GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SELÇUK ÇETİNž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Selçuk ÇETİN

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

selcuk.cetin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Adli Tıp Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Uludağ Üniversitesi (2009- 2013)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2015- )

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Adli Biyoloji (Dr)

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2002- 2008)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Erken Dönem Kırık İyileşme Bulgularının Postmortem İntervalde Mikroskobik Olarak Tespit Edilebilirliği Ve Vitalite Açısından Değerlendirilmesi", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013

DOKTORA, "", Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Adli Tıp

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Adli Tıp Anabilim Dalı/ (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Kimliklendirme, Lisans, (2021-2022)

İnsan Hakları Ve İhlalleri, Lisans, (2021-2022)

Adli Toksikoloji Ve Madde Bağımlılığı, Lisans, (2021-2022)

Olay Yeri İncelemesi, Lisans, (2021-2022)

Çocukta Adli Psikiyatri, Lisans, (2021-2022)

Adli Psikiyatri, Lisans, (2021-2022)

Aile İçi Şiddet - Kadına Yönelik Şiddet, Lisans, (2021-2022)

Cinsel Saldırı Suçları, Lisans, (2021-2022)

Asfiksiler, Lisans, (2021-2022)

Adli Tıbbi Raporlar, Lisans, (2021-2022)

Bilirkişilik - Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Lisans, (2021-2022)

Tıbbi Etik Ve Aydınlatılmış Onam, Lisans, (2021-2022)

Adli Bilimlere Giriş, Lisans, (2021-2022)

Adli Tıp Tarihçesi Ve Ülkemizde Yapılanması, Lisans, (2021-2022)

Çocuk İhmali Ve İstismarı, Lisans, (2021-2022)

Adli Vaka Tanımı, Lisans, (2021-2022)

Ölüm, Ölü Muayenesi Ve Otopsi, Lisans, (2021-2022)

Yaralar, Lisans, (2021-2022)

Tck'da Hekimleri İlgilendiren Yasalar, Lisans, (2021-2022)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Sertaç DALGIÇ, "İnsan Diş Dokusundaki Elementlerin Postmortem İnterval Belirlenmesi Açısından Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Ana Bilim Dalı, 2021

Tıpta Uzmanlık, Gökhan KARABULUT, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Adli Tıp Eğitimi Ve Birinci Basamakta Adli Tabip Sorumluluğu Hakkındaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Ana Bilim Dalı, 2018

Tıpta Uzmanlık, Mustafa ŞEN, "Otopside Biyogüvenlik: Hepatit B, Hepatit C Ve Hıv Bulaş Riski Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Ana Bilim Dalı, 2017

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ERDİM İBRAHİM, GÜRBÜZ VEYSEL, SAPMAZ EMRAH, ÇETİN SELÇUK, GEVREK FİKRET, (2021). "Microanatomic Analyses Of Extratemporal Facial Nerve And İts Branches, Hypoglossal Nerve, Sural Nerve, And Great Auricular Nerve", Brazilian Journal Of Otorhinolaryngology, (21), 1-8., Doi: 10.1016/j.bjorl.2021.06.006 (Yayın No: 7565450) [SCI-Expanded]

2   EREN MEHMET BURTAÇ, BİLGİÇ ERKAL, ÇETİN SELÇUK, DERESOY FAİK ALEV, ÖZTÜRK TAHİR, BALTA ORHAN, (2021). "Sixteen Fractures İn A Seven-Monthold Child Caused By Nonaccidental Trauma", Case Reports İn Orthopedic Research, (4), 185-191., Doi: 10.1159/000517768 (Yayın No: 7565439)

3   AKBULUT NİHAT, ÇETİN SELÇUK, BİLECENOĞLU BURAK, ALTAN AHMET, OCAK MERT, ŞEN ESENGÜL, ATAKAN CEMAL, ORHAN KAAN, (2021). "Evaluation Of The Detectability Of Early Mandible Fracture Healing Findings İn Terms Of Vitality Aspect By Using Micro-Ct Technology İn Postmortem İnterval", Legal Medicine, 521-13., Doi: 10.1016/j.legalmed.2021.101914 (Yayın No: 7565430) [SCI-Expanded]

4   ALTAN AHMET, ÇETİN SELÇUK, ALTAN HALENUR, AKBULUT NİHAT, (2020). "The Relationship Between Dentistry And Forensic Medicine", Annals Of Medical Research, 27(3), 879-882., Doi: 10.5455/annalsmedres.2019.12.837 (Yayın No: 7565363)

