GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SİBEL AKBULUTž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Sibel AKBULUT

Diş Hekimliği Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sibel.akbulut@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm

Klinik Bilimler Bölümü 

Anabilim Dalı

Ortodonti Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (2011- 2015)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ortodonti Anabililm Dalı (Dr)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (2001- 2006)

Diş Hekimliği Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Trombositten Zengin Ve Fakir Plazmanın Ortodontik Diş Hareketi Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Ortodonti

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Ortodonti Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Ortodonti, Lisans, (2017-2018)

Ortodonti, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇELEBİ FATİH,AKBULUT SİBEL,HOLOĞLU FEYZA,ALTAN HALENUR,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ, (2017). "Detailed İnvestigation Of The Mesio-Distal Crown Size", International Dental Journal, 67199-247., Doi: 10.1111/idj.12341 (Yayın No: 4019205) [SCI-Expanded]

AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,YARDIMCI HÜLYA,DEMİR OSMAN, (2017). "Sexual Dimorphism İn The Permanent Dentition Of A Turkish Population", Indian Journal Of Orthodontics And Dentofacial Research, 3(4), 226-230., Doi: 10.18231/2455-6785 (Yayın No: 3947384)

ÇELEBİ FATİH,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT SİBEL,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ, (2017). "Effects Of Rapid Maxillary Expansion On Head Posture, Postural Stability, And Fall Risk", Apos Trends İn Orthodontics, 7(4), 175, Doi: 10.4103/apos.apos_64_17 (Yayın No: 3947172)

AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,ÖZTAŞ BENGİ,ŞEBNEM KURŞUN,SOYLU EMRAH,GÜVEN ORHAN, (2017). "Importance Of Bıfıd Mandıbular Canal In Implantology And In Oral Surgery: Revıew Of The Lıterature And Report Of Three Cases", Cumhuriyet Dental Journal, 20(3), 198-203., Doi: 10.7126/cumudj.369382 (Yayın No: 3947019)

BALCI YÜCE HATİCE,AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,DEMİRALP KEMAL ÖZGÜR,KARACA ZAFER İSMAİL,ORHAN KAAN, (2015). "Effect Of Ankaferd Blood Stopper On Early Bone Tissue Healing İn Extraction Sockets: An Experimental İn Vivo Study", Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 14(8), 1469, Doi: 10.4314/tjpr.v14i8.20 (Yayın No: 1691175) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT SİBEL,SOYLU EMRAH,AKBULUT NİHAT,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ, (2016). "Ortognatik Cerrahide Üç Boyutlu D İtal Planlama", Türkiye Klinikleri, 2(2), 18-25. (Yayın No: 3064358)

AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,DEMİRALP KEMAL ÖZGÜR,ÇELİKTEN BERKAN, (2016). "Dentoalveolar Trauma Case Treatment With İntrusion Of Permanent İncisor Teeth Is İt An Applicable Way", Clinical Dentistry And Research, 40(3), 130-135. (Yayın No: 1884986)

AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,ÜSTÜNER EVREN,DEMİRALP KEMAL ÖZGÜR,ÇÖLOK GÜLÜMSER, (2015). "Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisi Sonrası Fasiyal Şişlik Üzerine Nsaii İlaçların Etkilerinin Subjektif Ve Objektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 169-179. (Yayın No: 1692588)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILMAZ SEMA,YARDIMCI HÜLYA,AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Skeletal class 2 headgear activator treatment in patient: case report. 15. uluslararası türk ortodonti derneği sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3976224)

SOYLU EMRAH,AKBULUT NİHAT,ŞEN ESENGÜL,TÜMER MEHMET KEMAL,ALTAN AHMET,AKBULUT SİBEL (2017). Fibrous Ankylosis of temporomandibuler joint due to intubation trauma in an infant: Diagnosis and Treatment. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (Özet Bildiri) (Yayın No:3947920)

DANIŞMAN HİKMETNUR,YELMER ZEYNEP AYBİKE,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT SİBEL,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). SINIF 2 DİVİZYON 2 MALOKLÜZYONUN DİŞ ÇEKİMLİ SABİTORTODONTİK TEDAVİSİ: VAKA RAPORU. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3810659)

DÖLKELEŞ UFUK,YARDIMCI HÜLYA,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT SİBEL,AKBULUT NİHAT (2017). CERRAHİ MANDİBULER İLERLETME: VAKA RAPORU. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3810874)

