GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÖZKAN İNİKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Özkan İNİK

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ozkan.inik@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi 

Bölüm

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Konya Teknik Üniversitesi (2015- 2019)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2009- 2013)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Maden Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2006- 2010)

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2003- 2009)

Mühendislik Fakültesi - Maden Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Derin Öğrenme Kullanarak Ovaryum Follikülerinin Sınıflandırılması", Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019

YÜKSEK LİSANS, "Kaya Kütle Sınıflama Sistemi Rmr, Q Ve M-Rmr Tabanlı Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi", Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/ (2020- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/ (2014- 2020)

Araştırma Görevlisi, Şırnak Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği Bölümü/ (2012- 2014)


İdari Görevler

verdiği dersler

Optimizasyon Tabanlı Derin Öğrenme Modellerinin Tasarımı, Doktora, (2021-2022)

Derin Öğrenme İle Medikal Veri Analizi, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Biyoinformatik, Lisans, (2020-2021)

Algoritma Ve Programlama Iı, Lisans, (2020-2021)

Veri Yapıları, Lisans, (2020-2021)

Otomata Teorisi, Lisans, (2020-2021)

Derin Öğrenme-I, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Bilgisayar Bilimlerinde Yeni Teknolojiler, Lisans, (2019-2020)

Bilgi Mühendisliğine Giriş, Lisans, (2019-2020)

Algoritma Ve Programlama Iı, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Yalçın DİNÇER, "Çevresel Seslerin Evrişimsel Sinir Ağları İle Sınıflandırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   İNİK ÖZKAN, ÜLKER ERKAN, (2022). "Optimization Of Deep Learning Based Segmentation Method", Soft Computıng, (Yayın No: 7321746) [SCI-Expanded]

2   İNİK ÖZKAN, ALTIOK MUSTAFA, ÜLKER ERKAN, KOÇER BARIŞ, (2021). "Mode-Cnn: A Fast Converging Multi-Objective Optimization Algorithm For Cnn-Based Models", Applied Soft Computing, , Doi: 10.1016/j.asoc.2021.107582 (Yayın No: 7103848) [SCI-Expanded]

3   İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN,KOÇ İSMAİL, (2020). "B-Spline Curve Approximation By Utilizing Big Bang-Big Crunch Method", Computer Systems Scıence And Engıneerıng, 35(6), 431-440. (Yayın No: 6647312) [SCI-Expanded]

4   İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN, (2020). "Optimization Of Parameters Of Cnn Based Method By Particle Swarm Optimization", International Journal Of Advance Computational Engineering And Networking (Ijacen), 8(2), 1-4. (Yayın No: 6247485)

5   İNİK ÖZKAN,CEYHAN AYŞE,BALCIOĞLU ESRA,ÜLKER ERKAN, (2019). "A New Method For Automatic Counting Of Ovarian Follicles On Whole Slide Histological İmages Based On Convolutional Neural Network", Computers In Bıology And Medıcıne, 112103350, Doi: 10.1016/j.compbiomed.2019.103350 (Yayın No: 5658415) [SCI-Expanded]

6   İNİK ÖZKAN,BALCIOĞLU ESRA,CEYHAN AYŞE,ÜLKER ERKAN, (2019). "Using Convolution Neural Network For Classification Of Different Tissue Images İn Histological Sections.", Annals Of Faculty Engıneerıng Hunedoara– Internatıonal Journal Of Engıneerıng, 17(1), 101-104. (Yayın No: 5558164)

7   KOÇ İSMAİL,İNİK ÖZKAN, (2018). "B-Spline Eğri Uydurmada Optimum Serbest Düğüm Noktalarının Seçilmesi İçin Guguk Kuşu Arama Algoritması", Bilge International Journal Of Science And Technology Research, 2(2), 120-127., Doi: 10.30516/bilgesci.375269 (Yayın No: 5558481)

8   İNİK ÖZKAN,TURAN BÜLENT, (2018). "Classification Of Different Age Groups Of People By Using Deep Learning", Journal Of New Results İn Science, 7(3), 9-16. (Yayın No: 5558293)

9   İNİK ÖZKAN,TURAN BÜLENT, (2018). "Classification Of Animals With Different Deep Learning Models", Journal Of New Results İn Science, 7(1), 11-18. (Yayın No: 4272637)

10   İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN,UYAR KÜBRA, (2018). "Gender Classification With A Novelconvolutional Neural Network (Cnn) Modeland Comparison With Other Machinelearning And Deep Learning Cnn Models", Journal Of Industrial Engineering Research, 4(4), 57-63. (Yayın No: 5558206)

11   İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN, (2017). "Derin Öğrenme Ve Görüntü Analizinde Kullanılan Derin Öğrenme Modelleri", Gazıosmanpasa Journal Of Scıentıfıc Research, Gbad, 6(2), 85-104. (Yayın No: 3828194)