5   ÇETİN SELÇUK, DURAK DİLEK, YALÇINKAYA ÜLVİYE, AKÇAY ELİF, EREN FİLİZ, EREN BÜLENT, DURAK VAHİDE ASLIHAN, (2019). "Detectability Of Microscopic Findings Of Fracture Healing İn The Early Stages Of The Healing Process At Various Postmortem İntervals And Evaluation Of Wound Vitality", Medicine Science, 8(4), 807-813., Doi: 10.5455/medscience.2019.08.9091 (Yayın No: 7565462)

6   AKBULUT NİHAT, ÇETİN SELÇUK, BİLECENOĞLU BURAK, ALTAN AHMET, AKBULUT SİBEL, OCAK MERT, ORHAN KAAN, (2019). "The Micro-Ct Evaluation Of Enamel-Cement Thickness, Abrasion, And Mineral Density İn Teeth İn The Postmortem İnterval (Pmı): New Parameters For The Determination Of Pmı", International Journal Of Legal Medicine, 134(2), 645-653., Doi: 10.1007/s00414-019-02104-2 (Yayın No: 7565415)

7   GÖK ERTUĞRUL, ÇETİN SELÇUK, BADUROĞLU EROL, FEDAKAR RECEP, AKAN OKAN, SAKA NAİLE ESRA, (2015). "Two Accidental Hanging Cases Of Children", Journal Of The Pakistan Medical Association, 65(7), 790-792. (Yayın No: 7565988) [SCI-Expanded]

8   TÜRKMEN İNANIR NURSEL, EREN FİLİZ, AKGÖZ SEMRA, EREN BÜLENT, ÇETİN SELÇUK, GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, ÇOMUNOĞLU NİL, (2015). "The İmportance Of Hemosiderin Deposition İn The İnfant Brain: An Autopsy Study", Hippokratia, 19(2), 164-171. (Yayın No: 7565923) [SCI-Expanded]

9   EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2015). "An Unusual Case Of Penetrating İntracranial İnjury Due To Scissors", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517777)

10   TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK,EREN FİLİZ,EREN BÜLENT, (2015). "The Significance Of Subendocardial Hemorrhages Detected İn Forensic Autopsies", Zdravniski Vestnik - Slovenian Medical Journal, (Yayın No: 1526815) [SCI-Expanded]

11   DURAK DİLEK,EREN FİLİZ,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2014). "Spontaneous Rupture Of A Renal Cell Carsinoma Associated With Fatal Bleeding", Maedıca-A Journal Of Clinical Medicine, (Yayın No: 1517791)

12   TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,EREN FİLİZ,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2014). "Anatomical Variation Of Hyoid Bone A Case Report", Maedıca-A Journal Of Clinical Medicine, (Yayın No: 1517792)

13   FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK, (2014). "Death Due To Perforation Of Solitary Rectal Ulcer Case Report", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517797)

14   GÜRSES MURAT SERDAR,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2014). "Death Due To Combined Intake Of Ethanol And Toluene A Case Report", Maedıca-A Journal Of Clinical Medicine, (Yayın No: 1517801)

15   GÜRSES MURAT SERDAR,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK, (2014). "Medicolegal Aspects Of Atypical Firearm İnjuries A Case Report", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517794)

16   ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2013). "An Unusual Case Of Firearm İnjury Bullet Lodged İn The Tongue", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517772)

17   AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2013). "Death Due To Arrythmogenic Right Ventricular Dysplasia A Case Report", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517789)

18   TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2013). "Scuba Diver Deaths Due To Air Embolism Two Case Reports", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517784)

19   Eren Bülent,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKGÖZ SEMRA,ÇETİN SELÇUK,EREN FİLİZ,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2013). "Unusual Autopsy Finding Simon S Bleeding", Zdravniski Vestnik - Slovenian Medical Journal, 82(9), 545-551. (Yayın No: 1517763) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   AYDIN SARE, BATMAZ SEDAT, AKPINAR ASLAN ESMA, ÇELİKBAŞ ZEKİYE, ÇETİN SELÇUK, (2021). "Adli Psikiyatri Raporlarının Değerlendirilmesinde Multidisipliner Yaklaşım", Adli Tıp Bülteni, 26(2), 101-111., Doi: 10.17986/blm.1416 (Yayın No: 7565454)

