GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HİLAL İŞLEROĞLUž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Hilal İŞLEROĞLU

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

hilal.isleroglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Gıda Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ege Üniversitesi (2007- 2013)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Teknolojisi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2003- 2006)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1999- 2003)

Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Dana Nuar Kaslarının (Semıtendınosus) Konveksiyonel Ve Buhar Destekli Hibrid Fırınlarda Pişirilmesi İşleminin Eş Zamanlı Isı Ve Kütle Transferi Açısından Modellenmesi", Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Yöresel Peynirden İzole Edilen Gram Pozitif Bir Bakterinin Ürettiği Bakteriyosinin Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı/ (2014- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı/ (2006- 2013)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/ (2004- 2006)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilci Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Sedanur DAŞTAN, "Ultrasonik Destekli Ekstraksiyon İşlemi İle Çemen Otu Tohumundan Bazı Biyoaktif Bileşenlerin Ekstraksiyonu, Elde Edilen Bileşenlerin Karakterizasyonu Ve Stabilitelerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Gökhan DOMURCUK, "Farklı İnkübasyon Koşulları Ve Stres Faktörlerinin Mikrobiyal Transglutaminaz Üretimine Etkisi, Enzimin Kısmi Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, İzzet TÜRKER, "Transglutaminaz Enziminin Ultrasonik Püskürtmeli Dondurarak Kurutma İşlemi İle Mikroenkapsülasyonu Ve İşlemin Farklı Kurutma Yöntemleri İle Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   İŞLEROĞLU HİLAL, TÜRKER İZZET, (2022). "Ultrasonic-Assisted Extraction And Thermal Stability Of Phytochemicals From Fenugreek Leaves", Journal Of Applied Research On Medicinal And Aromatic Plants, 30, Doi: 10.1016/j.jarmap.2022.100390 (Yayın No: 7681879) [SCI-Expanded]

2   DAŞTAN SEDANUR, TÜRKER İZZET, İŞLEROĞLU HİLAL, (2022). "Enhanced Recovery Of Bioactive Compounds From Trigonella-Foenum Graecum Seeds By Ultrasonic-Assisted Extraction", Journal Of Food Measurement And Characterization, , Doi: 10.1007/s11694-021-01240-x (Yayın No: 7462452) [SCI-Expanded]

3   KOÇ BANU,İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET, (2022). "Sorption Behavior And Storage Stability Of Microencapsulated Transglutaminase By Ultrasonic Spray-Freeze-Drying", Drying Technology, 40(2), 337-351., Doi: 10.1080/07373937.2020.1793771 (Yayın No: 6377630) [SCI-Expanded]

4   TÜRKER İZZET, İŞLEROĞLU HİLAL, (2021). "Modeling Of Adsorption İsotherm Of Freeze-Dried Mahaleb Powder Using Artificial Neural Network And Calculation Of Thermodynamic Sorption Properties", Journal Of Food Process Engineering, 44(8), , Doi: 10.1111/jfpe.13752 (Yayın No: 7143854) [SCI-Expanded]

5   TÜRKER İZZET, İŞLEROĞLU HİLAL, (2021). "Optimization Of Extraction Conditions Of Bioactive Compounds By Ultrasonic-Assisted Extraction From Artichoke Wastes", Acta Chimica Slovenica, 68(3), , Doi: 10.17344/acsi.2021.6679 (Yayın No: 7203603) [SCI-Expanded]

6   İŞLEROĞLU HİLAL,BEYHAN SELAMİ, (2020). "Prediction Of Baking Quality Using Machine Learning Based İntelligent Models", Heat And Mass Transfer, 56(7), 2045-2055. (Yayın No: 6068058) [SCI-Expanded]

7   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET, (2020). "Evaluation Of Process Conditions For Ultrasonic Spray-Freeze Drying Of Transglutaminase", Food Technology And Bıotechnology, 58(1), , Doi: 10.17113/ftb.58.01.20.6544 (Yayın No: 6126616) [SCI-Expanded]

