GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÖZKAN İNİKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Özkan İNİK

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ozkan.inik@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Konya Teknik Üniversitesi (2015- 2019)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2009- 2013)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Maden Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2006- 2010)

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2003- 2009)

Mühendislik Fakültesi - Maden Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Derin Öğrenme Kullanarak Ovaryum Follikülerinin Sınıflandırılması", Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019

YÜKSEK LİSANS, "Kaya Kütle Sınıflama Sistemi Rmr, Q Ve M-Rmr Tabanlı Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi", Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü(2014- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Şırnak Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi/ Maden Mühendisliği Bölümü(2012- 2014)


İdari Görevler

verdiği dersler

Bilgisayar Bilimlerinde Yeni Teknolojiler, Lisans, (2019-2020)

Bilgi Mühendisliğine Giriş, Lisans, (2019-2020)

Algoritma Ve Programlama Iı, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN, (2020). "Optimization Of Parameters Of Cnn Based Method By Particle Swarm Optimization", International Journal Of Advance Computational Engineering And Networking (Ijacen), 8(2), 1-4. (Yayın No: 6247485)

İNİK ÖZKAN,BALCIOĞLU ESRA,CEYHAN AYŞE,ÜLKER ERKAN, (2019). "Using Convolution Neural Network For Classification Of Different Tissue Images İn Histological Sections.", Annals Of Faculty Engıneerıng Hunedoara– Internatıonal Journal Of Engıneerıng, 17(1), 101-104. (Yayın No: 5558164)

İNİK ÖZKAN,CEYHAN AYŞE,BALCIOĞLU ESRA,ÜLKER ERKAN, (2019). "A New Method For Automatic Counting Of Ovarian Follicles On Whole Slide Histological İmages Based On Convolutional Neural Network", Computers In Bıology And Medıcıne, , Doi: doi.org/10.1016/j.compbiomed.2019.103350 (Yayın No: 5198696)

KOÇ İSMAİL,İNİK ÖZKAN, (2018). "B-Spline Eğri Uydurmada Optimum Serbest Düğüm Noktalarının Seçilmesi İçin Guguk Kuşu Arama Algoritması", Bilge International Journal Of Science And Technology Research, 2(2), 120-127., Doi: 10.30516/bilgesci.375269 (Yayın No: 5558481)

İNİK ÖZKAN,TURAN BÜLENT, (2018). "Classification Of Different Age Groups Of People By Using Deep Learning", Journal Of New Results İn Science, 7(3), 9-16. (Yayın No: 5558293)

İNİK ÖZKAN,TURAN BÜLENT, (2018). "Classification Of Animals With Different Deep Learning Models", Journal Of New Results İn Science, 7(1), 11-18. (Yayın No: 4272637)

İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN,UYAR KÜBRA, (2018). "Gender Classification With A Novelconvolutional Neural Network (Cnn) Modeland Comparison With Other Machinelearning And Deep Learning Cnn Models", Journal Of Industrial Engineering Research, 4(4), 57-63. (Yayın No: 5558206)

İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN, (2017). "Derin Öğrenme Ve Görüntü Analizinde Kullanılan Derin Öğrenme Modelleri", Gazıosmanpasa Journal Of Scıentıfıc Research, Gbad, 6(2), 85-104. (Yayın No: 3828194)

İNİK ÖZKAN,KOÇ İSMAİL, (2017). "Gray Wolf Optimizer For Knot Placement İn B-Spline Curve Fitting", Gazıosmanpasa Journal Of Scıentıfıc Research, Gbad, 6(2), 97-109. (Yayın No: 3828326)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN (2018). The Effect Size and Number of Filter on Deep Learning Models.. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:4271308)

İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN (2017). Derin Öğrenmede Kullanılan Veri Setleri ve Yazılım Kütüphaneleri. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3827120)

İNİK ÖZKAN (2016). B Spline Eğri Tahmininde Yerçekimsel Arama Algoritmasının Kullanılması. International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3187554)

ÖNDER MÜRSEL,İNİK ÖZKAN (2016). Note Recognition from Monophonic Musical Signals By Using Neural Network. 3rd International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT16) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3188455)

ÖNDER MÜRSEL,İNİK ÖZKAN (2016). Özilinti ve Yapay Sinir Ağı ile Tek Sesli Müzik NotalarınınBulunması. International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3187822)

İNİK ÖZKAN,ÖZKAN İHSAN,ÜNAL ERDAL (2014). Development of computer software based on RMR Q and M RMR classification systems used for rock mass characterization ROCKMASS V2 0. 14th International Conference of theInternational Association for ComputerMethods and Advances in Geomechanics(IACMAG) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3126117)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Farklı Dokulardaki Hücrelerin Derin Öğrenme İle Otomatik Analizlerinin Yapılması", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.09.2018-30.09.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kapsamında Yenilikçi Öğretim Materyali Geliştirme Uygulamaları İçin Web Temelli Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi Oluşturulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.01.2016-28.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Derin Öğrenme ile Nesne Tanımlama Object Definition with Deep Learning", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.05.2017-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı İçin Temel Bilgisayar Laboratuarının kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 22.06.2016-03.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008-2010, YAZILIMCI, UKDE MÜHENDİSLİK, Proje bazlı yazılımcı, (Ticari (Özel))