2   GÜRSES MURAT SERDAR,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,CANTÜRK NERGİS,ÇETİN SELÇUK, (2014). "İkili Ölüm Cinayet İntihar Olgusu", Adli Tıp Bülteni, (Yayın No: 1517848)

3   GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,ALİUSTAOĞLU FATMA SÜHAYLA, (2013). "Bursa Da Otopsisi Yapılan Feth İ Kabir Olgularının Değerlendirilmesi", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(1), 55-60. (Yayın No: 1517837)

4   FEDAKAR RECEP,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,SAKA NAİLE ESRA,ASLANHAN NACİYE, (2012). "Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut Olgu Sunumu", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1517810)

5   BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,DURAK DİLEK,ERCAN İLKER,ÇETİN SELÇUK, (2011). "Bursa Da 3 Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Ekstremite Ateşli Silah Yaralanma Olgularının Değerlendirilmesi", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1517820)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   SELVİ ALAKBAROV EDİBE RUMEYSA, GÜLDEREN ABUZER, KALKANLI İLKAY, ÇETİN SELÇUK (2021). Tam İdrar Tetkikinden İstismara: Olgu Sunumu. UTAK 2021, III. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Şiddet ve Medya, 8-12 Eylül 2021, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:7565499)

2   ÇENGEL ONUR MUSTAFA, DALGIÇ SERTAÇ, SELVİ ALAKBAROV EDİBE RUMEYSA, ÇETİN SELÇUK (2021). Covid-19 Pandemisinin Psikososyal Etkileri Üzerine Bir Olgu Sunumu. UTAK 2021, III. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Şiddet ve Medya, 8-12 Eylül 2021, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:7565500)

3   ÇETİN SELÇUK,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2017). Cinsel İstismar Vakalarının Acil Servis Başvuru Oranları Ve Önemi. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677584)

4   ATASEVEN TUĞBA, ŞİŞMAN GİZEM, GÜLDEREN ABUZER, ÇETİN SELÇUK Evaluation of Sociodemographic Characteristics of Patients Evaluation of Suspension of Execution of a Penalty. UTAK 2021, III. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Şiddet ve Medya, 8-12 Eylül 2021, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:7565523)

5   DALGIÇ SERTAÇ, ÇETİN SELÇUK Maluliyet Tespit İşlemleri İçin Başvuran Hastaların Omurga Arızaları Açısından Değerlendirilmesi. UTAK 2021, III. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Şiddet ve Medya, 8-12 Eylül 2021, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:7565522)

6   KALKANLI İLKAY, KARAKUŞ H. DENİZ, ÇAKIR HALİME, ÇETİN SELÇUK Examination of the Conceptions of Wounds in El Kanun Fit-Tip with Contemporary Forensic Medicine Information. UTAK 2021, III. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Şiddet ve Medya, 8-12 Eylül 2021, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:7565521)

7   ÇAKIR HALİME, GEDİKBAŞ ŞULE SİNEM, ÇETİN SELÇUK Determination of Exposure of Intern Doctors to Harrassment/Sexual Attack on Social Media. UTAK 2021, III. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Şiddet ve Medya, 8-12 Eylül 2021, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:7565520)

8   ŞİŞMAN GİZEM, ATASEVEN TUĞBA, DALGIÇ SERTAÇ, ÇETİN SELÇUK Evaluation of Cases Requesting Guardian Examination Due to Mental Disease nad Old Age. UTAK 2021, III. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Şiddet ve Medya, 8-12 Eylül 2021, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:7565519)

9   GÜLDEREN ABUZER, ÇETİN SELÇUK Evaluation of the Detectability of Macro and Micro Elements in the Postmortem Process and Their Usage in the Discrimination of Antemortem-Postmortem Fractures in Bone Fracture Ends. UTAK 2021, III. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Şiddet ve Medya, 8-12 Eylül 2021, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:7565518)

10   DALGIÇ SERTAÇ, ÇETİN SELÇUK Yüz Bölgesinde Kalıcı İz Niteliğindeki Yaranın Maluliyet-Özürlülük-Engellilik Cetvellerinde Karşılığı Neden Yok?. 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Kasım 2020, Çevirimiçi (Özet Bildiri) (Yayın No:7565517)

