GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AYLA GÜNALž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ayla GÜNAL

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ayla.gunal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü 

Anabilim Dalı

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi (2010- 2014)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü -

YÜKSEK LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (2004- 2007)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1998- 2002)

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "İnmeli Bireylere Bakım Verenlerde Sosyal Problem Çözme Yaklaşımının Bakım Verme Rolü, Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi", Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Otistik Çocuklarda Duyu Motor Ve Kognitif Yeteneklerin Günlük Yaşam Aktiviteleri Ve Yaşam Kalitesine Etkisi", Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Ergoterapi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü/ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü/ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, (2007- 2015)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, (2016- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, (2010- 2015)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜNAL AYLA,BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA, (2019). "The Effect Of Emotional Distress On Functional Outcomes İn Acutestroke Patients ", Nigerian Journal Of Clinical Practice, 221583-1589. (Yayın No: 5802567) [SCI-Expanded]

GÜNAL AYLA,UYANIK MİNE, (2019). "Social Problem Solving Approach, Caregiving Role, Depression And Quality Of Life İn Stroke Caregivers", Journal Of Human Rhythm, 5(2), 86-102. (Yayın No: 5802473)

BAŞKURT FERDİ,GÜNAL AYLA,BAŞKURT ZELİHA, (2018). "Akut İnmeli Bireylerde Fizyoterapi Programına Katılım Düzeyinin Mobilite Düzeyi Ve Klinik Sonuçlar Üzerine Etkisi", Journal Of Human Rhythm, 4(3), 150-157. (Yayın No: 4568901)

BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA,GÜNAL AYLA, (2017). "The Effect Of Fatigue On The Level Of Participation İn A Physiotherapy Program Of Elderly Acute Stroke Patients", Biomedical Research, 28(20), 9121-9126. (Yayın No: 4295962) [SCI-Expanded]

DEMİRTÜRK FUNDA,YÜKSEL İNCİ,ALBAYRAK TÜRKAN,GÜNAL AYLA,BEKSAÇ MEHMET SİNAN, (2017). "Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", Journal Of Contemporary Medicine, 7(3), 254-264., Doi: DOI: 10.16899/gopctd.349946 (Yayın No: 3638428)

GÜNAL AYLA,BUMİN GONCA, (2007). "Otistik Çocuklarda Motor Performansın İncelenmesi", Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, 18(3), 179-186. (Yayın No: 1394336)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

PEKÇETİN SERKAN,GÜNAL AYLA, (2019). "İki Farklı Sağlık Mesleğinin Lisans Öğrencilerinin Özgecilik Düzeyinin İncelenmesi", Ergoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 7(1), 11-16., Doi: 10.30720/ered.394475 (Yayın No: 4396006)

GÜNAL AYLA,PEKÇETİN SERKAN, (2019). "Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Servikal Bölge-Üst Ekstremite Ağrısı Arasındaki İlişki", Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 28(2), 114-119. (Yayın No: 5802243)

GÜNAL AYLA,DEMİRTÜRK FUNDA,ARIKAN HALİME,İNAL BÜŞRA, (2018). "Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Egzersiz Davranışı, Sigara Bağımlılığı Ve Genel Sağlık Durumu", Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 169-178., Doi: 10.17681/hsp.348026 (Yayın No: 4295949)

DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA,ALPARSLAN ÖZGÜR, (2017). "Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Tanımlanması", Ergoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 5(3), 169-178. (Yayın No: 3917809)

SALAR SİNEM,GÜNAL AYLA,PEKÇETİN SERKAN,HURİ MERAL,MEHR BABAK KASHEFİ,KATIRCIBAŞI GÜLFER,UYANIK MİNE, (2016). "Yaşlılarda Aktivite Çevre Ve Yaşam Memnuniyetiilişkisi", Ergoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 4(2), 89-96. (Yayın No: 3146634)

GÜNAL AYLA,BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA,İNCE PARPUCU TUBA,YÜCEKAYA BİRCAN, (2012). "Tip Iı Diyabetli Yaşlı Hastalarda Engel Algısı Ve Fonksiyonel Yetersizlik İlişkisinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 31-35. (Yayın No: 1404920)

BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA,ŞERMİN TÜKEL, (2008). "Anxiety Depression And Quality Of Life İn Mothers Of Disabled Children", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 6-11. (Yayın No: 1404606)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜNAL AYLA (2019). MENTAL HASTALIKLARDA AKTİVİTE DENGESİ. 2nd International Health Sciences and Life Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5802750)

