GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ERGÜN SÖNMEZGÖZž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ergün SÖNMEZGÖZ

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, İnönü Üniversitesi (1997- 2002)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Çukurova Üniversitesi (1987- 1993)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Sodyum Valproat Veya Karbamazepin Kullanan Çocuklarda Serum Homosistein, Folik Asit, Ve Vitamin B12 Düzeyleri", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Abdulaziz KUREYŞİ, "Prematüre Bebeği Olan Annelerin Bebeklerin Nörolojik Gelişimi,Epilepsi Ve Serebral Palsi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Fehime KILIÇ, "Ailevi Akdeniz Ateşli Çocuk Hastalarda Tiroid Fonksiyonları Ve Tiroid Otoantikorlarının Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Pediatric Practice And Research, Dergi, Yrd. Editör, Online, 01.09.2016

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,IRAK ERDOĞN BURCU,GÜMÜŞER RÜVEYDA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,DEMİR OSMAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE, (2020). "Neonatal Thrombocytopenia And The Role Of The Platelet Mass Index İn Platelet Transfusion İn The Neonatal Intensive Care Unit", Balkan Medical Journal, 37(3), 150-156. (Yayın No: 6409539) [SCI-Expanded]

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,Gümüşer Rüveyda,DEMİR OSMAN, (2019). "Clinical And Demographic Evaluation According To Mefv Genes İn Patients With Familial Mediterranean Fever", Bıochemıcal Genetıcs, 57(2), 289-300., Doi: 10.1007/s10528-018-9889-y (Yayın No: 4402248) [SCI-Expanded]

ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÜNÜVAR ŞEYMA,AKBULUT NİHAT, (2018). "A Rare Seen Hemorrhage Disorder: Factor Xı Deficiency Hemophilia C", Meandros Medical And Dental Journal, 19(1), 75-78., Doi: 10.4274/meandros.2043 (Yayın No: 4273615)

KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEMİR OSMAN,ENSARİ EMEL, (2018). "45Tg Single Nucleotide Polymorphism Of Adiponectin Gene: Is İt A Factor İn Childhood Obesity?", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 9(5), 376-380., Doi: 10.4328/JCAM.5735 (Yayın No: 4402303)

BOZKURT HASAN,ÖZER SAMET,ŞAHİN SERKAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN, (2018). "Internet Use Patterns And Internet Addiction İn Children And Adolescents With Obesity", Pediatric Obesity, 13(5), 301-306., Doi: 10.1111/ijpo.12216 (Yayın No: 3992589) [SCI-Expanded]

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,DEMİR OSMAN, (2017). "Association Between Vitamin D Levels And Cardiovascular Risk Factors İn Obese Children And Adolescents", Nutrición Hospitalaria, 34(2), 323, Doi: 10.20960/nh.412 (Yayın No: 4006534) [SCI-Expanded]

GÜL ALİ,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,KASAP TUBA,ENSARİ EMEL,DEMİR OSMAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN, (2017). "Role Of The Polymorphisms Of Uncoupling Protein Genes İn Childhood Obesity And Their Association With Obesity-Related Disturbances", Genetic Testing And Molecular Biomarkers, 21(9), 531-538., Doi: 10.1089/gtmb.2017.0068 (Yayın No: 4000354) [SCI-Expanded]

Emektar Gizem,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,yaşayancan Özkan,Bulut yunus emre,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,EĞRİ MÜCAHİT, (2017). "Tokat İli Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı Ve Etkileyen Faktörler", Journal Of Contemporary Medicine, 7(1), 1-8., Doi: 10.16899/gopctd.286207 (Yayın No: 4000224)

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR, (2017). "Prevalence Of Proteinuria İn School-Aged Turkish Children, And Its Association With Obesity And Hypertension", The Journal Of Pediatric Research, 4(4), 195-199., Doi: 10.4274/jpr.36449 (Yayın No: 3999579)

ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEMİR OSMAN, (2017). "Negative Correlation Among Vitamin B12 Levels, Obesity Severity And Metabolic Syndrome İn Obese Children: A Case Control Study", Journal Of The Pakıstan Medıcal Assocıatıon, 67(11), 1648-1653. (Yayın No: 3994519) [SCI-Expanded]

ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BÜTÜN İLKNUR, (2017). "Evaluation Of Executive Functions İn Children And Adolescents With Familial Mediterranean Fever", Child Neuropsychology, 23(3), 332-342., Doi: 10.1080/09297049.2015.1108397 (Yayın No: 2369471) [SCI-Expanded]

BOZKURT HASAN,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,DEMİR OSMAN, (2017). "Assessment Of Neurocognitive Functions İn Children And Adolescents With Obesity", Applied Neuropsychology: Child, 6(4), 262-268., Doi: 10.1080/21622965.2016.1150184 (Yayın No: 3507311) [SCI-Expanded]

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN, (2016). "Prevalence Of Hypercalciuria And Urinary Calcium Excretion İn School-Aged Children İn The Province Of Tokat", Türk Pediatri Arşivi, 51(4), 193-197., Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162 (Yayın No: 3508028)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,ÖNDER YALÇIN,BÜTÜN İLKNUR,BİLGE SERAP, (2016). "Hypovitaminosis D İn Children With Hashimoto’S Thyroiditis", Revista Médica De Chile, 144(5), 611-616., Doi: 10.4067/S0034-98872016000500009 (Yayın No: 3507993) [SSCI]

ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÜNÜVAR ŞEYMA,ATEŞ HACI ÖMER, (2016). "Is The Il-6 -174G/C Gene Polymorphism Related To The Disease Severity Score İn Turkish Children With Familial Mediterranean Fever?", Biochemical Genetics, 54(6), 886-893., Doi: 10.1007/s10528-016-9764-7 (Yayın No: 3507984) [SSCI]

ALİM SAİT,ÖZER SAMET,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,Er Ergün,DEMİR OSMAN, (2016). "Response To Letter From Dr. Salih Uzun Et Al. Regarding “Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer And Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Thickness İn Children With Familial Mediterranean Fever”", Ocular Immunology And Inflammation, 24(4), 477-477., Doi: 10.3109/09273948.2016.1148173 (Yayın No: 3507307) [SSCI]

ALİM SAİT,ÖZER SAMET,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,er ergün,DEMİR OSMAN, (2016). "Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer And Ganglion Cell–Inner Plexiform Layer Thickness İn Children With Familial Mediterranean Fever", Ocular Immunology And Inflammation, 24(4), 372-376., Doi: 10.3109/09273948.2015.1100747 (Yayın No: 3507305) [SSCI]

ÖZER SAMET,KASAP TUBA,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÜNÜVAR ŞEYMA, (2015). "Çocuklarda Henoch Schönlein Purpurası 53 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi", Journal Of Contemporary Medicine, 5(0), 152-156., Doi: 10.16899/ctd.59290 (Yayın No: 2374815)

ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL, (2015). "Syndrome Of Inappropriate Antidiuretic Hormone Associated With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever", Turkish Journal Of Parasitology, 38(4), 275-277., Doi: 10.5152/tpd.2014.3603 (Yayın No: 3509023)

ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,Altuntaş Buket,KUYUCU YUNUS EMRE, (2015). "Higher Hdl Levels Are A Preventive Factor For Metabolic Syndromein Obese Turkish Children", Nutrición Hospitalaria, 307-312., Doi: 10.3305/nh.2015.31.1.7691 (Yayın No: 4018168) [SCI-Expanded]

ÖZER SAMET,BÜTÜN İLKNUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN, (2015). "Relationships Among Thyroid Hormones And Obesity Severity Metabolic Syndrome And İts Components İn Turkish Children With Obesity", Nutrıcıon Hospıtalarıa, 32645-651., Doi: 10.3305/nh.2015.32.2.9212 (Yayın No: 2049675) [SCI-Expanded]

ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,SEMANUR TAŞKIN,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN, (2015). "Simple Markers For Subclinical Inflammation İn Patients With Familial Mediterranean Fever", Medical Science Monitor, 21298-303., Doi: 10.12659/MSM.892289 (Yayın No: 2050573) [SCI-Expanded]

YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,Çakan Nurşen,Akbaş Ali, (2014). "Hypovitaminosis D İn Children With Familial Mediterranean Fever.", Clinical And İnvestigative Medicine, 37(4), 211-216. (Yayın No: 3508343) [SSCI]

