GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İRFAN OĞUZž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. İrfan OĞUZ

Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

irfan.oguz@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü 

Anabilim Dalı

Toprak Bilimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1994- 1998)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1991- 1993)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1980- 1986)

Ziraat Fakültesi - Toprak Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Çekerek Havzası Büyük Toprak Gruplarının Bazı Özellikleri İle Su Erozyonu İlişkileri Ve Havza Topraklarının Erozyon Duyarlılık Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997

YÜKSEK LİSANS, "Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü Arazisinin Toprak Etüdü, Haritalanması Ve Sınıflandırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Anabilim Dalı/ (2014- 2019)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/ (2010- 2014)


İdari Görevler

Bap Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mehmet YILMAZ, "Tokat Yöresindeki Farklı Yağış Desenlerinin Yüzey Akış Ve Toprak Kayıplarına Etkisinin Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Kübra POLAT, "Yarı Kurak İklim Koşullarında Eğimin Farklı Bölümlerinin Aşınıma Duyarlılıklarının Karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Murat ALTUNSU, "Farklı Eğimli Ve Kurak Koşullarda Bir Arazi Toplulaştırma Sahasında Çölleşme Potansiyelinin Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Fatma Betül OKURER BUCAK, "Mahmuthacılı Deresi Havzası Yağışlarının Erosiv Potansiyellerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Erhan ÖZER, "Farklı Toprak Serilerinin Yüzey Akış Ve Toprak Kayıplarının Wepp Hıllslope Model İle Tahmin Edilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Sevcan USLU, "Tokat-Almus Yöresinde Farklı Arazi Kullanım Türlerinde Yüzey Akış Ve Toprak Kayıplarının Karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Halil Burak MACİT, "Arazi Kullanım Türü Değişiklilerinin Bazı Toprak Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerine Etkisinin Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, İsa KAYA, "Amasya Ziyaret Göleti Havzası Su Kalitesi Ve Sediment Konsantrasyonunun Zamansal Değişiminin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Hamide BIÇAK, "Ekinli-Iı Gölet Havzası (Tokat) Sediment Veriminin Tahmininde Usle, Rusle Ve Musle Modellerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Bülent Orkun İNAÇ, "Tokat Artova Çelikli Gölet Havzasında Toprak Bozulmasının Yersel Ve Zamansal Değişiminin İzlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2015

Doktora, Saniye DEMİR, "Wepp Hillslope Modeli İle Yüzey Akış Ve Toprak Kayıplarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, 2016

Editörlük

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad) (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI)), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınevi, 01.01.2019

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.05.2017 - 30.05.2021

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın Ofisi, 01.01.1985

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın Ofisi, 01.01.1985

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın Ofisi, 29.12.2017 - 29.12.2017

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın Ofisi, 01.09.2017 - 29.12.2017

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın Ofisi, 01.05.2017 - 09.09.2017

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (AGRICOLA, EBSCO, DOAJ), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Matbaası, 01.09.2016 - 03.09.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (EBSCO, AGRICOLA, DOAJ), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 01.09.2016 - 31.12.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (AGRICOLA, EBSCO, DOAJ), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 01.05.2016 - 31.08.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (AGRICOLA, EBSCO, DOAJ), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 01.01.2016 - 30.04.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (ACADEMIC JOURNALS DATABASE, AGRICOLA, ARASTIRMAX, CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ, DRJI, EBSCO, EFITA, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS, JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN ACCESS LIBRARY, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, ROAD, SIS, SCIENCE CENTRAL, THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, UNIVERSAL IMPACT FACTOR, WORLDCAT), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 01.01.2015 - 20.03.2015

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (ACADEMIC JOURNALS DATABASE, AGRICOLA, ARASTIRMAX, CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ, DRJI, EBSCO, EFITA, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS, JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN ACCESS LIBRARY, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, ROAD, SIS, SCIENCE CENTRAL, THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, UNIVERSAL IMPACT FACTOR, WORLDCAT), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 20.04.2015 - 22.04.2015

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (ACADEMIC JOURNALS DATABASE, AGRICOLA, ARASTIRMAX, CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ, DRJI, EBSCO, EFITA, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS, JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN ACCESS LIBRARY, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, ROAD, SIS, SCIENCE CENTRAL, THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, UNIVERSAL IMPACT FACTOR, WORLDCAT), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 01.07.2015 - 18.01.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Jafag) (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.01.2018

Gaziosmanpaşa Ziraat Fakültesi Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Ziraat Fakültesi Yayın Ofisi, 01.01.2017 - 02.05.2017

İrfan Oğuz (GOOGLE SCHOLAR), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   DEMİR SANİYE, AKDOĞAN YUNUS, OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM, (2021). "Comparison Of The K Factor İn Different Areas On The Slope", Journal Of New Results İn Science, 10(1), 46-53. (Yayın No: 7053421)

2   Altunsu Murat, OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM, (2021). "Eğimli Ve Kurak Koşullarda Bir Arazi Toplulaştırma Sahasının Çölleşme Potansiyelinin Fraktal Analizle Araştırılması", Çomü Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 131-140., Doi: 10.33202/comuagri.780183 (Yayın No: 7316439)

3   POLAT KÜBRA, OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM, (2021). "Yarı Kurak İklim Koşullarında Eğimin Farklı Bölümlerinin Aşınıma Duyarlılıklarının Karşılaştırılması", Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 7(1), 115-125., Doi: 10.24180/ijaws.778880 (Yayın No: 7053378)