KATIRCIBAŞI GÜLFER,GÜNAL AYLA,KASHEFİ BABAK,KAYIHAN HÜLYA (2017). Hemiplejik Hastalarda Kognitif Fonksiyonlarınİncelenmesi. Uluslararası Mesleki Rehabilitasyon Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4049264)

GÜNAL AYLA (2017). Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonu Kullanımı İleÜst Ekstremite ve Boyun Ağrısı Arasındaki İlişki. Uluslararası Kapanış KongresiErgoterapi ve Rehabilitasyon (Özet Bildiri) (Yayın No:3917134)

GÜNAL AYLA,DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA Athletic Skill Selection Criteria of Sport Teachers Working at Lycee. 3rd World Conference on Health Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3162846)

KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA Comparison of Awareness of the Primary School Students about Physical Education and Sports Lesson According to Gender. 3rd World Conference on Health Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3162952)

EKİCİ GAMZE,ALTUNTAŞ ONUR,AKI ESRA,YARAN MAHMUT,GÜNAL AYLA Relation between health related quality of life and sleep quality in the üniversity students A pilot study. 16 th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists in collaboration with the 48 th Japanese Occupational Therapy Congress and Expo held in Yokohoma Japan (Poster) (Yayın No:1405344)

ELBASAN BÜLENT,GÜNAL AYLA,YAKUT H,ERDAN D,ELBASAN AYÇA,DÜZGÜN İREM,BUMİN GONCA Is participation in the activities of daily living can be affected by hand functions in children with spastic cerebral palsy. 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability (Özet Bildiri) (Yayın No:1405299)

ELBASAN BÜLENT,GÜNAL AYLA,ULUSOY S,ELBASAN AYÇA,YAZICI M,BUMİN GONCA An investigation of functional performance and health related quality of life in children with hearing loss. 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability (Özet Bildiri) (Yayın No:1405264)

BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA The effects and cognitive impairmnets on daily living activities and quality of life in children with autism. The 5th Asia Pacific Occupational Therapy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1405144)

BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA The effects of motor and cognitive impairments on daily living activities and quality of life in autistic children. . International Conference on Diagnosis and Treatment in Pediatric Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:1405121)

BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA Measuring disability and functional performance in autistic children. International Conference on Diagnosis and Treatment in Pediatric Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:1405097)

BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA The effects of response speed and fine motor dexterity on functional performance. Seventh European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1405089)

BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA Sensory perceptual motor deficits and sensory modulation dysfunction in children with autism. Seventh European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1405075)

BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA Cognitive abilities and functional performance in autistic children. Seventh European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1405067)

BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA The Relationship Between Motor abilities and Daily Living Activities in Autistic Children. 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability,Barcelona (Özet Bildiri) (Yayın No:1405056)

BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA The Comparison of Motor Proficiency Between Autistic and Healthy Children. 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (Özet Bildiri) (Yayın No:1405039)

BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA The Relationship Between Hand Performance Daily Living Activities And Quality of Life In Autism. European Academy of Childhood Disability and Satellite Symposia and Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1405036)

BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA,TÜKEL ŞERMİN Anxiety Depression And Quality Of Life In Mothers With Disabled Children. European Academy of Childhood Disability and Satellite Symposia and Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1405023)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA,PEKÇETİN SERKAN,UYANIK MİNE İNMELİ BİREYLERİN AKUT VE KRONİK DÖNEMDEKİ AKTİVİTE TERCİHLERİNİN VE PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. II. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi (Poster) (Yayın No:3149544)

BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA,GÜNAL AYLA Geriatrik bireylerde inme sonrası ortaya çıkan fiziksel yetersizlik ve özür tablosunun yaşam kalitesi üzerine etkisi. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Nörolojik Fizyoterapi Grubu4. NÖROLOJİK REHABİLİTASYON SEMPOZYUMU KAS TONUSU BOZUKLUKLARI VEREHABİLİTASYONU (Poster) (Yayın No:3148946)

BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA,GÜNAL AYLA Akut inmeli bireylerde mobilite düzeyi ile yorgunluk arasındaki ilişki. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Nörolojik Fizyoterapi Grubu4. NÖROLOJİK REHABİLİTASYON SEMPOZYUMU KAS TONUSU BOZUKLUKLARI VEREHABİLİTASYONU (Poster) (Yayın No:3148210)