ASLAN MEHMET,ALKAN ALPAY,YAKINCI MEHMET CENGİZ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,UĞUR BIÇAK,ZORLUDEMİR SUZAN, (2005). "Merosin Negative Congenital Muscular Dystrophy Magnetic Resonance Spectroscopy Findings", Brain And Development, 27(4), 308-310., Doi: 10.1016/j.braindev.2004.08.004 (Yayın No: 2336630) [SSCI]

Karabiber Hamza,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YAKINCI MEHMET CENGİZ,ÖZEROL ELİF,OTLU BARIŞ,YOLOĞLU SAİM, (2003). "Effects Of Valproate And Carbamazepine On Serum Levels Of Homocysteine, Vitamin B12, And Folic Acid", Brain And Development, 25(2), 113-115., Doi: 10.1016/S0387-7604(02)00163-8 (Yayın No: 3508360) [SSCI]

ÖZGEN ÜNSAL,Stout Mark,TÜRKÖZ YUSUF,Özuğurlu Fikret,KUTLU NURETTİN ONUR,SOYLU HANİFİ,koltuksuz uğur,MIZRAK BÜLENT,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZCAN ABDULCEMAL,Yaddanapudi Ravindranath,savaşan süreyya, (2003). "Hypochlorous Acıd For Accıdental Vıncrıstıneoverdose: A Prelımınary Experımental Study", Experımental Oncology, 25(4), 298-300. (Yayın No: 4682546)

KUTLU NURETTİN ONUR,AKINCI AYŞEHAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TEMEL İSMAİL,ERCÜMENT EVLİYAOĞLU, (2003). "The Effects Of Androstenediol And Dehydroepiandrosterone On The Immune Response To Bcg At Puberty", Journal Of Tropical Pediatrics, 49(3), 181-185., Doi: 10.1093/tropej/49.3.181 (Yayın No: 2337011) [SSCI]

SOYLU HANİFİ,KUTLU NURETTİN ONUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BÜKTE YAŞAR,ÖZGEN ÜNSAL,AKINCI AYŞEHAN, (2001). "Prune-Belly Syndrome And Pulmonary Hypoplasia: A Potential Cause Of Death", Pediatrics International, 43(2), 172-175., Doi: 10.1046/j.1442-200x.2001.01347.x (Yayın No: 4696199) [SCI-Expanded]

SOYLU HANİFİ,KUTLU NURETTİN ONUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ERTAŞ KEMAL, (2000). "A Child With Dehydration And Severe Hypernatraemia.", European Journal Of Pediatrics, 159783-784. (Yayın No: 4696453) [SSCI]

SOYLU HANİFİ,Koltuksuz Uğur,KUTLU NURETTİN ONUR,ŞEN YAŞAR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,AKINCI AYŞEHAN, (2000). "Morgagni Hernia: An Unexpected Cause Of Respiratorycomplaints And A Chest Mass", Pediatric Pulmonology, 429-433. (Yayın No: 4006841) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN, (2017). "Geç Prematüre Ve Zamanında Doğmuş Bebeklerde Hipernatremik Dehidratasyon: Retrospektif Değerlendirme", Jinekoloji - Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 14(2), 52-55. (Yayın No: 4006486)

ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,ayşe hendekçi,AKTAŞ FATMA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN, (2015). "Hashimoto Tiroiditli Olgularımızın Klinik Ve Laboratuvar Bulgularınındeğerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 723-29. (Yayın No: 2374753)

ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BİLGE SERAP,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN, (2015). "Obezite Tanılı Çocuklarda Yeme Davranışınındeğerlendirilmesi", Journal Child, 14(2), , Doi: 10.5222/j.child.2014.066 (Yayın No: 2374963)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERDOĞAN SELÇUK,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,GÜMÜŞER RUVEYDA İMMÜN TROMBOSİTOPENİ TANISIYLA İZLENEN ÇOCUK VE ADÖLESANLARIN KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1.ULUSLARARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6003088)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ERDOĞAN BURCU,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,DEMİR OSMAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE (2018). Üçüncü basamak bir yenidoğan yoğunbakım ünitesindeneonatal trombositopeni prevalansı, risk faktörleri ve intraventriküler kanam ile ilişkisi. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4347127)

KASAP TUBA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Difteri-tetanoz aşısı sonrası gelişen immün trombositopeni olgusu. 11.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4346306)

