GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FİKRET GÜRSESž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Fikret GÜRSES

Pazar Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fikret.gurses@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Pazar Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Sivil Havacılık Ve Kabin Hizmetleri Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2015- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Balıkesir Üniversitesi (1997- 2006)

Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu -

LİSANS, Balıkesir Üniversitesi (1992- 1996)

-

TEZLER

DOKTORA, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Havayolu İşletmelerinde Müşteri Tercihlerini Etkileyen Faktörler Ve Yerli Yolculara Yönelik Bir Araştırma ", Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Turizm

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Ulaştırma Hizmetleri Bölümü/ Sivil Havacılık Ve Kabin Hizmetleri Pr., (2020- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü/ Turizm Ve Otel İşletmeciliği Pr., (1999- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Bilgisayarlı Büro Programları, Önlisans, (2019-2020)

Yiyecek İçecek Servisi Iı, Önlisans, (2019-2020)

Yiyecek İçecek Servsi I, Önlisans, (2019-2020)

Barda Servis, Önlisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KILIÇER TUĞBA,BOYRAZ ELİF,GÜRSES FİKRET,GÜLMEZ YAVUZ SELİM, (2018). "Kobi’Lerin Stratejik Pazarlama Performansı Ve İlişkisel Pazarlama Becerisinde İşletme Sahip Ve Yöneticilerinin Rolü", Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 2(2), 69-89. (Yayın No: 4785939)

GÜRSES FİKRET,GÜLMEZ YAVUZ SELİM,KILIÇER TUĞBA, (2018). "“Orta Yolu Yok Mu Bu İşin?”: Eşlerin Etkileme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1-19. (Yayın No: 4615461)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KILIÇER TUĞBA,BOYRAZ ELİF,GÜRSES FİKRET,GÜLMEZ YAVUZ SELİM (2018). Uygulayıcıların Gözüyle Pazarlama Bilimi: KOBİ Yönetici ve Sahiplerinin Pazarlama Algıları Üzerine Bir Araştırma. 3. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4271161)

ÇETİN İBRAHİM,ÖTER ZAFER,GÜRSES FİKRET (2018). QUALITY PERCEPTIONS OF IRANIAN TOURISTS’ VISITING PROVINCE OF VAN /TURKEY. ICTEBS 2018 2nd International Congress on Tourism Economics and Business Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4759758)

ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,ÖZYER KUBİLAY (2018). Hizmet Sektöründe Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Ve Algılanan Örgütsel Adaletin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Tokat İli Örneği. 4. Internatıonal Congress on Economıcs And Busıness Budapest/Hungary (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4571980)

İSKENDER ABDURRAHMAN,TÜZEMEN ADEM,GÜRSES FİKRET (2018). Çok Değişkenli Karar Verme Yöntemlerinin Bulanıklaştırılması ve Bir Anaokulu Seçimi: Sivas İli Örneği. 4. International Congress on Economics and Business (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4491205)

TÜZEMEN ADEM,GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM (2018). Hizmet Sektöründe Kalitenin İyileştirilmesi İçin Pareto Analizi Uygulaması. 4. Internatıonal Congress on Economıcs And Busıness Budapest/Hungary (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4463882)

GÜRSES FİKRET,DİNÇ HÜSEYİN,ÇAKAR SELİM (2017). Turizmin Tokat İli Ekonomisine Etkileri. DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3881623)

ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,DİNÇ HÜSEYİN (2017). Yerel Turizmde Eylem Planı Süreci: Tokat İli Örnek Uygulaması. DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3881459)

GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM (2017). Örgüt Kültürü ve Tükenmişlik İlişkisi:Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. II.Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3863417)

DİNÇ HÜSEYİN,GÜRSES FİKRET,ÇAKAR SELİM (2017). TURİZMİN TOKAT İLİ KONOMİSİNE ETKİLERİ. DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3866219)

ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,DİNÇ HÜSEYİN (2017). YEREL TURİZMDE EYLEM PLANI SÜRECİ TOKAT İLİ ÖRNEK UYGULAMASI. DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3621532)

ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,DİNÇ HÜSEYİN (2017). YEREL TURİZMDE EYLEM PLANI SÜRECİ:TOKAT İLİ ÖRNEK UYGULAMASI. DOKAP Bölgesi ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3891532)

