GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AKKIN SEMERCݞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Akkın SEMERCİ

Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

akkin.semerci@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Ormancılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Ormancılık Ve Orman Ürünleri Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1995- 2001)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Orman Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1991- 1994)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Orman Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1987- 1991)

Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Toros Sediri (Cedrus Libani A. Rich.) Fidanlarına Ait Bazı Morfolojik Ve Fizyolojik Karakteristikler İle İç Anadolu’Xxdaki Dikim Başarısı Arasındaki İlişkiler", Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001

YÜKSEK LİSANS, "Doğuladini (Pıcea Orıentalis (L.) Link) Fidanlarında Su Potansiyeli Bileşenlerinde Oluşan Dönemsel Değişmeler", Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Orman Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Ormancılık Bölümü/ Ormancılık Ve Orman Ürünleri Pr., (2018- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SEMERCİ AKKIN,ÇİÇEK NURAN,EKMEKÇİ YASEMİN, (2017). "Some Growth And Chlorophyll Fluorescence Parameters Of Black And Hybrid Poplar Clones Under Water Stress", Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry, 41348-356., Doi: 10.3906/tar-1703-60 (Yayın No: 4269384) [SSCI]

SEMERCİ AKKIN,SEMERCİ HACER,Çalışkan Belma,Mencuccini Maurizio,ÇİÇEK NURAN,EKMEKÇİ YASEMİN, (2017). "Morphological And Physiological Responses To Drought Stress Of European Provenances Of Scots Pine", European Journal Of Forest Research, 136(1), 91-104., Doi: 10.1007/s10342-016-1011-6 (Yayın No: 4269378) [SCI-Expanded]

SEMERCİ AKKIN,Allen Craig Daniel, (2010). "A Global Overview Of Drought And Heat-İnduced Tree Mortality Reveals Emerging Climate Change Risks For Forests", Forest Ecology And Management, 259(4), 660-684., Doi: 10.1016/j.foreco.2009.09.001 (Yayın No: 4269373)

SEMERCİ AKKIN, (2005). "Fifth Year Performance Of Morphologically Graded Cedrus Libani Seedlings İn The Central Anatolia Region Of Turkey", Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 29(6), 483-491. (Yayın No: 4270356) [AHCI]

SEMERCİ AKKIN,Çelik orhan,Şanlı Bahadır,BELİNDİR Berna,Gedik Özlem, (2003). "Drought İnduced Damages And Mortalities İn Pinus Nigra Arn. Subsp. Pallasiana (Lamb.), Pinus Sylvestris L. And Abies Cilicica (Ant. Et Kotschy.) Carr. Species İn Semiarid Central Anatolia Region Of Turkey", In: Abstract Book At: Impacts Of The Drought And Heat İn 2003 On Forests Conference, 17Th–19Th November 2004, Freiburg-Breisgau, Germany, 63-63. (Yayın No: 4269837)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SEMERCİ HACER,SEMERCİ AKKIN,İMAL BORA,KAŞKO ARICI YELİZ, (2019). "Determination Of Cold Hardiness Of Some Turkish Red Pine (Pinus Brutia Ten.) Provenances İn Ankara And Antalya Provenance Trials", Turkish Journal Of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 20290-296., Doi: 10.18182/tjf.582462 (Yayın No: 5808861)

SEMERCİ AKKIN, (2006). "Fidanlarda Bitki Su Stresinin Basınç Odası Cihazi Kullanılarak Ölçülmesi Ve Önemi (Measurement Of Plant Moisture Stress By Using Pressure Chamber İn Seedlings And Its Importance)", Türkiye’De Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı., 1229-239. (Yayın No: 4270363)

SEMERCİ AKKIN,Çelik orhan,Şanlı Bahadır,Şahin Özlem,Eczacıbaşı Berna,Argun Nihal, (2006). "İç Anadolu Bölgesinde Son Beş Yılda İncelenen Bazı Ağaç Kurumalarının Nedenlerinin İrdelenmesi Ve Çözüm Önerileri (Examination Of Drought Induced Tree Mortality İn Central Anatolia During Five Years Period (2002-2005): Causes And Solutions)", Türkiye’De Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı., 142-53. (Yayın No: 4270361)

Çelik orhan,SEMERCİ AKKIN,Şanlı Bahadır,Belindir Berna,Gedik Özlem, (2002). "Ankara Çevresinde Anadolu Karaçamlarında (Pinus Nigra Arn. Ssp. Pallasiana Lamb. Holmboe) Görülen Kurumaların Nedenleri (Reason Of Mortalities İn Pinus Nigra Arn. Subsp. Pallasiana (Lamb.) Species Araund Ankara)", Orman Mühendisliği Dergisi, 39(5), 7-15. (Yayın No: 4269823)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Semerci Hacer,Öztürk Hikmet,SEMERCİ AKKIN,İzbırak Afife,EKMEKÇİ YASEMİN, (2008). "Değişik Islah Zonlarından Örneklenenanadolukaraçamı (Pinus Nigra Var. Caramanica (Loudon) Rehder) Orijinlerinin Dona Ve Kurağa Dayanıklılıklarının Belirlenmesi (Cold And Drought Tolerance Of Anatolian Black Pine (Pinus Nigra Var. Caramanica (Loudon) Rehder) Origins Sampled From Different Breeding Zones)", Orman Ağaçları Ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü Yayınları, Teknik Bülten, (21), (Yayın No: 4270369)