KASAP TUBA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,KARAASLAN ERHAN (2018). Çocuk servisi ve çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenen h1n1 () influenza vakalarının klinik ve laboratuvar özellikleri. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4346303)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,SÖNMEZGÖZ FİTNET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,DEMİR OSMAN,KILIÇ FEHİME (2017). Çocuk Yaş Grubunda Ailevi Akdeniz ve Antropometrik Ölçümlerin Dalak ve Karaciğer Uzunluklarına Etkisi. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3664346)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN OBEZ ÇOCUKLARDA SUBKLİNİK İNFLAMASYON BELİRTECİ OLARAK MONOSİT/HDL KOLLESTEROL ORANLARI. III. BAŞKENT PEDİATRİ GÜNLERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6003122)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KILIÇ FEHİME AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANILI ÇOCUKLARDA HASHİMOTO TİROİDİTİ SIKLIĞI. 5. ERCİYES PEDİATRİ AKADEMİSİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5999842)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN Epileptik çocuklarda karbamazepin ve valproik asit’xxin protein C ve protein S aktivitesine etkisi. 6. MARMARA PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5999828)

TAKCI ŞAHİN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,UYSAL MURAT Hipoksi Hiperoksi uygulanan Yenidoğan sıçanlarda enteral yolla verilen Amniyon sıvısının bağırsak mukozası üzerine etkisi. 27. ulusal neonatoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5994897)

ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN Tip 1 Diabetes Mellitus tanılı çocuklarda bişişsel işlevlerin değerlendirilmesi. 51. türk pediatri kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2314922)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,UYSAL MURAT,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ HİPOKSİ HİPEROKSİ UYGULANAN YENİDOĞAN SIÇANLARDA ENTERAL YOLLA VERİLEN URSODEOKSİKOLİK ASİDİN BAĞIRSAK MUKOZASI ÜZERİNE ETKİSİ. 62. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4696947)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,UYSAL MURAT,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ Hipoksi ve Hiperoksi Uygulanan Yenidoğan sıçanlarda Enteral Yolla Verilen Ursodeoksikolik Asidin Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi. 62. Millipediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4541647)

SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TAKCI ŞAHİN,UYSAL MURAT,IRMAK SAPMAZ HİLAL Hipoksi ve hiperoksi uygulanan yenidoğan şıçanlarda enteral yolla verilen amnion sıvısının bağırsak mukozası üzerine etkisi. 2. Ulusal gastrointestinal araştırma kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4430790)

ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BÜTÜN İLKNUR Ailevi akdeniz ateşi tanılı çocuklarda bilişsel işlevler. 58. milli pediatri kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4430843)

BOZKURT HASAN,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ERBAŞ OYTUN,DEMİR OSMAN obezite tanılı çocuk ve ergenlerde nörokognitif işlevlerin değerlendirilmesi. 25. Ulusal çocuk ve ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4542171)

ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN Obez çocuklarda vitamin B12 ile obezite ağırlığı ve metabolik sendrom arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4541790)

ÖZER SAMET,BÜTÜN İLKNUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BİLGE SERAP,YILMAZ RESUL tiroid hormon düzeylerinin obezite ağırlık ilişkisi. 51. Türk pediatri kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4430886)

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TAKCI ŞAHİN,KASAP TUBA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri. 52. Türk pediatri kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4430868)

KASAP TUBA,SÜMBÜL ORHAN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEVECİ HÜLYA,YILMAZ RESUL Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Postüral Stabilite ve Subklinik Periferal Nöropatinin Araştırılması. 5. Sivas Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4346296)

ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,ALTUNTAŞ BUKET OBEZ ÇOCUK VE ADÖLESANLADA METABOLİK SENDROMUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. 58. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ (Poster) (Yayın No:2318867)

ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN OBEZ ÇOCUKLARDA UYKU ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 51. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ (Poster) (Yayın No:2315019)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Obezite Tanılı ÇocuK ve Adölesanlarda Obeziteye Yatkınlık Oluşturan Gen Polimorfizmi Çalışmaları", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 16.07.2014-16.07.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ailevi Akdeniz Ateşli çocuk hastalarda tiroid fonksiyonları ve tiroid oto antikorlarının araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.04.2016-07.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2010-2014, uzman doktor, Malatya Devlet Hastanesi, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ergun.sonmezgoz@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
1997-2002
İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Sodyum Valproat Veya Karbamazepin Kullanan Çocuklarda Serum Homosistein, Folik Asit, Ve Vitamin B12 Düzeyleri
Lisans
1987-1993
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Fehime KILIÇ, (2017)., "Ailevi Akdeniz ateşli çocuk hastalarda tiroid fonksiyonları ve tiroid otoantikorlarının değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Abdulaziz KUREYŞİ, (2020)., "PREMATÜRE BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEKLERİN NÖROLOJİK GELİŞİMİ,EPİLEPSİ VE SEREBRAL PALSİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Editörlük

1.Pediatric Practice and Research, Dergi, Yrd. Editör, Online, 01.09.2016


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,IRAK ERDOĞN BURCU,GÜMÜŞER RÜVEYDA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,DEMİR OSMAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE (2020). Neonatal Thrombocytopenia and the Role of the Platelet Mass Index in Platelet Transfusion in the Neonatal Intensive Care Unit. Balkan Medical Journal, 37(3), 150-156. (Yayın No: 6409539)
2.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,Gümüşer Rüveyda,DEMİR OSMAN (2019). Clinical and Demographic Evaluation According to MEFV Genes in Patients with Familial Mediterranean Fever. BIOCHEMICAL GENETICS, 57(2), 289-300., Doi: 10.1007/s10528-018-9889-y (Yayın No: 4402248)
3.ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÜNÜVAR ŞEYMA,AKBULUT NİHAT (2018). A Rare Seen Hemorrhage Disorder: Factor XI Deficiency Hemophilia C. Meandros Medical and Dental Journal, 19(1), 75-78., Doi: 10.4274/meandros.2043 (Yayın No: 4273615)
4.KASAP TUBA,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEMİR OSMAN,ENSARİ EMEL (2018). 45TG single nucleotide polymorphism of adiponectin gene: Is it a factor in childhood obesity?. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 9(5), 376-380., Doi: 10.4328/JCAM.5735 (Yayın No: 4402303)
5.BOZKURT HASAN,ÖZER SAMET,ŞAHİN SERKAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Internet use patterns and Internet addiction in children and adolescents with obesity. Pediatric Obesity, 13(5), 301-306., Doi: 10.1111/ijpo.12216 (Yayın No: 3992589)
6.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,DEMİR OSMAN (2017). Association between vitamin D levels and cardiovascular risk factors in obese children and adolescents. Nutrición Hospitalaria, 34(2), 323, Doi: 10.20960/nh.412 (Yayın No: 4006534)
7.GÜL ALİ,ATEŞ HACI ÖMER,ÖZER SAMET,KASAP TUBA,ENSARİ EMEL,DEMİR OSMAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2017). Role of the Polymorphisms of Uncoupling Protein Genes in Childhood Obesity and Their Association with Obesity-Related Disturbances. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 21(9), 531-538., Doi: 10.1089/gtmb.2017.0068 (Yayın No: 4000354)
8.Emektar Gizem,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,yaşayancan Özkan,Bulut yunus emre,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,EĞRİ MÜCAHİT (2017). Tokat İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı ve Etkileyen Faktörler. Journal of Contemporary Medicine, 7(1), 1-8., Doi: 10.16899/gopctd.286207 (Yayın No: 4000224)
9.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR (2017). Prevalence of Proteinuria in School-Aged Turkish Children, and Its Association with Obesity and Hypertension. The Journal of Pediatric Research, 4(4), 195-199., Doi: 10.4274/jpr.36449 (Yayın No: 3999579)