8   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL, (2020). "Gıda Mühendisliği Ve Gastronomi Bilimi: Ortak Yaklaşımlar Ve Ortak Gelişim", Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 8(2), 1552-1577. (Yayın No: 6348545)

9   TÜRKER İZZET,GÜNEYPARLAK MUSTAFA,YILMAZ YUSUF,İŞLEROĞLU HİLAL, (2020). "Extraction Of Antioxidant Components By Microwave Assisted Homogenization From Artichoke Leaves", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 6814449)

10   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,TOKATLI MEHMET, (2019). "Microencapsulation Of Microbial Transglutaminase By Ultrasonic Spray-Freeze Drying", Food And Bioprocess Technology, 12(12), 2004-2017., Doi: 10.1007/s11947-019-02353-4 (Yayın No: 5358983) [SCI-Expanded]

11   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET, (2019). "Particle Morphology Of Spray-Freeze Dried Microencapsulation Agents", International Journal Of Scientific And Technological Research, 5(2), 199-206. (Yayın No: 4822613)

12   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,TOKATLI MEHMET, (2019). "Optimization Of Microencapsulation Conditions Of Transglutaminase By Freeze Drying", Journal Of Food Scıence And Technology-Mysore, 56(11), 4925-4937., Doi: 10.1007/s13197-019-03962-9 (Yayın No: 5358912) [SCI-Expanded]

13   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET, (2019). "Thermal İnactivation Kinetics Of Microencapsulated Microbial Transglutaminase By Ultrasonic Spray-Freeze Drying", Lwt-Food Scıence And Technology, 101653-662., Doi: 10.1016/j.lwt.2018.11.091 (Yayın No: 4583679) [SCI-Expanded]

14   İŞLEROĞLU HİLAL, (2019). "Freeze Drying And Moisture Adsorption Kinetics Of Kefir Powder", Italıan Journal Of Food Scıence, 31(3), 514-530., Doi: 10.14674/IJFS-1382 (Yayın No: 4896704) [SCI-Expanded]

15   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,TOKATLI MEHMET,KOÇ BANU, (2018). "Ultrasonic Spray-Freeze Drying Of Partially Purified Microbial Transglutaminase", Food And Bioproducts Processing, 111153-164., Doi: 10.1016/j.fbp.2018.08.003 (Yayın No: 4563975) [SCI-Expanded]

16   İŞLEROĞLU HİLAL,BEYHAN SELAMİ, (2018). "Intelligent Models Based Nonlinear Modeling For İnfrared Drying Of Mahaleb Puree", Journal Of Food Process Engineering, 41(8), 12912, Doi: 10.1111/jfpe.12912 (Yayın No: 4402262) [SCI-Expanded]

17   İŞLEROĞLU HİLAL,YILMAZER MELİKE,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,ÜREN ALİ,ERTEKİN FİGEN, (2017). "Kinetics Of Colour, Chlorophyll, And Ascorbic Acid Content İn Spinach Baked İn Different Types Of Oven", International Journal Of Food Properties, 20(11), 2456-2465., Doi: 10.1080/10942912.2016.1240689 (Yayın No: 2877798) [SCI-Expanded]

18   TÜRKER İZZET,DOMURCUK GÖKHAN,TOKATLI MEHMET,İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU, (2016). "Enhancement Of Microbial Transglutaminase Production From Streptomyces Sp", Ukrainian Food Journal, 5(2), 306-313. (Yayın No: 2865637)

19   İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,ÜREN ALİ,ERTEKİN FİGEN, (2016). "Steam Assisted Hybrid Cooking Behavior Of Semitendinosus Muscle: Heterocyclic Amines Formation, Soluble Protein Degradation, Fat Retention, Surface Color, And Cooking Value", International Journal Of Food Properties, 19(5), 1139-1153., Doi: 10.1080/10942912.2015.1058276 (Yayın No: 2622997) [SCI-Expanded]

20   İŞLEROĞLU HİLAL,ERTEKİN FİGEN, (2016). "Modelling Of Heat And Mass Transfer During Cooking İn Steam-Assisted Hybrid Oven", Journal Of Food Engineering, 18150-58., Doi: 10.1016/j.jfoodeng.2016.02.027 (Yayın No: 2622875) [SCI-Expanded]