YELMER ZEYNEP AYBİKE,YARDIMCI HÜLYA,AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH (2017). ŞİDDETLİ MAKSİLLER ÇAPRAŞIKLIK VE ÖN AÇIK KAPANIŞ›IN HIZLI ÜST ÇENEGENİŞLETMESİ-VERTİKAL ÇENELİK İLE TEDAVİSİ: VAKA RAPORU. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3810944)

HAYRAN YELİZ,AKBULUT SİBEL,AKBULUT NİHAT (2017). Skeletal Class III Patient Rehabilitation with Fixed Full-Arch Prosthesis: A Case Report.. TAOMS 24th International Scientific Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3818262)

AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT NİHAT,SOYLU EMRAH,ŞEN ESENGÜL (2017). Comparison Of Presurgical Soft Tissue Prediction And Postsurgical Actual Profile In A Two-Jaw Surgery Patient, Case Report.. TAOMS 24th International Scientific Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3817726)

ÇELEBİ FATİH,AKBULUT SİBEL,HOLOĞLU FEYZA,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ,ALTAN HALENUR (2017). Detailed Investigation of the Mesio-Distal Crown Size. 105th FDI World Dental Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3725741)

AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,AKBULUT NİHAT,ALTAN AHMET,BEKAR ESENGÜL,TÜMER MEHMET KEMAL (2017). What Happens to the Planning in Orthognatic Surgeries? Case Report. AÇBİD 11. Uluslararası Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3501704)

AKBULUT NİHAT,BALCI YÜCE HATİCE,AKBULUT SİBEL,DEMİRALP KEMAL ÖZGÜR,KARACA ZAFER,ORHAN KAAN (2015). The Effect Of Ankaferd Blood Stopper On Early Bone Tissue Healing In Extraction Sockets: An Experimental In Vivo Study.. 9th International ACBID Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3849321)

AKBULUT SİBEL,HOLOĞLU FEYZA,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2015). Maksiller darlığa eşlik eden anterior açık kapanış olgusunun akrilik splint RME ve vertikal çenelik uygulaması ile efektif tedavisi vaka raporu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1693120)

ÇELEBİ FATİH,AKBULUT SİBEL,ÇELİKDELEN MURAT (2015). Vertikal holding ile kombine dil paravanası apareyi kullanılarak ön açık kapanışın tedavisi vaka raporu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1897694)

AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,ERTEM SİNAN YASİN,YERLİYURT KAAN,KURŞUN EMİNE ŞEBNEM (2012). Stylohyoid Ligament Calcification Called Eagle s Syndrome Report Of A Case. 6th International ACBID Congress (Poster) (Yayın No:1692480)

AKBULUT SİBEL,YAĞCI AHMET Trombositten zengin ve fakir plazmanın ortodontik diş hareketi üzerindeki etkilerinin deneysel olarak araştırılması. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1897751)

AKBULUT SİBEL,HOLOĞLU FEYZA Miniscrew asisted rapid palatal expansion in late adelescence patients Case report. 21th congress of Bass (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3064595)

Nihat AKBULUT, Sinan Yasin ERTEM, Sibel AKBULUT, Gülümser ÇÖLOK Congenitally Missing Of Permanent Teeth Report Of Two Cases. 18th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 02- 06 October, 2011, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:176460)

Nihat AKBULUT, Sinan Yasin ERTEM, Sibel AKBULUT, Erdal ERDEM Conservative Approach For Condyle Fractures In Children A Case Report. 18th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 02- 06 October, 2011, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:176529)

Cagri BARDAK, T Emre KAYMAK, Nihat AKBULUT, E Sebnem KURSUN, Sibel AKBULUT Early Complications Following Impacted Mandibular Third Molar Surgery A Retrospective Study. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society 3-6 May, 2012, Tirana, Albania. (Poster) (Yayın No:176600)

Bengi OZTAS, Sibel AKBULUT, Nihat AKBULUT, E Sebnem KURSUN, Hakan KURT Kissing Molars Report Of Four Cases And A Review Of The Literature. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society 3-6 May, 2012, Tirana, Albania. (Poster) (Yayın No:176658)