4   ALTUNSU MURAT, OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM, (2021). "Kurak Ve Farklı Eğim Koşullarına Sahip Bir Arazi Toplulaştırma Sahasının Çölleşme Potansiyelinin Klasik İstatistiksel Yöntemlerle Araştırılması", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(1), 285-293., Doi: 10.24011/barofd.781727 (Yayın No: 7053403)

5   İNAÇ BÜLENT ORKUN, OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM, (2021). "Tokat Artova Çelikli Gölet Havzasında Toprak Bozulmasının Yersel Ve Zamansal Değişiminin Belirlenmesi", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(2), 642-653., Doi: 10.24011/barofd.903640 (Yayın No: 7316258)

6   Macit Halil Burak, OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM, (2021). "Arazi Kullanım Türü Değişikliklerinin Toprakların Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerine Etkisinin Araştırılması", Mediterranean Agricultural Sciences, 34(1), 141-147., Doi: 10.29136/mediterranean.801938 (Yayın No: 7316300)

7   Erdoğan Şahin, KOÇYİĞİT RASİM, OĞUZ İRFAN, (2021). "Kurak İklim Koşullarında Yüksek Rakımlı Farklı Arazi Kullanımlarında Karbon Fraksiyonlarındaki Kısa Süreli Değişim", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad), 10(3), 119-126. (Yayın No: 7388042)

8   OĞUZ İRFAN, DEMİR SANİYE, AKDOĞAN YUNUS, (2020). "Sivas-Ulaş Rüzgâr Erozyon Sahasında Buğday Ve Nadas Koşullarında Rüzgârla Hareket Eden Sediment Miktarı İle Sediment Yüksekliğinin Zamansal Değişiminin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(2), 99-114. (Yayın No: 6858211)

9   DEMİR SANİYE, YÜREKLİ KADRİ, OĞUZ İRFAN, ERDOĞAN MÜBERRA, (2020). "Farklı İklim Modelleri Kullanılarak Tokat İli’Nde Kuraklık Analizi", Gibad, 9(1), 37-46. (Yayın No: 6858135)

10   OĞUZ İRFAN,SUSAM TEKİN,KOÇYİĞİT RASİM,Bıçak Hamide,Demirkıran Oğuz,DEMİR SANİYE, (2019). "Estımatıon Of Soıl Erosıon And Rıver Sedıment Yıeld In A Rural Basın Of North Anatolıa, Turkey", Applied Ecology And Environmental Research, 17(4), 7741-7763., Doi: 10.15666/aeer/1704_77417763 (Yayın No: 5755695) [SCI-Expanded]

11   OĞUZ İRFAN, (2019). "Raınfall Erosıvıty In North-Central Anatolıa In Turkey", Applıed Ecology And Envıronmental Research, 17(2), 2719-2731., Doi: 10.15666/aeer/1702_27192731 (Yayın No: 5159843) [SCI-Expanded]

12   OĞUZ İRFAN,Kaya İsa,KOÇYİĞİT RASİM, (2019). "Investigation Of The Temporal Variation Of Water Quality İn Ziyaretpond Basin", Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, 25(2), 215-223. (Yayın No: 5160000) [SCI-Expanded]

13   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN, (2019). "Validation Of The Weather Generator Clıgen With Season Precipitation Data İn Tokat Province", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 7(10), 1589, Doi: 10.24925/turjaf.v7i10.1589-1596.2633 (Yayın No: 5847753)

14   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN, (2019). "Determınatıon Of Surface Flow And Soıl Loss Wıth Wepp Hıllslope Model In Northern Turkey", Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences, 14(2), 463-472. (Yayın No: 5755838) [SCI-Expanded]

15   Güler Emine,KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN, (2019). "Farklı Arazi Kullanımlarında Organik Karbon Mineralizasyonun Sıcaklık Ve Neme Du", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 36(2019-3), 198-205., Doi: 10.13002/jafag4543 (Yayın No: 5790153)

16   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,Ciba Ömer Faruk, (2018). "Tokat İlin’Deki Uzun Yıllar Yağış Parametrelerinin Clıgen Yağış Modeli İle Değerlendirilmesi", Journal Of The Institute Of Science And Technology, 8(1), 319-328., Doi: 10.21597/jist.407892 (Yayın No: 5160021)

17   YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,İNYURT SAMED,OĞUZ İRFAN, (2018). "The Role Of Unmanned Aerial Vehiclesin Monitoring Rapidly Occurring Landslides", Geodetski-List, 72(95), 113-132. (Yayın No: 4694226)

18   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,Ozer Erhan, (2018). "Estimation Of Soil Losses İn A Slope Area Of Tokat Province Through Usle And Wepp Model", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 6(12), 1838, Doi: 10.24925/turjaf.v6i12.1838-1843.2293 (Yayın No: 4682234)

19   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,Özer Erhan,Ciba Ömer Faruk, (2017). "Farklı Arazi Kullanımı Altında Meydana Gelen Toprak Ve Yüzey Akış Kayıplarının Wepp Hillslope Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3499-106. (Yayın No: 4022712)

20   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM, (2017). "Donma-Çözülme Süreçlerinin Farklı Arazi Kullanımı Altındaki Toprakların Agregat Stabilitesi Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 99-106. (Yayın No: 3853781)

21   KOÇYİĞİT RASİM,ŞARTLAN HANİFE,OĞUZ İRFAN, (2017). "Short-Term Effect Of Biogas Residue On Some Soil Enzymes Activitiesunder Maize And Clover Growth İn A Semiarid Ecosystem", İnt. J. Agri. Biol., 19(3), 459-464. (Yayın No: 3513257) [SCI-Expanded]

