış Açıları. 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5628124)
8.YILDIZ HARUN,DEVELİ ALPTEKİN (2019). Sendika Tercihindeki Siyasallaşma Eğiliminin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5628141)
9.GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2018). How Collaborative Climate Affects the Psychological Empowerment? An Empirical Study. International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4323238)
10.YILDIZ BORA,DEVELİ ALPTEKİN (2018). Linking Perceived Organizational Justice to Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship Behaviors: The Moderator Role of Mindfulness. PressAcademia Procedia (Global İşletme Araştırmaları Kongresi) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4212049)
11.DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2019). Time Perspectives and Task Performance: An Investigation through PLS Path Modeling. 2nd International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5263743)
12.GEDİK GİZEM,DEVELİ ALPTEKİN (2019). The Effects of Mindfulness on Workers’ Anger and Anger Expression Style: The Case of Academic Personnel. 6th The Annual International Conference on Cognitive-Social and Behavioural Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4210802)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DEVELİ ALPTEKİN,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2018). Geleceği ve Ânı Önemseyenler Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Sergiler mi?. 6. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4407864)
2.DEVELİ ALPTEKİN,ÖZ BÜLENT,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2017). Yöneticinin Güç Kaynakları Algısının Personel Güçlendirme Üzerindeki Etkileri. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4211003)
3.PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ,GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE,DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ (2018). Kariyer Tatmini, Kişisel Gelişim Yönelimi, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4325511)
4.ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN (2015). Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4210871)
5.ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN,GÜĞERÇİN SEDA,AKBULUT MÜBERYA (2016). Çatışma Yönetimi Algısı ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları. IV. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4210879)
6.ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN (2016). Entropik Örgüt İklimi, Umursamazlık ve İş Tatmini: Nicel Bir Araştırmaya Yönelik Bulgular. 7. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5308954)
7.ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN,DEVELİ ALPTEKİN (2016). Sosyal Zekanın Örgütsel Sosyalleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. V. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4211006)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Intrapreneurship and Sustainable Human Capital Digital Transformation Through Dynamic Competences (2020)., ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,DEVELİ ALPTEKİN,GÜĞERÇİN SEDA, Springer International Publishing, Editör: Leitão, J., Nunes, A., Pereira, D., Ramadani, V., Sayfa Sayısı: 310, ISBN: 978-3-030-49409-4, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6228629)
2.Management and Organization: Various Approaches (2019)., DEVELİ ALPTEKİN,GÖKÇEN KAPUSUZ AYŞE, Peter Lang, Editör: Çakırel Yasin, Sayfa Sayısı: 274, ISBN: 978-3-631-78282-8, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4503554)
3.Örgütlerde Güç ve Politika (2019)., DEVELİ ALPTEKİN,ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Editör: Yıldız Harun, Okan Tarhan, Sayfa Sayısı: 329, ISBN: 978-605-242-430-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5316183)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.International Scientific Conference on Business and Economics (Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Projesi), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 12.06.2019-16.06.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (Lisansüstü Tez Projesi), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.02.2015-05.01.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.-devam ediyor- (Bireysel Araştırma Projesi), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 10.05.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2015-2016Vekil ÖğretmenKadirli Atatürk Anadolu Lisesi, Orta öğretim kurumlarında İngilizce dersi vekil öğretmenliği, (Kamu)