21   İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,ERTEKİN FİGEN, (2015). "Effect Of Steam-Assisted Hybrid Cooking On Textural Quality Characteristics, Cooking Loss, And Free Moisture Content Of Beef", International Journal Of Food Properties, 18(2), 403-414., Doi: 10.1080/10942912.2013.833219 (Yayın No: 2230185) [SCI-Expanded]

22   İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,ÜREN ALİ,ERTEKİN FİGEN, (2014). "Effect Of Oven Cooking Method On Formation Of Heterocyclic Amines And Quality Characteristics Of Chicken Patties: Steam-Assisted Hybrid Oven Versus Convection Ovens", Poultry Science, 93(9), 2296-2303., Doi: 10.3382/ps.2013-03552 (Yayın No: 2223624) [SCI-Expanded]

23   YILDIRIM ZELİHA,BİLGİN HARUN,İŞLEROĞLU HİLAL,TOKATLI KADER,ŞAHİNGİL DİDEM,YILDIRIM METİN, (2014). "Enterocin Hz Produced By A Wild Enterococcus Faecium Strain İsolated From A Traditional, Starter-Free Pickled Cheese", Journal Of Dairy Research, 81(02), 164-172., Doi: 10.1017/S0022029914000016 (Yayın No: 981418) [SCI-Expanded]

24   YILMAZER MELİKE,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,İŞLEROĞLU HİLAL,ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,GÜVEN GÖNÜL,ÜREN ALİ,ERTEKİN FİGEN, (2013). "Baking Kinetics Of Muffins İn Convection And Steam Assisted Hybrid Ovens", Journal Of Food Engineering, 119(3), 483-489., Doi: 10.1016/j.jfoodeng.2013.06.019 (Yayın No: 483202) [SCI-Expanded]

25   İŞLEROĞLU HİLAL,YILDIRIM ZELİHA,TOKATLI MEHMET,ÖNCÜL NİLGÜN,YILDIRIM METİN, (2012). "Partial Characterisation Of Enterocin Kp Produced By Enterococcus Faecalis Kp, A Cheese İsolate", International Journal Of Dairy Technology, 65(1), 90-97., Doi: 10.1111/j.1471-0307.2011.00723.x (Yayın No: 483480) [SCI-Expanded]

26   İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,YILMAZER MELİKE,GÜVEN GÖNÜL,ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,ÜREN ALİ,ERTEKİN FİGEN, (2012). "Effect Of Steam Baking On Acrylamide Formation And Browning Kinetics Of Cookies", Journal Of Food Science, 77(10), 257-263., Doi: 10.1111/j.1750-3841.2012.02912.x (Yayın No: 483364) [SCI-Expanded]

27   ŞAHİNGİL DİDEM,İŞLEROĞLU HİLAL,YILDIRIM ZELİHA,AKÇELİK MUSTAFA,YILDIRIM METİN, (2011). "Characterization Of Lactococcin Bz Produced By Lactococcus Lactis Subsp. Lactis Bz İsolated From Boza", Turkish Journal Of Biology, 35(1), 21-33. (Yayın No: 483648) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   TÜRKER İZZET, DAŞTAN SEDANUR, İŞLEROĞLU HİLAL, (2022). "Alkali Extraction Of Dietary Fiber From Trigonella-Foenum Graecum L. Seeds (Dietary Fiber Of Fenugreek Seeds)", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 10, Doi: 10.24925/turjaf.v10i4.621-628.4696 (Yayın No: 7681874)

2   DAŞTAN SEDANUR, TÜRKER İZZET, İŞLEROĞLU HİLAL, (2021). "Çemen Otu Tohumundan Fenolik Bileşenlerin Ekstraksiyonu İçin Optimizasyon Çalışması", Gıda / The Journal Of Food, 46(4), , Doi: 10.15237/gida.GD21071 (Yayın No: 7143849)