YÜCEKAYA BİRCAN,İNCE PARPUCU TUBA,GÜNAL AYLA,BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA Tip II Diyabetli hastalarda egzersiz bariyerlerinin belirlenmesi. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1406107)

İNCE PARPUCU TUBA,GÜNAL AYLA,YÜCEKAYA BİRCAN,BAŞKURT ZELİHA,BAŞKURT FERDİ Diyabetli hastalarda algılanan engeliliğin fiziksel aktivite düzeyine etkisi. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1406069)

GÜNAL AYLA,İNCE PARPUCU TUBA,YÜCEKAYA BİRCAN ,BAŞKURT ZELİHA,BAŞKURT FERDİ Tip II diyabetli yaşlı hastalarda engel algısı ve fonksiyonel yetersizlik ilişkisinin incelenmesi. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1406005)

GÜNAL AYLA,UYANIK MİNE,BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA,İNCE PARPUCU TUBA Tekerlekli Sandalye Kullanıcılarında Egzersiz Farkındalığı ve Yaşam Stili Pilot Calışma. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405794)

MEHTAP AYHAN,GÜNAY SELİM MAHMUT,UZAN MUSTAFA,GÜNAL AYLA,BAŞKURT ZELİHA Sağlıklı genç bireylerde soğuk uygulamanın el kavrama kuvvetine elin enduransına ve el fonksiyonları üzerine etkisi randomize kontrollü tek kör çalışma. 13.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2. Ulusal El Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405765)

GÜNAY SELİM MAHMUT,MEHTAP AYHAN,GÜNAL AYLA,BAŞKURT FERDİ Sağlıklı genç bireylerde izometrik handgrip eğitiminin kan basıncı ve kalp hızına kısa dönem etkisi. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405723)

GÜNAL AYLA,UYANIK MİNE Isparta İlindeki Ailelerin Anaokul Çocuklarında Duyusal İşlem Hastalıklarını Algılama Prevelansı. 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405689)

SALAR SİNEM,HURİ MERAL,PEKÇETİN SERKAN,KATIRCIBAŞI GÜLFER,GÜNAL AYLA,KASHEFİ B,UYANIK MİNE Aile Yaşam Merkezine Giden Sağlıklı Yaşlılarda Çevresel Faktörlerin Yaşam Memnuniyetine Etkisi. Akademik Geriatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405679)

GÜNAL AYLA,KASHEFİ B,KATIRCIBAŞI GÜLFER,SALAR SİNEM,HURİ MERAL,PEKÇETİN SERKAN,UYANIK MİNE,KAYIHAN HÜLYA Aile Yaşam Merkezine Giden Sağlıklı Yaşlılarda Aktivite Katılımı ve Yaşam Memnuniyeti. Akademik Geriatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405587)

İNCE PARPUCU TUBA,HALLAÇELİ HASAN,GÜNAL AYLA,ATAY TOLGA Genç Bireylerde El Bileği Kas Kuvveti ve Cinsiyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. XII.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1405497)

ALP ERKAN ,HALLAÇELİ HASAN,İNCE PARPUCU TUBA,GÜNAL AYLA Isparta İlinde Çalışmakta Olan Tıp Hekimlerinin Fizyoterapi Kimliği Ve Uygulamaları Hakkında Düşünceleri Üzerine Bir Anket Çalışması. XII.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1405477)

İNCE PARPUCU TUBA,HALLAÇELİ HASAN,GÜNAL AYLA,ATAY TOLGA Microfet 3 Cihazı İle Genç Bireylerde Dominant ve Nondominant El Arasındaki Kas Kuvvet Farklılığının İncelenmesi. XII.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1405391)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Occupational Therapy - Occupation Focused Holistic Practice İn Rehabilitation (2017)., PEKÇETİN SERKAN,GÜNAL AYLA, Intech, Editör: Meral Huri, Sayfa Sayısı: 25, ISBN: 978-953-51-3322-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3545774)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2002-2006, FİZYOTERAPİST, TSK GÜLHANE SAĞLIK VAKFI ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, PEDİATRİK REHABİLİTASYON ALANINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, (Diğer)