Sibel AKBULUT, T Emre KAYMAK, Nihat AKBULUT, E Sebnem KURSUN Unusual Impacted Mandibular Canine Tooth with Dentigerous Cyst A Case Report. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society 3-6 May, 2012, Tirana, Albania. (Poster) (Yayın No:176701)

ERTEM SİNAN YASİN,AKBULUT NİHAT,YERLİYURT KAAN,AKBULUT SİBEL,ÖZKOÇAK İSMAİL Mandibular Corpus Fracture With Non Displaced Condylar Fracture A Case Report. 6th International AÇBİD Congress 30 May- 3 June 2012, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:176757)

Ahmet YAGCI, Tancan UYSAL, Sibel AKBULUT, Sabri RAMOGLU, Duygu PERCIN Does mini screw removal process cause bacteraemia. 13th International Congress Of The Turkish Orthodontic Society (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:176876)

Sibel AKBULUT, Abdullah EKIZER, Faruk Izzet UCAR, Tancan UYSAL Effect of BMP 2 on orthopedically expanded suture in rats. 18th BaSS Congress,25-28 April 2013, Skopje, Macedonia. (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:177244)

KOLSUZ MEHMET ERAY,AKBULUT NİHAT,kaymak tuğrul emre,AKBULUT SİBEL,kurşun emine şebnem Conservative treatment of condyle fracture in adult A case report. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (Poster) (Yayın No:1692359)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Ortognatik Cerrahi ve Yüz Estetiği, Ortognatik cerrahi planlama, 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Kurs, 04.11.2015-04.11.2015 (Uluslararası)

MIMICS, Mimics Temel ve STL eğitimi, Erciyes Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi, Kurs, 02.12.2012-04.12.2012 (Ulusal)

Simplant, Simplant ve Simplant OMS, Erciyes Üniversitesi /Diş hekimliği fakültesi, Kurs, 05.12.2012-05.12.2012 (Ulusal)

ortognatik cerrahi planlama, ortognatik cerrahi hastalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, planlama ve cerrahi prosedür, istanbul, Kurs, 25.09.2017-27.09.2017 (Uluslararası)

çalıştay

 

sertifika

DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI, DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Sertifika, 15.01.2012-14.02.2012 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sibel.akbulut@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2015
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ortodonti Anabililm Dalı (Dr)