11   ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, EREN BÜLENT, ÇETİN SELÇUK, AKÇAY ELİF İnsan Diş Pulpasında Görülen Postmortem Histolojik Değişikliklerin Postmortem İntervalin Tespiti Açısından Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Kasım 2020, Çevirimiçi (Özet Bildiri) (Yayın No:7565516)

12   ERDİM İBRAHİM, GÜRBÜZ VEYSEL, SAPMAZ EMRAH, ÇETİN SELÇUK, GEVREK FİKRET Microanatomical Examination Of The Facial Nerve Extracranial Main Segment, Nervus Auricularis Magnus And Nervus Suralis. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, 20-23 JULY 2020, CAPPADOCIA, TURKEY (Özet Bildiri) (Yayın No:7565515)

13   ATASEVEN TUĞBA, KALKANLI İLKAY, GÜLDEREN ABUZER, ÇETİN SELÇUK Investigation of Sociodemographic Characteristics of Children Applying For Repeat Offenses. 2. ULUSLARARASI 18. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 14-17 EKİM 2021, ONLINE (Özet Bildiri) (Yayın No:7565513)

14   KALKANLI İLKAY, ATASEVEN TUĞBA, GÜLDEREN ABUZER, ÇETİN SELÇUK Investigation of the Sociodemographic Features of Patients Which Was Made Due to Occupational Accident, According to the Injury Severity Score. 2. ULUSLARARASI 18. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 14-17 EKİM 2021, ONLINE (Özet Bildiri) (Yayın No:7565512)

15   DALGIÇ SERTAÇ, ÇENGEL ONUR MUSTAFA, ÇETİN SELÇUK Great Lack of General Forensic Reports: Depth in Wound Definition. 2. ULUSLARARASI 18. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 14-17 EKİM 2021, ONLINE (Özet Bildiri) (Yayın No:7565508)

16   ÇETİN SELÇUK Scene investigation and axamination of death in the 16th-18th century Kadi (Judge) Records of Konya. ITAC 2018 2nd International Congress, 1-4 September 2018, İstanbul, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:7565507)

17   ÇETİN SELÇUK, AKÇAY ELİF, AKBULUT NİHAT, GÖRMEZ MÜMİNE Evaluation of postmortem histological changes in dental pulp in terms of postmortem interval: an experimental study. ITAC 2018 2nd International Congress, 1-4 September 2018, İstanbul, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:7565506)

18   DALGIÇ SERTAÇ, ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, GÜLDEREN ABUZER, GEDİKBAŞ ŞULE SİNEM, KARAKUŞ H. DENİZ, ÇETİN SELÇUK, EREN BÜLENT Huntington Hastalığında Velayet Sorunu: Bir Olgu Sunumu. 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Kasım 2020, Çevirimiçi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7565503)

19   ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, GÜLDEREN ABUZER, DALGIÇ SERTAÇ, KARAKUŞ H. DENİZ, GEDİKBAŞ ŞULE SİNEM, ÇETİN SELÇUK, EREN BÜLENT Boşluğa Yumruk Atma Sonrası Gelişen Glenoid Kırığı: Olgu Sunumu. 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Kasım 2020, Çevirimiçi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7565502)

20   GÜLDEREN ABUZER, DALGIÇ SERTAÇ, ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, KARAKUŞ H. DENİZ, GEDİKBAŞ ŞULE SİNEM, ÇETİN SELÇUK, EREN BÜLENT Künt Batın Travması Sonrası Gelişen Splenik Rüptür ve Sarkoidoz İlişkisinin İncelenmesi: Olgu Sunumu. 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Kasım 2020, Çevirimiçi (Özet Bildiri) (Yayın No:7565501)

21   ÇETİN SELÇUK, GÜLDEREN ABUZER, ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, DALGIÇ SERTAÇ, GÜRBÜZ VEYSEL, GÜL HÜMEYRA, ŞİMŞEK AHMET, ÖZTEKİN PINAR, AKAN ESRA Hemorrhage In The Neck Muscles: A Case of Drowning in the Water. ITAC 2018 2nd International Congress, 1-4 September 2018, İstanbul, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:7565492)

22   ÇETİN SELÇUK, DALGIÇ SERTAÇ, GÜLDEREN ABUZER, ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, ŞAHİN MÜJGAN, BİLMEZ YEŞİM, KÜÇÜK BURAK, KARABULUT GÖKHAN Death Due To Air Rifle Pellets: Case Report. ITAC 2018 2nd International Congress, 1-4 September 2018, İstanbul, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:7565491)