22   KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,NOYAN FARUK, (2017). "Long-Term Effects Of Tillage And Organic Fertilizers On Soil Organic Carbon And Microbial Properties İn A Semiarid Agroecosystem.", Fresenius Environmental Bulletin, 26711-716. (Yayın No: 3422642) [SCI-Expanded]

23   KARAŞ ERTUĞRUL,OĞUZ İRFAN, (2017). "Evaluation Of Soil Erosion And Sustainable Land Use Management İn The Sarısu Basin", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 5(8), 864, Doi: 10.24925/turjaf.v5i8.864-872.1150 (Yayın No: 3875132)

24   KARAŞ ERTUĞRUL,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM, (2017). "Soil Surveying, Mapping And Classification Of The Çelikli Basin Soils", Anadolu Journal Of Agricultural Sciences, 32(1), 105-105., Doi: 10.7161/omuanajas.289027 (Yayın No: 3871761)

25   KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN, (2016). "Arazi Kullanımı Ve Eğimin Mineralize Karbon Ve Azot İçeriğine Etkisi", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-2), 201-201., Doi: 10.13002/jafag1066 (Yayın No: 3092289)

26   Akar Özlem,OĞUZ İRFAN, (2016). "Tokat Zile Akdoğan Deresi Havzası Yağış Ve Akım Karakteristikleri", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-2), 206-206., Doi: 10.13002/jafag1032 (Yayın No: 3092829)

27   KARAŞ ERTUĞRUL,OĞUZ İRFAN, (2015). "A New Approach To Determıne Land Use Plannıng And Soıl Conservatıon Measures Based On Soıl Erosıon Classıfıcatıon", Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences, 10(3), 145-158. (Yayın No: 1978679) [SCI-Expanded]

28   OĞUZ İRFAN, ERŞAHİN SABİT, SUSAM TEKİN, KARAŞ ERTUĞRUL, (2014). "Evaluation Of Soil Degradation İmpact On Wheat Yield By Geographical İnformation System", Communications İn Soil Science And Plant Analysis, (Yayın No: 402781)

29   OĞUZ İRFAN, (2012). "Analysing Variation Of Sediment Yield İn Wet And Drought Years", Journal Of Agricultural Sciences, 18(2), 146-156. (Yayın No: 402907) [SCI-Expanded]

30   OĞUZ İRFAN, (2012). "The Effect Of Planting Protection And Fertilization Applications On Vegetation Soil Properties Soil Loss And Soil Water Content İn Central Anatolia Degraded Rangeland", Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences, (Yayın No: 402844)

31   OĞUZ İRFAN, ERŞAHİN SABİT, SUSAM TEKİN, (2011). "Evaluation Of Desertification Potential İn A Sloping Catchment", Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences, (Yayın No: 402642)

32   DURAK ALPER, SALTALI KADİR, OĞUZ İRFAN, KILIÇ KENAN, (2007). "Changes İn Some Soil Properties And Trace Metal Contents İn Relation To Agricultural Managements", Agrochimica, (Yayın No: 402501)

33   OĞUZ İRFAN,ÇAĞATAY KENAN,DURAK ALPER,KILIÇ MUSTAFA, (2006). "Effects Of Erosion On Crop Yields Soil Properties And Nutrients İn The Semi Arid Region Of The Turkey", Journal Of Agronomy, 5(1), 5-10., Doi: 10.3923/ja.2006.5.10 (Yayın No: 402239)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   OĞUZ İRFAN, KOÇYİĞİT RASİM, (2020). "Ziyaret Gölet Havzası Akımlarında Tarımsal Uygulamalara Bağlı Olarak Cu++, Fe++, Zn++ Ve Cl- İçeriklerinin Zamansal Değişiminin Araştırılması", Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research, 1(2), 248-260., Doi: https://doi.org/10.46592/turkager.2020.v01i02.003 (Yayın No: 6858443)

2   Akar Özlem,OĞUZ İRFAN,YÜREKLİ KADRİ, (2015). "İkikara Havzasının Kurak Ve Islak Dönemlerinin Bazı Kuraklık İndisleri Yardımıyla Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 7-13. (Yayın No: 2018583)

3   Akar Özlem,OĞUZ İRFAN,Taşyürek Tahsin,KARAER FERGAN, (2015). "Mera Alanlarında Bitkilendirme Koruma Ve Gübrelemenin Toprak Özellikleri Nemkorunumuna Ve Toprak Kayıplarına Etkisinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 1-11. (Yayın No: 2019558)

4   OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,ERŞAHİN SABİT, (2015). "The Effect Of Range Management On Soil Carbon Content İn Degraded Soil", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 133-137. (Yayın No: 2019906)

5   OĞUZ İRFAN,Akar Özlem,KOÇYİĞİT RASİM, (2012). "Tokat Artova Yöresi Meralarında Bazı Nem Muhafazası Yöntemlerinin Vejetasyon Toprak Özellikleri Ve Nem Korunumuna Etkilerinin Araştırılması", Tabad Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2), 47-50. (Yayın No: 2017932)

6   OĞUZ İRFAN,Noyan Ömer Faruk,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,KOÇYİĞİT RASİM,Özen Meral, (2012). "Jalopeno Biber Tarımında Farklı Organik Ve İnorganik Materyallerin Toprak Özellikleri Ve Ürün Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 14(1), 393-403. (Yayın No: 2017700)