Çalıştay
1.Karma Yöntemler, Eğitmen: Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR, 7. Örgütsel Davranış Kongresi çalıştayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Çalıştay, 31.10.2019-31.10.2019 (Ulusal)
2.SSCI’da Listelenen Dergilerde Nasıl Yayın Yapılır?, Eğitmen: Prof. Dr. Erdoğan KOÇ, 7. Örgütsel Davranış Kongresi çalıştayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Çalıştay, 31.10.2019-31.10.2019 (Ulusal)
3.Nitelikli Akademik Yazım ve Yayım Teknikleri, Eğitmen: Prof. Dr. Metin KOZAK, 7. Örgütsel Davranış Kongresi çalıştayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Çalıştay, 31.10.2019-31.10.2019 (Ulusal)
4.Bilimsel Bir Makalede Literatür Nasıl Yazılır? - Bilimsel Makale Değerlendirme Sürecinde ‘Eğrisiyle Doğrusuyla’ Hakemlerin Yorumları: Ne Yapılmalı, Ne Yapılmamalı, Eğitmenler: Prof. Dr. Şevki ÖZGENER, Prof. Dr. Osman KARATEPE, Moderatör: Prof. Dr. Halim KAZAN, Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Çalıştay, 28.04.2018-28.04.2018 (Uluslararası)
5.Yönetimde İnsan İlişkileri, Eğitmen: Prof. Dr. Ayhan AYDIN-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Çalıştayı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çalıştay, 26.10.2017-26.10.2017 (Uluslararası)
6.International Marketing Engineering, Instructor: Prof. Dr. Hubert VAUGHAN, GUC Business International Turk Management - Certificate of Achievement, Exam Score: 80 (BB), Certificate number: GBBVTRPRC-2011/01787, Kafkas University, Çalıştay, 25.10.2011-25.10.2011 (Uluslararası)
7.The Method of Studying Hardly Accessible Organizations, Eğitmenler: Prof. Dr. Joseph SOETERS-Tilburg University ve Dr. Rene MOELKER-Netherland Defense Academy, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Çalıştayı, Başkent Üniversitesi, Çalıştay, 24.05.2017-24.05.2017 (Ulusal)
8.Alanın İtibarlı Dergilerinde Yayın Yapmak, Eğitmen: Prof. Dr. Mustafa ÖZBİLGİN-Brunel Business School, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Çalıştayı, Başkent Üniversitesi, Çalıştay, 24.05.2017-24.05.2017 (Ulusal)
9.5 Diseases Ailing Research - and How to Cure Them, Instructor: Prof. Dr. John ANTONAKIS, Elsevier Publishing Campus - Certificate of Completion, Certificate number: 8008806, publishingcampus.elsevier.com, Çalıştay, 21.11.2017-21.11.2017 (Uluslararası)
10.10 Tips for Writing A Truly Terrible Journal Article, Instructor: Prof. Dr. Ir. Bert BLOCKEN, Elsevier Publishing Campus - Certificate of Completion, Certificate number: 7100944, publishingcampus.elsevier.com, Çalıştay, 19.08.2017-19.08.2017 (Uluslararası)
11.Research Design, Instructor: Assoc. Prof. Dr. Umut KOÇ, International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE), Tokat Gaziosmanpasa University, Çalıştay, 14.07.2018-14.07.2018 (Uluslararası)
12.Stratejik Yönetim Araştırmalarının Disiplin Temelleri, Eğitmen: Prof. Dr. Mehmet BARCA, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çalıştay, 09.05.2018-09.05.2018 (Ulusal)
13.Örgüt - Yönetim Alanının Ontoloji ve Epistemolojisine İlişkin Bir Tartışma, Eğitmen: Prof. Dr. Selami SARGUT, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çalıştay, 09.05.2018-09.05.2018 (Ulusal)
14.Research Design and Methods, Instructor: Assoc. Prof. Dr. Umut KOÇ, 2nd International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE), Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat, Çalıştay, 05.10.2019-05.10.2019 (Uluslararası)
15.Metodolojide Kritik Hususlar, Eğitmen: Doç. Dr. Selin METİN CAMGÖZ, 6. Örgütsel Davranış Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Çalıştay, 01.11.2018-01.11.2018 (Ulusal)
16.Makale Yazımında ve Dergi Seçiminde Temel Öneriler, Eğitmen: Doç. Dr. Pınar BAYHAN KARAPINAR, 6. Örgütsel Davranış Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Çalıştay, 01.11.2018-01.11.2018 (Ulusal)
Sertifika
1.İleri Kademe (340 saat) İngilizce Kurs Bitirme Belgesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Lisans no: 16665220100011731872, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Sertifika, 11.02.2015-05.01.2016 (Ulusal)