GÜRSES FİKRET,DİNÇ HÜSEYİN,ÇAKAR SELİM (2017). TURİZMİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Uluslararası Turizm Sempozyumu (International Tourism Symposium ) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3858448)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜRSES FİKRET,GÜLMEZ YAVUZ SELİM,KILIÇER TUĞBA (2018). “Orta Yolu Yok mu Bu İşin?”: Eşlerin Etkileme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4226539)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., TÜZEMEN ADEM,GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Editör: Mıynat Mustafa, Can Ahmet Vecdi, Nuredı̇n Abdulmecit, Nuredin Mensur, Çılbant Coşkun, Özdoğan Burak, Güleç Tuna Can, Gülden Osman, Çelik Şükrü Çağrı, Çağlayansudur Tolga, Sayfa Sayısı: 832, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4713021)

Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,ÖZYER KUBİLAY, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Editör: Mıynat Mustafa, Can Ahmet Vecdi, Nuredı̇n Abdulmecit, Nuredin Mensur, Çılbant Coşkun, Özdoğan Burak, Güleç Tuna Can, Gülden Osman, Çelik Şükrü Çağrı, Çağlayansudur Tolga, Sayfa Sayısı: 832, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4712889)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu IQVET Meslek Yüksekokulları Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne Ait Dersler İçin E Öğrenme Materyallerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi T MGEP", Avrupa Birliği, Danışman, 01.08.2014-31.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"KOBİ’lerde Sahip Yöneticilerin Pazarlamaya İlişkin Algılarının İşletmelerin Pazarlama Tarzlarıyla İlişkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 09.10.2015-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"KOBİ’LERDE SAHİP YÖNETİCİLERİN PAZARLAMAYA İLİŞKİN ALGILARININ İŞLETMELERİN PAZARLAMA TARZLARIYLA İLİŞKİSİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 09.10.2015-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğiyle, Hizmet Sektöründe Faaliyet Gösteren Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen, 15.09.2015-15.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"CFCU/TR 05 IPO 001/LLL-225 “Tokat Meslek Edindirme Kurumları (TOMEK) “ projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Eğitmen, 01.09.2011-01.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TR07H1.02-001/PWE-343 referans numaralı ‘Kadın Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir Mesleki Eğitim’ konulu hibe projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Eğitmen, 01.09.2011-01.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1992-1993, Servis Personeli, Clup Armonia Holiday Village - Bodrum, , (Diğer)

1993-1994, Servis Personeli, Kındıl Çeşme Camping Area - Kemer, , (Diğer)

1994-1995, Pazarlama Personeli, Elvis Leather Shop, , (Diğer)

1995-1999, Yönetici, Elvis Leather Shop - Kalkan / Kaş, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fikret.gurses@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2015-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
1997-2006
Balıkesir Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