3   DAŞTAN SEDANUR,İŞLEROĞLU HİLAL, (2020). "Köpük Kurutma İşlemi Ve Son Ürün Üzerine Kurutma Koşullarının Etkisi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(2), 63-76. (Yayın No: 6580102)

4   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,TOKATLI MEHMET, (2018). "Biyoteknolojik Materyallerin Kurutulması: Püskürtmeli-Dondurarak Kurutma İşlemi", Pamukkale University Journal Of Engineering Sciences, 24(7), 1393-1402., Doi: 10.5505/pajes.2017.40374 (Yayın No: 4564040)

5   TOKATLI MEHMET,DOMURCUK GÖKHAN,İŞLEROĞLU HİLAL, (2018). "Streptomyces Türlerine Ait Transglutaminaz Üretimine Fermantasyon Koşulları Ve Stres Faktörlerinin Etkisi", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology), 6(11), 1607, Doi: 10.24925/turjaf.v6i11.1607-1616.2092 (Yayın No: 4402245)

6   TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,İŞLEROĞLU HİLAL, (2018). "Püskürtmeli-Dondurarak Kurutma İşleminin Maltodekstrinin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi", Gıda / The Journal Of Food, 43(2), 197-210., Doi: 10.15237/gida.GD17101 (Yayın No: 4194245)

7   İŞLEROĞLU HİLAL,GÜRLEK GÖKHAN, (2018). "Mathematical Modelling Of Vacuum Drying Characteristics For Mahlab Puree", Mugla Journal Of Science And Technology, 4(2), 242-247., Doi: 10.22531/muglajsci.447100 (Yayın No: 4459787)

8   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL, (2017). "Kuşburnu Pulpunun Kızılötesi Işınım İle İnce Tabaka Kurutulması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University), 34(2017-1), 118-128., Doi: 10.13002/jafag4179 (Yayın No: 3499601)

9   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL, (2017). "Mahlep Püresinin Kızılötesi Işınım İle Kurutulması İşleminde Antosiyanin, Fenolik Madde Ve Antioksidan Kapasite Değişim Kinetiği", Gıda / The Journal Of Food, 42(4), 422-430., Doi: 10.15237/gida.GD17034 (Yayın No: 3542642)

10   İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,YILMAZER MELİKE,ERTEKİN FİGEN,Özyurt Bekir, (2010). "Doğal Ve Zorlamalı Konveksiyonlu Fırınlarda Pişirilen Kurabiyelerin Tekstürel Ve Fiziksel Özellikleri", Gıda Teknolojisi, 14(12), 76-79. (Yayın No: 2622933)

11   İŞLEROĞLU HİLAL,DİRİM SAFİYE NUR,ERTEKİN FİGEN, (2009). "Gluten İçermeyen, Hububat Esaslı Alternatif Ürün Formülasyonları Ve Üretim Teknolojileri", Gıda / The Journal Of Food, 34(1), 29-36. (Yayın No: 2622946)

12   İŞLEROĞLU HİLAL,YILMAZER MELİKE,ERTEKİN FİGEN, (2009). "Buharlı Ve Buhar Destekli Hibrit Fırınlarda Pişirme", Akademik Gıda Dergisi, 7(5), 37-43. (Yayın No: 2622952)

13   İŞLEROĞLU HİLAL,YILDIRIM ZELİHA,DEMİRPENÇE YASELİN,YILDIRIM METİN, (2008). "Enterokoklar: Biyokimyasal, Fizyolojik Ve Fonksiyonel Özellikleri İle Patojenitesi", Akademik Gıda, 6(3), 16-26. (Yayın No: 2622981)

14   İŞLEROĞLU HİLAL,YILDIRIM ZELİHA,YILDIRIM METİN, (2008). "Yöresel Peynirden Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Laktik Asit Bakterisinin İzolasyonu Ve Tanısı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University), 25(1), 1-6. (Yayın No: 2622958)