23   ÇETİN SELÇUK, ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, DALGIÇ SERTAÇ, GÜLDEREN ABUZER, EREN BÜLENT, IŞIK DEMET, KİPER FİLİZ, ÖZERTEN MEHMET Carbonmonoxide Intoxication Due to Smoking Nargile (the Hookah): Case Report. ITAC 2018 2nd International Congress, 1-4 September 2018, İstanbul, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:7565488)

24   ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, DALGIÇ SERTAÇ, GÜLDEREN ABUZER, DİN HASAN, ÖNEN REYHAN, KOCAMAN EMRE ÖZGÜR, YILDIRIM ASLI, AKAN ESRA, ÇETİN SELÇUK Identification in Skeletal Remains: Case Report. ITAC 2018 2nd International Congress, 1-4 September 2018, İstanbul, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:7565481)

25   GÜLDEREN ABUZER, ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, DALGIÇ SERTAÇ, KARABULUT GÖKHAN, EMRAL ASLIHAN, ALTUN SEDANUR, EREN BÜŞRA, ÇETİN SELÇUK Isolated Vertebral Artery Dissection Resulting From Blast Effect Due to Firearm Bullet: Case Report. ITAC 2018 2nd International Congress, 1-4 September 2018, İstanbul, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:7565482)

26   ÇETİN SELÇUK, DALGIÇ SERTAÇ, GÜLDEREN ABUZER, ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, DİN HASAN, ERDEM JİYAN, CAN SALİHA, MENDESAGU ŞEYMA Death Due to Loeys-Dietz Syndrome: Case Report. ITAC 2018 2nd International Congress, 1-4 September 2018, İstanbul, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:7565483)

27   ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP Adli Otopsilerde Biyolojik Materyallerin Bilimsel Araştırmalar İçin Kullanılması Türkiye de ki Yasal Mevzuat ve Etik Boyut. 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517861)

28   GÜRSES MURAT SERDAR,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK Medicolegal aspects of atypical firearm injuries a case report. Osteosynthese International 2013, Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society, İzmir, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517959)

29   DURAK DİLEK,URAL MUSTAFA NUMAN,FEDAKAR RECEP,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK Medicolegal evaluation of elderly trauma patients. Osteosynthese International 2013, Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society, İzmir, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517955)

30   EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ An unusual case of penetrating intracranial injury due to scissors. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517951)

31   TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ Scuba diver deaths due to air embolism two case reports. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517945)

32   AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ Death due to arrythmogenic right ventricular dysplasia a case report. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517948)

33   ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ An unusual case of firearm injury bullet lodged in the tongue. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517950)

34   KAFA İLKER MUSTAFA,ÇETİN SELÇUK,DURAK DİLEK,COŞKUN İHSANİYE Evaluation of anatomical features of the coronary sinus. Joint Meeting of Anatomical Societies, Bursa, Turkey (Poster) (Yayın No:1517942)

35   ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,AKAN OKAN,ŞAHİN EVREN,FEDAKAR RECEP Suicide by multiple self stabbing a case report. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517940)

36   ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,AKAN OKAN,FEDAKAR RECEP Cyanide intoxication a case report. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517886)

37   BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,ASLANHAN NACİYE,ŞAHİN EVREN,FEDAKAR RECEP Sudden death cause of tubal pregnancy rupture a case report. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517929)

38   GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,SAKA NAİLE ESRA,ASLANHAN NACİYE,FEDAKAR RECEP A fatal case of percutaneous methanol toxicity. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517935)

39   GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP Revealing the origin of wounds requires a careful examination. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517939)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   GÜLDEREN ABUZER, KULU MÜBERRA, ÖZSOY FİLİZ, ÇETİN SELÇUK Tokat İlinde Suça Sürüklenmiş Çocukların Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması. II. TÜRK ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 11-14 NİSAN 2019, KAŞ, ANTALYA (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7565505)

2   DALGIÇ SERTAÇ, GÜLDEREN ABUZER, ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, ÇETİN SELÇUK, EREN BÜLENT Alev Yanığına Bağlı Ölüm Olgusunda Alınan Vajinal Sürüntü Örneğinde PSA Pozitifliği: Olgu Sunumu. II. TÜRK ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 11-14 NİSAN 2019, KAŞ, ANTALYA (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7565504)