Tez Adı:Trombositten Zengin Ve Fakir Plazmanın Ortodontik Diş Hareketi Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması
Lisans
2001-2006
Ankara Üniversitesi
Diş Hekimliği FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ ORTODONTİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)ORTODONTİTürkçe2
(2016-2017)ORTODONTİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇELEBİ FATİH,AKBULUT SİBEL,HOLOĞLU FEYZA,ALTAN HALENUR,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Detailed investigation of the mesio-distal crown size. International Dental Journal, 67199-247., Doi: 10.1111/idj.12341 (Yayın No: 4019205)
2.AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,YARDIMCI HÜLYA,DEMİR OSMAN (2017). Sexual Dimorphism in the Permanent Dentition of a Turkish Population. Indian Journal of Orthodontics and Dentofacial Research, 3(4), 226-230., Doi: 10.18231/2455-6785 (Yayın No: 3947384)
3.ÇELEBİ FATİH,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT SİBEL,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Effects of rapid maxillary expansion on head posture, postural stability, and fall risk. APOS Trends in Orthodontics, 7(4), 175, Doi: 10.4103/apos.apos_64_17 (Yayın No: 3947172)
4.AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,ÖZTAŞ BENGİ,ŞEBNEM KURŞUN,SOYLU EMRAH,GÜVEN ORHAN (2017). IMPORTANCE OF BIFID MANDIBULAR CANAL IN IMPLANTOLOGY AND IN ORAL SURGERY: REVIEW OF THE LITERATURE AND REPORT OF THREE CASES. Cumhuriyet Dental Journal, 20(3), 198-203., Doi: 10.7126/cumudj.369382 (Yayın No: 3947019)
5.BALCI YÜCE HATİCE,AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,DEMİRALP KEMAL ÖZGÜR,KARACA ZAFER İSMAİL,ORHAN KAAN (2015). Effect of Ankaferd Blood Stopper on Early Bone Tissue Healing in Extraction Sockets: An Experimental in vivo Study. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 14(8), 1469, Doi: 10.4314/tjpr.v14i8.20 (Yayın No: 1691175)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT SİBEL,SOYLU EMRAH,AKBULUT NİHAT,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2016). Ortognatik Cerrahide Üç Boyutlu D ital Planlama. Türkiye Klinikleri, 2(2), 18-25. (Yayın No: 3064358)
2.AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,DEMİRALP KEMAL ÖZGÜR,ÇELİKTEN BERKAN (2016). Dentoalveolar trauma case treatment with intrusion of permanent incisor teeth Is it an applicable way. Clinical Dentistry and Research, 40(3), 130-135. (Yayın No: 1884986)
3.AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,ÜSTÜNER EVREN,DEMİRALP KEMAL ÖZGÜR,ÇÖLOK GÜLÜMSER (2015). Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisi Sonrası Fasiyal Şişlik Üzerine NSAİİ İlaçların Etkilerinin Subjektif Ve Objektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 169-179. (Yayın No: 1692588)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AKBULUT NİHAT,BALCI YÜCE HATİCE,AKBULUT SİBEL,DEMİRALP KEMAL ÖZGÜR,KARACA ZAFER,ORHAN KAAN (2015). The Effect Of Ankaferd Blood Stopper On Early Bone Tissue Healing In Extraction Sockets: An Experimental In Vivo Study.. 9th International ACBID Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3849321)
2.SOYLU EMRAH,AKBULUT NİHAT,ŞEN ESENGÜL,TÜMER MEHMET KEMAL,ALTAN AHMET,AKBULUT SİBEL (2017). Fibrous Ankylosis of temporomandibuler joint due to intubation trauma in an infant: Diagnosis and Treatment. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (Özet Bildiri) (Yayın No:3947920)
3.HAYRAN YELİZ,AKBULUT SİBEL,AKBULUT NİHAT (2017). Skeletal Class III Patient Rehabilitation with Fixed Full-Arch Prosthesis: A Case Report.. TAOMS 24th International Scientific Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3818262)
4.AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT NİHAT,SOYLU EMRAH,ŞEN ESENGÜL (2017). Comparison Of Presurgical Soft Tissue Prediction And Postsurgical Actual Profile In A Two-Jaw Surgery Patient, Case Report.. TAOMS 24th International Scientific Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3817726)
5.AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,AKBULUT NİHAT,ALTAN AHMET,BEKAR ESENGÜL,TÜMER MEHMET KEMAL (2017). What Happens to the Planning in Orthognatic Surgeries? Case Report. AÇBİD 11. Uluslararası Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3501704)
6.DANIŞMAN HİKMETNUR,YELMER ZEYNEP AYBİKE,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT SİBEL,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). SINIF 2 DİVİZYON 2 MALOKLÜZYONUN DİŞ ÇEKİMLİ SABİTORTODONTİK TEDAVİSİ: VAKA RAPORU. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3810659)
7.DÖLKELEŞ UFUK,YARDIMCI HÜLYA,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT SİBEL,AKBULUT NİHAT (2017). CERRAHİ MANDİBULER İLERLETME: VAKA RAPORU. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3810874)
8.YELMER ZEYNEP AYBİKE,YARDIMCI HÜLYA,AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH (2017). ŞİDDETLİ MAKSİLLER ÇAPRAŞIKLIK VE ÖN AÇIK KAPANIŞ›IN HIZLI ÜST ÇENEGENİŞLETMESİ-VERTİKAL ÇENELİK İLE TEDAVİSİ: VAKA RAPORU. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3810944)
