GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SELÇUK ÇETİNž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Selçuk ÇETİN

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

selcuk.cetin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Adli Tıp Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Uludağ Üniversitesi (2009- 2013)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Erken Dönem Kırık İyileşme Bulgularının Postmortem İntervalde Mikroskobik Olarak Tespit Edilebilirliği Ve Vitalite Açısından Değerlendirilmesi", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Adli Tıp Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Gökhan KARABULUT, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Adli Tıp Eğitimi Ve Birinci Basamakta Adli Tabip Sorumluluğu Hakkındaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı, 2018

Tıpta Uzmanlık, Mustafa ŞEN, "Otopside Biyogüvenlik: Hepatit B, Hepatit C Ve Hıv Bulaş Riski Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2015). "An Unusual Case Of Penetrating İntracranial İnjury Due To Scissors", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517777)

TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK,EREN FİLİZ,EREN BÜLENT, (2015). "The Significance Of Subendocardial Hemorrhages Detected İn Forensic Autopsies", Zdravniski Vestnik - Slovenian Medical Journal, (Yayın No: 1526815) [SCI-Expanded]

TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,EREN FİLİZ,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2014). "Anatomical Variation Of Hyoid Bone A Case Report", Maedıca-A Journal Of Clinical Medicine, (Yayın No: 1517792)

FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK, (2014). "Death Due To Perforation Of Solitary Rectal Ulcer Case Report", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517797)

GÜRSES MURAT SERDAR,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2014). "Death Due To Combined Intake Of Ethanol And Toluene A Case Report", Maedıca-A Journal Of Clinical Medicine, (Yayın No: 1517801)

DURAK DİLEK,EREN FİLİZ,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2014). "Spontaneous Rupture Of A Renal Cell Carsinoma Associated With Fatal Bleeding", Maedıca-A Journal Of Clinical Medicine, (Yayın No: 1517791)

GÜRSES MURAT SERDAR,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK, (2014). "Medicolegal Aspects Of Atypical Firearm İnjuries A Case Report", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517794)

ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2013). "An Unusual Case Of Firearm İnjury Bullet Lodged İn The Tongue", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517772)

AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2013). "Death Due To Arrythmogenic Right Ventricular Dysplasia A Case Report", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517789)

TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2013). "Scuba Diver Deaths Due To Air Embolism Two Case Reports", Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517784)

Eren Bülent,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKGÖZ SEMRA,ÇETİN SELÇUK,EREN FİLİZ,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ, (2013). "Unusual Autopsy Finding Simon S Bleeding", Zdravniski Vestnik - Slovenian Medical Journal, 82(9), 545-551. (Yayın No: 1517763) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜRSES MURAT SERDAR,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,CANTÜRK NERGİS,ÇETİN SELÇUK, (2014). "İkili Ölüm Cinayet İntihar Olgusu", Adli Tıp Bülteni, (Yayın No: 1517848)

GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,ALİUSTAOĞLU FATMA SÜHAYLA, (2013). "Bursa Da Otopsisi Yapılan Feth İ Kabir Olgularının Değerlendirilmesi", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1517837)

FEDAKAR RECEP,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,SAKA NAİLE ESRA,ASLANHAN NACİYE, (2012). "Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut Olgu Sunumu", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1517810)

BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,DURAK DİLEK,ERCAN İLKER,ÇETİN SELÇUK, (2011). "Bursa Da 3 Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Ekstremite Ateşli Silah Yaralanma Olgularının Değerlendirilmesi", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1517820)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇETİN SELÇUK,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2017). Cinsel İstismar Vakalarının Acil Servis Başvuru Oranları Ve Önemi. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677584)

ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP Adli Otopsilerde Biyolojik Materyallerin Bilimsel Araştırmalar İçin Kullanılması Türkiye de ki Yasal Mevzuat ve Etik Boyut. 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517861)