SEMERCİ AKKIN, (2002). "Sedir (Cedrus Libani A. Rich.) Fidanlarına Ait Bazı Morfolojik Ve Fizyolojik Karakteristiklerle İç Anadolu’Daki Dikim Başarısı Arasındaki İlişkiler (The Relationships Between Some Morphological And Physiological Characteristics Of Cedar (Cedrus Libani A. Rich.) Seedlings And Planting Success İn Central Anatolia)", İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları Teknik Bülten, (279), -142. (Yayın No: 4269399)

SEMERCİ AKKIN,TAŞDELEN Ahmet, (2000). "Toros Sedirinde (Cedrus Libani A. Rich.) Fidan Tazeliğinin Tutma Başarısına Etkisi (The Effect Of Seedling Freshness On Survival Success İn Taurus Cedar (Cedrus Libani A. Rich))", İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 36(2), 22-26. (Yayın No: 4269395)

SEMERCİ AKKIN, (1997). "Orman Ağacı Fidanlarında Kök Büyüme Potansiyelini Belirlenmesi (Assessing Root Growth Potential (Rgp) İn Forest Tree Seedlings)", İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, (81), 15-40. (Yayın No: 4269388)

SEMERCİ AKKIN, (1994). "Doğuladininde (Picea Orientalis) Bazı Su Potansiyeli Bileşenlerinin Dönemsel Değişimleri (Periodical Changes Of Several Water Potential Components İn Picea Orientalis)", İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, (78), 89-116. (Yayın No: 4269392)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

SEMERCİ AKKIN,Benecke Gonzalez Carlos,Guevara Claudio (2019). Water availability effects on growth and phenology of 11 poplar cultivars growing in semiarid areas in Turkey.. XXV IUFRO World Congress: Forest Research and Cooperation for Sustainable (Özet Bildiri) (Yayın No:5808139)

SEMERCİ AKKIN,VATANDAŞLAR CAN,ÖZDEMİR AYTEN (2018). Intensive Tree Mortality of Taurus Fir (Abies cilicica) in Mediterranean Forests of Turkey. INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM (Özet Bildiri) (Yayın No:4720757)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1992-2018, Araştırmacı, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, Bakanlıktaki Ormancılık Araştırma Enstitünde çalıştı., (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Forest Soil Group Trainin Course, Okinawa (Japonya) üniversitesinde Orman Topraklarının analizi ve toprak haritası yapımı konusunda 4 ay süreli eğitim aldı, Okinawa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kurs, 01.08.1997-01.12.1997 (Uluslararası)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:akkin.semerci@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1995-2001
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Orman Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Toros Sediri (Cedrus Libani A. Rich.) Fidanlarına Ait Bazı Morfolojik Ve Fizyolojik Karakteristikler İle İç Anadolu’Xxdaki Dikim Başarısı Arasındaki İlişkiler
Yüksek Lisans
1991-1994
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Orman Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Doğuladini (Pıcea Orıentalis (L.) Link) Fidanlarında Su Potansiyeli Bileşenlerinde Oluşan Dönemsel Değişmeler
Lisans
1987-1991
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ NİKSAR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ ORMANCILIK BÖLÜMÜ/ ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR.


