GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUHAMMET OKUDANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Muhammet OKUDAN

İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

muhammet.okudan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2006- 2013)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi Ve Sanatları (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (2001- 2005)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi Ve Sanatlar (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1995- 2001)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Vakfiyelere Göre Osmanlı Döneminde Samsun’Da Vakıflar ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "2032/218 Numaralı Trabzon Şer'iyye Sicili (H.1296-1297/M.1879-1880) Transkripsiyon Ve Değerlendirmesi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü(2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, (2015- 2015)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

OKUDAN MUHAMMET, (2014). "Xıx Yüzyılda Mardin De Aile Yapısı Ve Kadının Toplumsal Statüsü", Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 490027)

OKUDAN MUHAMMET, (2012). "Osmanlı Nın Son Yüzyılında Samsun Da Vakıf Kuran Kadınlar", Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 489993)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003-2007, İMAM-HATİP, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, (Kamu)

2007-2011, MEMUR, ADLİ TIP KURUM BAŞKANLIĞI, (Kamu)

2011-2014, ÖĞRETMEN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:muhammet.okudan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2013
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi Ve Sanatları (Dr)

Tez Adı:Vakfiyelere Göre Osmanlı Döneminde Samsun’Da Vakıflar
Yüksek Lisans
2001-2005
Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi Ve Sanatlar (Yl) (Tezli)

Tez Adı:2032/218 Numaralı Trabzon Şer'iyye Sicili (H.1296-1297/M.1879-1880) Transkripsiyon Ve Değerlendirmesi
Lisans
1995-2001
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2015-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.OKUDAN MUHAMMET (2014). XIX Yüzyılda Mardin de Aile Yapısı ve Kadının Toplumsal Statüsü. Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 490027)
2.OKUDAN MUHAMMET (2012). Osmanlı nın Son Yüzyılında Samsun da Vakıf Kuran Kadınlar. Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 489993)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2014ÖĞRETMENMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , (Kamu)
2007-2011MEMURADLİ TIP KURUM BAŞKANLIĞI, (Kamu)
2003-2007İMAM-HATİPDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, (Kamu)