GÜRSES MURAT SERDAR,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK Medicolegal aspects of atypical firearm injuries a case report. Osteosynthese International 2013, Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society, İzmir, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517959)

DURAK DİLEK,URAL MUSTAFA NUMAN,FEDAKAR RECEP,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK Medicolegal evaluation of elderly trauma patients. Osteosynthese International 2013, Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society, İzmir, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517955)

EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ An unusual case of penetrating intracranial injury due to scissors. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517951)

TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ Scuba diver deaths due to air embolism two case reports. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517945)

AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ Death due to arrythmogenic right ventricular dysplasia a case report. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517948)

ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ An unusual case of firearm injury bullet lodged in the tongue. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517950)

KAFA İLKER MUSTAFA,ÇETİN SELÇUK,DURAK DİLEK,COŞKUN İHSANİYE Evaluation of anatomical features of the coronary sinus. Joint Meeting of Anatomical Societies, Bursa, Turkey (Poster) (Yayın No:1517942)

ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,AKAN OKAN,ŞAHİN EVREN,FEDAKAR RECEP Suicide by multiple self stabbing a case report. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517940)

ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,AKAN OKAN,FEDAKAR RECEP Cyanide intoxication a case report. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517886)

BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,ASLANHAN NACİYE,ŞAHİN EVREN,FEDAKAR RECEP Sudden death cause of tubal pregnancy rupture a case report. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517929)

GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,SAKA NAİLE ESRA,ASLANHAN NACİYE,FEDAKAR RECEP A fatal case of percutaneous methanol toxicity. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517935)

GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP Revealing the origin of wounds requires a careful examination. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517939)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÇETİN SELÇUK Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi Mevcut Durumun Analizi. I. Adli Tıp Asistan Kongresi, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1518076)

GÜRSES MURAT SERDAR,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,CANTÜRK NERGİS,ÇETİN SELÇUK İkili ölüm cinayet intihar olgusu. Uluslararası katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518074)

ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,GÜRSES MURAT SERDAR Batın içerisinde kırılan ancak organ yaralanması meydana getirmeyen kesici delici alet yaralanması olgu sunumu. Uluslararası katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518071)

DİN HASAN,ÇETİN SELÇUK Diri gömülmeye bağlı ölüm olgu sunumu. Uluslararası katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518067)

FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK Soliter rektal ülser perforasyonuna bağlı ölüm olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518065)

TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ Hyoid kemikte anatomik varyasyon olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518061)

EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,DOKGÖZ HALİS,EREN FİLİZ Diogenes sendromuna medikolegal yaklaşım olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518058)

GÜRSES MURAT SERDAR,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ Kombine etanol ve toluen kullanımına bağlı ölüm olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518056)

DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,EREN FİLİZ,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ Spontan renal hücreli karsinoma rüptürüne bağlı ölüm. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518054)

EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,AKAN OKAN,EREN FİLİZ,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ İkili ölüm olgusu Philemon ve Baucis ölümü. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518051)

ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,DOKGÖZ HALİS,EREN FİLİZ Fatal hipotermi olgusunda wischnewsky lekeleri. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518047)

GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP Bursa da otopsisi yapılan feth i kabir olgularının değerlendirilmesi. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518044)

ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN Bir ası olgusunda ölüm. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518042)

BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,KARA ERDOĞAN Çok sayıda kesici delici alet yarası bulunan 2 intihar olgusu. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518039)

FEDAKAR RECEP,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,SAKA NAİLE ESRA,ASLANHAN NACİYE Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut Olgu Sunumu. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518020)

ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP Bursa da otopsisi yapılan yanma ile ilişkili ölümler. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518016)

GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP Bursa da otopsisi yapılan yaşlı intiharlarının değerlendirilmesi. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518012)

BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN Toluen inhalasyonuna bağlı ölüm olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518011)

ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN Kanda fatal düzeyde metanol tespit edilen ası olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya,Türkiye (Poster) (Yayın No:1518008)

BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,SAKA NAİLE ESRA,ŞAHİN EVREN Konjenital diyafragma hernisi 2 olgu sunumu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517995)

GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,SAKA NAİLE ESRA Kazaya bağlı iki ası olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517991)

GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN İntihar orijinli iki karbonmonoksit zehirlenmesi olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517986)

BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,ERCAN İLKER,DURAK DİLEK,ÇETİN SELÇUK Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmaları. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517981)

BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,FEDAKAR RECEP 2003 2008 yılları arasında Bursa da otopsisi yapılan intihar orijinli kadın ölümleri. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517965)

ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,FEDAKAR RECEP 2003 2008 yılları arasında Bursa da otopsisi yapılan yaşlı ölümleri. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir,Türkiye (Poster) (Yayın No:1517975)

GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP 2003 2008 yılları arasında Bursa da otopsisi yapılan perinatal ve neonatal ölümler. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517972)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Erken Dönem Kırık İyileşme Bulgularının Postmortem İntervalde Mikroskobik Olarak Tespit Edilebilirliği ve Vitalite Açısından Değerlendirilmesi ", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:selcuk.cetin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2009-2013
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Erken Dönem Kırık İyileşme Bulgularının Postmortem İntervalde Mikroskobik Olarak Tespit Edilebilirliği Ve Vitalite Açısından Değerlendirilmesi