2006-2007, FİZYOTERAPİST, MOR MENEKŞE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, PEDİATRİK REHABİLİTASYON ALANINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ayla.gunal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2014
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı:İnmeli Bireylere Bakım Verenlerde Sosyal Problem Çözme Yaklaşımının Bakım Verme Rolü, Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Yüksek Lisans
2004-2007
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Otistik Çocuklarda Duyu Motor Ve Kognitif Yeteneklerin Günlük Yaşam Aktiviteleri Ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Lisans
1998-2002
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2007-2015
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2010-2015
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÜNAL AYLA,BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA (2019). The Effect of Emotional Distress on Functional Outcomes in AcuteStroke Patients . Nigerian Journal of Clinical Practice, 221583-1589. (Yayın No: 5802567)
2.GÜNAL AYLA,UYANIK MİNE (2019). Social Problem Solving Approach, Caregiving Role, Depression and Quality of Life in Stroke Caregivers. Journal of Human Rhythm, 5(2), 86-102. (Yayın No: 5802473)
3.BAŞKURT FERDİ,GÜNAL AYLA,BAŞKURT ZELİHA (2018). Akut İnmeli Bireylerde Fizyoterapi Programına Katılım Düzeyinin Mobilite Düzeyi Ve Klinik Sonuçlar Üzerine Etkisi. Journal of Human Rhythm, 4(3), 150-157. (Yayın No: 4568901)
4.BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA,GÜNAL AYLA (2017). The effect of fatigue on the level of participation in a physiotherapy program of elderly acute stroke patients. Biomedical Research, 28(20), 9121-9126. (Yayın No: 4295962)
5.DEMİRTÜRK FUNDA,YÜKSEL İNCİ,ALBAYRAK TÜRKAN,GÜNAL AYLA,BEKSAÇ MEHMET SİNAN (2017). Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Journal of Contemporary Medicine, 7(3), 254-264., Doi: DOI: 10.16899/gopctd.349946 (Yayın No: 3638428)
6.GÜNAL AYLA,BUMİN GONCA (2007). Otistik çocuklarda motor performansın incelenmesi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 18(3), 179-186. (Yayın No: 1394336)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.PEKÇETİN SERKAN,GÜNAL AYLA (2019). İki Farklı Sağlık Mesleğinin Lisans Öğrencilerinin Özgecilik Düzeyinin İncelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 7(1), 11-16., Doi: 10.30720/ered.394475 (Yayın No: 4396006)
2.GÜNAL AYLA,PEKÇETİN SERKAN (2019). Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Servikal Bölge-Üst Ekstremite Ağrısı Arasındaki İlişki. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 28(2), 114-119. (Yayın No: 5802243)
3.GÜNAL AYLA,DEMİRTÜRK FUNDA,ARIKAN HALİME,İNAL BÜŞRA (2018). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Egzersiz Davranışı, Sigara Bağımlılığı ve Genel Sağlık Durumu. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 169-178., Doi: 10.17681/hsp.348026 (Yayın No: 4295949)
4.DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Tanımlanması. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 5(3), 169-178. (Yayın No: 3917809)
5.SALAR SİNEM,GÜNAL AYLA,PEKÇETİN SERKAN,HURİ MERAL,MEHR BABAK KASHEFİ,KATIRCIBAŞI GÜLFER,UYANIK MİNE (2016). Yaşlılarda Aktivite Çevre ve Yaşam Memnuniyetiİlişkisi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 4(2), 89-96. (Yayın No: 3146634)
6.GÜNAL AYLA,BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA,İNCE PARPUCU TUBA,YÜCEKAYA BİRCAN (2012). Tip II diyabetli yaşlı hastalarda engel algısı ve fonksiyonel yetersizlik ilişkisinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 31-35. (Yayın No: 1404920)
7.BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA,ŞERMİN TÜKEL (2008). Anxiety depression and quality of life in mothers of disabled children. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 6-11. (Yayın No: 1404606)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÜNAL AYLA (2019). MENTAL HASTALIKLARDA AKTİVİTE DENGESİ. 2nd International Health Sciences and Life Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5802750)
2.GÜNAL AYLA (2017). Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonu Kullanımı İleÜst Ekstremite ve Boyun Ağrısı Arasındaki İlişki. Uluslararası Kapanış KongresiErgoterapi ve Rehabilitasyon (Özet Bildiri) (Yayın No:3917134)
3.KATIRCIBAŞI GÜLFER,GÜNAL AYLA,KASHEFİ BABAK,KAYIHAN HÜLYA (2017). Hemiplejik Hastalarda Kognitif Fonksiyonlarınİncelenmesi. Uluslararası Mesleki Rehabilitasyon Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4049264)