10.ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEMİR OSMAN (2017). Negative correlation among vitamin B12 levels, obesity severity and metabolic syndrome in obese children: A case control study. JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, 67(11), 1648-1653. (Yayın No: 3994519)
11.ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BÜTÜN İLKNUR (2017). Evaluation of executive functions in children and adolescents with familial Mediterranean fever. Child Neuropsychology, 23(3), 332-342., Doi: 10.1080/09297049.2015.1108397 (Yayın No: 2369471)
12.BOZKURT HASAN,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,DEMİR OSMAN (2017). Assessment of Neurocognitive Functions in Children and Adolescents with Obesity. Applied Neuropsychology: Child, 6(4), 262-268., Doi: 10.1080/21622965.2016.1150184 (Yayın No: 3507311)
13.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Prevalence of hypercalciuria and urinary calcium excretion in school-aged children in the province of Tokat. Türk Pediatri Arşivi, 51(4), 193-197., Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162 (Yayın No: 3508028)
14.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,ÖNDER YALÇIN,BÜTÜN İLKNUR,BİLGE SERAP (2016). Hypovitaminosis D in Children with Hashimoto’s Thyroiditis. Revista médica de Chile, 144(5), 611-616., Doi: 10.4067/S0034-98872016000500009 (Yayın No: 3507993)
15.ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÜNÜVAR ŞEYMA,ATEŞ HACI ÖMER (2016). Is the IL-6 -174G/C Gene Polymorphism Related to the Disease Severity Score in Turkish Children with Familial Mediterranean Fever?. Biochemical Genetics, 54(6), 886-893., Doi: 10.1007/s10528-016-9764-7 (Yayın No: 3507984)
16.ALİM SAİT,ÖZER SAMET,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,Er Ergün,DEMİR OSMAN (2016). Response to Letter from Dr. Salih Uzun et al. Regarding “Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Thickness in Children with Familial Mediterranean Fever”. Ocular Immunology and Inflammation, 24(4), 477-477., Doi: 10.3109/09273948.2016.1148173 (Yayın No: 3507307)
17.ALİM SAİT,ÖZER SAMET,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,er ergün,DEMİR OSMAN (2016). Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell–Inner Plexiform Layer Thickness in Children with Familial Mediterranean Fever. Ocular Immunology and Inflammation, 24(4), 372-376., Doi: 10.3109/09273948.2015.1100747 (Yayın No: 3507305)
18.ÖZER SAMET,KASAP TUBA,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÜNÜVAR ŞEYMA (2015). Çocuklarda Henoch Schönlein Purpurası 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine, 5(0), 152-156., Doi: 10.16899/ctd.59290 (Yayın No: 2374815)
19.ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,YILMAZ RESUL (2015). Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Associated with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Turkish Journal of Parasitology, 38(4), 275-277., Doi: 10.5152/tpd.2014.3603 (Yayın No: 3509023)
20.ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,Altuntaş Buket,KUYUCU YUNUS EMRE (2015). Higher HDL levels are a preventive factor for metabolic syndromein obese Turkish children. Nutrición hospitalaria, 307-312., Doi: 10.3305/nh.2015.31.1.7691 (Yayın No: 4018168)
21.ÖZER SAMET,BÜTÜN İLKNUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN (2015). Relationships among thyroid hormones and obesity severity metabolic syndrome and its components in Turkish children with obesity. NUTRICION HOSPITALARIA, 32645-651., Doi: 10.3305/nh.2015.32.2.9212 (Yayın No: 2049675)
22.ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,SEMANUR TAŞKIN,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2015). Simple Markers for Subclinical Inflammation in Patients with Familial Mediterranean Fever. Medical Science Monitor, 21298-303., Doi: 10.12659/MSM.892289 (Yayın No: 2050573)
23.YILMAZ RESUL,KARAASLAN ERHAN,ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,Çakan Nurşen,Akbaş Ali (2014). Hypovitaminosis D in children with familial Mediterranean fever.. Clinical and investigative medicine, 37(4), 211-216. (Yayın No: 3508343)
24.ASLAN MEHMET,ALKAN ALPAY,YAKINCI MEHMET CENGİZ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,UĞUR BIÇAK,ZORLUDEMİR SUZAN (2005). Merosin negative congenital muscular dystrophy magnetic resonance spectroscopy findings. Brain and Development, 27(4), 308-310., Doi: 10.1016/j.braindev.2004.08.004 (Yayın No: 2336630)