7   Demir Mustafa,Noyan Ömer Faruk,OĞUZ İRFAN, (2012). "Leonardit Kullanımı İle Birlikte Azaltılmış Azotlu Gübre Uygulamalarının Bitki Verim Ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri", Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 14(1), 445-455. (Yayın No: 2017330)

8   OĞUZ İRFAN,ACAR MERT, (2011). "Tokat Kazova Koşullarında Farklı Arazi Kullanım Türlerinin Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 171-178. (Yayın No: 2011683)

9   OĞUZ İRFAN,YÜREKLİ KADRİ,ÖZTÜRK FAZLI, (2011). "Tokat İlinde Yağış Erozyon İndeksinin R Faktör Frekans Analizi", Tabad Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 23-26. (Yayın No: 2011546)

10   OĞUZ İRFAN,YÜREKLİ KADRİ,ÖZTÜRK FAZLI, (2010). "Tokat Uğrak Havzası Günlük Akımlarının Modellenmesi", Tabad Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 7-11. (Yayın No: 2011160)

11   OĞUZ İRFAN,ÖZTEKİN TEKİN,Akar Özlem, (2008). "Tokat Kazova’Daki Uzun Yıllık Yağış Ve Sıcaklık Gidişlerinin Kuraklıkaçısından İrdelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 71-79. (Yayın No: 2010809)

12   ÖZTEKİN TEKİN,ÖZTEKİN SELMA,OĞUZ İRFAN, (2008). "Tokat Kazova Koşullarında Saatlik Toprak Sıcaklıklarının Periyodik Sinüs Dalga Eşitliği İle Tahmini", Tabad Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(1), 55-60. (Yayın No: 2011036)

13   SUSAM TEKİN,OĞUZ İRFAN, (2006). "Cbs İle Tokat İli Arazi Varlığının Eğim Ve Bakı Özelliklerinin Tespiti Ve Tarımsal Açıdan İrdelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 67-74. (Yayın No: 1985453)

14   OĞUZ İRFAN,DURAK ALPER,SUSAM TEKİN,Hikmet Güleç, (2005). "Uğrak Havzası Arazisinin Toprak Etüd Haritalama Ve Sınıflandırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 95-103. (Yayın No: 1985227)

15   DURAK ALPER,OĞUZ İRFAN, (1994). "Toprak Ve Su Muhafazası Çalışmalarını Planlamada Toprak Etüt Ve Haritalarından Yararlanma İmkanları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11177-189. (Yayın No: 1984761)

16   DURAK ALPER,OĞUZ İRFAN, (1994). "Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü Arazisinin Toprak Etüdü Haritalanması Ve Sınıflandırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11190-202. (Yayın No: 1980417)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   Bozpolat Ahmet Turan,KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2019). Merada Farklı İklim ve Tekstür Koşullarında Organik Karbon Miktarının Century Modeli İle Tahmin Edilmesi. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5792928)

2   OĞUZ İRFAN,Kaya İsa,KOÇYİĞİT RASİM,DEMİR SANİYE (2019). Investigation of Monthly Changes of Temperature, pH and Some Physical Properties of Amasya Ziyaret Pond Basin’s Streams. 1st International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756362)

3   DEMİR SANİYE,Demircan Mesut,OĞUZ İRFAN,Ciba Ömer Faruk,KOÇYİĞİT RASİM,Gürleyen Burhan (2019). Evaluation of Sinop Rainfall with CLIGEN Climate Model. 1st International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756326)

4   OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE,KOÇYİĞİT RASİM (2019). Comparison Of Some Physical and Chemical Properties of Tokat Akdoğan Basin Soils. 1st International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756265)

5   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN (2019). Sensitivity Analysis with WEPP Hillslope Model in Tokat Province. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756048)

6   Bozpolat Ahmet Turan,KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2019). Merada Farklı İklim ve pH Koşullarında Organik Karbon Miktarının Century Modellemesi İle Tahmin Edilmesi. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756109)

7   OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,DEMİR SANİYE (2019). Yapay Olarak Eğimlendirilmiş Bitki Örtüsüz Şev ile Orman Arazisinin Toprak Aşınıma Duyarlılığının Karşılaştırılması. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756130)

8   Demir Mustafa,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,DEMİR SANİYE (2019). Sivas Yöresinde Kireçli Toprak Koşullarında Zeolit Uygulamasının Buğday Verimine Etkisinin Araştırılması. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756148)

9   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN (2019). Estimation of Soil Losses with WEPP Model in Tokat Province. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756155)

10   KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN (2018). Estimation of Soil organic Carbon Content Using Century Model in an Arid Grassland of Sivas District. Internatiomal Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663755)

11   OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,KARAŞ ERTUĞRUL,DEMİR SANİYE (2018). Investigation of Desertification Risk in a Rural Watershed. International Agrıcultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663966)

12   KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN (2018). The Effect of Coniferous Forest Age on Some Soil Organic Carbon Fractions in a Semiarid Ecosystem. International Agrıcultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663888)

13   KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN (2018). Estimation of Soil organic Carbon Content Using Century Model in an Arid Grassland of Sivas District. Internatiomal Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4663769)

14   KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2017). Soil Organic Carbon Distribution in a Watersade. Internatıonal Conference on Agrıculture, Forest, Food Scıences and Technologıes (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4019120)

15   ERENTÜRK SEMA,HACIYAKUPOĞLU SEVİLAY,OĞUZ İRFAN (2017). VARIOUS ASPECTS OF USING CAESIUM-137 RADIONUCLIDE IN SOIL EROSION INVESTIGATIONS. Implication of Urbanization and Industrilization for Cultural Heritage and Biodiversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3917804)