15   İŞLEROĞLU HİLAL,YILDIRIM ZELİHA,YILDIRIM METİN, (2005). "Fonksiyonel Bir Gıda Olarak Keten Tohumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University), 22(2), 23-30. (Yayın No: 2622990)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   TÜRKER İZZET, DAŞTAN SEDANUR, İŞLEROĞLU HİLAL (2021). EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM FENUGREEK SEEDS USING DIFFERENT EXTRACTION TECHNIQUES. III. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7462309)

2   İŞLEROĞLU HİLAL (2019). Emulsion Stabilty of Argan Oil. Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4810105)

3   İŞLEROĞLU HİLAL (2019). Microencapsulation Of Biomaterials By Spray Freeze Drying. Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4810106)

4   İŞLEROĞLU HİLAL (2018). Freeze Drying Behaviour of Kefir. 9th Central European Congress on Food (CEFood) (Özet Bildiri) (Yayın No:4285262)

5   GÜRLEK GÖKHAN,İŞLEROĞLU HİLAL (2018). Vacuum Drying Characteristics of Mahlab Puree. 9th Central European Congress on Food (CEFood) (Özet Bildiri) (Yayın No:4285268)

6   İŞLEROĞLU HİLAL (2018). Moisture Adsorption Isotherms of Freeze-Dried Kefir Powder. 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4353307)

7   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL,TOKATLI MEHMET,KOÇ BANU (2017). Effects of Homogenization Conditions on Microbial Transglutaminase Activity during Microencapsulation. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF) (Özet Bildiri) (Yayın No:3527032)

8   İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU,TÜRKER İZZET,TOKATLI MEHMET (2017). Spray-Freeze Drying of Bioproducts. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF) (Özet Bildiri) (Yayın No:3527037)

9   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL (2017). Microwave Drying of Mahlab (Prunus mahaleb L.) Puree. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF) (Özet Bildiri) (Yayın No:3527042)

10   TÜRKER İZZET,TOKATLI MEHMET,İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU (2017). Microbial Transglutaminase Production Using Industrial Food Wastes. European BiotechnologyCongress 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3544230)

11   TOKATLI MEHMET,DOMURCUK GÖKHAN,TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL (2017). Protein Cross Linker Enzymes and Food Applications. European BiotechnologyCongress 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3544237)

12   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET (2017). Thin Layer Infrared Drying of Mahlab (Prunus mahaleb L.) Puree. 6th European Drying Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3544240)

13   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,TOKATLI MEHMET (2017). Optimization of Microencapsulation Conditions of Transglutaminase Enzyme by Freeze Drying. 21st International Symposium on Microencapsulation (Özet Bildiri) (Yayın No:3599426)

14   İŞLEROĞLU HİLAL,ERTEKİN FİGEN (2016). Predicting the cooking times of beef in convective and steam-assisted hybrid oven. ISEKI Food 2016 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2844153)

15   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,TOKATLI MEHMET (2016). Innovations in Drying of Biotechnological Materials. 8th Central European Congress on Food (Özet Bildiri) (Yayın No:2825877)

16   TÜRKER İZZET,DOMURCUK GÖKHAN,TOKATLI MEHMET,İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU (2016). Enhancement of Microbial Transglutaminase Production from Streptomyces sp.. 8th Central European Congress on Food (Özet Bildiri) (Yayın No:2825884)

17   TÜRKER İZZET,TOKATLI MEHMET,İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU (2016). Partial Purification of Microbial Transglutaminase from the Broth Culture of Streptomyces mobaraensis. ISEKI Food2016 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2844159)

18   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET (2015). Thin layer drying kinetics of traditional rose hip pulp: convectional vs microwave drying. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus” (Özet Bildiri) (Yayın No:2229499)

19   İŞLEROĞLU HİLAL,YILMAZER MELİKE,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,ÜREN ALİ,ERTEKİN FİGEN,ÖZYURT BEKİR (2013). Physical Properties and Acrylamide Concentration of Muffins Baked in Steam Assisted Hybrid and Forced Convectional Ovens. International Conference ”From Model Foods to Food Models” (Özet Bildiri) (Yayın No:484188)