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ADLİ TIP ANABİLİM DALI


Yönetilen Tezler

1.Mustafa ŞEN, (2017)., "Otopside biyogüvenlik: Hepatit B, hepatit C ve HIV bulaş riski analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Gökhan KARABULUT, (2018)., "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin adli tıp eğitimi ve birinci basamakta adli tabip sorumluluğu hakkındaki farkındalıklarının değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2015). An unusual case of penetrating intracranial injury due to scissors. Journal Soudní lékařství, (Yayın No: 1517777)
2.TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK,EREN FİLİZ,EREN BÜLENT (2015). The significance of subendocardial hemorrhages detected in forensic autopsies. Zdravniski Vestnik - Slovenian Medical Journal, (Yayın No: 1526815)
3.TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,EREN FİLİZ,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2014). Anatomical variation of hyoid bone a case report. MAEDICA-a journal of Clinical Medicine, (Yayın No: 1517792)
4.FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK (2014). Death due to perforation of solitary rectal ulcer case report. Journal Soudní lékařství, (Yayın No: 1517797)
5.GÜRSES MURAT SERDAR,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2014). Death Due to Combined Intake of Ethanol and Toluene a Case Report. MAEDICA-a Journal of Clinical Medicine, (Yayın No: 1517801)
6.DURAK DİLEK,EREN FİLİZ,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2014). Spontaneous rupture of a renal cell carsinoma associated with fatal bleeding. MAEDICA-a journal of Clinical Medicine, (Yayın No: 1517791)
7.GÜRSES MURAT SERDAR,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK (2014). Medicolegal aspects of atypical firearm injuries a case report. Journal Soudní lékařství, (Yayın No: 1517794)
8.ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2013). An unusual case of firearm injury bullet lodged in the tongue. Journal Soudní Lékařství, (Yayın No: 1517772)
9.AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2013). Death due to arrythmogenic right ventricular dysplasia a case report. Journal Soudní lékařství, (Yayın No: 1517789)
10.TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2013). Scuba diver deaths due to air embolism two case reports. Journal Soudní lékařství, (Yayın No: 1517784)
11.Eren Bülent,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKGÖZ SEMRA,ÇETİN SELÇUK,EREN FİLİZ,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2013). Unusual autopsy finding Simon s bleeding. Zdravniski Vestnik - Slovenian Medical Journal, 82(9), 545-551. (Yayın No: 1517763)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÜRSES MURAT SERDAR,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,CANTÜRK NERGİS,ÇETİN SELÇUK (2014). İkili ölüm cinayet intihar olgusu. Adli Tıp Bülteni, (Yayın No: 1517848)
2.GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,ALİUSTAOĞLU FATMA SÜHAYLA (2013). Bursa da otopsisi yapılan feth i kabir olgularının değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1517837)
3.FEDAKAR RECEP,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,SAKA NAİLE ESRA,ASLANHAN NACİYE (2012). Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut Olgu Sunumu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1517810)
4.BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,DURAK DİLEK,ERCAN İLKER,ÇETİN SELÇUK (2011). Bursa da 3 basamak sağlık kuruluşlarına başvuran ekstremite ateşli silah yaralanma olgularının değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1517820)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇETİN SELÇUK,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2017). Cinsel İstismar Vakalarının Acil Servis Başvuru Oranları Ve Önemi. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677584)
2.ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP (2017). Adli Otopsilerde Biyolojik Materyallerin Bilimsel Araştırmalar İçin Kullanılması Türkiye de ki Yasal Mevzuat ve Etik Boyut. 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517861)
3.GÜRSES MURAT SERDAR,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK (2017). Medicolegal aspects of atypical firearm injuries a case report. Osteosynthese International 2013, Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society, İzmir, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517959)
4.DURAK DİLEK,URAL MUSTAFA NUMAN,FEDAKAR RECEP,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK (2017). Medicolegal evaluation of elderly trauma patients. Osteosynthese International 2013, Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society, İzmir, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517955)
5.EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2017). An unusual case of penetrating intracranial injury due to scissors. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517951)
6.TÜRKMEN İNANIR NURSEL,AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2017). Scuba diver deaths due to air embolism two case reports. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517945)
7.AKAN OKAN,ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2017). Death due to arrythmogenic right ventricular dysplasia a case report. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517948)
8.ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,GÜRSES MURAT SERDAR,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2017). An unusual case of firearm injury bullet lodged in the tongue. 22nd congress of the international academy of legal medicine, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517950)
9.KAFA İLKER MUSTAFA,ÇETİN SELÇUK,DURAK DİLEK,COŞKUN İHSANİYE (2017). Evaluation of anatomical features of the coronary sinus. Joint Meeting of Anatomical Societies, Bursa, Turkey (Poster) (Yayın No:1517942)
10.ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,AKAN OKAN,ŞAHİN EVREN,FEDAKAR RECEP (2017). Suicide by multiple self stabbing a case report. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517940)
11.ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,AKAN OKAN,FEDAKAR RECEP (2017). Cyanide intoxication a case report. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517886)