16   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2017). METEOROGICAL DRY AND WET PERIOD INVESTIGATION OF POTENTİAL EROSİVE RAİNFALL İN TOKAT REGİON. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3874274)

17   KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2017). Soil Organic Carbon Distribution in a Water Shade. İnternational Conferance on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3872005)

18   KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,DEMİR SANİYE (2017). Soil organic carbon distribution in a watershed. ICAFOF (Özet Bildiri) (Yayın No:3988242)

19   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2017). TOKAT YÖRESİ EROSİV YAĞIŞLARININ METEOROLOJİK KURAKVE ISLAK DÖNEMLERDE POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3858724)

20   HACIYAKUPOĞLU SEVİLAY,ERENTÜRK SEMA,OĞUZ İRFAN (2017). USAGE OF Cs-137 AND EXCESS Pb-210 MEASUREMENTS IN SEDIMENTATION INVESTIGATIONS. Implication of Urbanization and Industrilization for Cultural Heritage and Biodiversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3917651)

21   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN (2017). Farklı Arazi Kullanımı Altında Meydana Gelen Toprak ve Yüzey Akış KayıplarınınWepp Hillslope Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi. 2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3854142)

22   HACIYAKUPOĞLU SEVİLAY,ERENTÜRK SEMA,OĞUZ İRFAN (2017). Usage of Cs-137 and Excess Pb-210 Measurement in Sedimentation Investigations. Implication of Urbanization and Industrelization for Cultural Heritage and Biodiversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3874087)

23   ERENTÜRK SEMA,HACIYAKUPOĞLU SEVİLAY,OĞUZ İRFAN (2017). Various Aspects of Using Caesium-137 Radionuclide in Soil Erosion Investigations. Implication of Urbanization and Industrelization for Cultural Heritage and Biodiversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3874053)

24   KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,TURAN BOZPOLAT AHMET (2017). Soil Organic Carbon Management in Agricultural Ecosystem and Methods and Techniques for Carbon Measurement. Implication of Urbanization and Industrelization for Cultural Heritage and Biodiversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3874000)

25   OĞUZ İRFAN,KARAŞ ERTUĞRUL,KOÇYİĞİT RASİM (2017). Soil Degredation Impact and Watershed Planning for Sustainability in a Rural Basin. Implication of Urbanization and Industrelization for Cultural Heritage and Biodiversity (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3873930)

26   OĞUZ İRFAN,KARAŞ ERTUĞRUL (2017). Determination of Land Use Planning and Soil Conservation Measures Based on Soil Erosion Classification in a Rural Basin By SLUP Model. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3872152)

27   OĞUZ İRFAN,KARAHAN GÜLAY,YARILAN MUSTAFA,ERŞAHİN SABİT (2017). Correlation Between Sorptivity and Infiltration Rate as Affected by Land Use.. International Congress of Agriculture and Environment, (Özet Bildiri) (Yayın No:3825507)

28   OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM (2016). The Effect of Sedimentation on Soil Organic Carbon Content in a Rural Basin. Implications Of Urbanization And Industrialization For Biodiversity Conservation (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3093627)

29   HACIYAKUPOĞLU SEVİLAY,OĞUZ İRFAN (2012). Determination of spatial 137Cs distribution in Uğrak watershed. BALWOIS 2012 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2083846)

30   KARAŞ ERTUĞRUL,DEMİRKIRAN OĞUZ,OĞUZ İRFAN,CEBEL HİCRETTİN (2012). Comparison of sediment delivery ratios in Güvenç Basin. 8th International Soil Science Congress on ‘Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management’ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2083752)

31   SUSAM TEKİN,OĞUZ İRFAN,YAPRAK SERVET (2012). Hydrological analysis of a small watershed with the purpose of erosion using geographical information system. Internatıonal Conference on “LAND CONSERVATION” – LANDCON 1209 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1627475)

32   KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,ER FATİH,YAPRAK SERVET,OĞUZ İRFAN (2010). Mapping strategies of site spesific phosphorus contaminations in the barley field using the GIS based interpolation methods. Proceedings of the Fourth Central Asia GIS Conference-GISCA’10 ‘Water:Life, Risk, Energy and Landuse’ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2083619)

33   OĞUZ İRFAN,Noyan Ömer Faruk (2010). Soil Properties and Soil Erodibility Changes Along a Slope. Proceedings of International Symposium on Desertification (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2020812)

34   OĞUZ İRFAN,SUSAM TEKİN,KARAŞ ERTUĞRUL (2007). The relationships between runoff and crop yield in Çelikli basin s farmland. International Congress River Basin Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2083492)

35   HACIYAKUPOĞLU SEVİLAY,ERTEK TOPÇU AHMET,OĞUZ İRFAN,ERGİNAL AHMET EVREN,AHMET HIZAL,GÖKBULAK FERHAT,SAYGIN HASAN (2004). Community Based Rehabilitation Case Studies Çelikli And Yoğuntaş Villages in Turkey. Community Based Rehabilitation of Degraded Lands of Central Balkan Mountains and Northern Turkey (Proceedings) International/Regional Workshop (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2083413)

36   HACIYAKUPOĞLU SEVİLAY,ERTEK TOPÇU AHMET,Walling Des,karahan gürsel,ERGİNAL AHMET EVREN,SAYGIN HASAN,OĞUZ İRFAN (2004). Measurements to Estimate Soil Erosion on a Cultivated Land in İstanbul. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EARTH SYSTEM SCIENCES(ISESS) 2004 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2083215)