25.Karabiber Hamza,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YAKINCI MEHMET CENGİZ,ÖZEROL ELİF,OTLU BARIŞ,YOLOĞLU SAİM (2003). Effects of valproate and carbamazepine on serum levels of homocysteine, vitamin B12, and folic acid. Brain and Development, 25(2), 113-115., Doi: 10.1016/S0387-7604(02)00163-8 (Yayın No: 3508360)
26.ÖZGEN ÜNSAL,Stout Mark,TÜRKÖZ YUSUF,Özuğurlu Fikret,KUTLU NURETTİN ONUR,SOYLU HANİFİ,koltuksuz uğur,MIZRAK BÜLENT,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ÖZCAN ABDULCEMAL,Yaddanapudi Ravindranath,savaşan süreyya (2003). HYPOCHLOROUS ACID FOR ACCIDENTAL VINCRISTINEOVERDOSE: A PRELIMINARY EXPERIMENTAL STUDY. EXPERIMENTAL ONCOLOGY, 25(4), 298-300. (Yayın No: 4682546)
27.KUTLU NURETTİN ONUR,AKINCI AYŞEHAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TEMEL İSMAİL,ERCÜMENT EVLİYAOĞLU (2003). The Effects of Androstenediol and Dehydroepiandrosterone on the Immune Response to BCG at Puberty. Journal of Tropical Pediatrics, 49(3), 181-185., Doi: 10.1093/tropej/49.3.181 (Yayın No: 2337011)
28.SOYLU HANİFİ,KUTLU NURETTİN ONUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BÜKTE YAŞAR,ÖZGEN ÜNSAL,AKINCI AYŞEHAN (2001). Prune-belly syndrome and pulmonary hypoplasia: A potential cause of death. Pediatrics International, 43(2), 172-175., Doi: 10.1046/j.1442-200x.2001.01347.x (Yayın No: 4696199)
29.SOYLU HANİFİ,KUTLU NURETTİN ONUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,ERTAŞ KEMAL (2000). A child with dehydration and severe hypernatraemia.. European journal of pediatrics, 159783-784. (Yayın No: 4696453)
30.SOYLU HANİFİ,Koltuksuz Uğur,KUTLU NURETTİN ONUR,ŞEN YAŞAR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,AKINCI AYŞEHAN (2000). Morgagni Hernia: An Unexpected Cause of RespiratoryComplaints and a Chest Mass. Pediatric Pulmonology, 429-433. (Yayın No: 4006841)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÜL ALİ,TAKCI ŞAHİN,ALBAYRAK SÜLEYMAN EKREM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2017). Geç Prematüre ve Zamanında Doğmuş Bebeklerde Hipernatremik Dehidratasyon: Retrospektif Değerlendirme. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 14(2), 52-55. (Yayın No: 4006486)
2.ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,ayşe hendekçi,AKTAŞ FATMA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2015). Hashimoto Tiroiditli Olgularımızın Klinik ve Laboratuvar BulgularınınDeğerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 723-29. (Yayın No: 2374753)
3.ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BİLGE SERAP,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN (2015). Obezite Tanılı Çocuklarda Yeme DavranışınınDeğerlendirilmesi. Journal Child, 14(2), , Doi: 10.5222/j.child.2014.066 (Yayın No: 2374963)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ERDOĞAN SELÇUK,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,GÜMÜŞER RUVEYDAİMMÜN TROMBOSİTOPENİ TANISIYLA İZLENEN ÇOCUK VE ADÖLESANLARIN KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1.ULUSLARARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6003088)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,ERDOĞAN BURCU,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,DEMİR OSMAN,ŞAY COŞKUN UMUT SAFİYE (2018). Üçüncü basamak bir yenidoğan yoğunbakım ünitesindeneonatal trombositopeni prevalansı, risk faktörleri ve intraventriküler kanam ile ilişkisi. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4347127)
2.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,SÖNMEZGÖZ FİTNET,GÜL ALİ,YILMAZ RESUL,KASAP TUBA,DEMİR OSMAN,KILIÇ FEHİME (2017). Çocuk Yaş Grubunda Ailevi Akdeniz ve Antropometrik Ölçümlerin Dalak ve Karaciğer Uzunluklarına Etkisi. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3664346)
3.KASAP TUBA,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Difteri-tetanoz aşısı sonrası gelişen immün trombositopeni olgusu. 11.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4346306)
4.KASAP TUBA,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,KARAASLAN ERHAN (2018). Çocuk servisi ve çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenen h1n1 () influenza vakalarının klinik ve laboratuvar özellikleri. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4346303)
5.SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). OBEZ ÇOCUKLARDA SUBKLİNİK İNFLAMASYON BELİRTECİ OLARAK MONOSİT/HDL KOLLESTEROL ORANLARI. III. BAŞKENT PEDİATRİ GÜNLERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6003122)
6.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KILIÇ FEHİME (2018). AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANILI ÇOCUKLARDA HASHİMOTO TİROİDİTİ SIKLIĞI. 5. ERCİYES PEDİATRİ AKADEMİSİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5999842)