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.SEMERCİ AKKIN,ÇİÇEK NURAN,EKMEKÇİ YASEMİN (2017). Some growth and chlorophyll fluorescence parameters of black and hybrid poplar clones under water stress. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 41348-356., Doi: 10.3906/tar-1703-60 (Yayın No: 4269384)
2.SEMERCİ AKKIN,SEMERCİ HACER,Çalışkan Belma,Mencuccini Maurizio,ÇİÇEK NURAN,EKMEKÇİ YASEMİN (2017). Morphological and physiological responses to drought stress of European provenances of Scots pine. European Journal of Forest Research, 136(1), 91-104., Doi: 10.1007/s10342-016-1011-6 (Yayın No: 4269378)
3.SEMERCİ AKKIN,Allen Craig Daniel (2010). A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, 259(4), 660-684., Doi: 10.1016/j.foreco.2009.09.001 (Yayın No: 4269373)
4.SEMERCİ AKKIN (2005). Fifth Year Performance of Morphologically Graded Cedrus libani Seedlings in the Central Anatolia Region of Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29(6), 483-491. (Yayın No: 4270356)
5.SEMERCİ AKKIN,Çelik orhan,Şanlı Bahadır,BELİNDİR Berna,Gedik Özlem (2003). Drought induced damages and mortalities in Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.), Pinus sylvestris L. and Abies cilicica (Ant. et Kotschy.) Carr. species in Semiarid Central Anatolia Region of Turkey. In: Abstract Book At: Impacts of the Drought and Heat in 2003 on Forests Conference, 17th–19th November 2004, Freiburg-Breisgau, Germany, 63-63. (Yayın No: 4269837)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.SEMERCİ HACER,SEMERCİ AKKIN,İMAL BORA,KAŞKO ARICI YELİZ (2019). Determination of cold hardiness of some Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) provenances in Ankara and Antalya provenance trials. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 20290-296., Doi: 10.18182/tjf.582462 (Yayın No: 5808861)
2.SEMERCİ AKKIN (2006). Fidanlarda Bitki Su Stresinin Basınç Odası Cihazi Kullanılarak Ölçülmesi ve Önemi (Measurement of Plant Moisture Stress by Using Pressure Chamber in Seedlings and Its Importance). Türkiye’de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı., 1229-239. (Yayın No: 4270363)
3.SEMERCİ AKKIN,Çelik orhan,Şanlı Bahadır,Şahin Özlem,Eczacıbaşı Berna,Argun Nihal (2006). İç Anadolu Bölgesinde Son Beş Yılda İncelenen Bazı Ağaç Kurumalarının Nedenlerinin İrdelenmesi ve Çözüm Önerileri (Examination of Drought Induced Tree Mortality in Central Anatolia During Five Years Period (2002-2005): Causes and Solutions). Türkiye’de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Bildiriler Kitabı., 142-53. (Yayın No: 4270361)
4.Çelik orhan,SEMERCİ AKKIN,Şanlı Bahadır,Belindir Berna,Gedik Özlem (2002). Ankara Çevresinde Anadolu Karaçamlarında (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana Lamb. Holmboe) Görülen Kurumaların Nedenleri (Reason of Mortalities in Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Species Araund Ankara). Orman Mühendisliği Dergisi, 39(5), 7-15. (Yayın No: 4269823)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.Semerci Hacer,Öztürk Hikmet,SEMERCİ AKKIN,İzbırak Afife,EKMEKÇİ YASEMİN (2008). Değişik Islah Zonlarından ÖrneklenenAnadolukaraçamı (Pinus nigra var. caramanica (Loudon) Rehder) Orijinlerinin Dona ve Kurağa Dayanıklılıklarının Belirlenmesi (Cold and Drought Tolerance of Anatolian Black pine (Pinus nigra var. caramanica (Loudon) Rehder) Origins Sampled from Different Breeding Zones). Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü Yayınları, Teknik Bülten, (21), (Yayın No: 4270369)
2.SEMERCİ AKKIN (2002). Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Fidanlarına Ait Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Karakteristiklerle İç Anadolu’daki Dikim Başarısı Arasındaki İlişkiler (The Relationships Between Some Morphological and Physiological Characteristics of Cedar (Cedrus libani A. Rich.) Seedlings and Planting Success in Central Anatolia). İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları Teknik Bülten, (279), -142. (Yayın No: 4269399)
3.SEMERCİ AKKIN,TAŞDELEN Ahmet (2000). Toros sedirinde (Cedrus libani A. Rich.) Fidan Tazeliğinin Tutma Başarısına Etkisi (The Effect of Seedling Freshness on Survival Success in Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich)). İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 36(2), 22-26. (Yayın No: 4269395)
4.SEMERCİ AKKIN (1997). Orman Ağacı Fidanlarında Kök Büyüme Potansiyelini Belirlenmesi (Assessing Root Growth Potential (RGP) in Forest Tree Seedlings). İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, (81), 15-40. (Yayın No: 4269388)
5.SEMERCİ AKKIN (1994). Doğuladininde (Picea orientalis) Bazı Su Potansiyeli Bileşenlerinin Dönemsel Değişimleri (Periodical changes of several water potential components in Picea orientalis). İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, (78), 89-116. (Yayın No: 4269392)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.SEMERCİ AKKIN,VATANDAŞLAR CAN,ÖZDEMİR AYTEN (2018). Intensive Tree Mortality of Taurus Fir (Abies cilicica) in Mediterranean Forests of Turkey. INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM (Özet Bildiri) (Yayın No:4720757)
2.SEMERCİ AKKIN,Benecke Gonzalez Carlos,Guevara Claudio (2019). Water availability effects on growth and phenology of 11 poplar cultivars growing in semiarid areas in Turkey.. XXV IUFRO World Congress: Forest Research and Cooperation for Sustainable (Özet Bildiri) (Yayın No:5808139)
Üniversite Dışı Deneyim

1992-2018AraştırmacıORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, Bakanlıktaki Ormancılık Araştırma Enstitünde çalıştı., (Kamu)
Kurs
1.Forest Soil Group Trainin Course, Okinawa (Japonya) üniversitesinde Orman Topraklarının analizi ve toprak haritası yapımı konusunda 4 ay süreli eğitim aldı, Okinawa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kurs, 01.08.1997-01.12.1997 (Uluslararası)