37   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,Özer Erhan Determination of Erosion Sensivity to Soil in Tokat Region. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4555200)

38   DEMİR SANİYE,OĞUZ İRFAN,Sarıtaş Zekeriya Çelikli Havzasında Toprak Kayıplarının Wepp Hillslope Model Ile Tahmin Edilmesi. 4. International Agricultural Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4555178)

39   KARAŞ ERTUĞRUL,OĞUZ İRFAN Sustainable Land Use Planning Model. 5th EUROSOIL International Congress, (Özet Bildiri) (Yayın No:3195518)

40   OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM The effect of range management on organic carbon content in degraded soil. International Conference on Land Conservation-LANDCON 1209 (Özet Bildiri) (Yayın No:2083936)

41   KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN,NOYAN ÖMER FARUK Long term response of soil organic carbon to tillage and organic fertilizers in northern Turkey. International Conference on Land Conservation-LANDCON 1209 (Özet Bildiri) (Yayın No:2083899)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   AKAR ÖZLEM,OĞUZ İRFAN,GÜNAL HİKMET,ACİR NURULLAH (2015). Tokat Zile Akdoğan Havzası temel toprak özellikleri ve sınıflandırılması. 4.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. (Özet Bildiri) (Yayın No:1687886)

2   AKAR ÖZLEM,OĞUZ İRFAN,SELVİ BEDRETTİN (2013). Tokat Artova yöresi meralarında uygulanan bazı su hasadı yöntemlerinin mera kalitesi ve özelliklerine etkisi. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2105148)

3   YÜREKLİ KADRİ,OĞUZ İRFAN,AKAR ÖZLEM (2013). Artova Ekinli II Gölet Havzasında uzun yıllık yağış gidişlerinin kuraklık açısından irdelenmesi. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2105038)

4   KOÇYİĞİT RASİM,GÖKCAN EVREN,KARADAĞ YAŞAR,OĞUZ İRFAN (2013). Farklı dozlarda uygulanan biyogaz atığının toprakların bazı özellikleri üzerine etkisi. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2104969)

5   OĞUZ İRFAN,AKAR ÖZLEM,KOÇYİĞİT RASİM (2012). Tokat Artova Yöresi Meralarında Bazı Nem Muhafazası Yöntemlerinin Vejetasyon Toprak Özellikleri ve Nem Korunumuna Etkilerinin Araştırılması. Tarım Sempozyumu (Prof. Dr. Selahattin İPTAŞ Anısına) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2104823)

6   KARAŞ ERTUĞRUL,OĞUZ İRFAN,Türkseven Erhan,Keskin Sebahattin (2010). Sakarya-Porsuk-Sarısu Havzasında CORINE, LEAM ve USLE Metedolojilerinin KUllanılarak Erozyon Risk Haritalarının Hazırlanması. 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4026806)

7   OĞUZ İRFAN,YÜREKLİ KADRİ,ÖZTÜRK FAZLI (2010). Tokat ilinde yağış erozyon indeksinin R faktör frekans analizi. 1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2104729)

8   OĞUZ İRFAN,YÜREKLİ KADRİ,ÖZTÜRK FAZLI (2010). Tokat Uğrak Havzası günlük akımlarının modellenmesi. 1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2104668)

9   NOYAN ÖMER FARUK,OĞUZ İRFAN,DEMİR MUSTAFA,ÇELİK SEBAHATTİN,ALTINTAŞ ATİLLA (2010). Orta Karadeniz geçit kuşağı koşullarında azaltılmış ve geleneksel toprak işleme sistemlerinin buğday verimi üzerine etkilerinin araştırılması. 1. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2104595)

10   OĞUZ İRFAN,ERŞAHİN SABİT,KARAER FERGAN,TAŞYÜREK TAHSİN (2010). Meralarda bitkilendirme koruma ve gübreleme uygulamalarının toprak fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkileri. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2104477)

11   OĞUZ İRFAN,KARAŞ ERTUĞRUL,SUSAM TEKİN,NOYAN ÖMER FARUK (2009). Tokat Artova Çelikli Havzasında toprak bozulmasının belirlenerek sürdürülebilir bir tarım için havzanın planlanması. 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2104379)

12   OĞUZ İRFAN,ÖZTEKİN TEKİN (2009). Tokat Uğrak Havzasında uzun yıllık yağış ve akım verilerinin kuraklık açısından irdelenmesi. 3. Ulusal Kar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2104270)

13   ÖZTEKİN TEKİN,ÖZTEKİN SELMA,OĞUZ İRFAN (2008). Tokat Kazova koşullarında saatlik toprak sıcaklıklarının analizi üzerine bir çalışma. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2104168)

14   OĞUZ İRFAN,AYDIN ÖZLEM,ÇAĞATAY KENAN,ERŞAHİN SABİT (2008). Toprağa şlempe uygulamanın toprak özellikleri ve ürün verimi üzerine olan uzun yıllık etkilerinin araştırılması. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2104072)

15   NOYAN ÖMER FARUK,OĞUZ İRFAN,ERŞAHİN SABİT (2008). Farklı gübre kaynaklarının ürün verimi ve toprak özellikleri üzerine etkisi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2085036)

16   OĞUZ İRFAN,SUSAM TEKİN,KARAŞ ERTUĞRUL,ERŞAHİN SABİT,NOYAN ÖMER FARUK (2008). Çelikli Havzası tarım alanlarında makro ve mikro besin elementi kapsamlarının ve gübre ihtiyaçlarının CBS destekli olarak belirlenmesi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2084991)