4.GÜNAL AYLA,DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA (2017). Athletic Skill Selection Criteria of Sport Teachers Working at Lycee. 3rd World Conference on Health Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3162846)
5.KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA (2017). Comparison of Awareness of the Primary School Students about Physical Education and Sports Lesson According to Gender. 3rd World Conference on Health Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3162952)
6.EKİCİ GAMZE,ALTUNTAŞ ONUR,AKI ESRA,YARAN MAHMUT,GÜNAL AYLA (2017). Relation between health related quality of life and sleep quality in the üniversity students A pilot study. 16 th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists in collaboration with the 48 th Japanese Occupational Therapy Congress and Expo held in Yokohoma Japan (Poster) (Yayın No:1405344)
7.ELBASAN BÜLENT,GÜNAL AYLA,YAKUT H,ERDAN D,ELBASAN AYÇA,DÜZGÜN İREM,BUMİN GONCA (2017). Is participation in the activities of daily living can be affected by hand functions in children with spastic cerebral palsy. 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability (Özet Bildiri) (Yayın No:1405299)
8.ELBASAN BÜLENT,GÜNAL AYLA,ULUSOY S,ELBASAN AYÇA,YAZICI M,BUMİN GONCA (2017). An investigation of functional performance and health related quality of life in children with hearing loss. 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability (Özet Bildiri) (Yayın No:1405264)
9.BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA (2017). The effects and cognitive impairmnets on daily living activities and quality of life in children with autism. The 5th Asia Pacific Occupational Therapy Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1405144)
10.BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA (2017). The effects of motor and cognitive impairments on daily living activities and quality of life in autistic children. . International Conference on Diagnosis and Treatment in Pediatric Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:1405121)
11.BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA (2017). Measuring disability and functional performance in autistic children. International Conference on Diagnosis and Treatment in Pediatric Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:1405097)
12.BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA (2017). The effects of response speed and fine motor dexterity on functional performance. Seventh European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1405089)
13.BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA (2017). Sensory perceptual motor deficits and sensory modulation dysfunction in children with autism. Seventh European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1405075)
14.BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA (2017). Cognitive abilities and functional performance in autistic children. Seventh European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1405067)
15.BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA (2017). The Relationship Between Motor abilities and Daily Living Activities in Autistic Children. 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability,Barcelona (Özet Bildiri) (Yayın No:1405056)
16.BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA (2017). The Comparison of Motor Proficiency Between Autistic and Healthy Children. 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (Özet Bildiri) (Yayın No:1405039)
17.BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA (2017). The Relationship Between Hand Performance Daily Living Activities And Quality of Life In Autism. European Academy of Childhood Disability and Satellite Symposia and Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1405036)
18.BUMİN GONCA,GÜNAL AYLA,TÜKEL ŞERMİN (2017). Anxiety Depression And Quality Of Life In Mothers With Disabled Children. European Academy of Childhood Disability and Satellite Symposia and Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1405023)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA,PEKÇETİN SERKAN,UYANIK MİNE (2017). İNMELİ BİREYLERİN AKUT VE KRONİK DÖNEMDEKİ AKTİVİTE TERCİHLERİNİN VE PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. II. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi (Poster) (Yayın No:3149544)