12   İNİK ÖZKAN,KOÇ İSMAİL, (2017). "Gray Wolf Optimizer For Knot Placement İn B-Spline Curve Fitting", Gazıosmanpasa Journal Of Scıentıfıc Research, Gbad, 6(2), 97-109. (Yayın No: 3828326)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   İNİK ÖZKAN,ŞEKER HÜSEYİN (2020). CnnSound: Convolutional Neural Networks for the Classification of Environmental Sounds. The 4th International Conference on Advances in Artificial Intelligence (ICAAI 2020) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6647388)

2   KOÇ İSMAİL,İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN,BABAOĞLU İSMAİL (2019). Effects of Data Augmentation in Melanoma Cancer Classification Using Convolution Neural Network. 533RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING TECHNOLOGY - ICSET 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5867284)

3   İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN (2018). The Effect Size and Number of Filter on Deep Learning Models.. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:4271308)

4   İNİK ÖZKAN,ÜLKER ERKAN (2017). Data Sets and Software Libraries Used for Deep Learning. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3827120)

5   ÖNDER MÜRSEL,İNİK ÖZKAN (2016). Detection of Monophonical Musical Notes with Autocorrelation and Artificial Neural Network.. International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3187822)

6   İNİK ÖZKAN (2016). Using the Gravitational Search Algorithm for the B-Spline Curve Fitting. International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3187554)

7   ÖNDER MÜRSEL,İNİK ÖZKAN (2016). Note Recognition from Monophonic Musical Signals By Using Neural Network. 3rd International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT16) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3188455)

8   İNİK ÖZKAN,ÖZKAN İHSAN,ÜNAL ERDAL (2014). Development of computer software based on RMR Q and M RMR classification systems used for rock mass characterization ROCKMASS V2 0. 14th International Conference of theInternational Association for ComputerMethods and Advances in Geomechanics(IACMAG) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3126117)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Farklı Dokulardaki Hücrelerin Derin Öğrenme İle Otomatik Analizlerinin Yapılması", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.09.2018-30.09.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kapsamında Yenilikçi Öğretim Materyali Geliştirme Uygulamaları İçin Web Temelli Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi Oluşturulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.01.2016-28.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Derin Öğrenme ile Nesne Tanımlama ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.05.2017-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "AKILLI SİSTEMLER İLE TASARLANMIŞ WEB TEMELLİ MEDİKAL GÖRÜNTÜ ANALİZ PLATFORMU", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.05.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2018, Genel Müdür, DEEPHİST MÜHENDİSLİK ARGE YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2008-2010, YAZILIM, UKDE MÜHENDİSLİK, Proje bazlı yazılımcı

2010-2012, YAZILIM UZMANI, UKDE MÜHENDİSLİK, AR-GE tabanlı yazılım geliştirme

2012-2012, YAZILIM UZMANI, MPG ACAR VİNÇ, AR-GE departmanında proje yürütücüsü

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ozkan.inik@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2015-2019
Konya Teknik Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bilgisayar Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Derin Öğrenme Kullanarak Ovaryum Follikülerinin Sınıflandırılması
Yüksek Lisans
2009-2013
Selçuk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Maden Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kaya Kütle Sınıflama Sistemi Rmr, Q Ve M-Rmr Tabanlı Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi
Lisans
2006-2010
Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Lisans
2003-2009
Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
2014-2020
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
2012-2014
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)BİYOİNFORMATİKTürkçe3
(2020-2021)ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA IITürkçe4
(2020-2021)VERİ YAPILARITürkçe3
(2020-2021)OTOMATA TEORİSİTürkçe3
(2019-2020)BİLGİSAYAR BİLİMLERİNDE YENİ TEKNOLOJİLERTürkçe3
(2019-2020)BİLGİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞTürkçe3
(2019-2020)ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA IITürkçe4
Yüksek Lisans
(2021-2022)DERİN ÖĞRENME İLE MEDİKAL VERİ ANALİZİTürkçe3
(2020-2021)DERİN ÖĞRENME-ITürkçe3
Doktora
(2021-2022)OPTİMİZASYON TABANLI DERİN ÖĞRENME MODELLERİNİN TASARIMITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Yalçın DİNÇER, (2021)., "Çevresel seslerin evrişimsel sinir ağları ile sınıflandırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
Üniversite Dışı Deneyim

2018Genel MüdürDEEPHİST MÜHENDİSLİK ARGE YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2012-2012YAZILIM UZMANIMPG ACAR VİNÇ, AR-GE departmanında proje yürütücüsü
2010-2012YAZILIM UZMANIUKDE MÜHENDİSLİK, AR-GE tabanlı yazılım geliştirme
2008-2010YAZILIMUKDE MÜHENDİSLİK, Proje bazlı yazılımcı