17   OĞUZ İRFAN,KARAŞ ERTUĞRUL,SUSAM TEKİN (2006). Çelikli Havzası erozyon risk haritasının hazırlanması ve toprak erozyonunun buğday verimi üzerine etkilerinin araştırılması. 1. Uzaktan Algılama – CBS Çalıştay ve Paneli (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2084701)

18   KARAŞ ERTUĞRUL,OĞUZ İRFAN (2006). Sakarya Porsuk Sarısu Havzasında CORINE LEAM ve USLE metodolojilerinin kullanılarak erozyon risk haritalarının hazırlanması. 1. Uzaktan Algılama – CBS Çalıştay ve Paneli (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2084663)

19   OĞUZ İRFAN,TETİK ALPASLAN (2004). Tokat Yöresi Çiftçilerinin Gübreleme Konusundaki Eğilimleri. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım – Sanayi – Çevre (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2084437)

20   TETİK ALPASLAN,OĞUZ İRFAN (2004). Gübre Uygulamalarında Toprak Analizinin Önemi ve Tokat Yöresi Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Besin Elementi İhtiyaçları. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım – Sanayi – Çevre (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2084501)

21   OĞUZ İRFAN (1999). Sarıkaya İlçesi Yağışlarının Erozyon Oluşturma Gücü Bazı Özellikleri ve Yöre İçin R Faktörü İle Modifiye Fournier İndeksinin Karşılaştırılması. VII. Kültürteknik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2084384)

22   DURAK ALPER,OĞUZ İRFAN,KILIÇ KENAN,BALÇIN MEHMET (1997). Doğal Yağışın Bazı Karakteristikleri ile Toprak Kaybı ve Yüzey Akış Miktarları Arasındaki İlişkiler. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2084345)

23   OĞUZ İRFAN (1993). Tokat Koşullarında Üniversal Denklemin R K Kolluviyal Toprak P ve C Mera İçin Faktörlerinin Tespiti. 1. Ormancılık Şurası Tebliğler ve ön Çalışma Grubu Raporları (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2084265)

24   KARAŞ ERTUĞRUL,OĞUZ İRFAN Kırsal Havzalarda Sürdürülebilir Arazi Kullanım Planlaması Modelinin Güvenç Havzasında Uygulanması. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2106282)

25   KOÇYİĞİT RASİM,OĞUZ İRFAN Farklı Kullanım ve Yüksekliğe Bağlı Olarak Mineralize Karbon ve Azot İçeriğinde Değişim. 4. Ulusal Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:2107391)

26   AKAR ÖZLEM,OĞUZ İRFAN,TAŞYÜREK TAHSİN,KARAER FERGAN Şarkışla Yöresi Meralarında Islak ve Kuru Yılların Bazı Mera Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:2107218)

27   OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,KORKMAZ HAMİDE Ekinli Havzası Toprakları Organik ve İnorganik Karbon İçeriklerindeki Değişimin Araştırılması. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:2107061)

28   AKAR ÖZLEM,OĞUZ İRFAN,GÜNAL HİKMET,ACİR NURULLAH Tokat Zile Akdoğan Havzası Temel Toprak Özellikleri ve Sınıflandırılması. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2106962)

29   OĞUZ İRFAN,KOÇYİĞİT RASİM,DEMİR SANİYE Farklı Miktarlarda Hümik Madde Uygulamasının Farklı Tekstüre Sahip Toprakların Agregat Stabilitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. II. Ulusal Humik Madde Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2105248)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Land Degradation And Desertification A Global Crisis (2016)., OĞUZ İRFAN,KARAŞ ERTUĞRUL,ERŞAHİN SABİT,SUSAM TEKİN, Intech, Editör: Abiud Kaswamila, Sayfa Sayısı: 122, ISBN: 978-953-51-2706-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3094626)

2   Toprak Bozunması Ve Kontrolü Toprak Amenajmanı (2015)., GÜNAL HİKMET,ÖZGÖZ ENGİN,OĞUZ İRFAN,ÇELİK İSMAİL, Gazi Kitapevi Tic. Ltd. Şti., Editör: Sabit Erşahin Taşkın Öztaş Ayten Namlı Gülay Karahan, Sayfa Sayısı: 711, ISBN: 978-605-344-278-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2045615)

3   Toprak Ve Su Koruma Toprak Amenajmanı (2015)., ERŞAHİN SABİT,OĞUZ İRFAN,KARAHAN GÜLAY, Gazi Kitapevi Tic. Ltd. Şti, Editör: Sabit Erşahin Taşkın Öztaş Ayten Namlı Gülay Karahan, Sayfa Sayısı: 711, ISBN: 978-605-344-278-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2046153)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Tokat Kazova’da Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinde Sürdürülebilir ve Geleneksel Toprak Yönetimi Uygulamalarının Verim ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi (Proje No: TAGEM/TSKAD/14/A13/P04/01)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.10.2001-31.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Destekleyici Bitki Besleme Sisteminde Azaltılmış Azotlu Gübre Uygulamalarının Bitki Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.09.2011-04.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Tokat Artova Çelikli Gölet Havzasında Toprak Bozulmasının Yersel ve Zamansal Değişiminin İzlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 24.07.2012-01.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Tokat Ekinli Gölet Havzası Sediment Veriminin Tahmininde USLE RUSLE ve MUSLE Modellerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.11.2012-01.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Çelikli Havzasında Uygulanan Tarımsal Uygulamalara Bağlı Olarak Toprak Bozulmasının Yersel ve Zamansal Değişiminin Araştırılması", BAP, Danışman (Devam Ediyor) (ULUSAL)