3   DALGIÇ SERTAÇ, ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, GÜLDEREN ABUZER, ÇETİN SELÇUK, EREN BÜLENT Geç Gelişen Posttravmatik Epilepside (PTE) Maluliyet Değerlendirmesi: Olgu Sunumu. II. MALULİYET BİLİRKİŞİLİĞİ KONGRESİ, TRAFİK KAZASINA BAĞLI YARALANMALARDA MALULİYET VE BEDENSEL ZARARLARIN TAZMİNİ, 5-6 KASIM 2019, ANKARA (Özet Bildiri) (Yayın No:7565497)

4   ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, DALGIÇ SERTAÇ, GÜLDEREN ABUZER, ÇETİN SELÇUK, EREN BÜLENT Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Olan Şahısta Trafik Kazası Sonrası Maluliyet Değerlendirmesi: Olgu Sunumu. II. MALULİYET BİLİRKİŞİLİĞİ KONGRESİ, TRAFİK KAZASINA BAĞLI YARALANMALARDA MALULİYET VE BEDENSEL ZARARLARIN TAZMİNİ, 5-6 KASIM 2019, ANKARA (Özet Bildiri) (Yayın No:7565496)

5   ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, ÇETİN SELÇUK, GÜRBÜZ VEYSEL, GÜLDEREN ABUZER, ÖZİL EMRE, DALGIÇ SERTAÇ Tokat İlinde 2014-2018 Yılları Arasında Meydana Gelen Cinayet Olgularının Değerlendirilmesi. 15. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 2018, Beldibi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:7565494)

6   GÜLDEREN ABUZER, ÇETİN SELÇUK, ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, ÖZİL EMRE, DALGIÇ SERTAÇ, KARABULUT GÖKHAN Çoklu Ensest Vakası: Olgu Sunumu. 15. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 2018, Beldibi, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:7565493)

7   ÇETİN SELÇUK Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi Mevcut Durumun Analizi. I. Adli Tıp Asistan Kongresi, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1518076)

8   GÜRSES MURAT SERDAR,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,CANTÜRK NERGİS,ÇETİN SELÇUK İkili ölüm cinayet intihar olgusu. Uluslararası katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518074)

9   ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,GÜRSES MURAT SERDAR Batın içerisinde kırılan ancak organ yaralanması meydana getirmeyen kesici delici alet yaralanması olgu sunumu. Uluslararası katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518071)

10   DİN HASAN,ÇETİN SELÇUK Diri gömülmeye bağlı ölüm olgu sunumu. Uluslararası katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518067)

11   FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK Soliter rektal ülser perforasyonuna bağlı ölüm olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518065)

12   TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ Hyoid kemikte anatomik varyasyon olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518061)

13   EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,DOKGÖZ HALİS,EREN FİLİZ Diogenes sendromuna medikolegal yaklaşım olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518058)

14   GÜRSES MURAT SERDAR,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ Kombine etanol ve toluen kullanımına bağlı ölüm olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518056)

15   DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,EREN FİLİZ,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ Spontan renal hücreli karsinoma rüptürüne bağlı ölüm. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518054)

16   EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,AKAN OKAN,EREN FİLİZ,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ İkili ölüm olgusu Philemon ve Baucis ölümü. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518051)

17   ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,DOKGÖZ HALİS,EREN FİLİZ Fatal hipotermi olgusunda wischnewsky lekeleri. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518047)

18   GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP Bursa da otopsisi yapılan feth i kabir olgularının değerlendirilmesi. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518044)

19   ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN Bir ası olgusunda ölüm. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518042)

20   BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,KARA ERDOĞAN Çok sayıda kesici delici alet yarası bulunan 2 intihar olgusu. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518039)

21   FEDAKAR RECEP,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,SAKA NAİLE ESRA,ASLANHAN NACİYE Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut Olgu Sunumu. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518020)

22   ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP Bursa da otopsisi yapılan yanma ile ilişkili ölümler. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518016)

23   GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP Bursa da otopsisi yapılan yaşlı intiharlarının değerlendirilmesi. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518012)

24   BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN Toluen inhalasyonuna bağlı ölüm olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518011)

25   ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN Kanda fatal düzeyde metanol tespit edilen ası olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya,Türkiye (Poster) (Yayın No:1518008)