12.BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,ASLANHAN NACİYE,ŞAHİN EVREN,FEDAKAR RECEP (2017). Sudden death cause of tubal pregnancy rupture a case report. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517929)
13.GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,SAKA NAİLE ESRA,ASLANHAN NACİYE,FEDAKAR RECEP (2017). A fatal case of percutaneous methanol toxicity. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517935)
14.GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP (2017). Revealing the origin of wounds requires a careful examination. 7th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Tirana, Albania (Poster) (Yayın No:1517939)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÇETİN SELÇUK (2017). Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi Mevcut Durumun Analizi. I. Adli Tıp Asistan Kongresi, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1518076)
2.GÜRSES MURAT SERDAR,EREN BÜLENT,AKAN OKAN,CANTÜRK NERGİS,ÇETİN SELÇUK (2017). İkili ölüm cinayet intihar olgusu. Uluslararası katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518074)
3.ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,GÜRSES MURAT SERDAR (2017). Batın içerisinde kırılan ancak organ yaralanması meydana getirmeyen kesici delici alet yaralanması olgu sunumu. Uluslararası katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518071)
4.DİN HASAN,ÇETİN SELÇUK (2017). Diri gömülmeye bağlı ölüm olgu sunumu. Uluslararası katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518067)
5.FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,EREN BÜLENT,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,ÇETİN SELÇUK (2017). Soliter rektal ülser perforasyonuna bağlı ölüm olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518065)
6.TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2017). Hyoid kemikte anatomik varyasyon olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518061)
7.EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,DOKGÖZ HALİS,EREN FİLİZ (2017). Diogenes sendromuna medikolegal yaklaşım olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518058)
8.GÜRSES MURAT SERDAR,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2017). Kombine etanol ve toluen kullanımına bağlı ölüm olgu sunumu. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518056)
9.DURAK DİLEK,TÜRKMEN İNANIR NURSEL,EREN BÜLENT,EREN FİLİZ,ÇETİN SELÇUK,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2017). Spontan renal hücreli karsinoma rüptürüne bağlı ölüm. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518054)
10.EREN BÜLENT,ÇETİN SELÇUK,AKAN OKAN,EREN FİLİZ,GÜNDOĞMUŞ ÜMİT NACİ (2017). İkili ölüm olgusu Philemon ve Baucis ölümü. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518051)
11.ÇETİN SELÇUK,EREN BÜLENT,DOKGÖZ HALİS,EREN FİLİZ (2017). Fatal hipotermi olgusunda wischnewsky lekeleri. 10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518047)
12.GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP (2017). Bursa da otopsisi yapılan feth i kabir olgularının değerlendirilmesi. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518044)
13.ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN (2017). Bir ası olgusunda ölüm. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518042)
14.BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,KARA ERDOĞAN (2017). Çok sayıda kesici delici alet yarası bulunan 2 intihar olgusu. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518039)
15.FEDAKAR RECEP,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,SAKA NAİLE ESRA,ASLANHAN NACİYE (2017). Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut Olgu Sunumu. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518020)
16.ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP (2017). Bursa da otopsisi yapılan yanma ile ilişkili ölümler. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518016)
17.GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP (2017). Bursa da otopsisi yapılan yaşlı intiharlarının değerlendirilmesi. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518012)
18.BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN (2017). Toluen inhalasyonuna bağlı ölüm olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1518011)
19.ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN (2017). Kanda fatal düzeyde metanol tespit edilen ası olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya,Türkiye (Poster) (Yayın No:1518008)
20.BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,SAKA NAİLE ESRA,ŞAHİN EVREN (2017). Konjenital diyafragma hernisi 2 olgu sunumu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517995)
21.GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN,SAKA NAİLE ESRA (2017). Kazaya bağlı iki ası olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517991)
22.GÖK ERTUĞRUL,BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,FEDAKAR RECEP,AKAN OKAN (2017). İntihar orijinli iki karbonmonoksit zehirlenmesi olgusu. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517986)
23.BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP,ERCAN İLKER,DURAK DİLEK,ÇETİN SELÇUK (2017). Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmaları. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye. (Poster) (Yayın No:1517981)
24.BADUROĞLU EROL,ÇETİN SELÇUK,GÖK ERTUĞRUL,FEDAKAR RECEP (2017). 2003 2008 yılları arasında Bursa da otopsisi yapılan intihar orijinli kadın ölümleri. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517965)
25.ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,GÖK ERTUĞRUL,FEDAKAR RECEP (2017). 2003 2008 yılları arasında Bursa da otopsisi yapılan yaşlı ölümleri. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir,Türkiye (Poster) (Yayın No:1517975)
26.GÖK ERTUĞRUL,ÇETİN SELÇUK,BADUROĞLU EROL,FEDAKAR RECEP (2017). 2003 2008 yılları arasında Bursa da otopsisi yapılan perinatal ve neonatal ölümler. 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye (Poster) (Yayın No:1517972)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Erken Dönem Kırık İyileşme Bulgularının Postmortem İntervalde Mikroskobik Olarak Tespit Edilebilirliği ve Vitalite Açısından Değerlendirilmesi , BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)