2010-2012, YAZILIM UZMANI, UKDE MÜHENDİSLİK, AR-GE tabanlı yazılım geliştirme, (Ticari (Özel))

2012-2012, YAZILIM UZMANI, MPG ACAR VİNÇ, AR-GE departmanında proje yürütücüsü, (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ozkan.inik@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2015-2019
Konya Teknik Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bilgisayar Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Derin Öğrenme Kullanarak Ovaryum Follikülerinin Sınıflandırılması
Yüksek Lisans
2009-2013
Selçuk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Maden Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kaya Kütle Sınıflama Sistemi Rmr, Q Ve M-Rmr Tabanlı Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi
Lisans
2006-2010
Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Lisans
2003-2009
Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
2012-2014
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)BİLGİSAYAR BİLİMLERİNDE YENİ TEKNOLOJİLERTürkçe3
(2019-2020)BİLGİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞTürkçe3
(2019-2020)ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA IITürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN (2020). Optimization of Parameters of CNN Based Method by Particle Swarm Optimization. International Journal of Advance Computational Engineering and Networking (IJACEN), 8(2), 1-4. (Yayın No: 6247485)
2.İNİK ÖZKAN,BALCIOĞLU ESRA,CEYHAN AYŞE,ÜLKER ERKAN (2019). Using Convolution Neural Network for Classification of Different Tissue Images in Histological Sections.. ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA– INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, 17(1), 101-104. (Yayın No: 5558164)
3.İNİK ÖZKAN,CEYHAN AYŞE,BALCIOĞLU ESRA,ÜLKER ERKAN (2019). A new method for automatic counting of ovarian follicles on whole slide histological images based on convolutional neural network. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, , Doi: doi.org/10.1016/j.compbiomed.2019.103350 (Yayın No: 5198696)
4.KOÇ İSMAİL,İNİK ÖZKAN (2018). B-Spline Eğri Uydurmada Optimum Serbest Düğüm Noktalarının Seçilmesi için Guguk Kuşu Arama Algoritması. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2(2), 120-127., Doi: 10.30516/bilgesci.375269 (Yayın No: 5558481)
5.İNİK ÖZKAN,TURAN BÜLENT (2018). Classification of Different Age Groups of People by Using Deep Learning. Journal of New Results in Science, 7(3), 9-16. (Yayın No: 5558293)
6.İNİK ÖZKAN,TURAN BÜLENT (2018). Classification of Animals with Different Deep Learning Models. Journal of New Results in Science, 7(1), 11-18. (Yayın No: 4272637)
7.İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN,UYAR KÜBRA (2018). Gender Classification with A NovelConvolutional Neural Network (CNN) Modeland Comparison with other MachineLearning and Deep Learning CNN Models. Journal of Industrial Engineering Research, 4(4), 57-63. (Yayın No: 5558206)
8.İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN (2017). Derin Öğrenme ve Görüntü Analizinde Kullanılan Derin Öğrenme Modelleri. GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, GBAD, 6(2), 85-104. (Yayın No: 3828194)
9.İNİK ÖZKAN,KOÇ İSMAİL (2017). Gray Wolf Optimizer for Knot Placement in B-Spline Curve Fitting. GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, GBAD, 6(2), 97-109. (Yayın No: 3828326)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖNDER MÜRSEL,İNİK ÖZKAN (2016). Note Recognition from Monophonic Musical Signals By Using Neural Network. 3rd International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT16) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3188455)
2.İNİK ÖZKAN (2016). B Spline Eğri Tahmininde Yerçekimsel Arama Algoritmasının Kullanılması. International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3187554)
3.ÖNDER MÜRSEL,İNİK ÖZKAN (2016). Özilinti ve Yapay Sinir Ağı ile Tek Sesli Müzik NotalarınınBulunması. International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3187822)
4.İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN (2018). The Effect Size and Number of Filter on Deep Learning Models.. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:4271308)
5.İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN (2017). Derin Öğrenmede Kullanılan Veri Setleri ve Yazılım Kütüphaneleri. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3827120)
6.İNİK ÖZKAN,ÖZKAN İHSAN,ÜNAL ERDAL (2014). Development of computer software based on RMR Q and M RMR classification systems used for rock mass characterization ROCKMASS V2 0. 14th International Conference of theInternational Association for ComputerMethods and Advances in Geomechanics(IACMAG) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3126117)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Farklı Dokulardaki Hücrelerin Derin Öğrenme İle Otomatik Analizlerinin Yapılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.09.2018-30.09.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kapsamında Yenilikçi Öğretim Materyali Geliştirme Uygulamaları İçin Web Temelli Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi Oluşturulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.01.2016-28.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Derin Öğrenme ile Nesne Tanımlama Object Definition with Deep Learning, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.05.2017-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı İçin Temel Bilgisayar Laboratuarının kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 22.06.2016-03.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2012-2012YAZILIM UZMANIMPG ACAR VİNÇ, AR-GE departmanında proje yürütücüsü, (Ticari (Özel))
2010-2012YAZILIM UZMANIUKDE MÜHENDİSLİK, AR-GE tabanlı yazılım geliştirme, (Ticari (Özel))
2008-2010YAZILIMCIUKDE MÜHENDİSLİK, Proje bazlı yazılımcı, (Ticari (Özel))