7.SÖNMEZGÖZ ERGÜN (2018). Epileptik çocuklarda karbamazepin ve valproik asit’xxin protein C ve protein S aktivitesine etkisi. 6. MARMARA PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5999828)
8.TAKCI ŞAHİN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,GÜL ALİ,UYSAL MURAT (2018). Hipoksi Hiperoksi uygulanan Yenidoğan sıçanlarda enteral yolla verilen Amniyon sıvısının bağırsak mukozası üzerine etkisi. 27. ulusal neonatoloji kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5994897)
9.ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN (2018). Tip 1 Diabetes Mellitus tanılı çocuklarda bişişsel işlevlerin değerlendirilmesi. 51. türk pediatri kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2314922)
10.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,UYSAL MURAT,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ (2018). HİPOKSİ HİPEROKSİ UYGULANAN YENİDOĞAN SIÇANLARDA ENTERAL YOLLA VERİLEN URSODEOKSİKOLİK ASİDİN BAĞIRSAK MUKOZASI ÜZERİNE ETKİSİ. 62. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4696947)
11.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,UYSAL MURAT,TAKCI ŞAHİN,GÜL ALİ (2018). Hipoksi ve Hiperoksi Uygulanan Yenidoğan sıçanlarda Enteral Yolla Verilen Ursodeoksikolik Asidin Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi. 62. Millipediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4541647)
12.SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TAKCI ŞAHİN,UYSAL MURAT,IRMAK SAPMAZ HİLAL (2018). Hipoksi ve hiperoksi uygulanan yenidoğan şıçanlarda enteral yolla verilen amnion sıvısının bağırsak mukozası üzerine etkisi. 2. Ulusal gastrointestinal araştırma kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4430790)
13.ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BÜTÜN İLKNUR (2018). Ailevi akdeniz ateşi tanılı çocuklarda bilişsel işlevler. 58. milli pediatri kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4430843)
14.BOZKURT HASAN,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ERBAŞ OYTUN,DEMİR OSMAN (2018). obezite tanılı çocuk ve ergenlerde nörokognitif işlevlerin değerlendirilmesi. 25. Ulusal çocuk ve ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4542171)
15.ÖZER SAMET,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN (2018). Obez çocuklarda vitamin B12 ile obezite ağırlığı ve metabolik sendrom arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4541790)
16.ÖZER SAMET,BÜTÜN İLKNUR,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,BİLGE SERAP,YILMAZ RESUL (2018). tiroid hormon düzeylerinin obezite ağırlık ilişkisi. 51. Türk pediatri kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4430886)
17.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TAKCI ŞAHİN,KASAP TUBA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2018). tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri. 52. Türk pediatri kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4430868)
18.KASAP TUBA,SÜMBÜL ORHAN,GÜL ALİ,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,DEVECİ HÜLYA,YILMAZ RESUL (2018). Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Postüral Stabilite ve Subklinik Periferal Nöropatinin Araştırılması. 5. Sivas Romatoloji Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4346296)
19.ÖZER SAMET,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KARAASLAN ERHAN,ALTUNTAŞ BUKET (2018). OBEZ ÇOCUK VE ADÖLESANLADA METABOLİK SENDROMUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. 58. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ (Poster) (Yayın No:2318867)
20.ÖZER SAMET,BOZKURT HASAN,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YILMAZ RESUL,DEMİR OSMAN (2018). OBEZ ÇOCUKLARDA UYKU ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 51. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ (Poster) (Yayın No:2315019)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Obezite Tanılı ÇocuK ve Adölesanlarda Obeziteye Yatkınlık Oluşturan Gen Polimorfizmi Çalışmaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 16.07.2014-16.07.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Ailevi Akdeniz Ateşli çocuk hastalarda tiroid fonksiyonları ve tiroid oto antikorlarının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.04.2016-07.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2014uzman doktorMalatya Devlet Hastanesi, (Kamu)