6   "Tokat Ekinli Gölet Havzası Sediment Veriminin Tahmininde USLE RUSLE ve MUSLE Modellerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması", BAP, Danışman (Devam Ediyor) (ULUSAL)

7   "Sivas Ulaş Rüzgar Erozyon Sahasında Buğday ve Nadas Koşullarında Rüzgarla Hareket Eden Sediment Miktarı İle Sediment Yüksekliğinin Zamansal Değişiminin Araştırılması", BAP, Danışman (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1990-2010, Havza Yönetimi Bölüm Başkanı, Toprak ve Su Kaynakları Tokat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Toprak ve su kaynakları konusunda araştırma projeleri yürütmek

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:irfan.oguz@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1994-1998
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Dr)

Tez Adı:Çekerek Havzası Büyük Toprak Gruplarının Bazı Özellikleri İle Su Erozyonu İlişkileri Ve Havza Topraklarının Erozyon Duyarlılık Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans
1991-1993
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü Arazisinin Toprak Etüdü, Haritalanması Ve Sınıflandırılması
Lisans
1980-1986
Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Toprak BölümüAkademik Görevler

Profesör
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2014-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2010-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BAP Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.İsa KAYA, (2015)., "Amasya Ziyaret Göleti Havzası su kalitesi ve sediment konsantrasyonunun zamansal değişiminin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Hamide BIÇAK, (2015)., "Ekinli-II Gölet Havzası (Tokat) sediment veriminin tahmininde usle, rusle ve musle modellerinin etkinliğinin karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Bülent Orkun İNAÇ, (2015)., "Tokat Artova Çelikli Gölet Havzasında toprak bozulmasının yersel ve zamansal değişiminin izlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Saniye DEMİR, (2016)., "WEPP Hillslope modeli ile yüzey akış ve toprak kayıplarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Doktora
5.Murat ALTUNSU, (2019)., "Farklı eğimli ve kurak koşullarda bir arazi toplulaştırma sahasında çölleşme potansiyelinin araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Fatma Betül OKURER BUCAK, (2019)., "Mahmuthacılı deresi havzası yağışlarının erosiv potansiyellerinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Erhan ÖZER, (2019)., "Farklı toprak serilerinin yüzey akış ve toprak kayıplarının wepp hıllslope model ile tahmin edilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Sevcan USLU, (2019)., "Tokat-Almus yöresinde farklı arazi kullanım türlerinde yüzey akış ve toprak kayıplarının karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Halil Burak MACİT, (2019)., "Arazi kullanım türü değişiklilerinin bazı toprak fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisinin araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Kübra POLAT, (2020)., "Yarı kurak iklim koşullarında eğimin farklı bölümlerinin aşınıma duyarlılıklarının karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Mehmet YILMAZ, (2021)., "Tokat yöresindeki farklı yağış desenlerinin yüzey akış ve toprak kayıplarına etkisinin araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.İrfan Oğuz(GOOGLE SCHOLAR), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2019
2.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.05.2017 - 30.05.2021
3.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GBAD)(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI)), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınevi, 01.01.2019
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın Ofisi, 01.01.1985
5.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın Ofisi, 01.01.1985
6.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JAFAG)(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.01.2018
7.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın Ofisi, 29.12.2017 - 29.12.2017
8.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın Ofisi, 01.09.2017 - 29.12.2017
9.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın Ofisi, 01.05.2017 - 09.09.2017
10.Gaziosmanpaşa Ziraat Fakültesi Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Ziraat Fakültesi Yayın Ofisi, 01.01.2017 - 02.05.2017
11.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, EBSCO, DOAJ), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Matbaası, 01.09.2016 - 03.09.2016
12.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(EBSCO, AGRICOLA, DOAJ), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 01.09.2016 - 31.12.2016
13.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, EBSCO, DOAJ), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 01.05.2016 - 31.08.2016
14.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, EBSCO, DOAJ), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 01.01.2016 - 30.04.2016
15.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(ACADEMIC JOURNALS DATABASE, AGRICOLA, ARASTIRMAX, CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ, DRJI, EBSCO, EFITA, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS, JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN ACCESS LIBRARY, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, ROAD, SIS, SCIENCE CENTRAL, THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, UNIVERSAL IMPACT FACTOR, WORLDCAT), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 01.01.2015 - 20.03.2015
16.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(ACADEMIC JOURNALS DATABASE, AGRICOLA, ARASTIRMAX, CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ, DRJI, EBSCO, EFITA, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS, JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN ACCESS LIBRARY, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, ROAD, SIS, SCIENCE CENTRAL, THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, UNIVERSAL IMPACT FACTOR, WORLDCAT), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 20.04.2015 - 22.04.2015
17.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(ACADEMIC JOURNALS DATABASE, AGRICOLA, ARASTIRMAX, CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ, DRJI, EBSCO, EFITA, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS, JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN ACCESS LIBRARY, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, ROAD, SIS, SCIENCE CENTRAL, THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, UNIVERSAL IMPACT FACTOR, WORLDCAT), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ofisi, 01.07.2015 - 18.01.2016
Üniversite Dışı Deneyim

1990-2010Havza Yönetimi Bölüm BaşkanıToprak ve Su Kaynakları Tokat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Toprak ve su kaynakları konusunda araştırma projeleri yürütmek