GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YASEMİN YILDIRIM SAĞLAMCIž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Yasemin YILDIRIM SAĞLAMCI

Pazar Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yasemin.yildirim@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Pazar Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü 

Anabilim Dalı

Sosyal Hizmetler Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2017- )

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2009)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2001- 2005)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "Bulanık Doğrusal Programlama Ve Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Üretim ve Operasyon Yönetimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü/ Sosyal Hizmetler Pr., (2015- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ İşletme Yönetimi Pr., (2010- 2015)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pazar Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü, Sosyal Hizmetler Pr., (2014- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Sosyal Hizmete Giriş, Önlisans, (2019-2020)

Sosyal Sorunlar, Önlisans, (2019-2020)

Sosyal Hizmete Giriş, Önlisans, (2018-2019)

Sosyal Hizmete Giriş, Önlisans, (2017-2018)

Sosyal Sorunlar, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN,ASLAN EMRE, (2018). "İşletme Bölümü Öğrencilerinin Yöneylem Dersine Yönelik Tutumları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(2), 97-111. (Yayın No: 4587361)

osman çevik, yasemin yıldırım, (2010). "Bulanık Doğrusal Programla İle Süt Ürünleri İşletmesinde Bir Uygulama", Kmu Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Derggisi, 12(18), 15-26. (Yayın No: 327164)[SSCI]


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN,BEYAZ RAFET (2018). Ev Hanımlarının Sosyal Medya Kullanımlarının Satın Alma Öncesi ve Sonrası Davranışları Üzerine Etkisi: Tokat İlinde Uygulama. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4327021)

BEYAZ RAFET,YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN (2018). Reklamın Ev Hanımlarının Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Tokat İlinde Uygulama. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4327008)

BEYAZ RAFET,YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN,KALDIK BEHÇET (2018). Yerel Halk Tutumlarının Kırsal Turizme Etkisi: Pazar İlçesi Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4326955)

KALDIK BEHÇET,YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN (2017). Demokrasi Ekseninde Devlet- Sivil Toplum İlişkisi. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3858043)

YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSASINA GEÇİŞ SÜRECİ. ULUSLARARASI DIŞ TİCARET VE TARIM STRATEJİLERİ SEMPOZYUMU (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1219788)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2005-2008, mali idr. işler yöneticisi, ömer müh. müş. san tic ltd şti, insan kaynakları ve muhasebe birimlerinin koordine ve kontrolü, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yasemin.yildirim@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2017-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2006-2009
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:Bulanık Doğrusal Programlama Ve Bir Uygulama
Lisans
2001-2005
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ/ SOSYAL HİZMETLER PR.
Öğretim Görevlisi
2010-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/ İŞLETME YÖNETİMİ PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)SOSYAL HİZMETE GİRİŞTürkçe1
(2019-2020)SOSYAL SORUNLARTürkçe3
(2018-2019)SOSYAL HİZMETE GİRİŞTürkçe1
(2017-2018)SOSYAL HİZMETE GİRİŞTürkçe1
(2017-2018)SOSYAL SORUNLARTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN,ASLAN EMRE (2018). İşletme Bölümü Öğrencilerinin Yöneylem Dersine Yönelik Tutumları. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(2), 97-111. (Yayın No: 4587361)
2.osman çevik, yasemin yıldırım (2010). bulanık doğrusal programla ile süt ürünleri işletmesinde bir uygulama. KMU SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGGİSİ, 12(18), 15-26. (Yayın No: 327164)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KALDIK BEHÇET,YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN (2017). Demokrasi Ekseninde Devlet- Sivil Toplum İlişkisi. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3858043)
2.YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN,BEYAZ RAFET (2018). Ev Hanımlarının Sosyal Medya Kullanımlarının Satın Alma Öncesi ve Sonrası Davranışları Üzerine Etkisi: Tokat İlinde Uygulama. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4327021)
3.BEYAZ RAFET,YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN (2018). Reklamın Ev Hanımlarının Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Tokat İlinde Uygulama. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4327008)
4.BEYAZ RAFET,YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN,KALDIK BEHÇET (2018). Yerel Halk Tutumlarının Kırsal Turizme Etkisi: Pazar İlçesi Örneği. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4326955)
5.YILDIRIM SAĞLAMCI YASEMİN (2018). LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSASINA GEÇİŞ SÜRECİ. ULUSLARARASI DIŞ TİCARET VE TARIM STRATEJİLERİ SEMPOZYUMU (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1219788)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2008mali idr. işler yöneticisiömer müh. müş. san tic ltd şti, insan kaynakları ve muhasebe birimlerinin koordine ve kontrolü, (Diğer)