20   ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,ÜREN ALİ,İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,YILMAZER MELİKE,ERTEKİN FİGEN,ÖZYURT BEKİR (2013). Effects of Different Cooking Conditions on Heterocylic Amine Contents of Chicken Meatballs. EuroFoodChem XVII (Özet Bildiri) (Yayın No:484278)

21   İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,YILMAZER MELİKE,ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,ÜREN ALİ,ÖZYURT BEKİR,ERTEKİN FİGEN (2012). Baking of potatoes at different oven types convectional and steam assisted hybrid. 6th Central European Congress on Food (CEFood 2012) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:483989)

22   YILMAZER MELİKE,İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,ERTEKİN FİGEN,ÖZYURT BEKİR (2012). Starch gelatinization degree of cookie and muffin during natural convectional oven baking. The First North and East european Congress on Food (NEEFood-2012) (Özet Bildiri) (Yayın No:484359)

23   KEMERLİ KALBARAN TANSEL,İŞLEROĞLU HİLAL,YILMAZER MELİKE,GÜVEN GÖNÜL,ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,ERTEKİN FİGEN,ÜREN ALİ,ÖZYURT BEKİR (2011). Steam assisted baking of cookies as compared to convectional baking. 11th International Congress on Engineering and Food (Özet Bildiri) (Yayın No:484484)

24   YILMAZER MELİKE,İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,GÜVEN GÖNÜL,ERTEKİN FİGEN,ÜREN ALİ,ÖZYURT BEKİR (2011). Quality characteristics and drying behaviour of muffins baked in steam assisted and convectional ovens. 11th International Congress on Engineering and Food (Özet Bildiri) (Yayın No:484560)

25   İŞLEROĞLU HİLAL,ASAR BENGÜL,YANARCA ELÇİN,YİĞİTER ÖMER,ERTEKİN FİGEN (2011). Textural and physical properties of chicken breasts cooked in natural and forced convection ovens. Novel Approaches in Food Industry (NAFI 2011) (Özet Bildiri) (Yayın No:484631)

26   KEMERLİ KALBARAN TANSEL,İŞLEROĞLU HİLAL,YILMAZER MELİKE,GÜVEN GÖNÜL,ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,ERTEKİN FİGEN,ÜREN ALİ,ÖZYURT BEKİR (2010). Drying kinetics and quality of cookies during baking in natural and forced convection ovens. 17th International Drying Symposium (IDS 2010) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484073)

27   İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,YILMAZER MELİKE,ERTEKİN FİGEN,ÖZYURT BEKİR (2010). Textural And Physical Properties Of Cookies Baked In Natural And Forced Convection Ovens. 1st International Congress on Food Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:484760)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,TOKATLI MEHMET,KOÇ BANU (2016). Transglutaminaz Enziminin Püskürtmeli-Dondurarak Kurutulması. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2876862)

2   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU (2016). Püskürtmeli-Dondurarak Kurutma İşleminin Toz Ürünün Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2876856)

3   DOMURCUK GÖKHAN,TOKATLI MEHMET,İŞLEROĞLU HİLAL (2016). Mikrobiyel Transglutaminaz Üretiminin Arttırılmasına Yönelik Stratejiler. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2876854)

4   İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,ERTEKİN FİGEN (2014). Farklı Fırın Tiplerinde Pişirme İşleminin Dana Nuar Kaslarının (Semitendinosus) Warner Bratzler Kesme Kuvveti Değerlerine Etkisi. III. Et Ürünleri Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:2623042)

5   İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,YILMAZER MELİKE,ÖZYURT BEKİR,ERTEKİN FİGEN (2012). Tavuk Köftesinin Buhar Destekli Hibrid ve Konveksiyonel Fırınlarda Pişirilmesi. II. Et Ürünleri Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2623061)

6   İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,YILMAZER MELİKE,ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,KEŞKEKOĞLU HASAN,ÜREN ALİ,ÖZYURT BEKİR,ERTEKİN FİGEN (2012). Buhar Destekli Hibrid Fırında Et Pişirme. 11. Türkiye Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2623083)