Tez Adı:Havayolu İşletmelerinde Müşteri Tercihlerini Etkileyen Faktörler Ve Yerli Yolculara Yönelik Bir Araştırma
Lisans
1992-1996
Balıkesir Üniversitesi
Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ PR.
Öğretim Görevlisi
1999-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)BİLGİSAYARLI BÜRO PROGRAMLARITürkçe3
(2019-2020)YİYECEK İÇECEK SERVİSİ IITürkçe6
(2019-2020)YİYECEK İÇECEK SERVSİ ITürkçe6
(2019-2020)BARDA SERVİSTürkçe6
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KILIÇER TUĞBA,BOYRAZ ELİF,GÜRSES FİKRET,GÜLMEZ YAVUZ SELİM (2018). KOBİ’lerin Stratejik Pazarlama Performansı ve İlişkisel Pazarlama Becerisinde İşletme Sahip ve Yöneticilerinin Rolü. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 2(2), 69-89. (Yayın No: 4785939)
2.GÜRSES FİKRET,GÜLMEZ YAVUZ SELİM,KILIÇER TUĞBA (2018). “Orta Yolu Yok Mu Bu İşin?”: Eşlerin Etkileme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1-19. (Yayın No: 4615461)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÜRSES FİKRET,DİNÇ HÜSEYİN,ÇAKAR SELİM (2017). TURİZMİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Uluslararası Turizm Sempozyumu (International Tourism Symposium ) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3858448)
2.GÜRSES FİKRET,DİNÇ HÜSEYİN,ÇAKAR SELİM (2017). Turizmin Tokat İli Ekonomisine Etkileri. DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3881623)
3.ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,DİNÇ HÜSEYİN (2017). Yerel Turizmde Eylem Planı Süreci: Tokat İli Örnek Uygulaması. DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3881459)
4.ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,DİNÇ HÜSEYİN (2017). YEREL TURİZMDE EYLEM PLANI SÜRECİ:TOKAT İLİ ÖRNEK UYGULAMASI. DOKAP Bölgesi ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3891532)
5.ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,ÖZYER KUBİLAY (2018). Hizmet Sektöründe Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Ve Algılanan Örgütsel Adaletin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Tokat İli Örneği. 4. Internatıonal Congress on Economıcs And Busıness Budapest/Hungary (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4571980)
6.TÜZEMEN ADEM,GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM (2018). Hizmet Sektöründe Kalitenin İyileştirilmesi İçin Pareto Analizi Uygulaması. 4. Internatıonal Congress on Economıcs And Busıness Budapest/Hungary (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4463882)
7.İSKENDER ABDURRAHMAN,TÜZEMEN ADEM,GÜRSES FİKRET (2018). Çok Değişkenli Karar Verme Yöntemlerinin Bulanıklaştırılması ve Bir Anaokulu Seçimi: Sivas İli Örneği. 4. International Congress on Economics and Business (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4491205)
8.KILIÇER TUĞBA,BOYRAZ ELİF,GÜRSES FİKRET,GÜLMEZ YAVUZ SELİM (2018). Uygulayıcıların Gözüyle Pazarlama Bilimi: KOBİ Yönetici ve Sahiplerinin Pazarlama Algıları Üzerine Bir Araştırma. 3. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4271161)
9.GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM (2017). Örgüt Kültürü ve Tükenmişlik İlişkisi:Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. II.Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3863417)
10.DİNÇ HÜSEYİN,GÜRSES FİKRET,ÇAKAR SELİM (2017). TURİZMİN TOKAT İLİ KONOMİSİNE ETKİLERİ. DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3866219)
11.ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,DİNÇ HÜSEYİN (2017). YEREL TURİZMDE EYLEM PLANI SÜRECİ TOKAT İLİ ÖRNEK UYGULAMASI. DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3621532)
12.ÇETİN İBRAHİM,ÖTER ZAFER,GÜRSES FİKRET (2018). QUALITY PERCEPTIONS OF IRANIAN TOURISTS’ VISITING PROVINCE OF VAN /TURKEY. ICTEBS 2018 2nd International Congress on Tourism Economics and Business Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4759758)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜRSES FİKRET,GÜLMEZ YAVUZ SELİM,KILIÇER TUĞBA (2018). “Orta Yolu Yok mu Bu İşin?”: Eşlerin Etkileme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4226539)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., TÜZEMEN ADEM,GÜRSES FİKRET,EROL YÜCEL,ÇAKAR SELİM, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Editör: Mıynat Mustafa, Can Ahmet Vecdi, Nuredı̇n Abdulmecit, Nuredin Mensur, Çılbant Coşkun, Özdoğan Burak, Güleç Tuna Can, Gülden Osman, Çelik Şükrü Çağrı, Çağlayansudur Tolga, Sayfa Sayısı: 832, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4713021)
2.Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,ÖZYER KUBİLAY, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Editör: Mıynat Mustafa, Can Ahmet Vecdi, Nuredı̇n Abdulmecit, Nuredin Mensur, Çılbant Coşkun, Özdoğan Burak, Güleç Tuna Can, Gülden Osman, Çelik Şükrü Çağrı, Çağlayansudur Tolga, Sayfa Sayısı: 832, ISBN: 978-975-8628-72-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4712889)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu IQVET Meslek Yüksekokulları Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne Ait Dersler İçin E Öğrenme Materyallerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi T MGEP, Avrupa Birliği, Danışman, 01.08.2014-31.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.KOBİ’lerde Sahip Yöneticilerin Pazarlamaya İlişkin Algılarının İşletmelerin Pazarlama Tarzlarıyla İlişkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 09.10.2015-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.KOBİ’LERDE SAHİP YÖNETİCİLERİN PAZARLAMAYA İLİŞKİN ALGILARININ İŞLETMELERİN PAZARLAMA TARZLARIYLA İLİŞKİSİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 09.10.2015-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğiyle, Hizmet Sektöründe Faaliyet Gösteren Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen, 15.09.2015-15.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.CFCU/TR 05 IPO 001/LLL-225 “Tokat Meslek Edindirme Kurumları (TOMEK) “ projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Eğitmen, 01.09.2011-01.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.TR07H1.02-001/PWE-343 referans numaralı ‘Kadın Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir Mesleki Eğitim’ konulu hibe projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Eğitmen, 01.09.2011-01.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1995-1999YöneticiElvis Leather Shop - Kalkan / Kaş, , (Diğer)
1994-1995Pazarlama PersoneliElvis Leather Shop, , (Diğer)
1993-1994Servis PersoneliKındıl Çeşme Camping Area - Kemer, , (Diğer)
1992-1993Servis PersoneliClup Armonia Holiday Village - Bodrum, , (Diğer)