9.YILMAZ SEMA,YARDIMCI HÜLYA,AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Skeletal class 2 headgear activator treatment in patient: case report. 15. uluslararası türk ortodonti derneği sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3976224)
10.AKBULUT SİBEL,HOLOĞLU FEYZA,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2015). Maksiller darlığa eşlik eden anterior açık kapanış olgusunun akrilik splint RME ve vertikal çenelik uygulaması ile efektif tedavisi vaka raporu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1693120)
11.ÇELEBİ FATİH,AKBULUT SİBEL,ÇELİKDELEN MURAT (2015). Vertikal holding ile kombine dil paravanası apareyi kullanılarak ön açık kapanışın tedavisi vaka raporu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Poster) (Yayın No:1897694)
12.AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,ERTEM SİNAN YASİN,YERLİYURT KAAN,KURŞUN EMİNE ŞEBNEM (2012). Stylohyoid Ligament Calcification Called Eagle s Syndrome Report Of A Case. 6th International ACBID Congress (Poster) (Yayın No:1692480)
13.ÇELEBİ FATİH,AKBULUT SİBEL,HOLOĞLU FEYZA,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ,ALTAN HALENUR (2017). Detailed Investigation of the Mesio-Distal Crown Size. 105th FDI World Dental Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3725741)
14.AKBULUT SİBEL,YAĞCI AHMET (2017). Trombositten zengin ve fakir plazmanın ortodontik diş hareketi üzerindeki etkilerinin deneysel olarak araştırılması. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1897751)
15.AKBULUT SİBEL,HOLOĞLU FEYZA (2017). Miniscrew asisted rapid palatal expansion in late adelescence patients Case report. 21th congress of Bass (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3064595)
16.Nihat AKBULUT, Sinan Yasin ERTEM, Sibel AKBULUT, Gülümser ÇÖLOK (2017). Congenitally Missing Of Permanent Teeth Report Of Two Cases. 18th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 02- 06 October, 2011, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:176460)
17.Nihat AKBULUT, Sinan Yasin ERTEM, Sibel AKBULUT, Erdal ERDEM (2017). Conservative Approach For Condyle Fractures In Children A Case Report. 18th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 02- 06 October, 2011, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:176529)
18.Cagri BARDAK, T Emre KAYMAK, Nihat AKBULUT, E Sebnem KURSUN, Sibel AKBULUT (2017). Early Complications Following Impacted Mandibular Third Molar Surgery A Retrospective Study. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society 3-6 May, 2012, Tirana, Albania. (Poster) (Yayın No:176600)
19.Bengi OZTAS, Sibel AKBULUT, Nihat AKBULUT, E Sebnem KURSUN, Hakan KURT (2017). Kissing Molars Report Of Four Cases And A Review Of The Literature. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society 3-6 May, 2012, Tirana, Albania. (Poster) (Yayın No:176658)
20.Sibel AKBULUT, T Emre KAYMAK, Nihat AKBULUT, E Sebnem KURSUN (2017). Unusual Impacted Mandibular Canine Tooth with Dentigerous Cyst A Case Report. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society 3-6 May, 2012, Tirana, Albania. (Poster) (Yayın No:176701)
21.ERTEM SİNAN YASİN,AKBULUT NİHAT,YERLİYURT KAAN,AKBULUT SİBEL,ÖZKOÇAK İSMAİL (2017). Mandibular Corpus Fracture With Non Displaced Condylar Fracture A Case Report. 6th International AÇBİD Congress 30 May- 3 June 2012, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:176757)
22.Ahmet YAGCI, Tancan UYSAL, Sibel AKBULUT, Sabri RAMOGLU, Duygu PERCIN (2017). Does mini screw removal process cause bacteraemia. 13th International Congress Of The Turkish Orthodontic Society (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:176876)
23.Sibel AKBULUT, Abdullah EKIZER, Faruk Izzet UCAR, Tancan UYSAL (2017). Effect of BMP 2 on orthopedically expanded suture in rats. 18th BaSS Congress,25-28 April 2013, Skopje, Macedonia. (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:177244)
24.KOLSUZ MEHMET ERAY,AKBULUT NİHAT,kaymak tuğrul emre,AKBULUT SİBEL,kurşun emine şebnem (2017). Conservative treatment of condyle fracture in adult A case report. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (Poster) (Yayın No:1692359)


Projelerde Yaptığı Görevler:

Kurs
1.ortognatik cerrahi planlama, ortognatik cerrahi hastalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, planlama ve cerrahi prosedür, istanbul, Kurs, 25.09.2017-27.09.2017 (Uluslararası)
2.Simplant, Simplant ve Simplant OMS, Erciyes Üniversitesi /Diş hekimliği fakültesi, Kurs, 05.12.2012-05.12.2012 (Ulusal)
3.Ortognatik Cerrahi ve Yüz Estetiği, Ortognatik cerrahi planlama, 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Kurs, 04.11.2015-04.11.2015 (Uluslararası)
4.MIMICS, Mimics Temel ve STL eğitimi, Erciyes Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi, Kurs, 02.12.2012-04.12.2012 (Ulusal)
Sertifika
1.DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI, DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Sertifika, 15.01.2012-14.02.2012 (Ulusal)