7   İŞLEROĞLU HİLAL,KEMERLİ KALBARAN TANSEL,YILMAZER MELİKE,ÖZYURT BEKİR,ERTEKİN FİGEN (2011). Farklı Fırın Tiplerinde Pişirilen Tavuk Köftelerinin Pişirme Verimleri ve Pişme Dereceleri (C Değeri). 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2623110)

8   KEMERLİ KALBARAN TANSEL,İŞLEROĞLU HİLAL,YILMAZER MELİKE,GÜVEN GÖNÜL,ÖZDESTAN OCAK ÖZGÜL,ERTEKİN FİGEN,ÜREN ALİ,ÖZYURT BEKİR (2011). Buhar Destekli Hibrid Ve Konvansiyonel Firinlarda Pişirilen Kurabiyelerde Akrilamid Oluşumu ve Esmerleşme Derecesinin Kinetik Modellemesi. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2623098)

9   İŞLEROĞLU HİLAL,YILMAZER MELİKE,ERTEKİN FİGEN (2009). Doğal ve Zorlamalı Konveksiyonlu Fırında Pişirme İşleminin Dilimlenmiş Dana Nuarının Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Gıda Mühendisliği 6. Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2623122)

10   ŞAHİNGİL DİDEM,YILDIRIM ZELİHA,İŞLEROĞLU HİLAL,YILDIRIM METİN (2008). Bozadan İzole Edilen Lactococcus lactis spp. lactis BZ Tarafından Üretilen Lactococcin BZ’nin Karakterizasyonu. Türkiye 10. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2623516)

11   İŞLEROĞLU HİLAL,DİRİM SAFİYE NUR,ERTEKİN FİGEN (2008). Gluten İçermeyen Hububat Esaslı Alternatif Ürün Formülasyonları Ve Üretim Teknolojileri. Türkiye 10. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2623507)

12   İŞLEROĞLU HİLAL,YILDIRIM ZELİHA,YILDIRIM METİN (2006). Bir Yöresel Gıdadan İzole Edilen Bakterinin İdentifikasyonu ve Ürettiği Antimikrobiyal Bileşiğin Aktivitesine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi. 9. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2623520)

13   İŞLEROĞLU HİLAL,YILDIRIM ZELİHA,YILDIRIM METİN (2005). Sınıf IIa Bakteriyosinlerin Biyosentezi, Yapısı ve Antimikrobiyal Aktivitesi. 8. Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2623527)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "MÜDEK Kapsamında Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler Laboratuvarı Alt Yapısının Oluşturulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.05.2016-29.06.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Mikrobiyal Transglutaminaz Enziminin Ultrasonik Püskürtmeli Dondurarak Kurutulması İşleminin Optimizasyonu ve Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi", -Tübitak 3501, Yürütücü, 01.09.2015-26.03.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Farklı Ürün Grupları Için Fırında Pişirme Kalite Metriğinin Oluşturulması Farklı Pişirme Yöntemlerinin Bu Metriğe Göre Karşılaştırılması Ve Buharlı Ve Buhar Destekli Hibrid Fırınların Bu Ürünlerin Pişme Kalitesi Üzerine Katkılarının Değerlendirilmesi", -Tübitak 1001, Bursiyer, 15.09.2009-15.09.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Farklı İnkübasyon Koşulları ve Stres Faktörlerinin Mikrobiyal Transglutaminaz Üretimine Etkisi Enzimin Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2016-09.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Transglutaminaz Enziminin Farklı Kaplama Materyalleri ile Mikroenkapsülasyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2016-06.03.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Tokat/Niksar Bölgesinde Yetiştirilen Enginar Atıklarından Değerli Bileşenlerin Ekstraksiyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.12.2019-03.07.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Ultrasonik Destekli Ektsraksiyon İşlemi ile Taze Çemen Otu ve Tohumlarından Biyoaktif Bileşenlerin Ekstraksiyonu, Elde Edilen Bileşenlerin Karakterizasyonu, Stabilitelerinin Belirlenmesi ve Model Gıda Sistemleri İçinde Kullanımı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.11.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi (MÜDAP), Araştırma projeleri yazım ve başvuru süreçleri hakkında, farklı araştırmacılar tarafından eğitim verilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 04.04.2015-06.04.2015 (Ulusal)

Predictive Microbiology for Food Safety, Gıda güvenliği hakkında eğitim verilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 15.10.2014-15.10.2014 (Uluslararası)

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Üniversitede öğretim üyeleri tarafından verilen eğitim ve personelin eğitim becerilerinin geliştirilmesi hakkında kurs verilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)

Gıdalarda Tekstür Analizleri, Gıdaların tekstür analiz yöntemleri ve kullanılan cihaz hakkında bilgiler verilmiştir., Ankara, Kurs, 29.07.2009-29.07.2009 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

Erasmus Projesi, Erasmus programı kapsamında 3 ay süre ile Karlsruhe/Almanya’da lisansüstü seviyesinde farklı dersler alınmıştır., Karlsruhe University/Department of Chemical and Process Engineering, Araştırma, 29.04.2008-25.07.2008 (Uluslararası)

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:hilal.isleroglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2013
Ege Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Teknolojisi (Dr)

Tez Adı:Dana Nuar Kaslarının (Semıtendınosus) Konveksiyonel Ve Buhar Destekli Hibrid Fırınlarda Pişirilmesi İşleminin Eş Zamanlı Isı Ve Kütle Transferi Açısından Modellenmesi
Yüksek Lisans
2003-2006
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Yöresel Peynirden İzole Edilen Gram Pozitif Bir Bakterinin Ürettiği Bakteriyosinin Karakterizasyonu
Lisans
1999-2003
Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doçent
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2014-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2006-2013
EGE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2004-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilci Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Gökhan DOMURCUK, "Farklı İnkübasyon Koşulları ve Stres Faktörlerinin Mikrobiyal Transglutaminaz Üretimine Etkisi, Enzimin Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", Yüksek Lisans
2.İzzet TÜRKER, "Transglutaminaz Enziminin Farklı Kaplama Materyalleri ile Mikroenkapsülasyonu", Yüksek Lisans
3.İzzet TÜRKER, (2017)., "Transglutaminaz enziminin ultrasonik püskürtmeli dondurarak kurutma işlemi ile mikroenkapsülasyonu ve işlemin farklı kurutma yöntemleri ile karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Gökhan DOMURCUK, (2018)., "Farklı inkübasyon koşulları ve stres faktörlerinin mikrobiyal transglutaminaz üretimine etkisi, enzimin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Sedanur DAŞTAN, (2022)., "ULTRASONİK DESTEKLİ EKSTRAKSİYON İŞLEMİ İLE ÇEMEN OTU TOHUMUNDAN BAZI BİYOAKTİF BİLEŞENLERİN EKSTRAKSİYONU, ELDE EDİLEN BİLEŞENLERİN KARAKTERİZASYONU VE STABİLİTELERİNİN BELİRLENMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
Kurs
1.Gıdalarda Tekstür Analizleri, Gıdaların tekstür analiz yöntemleri ve kullanılan cihaz hakkında bilgiler verilmiştir., Ankara, Kurs, 29.07.2009-29.07.2009 (Ulusal)
2.Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Üniversitede öğretim üyeleri tarafından verilen eğitim ve personelin eğitim becerilerinin geliştirilmesi hakkında kurs verilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)
3.Predictive Microbiology for Food Safety, Gıda güvenliği hakkında eğitim verilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 15.10.2014-15.10.2014 (Uluslararası)
4.Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi (MÜDAP), Araştırma projeleri yazım ve başvuru süreçleri hakkında, farklı araştırmacılar tarafından eğitim verilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 04.04.2015-06.04.2015 (Ulusal)
Araştırma
1.Erasmus Projesi, Erasmus programı kapsamında 3 ay süre ile Karlsruhe/Almanya’da lisansüstü seviyesinde farklı dersler alınmıştır., Karlsruhe University/Department of Chemical and Process Engineering, Araştırma, 29.04.2008-25.07.2008 (Uluslararası)