2.BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA,GÜNAL AYLA (2017). Geriatrik bireylerde inme sonrası ortaya çıkan fiziksel yetersizlik ve özür tablosunun yaşam kalitesi üzerine etkisi. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Nörolojik Fizyoterapi Grubu4. NÖROLOJİK REHABİLİTASYON SEMPOZYUMU KAS TONUSU BOZUKLUKLARI VEREHABİLİTASYONU (Poster) (Yayın No:3148946)
3.BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA,GÜNAL AYLA (2017). Akut inmeli bireylerde mobilite düzeyi ile yorgunluk arasındaki ilişki. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Nörolojik Fizyoterapi Grubu4. NÖROLOJİK REHABİLİTASYON SEMPOZYUMU KAS TONUSU BOZUKLUKLARI VEREHABİLİTASYONU (Poster) (Yayın No:3148210)
4.YÜCEKAYA BİRCAN,İNCE PARPUCU TUBA,GÜNAL AYLA,BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA (2017). Tip II Diyabetli hastalarda egzersiz bariyerlerinin belirlenmesi. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1406107)
5.İNCE PARPUCU TUBA,GÜNAL AYLA,YÜCEKAYA BİRCAN,BAŞKURT ZELİHA,BAŞKURT FERDİ (2017). Diyabetli hastalarda algılanan engeliliğin fiziksel aktivite düzeyine etkisi. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1406069)
6.GÜNAL AYLA,İNCE PARPUCU TUBA,YÜCEKAYA BİRCAN ,BAŞKURT ZELİHA,BAŞKURT FERDİ (2017). Tip II diyabetli yaşlı hastalarda engel algısı ve fonksiyonel yetersizlik ilişkisinin incelenmesi. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1406005)
7.GÜNAL AYLA,UYANIK MİNE,BAŞKURT FERDİ,BAŞKURT ZELİHA,İNCE PARPUCU TUBA (2017). Tekerlekli Sandalye Kullanıcılarında Egzersiz Farkındalığı ve Yaşam Stili Pilot Calışma. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405794)
8.MEHTAP AYHAN,GÜNAY SELİM MAHMUT,UZAN MUSTAFA,GÜNAL AYLA,BAŞKURT ZELİHA (2017). Sağlıklı genç bireylerde soğuk uygulamanın el kavrama kuvvetine elin enduransına ve el fonksiyonları üzerine etkisi randomize kontrollü tek kör çalışma. 13.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2. Ulusal El Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405765)
9.GÜNAY SELİM MAHMUT,MEHTAP AYHAN,GÜNAL AYLA,BAŞKURT FERDİ (2017). Sağlıklı genç bireylerde izometrik handgrip eğitiminin kan basıncı ve kalp hızına kısa dönem etkisi. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405723)
10.GÜNAL AYLA,UYANIK MİNE (2017). Isparta İlindeki Ailelerin Anaokul Çocuklarında Duyusal İşlem Hastalıklarını Algılama Prevelansı. 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405689)
11.SALAR SİNEM,HURİ MERAL,PEKÇETİN SERKAN,KATIRCIBAŞI GÜLFER,GÜNAL AYLA,KASHEFİ B,UYANIK MİNE (2017). Aile Yaşam Merkezine Giden Sağlıklı Yaşlılarda Çevresel Faktörlerin Yaşam Memnuniyetine Etkisi. Akademik Geriatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405679)
12.GÜNAL AYLA,KASHEFİ B,KATIRCIBAŞI GÜLFER,SALAR SİNEM,HURİ MERAL,PEKÇETİN SERKAN,UYANIK MİNE,KAYIHAN HÜLYA (2017). Aile Yaşam Merkezine Giden Sağlıklı Yaşlılarda Aktivite Katılımı ve Yaşam Memnuniyeti. Akademik Geriatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1405587)
13.İNCE PARPUCU TUBA,HALLAÇELİ HASAN,GÜNAL AYLA,ATAY TOLGA (2017). Genç Bireylerde El Bileği Kas Kuvveti ve Cinsiyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. XII.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1405497)
14.ALP ERKAN ,HALLAÇELİ HASAN,İNCE PARPUCU TUBA,GÜNAL AYLA (2017). Isparta İlinde Çalışmakta Olan Tıp Hekimlerinin Fizyoterapi Kimliği Ve Uygulamaları Hakkında Düşünceleri Üzerine Bir Anket Çalışması. XII.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1405477)
15.İNCE PARPUCU TUBA,HALLAÇELİ HASAN,GÜNAL AYLA,ATAY TOLGA (2017). Microfet 3 Cihazı İle Genç Bireylerde Dominant ve Nondominant El Arasındaki Kas Kuvvet Farklılığının İncelenmesi. XII.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1405391)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Occupational Therapy - Occupation Focused Holistic Practice in Rehabilitation (2017)., PEKÇETİN SERKAN,GÜNAL AYLA, Intech, Editör: Meral Huri, Sayfa Sayısı: 25, ISBN: 978-953-51-3322-3, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3545774)
Üniversite Dışı Deneyim

2006-2007FİZYOTERAPİSTMOR MENEKŞE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, PEDİATRİK REHABİLİTASYON ALANINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, (Diğer)
2002-2006FİZYOTERAPİSTTSK GÜLHANE SAĞLIK VAKFI ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, PEDİATRİK REHABİLİTASYON ALANINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, (Diğer)