26   BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,SAKA NAİLE ESRA,ŞAHİN EVREN Konjenital diyafragma hernisi 2 olgu sunumu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517995)

27   GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,SAKA NAİLE ESRA Kazaya bağlı iki ası olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517991)

28   GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN İntihar orijinli iki karbonmonoksit zehirlenmesi olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517986)

29   BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,ERCAN İLKER,DURAK DİLEK,ÇETİN SELÇUK Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmaları. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517981)

30   BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,FEDAKAR RECEP 2003 2008 yılları arasında Bursa da otopsisi yapılan intihar orijinli kadın ölümleri. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517965)

31   ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,FEDAKAR RECEP 2003 2008 yılları arasında Bursa da otopsisi yapılan yaşlı ölümleri. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir,Türkiye (Poster) (Yayın No:1517975)

32   GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP 2003 2008 yılları arasında Bursa da otopsisi yapılan perinatal ve neonatal ölümler. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517972)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Adli Bilimlerde Adli Tıp Ve Adli Genetik Uygulamaları (2021)., ÇETİN SELÇUK, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör: Celbiş Osman, Yükseloğlu Emel Hülya, Sayfa Sayısı: 388, ISBN: 978-625-7679-38-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7565467)

2   Turaz Akademi 2018 (2018)., GÖRMEZ MÜMİNE, ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ TUBA, AKÇAY ELİF, ÇETİN SELÇUK, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör: Celbiş Osman, Sayfa Sayısı: 393, ISBN: 978-605-258-233-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7565469)

3   Adli Bilimlerde Örnek Alınması Ve Delil (2018)., ÇETİN SELÇUK, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör: Celbiş Osman, Sayfa Sayısı: 268, ISBN: 978-605-258-251-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7565465)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Erken Dönem Kırık İyileşme Bulgularının Postmortem İntervalde Mikroskobik Olarak Tespit Edilebilirliği ve Vitalite Açısından Değerlendirilmesi ", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:selcuk.cetin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2009-2013
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Erken Dönem Kırık İyileşme Bulgularının Postmortem İntervalde Mikroskobik Olarak Tespit Edilebilirliği Ve Vitalite Açısından Değerlendirilmesi
Doktora
2015-
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Adli Biyoloji (Dr)

Tez Adı:
Lisans
2002-2008
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ADLİ TIP ANABİLİM DALI/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2021-2022)KİMLİKLENDİRMETürkçe2
(2021-2022)İNSAN HAKLARI VE İHLALLERİTürkçe2
(2021-2022)ADLİ TOKSİKOLOJİ VE MADDE BAĞIMLILIĞITürkçe2
(2021-2022)OLAY YERİ İNCELEMESİTürkçe2
(2021-2022)ÇOCUKTA ADLİ PSİKİYATRİTürkçe2
(2021-2022)ADLİ PSİKİYATRİTürkçe2
(2021-2022)AİLE İÇİ ŞİDDET - KADINA YÖNELİK ŞİDDETTürkçe2
(2021-2022)CİNSEL SALDIRI SUÇLARITürkçe2
(2021-2022)ASFİKSİLERTürkçe4
(2021-2022)ADLİ TIBBİ RAPORLARTürkçe2
(2021-2022)BİLİRKİŞİLİK - HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUTürkçe2
(2021-2022)TIBBİ ETİK VE AYDINLATILMIŞ ONAMTürkçe2
(2021-2022)ADLİ BİLİMLERE GİRİŞTürkçe1
(2021-2022)ADLİ TIP TARİHÇESİ VE ÜLKEMİZDE YAPILANMASITürkçe1
(2021-2022)ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARITürkçe2
(2021-2022)ADLİ VAKA TANIMITürkçe2
(2021-2022)ÖLÜM, ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİTürkçe4
(2021-2022)YARALARTürkçe4
(2021-2022)TCK'DA HEKİMLERİ İLGİLENDİREN YASALARTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mustafa ŞEN, (2017)., "Otopside biyogüvenlik: Hepatit B, hepatit C ve HIV bulaş riski analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Gökhan KARABULUT, (2018)., "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin adli tıp eğitimi ve birinci basamakta adli tabip sorumluluğu hakkındaki farkındalıklarının değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Sertaç DALGIÇ, (2021)., "İnsan diş dokusundaki elementlerin postmortem interval belirlenmesi açısından kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık